Skip to main content

Full text of "Opera omnia; recognovit breviqve adnotatione critica instrvxit E.C. Marchant"

See other formats

=] XENOP 
INSTITVTIi 

XENOPHONTIS OPERA OMNIA RECOGNOVIT 
BREVIQVE ADNOTATIONE CRITICA INSTRVXIT 

E. C. MARCHANT 

COLLEGII LINCOLNIENSIS AFVD OXONIENSES SOCIVS ET SUBRECTOR TOMVS IV 
1NSTITVTIO CYRI \^y^° _ 
OXONII 
E TYPOGRAPHEO CLARENDONIANO OXONII 

Excudebat Horatius Hart 

Typographus academicus PRAEFATIO 

Sl quis hodie indagare conatur quam ad rationem 
constituenda sit nova Cyropaediae editio, vix fieri 
potest quin in vasta variarum lectionum voragine fere 
submersus diu ac multum laboret. Quod si pensitat 
cum ipsas verborum discrepantias paene innumerabiles 
quas offendimus in codicibus Xenophonteis eorumque 
qui verba eius excerpserunt, tum qualis fuerit primo 
alterove nostri aevi saeculo Cyropaediae conditio quoad 
id nunc cognosci possit, id paulatim fit perspicuum, cui 
praesto sint Parisinus 1640 (C), Escorialensis T, iii,« 
14 (H), Bodleianus Canon. 39 (D), Erlangensis 88 
(quem F propter Bodleianum nominavi), eum omnia 
fere possidere quae sint necessaria, non dico ad ipsam 
semper Xenophontis manum restituendam, quae nescio 
an saepe inter correctorum interpretumve antiquorum 
labores ex parte evanuerit, sed ut examinet ea 
quorum utrumlibet ille scribere potuerit. Quae vero 
huiusce editionis in apparatum criticum relegata sunt, 
saepe non minus videntur esse probabilia quam quae 
in textu leguntur : neque lege formulave ulla stabiliri 
potest utrum utri sit anteponendum. Nam quod 
Hugius demonstrare studuit hic Parisini C et Er- 
langensis consensum, illic Parisinorum C A et Guel- 
ferbytani maximi esse momenti, id quam fallax sit 
et lubricum praeceptum gravissimus est omnium testis, 

v PRAEFATIO 

Papyrus illa sacculi sccundi quam anno 1 897 iuris publici 
fccit K. Wessely, 1 unde oritur suspicio rariorcm illum 
dissimilium alioqui codicum conscnsum cx iudicio 
scribarum archctyporum pcndcre quibus, cum intcr 
duas vcl etiam tres quas pracbcrct editio critica varias 
lectioncs iudicandum csset, forte eadem placucrit. 

Sub finem libri quinti in manum Vaticani 133", 
(V) vetustissimam illam offcndimus quae sacculi est 
duodccimi. Praeclarum illum codicem pigct me 
serius contulissc quam ut in apparatu constanter 
adhiberem. Qucm autem exhibet textum eundem 
maximam in partcm dat Escorialensis prima vel 
altcra manus. Sed nonnulla quae in Vaticano integra 
habcmus in Escorialcnsi corrupta sunt ; quo in numero 
eminent Koiv&vas VII v 35 ; ami] VIII i $$ ; iogo ii 22 ; 
tot€ iv 28 ; ■7TayKci\i]<i v 28. Tum nonnulla solus offert 
Vaticanus vera aut vcrisimilia, quae sunt haec : tovt 
VI i 3, recte opinor ; r« om. ante -neXdyei 16, recte ; 
ovtcov del. post eavT&v 18 ; rbv del. ante ' ApTafia£ov 34 ; 
6 om. ante ' ApTafiaCos 35 ; eK7rA.eco ii 7 1. 2 ; dappovfxev 
22 ; vpuv iii 21 ; oltto tov Xttttov om. VII i 38 ; avTov ttotc 
ii 19 ; kcu del. ante vp.as v 85; kcrrjp.avaTt VIII vii 3. 
Deinde corum quac in V perperam erant scripta multa 
correcta sunt c codicc qui quamvis Erlangensis Bod- 
leianique similis intcrdum Parisinum, interdum ignotum 
qucmdam scquitur. Nescimus unde oriantur correctoris 
TreipaaecrOai VI i 21 ; koi ovtw 26, ubi a>y 5' V cum C H ; 
ovt el tis Ittttov ib. ; otos ei 38, ubi vlos t et D F ; 
•npoa-nXeiv additum post a-TpaTtvfxa ii 10 ; e7ri7riVoi/xei>, ut 
cum et quadrct 28 ; xi>h additum post aKovTMTT&v 36 ; 
ifjL<payeli> Kal ttuIv (coni. Cobct) VII i 1 ; u; (coni. 
1 Vidc Corpus Papyrorum Raineri eius anni. 
vi PRAEFATIO 

Cobet) v 80 ; bvvrirai VIII ii 16 ; 8os addilum post 
bopvcpopcov iii 6 ; ttoKv ydp ^idAiora 25 ; eio-u> eu vi 5 ; 
o-TpaTiav (coni. Sturz) viii 6. Denique saepius avrov 
etc. recte scribit V ubi alii avrov etc, alii kavrov etc, 
habent. 

Codicum tria sunt genera, quarum unum diducitur in 
C et E, alterum in H A G (V), tertium in D et F. Sed, 
ne tres potius quam duas esse familias arbitremur, in 
primis duobus libris rursusque a libri quarti cap. ii, s. 21 
usque ad finem operis C E cum H A G plerumque con- 
sentiunt ; nec raro tamen D F sequuntur ; ubi C E 
sibi aliquid proprium habent, quod persaepe fit, con- 
sentiunt saepius inter se quam dissentiunt H A G 
et D F. In media parte operis, h. e. in tertio libro et 
in quarto usque ad cap. ii, s. 21 C multo propius abesse 
a F quam in ceteris ab H A G demonstravit Hugius. 
Lacuna quidem inde a IV ii 20 usque ad V ii 27 est in F, 
quo de loco nihil nunc superest praeter pauca illa quae 
ex integro adhuc codice notaverat Camerarius. Sed 
Hugii iudicium optime confirmat Bodleianus, codex 
corruptissimus ille quidem, sed saepe veri unicus testis 
ubi vitium est in Erlangensi. Duos passus est corre- 
ctores, quorum alter et recentior (d) multa intulit modo 
in ipsum textum modo in marginem e codice Es- 
corialensi consimili, et prima capita usque ad folium 
vicesimum creberrimis lituris ita immutavit ut iam in 
speciem illius recensionis confirmata sint. 

Parisinum 1640 (C) ad bibliothecam Bodleianam in 
usum meum insigni sed solita benignitate mittendum 
curavit vir clarissimus H. Omont. Huius codicis et 
Escorialensis omnes in apparatu dedi varietates : 
ex silentio igitur concludi licet quae sit huius illiusve 

vii PRAEFATIO 

lectio. Bodleiani contra neglexi nequissima quaeque, 
et omnia fere quac intulit d. Nequc operae fuit 
pretium Etonensis nisi raro habere rationem. Proxi- 
me vero ad C accedit,sed editio critica est scioli cuius- 
dam minime critici. Ne omnia tamen quae propria 
habet temere opinemur aevi esse recentioris, Tro\zp.iovs 
dat solus cum P(apyro) V, ii, 25, et avTiXafioiTo cum P 
mg. ib. 12. 

Tandcm cxplorato Escorialensi sperni posthac potest 
Parisinus A : Guelferbytani (G) manum recentiorem 
inutilem reddidit Bodleianus. G initio operis cum 
D F congruere animadvertit Hugius ; neque prorsus 
neglegcndus est hic codex, cum saepe careat minoribus 
A H vitiis, nonnumquam proprium sibi aliquid haud 
magnum illud quidem sed lucrosum praebeat, quale est 
£w- pro (tvv- ceterorum. 

Iam decimo aevi Christiani saeculo exstitisse geminam 

Cyropaediae recensionem facile cognoscimus si Con- 

stantini Porphyrogennetae Encyclopaediae relliquias 

cum Exccrptis irep\ h}p,r)yopiS>v, thesauro illi aequali- 

bus, comparamus. Eorum enim textus quae ex Cyro- 

paedia descripta continent Exccrpta Peiresciana 2 

plerumquc cum Escorialensi consentit easdemque 

habet lacunas (I iv 3 rj . . . &v, V ii II ^ aa\ . . . biboos, 

VIII viii 3 oi)5' . . . kitio-Ttvzv). Scd I ii I irtpaem habet 

cum CD F ; ii 1 jxi)Tpds be p.avbavr)s omissis 6juoA.oyetrai ct 

yeviaOai, sic ut apud Suidam locus recurrit ; iii be cum 

C E ; iv i KaTip.evev avrov Ka\ (TpicptTO solus ; 1 h\ post 

aaTvdyrjs cum D F ; ort om. cum D F ; 3 yap om. cum 

Stobaco ; 4 i) biavaTnioav cum C G D ; ib. jAaA.iora om. 

1 Cotlicis Turonensis sive Pciresciani. in quo exstant 'Ex^oyai 
7rf/)i dptTfii Kal Kanias, discrepantias scripturac mecum communicavit 
A. G. Roos. 

viii PRAEFATIO 

solus ; v 12 yap KTr)p.a, ubi rd KTrjp,aD, KTrjp.a cet. ; III i 
4 airrjXdov solus ; V ii 12 ro cum C D ; 27 /carr/yopeis 
solus ; VIII viii 1 tov pro tt) cum C ; 12 apTa£ep£r]s cum 
CEDF; 19 ?]y om. ; 25 a/con-e? solus et TroXeptovs 
cum D. Eiusdem sunt recensionis quae in Excerptis 
irepl yviop&v sunt Cyropaediae particulae. Omissa 
igitur sunt in Vaticano 72 x cum H VII v 75 ovras 
ayadovs et VIII iii 41 7roAAoi §e meiv. Sed VII v 81 
tG>v ante rjbta-Tcov et 82 ye omissum post ovT<a cum D F 
alterius recensionis vestigia sunt. Ad VIII iii 39 ye 
post otl add. Vat. 72 solus : quocum conferendus H, 
ubi e vocabuli e* in rasura est. At contra loci Xeno- 
phontei in Excerptis -nepl br]p.riyopiS>v descripti textum 
Cyropaediae exhibent plane cum D F congruentem. 
Ambrosianus B 119, qui ipse decimo saeculo scriptus 
est, in lib. I cap. v §§ 7-14 haec tantum cum C H habet 
communia : 9 n) om. ante 7:o'Aet, 10 e7rei7re/?, 11 eiVi om. ; 
in III iii 44 ubi ayuv, quod omittit C, cum c E H, non 
cum DF 6 aywv habet, notabilis est quattuor illorum 
C E D F dissensus. 

Multo tamen altiorem ad vetustatem referre licet 
duplicem illam recensionem. Priscianus, qui quin- 
quiens Cyropaediam citat, cum D F scribit t&v 
'Aao-vpMv -qoav IV ii i contra H, et irvvdavoiVTai VII 
iii 7 contra C H, sed nusquam dissentit a D F. Et 
quinto, ut videtur, saeculo, Stobaeus, qui eclogarum 
ethicai-um thesaurum quemdam ignotum expilasse 
creditur, illum nobis tradit textum qui in D F 
legitur, vel, quod multo rarius fit, in D aut F solo. 2 

1 Cf. K. Schenkl, Burstans Jahresbericht, 1888, p. 28. 

2 Perraro aliquid frugis bonae habet Stob. quod in neutro horum 
est: adnotationem sapit irpaor^y ns ubi a7rAoT>?> ris F, avXortjs cet. 
I iv 3. Nunquam cum C H contra D F facit. 

ix PRAEFATIO 

At qui saeculo tertio ct alia et cx I iii 4-5, vi 
39 ; V i 1 ; VIII viii 15-20 aliqua mutuatus est 
Athenacus modo hanc modo illam eius testificatur 
reccnsionem. Eius enim codex cum C II habct 
I iii 4 Ttpoaijyev, omittit VIII viii 19 ttovov : cum H 
VIII viii 16 vTToo-TopvvoOai habet : cum D F I iii 5 
KaTcmkta, VIII viii 16 p.ev otWti tcls evvas p.6vov, 17 nepL 
et o-Kidbas : cum D VIII viii 18 ws. Nec minus quam 
Athenaeus variat Papyrus saeculi eiusdem quam in 
volumine quinto Oxyrhynchcarum papyrorum iuris 
publici fecerunt Grenfell et Hunt. Cum C H habet 
lectiones 22 : cum D F 36 : cum C D F contra H 4 : 
cum HDF contra C 4: cum C, qui noviens hic ab 
H DF abhorret, o: cum H contra C D F 1, cui ad- 
dendum est fortasse ov 5e?/o-ei ubi o-ol §e?/o-ei H, 8e?/oei 
C D F. Quibus commodissime duabus subiungam 
tabulis eas quae supcrscriptae sunt correctioncs : 

n n cor. 

fJL€{J.V0lT0 D p.ep.V(OTO C H 

TTpOS (pi\0VS C H TTpoaCpLkdS D F 

aov ravTa aKOvaas ravra aKovaas aov : Toiafra 

'aKovaas aov codd. 
avTois C H D avTois aiTov F Stob. 

V7707TT?/^ai (?) H VTTOTTT\]£ai aVTOVS ovTas (?) C D F 

TTpoayiyvop.(vov C H TTpoaye.vop.ivov D F 

(ov p.ev vvv C II a p.tv vw Y : a p.(v 5>v vvv G : 

a p.ev av (sed av in ras.) D 
TTopi£eaOai C H F TTopL^eiv D 

Sed iam tunc exstitisse qualem in D F habcmus 
rccensionem testis cst Papyrus altcra saeculi tertii in 
eiusdcm opcris volumine septimo dcscripta. Con- 

x PRAEFATIO 

tinet lib. I cap. vi §§ 27 s. {.-29 ; et nisi r eio-i haberet 
cum C H ubi in D F tlvcs est, expressa esset horum 
codicum effigies. 

Tempus est adire celeberrimam illam saeculi secundi 
Papyrum cuius supra mentionem feci. Sunt quidem 
in XIII illis fragmentis non nulla minus certa, 
sed quae nemo in dubium vocet sic fere disponi 
possunt. Lectiones P cum C H contra D (F post V ii 27) habet sanas 1 8 

pravas 2 1 27 dubias 7 
2 5> 30 D (F) „ CAEGH „ sanas 3 

pravas 9 

dubias 1 8 

„ CE „ HAGD(F) „?e7raVii7 

07TOI 24 

KcXevaravTts iii, 4 
„ H A G D (F) C E „ sanas 1 1 

„ CED(F) H A G „ sanas 

dubiam 
„ H A (G) C E D (F) „ sanam 

pravas 

„CEH „ A G D F (V iii 20) „ sanam 1 

P dissentit ab omnibus duodeviciens 

Ordo verborum semper fere ut in D F. 

In margine Papyri variae sunt adscriptae lectiones, 
quarum quinque diserte confirmantur viri cuiusdam 
docti auctoritate cuius nomen per litteram H incipit. 3 

1 w pro w5e V iii 2 et i£ayye\\ajv D pr. 16. 

2 iKava (£(\6vt(s 4 et -qv . . . yadaras 15. 

3 Heronem Athenaeum fuisse conicit Wessely. Vide Suidam s. v. 

xi 5 PRAEFATIO 

Sunt autem ttt} cum D V ii 4 ; jjet rr t v iii 5, unde 
apparct evdv ri]v eVt /3a/3vAdu'o? V ii 37 ex ev0u /3a/3i;Aa>- 
ros ct tj/j' £wl /^a^uAairo? conflata csse ; o-T/aaTevua ye iii 
12 ; e/cTrjo-a> cum D F 19 ; KaAeo-atuev (?) cum H pr. D F 
19. Alia autem supplet margo adespota quorum 
nonnulla in uno alterove codice nobis obviam fiunt : 
ra vvv irapovTa enim est in D V ii 24 ; 7raAAazm? (?) 
in DF 28; avriXafioLTo in E iii 12 ; 7r/.>oayyeiAai in 
CAEGH ib. ; eo3?/o-e (?) in DF 16. Postremo 
superscripta illa exetv V iii 15, eAe^ev 19, tov yeyerTj/u.efou 
20 etiam in D F, /caTaAi7reii> autem 19 in F 
habcmus. 

Fucrint igitur a biopdwTov H . . . antiqui manu profecta 
magna lcctionum pars in D F repertarum. Scd multa 
etiam in ipso textu antiquitus legebantur quae a C H 
plane absunt, in D F superfuerunt. Et eorum quae 
C E habcnt singularia neminem fugit quam exilia 
fucrint ct incerta superiori memoria indicia, ita ut 
conicerc liceat nostro aevo ineunte textus translaticii 
qui nondum in duas abiisset familias, partem fuisse 
maximam C H et D F, sed magnam quoque C D F et 
H D F ; deinde aliqua sane sed multo pauciora codicis 
H futuri signa, codicis C autem fere nulla. Neque 
illud quamvis tenue praetereundum est, et scriptorem 
libri qui 7re/n v\}/ovs inscribitur ct ipsum Ciceroncm 
eiusmodi textum legisse videri. Ille enim I v 2 citans 
TravToov Kal exscripsit cum C H, 7^oAeut^•a)TaT02• autcm cum 
C D F: hic lib. VIII cap. vii 17-22 loco Catonis maioris 
notissimo vertens nusquam aut nullnm fore scripsit ubi 
ovbfv eYi eyw eo-ouai D F, sed ovhev etut eya) eTt C H ; 
agnoscit yap quod D F omittunt ; non reddit huTttirpaKTo 
(C), scd 6 te7r/)di TTeTo (H D F) ; non 8ta/'e'uety nequc 

xii PRAEFATIO 

ovto) (DF), sed b{.a\x£v£iv et ovtol (C H). Eodem aevo 
adhuc superfuisse videtur simplex -mvtiv ad I ii 16 (cf. 
VIII viii 8), quod tradit scholiasta ad Aristoph. Thesm. 
616 : nam Varro (Sat. Menip. 250, Riese) sic locum 
reddit Persae propter exercitationes puerilis modicas eo 
sunt consecuti siccitatem ut neque spuerent neque evnm- 
gere7itur. 

E. C. M. 

Scribebam Oxonii 

mense Ianuario a. m.dccccx Xlll XENOPHONTIS OPERA 

TOMVS I HISTORIA GRAECA 

TOMVS II COMMENTARII 

OECONOMICVS 
CONVIVIVM 
APOLOGIA SOCRATIS 

TOMVS III EXPEDITIO CYRI 

TOMVS IV INSTITVTIO CYRI 

TOMVS V OPVSCVLA xv SIGLA 

P = fragmenta papyracea saec. ii (v ii 3 s.) 

n = fragmenta papyracea saec. iii (i vi 3-1 1) 

C = Parisinus 1640, saec. xiv (cont. editor) 

E = Etonensis, saec. xv (cont. editor) 

H = Escorialensis T iii 14, saec. xii (cont. editor) 

A = Parisinus 1635, saec. xiv (cont. Dindorf) 

G = Guelferbytanus 71, 19 saec. xv (cont. Dindorf) 

R = Bremensis, lib. i continens, saec. xv (cont. Dindorf) 

D = Bodleianus (lib. Canon. 39), saec. xv (cont. editor) 

F = Erlangcnsis, saec. xv (cont. Dindorf) 

C cor. c etc. = manus altera, tertia 

m = cod. Ambros. B 119, saec. x exeuntis, qui 1 v 7-14 et 
iii iii 44-5 continet (cont. F. Bolla, Riv. difil. 1893, 366) 

de Vaticano 1335 (V) et novo fragmento papyraceo et 
excerptis in cod. Peiresciano exstantibus vide Praef. XVI 


HENO$f2NT02 

KTPOT IIAIAEIA2 A 

"Evvoid tto& > r)pXv eyeVero ocrai Sr/cco/cparuu KaTeXvdrjcrav I 
vtto tcov aXXcos ttco? {3ovXop.evcov 7roAtreveo-0at fxaXXov r) 
kv brjixoKpaTLq, ocrai r av jxovapyiai, ocrat re dkiyapyiat 
dvrjprjvTaL ijbr/ vtto hr/pLCov, Kal oo~oc rvpavvelv e7rtxetp7J- 
5 o-avT€$ 01 ixkv avrcov Kal Taxy TTaixirav KaTeXv6r]aav, ol 8e 
Kav ottoctovovv \povov dpyovTts hLayivcovrai, 6avp.d£ovTaL 
cos crocpoC re kol etVuxeis dvhpes ytyevrip.zvoL. ttoXXovs 5' 
ZboKovpLtv KaTap.ep.adr\KevaL Kal iv 181019 olkols tovs p.ev 
ZyovTas kol TrXtLOvas otKeYas, tovs b\ kcll ttcxvv dAtyot»?, 
io Kat 6p.cos ovbe toIs oAtyois tovtols ttcivv tl hvvap.evovs 
Xprja~6aL tt€l6oix4vols tovs becnroTas. <Ltl hX irpbs tovtols 2 
evevoovpLev otl dpyovTts pev etcrt koi ot $ovk6Xol tcov /3ocov 

Kal 0L llTTTOCpOpfioL TCOV LTTTTCOV, KOL 7TQ.VTeS 8e 01 KaXovpLZVOL 

vofxeLS cov av e7rttrrarcocrt £tocov etKoVco? dv apxovres tovtlov 
15 volx'l£olvto' Trdo-as tolvw Tavras tcls dyeXas eboKOvp.ev 
opav piaXXov cdeXovcras 7rei#etr0ai rots vop.evcrLv r) roi/s 
dvdpcoTTOvs toXs dp\ovcTL. TropevovTal re yap al dye'Aat r) 
dv avras evdvvcoo-LV 01 vopiets, vep.oi'TaC re \copCa ec/j' 07rota 
av avrds eirdycocTLV, direxovTaC re cov av avras d-reCpycocri- 
20 Kat rotj KapTTols toCvvv toZs yLyvop.evoLS e£ avTcov ecotrt 

5 raxv T~a.fi.irav na\ C E : ko\ om. Vat. 987 6 d-roaovv C E 

Sieyevovro C E 9 Kal ante -rAdovas del. Hartman 10 irdvv 

ti DFG: iravTr) CAERH 11 iradofxtvois FG: om. cet. 

14 iirto-TaTovcri CAEH 17 re om. A et F 18 av avras 

tvdvvaicriv D : avTas tlidvvovaiv C E : outos tvdvvwcnv H A et G : av 
aliTas tvdvvovcriv F i<p' om. C A E R H 

xen. cyrop. 1 I. i EEN0*flNT02 

tovs vop.eas xprjcrdat ovto>s ottojs av avrol jiov\u>vTaL. 
ert toCvvv ovbep.Cav tto)ttot€ aye\i]v >}a6i]p.e6a avaraaav 
etrl tov vop.ea ovre cbs p.i] TreC6ea6aL ovre co? p.i] eTrirpeVeir 
rco Kapiru) xpyadat, aWa /cat \a\eTru>TepaC elatv al aye\at 
7rao"t rots dAAoab/JAot? ?/ rots apyovaC re /cat o>q>e\ovp.evots 5 
a7r' avTu>v avdpcorrot be e7r' ovbevas pxiWov avvCaravTat 
T) eirl tovtovs ovs av atado>vTat ap^etv avru>v €Trt\etpovvTas. 

3 ot€ p.ev bi) ravra kvi6vp.ovp.e6a, ot/rcos eytyi'u>aKop.ev irepl 
avru>v, u>s av6pu>iru> TiecpvKOTt TravTO>v tu>v a\\u>v pqov et?j 
Cqiov rj avdpu>Tru>v apyjetv. eiretoy) be evevoi]aap.ev ort 10 
Kvpos eyevero Y\epai]s, os Trap.ir6\\ovs p.ev av6pu>irovs e/cr>/- 
aaTO Tretdop.evovs avrio, Trap.Tr6\\as be 7ro'Aets, 7rd/i7roAAa 
be edvi), e/c tovtov 8?/ r)vayKa(6p.eda p.€Tavoelv p.i] ovre 
tG>v abvvaTtov ot/re tcov \a\eTru>v epyoov r] to av6po)TTu>v 
apyetv, ijv ris €TnaTap.evu>s tovto TrpaTTi]. Kvpur yovv 15 
tap.ev e6e\r]aavTas TreCdeadat tovs p.ev cnrexovTas irap.- 
Tr6\\u>v r)p.epu>v obov, tovs be Kal p.i]i>u>v, tovs be ovb y eu>pa- 
KOTas ttiottot avTov, tovs be Kal ev elboTas otl ovb y av 

4 tSotei', /cat 6p.u>s ij6e\ov civtu> viraKoveLV. Kal yap tol 
ToaovTov btfjveyKe tcov aWtov (3aat\eu>v, /cai tu>v TrarpCovs 20 
apxets Trapet\y](p6T0)v /cai to~>v 01' eaurtoi' KTi]aap.evu>v, cocrcT 

6 ptev 2kv6)]s KaCirep 7rap.1T 6 Wcov ovtoov "2,kv6u>v aWov p.ev 
ovbevos bvvaLT av edvovs eTrapf;at, ayarru»] 8' av et rof 
eavrov edvovs ap\o)V btayevotTO, Kal 6 ®pq£ ©pa/ccor /cai 6 
y l\\vptb$ 'IAAuptcoj^, /cat raAAa be cocravrcos e6vi] aK0V0\xev 25 
tcl yovv ev Ti] EvpcoTTT] eTt koX vvv avTovop.a etvat [Ae'yerat] 
/cai \e\va6aL a7r' dAA?/AcoI;• Kvpos be 7rapa\afiu>v u>aavTu>s 

2 ayf\r)y om. C E 3 tovs vofxtas C A E R H 5 aAAo^uAois] 

ilAAois C DG : &\\oiffi F txpxovai t« avruv C D FG 6 air'] vir' 

D G 7 avTwv D : iavTwv C A E H : avTwv c F G 8 ivtvoov- 

/xtda c F 9 £<pwv (1r) f>aov D F G : elrj (ywv om. A H 12 iavry 

H : avTt? cet. TrafxwoWa D FG : iroWa. C A E R H 15 tfv] av 

DFG 21 iavTwv^ auTaJ»' C 22 irafiirSWwv DFG: iroWwv 

C A E R H 25 wo-avTm iOvi) C A E R H et Dmg.: tdvt) ixrainws 

Hcra DFG 26 A^ytTai del. Dind. KTPOT IIAIAEIAS A I. i 

oi/rco kcu ra c-z* rfj 'Acrta e#z'?/ avrovopa ovtci 6pp.r]6eU crvv 
oAty?/ ITepcrcoz' crrpaTiq eKoVrcoz' p.ev 7/y?/craro M?/6coz', eKov- 
to>v be 'TpKaviiov, KarecrTpe^/aTO 5e Svpovs, 'AcrcrvpCovs, 
'Apa/3t0?js, KairiraboKas, <f>pvyas dp.<poTepovs, Avbovs, Kapas, 
5 <$>olviKas, Bafivko>vCovs, ?]p£e be Ba/crptW Kat 'Iz'6coz> Kat 
KtAtKcoi>, o>cravTo>$ 8e 2aKcoz/ /cat IlacpAayoVcoz; /cai Maya- 
Stdcor, /cat aAAcov Se 7rau7ro'AAcoz; edvcov, o>v o?j5' dz-' ra 
6vop.aTa eyoi rts et7reiz\ eirrjp^e 6e Kat 'EAA^/zjcozj rcoy eV 
r?/ AcrCq, KaTaftas 6' e7rt cMAarraz/ Kat Ku7rptcoz> Kat Atyv- 

10 tttCojv. Kat toCvvv tovtcov tu>v etfz-coz' yp£ev ovre a?3rco 5 
6poyAcorrcoz> ovToav ovTe dAA?/Aots, Kat o/lko? ibvvdcrdrj ecpt- 
Kecrdat p.ev eirl TocravTt]V yijv rco dcp' eauroO <po'/3cp, cocrre 
Kara7rAf/<fat 7rdi'ras Kat p?/oeVa einyeipelv avT<2, ebvvdcrdr] 
5e eTTidvp.Cav ep/3aAetz> rocrazrn/z/ ro?3 [Trdzjra?] avrco x a P 1 '- 

1? C efr ^ at wcrre det r?) atVou yvo>p.r\ d£iovv Kv(3epvdcrdai, avi]pTi}- 
craro 6e rocra^ra <p?3Aa 6'cra Kat oteAc^etz' epyov ecrrtz', o7rot 
av dp£r/rat rts iropevecrdai dirb tS>v /SacriAetcoz', ?/z; re 7rpos 
eco ?/y re 7rpos ecnrepav ijv re 7rp6s dpKTOv ijv re 7rp6s uecr?/u- 
j3pCav. ?/uets uez* o? v / cos ct^tozv 6Vra flaTjud^ecrtfai ro?3roz> g 

20 roz^ dvbpa ecrKe\(/dp.e6a tCs ttot o>v yeveav Kal iroCav rtra 
cpvcriv e\o>v nal iroCq Tivl iraibevdels iraibeCq toctovtov 6tr/- 
z'eyKei' et? to dpyeiv dvdpo>Tro>v. dcra ovv <al eirv66p.eda 
Kal r}crQr)cr6ai boKovp.ev irepl avrov, ravra 7reipacr6p.eda 
6t?/y?/cracrc?ai. 

25 riarpo? pev 6r/ 6 Kvpos Ae'yerat yevicrdat, Kapftvcrov II 

1 olsra om. C E : ovtus A R H et D F avrovo/xa iQvr\ C A E R H 

4 apafiiovs A H : &p(j>)afias cet. /capas] /ciAi/cas C A E R H 

5 ^/>|f Se «aJ D F G 6 /ifyaSiywv C A E R H 10 otffl' lauT^j 
DFG 11 f '5i/W)«r,RetcDFG 12 5^'om.DFG: a^' 
AH 13 iSvv-fidv R et cDFG 14 4irt0vfiiav'] tpccra 
D Fg ififiaWeiv A H roaavT-r\v tov irdvTas R et d G : els ToaavrrjV 
ye iravTas C A E H : tls Toaavr-qv yevvav tov F : Toaavrrjv inter duas 
lacunas D kavTlj> DFG 15 del om. CAERH tavrov DG 
16 8cra] ao-re C A E R H Jdr^CAEH 17 aV tis &p^rai DFG 
20 yivvav A H et D F G 21 ticJ] itote AH et F iraiSeia 
traiS(v0e\s D F G 25 XeytTai Kvpos D F G Ka/xfZvaov D G : 
Ka/xfivasois A : Kaufivaeu cet. 

1* I. ii 5ENO*X2NT02 

YlepcroiV /SarriAewv 6 oe Ka/u/3ivo->/y OVTOS Tov nepo-etowr 
yivovs fjv ot be llcpacibat. airb Wepo-eois K\f)£ovTai' fJLTjTpos 
bc opLoXoyetTai \\avbdvi]S yeveo-Qac ?'/ bc WXavbdvi) avri) 
'Ao-rvdyovs i]V 6vyaTi]p tov M?/8a>r ycvop.evov /3ao-tAe'a>!>\ 
(pvvai bc 6 Kvpos Aeyerat Kat a8erat ert Kat vvv vtto to>v 5 
fiapfidpuiv etSos p.ev KaAAto-ros, \j/vx>]v bc qbtXavOpoiiroTaTos 
koI auAo/xa^eVraros Kal anAort/jidraros, uxttc irdvTa p.ev 
irovov dvaT\ijvai, irdvTa bc KLvbvvov VTrop.eivaL tov eirai- 

2 veio-Qai eveKa. qbvaLV piev 0?/ Tijs p.op(pi]s Kal rrjs \f/vyf]S 
ToiavTiqv e\u>v biap.vyjp.ovcvcTaf cTraLbevQi) yc p.i]v cv 10 
T\epo-(2v vop.ois' ovtol bc boKodo-iv ol vop.01 ap\eo-9ai tov 
kolvov dyaQov eiTLp.e\ovp.evoi ovk evQevrrcp cv rat? 7rAet- 
orais 7ro'Aeo-u> dpyovTai. al p.ev yap 7rAeto-rat 7ro'Aets 
da?eto-at Tratbcveiv oiruts tls eoVAet tovs eavTov 7rat8as, koX 
avTOvs tovs TTpeo-(3vTepovs oTrois eQe\ovcn bidyeiv, eVetra 15 
Trpoo-TaTTOvo-iv avTois p.i) k\ctttclv p.i]bc apTrd^cLV, p.i] /3ta 
els oiKiav irapievai, p.i) iraiciv ov /xi) bUaiov, p.i) p.oL\cvcLV, 
p.i) d-neiOeiv apyovTL, kol raAAa ra TotavTa bi(TavTOiS' i]v 

3 oe' 7ts tovtoov rt Trapaj3aCin), £i]p.iav aiiTois eiredeo-av. ol 
bc Flepo-iKot v6p.oL TTpo\afi6vTes e7rt/ue'Aorrat ottios r?/r ap\i]v 20 
p.i) tolovtol eo-02'rat 01 7roAtrat 0T01 7rovi]pov tlvos ?*/ alo-^pov 
epyov ecpCeadaL. eiTLp.e\ovTaL be &be. ccttlv avrois c\ev- 
6cpa ayopa Ka\ovp.cvi), evQa Ta re /3ao-tAeta Kat raAAa 
dp^eia 7re7rot?/rat. eVreufov rd p.cv oivLa kol ol ayopaiot 
koI al tovtcov qboival Kal a7ret/?0KaAtat d7reA?/Aa?'rat eh 25 

2 ?V om. C A E R H et Suidas irtpatwv A H 4 ytvo- 

fxtvov om. DFG 5 <pvvat] tlvai AH 6 om. DFG 7 /col 

<pi\oTi/j.6Taros om. A H 8 av T\rjvat C E 9 ttjs tyvxvs 

Ka) TTjy fioprpTJs DFG 12 ovk fvdtvirtp iv Hertlein : ovk tvdtv 

oOtvirtp ^DG: ovk tvdtv '6Btv iv F : ob\ 6/no(ws yap C A E R H et d 
14 to iraihtvtiv DF iavT&v CAR H 15 tTCtna trpoo-TaTTOvo-iv 

D F G : iiriraaaovo-iv C A E R H 16 ^urjSi] fii) D F G 18 fi V 5t 

airttOtlv D F tci om. C 19 tovtuv] toiv toiovtwv C E fanias 

ai>To7s iiraviOtaav C A E R H 21 0T01 D F G : flcrTf C A E R H 

32 8 f C E : H H A G : St 5r) D F 25 a / aTre<po(caA.'ai C A E R H 

et F KTPOT nAIAElAS A I. ii 

akkov tottov, b)S p.1] \uyvvi]Tai ?/ tovtojv Tvpj3i] rr\ tu>v 
TTtnraLbt:vp.ivo)v e?JKoo-pia. 8t?jp?jrat 8e a?jr?j ?/ ayopa [?/ 7rept 4 
Ta dpxcla} TtTTapa p.ipi]' tovtojv 8' e<xrt?j ei> p.kv TraicrCv, ey 
8e icprjj3oLS, dAAo reAetots avbpdo~w, d\\o rot? inrep rd 
5 orparewtju,a er?7 yeyoroVt. ro'ua> 5' ets rds eaurair x°^P a? 
€KacTTOt, tovtcov TrdpcLcrLV, oi p.iv 7rai8e<? d/xa tt) r)p.ipa. Kat 
ol re'Aetot dvbpes, ot 8e yepatrepot ?/riV dr eKdora) 7rpo- 
^ojpfj, tt\i]V iv rals T€Tayp.ivaLS ?/ue'pai?, iv als avTovs 8et 
7rapeimi. 01 8e e</j>//3ot Kat Kotuairrat 7rept rd dpxeta <xi/r 

:o rotj yvp.vi]TiKols ott\ols tt\i]V r<3r yeyap.i]KOTO)V ovtol 8e 
ot/re eTrt^/roij^rat, ?/i> u? v j irpoppi]6i) 7rapeirai, ojjre 7roAAaKts 
a7retrat KaAoV. dpxoi'T€S 8' ec/V eKacrra) rot/roor rair uep<3r 5 
ei<rt 8w8eKa* 8a>8eKa ydp Kat llepaair cpvXal 8t?jp?jrrat. Kat 
e7rt per rots 7ratcrir ck rcor yzpaLTipojv i)pi]p.ivoL etcrtr 01 

15 dv 8ok<Scti roi/s 7rat8as /3eArtcrro?JS' d7ro8eiKr?jrar eVt 8e 
rots ec/j?j/3ois eK r<Sr reAetW dvbpoiv o\ dv av tovs icpi]j3ovs 
/3eArtoro?j? 8oKa><xt TrapiyeLV e7rt 8e rots reAetots dr8pd<rtr 
o't dr 8oK<Scrt Tiapiyj.LV avTOvs udAtcrra rd Ti.Tayp.iva ttol- 
ovvras Ktu rd 7rapayyeAAo'uera t>7rd ri/s ueyt'crr?js dpyjjs' 

20 etcrt 8e Kat rair yepatre'pa>r 7rpo<7rdrat i)pr]p.ivoL, o\ trpocrTa- 
Tevovcrtv ottojs Kal ovtol rd Kadi']K0VTa d7roreAa><rtr. a 8e 
kKacrTi] ?/AtKtct TrpocrreVaKrat 7rotetr 8t>/y>j<xo'pe0a, w? udAAor 
bi)\ov ye'r>jrat ?j e7rt/j.e'Aorrat wj dr /3e'Art<xrot eTer ot 7ro- 
Atrat. ot uer 8? v / 7rat8es ets rd 8t8a<TKaAeta ojotrwrrei» 6 

25 8tdyo?j<rt p.av6dvovT€S bLKatocrvvi]v Kal XiyovcrLV otl iirl 

2 jj ante 7rept om. CAERH ^ irep! to dpx^a del. Herwerden 
3 ra om. A H Ttrrapa A H et D ; cf. etiam Hcll. i. 7. 23 : tls 

TtTT:a<T,upa CER et FG 4 to. om. AH 8 eV ofs CER 

et D F G : ah A H 8«? avTovs D F G 10 yvfxviKois D F G 

12 Tovrtf CE 13 Ka\ ante irepawv om. H: inpauiv Ka\ nepcrwv 

DG R 14 ««] o/ «/c A H do-lv om. C 15 /3eATiows C E 

ante aTroStiKvvvat add. av C A E R H 16 oS toi/s D : ai/Tovs 

AH: avTovs tovs cet. 17 /3eATi'ooj C A E R H irapf^eiv Sokivo-i 

CAERH 20 of irpoffTaTtvovciv R et DFG: -npoaTaTevovai 

Se CAEH: de). Dind. 21 o£to«] oi»Toi DFG 24 e<s] ol ds 

D F ii SEN0*ilNT02 

rovro epxovTCU cocr~(p ■jrap' fjfUV otl ypdppaTa p.a6i]cr6p(V0L. 
ol & dp\ovT(s avrcov otareAoJjo-t ro 7tX(Io-tov ttjs ijptpas 
biK.a£ovTes uvtols. yiyvcTai yap bi] kul ■naio~\ ~pos dAA?/- 
\ovs u>cr~(p avbpdaiv iyK\i]puTU ku\ k\ottijs ku\ apirayrjs 
Ka\ ftlas Ka\ d~dm]s Ka\ KUKo\oyLus Ka\ dWoov otcov bi] fixoj. 5 

7 ovs tV dv yvcocrL tovtcov tl dbLKOvvras, TLp.copovvTUL. KoAa- 
£ovo~l b( Ka\ bv av dbiKios (yKa\ovvra (vpicrKcoon.. oiKa£buo-t 
b( Ka\ (yK\i]puTos ov (V(ku uvdponroL p.L~ovaL p.(V d\\i]\ovs 
pdkLcrTa, bLKa(ovraL b( i"]klcttu, dyapLO-TLUs, koX bv dv yiwt 
bvvdp.(vov p.(V ydpLV dtrobLbovaL, pi] u~obLbovTU b(, KoAa- 10 
{ovctl Ka\ tovtov lcrxyp&s. olovtul ydp tovs dyapLcrTovs 
koX TT€p\ 6(ovs av /xaAto-ra d]x(\ws ex €LV KCt ' ^P 1 y ov * a<s 
Ka\ TtaTpLba Ka\ c\>l\ovs. (~«r6ui b( boKel /udAtora rf] 
d\apLcrTLq. ?/ dvuLcrxwTLa' Ka\ yap uvti] /xeytar/j boKtl etrat 

8 eVt ttuvtu tu al~xpu yyepdv. bLbdcrKovcrL be tovs Tralbas 15 
Kat crcocppoavvi]v piyu b( avpiic'i\\(TUL els to pav6av(LV 
o~(od>pov€LV avTovs 6tl Ka\ tovs ~p(afivT(povs opcoaLV dva 
Tidcrav yptpav acocjipovcos bLuyovTUs. Ot8do-Koucrt b( avrovs 
kol T>(i6ecr6aL toZs dp\ovcrL' plyu b( kol ds tovto crvp- 
/3dAAerai 6V1 opwtrt tovs ~p(afivT(povs ~(Ldop(vovs rois »o 
dpyovo-LV layyp&S. bLbdaKovaL b( ku\ tyKpuTtLav yaaTpus 

KUL TTOTOV' ptyU b( KUL (LS T0VT0 aVp(3d\\(TUL UTL OpcOITL 

tovs Trpecrf-ivTtpovs ov ~poa6(v d~LovTas yaaTpbs (V(ku irptv 

UV dcf)S)(TLV ol dp\OVT(S, KUL UTL OV TTUpU p.1]Tp\ aLTOVVTUL 61 

7TULb(s, u\\u ~apd rw 8t5ao-KaA<i>, otuv ul apxovres cri]pi]- 2? 

VUICTL. c\)(pOVTUL b( ULKo6(V CTLTOV p(V UpTOV, O\j/0V b( 

KUpbup.OV, TTL(LV b(, 1]V TLS bL\f/lj, KCodtOVa, OOS a770 TOV TTOTa- 

i toDto] TovT(f C Hti Cobct : ol to, codd. 2 to Tr\f?<rTov 

fitpos CAERII 5 St? om. C A K R II 6 Ko\d£ovTat 

C A E R H 7 otis . . . tyKaKovvTas D F G 8 ov eYe/ca] ovvtKa 

A H 9 ^Kto-ra A H ct F : ovx T/JKKrra C E R ct I) C; n /ial 

om. DFG 13 TTtpl iraTpiSa Ka\ irtpl (pikovs DF txaKi<na 

Ioku CAERH 14 xal ^CER yap del. Sauppc, ut avT-p 

ad avato-xvvTia rcfcratur Soku tlvat fityiffTri C E 18 8i5a- 

(TKovcrt 8« avTovs . . . itrxvpcis om. CAERH 21 tyKpaTttai'~\ 

iyKpaTtis tlvai D F G 26 o-iVa D G &provs D F G 


KTPOT nAIAEIA2 A I. ii 

fxov cipvcrao-daL. irpbs 8e tovtols p.av6avovcrL nai rocfedeti' 
kch aKOVTi(€U>. P-^XP C f M * v °~V *£ ? ' ^TaKaibtKa ercoy a-no 
yevtas ol iralbei ravra irpaTTovcrLV, e/c tovtov 8e ets tovs 
ecpijfiovs k^ipyovTai.. ovtol 8' av ol ecp?7/3ot biayovo~iv <58e. g 
5 bi<a €ttj dcp' ov av <?k 7rat8cov e£e'A#co<n Kotpcorrat pt<h> 7rept 
rci dp)(eta, cocr7rep TTpoa.pijKap.iv, Kal cpvXaKrjs ere/ca r?/s 
770'Aecos Kat o-aKppocrvvris' SoKet ydp ai/r?/ ?/ ?/AtKta pdAtcrra 
e7r1p.eA.eta9 8etcrc9af 7rape'xov<rt 8e Kat r?/y i)ix4pav kavTOvs 
tols apyovai \pr)o-6ai i)v rt SeWrat V7rep ro?3 KOtro?3. Kat 

10 orai> p.ei> 8e'?/, Trd^res peVorcrt Trept rd dpxeia* drav Se e<ft?/ 
/3a<rtAei/s eVt 6i\pav, ecfdyet rrjv ?/pt<retaz-- r?/j cpvXaKijs' 
7rotet 8e ro£ro t7oXXo.kls tov p.i]vos. ^X €LV °^ ^ T0VS 
ecftoVras ro'<fa Kat 7rapd r? v /i> cpapirpav eV KoAeco Koiriba ?/ 
crdyapt^, ert Se yippov kol TraArd Svo, cocrre rd pei> dcpeiVat, 

15 rco 8', di> 8e'?/, eK x et P 0S XP'/ "^ 01, ^ to - 7" 0? 3r o 8e 8?/pocri<i 10 
ro?3 drjpav e7rtpe'Aoi>rat, Kat /iacrtAevs coaTrep Kat ei> 7roAepco 
?/yep.coV ecrrti> awrots Kat avros re 6\/pa Kat rcoi> dAAcoy 
eTrtpeAetrat oVcos ay dr\pS>aiv, otl dA?/t9ecrrdr>/ avTois SoKet 
eti-at ai/r?/ ?/ p.eAe'r?/ r<oi> Trpos rdi> 7ro'Aepo2'. Kat ydp 7rpco 

20 civio~Tao-6aL Z6i(eL Kal ^vx 1 ! KClL 6a\Tir\ dre'xecrc9at, yvpi>a£et 
8e Kat 6boLT:opiaLS kol opdpots, avayKi) Se Kat ro<fe?3crat 
6i]piov Kal aKovTiaaL oirov av Trapa-ni-Tij. Kal tijv v/"->X 7 V 
8e TToXkaKLS avayKi) dijytcrdaL orav tl t<2v dAKtpcoi> drjpitov 
avdLcrTiJTaL' TtaUiv p.ev yap bijirov Set rd dp.6cr€ yLyvop.evov, 

25 cpvXa^aadaL 8e rd eTrtcpepdpeiw cocrre od pqbiov evpelv tl iv 
tt) 6i}pq a-ecrTL ruiv iv 7roAe'pco TrapovTcov. Z£4pxovraL 8e €7rt II 
r?/j; Orjpav apiaTov ix 0VT€S t>^ov p.iv, cos rd etKos, rcoy 

1 ?rpc)S 5e Tourots] wpo Se toutwi/ CAERH koL om. C E R et 
D G 3 avTa. D G 4 ipxovTai C A E R H 6 irpotiprjTat D F G 

10 5e'?;] Sejj tiDF ii «la^ej ttjv T)fii(reiav ttjs (pvXaKTJs CAERH : 

Tas T)fj.t<reias (pvAaKas KaTaKeiirtt D FG 13 (cot om. D F /cal eV D f 

K07T(5ia A H 14 yuepeyDF 16 itrtfieWovTai A H 17 avToh 

i<rTi DFG 18 Qt\pifiv DFG outo?s om. DG 19 tfoat 

post 5o/ce?om., post 7ro'Ae^oi' add. D FG 20 BaKiaadat CARH 

23 8r)yto-0at eV ttj 07jpa c D F G 24 5?]7rou om. D G 25 eV tj) 

Oijpa ri D F G 26 eV t<^ iro\eVy C A E R H 27 TrAeoi/ Stob. : 

irAtwv codd. /^eV om. E R H to om. c D F G 1. ii HEN04>iiNTOS 

-aibcov, raWa oe ouotor. xai c9i//j<orres' p.tv uvk av d/jt<rr?/- 
cratez', i)V bi tl oe?/cr?/ ?*/ 6i]piuv eVe/ca €TTLKaTap.eLvaL ?/ aAAcos" 
(dckijrroMTL 8tarpt\//at 7re//t TTjV 6i')pav, to ovv apLcrTov tovto 
btLTTVijcravTts Tijv vaTfpaiav av 6i]pcocrL p.*XP l bciirvov, Kal 
p.iav ap.cpco tovtco too i)p.epa Xoyi^ovTaL, otl /aias i)p.(pas ctZtov 5 
oa7ra/vco<ri. tovto be ttolovo-l tov (di((crdaL eVe/ca, Xv edv tl 
Kal ev TTo\ep.<i) 8e?/<x?/, bvvcoinaL tuvto ttol(Iv. ko.l o\f/ov be 
tovto (^ovctlv ol r?/At/<o?jroi o tl av 6i]pacra>cTLV' et 8e u?/, to 
Kapbap.ov. et oe' rts avrovs oterat ?/ tcrdUiv di]bcos, orav 
Kapbap.ov p.6vov €\coctlv eVt rco crtrco, ?/ ttlvzlv d?/Oco?, orav 10 
vbcop ttlvcoctlv, dvap.vi]cr6i')TLo 7i-cos" p.ev ybv wci£a /cat apTOS 

12 ttclv&vtl cpaydv, 7rcos' 8e ?/8i/ vbcop TTLtlv bL\]/iovTL. al b av 
p.tvovcraL cfivXal otar/jt/^oucri ueAercocrai rd re aAAa u 7rat6es- 
drres (p.adov Kal to£(V(lv Kal aKOVTL^eLv, ku\ bLaycoi'L^6p.evuL 
Tavra Trpus dkkijkuvs otareAoCcrii.'. etcri 8e /cai 0?//xoVtot 15 
tovtlov ay&V€S Kal adka Tr/wrieVrar e> ?/ 5' dv tcov cpvXcov 
TrAetcrrot cocri 8a?//u,oi>eVrarot koI dvbpLKcoTCiTOL ku! tviTLcrTo- 

TaTOL, llTaLVOVCTLV ol TTOAlTUL Kul TLp.CO<JLV uv p.6vuv TOV vvv 

dpyovTa uvtcov, aAAd Kat oarts" avTovs iralbas dVras' inai- 
bevcrc. xpcovTaL Se rots" ueVoucrt tcov ZcpijfSoov at dp\ai, yv 20 
rt i) cppuvp?)craL de?/cn/ ?"/ KUKuvpyuvs ipfwfjcraL ?/ A?/crras 
vTTobpap.(.lv i) kol aAAo rt dVa icrxyos ?/ rdxous' epya eVrt. 
Tavra fi€V bi) ol tcpi)jioL ■jrpaTTovcrLV. ev€LOav be rd de'/xa er»/ 

13 dtareAeVcotrtr, e^p^ovraL ets tovs reAetows' dvbpas. dcp , ov 

6' ar ec;e'At9cocrt xpoVou ovrot av 7re'i're xat etxocrtr er?/ 5ta- 25 

2 5e ti] /xv t< C A E R H 8«?? D F G : 8«^<r«*^ C E ti post 
8(170-?; om. DFG 0i}piwv CE 3 «0eA?;(ra)<rjJ f3ov\r]dwai D FG 

oiu C A E H : yovv R: om. D F G ; cf. i. 6. 5 4 vffrtpav AH 

au om. C A E R H 5 Tauras tos rififpas A E H 6 tveKev C E 1 1 

iVa /cal ^aV ti ^ DFG 7 ravrh Herwerden : tovto codd. 

11 t , Trifj.vr)o , 8r)Ta> C i)ov /xev DFG /J-d(a codd. 12 fiityuvTi 

irteTv DFG 16 twv <pv\wv~\ <pv\fi DFG 17 /ca! evirnTToWaToi 

om. DG 18 vvv om. DG 21 ^ post ti om. CAERH 

22 (<rxi5os ^ Tax o "S C A E R H : lcrxvos Te Kal Taxovs D F G : toxoks 
Ka\ Iffxvos Stob. a\\a epya CAERH 24 Te\effu<ffiv A 

et G robs om. C 25 post xpwou add. 1k twv tyrjfiuv DFG 

elKocrt H KTPOT IIAIAEIAS A I. ii 

yovcnv o>8e. ~pQiTov per wcr-ep ol e'<p?//iot irapiyovcriv kav- 
tovs Tais dpyals XprjcrdaL, ?/r tl 8e'?/ inrep tov kolvov, ocra cppo- 
vovvtcov re 7/877 tpya ecrrt Kal ert bvvap.{vcov. r\v bi ttol 8e'?/ 
fTTpaT(vea6ai, ro'<fa per ol ovtco 7re7rat8er/j.e'roi ovkctl €\ovres 
5 ovbe TraArd crTpaTevovraL, rd 8e dyyzp.a)(a dirka KaAorpera, 
6b)paKa re Trepi, rots crTepvoLS koI yeppov er Trj dpto-repa, 
oloviTfp ypacpovTai ot Ilepcrat e^ovTes, iv 8e Trj 8e£ta 
p.d\aipav 7/ Ko-iba. Kal ai ap\ai 8e 7rdcrat eK tovtcov 
KadiaTavTai —ki]v oi tcov iraibcov 8t8dcrKaAot. eTretSdr 8e 

10 rd TreVre Kat etKocrtr er?/ 8iareAe'o-ojcrtz', et?/o-ay per dr 
ovrot —keov rt yeyoroVes' t/ rd -nevTijKovTa er?/ 0:770 yereds* 
e£e'p)(orrat 8e Ti]viKavTa eis roi;? yepatrepors ovTas re Kat 
Ka\ovpi€rovs. 01 8' ar yepairepoL ovtol crTpaTtvovTaL p.ev 14 
ovkItl e£oj r?/s- earroj?', oikoi 8e /ueVorres StKa^brcrt rd re 

15 KOLva fcat rd t8ta travra. reat #ardror 8e orrot KpivovcrL, koX 
tcis apxas ovtol -dcras aipovvTOL' /cat ?/r rts ?/ eV icpr]f3oLS ?/ 
eV reAetots avbpdcnv ikki~ij rt rcor vop.ip.oiv, cpaivovcri p.\v 
01 cpvkap\oL tKacrTOL kclI tcov dkkcov 6 j3ovkdp.evos, oi 8e 
yepairepoL aKovcravTes €KKpivovcrLi" 6 8e eKKptfleis drtpos 

20 8tareAet rdr koLiruv j3iov. 

"\va 8e cracpecrTepov bi]kcodf] Trdcra ?/ riepcrojr 77oAtreta, 15 
pLKpbv e7rcu'etp.r rrr ydp eV /3paxrrdroj dr bi]kco6tii) 8td 
rd T^poeipj/peVa. keyovTo.L per ydp Ilepcrat dpc/jt rds 
8oi8eKa p.vpLabas etrat* rorrcor 8' orSei? a7reA?/Aarat 2'0'pco 

25 rtpcor Kat dpyjov, dAA' ecfecrrt 77acrt Ilepcratj 7re'p7retr ror? 
eatTcor 7rat8a? ets rd kolvol rrjs 8tKatocr?Jr?/? 8i8ao-KaAeta. 
dAA' 01 per Svrdperot rpec/jetr rows 7rat8as dpyorrras 

1 a>5e 5io7ou<ri(f) D F G 2 uirsp] 7rcpl D F G 3 ^Sr; om. 

AH irou codd. : corr. Dind. 5«77o-r/DFG 6 re om. CAERH 
8»calotom. DF 10 ^1 A H et D F oi> om. ARHet^D 

11 irXeov Stob. : irAeloi' codd. ri om. DFG ye^o^rey post errj 
D FG to om. D F G 15 ri ttia 1 pdSia A H iraVra post 

koivx DFG 16 prius ^ om. DFG 17 i\\ivri\ 4\ in 

ras. D : tK\ei-rr V C A H : ikKbrr) E h et G : iWti-rrri R : tm\ei*ri F 
18 ckolo-tov D FG 20 •rbi' Aoittov /8tW 5iaT6Ae? D FG 21 ^ om. 

C A E R H 23 m «k om. A H 1. ii SEN0*IiNT02 

TTtpirovcrLV, ol o'c pi] bvrdpcroL oi) TrepnovoLV. oii 5' b.r 
■naibevOCoai napa tols bi]pocrioLs bibarrKaAois, efeo-rir ovtols 
iv tois e'c/))//3oiy vtavLO-ntveodai, tols oe pi] biavatbevddcru' 
ovtcos ovk efecrrtr. ot 5' av av iv toIs e(/)j//:> > ois bia- 
reAeVcorrt tci vduiua ttolovvtcs, ecfecrrt rojjrots els tovs 5 
reAeious avbpas o~vvaAi(ecr6ai Kal dp\o)V koI Ttpcov /xere')(eir, 
o*t 8' dr /-»/ OtayeVcorrat eV rots ec/))//jois, ovk ticripyovTaL 
eis roi/s reAetous. 01 8' dr aS er rots reAetots dtayeVcorrat 
are7rtAj/77T0t, orrot rcSr yc-paLTC-pcov yiyvovraL. ovtco pkv bi\ 
o\ ye/)atVe/)ot 6td 7rdrrcor T<£r koKcov eAr/Af^oVes KaQicnavTaL' 10 
Kat j/ 7roAtreta aiVj/, j/ otorrat \pcop.€VOL /3e'ArtoTot dr etrat. 
16 kcu rOr 8e eVt ipptvei [xapTvpLa Kal Trjs ptrpias biaiTi]^- 
avrcov Kal tov (KTTOVticrOai Ti]v biaiTav. alcr^pbv p.tv yap 
ert Kat rOr eort Ilepo-at? Kat rd 7rrijetr Kat rd ai7op.vTT£crdai 
koX to cpvcnis pecrTobs (/)atVeo"^at, aio-^pbv 8e' ecrrt koi ro 15 
tdrra 7rot tpavcpbv yereVoYu 7/ ro{> ovpycraL eveKa j/ Kai 
aAAou rtrds toioi/tou. raDra oe ojjk dz' ediVarro 7roietz', et 
pi] Kal biairj] peTpiq i^pcovTO KOt rd iypbv eK7roz'oiz*res 
avij\io~Kov, cocrre aAAj/ m/ d7roxco/jeu*. tovto pev dj/ Kard 
TidvTcov riepcrcSr e^opc-v Ae'yetr" ov 5' 'ivtKa 6 Adyos coppijOi], 20 
vvv Ae'fo/xer rds Kvpov 7rpdcfetj dpcfd/xerot a7ro 7ratdo's. 
III K?/)oy ycij> pc\pL p\v bcobcKa ercor j/ dAtycp 7rAe'oi* radrj/ 
Trj 7rat8eta evatbcvOi], kol ttcivtcov tcov //AtKcor bLacjtepcor 
ec/>airero koi et\ - ro ra)(i/ p.av6dv(LV a 8e'ot Kat ets rt» 
KaAws Kal avbpeicos (KacrTa ttoizXv. £k be tovtov tov 25 

1 111 5e . . . -rt/ATTovcrii' om. C et F 4 o5 om. C 6 avva- 

\l(to-eai H ct D F : awauAiiWeai C A E R et G ~> uv w 

hiaytvwvrai Iv E et D F G : av av «V to?s iraiiri /i»7 ^quod om. C) 
5iaT«A«'<ra)(Tii' ^ iv CARH tpxovrai DFG 9 011'rav 

C A H 11 post aiiTTj add. io-r\v r) irtpawv Kal r\ iirijxtKaa avrrj D F 

eli/ai] thv CE 14 d7ro7TTueu' codd. : corr. Cobet tu antc 

d7ro/uoTTtcreai om. A II 15 (Vti] «ti DF 16 iroi Heindorf : 

7rou codd. 19 ttj/] 7roi E R ct d G : om. D 20 7ra»'Ta>i' toj^ C 

tXai D F 22 yap /u*XP' f i(u A H et D F : /ue«/ 700 /t«'xpi M*** ^ '• fxtv 

yap jiixp 1 E : /uev •ydp 5t/ /U*XP' M*" ^ • ^^P M e XP' ^* irAtioi/ 

C A E R H : ir\ti6vu>v D F G KTFOT L1AIAEIA2 A 1. iii 

\p6vov pere7re'p\//-aro 'Aorvdy?/? tt]v eavTov dvyaTepa nai 
tov Ttalha avTijs' ibelv yap eiTe6vp.eL, drt iJKovev avTov KaXbv 
Kayadbv etmi. epxerat oe avn'] re ?/ Marodi'?/ 7rpds tov 
■narepa Kal rbv Kvpov t6v vlbv eyovaa. ws oe dgbtKero 2 
5 rd)(ioTa *at eyrco 6 KSpos rdi> 'Aor?jdy?/i' r?/s p?/rpds iraTepa 
ovTa, evdvs ola 6?/ TraiV qjvaeL (piXoaTopyos u>v ?/o7rd^ero' 
re avrbv ojairep ay et rts TrdAat avvred pap.p.evos Kal -akai 
c/)tAcot> dcrTrd^btro, Kat bp&v 8?/ ovtov KeKoap.rjp.evov kol 
6(p6aXp.o)v inroypacpfi Kal xpcoparos ei'TpL\}/eL koX Kop.at,s 

10 -npoadeTOLS, a o? v / vop.ip.a tjv ev IVI?76oiS' raira yap TravTa 
M?/otKa eort, Kal ol Tropcpvpol \LTu>ves Kal oi K&vbves ko.\ 
ol crTpeTTTol oi Trept rfj bepi] /cat rd \//e'Aia rd 7rept 
rats \epa(.v, ev Ylepaais be rots olkol /cat vvv ert 7roAi> 
Kat eadijres (pauAdrepat ko.1 otatrai eireAeWepar bp&v bi] 

15 tov Koap.ov tov tt6.ttttov, ep.(3XeiT0jV avTu> eXeyev T I2 p.ijTep, 
cos Kakos p.0L 6 tto.itttos. epcorcocn/s' be avrbv rijs pu]Tpbs 
Trorepos KaAAtW avrcp 8oKet etvai, 6 Trar^p ?/ oSros, aTreKpt- 
raro dpa 6 Kupos* 'X2 p.i]Tep, Ilepocoi' pei' ttoAv KaAAtcrros 
6 ep.bs TraTtjp, M?/6coi> peVrot dVcor eu>paKa eyco Kat ev rats 

20 6801S Kat e7rt rats dvpaLs ttoXv ovtos ep.bs TraTnros koXXl- 
oros. drrao"7ra(/)pei-'os 8e d TraTnros avrbv kol aToXi]v KaXijV 3 
eWSucre Kat crrpeTrrot? Kat xpeXCoLS eTip.a koX eKoVpet, ko! 
ei 7rot e^eAawot, ec/>' t7r7rou \pvo-o\aX[vov Treptriyev, coOTrep 
Kat avTos eloodeL TropeveadaL. 6 8e Kfpos a.Te ttols u>v Kal 

2 5 cpLXoKaXos Kal (ptAdrtpos ijbeTO tt} aToXfj, Kal iiTiTeveLV 
p.avddv(ov VTrepeyaLpev ev YlepaaLS yap 8td rd xaXeTrbv etrat 
Kat TpecpeLV Xttttovs Kal i-TnreveLV ev dpetr?/ ovar\ ttj \dipa Kat 

2 iraiSa eaur^s C A H : eauTTjs TraTSa E avrhv post KayaObr D F G 

3 Ka\ ayaQbv C A E R H 4 rbv Kvpov del. Hartman 6 </>tVei 

(ptAo&TOpyos &>v C A E R H : (piAoo-ropyos (pvati D F G 10 ixfoo-Qirais 

DF 7<ap StjDF 12 of post o-TpeiTTol om. D FG Seppr? CAERH 
i|/«Aia A H et F : ^eAAia cet. : item § 3 tci ante -xepl E: om. cet. 

14 Srj 1 Se C E H 15 /cal efx&Keiruv D F 16 ep&jTTjo-acrjys D F 

Ti7s nriTpbs avThv D F G 20 to?s om. C A E R H 216 irairiros 

aiiTcu'] avThv d ao-Tvdyrjs DFG 27 xal ante »5«?^ om. AH I. iii EEN0*IiNT02 

4 toeu> lttttov Trdvv (TITavioP ?]/'. betirv&V be 6>/ 6 'Aorvayrjy 
avv t?i dvyaTpl Ka\ r<L Kvpio, fiovk6p.evos tov rralba wx 
ijbiara btlTtVfWj tva >]Ttov to. oLKabe Trodou], Trpoaijyev avrco 
Kal Trapoxj/Cbas Kal TravTobaTra epjidppaTci Kal jipcopaTa. 
tov be Kvpov cpaaL AeyeLV 9 il irdrtTTe, 6aa 7rpayjuara e\eLS 5 
ev tco beLTrvco, ei avdyKi] aoL (ttl irdvTa tcl Aexapta ravra 
bLareLveiv tcls )((Lpas Kal airoyeveadaL tovtcov tcov iravToba- 
ttcov jipcopaTcov. Tt 8e', cpdvai tov 'Acrrvay^r, ov yap tto\v 
aoi boKil etVat kclWlov robe to belirvov tov ev HepaaLs; 
tov be Kvpov irpbs Tavra airoKpivaadaL [Ae'yerat]' Ovk, a> io 
TTaiTTTf, aAAa tto\v inrXovaTepa kcll evdvrepa 7rap' ijp.lv ?/ 
obos kaTLv kiii to ep7T\i]a6ijvaL ?/ 7rap' vp.Xv i]pds p.ev yap 
dpros KaX Kpea eis tovto ayet, vpels 6e eis pev t6 avrb >)p.LV 
airevbeTe, ttoWovs be TLvas eAty/xoi/? dvco ko.1 kcltco 7r\avto- 

5 pevoL p.6\LS dcpLKvelade ottol fjfltlS 7ra'Aat ijKopev. 'AAA', co 15 
7rat, <f>dvaL tov WaTvdyi]v, ovk a\66pevoL ratra TTepL-rr\avco- 
p.eda' yevopevos be Kat av, ecpi], yvcoar\ otl ijbea iartv, 
'AAAa Kal ae, <f)dvai tov Kvpov, dpco, u> rid-!r~e, pvaaTTo- 
pevov Tavra Ta ftpcopara. ko.1 tov 'Aatvdyrjv e~epeadaL' 
Kat tlvl 6>/ av TeKp.aLp6p.evos, co ttul, Aeyets; "Ort ae, ipdvcu, 20 
6pu>, oTav pev tov dpTov a\f/i], eis ovbev ri]V X e '(° a a7! "°- 
xpcopevov, otuv be tovtcov tlvos diyijs, ei/dvs d~0Ka6aLpeL 
ti]v \€tpa eis Tu xeLpopxiKTpa, wv 7ra;*t' dxOdpevos otl ir\ea 

6 irot a7r' avTcov eyevero. irpbs Tavra be tov 'Ao"rvay?/r et7r€ty 
Et tolvvv ovtco yLyvcoaKeLS, c\> iral, aAAa Kpea ye evco\ov, 25 
r iva veavias ouabe aTre\6ris. dpa be ravra Keyovra 7roAAa 

1 iravv airavwv iiv C A E H : ffirdvtov ?jv R : irdvv cnrdviov D F : 
andviov G ori om. D G 2 ante np add.irwAHetF 3 fJTTw] 
ws T^Ktffra D F : is iiffffov G to om. A II wpoffrjytv C A E R H it 
Atbenaeus : irpoor)yaytv D FG 5 <paffi Hervverden : t<pa<rav codd. 

'6ffa rt A II 6 to om. A H AtKavta C E R et D g 9 thai post 

otlirvov DFG 10 \tytTai del. Cobet oC/cCAERH: ouxlDFG 
! 2 ^«s C I > F G : rrap 1 rifxiv C A E R H 13 Kptas D F G arrdyt 1 

C A E R H 15 Ibroi R ctDF: omj C A E H et G 7 «>tj ko! 

«tuDFG post rjota add. toCto C D F g 18 bpw post ^pw^ara 1 > F 

19 Irrtptffdai codd. : corr. d : itcm § 8 20 TaDVa \tytis ovtws DF 

99 drroKaOaiptis C A H et D F : drroKadalpy G 23 KaTa7rA.f'o D F KTPOT I1AIAEIA2 A I. iii 

avTip TrapacpepeLV ko.1 dijpeia Kat tQv i)p.epo>v. Kai tov Kvpov, 
eirei ecopa ttoXXcl rd Kpea, elirelv *H Kai 8t'8coy, qjdvai, oo 
TraiTTTe, irdvTa TavTa p.0L to. Kpea 6 tl av /SovAco/aat avTots 
Xprjadai; N?/ Ata, cpdvaL, 10 7rat, eyo>ye crot. evTavOa 8?/ 7 
5 tov Kvpov Aa/3oVra tS>v Kpewv 8taSt8oVat rot? dpcpi tov 
iraTTTTOV Oepa-nevTOLs, einkeyovTa e/cdo-rto - 5!oi p.ev tovto otl 
irpo6vp.o>s p.e XiTTTeveiv 8t8dcrKets', croi 8' 6'rt p.oL iraXTov 
ebo>Kas' vvv yap tovt eyo>' croi 8' otl tov ttottttov KaAcos 
Oepaireveis, croi 8' ort /xou ti]v /x?jre'pa TLp.qs' Totavra 

10 eTTOtei, ecos* 8te8i8ov Trdi'Ta a eAa/3e Koe'a. 2d/ca 8e', qbdvai 8 
ror 'Arrrudyjji', rco ot^o>(o'(p, or eyco /adAtcrra rt/xco, o?38h> 
bibcos; 6 be 2d/ca? dpa KaXos re coy ervyxare Kai rt/a?/v 
e'xcor irpocrdyeLv tovs beop.evovs ' AcrTvdyovs Kai a7roKcoA?;eiy 
ovs p.i] Kaipbs avTu> Sokoi?/ etlfat irpocrdyeLV. Kai tov 

15 Krpoy eirepecrdaL 7rpo7rerco? cb? a^ 7rats p.i]beirio VTTOTiTi]crcro>v' 
Atd rt 8?/, co 7rd7T7re, rotrroi' ovrco rt/uas; Kai rcw 'Acrrudy?jy 
crKto\\rai'Ta elireu" Ov\ opqs, qbdvai, cos KaAcos otro)(oet Kat 
evcr-^i]p.6vo>s; ol be tG>v fiacnXeoJV tovtlov olvo^ool Kop.\jfo>s 
re oii'0)(Oorrrt Kai Kadape(o>s ey\eovcrt Kat 8180'acrt toTs 

20 rotcri 8aKr?JAot? o^ovvTes Ti]V qjtdXr]v Kai TrpocrcpepovcrLV 
o>s av evbolev to eKiro>p.a evX^TrTOTara t<2 p.eXXoi<TL TTLveiv. 
KeXevcrov 8?/, «pdrat, o> TTairire, tov SaKav Kai ep.oi bovvaL 9 
to eKTTcop.a, Lva Kayo> KaAco? crot 7rteu> eyxeas draKr?/crco/xat 
cre, i]V bvv(x>p.aL. Kat tov KeXevcraL bovvaL. Aa/3oVra 8e 

25 tov Kvpov ovto> p.ev 8?/ ev KXvcraL to eKTro>p.a &cnrep tov 
2aKav eojpa, ovtco be o~Ti\cravTa to irpocrojTTov cnrovbaLo>s 
Kai evcr^r]p.6voiS tto>s irpocreveyKeZv Kai evbovvai Ti]v cpLaXrjV 

1 Oripeta c : drjpta cet. 2 SiSccs fj.01 <pavai D F 3 iravra. 

ravra cAEGH: ravra C R : ravra ■jrdvra D F /j.01 om. D F 

av f}ov\wfj.ai] fiov\of>.at C A E G R H 6 tovto SiSofii D F 

8 iScoKas tovto D F 10 -Kotiiv D F StaSovvat D F 11 bv] 

t^CAEGRH 12 T e]7€ CAEGRH 16 Sr) om. E et D 

19 Ka9apeicos D : Kadapicos vel KaBapws cet. 20 Tas cptaKas D F 

21 euAijiTTOTaToj' AG 22 S om. CAEGRH 23 €KX«as 

H A G 24 Se C E et F : Sri cet. 25 5^ om. D F toc 

o-aKav C R et D F : aaKav cet. I.iii SENO*i2NT02 

TCO ~d~~(0 LO<TT€ Tl) IJM]Tpl Kdl TCO A(TTVUy€L TToAlT 

ye\coTa -apacry^eiv. Koi clvtov be tui' Kvpov eKye\dcravTa 
dva~i]bi]craL ~pbs tov ~d~~ov kol (piXovvra dpia elirelv' *il 
Saxa, d~6ku>\as' €Kf3a\co cre <?/c ri]s Tip.ijs- rd re yap dWa, 
(pdvat, (tov kclWlov oivo)^oi]aco koI ovk €K~iop.aL avTos tov 5 
olvov. ol 8' dpa tlov fiao-LXetov olvoyooL, e~€Lbav bLbcocTL 
ti]V (pLa\y]v, apvcravTes aTT avrijs tlo KvdOco eis ti]v dpL- 
tTTepav x e ^P a ^yx^dp-ivoL KaTappocpovcrL, tov bi] ei <pdpp.aKa 

10 eyyeoLev p.i] AurrtTeAeiv avroLS. Zk tovtov bi] 6 ' ' Ao~Tvdyi]<i 
€~lctkco~tcov, Kal tl bij, ecpi], a» Kvpe, TaWa pLp.ovp.evoi tov 10 
2axai> ov KaTepp6(pi]cra<i tov olvov; "Otl, ecpi], vi] Ata 
ebeboUeLv p.i] ev tlo KparijpL cj)dpp.aKa p.ep.Lypeva eXi]. /cai 
yap 6t€ €L(TTLa(ras (rv tovs cpi\ovs ev toXs yeveO\ioLS, cracpios 
KaTep.aOov cpdpp.aKa vp.lv avrbv eyyeavra. Ka\ ttcos bi] crv 
tovto, €(pi], oj Trat, KaTeyvcos; 'Otl vi] At" vp.as ecopcov koX 15 
Tat9 yvcopaLS kcxl tols crcop.acTL (rcpa\\op.evovs. irpcoTov pev 
ydp a ovk eare i]p.ds tovs iraibas ~ol€lv, ravra ai)Tol eiroLeae. 
~dvT€s p.ev ydp dp.a €K€KpdyeLT€, ep.avOdveT€ be ovbev dWi']- 
\cov,i]beT€ be Kal p.d\a ye\oicos, ovk aKpocop.evoL be rov cibovTOS 
cop.vv€T€ dpLcrTa abeu" \eycov be eKacrTos vpcov ri]v eavrov 20 

pCO]Xl]V, €~€LT €L dva<TTail]T€ 6p)c[l](r6p.€VOL, fXl] OTTCOS 0/>X € '~ 

<rt9at ev pvOpco, dAA' ojjo' opOovcrOaL ebvvacrOe. e~e\e\i]<T0e 
be ~avTa~acTL crv T€ utl /SatrtAei/s i]crOa, ol re uWol otl ~b 
dp\cov. t6t€ yap bi] eycoye kcxl ~pcoTov Karep.aOov otl toPt' 
dp" ?]y ?; i(ri]yop!,a b vp.eis tot €~ol€LT€' ovbe~o~e yovv 2? 

11 co-iajTTaTe. Kat 6 ' AcrTvdyi]s \eyeL' 'O be crbs ~aTi]p, a» 7rat, 
■nivcov ov peOvcrKeTaL; Ov p.a At", ecjii]. 'AAAa ~cos ~oLel; 

1 iHTTvdyr, C E R et F 6 5' & pa ] y ap D F 5«'5«<r« C A E G H : 

Ivbtbwcri DF 8 ^xfi^coi HAG Ka.To. PP o(pu>(Tt C E ct D 9 <?«- 
\fotfv C A G H 10 t<pri antc ica\ D F 11 ou Ka.Tf PP 6<pT\o~as Hude : 

ovk a ict PP 6<pr)o-as codd. vi] 5«" t<pri D F 13 titrrias D F 14 iy- 

Xtovra D F 15 vpas t<pr) R et D F 17 tlcnt CAEGrH 

a post Tavra H A G Troif?T6 H A G 20 post w/xvvtTt add. St 

A R H anvTov H A G 21 *■■««■' *« R : imi rtCAEGH: i-t\ 

D F 22 lmki\-r)<j8t C 23 t* post crv om. C E 24 kcl\ 

om. CE 26 ti-tv DF iraTi) P t<pr) HAG 27 t<pi) om. DF KTPOT IIAIAEIA2 A I. iii 

Ah/awtj -averai, dAAo be kukov ovbev Trdcr-^ev ov ydp, olpai, 
S) TTa7TTT€, HZaKas avTio oa'oxoet. Kal ?/ pi]Ti]p eiTrer- 'AAAd 
tl ttotc crv, S> ttoll, tw 2aKa ovtu) 7roAeuet?; rdy 6e Kvpov 
elireiv "Oti vr) Ata, cpdvaL, uicr<S avTov 7roAAaKt? ydp ue 
5 7rpd? r6*v 7ra7r7roi' eTTiOvpovvTa TTpOcrbpapeLV OVTOS 6 UtapO)- 
TaTos diroK(x)Xv€L. dAA iKereda), cpdvaL, a> 7ra7r7re, 6d? pot 
rpet? r)pepas dpcfat adrod. Kat rojv ' AcrTvdyr]v et7rety Kat 
7ra>? dr dp£dt? aiVod; /cat roy Kvpoy cpdvaL' 2rd? di; utcrTrep 
ovtos kiri tt\ eicro'6a>, e7retra 67ro're /3odAotro 7rapteVat e7r' 

io apLcrTov, Ae'yotu' dv drt 0V7ra> 6?jivar6i' rai dpio-ra) evTvyeiv 
o~TTOvbd(eL yap TTpos TLvas' et0' 07ro're ?pcoi e7rt to bei-rrvov, 
Aeyotu' dr drt XovraL' et 6e 7rdivv o-7rou6d£bt cpayeiv, et7rotu' 
av ort Trapd rat? yvvaL^iv ecmv ea>? 7raparetmtui roCroi' 
(l)CTTTep ovtos eue Traparei/Jei aTro croij KeoAvaiiv. roo-a?jra? ue»J 12 

15 aiVot? ei0vp.ias irapeixev eirl rai detTrTJa)" rd? 6' ?/pe'pa?, et 
rtTJo? atcrflotro beopevov ?/ ro;j TrdTTTroy ?y r6*v r?/s p.t]Tpbs 
dbeXcpov, \a\e—6v i)v dXXov cpOdcraL tovto TTOLr\cravTa' 6 tl 
ydp bvvaLTo 6 Kvpos virepe\aLpev avTois \apL^6pevos. 

'E7ret 6e ?/ Mai'6dr?/ TrapecrKevd^eTo w? aTTLOvcra 7rdAtiv 13 

20 7rpo? tov dvbpa, e6etro avrrjs 6 WcrTvdyrjs KaraAtTreti' tov 
Kvpov. ?/ 6e direKpivaTo otl /3ov\olto pev aTravra r<3 7rarpt 
\api^ecrdaL, aKOvra ueVrot tov iraiba x a ^- €7T 6v cirat vopi^eLV 
KaraAt7retr. evda br) 6 'Ao-rvdy?/? Ae'yet 7rpd? tov Kvpov 
'12 7rat, r)v pevrjs irap ejaot, irpS>Tov piev r?/? 7rap' eue 14 

25 et'o-o'6oy crot ov SaKas dp^et, dAA' diroTav (3ov\i] eto-te'rat co? 
epe', e7rt crot ecrrat* Kat \dpLv croi elcropat ocrco dv irXeovaKLS 
eto-t?/? a)S epe. eireLTa be lttttols rot? euot? XPW^I Kai aAAot? 
d7ro'crot? av fiovkt], kol oiroTav dirir^s, eyoiv direL ovs dv 
avTos idekys. eireLTa be ev rai beiirvca errl to perptco? croi 

3 ovrws C E et D 4 nitrft C E : ^j<ro? A H 8 S^ tv D F 

9 elffievai D F 10 T<p aptffrcfi"\ ainifi (i.q. T^i $affi\et Hartman 

1 1 e7e' Inrorav A G R H : elra dtrorav C E : ei 5e iraAu/ D F ^«7? D yp. 

12 Aoi/Taj R et D : \ovtrai cet. «j'] e7T€iSa«/ C A E G R H ffirovSdCy 
Cr 16 tjj/os dg: rtva cet. 19 iwetSri DF 28 orai' DF 
«TTf j] airj^ojj A E H : dTrjT?? G [om. C) 29 Se eV] ^HAG I.iii EENO*iiNT02 

boKocv e\etv uiroiav i3ov\ei ubuv Ttopevcri]. e-eira tu re vtv 
iv tw irapabe icrco 6i]pia bibtop.i crot nal dkka TravrobaTTa 
crvkke£to, a crv eireLbav Tci^uTTa iiTTTeveLV p.dOijs, 8tco£?/, nal 
ro^evtov nal a.Koi>Ti£<ov KaTtijiakels tocnrep ol p.eydkoL dvbpes. 
Kai Tralbas be ctol eyto crvp.TraicrTopas 7rape'cfco, kol dkka 5 

15 oirocra dv fiovkij keytov irpbs ep.e ovk arvxweLS. eirei raura 
et7rei' 6 WcrTvdyri$, 1) p.i']Ti]p bti]ptoTa tov Kvpov iroTepov 
j3ovkoLTo p.eveLV i) aTTLevaL. 6 be ovk ep.ekkr]crev, akkd Ta\y 
elirev utl p.eveiv (3ovkoLTo. eTreptoTi]Oeis be TrdkLV vtto ti)s 
p.i]Tpbs 8td tC elireLV Aeyerai* "Otl oIkol p.ev rtov i)kiKtov /cat 10 
elp.i Kal boKto KpaTLcrros elvaL, co p.i]T€p, Kal aKOVTi^tov Kal 
To£evtov, evravda be 018' ort LTnrevtov fjrroiv elpl tiov //Aikcozv 
Kal tovto ev lctOl, S) p.i]Tep, etpi], otl ep.e irdvv avLtx. i)v be 
p.e Karakiirijs evOdbe Kai p.dOto LTnreveLV, uTav piev ev TlepcraLS 
ih, oTp.ai ctol eKeivovs tovs dyadovs ra 7re£iKa pabitos vlki]- 15 
creu>, drav 8' els Mr']bovs ekOto, evOdbe 7Teipdcrop.at rco TraTTTrto 
dyaOtov LTnretov KpaTLcrros tov i7r7rev? crvp.p.axeu' avTto. ri]v 

16 8e p.i]Tepa €ltt€lv Ti]v be btKaLocrvvip', a» 7rat, irtos p.aOr']crr] 
evOdbe €K€L ovtiov crot Ttov 8t8ao-KaAcor; xat tov Kvpov tpd- 
vaL' 'AAA', th p.i~]T€p, aKptfitos ravrd ye o?8a. Yltos crv 20 
oZcrda; Ti]v Mavbdvnv elTrelv. "Otl, cpdvaL, 6 8t8dcr/xaAos 
p.e tos i)bi] aKpLfiovvTa Ti]v bLKOL0avvi]V Kat dAAots KadicrTi] 
bLKa^eiv. koX Toiwv, tpdvaL, eVt p.La itotc 8ik?j irki]yas 

17 ekaj3ov cos ovk opOtos bLKacras. i]v be 1) 8t/crj rotavr?). 7rats 
p.eyas p.LKpbv e\tov xtTtova 7rat8a p.LKpbv p.eyav e\ovra 25 
Xircora eK8vcras ovtov tov piev eavrov eKelvov i)p.tpiecre, tov 

8' CKeivov avrbs evebv. eyto ovv tovtols bLKa£tov eyvtov 

1 fiovKr) A H vvv ovra. D F 3 5iw|eir R 5 <ri/juiraf,vel f)ic- 

ropas CAERH 6 Ua DFG PovKaCE «V*U< D F 

7 Kvpov~\ iraiSa C E ir^Ttpa D F pr. ia IvOdSf D F «5 o75'a) 

DFG 13 oV( om. CE 14 tvddSt] tvTavQa C E 17 ayaBws 

Imrtvwv CAEgH: ayaBbs limtvaiv G 20 aKptfiws TavTa yt olSa CE : 

aKpifiws TavTa yt $J5tj IiAG : aKpiflw Taind yt tjSrj H R : aKpifiws tovt»)»' 
7« o?5a D F ai thrtiv ante tV D F 22 ^5tj] ^5<i C E H et D 

25 tTtpov ira?5a D F 26 avrhv del. Hartman i)tx<pit r a EV««/ C E 

27 yovv E R et D KTPOT nAIAEIAS A I. iii 

/3e'Artor etrat dp<pore'pois i tov app.0TT0VTa tKarepov yjLTwva 
eytLV. ev rot/rco 8?/ pe HiraLcrev 6 bLbaaKakos, Ae'£a? 6rt 

OTTOTC p.€V TOV apiXOTTOVTOS €L1]V KpLT1]S, OVTOi btOl 7TOL(LV, 

o7ro're 8e Kplvai 8e'ot TTOTepov 6 yLTu>v et?/, tovt e<p?/ cr/ce- 
5 tttcov etrat ris kttjo-ls 8iKaia e<rrt, 7ro'repa ro /3ta a<pz\6p.zvov 
i\€LV ■>] to iroLi]crap.evov i] TTpLap.€vov KtKTrjcrdaL' e7ret 8e [ec/j?/] 
ro jLtey vop.Lp.ov bLKaLov etrat, r6 8e avop.ov /Stator, crui' r<2 
ro'/xu) e«e'Aeuei-* det r6y 8tKacrr? v /z; r?p' \}/i](pov TLOccrdaL. ovtcos 
eyco crot, cb p.i]T€p, Ta ye StKaia TravTaTracrLV ijbi] dKpt/Jco" i)v 

10 6e' rt dpa 7rpocr8e'a)pat, 6 7rd7r7ro? pe, e<p?/, ovros e7rt8t8dcfet. 
'AAA' ov Tavra, ec/j?/, cb 7rat, 7rapd rco 7rd7r7rco Kat iv Ylepcrais 18 
otKata opoAoyetrat. o5ro? p.ev yap tS>v zv M?/8ots tt6.vtojv 
kavTov beo"!roTi]v tt€ttou]K(v, ev Ylepo-aLS 8e to lctov eyjLV 
OLKaLov vop.C£eTaL. Kal 6 aos Trpcoro? Trari]p tol TtTayp.iva 

15 pXv 7rotet rf] 7ro'Aet, rd T€Tayp.zva 5e \ap.(3av€i, p.irpov 8e 
awrco o?3x ?/ ^vyi] dAA' 6 vop.os ecrrtr. o7rcos oSi> p? v / airokf] 
p.ao-TLyovp.evos, iireLbav oXkol i)s, av irapa tovtov p.a6o>v 
i]Ki]s avTL tov /3acrtAtKo?3 to rvpavvLKov, zv cp ecrri to ttXzov 
otecrOaL xpijvaL iravTOjv eyj.LV. 'AAA' 6 ye cr8s 7rar?/p, elirev 

20 6 KSpos, 8eti-o'repo's ecrrtiv, a> p.i]Tep, 8t8d<7Keu' petoy ?*/ tt\£ov 
zytLV 7} o?3x opas, ecp?/, ort Kat M?/6o?js aTraivras 8e8t8axei' 

r apfxo^ovra codd. 2 eV tovtc/> av A E G H, unde eV Toirry 8t? 

scripsi : eV tovti? 8' o5 C R : iu 8e tovtcc c D F : eVi 8e toutij) Weiske 
\eywv C D F 3 apjJLOTOVTos F : apfJ.6^ovTos cet. eftjj/ C : enjj C E : 

enj A G R H : KaTao~Ta9ti7iv post ^WTe ^uej/ D F 4 woTtpov C A E R H : 
6-rroTepov D F G 5 to H : TOf cet. p.la A H rescripti 6 to 

A H : t6i/ cet. ■TroiTjerdV-eyo'/] TroiTJcrai fxovov A H 6-8 eVeira 5' 

e</)7j . . . ffvv Ttf> vdfxcji obv D F : eVel 5 e</)7j . . . ffvv Tcji vo/xcp ovv R, unde 
eVel 8', ecpti, . . . avv Tcp vofxcc om. oZv) Dind., sed vix ferri potest ea 
verbi e<f>7j structura Vf. quae praecedunt) : eVeiScu' 5' eyvw cHAG 
(sine ovv) : e</)?j del. Hartman 8 cKeAevev ael Selv c : eVe'A.ei/e 

oe?v DF Tifv om. c A E G R H g croiecpr] DF 10 TrpoffSeofiai 

CE 11 Trapa Te R et D F 12 to. SiKata C et D F 13 ireiroirjKe 

Kal D F 14 6 irpwTos iraTrjp C : (5 o-bs irpwTos iraTrjp cet. : 6 cis 

iraTrip irpvTos Schneider to om. R et D F 15 iro<er & iroie? 

E mg. RetDF to. om. A H 16 ija>x?;] ti5x?7 C yp. E yp. R 

et DF 17 rjs fort. H pr. : fys vel eiV codd. 18 TrAeW 

R et D F : jr\e7ov cet. 20 7rA.e'o»'] irAeloi/ codd. 21 7) oux • • • 

exetv om. C A E G H 

XEN. CYROP. 2 I. iii EENO*iiNTOS 

avrov p.elov (\€tv; d>ore Odppei, wy d ye crdj Trarijp ovt 
dkkov ovbeva ovt ep.e itktovzKTtlv p.a66vTa aiTOTTep.^ieL. 
IV ToiaCra piev bi) TroAAd eAaAet 6 Krpoy reAos be ?/ p.ei> 
p.i]Ti]p dirijkde, Kvpos be KaTep.eLve Kal avrov erpe'c/>ero. Kal 
Ta\v p.ev rotj //AiKicorats avvcKCKpaTO cocrTe otKetan' dta- 5 
Ketcrdai, ra\y be roi/s 1 irarepas avrcov avi]pTi]To, TrpocrLcov Kal 
evbrjkos cov otl i]cnrd£eTo avTcov tovs vieTs, tocrre et n roo 
/3acriAe'cos cVoti/ro, roi/j Tratda? (Kekevov tov Kvpov belcrdaL 
bLaTTpd^aaOaL cr^picrLV, 6 8e Kiy?os, o rt beoLVTo axiTov ol iraLbes, 
dtd Ti]v cpLkavdpcoiriav Ka\ <\>LkoTip.iav irepl ttovtos €ttol€Zto 10 

2 8ta7rparrecrc9at, Kat 'Acrrudyr/j 6e rt beoLTo adrou 6 Kvpoj 
oyfiev eSiWro di>re'xeti> p? v / ov yapi^ecrdaL. ko\ yap dcrdevi]- 
cravTOs avrov ovbeirore direkeLTre tov ■ndiriTov ovbe Kkaicov 
77ore e7radero, dAAd 8j^Aos i]V vacrLV otl virepecpofieLTo p?/ 

OL 6 77077770 S d~o6dvi]' KoX ydp €K VVKTOS €L TLVOS beOLTO 15 

'Acrrvdy?/*, irpcoTOS ijaOdveTo Kvpos kcu ttovtcov doKVOTara 
dveirijba viri]p(Ti]crcov o tl ololto yapLzZcrdaL, cucrre 7ra2'rd7racrtj; 
dv€KTi']craT0 tov WcrTvdyi]V. 

3 Kat rjv pev lcrcos TrokvkoycoTepos, ctpa p.ev 5td r?/y 7rat8etar, 
drt r/rayKcicJero d7rd tov 8i8acrKaAot) Ka\ 8i8drat koyov 5>v jo 
(ttoUl ko.\ kap.fidv€LV irap dkkcov, diroTe otKa^bt, ert 8e Kat 
8td t6 cj)Lkopa6i]s eiVat Trokka p.ev avTos de\ rovy Trapovras 
dvi]pcoTa ttcos tyovTa rvyydvoi, kul ocra ai)Tos drr' dkkcov 
(pcoTcoTo, 8ta to ay\Cvovs etrat Taxy d-rreKpiveTo, cocrr' (k 
ttuvtcov tovtcov i) TTokvkoyui avvekeyeTO avTco' dAA' cocnrfp 25 
ydp (v crwpart, dcrot re'ot dvra p.ty(6os eAa/^or, op.co$ 
e/jt(/>atVerat to vtapbv avTols KaTi]yop(i Ti]V okiyoeTiav, 

I auTOv R : tai/Toy D F 2 ^ue /ut; SiSa^as D F aitoictn^itTeu D F 

4 KaTtfxavi C; KaTtfxtvt cet. 6 avripTr)TO R ct D : avtKTi)aaTO 

C A E G H et F 7 «r t. R : fcrel C A E G H : ko! tt tl D F 8 toD 
om. R et D F 9 8t< D F : e« cet. 1 1 5« om. C A E G R H 

12 avTiKiyav R ct D F G mg. 13 airtXtnrt Stephanus: airt\iirt codd. 

t 1 a\\a om. DF 8rj\6s t« C H et D : Sr)\os Si V ^] oti li)i 

C A E G 1 1 150/ om. A E et G cbroflaVoi D F 166 «Dooy D F 

19 io~ws 6 Kupi>s c R ct D F post Tro\v\oyu>Ttpos add. 1) ws iratSiffKos (ti 
&vrit3ns wv D F G mg. 24 bnrtKplvaTo C A E G II 26 awfxacnv D F KYPOT I7AI4EIA2 A I. iv 

ovroi K<xi Kvpov e/c rrjs noXvXoyias ov 6pao~os otec/Jatreio, 
dAA' a7rAo'r?/s Kal cptAocrropyia, cotrr' e7re0?juet av rts ert 
TrAetco avrov cikovciv ?/ crico7rcorrt irapeLvat. 

'X2s 8e npoyyev avTov 6 \povos crvv rco p.eye'c1et ets copar 4 
5 tov irp6cn]j3ov ycvecrdcu, kv roTjrcp 8? v / rots uer Ao'yots uavo- 
repots i\pi]To Kal rrj cfxovrj ?/tr?j)(atre'pa, albovs 8' \vmi\trnkaro 
coare Kat epvdpaivecrOai 6770're trtrrTjyxdrot rots npecrfiv- 
Ttpois, Kal to crKrAaKco8es ro Tracnv ouotcos TrpocnriTTTeiv 
ovkzO ouotcos 7rpo77eres et)(er. oi/rco 8?/ ?/a?j)(aiTepos uer 

10 ?/2-, ey 8e rats avrowtats Trauirav kTiiyapis. kol yap ocro. 
8taycort£brrat 77oAAaKts ?'/AtKes 77p6s dAA?/Ao?js, o^x o. Kpdrruiv 
?/8ei cor, rai/ra 77po7jKaAeiro totjs cr?jro'rras, dAA' dr/ep ev ?/8et 
eairor i]TTOva oira, e£?/pxe, <pdcrKcor KaAAtor aiTcor 7rot?/cretr, 
Kat KaTijpyjtv ijbi] dra77?/8cor eVt rot/s i7T770?js 77 Starocfercro'- 

15 ueros 7/ 8taKorrto?Jueros 0776 rcor t7777cor otjVco 77aru «Voxos 
cor, ?/rrco/xeros 8e atros ecp' earrco /udAttrra eye'Aa. cos 8' S 
otjk a7re8t8paaKer eK ro?3 ?/rrdcrc9ai ets ro u? v / Troieir 6 ?/rrcpro, 
oAA' eKaAtr8etro er rco Treipacrdai ati0is /3e'Artor Trotetr, ra^r 
uer ets ro tcror dcptKero r?~? iTTTrtK?/ rots ?'/'Atcfi, raxr 8e Trapr)ct 

20 8ta ro epdr rou Hpyov, Ta)(b 8e rd er rco 7rapa8etcrcp 0?/pta 
dr?/AcoKet 8tcoKcor Kai /SdAAcor Kai KaraKaivcov, coare 6 
'Atrrudy?is OTjKeV et^er atrco trt>AAe'yetr 6r]pia. Kal 6 Krpos 
al&doucvos 6'rt /3orAo'ueros ov 8?jratrd ol ^corra iroAAd 
77ape'xetr, eAeye Trpos avrov 'f2 7707777^, rt cre 8et drjpia 

2 5 ^T/roJjiTa TrpdyuaT e^etr; dAA' edr epe eK7Te'/U7r?/s e77t 6i]pav 

2 &(Tre Kal D F iirt8vfi.fi &v tis D F : iinQvfxiav tis «?x e,/ ce '- 

3 ^ iTicoTrwvTi irapuvat del. Hartman 4 Trpo<T7J76f C A E H 5 -yi- 

yvurOai D F ^ai/o'w D)rfpots DF : fipaxvTfpots cet. 6 rio-vxeo-Tepa. 

CEG et D 7 ipvdatvtadat A H 8 «y to o-KvKaKwSes . . . irpoirtTws 

H. J. Muller to Trocri Trpoo"Trt7rTeii' irpoireTuis Leonclavius dfioiais 

om. D F 9 irpoTrtTes del. Cobet : TrpoireTus D F 5« D F 12 »j8et 
£1/] 77877 ?V C A E G H 13 tcu/to «£7Jpx« ^- et D F 14 j/St? ovaTTTjScSy 
H et c F : 7^ 8iat'a7r7)5ctfj' C A E G h et D SiaToleuoVsyo? 7^ StaKovTtov- 
fievos C E: Sfa/covTifJo^uevos 7> StaTolsu^/tte^os DF 16 a^Tcp C E 170 

om. C: a D F: is E 18 <='KuA.u>8erTo R et Stob.: cf. ad £>cyW. iv. 8. 28 

/3eA.Ti'o)^DF 20 SeKalDF 22 ovk4t' elx*"] o&k eVetxei' CAEH : 

ou/f eVer-yev G 23 StivaTai G et D F 01 om. C A E H I. iv BEN0*X2NT0S 

avv tw 6ei<i), roptco 6'rra av ioco 6i]pia, euoi ravra TptfaadaL. 

6 e7rt6Vucor 8e atyobpa e£ie'rai i~l ti)v 6i)pav ovKiTl ouotcos 
AtTrapeiV ZbvvaTO wairip ttols cor, dAA' oKvi]poTepov 7rporr7/ei. 
Kai d TTpoaOev rco 2Su/ca k p.( p.qj(TO 6'rt otj irapUi avTov irpbs 
TOV TTa-mrov, avTos ?/8?/ S&Kas (avT<2> eytyrero" ov yap 5 
7rporr?jei, et p?/ 1801 et Katpos et>/, Kai totj Sd/ca edetro 
7rdrra)S cn/patreu' avrai oTrdre (yyu>poir] [ko.1 oTTore Kaipbs 
etr/]- cocrre 6 Sd/cas ?j7repecpiAei 7/8?/ /cat 01 dAAot 7rdrre?. 

7 'E7ret 6' ouy eyjjco 6 'Atrr?jdy>/? acpobpa avTov (ttl6v- 
p.ovvTa ecfco 6i]pav, e/c7re'/x7ret avrbv avv rcp ddoj /cai 10 
tyvXaKas rr?j/ji7re'u7rei ecp' lttttojv TTp(afivT(povs, ottojs airb 
tG)v bvayojpL&v qjv\6.ttol(v avTov Kal d tcojj aypiojv tl 

(paveil] 6l]pioJV. 6 OVV KCpOS TC07J (7T0p.(V0)V 7rpo6vp.ojs 
(TTVv6aV(TO TToioLS 01) ^pi] 6l]pioLS TT(\.a(jeLV Kal TTola X./97/ 

6appovvra 8tco/cetr. ot 8' eAeyov ort apKTOL re ttoWovs 15 
7/8?/ 7rA?/cridrraJjras 8ie'cpc9eipa/j Kai KairpoL Kal X.(ovt(s Kat 
7rap8dAet?, al 8e eAacpot Kat bopKab(s kol ol dyptot otes Kai 
01 ovol 01 dyptoi dcrtrets etrrir. eAeyojj 8e Kal tovto, tcls 
bva^ojpias otl 8e'ot cp7jAdrrerrc9at ovbev t)ttov 7/ ra 6i]pia' 

8 7roAAoi;s ydp ?/8?/ avTols toIs lttttols KaTaKpn]p.vLadi)vaL. Kal 20 
6 Kfpos iravTa ravra (p.av6av( Trpodv p.ojs' cbs 8e etSe/j 
(kaqjov (KTTi]bi']aaaav, ttcivtojv e7rtAat9o'pei'os cor yKovaev 
kbiojKiv ovbkv dAAo opco/j ?/ ott?/ erpevye. Kat 7rco? 8ia7r?/8cou 
a7jrco o t7T7ros ttlttt(l etj yoVara, Kat p.LKpov KCLKdvov ecferpa- 
X^/Atcrei'. OTj p?/y dAA' (iri]x(LV(V 6 KCpos pdAts 7rcoy, Kat 6 25 
t7r7ros ecfa/Je'crr?/. coj 8' els to irebiov i)\6(V, aKOVTiaas 

1 vo/j.tw om. CEG «V '] ffe ' M ' ^ ^ rpt<p*iv DF 6 irpolSoi 

D F 7 e-y^ajpoiTj] eV Kaipcp «17; tiaUvcu R ct D F kcu 67to't€ Katpbs 

ttr]"\ Ktxi 6iroTt ovk iv KaipQ R et D F : del. Zeime : SwoTf /xri Katpbs elri cit. 
Richards 8 Kal] lixrwtp Kal D F 01'om.CAEGH 10 ttis <{o» 

^Tjpas DF 12 5u<rxk , p««'' / Steplianus : 8i>frx«peio'i' CAEGH ct 

F: Svo~xtp^>v D 13 driplov AH 14 «Jttoiois . . . 6wo?a D F 

15 re om. C A E G H 16 5it<p0etpov H Atovrer /cal Kawpoi D F 

18 o< ovol 01 &yptoi D F : ot Hyptot vvot c E G R : om. C : ol ovot iyptot 
A H ao-tvt?s tio-tv G R ct D F : taffiv A E H : ao-ivt?s C 21 TaOTa 
wdvTa D F 22 iKwrjSr)(ravTa C A E G H "* ^jfouer D ( F ?) 2387^7/ 

A E ct D • 0V01 C G R II ct F 25 iwi/Lttvtv R et D F KTPOT ITAIAEIA2 A I. iv 

Kara/3dAAet tijv eAa</>or, ko.\6v tl \prip.a k<x - peya» Ka - ° 
pei> o?/ VTrepexaipev ol 8e cpvkaKts TrpoatKdo-avTts ekoibopovv 
avTov [nal eAeyoi/] ets olov tdvhvvov eA0ot, Kat tobaaav 
/carepety avrou. 6 oSy Kupos et<rr?/Ket Kara/3e/3?7KCi)S, Kat 
5 aKOvcoTJ ravra ?/mdro. cos 8' ?/<rt9ero Kpavyrjs, dveTTrjbrjaev 
e7rt tw lttttov cocr7rep ZvOovctl&v, kol cbs eT8ei> eK rou clvtiov 
Kairpov Trpoacpepopevov, dvTios eAavret Kat 8tareu>d/uei)os 
e?jcrro')(cos /3aAAet ets rd /ueYcoTroy Kat KaTea^ tov Kdirpov. 
kvTavOa peYrot ?/8?/ Kat 6 t9eios avrco eAoi8opetro, r? v /i> Opaav- 9 

10 r??ra dptoV. 6 5' avrou Koibopovp.(vov opcos eSetro 6Va 
avrds eAa/3e, ra?3ra edcrai elaKOp.LaavTa bovvat rto 7rd7T7r<p. 
rdu 8e #etoi> ei7Tety c/jacrizr 'AAA' ?/z> atcrc9?jrai ort eStcoKes, 
ov crot p.6vov Aot8op?/<rerai, dAAd Kat epot, ort <re etcoi'. Kat 
777J /3ovA?jrai, cpdmt avTov, pacrrtycocrdrco, eTretddi» ye eyob 8<w 

15 avrco. Kat avyt, o rt /3ovAet, ecp??, co {9eie, Tip.toprio-dp.evos 
tovto dpcos xdpicrat M 01, Ka ' ° Kva£dp?js peVrot reAeurcoV 
etTTe' Ilotet ottco? /3ovAet' crv ydp iwv ye ?7pcoz; eotKas /3acrt- 
Aet)s etVai. o{/'rco 8? v / 6 K£pos eicncopto-as rd 0??pta e8i'8o?j re 10 
rcp 7Td7T7rcp Kat eAeyev ort avrbs Tavra 07/pd<reieJJ eKetrcp. Kat 

20 rd aKovTLa e7re8etK7J7j p.ev ov, Kare'0?jKe 8e fip.aTcop.iva ottov 
coero rdy 7rd7T7roz/ o\j/€a6aL. 6 8e 'AoT?jdy?js dpa eT7rezJ' 'AAA , 
S 7rat, 8e'xopat /jtei> eycoye 7/8e'cos 6'cra cttj 8t'8cos, ov peWot 
8e'opat ye ro?Jrcoz> 07j8ez>ds, cocrre cre Ktz>8?ji>e?J€iz>. Kat d KCpos 
!</)?)• Et tolvvv p.i] av 8e'?/, Uerevco, co 7rd7T7Te, ip.ol bbs avTa, 

2 5 ottcos tols 7/AtKtcorats eycb 8ta8co. 'AAA', co ttol, ec/j?/ 6 
'Acrrudy?/?, Kat ra£>ra Aa/3cby 8ta8t8o?j drcp cri/ /3ovAet Kat rcoV 

t «ai ante om. D F 3 koI tKtyov del. Cobet 6 ii/avrlou 

DF 8 eii<rrox«s R e t D F: furvxws C A E G H 11 eacrcu ai>Ti»i/ 

D F 12 eSwKas A H : e5&>Ka <roi C E 13 ko.\ f)i>~\ Kav D F 

15 o ti i80uA.fi] et fiovAei codd., sed post TjyucupTjtra^ecos add. 8 t< fiovAei 
R et c D F ec^Tj om. E et ' D F 16 tooto R et c D F : TaCTa 

cet. 8ira)s HAG x<*P t(ra ' 1 M '] X ct P t0 ~ at l Jtt CAEG: x a P t0 ~ at j" ' ^ 
18 eiV/cojuio"ayuecos C E 20 eVeSeiKcii /uec 00] eTriSeoc j/u^ecoj C A E H : 

i-rtSeiKWfj.evov G : e'8e(/(cue yuee ou D F *caTe'07?Ke 5e] Ka.T(0-)Ktv 

C A E G H 22 o-v] M o< D F 23 7 e om. D 25 to?s 

T}AiKiu>Tais post 5ia5i D F 26 5t'5ou C E 1. iv HEN0«I>iiNT02 

ii akkcor ottoctu tfeAet?. ku\ b Kvpos ku,3ojr (bibov re upas roty 
ttuktI ku\ dua eAeyej" 'H 7raides, iiS upa ((jiX.vupovfj.ei' ore 
ra ev tu> TTupubeCau} 6i]pia (Oi]p£>u(i" ouotoz* euotye ook(l 
etrat oXurirzp et tls 5e6eue'ra (,aia Oi]pu>i]. irpojTor uh' yap 
ir piKpu) \copiu> i)r, e7retra Ae7rra kul \}/copak(a, Ka\ t6 per 5 
avTojr \ojkbr yr, to b( Kokofiai" tcl 6' kv toZs ope<rt ku\ 
Aetu<2o-t Oi]pia ojs uh> Kakd, o>s 6e ueyaAa, u>s 6e At7rapa 
i(j>uir€T(>. kuI al uh' (ka(j>0L uxnrep irrt\voX ijkkorTO -npbs 
tov ovpavdr, 01 6e Kuirpoi ojcnrep tovs arbpas (pacr\ tovs 
uvbpdovs ouoVe (cpipovTO' vtto 6e Tijs ttXutvti]tos ovb( 10 
auapretr oldv t yr uvtojv Kukkioj 6?/, t(j»], euotye ooKet 
Kat T€0in]K()Ta etrat tuvtcl ?*/ ^Cjvtu (K(lra tu TT(pLtpKoboui)- 
uira. aAA' apa ar, ((pi), a^etei» Kat vuas ol 7rare'pes e7rt 
6i]par; Kat pqbiojs y ar, (cpacrur, et 'AcrTvdyijs KeAevot. 

12 xat 6 Kvpos (Ittc Tis ovr ar ijulr 'Aorudyet pnjcrOdi); Tis 15 
yap ar, ((pucrur, crov ye tKarwrepo? Treurat; 'AAAd ua tov 
Aia, €(pi], (yoj uh' ovk 016' 6'<rrts uvOpojTros yey£ri]uai- ovb\ 
yup otds t etut Ae'yetr (yojye ovb' urujSkeireir Trpbs tov 
TraTTTior Ik tov lcrov ert bvrauai. i]V oe toctovtov e7ri6i6a), 
btboiKa, €({»], pi) TTarTUTTacri jlkd£ tls koX rjkidios yirujpai' 20 
7rat6d/no2> 6' 0)2» 6et2'o'raro? kakriv (boKovr etrai. Kat ot 
7rat6es etTroz'* novi)pbv Aeyetj to TTpayua, et u?/5' ?j7reo t/uuJj* 
ar rt b(i) bvrtjcri) irpuTTew, aAA' aAAov tlvos to (ttI ct( 

13 aruyKi) (crrai. bricrdut. i]]MS. tiKovcras b( tuvtu 6 Kvpos 
(bi])(di], ku\ criy?) airekOujv biaK(k(vcruu(vos (uvtQ> Tokpuv 25 
(lo-fjkdd', (TTLjSovkcvcras ottojs ur akviroTCLTa (Ittol TTpbs Tor 

1 <?0e'Ae<s R ct D F &pas~] SpaDF 2 tire] SnCAERH 

3 '6/xoiou yap R ct D F e^SJ/cei C A E G R H 5 birb 5e ( 10) . . . 

avTwv (11) post x w P L V % v transpos. Herwerden 11 8e D F 

13 &pa A H 14 tV drjpav D F 7'] t' vel re C A E G in ras. 

R H KeAevei CAER 15 f Jiret> C et D : t<pn E &v oi3«/ D F 

t/yuTv D F wpoj atrrvoiyriv R et D F 16 &v om. C E Tor 5ia] 

T7j«/ V)pav D F 18 Ae^ei»' antc ofoj D F 21 SeiroVaToj' codd, : 

corr. Lconclavius 22 post irpuyixa add. elvoi DF 23 &V om. 

C A E G H o-f] «70I R ct c D F 26 eiVf/Afle Ka] eirii3oi<,\ei'o-ay 

1 1 F irws D F KTPOT riAIAEIAS A I. iv 

7:a--or Kcd dta77/?d£etez' avrQi re kcu rot? Traurlv cov ebeovro. 
ijpSaro ovv cooe. 

Elire jxol, e<p?j, u> TrdiTTTe, yv rt? dirobpa rre tS>v oIk€t£>v 
kol Ad/3?/? avTov, tl avrco XP 1 'l°~!l> ^' "AAo, *4 >r l> V ^W^-s 
5 epyd(ecrdai dvayKacru> ; *Hv be at>rd/?.aro? Trdkiv eA0?/, 77co? 
770t?/o-et?; Tt oe', e<p?j, el /x? v / p.acn-tycocra? ye, iW /?.?/ at>0t? 
roOro 770t?/, e£ dpxrjs xpria-op.ai; "£lpa dv, ecpr) 6 Kvpos, trot 
TrapacrKevd£ecrdai eXrj drcp pacrrtycocrei? fxe, co? j3ovkevop.aC ye 
ottco? o-e aTiohpGi Aa/3coz; rot>? ?/AiKtcora? e7rt 6i]pav. /cat 6 

io 'Aorvdyjjs, KaAco?, ecp?j, eTroCr)cras 77poet77coV evbodev ydp, 
ecpi], cnrayopeva) crot p.?/ Kiveicrdai. \apCev ydp, ecpt], et 
eveKa KpeabCu>v r?"/ fluyarpt rdz* Tratda d77o/3ouKoA?/cratpt. 
aKoucra? ratrra o Kt)po? eireCdeTO p.ey Kat epetz-er, aviapbs be 14 
Kat o-Kv6pu>~bs ojv cnortTrj birjyev. 6 peVrot 'Atrrray?/? erret 

15 eyrco avTov kvrrovp.evov tcr)(?jpco?, /3ot'Adpero? avrco \apC- 
£errt9at ecfdyet eVt 6r]pav, ko.1 77e£bt/? 770AA01/? Kal t7777e'a? 
crwaAtcra? Kai rov? 77atda? Kat truz/eAdcra? et? rd t7777dcrt/xa 
Xcopta rd 6>]pCa eTroCycre p.eydki]v 6r]pav. ko.\ /3ao-tAtKco? 8? v / 
Trapoov avrbs cnrriyopeve p?jde'z*a (3dkkeLV, trplv Kvpos e//77A?j- 

20 crdeCr] 6i]pu>v. 6 be Kvpos ovk eta KcoAdetz', dAA', Et /3ot>Aet, 
ecp?j, co 77a7777e, ?/de'co? pe 6r]pdv, dcpes tovs KaT e/xe 7701-^0? 
bidoKeiv Kal t)iaycoz't£ecrt9ai cTrrcos (dz') eKacrro? KpaTicrTa bvvavro. 
evravOa d?/ 6 'Atrrt'dy?js dcpujtrt, Kat crrd? e0edro dptAAco- 15 
fievovs eVt ra drjpCa Kal cpLkoviKOVVTas Kai otcoKorra? Kat 

25 aKoi'TC£ovTas. Kal K?Jpco ijbeTO ov 6wa/xe'z'co triyav vtto Trjs 
ijbovijs, dAA' cocr-ep aKvkaKi yevvado dvaK\d(ovTi, oiroTe 

1 auraiCEHetDF 2 oiv om. DF 3 airohpao-ri tuv R et D F 
4 xpf) DF ti 5^ D : ti 8' F Srjcras aurbi/ D F 5 avayKdfa D F 

avTofj.aTOS ffoi R et D F iirt\dri D F 6 7re»eTs D F 7 iroio? 

H A G et F : iroie? R tireiTa e'£ dpx?)s R e t e D Fgf irapao-Kivd- 

(fffdai croiDF 8 /u« post ot^ F : om. D 9 iriis D F 1 1 pr. %<pi) 
om. D F eivat ei C E G R H 13 d/coiycras Si D : aKovaas 5tj F 

tfxevtv F 14 &y] ii/ /oaJ D F 15 x a P t(ra<r ^ ai ^ ^" J ^ iroWovs 

■n-e(ovs CEG 18 877] 5« DF 21 f^om. DF irdvras tovs 

kit' 6,uf D F 22 Sia-ywvit^fa" D F : aycnvi(eo-Oat cet. a^ om. 

codd. Ta KpaTtffTa D F 25 t£ ki'<o^' ^ ^ I.iv 5ENO*ilNT02 

-ki)rrta(ot 6i)pito, Kal TTapaKtikovvTi ovoparrri eKarrrov. ku\ 
TOV pei' KUTayektoi'Ta uvtov Sp&v ijvcppuivero, TOV 6e Tiva 
koX eiratvovvTa [ai/Tov iftrdaveTo} ovV oTTtotrTtovv (j)Ooveptos. 
Tekos 6 ovv TTokka 6i]piu fyaiv 6 'Ao-rvdy?/? ctTTija. kuI t6 
kotTrov ovtojs ?'/Vc9?/ rrj totc 6i]pa gjo~t€ (i(l oiroTe olov t eb) 5 
trvve^ei t<3 Kvpto /cat a.kkovs re ttoXAovs Trupekufxjiuve Kat 
tovs Truibus, Kvpov eveKU. tov fxev 8?/ itKiio-Tov xpovov ovtco 
btijyev 6 Kvpos, ttclo-lv i]6ovi]S \x\v kul ayaOov tlvos o-vvaiTios 
&v, kukov be ovbevos. 

16 'A/xc/h oe tcl iKvre ij eKKaioeKa er?/ yevofxevov avrov 6 io 
vtos tov ' 'Arrrrvpitov (3uo-tkeojs yapeiv fxekkojv eTTedvfxifrre («at) 
avTos 6i]parrat es tovtov tov xpovov. aKovtov ovv ev rois 
p.edopiots Tois re avTtov Kal Tois M?/ocou Trokka 6i]pia eXvat 
a.6r)pevTa bta tov Tr6kep.ov, evravda eTre6vfxi]crev e£ek6eiv. 
ottojS ovv arrrfiakios 6r]ptoi), liTTTeas re Trporrekafie Trokkovs 15 
koI 7reAracrrd?, o'ltlv€S epekkov uvt<2 eK t<2v kurritov tu 6i]pia 
e£ekav es ra ipydrrtfxd re Kal e?j?/Aara. (KfjtKopevos 6e 
ottov i)V avTois tu tppovpta Kal ?/ (fjvkuKi), evTuvda ebetirvo- 

17 Troteiro, cos TTpio r?) vrrrepata 6i]pd<rtov. ?/6>/ be eo-rrepas 
yevop.evi]s ?/ 6taoox?/ r?7 Ttporr6ev t\ivkuKi\ ep\eTut eK Trokeois 20 
Kat LTnreis Kal 7Te£oi. e6o£ev ovv uvt<2 Trokki) rrTparta 
TrapeivaL' bvo yap ofxov i)o-av cpvkuKui, TrokXovs re avros 
i)Kev e\tov tTTTTeas kul ire£ovs. ef3ovkevrraTO ovv KpaTLrrrov 
eXvai Ae?/Aar?/crai e* rijs Mi]6tKijs, Kal kufxTrpoTepov r av 
(pavijvat to epyov rijs difpas nal lepeitov av Trokkijv aobdoviav 25 
ev6p.t(e yeverrdat. ovtco 8?/ Trpco avarrTas ?)ye to rrTpaTevfxa, 

2 Karayt \wvtos H A G 3 avrhv rlaBavtTo del. Herwerdcn 

itiruaTiovv} tiirus yovv C A E G H : oirtutrovv R 9 ovSevl D F 

10 yivofxivov H A G avTOv ytvofxivov D : avTov yiyvofitvov F 

11 post tov add. tcSj/ D F iirtBvfi-qrTfv avTus codd. : corr. Wciske 
13 avTwv C A E R H 14 S.T( aOvpfvra D F l 7 <?r C A G R H : 
(U E et D F 18 % om. CAERII 19 irp$] irpbs 
A E R H 20 ytyvontVT)s D F 22 yap &ixov fjtrav <pv\a£ai 
C A E G H : fxtv <pv\aKa\ dfiov oOrrat R et C D F post <pv\aKa\ add. 
Ka\ CAEG R H iroWovs t«] iro\\o\ St otis DF 23 KpdTtffTov 
tlvat del. Dind. 25 av iroWrjv) ira/J.i-6\\r)v C A E G R H 
26 ytvr\o~to-Qat DF tJi aTpa.Ttvit.a~\ tov o~TpaTov DF KTPOT IIAIAEIA2 A I. iv 

kclI tovs pev -€(01/$ KUTekL-ev ddpoovs iv toIs p.e6opCoLS, 
avTos be tois 1777701? Trpo~ekd~as 77po? rd tcov M?/<jo>z/ 
(ppovpta, tovs p.ev (3ekTC~Tovs ml TrkeCcrTovs e\cov p.e&" 
eavTov ivTavda KOTepeLvev, co? p?/ /3o?/t%iei> oi cppovpol tcov 
5 y,h]bm> 677t tovs KOTadeovTas, tovs 8' eTrm/Seiofs acprjKe 
/card cpvkas dkkovs dkkocre /carat9eu', /cat i^ekeve 7rept- 
j3akkopevovs ot<o tls eTrtrvyxdrot eAawetr 7rpos eavrov. ol 
pev bi] Tavra e-paTTOv. 

"2.r]pav6evTcov be r<S 'A<rr?jdyet drt TrokeptoC elcrLV iv rf/ 18 

10 \copa, * ie^orjdet /cat ovtos irpbs rd opia crvv toIs Trepl avrbv 
Kal 6 vlbs avTov cocravTcos crvv rot? TraparvyovcTiv l~~0Tais, 
koX tols dkkots be i~rip.at.ve ~a~iv e/c/3o?/0eu'. wj be elbov 
TTokkovs av6pco~ovs tcov Wcr~vpCcov ~WTeTayp.evovs /cat tovs 
l~~eas r)~v\Cav eypvTas, ecrTrjcrav koX ol M77801. 6 be K£po? 

15 bpcov iKj3oi]6ovvTas Kal tovs dkkovs —acravbC, iK(3oi]6el /cal 
avTos TrpcoTov totc o~ka ivbvs, ov—OTe olopevos' OVTOjS 
i~e6vp.et clvtoZs i£o~kCaaa6aL' pdka be /caAd r)v koX 
app.0TT0VTa ovtCo a 6 —d—TTos ~epl to acopa i~e~oCi]To. 
ovToi bi] i£o~\L~dp.evos ~po~i]\a~e r<3 177770). /cat 6 

20 'Acrruayrj? idavp.aae p.ev tCvos KekevaavTOs tjkol, bpcos be 
el~ev avTco pevetv irap eavTov. b be Kvpos cos elbe -okkovs 19 
t7T7re'as avriovs, ijpeTO' 'H ovrot, ecpyj, u> ~d~~e, —okepLoC 
el~LV, 0% e<peo-r?//ca<rt tols lttttols r)pep.a; Ylokep.LOL pevToi, 
ecpr]. 'H /cat e/ceu'ot, ecprj, ol ikavvovTes; Kd/cetrot pe'rrot. 

25 X?) tov At', e<pT7, S) TrdiTTTe, dAA' ovv TrovrjpoC ye cpaLvopevot 
Kal i~l TTOvrjpcov l~-apCo)v dyovaiv fjpatv rd \pi]p.aTa' 
ovkovv XPV ekavveiv tlvos i]p.cov i~' avTOvs. 'AAA' otjx 

I KaTa\e'i-fi D F 6 eWAeucre A E irepi8aAo/j.ei>ovs A 7 '6ra> 

D F : '6-rrws C A E G R H iiri.rvyxa.voi C E R H : iiriTvyxdvei A G : 

evTvyxavoi C D F tavT6i>~} tovtov C A E G H IO (K0OTjdi? D F 

13 avBpuirccv R et D 14 ayovTas D 15 -aao-vSl H A G : -aaiSl 

C: ■navffvSta F, cf. HelL iv. 4. 9 : iravavZX D f: nacravSel R E 17 u.a\a 

5e] Kal yap /j.d\a D 18 e5 ap/x6TT0VTa D F ; a.pfx6(ovra C A E G R H 

irepl] fort. irpbs 20 ante idavfxacre add. ISwv D F 22 evavTiovs 

D F 24 Z<pT) (post fAtvToi) . . . fxevroi om. C 26 xP^M aT a] 

KTT)fj.aTa D F 27 post xpt add. etprj D F I. iv HENO*i2NT02 

6p&s, ec/j>/, cu 7:at, uaov to arlcpos tcov 'n:-eu>r etrT)/Ke avv- 
TtTayptvov; o\ r)V eV eKtivovs ?/uets Zkavvcopc:V,VTTOT€povvTaL 
ypas ttuAiv [<?Keivoi]' Tyyurr 8e o?j7rco ?'/ ict^vs TrdpaaTLV. 
'AAA' ?*;r cri/ ueV?/*, e<p>/ 6 KCpos, Kat dvakapfidvys tovs 

TTpOO~j3oi]doi>VTaS, <pO/3?/CTOIJTai OVTOL KO.\ OV KLV1]aOVTaL, o[ 8' 5 

ayovTes evOvs dcpijaovaL ti]v kdav, iireibav Xbcoai tlvos eV 
aiiTovs tkavvovTas. 

20 TaiV elirovros avTov e6o£e' tl Ae'yeu' tco 'Aarudyci. 
kol dpa 6avpd£cov us' Kai ecppoVet kcxl typi]yop€L KeAevet t6v 
vlbv Xaj36vTa tcl£lv 'nnricov ZkavveLv eVt tovs dyovras ti]v io 
kaiav. eyco 8e', ecp?/, eVi rovabe, i]v eVt cre KLVtovraL, eAco, 
cocrre arayKatTc9?/croi'Tai ijp.iv TTpocre^eLv tov vovv. ovtco bi] 

6 Kva£api]s kaficov tcov eppcoueVcor Xttttcov Te Kal avbpcov 
irpocrtkavveL. Ka\ 6 Kvpos cos elbtv oppcopevovs, e£oppq, 
Kal aijTo^ irpcoTos ?/yeiYo Ta\Zcos, Ka\ 6 Kva£dpi]s pivTOL 15 
e<pet7reTo, Kat 01 aAAot 8e ovk dTTakaiiTOVTO. cos 8e (Xbov 
aiiTovs Trekd^ovTas 01 Ae?/AaTo9z'Tes, evdvs dcptvTes ra xpi']- 

21 uaTa tcpzvyov. 0! 8' ducpt to?j Kvpoij vrreTfipvovTo, koX ovs 
p\v KaTekdpjSavov evOvs e7rator, TTpcoTOS 8e 6 Krpos, ocrot 
oe TTapakkd^avTes avrcov tcj>9aaav, KaroTTLV tovtovs (bicoKov, 20 
Kat ovk dviaaav, dAA' jjpovv tlvc\s avrcov. coaTrep oe kvcov 
yevvalos cWetpos a7rporo?/Tcos cpepeTat 7rp6? Ka7rpor, o?jtco 
Kat 6 KCpoj ecpepeTO, povov opcav t6 7rateii> t8?j akLaKopavov, 
dkko 0' ov6«' irpovocov. ol 8e 7roAe'utot <os ecopcov ttovovv- 
ras tovs acperipovs, irpovKivrjaav to arlcfios, cos Travaopi- 25 

22 rous tojj Stcoypou, e7ret crcpd? t6oter irpooppijo-aiTas. 6 5e 

1 tTvvTtTa.yfj.ivov D F : <riV to?s Y7nrois C A E G R H 3 Ikuvoi 

del. Hug od-Tw i)~\ cvZeirw DF 4 iav DF 6 a-b-fio-ovcriv ti>6bs 

DF 8 dirovTos avrov} d-riiv R et D F 10 4\avvtiv~\ 4\do-at 

DF II ^A<S"] i\do-u> C A E G R H 12 avayKacrdriffovTai D F : 

draT-Kao-ejjrou E R : af d^a-y/cao-^Tji/ai C A G H post avayKaa6r)vai 

lacunam septem fere litt. habet H ovtws A E H 13 lir- 

iriwv C A E G II et D 14 i^opnq} avvt^opixa (i>6vs D F 

21 a\\'} i.\\a Ka\ DF 25 TrpovKtvriaav R et c D : irpotKlvriaav 

G et F : irpoKivTJaav C A H : irpovKivriaavTts, punctis sub t«s ad- 
ditis E KTPOT IIAIAEIA2 A I. i v 

Kipos ovdh' p.a\\ov drtet, dAA,' v~o n/s xapixovys avam\u)v 
rbv Belov ibtcoKe nal 1'x.vpav rqv cpvyi]v toZs 7roAepi'ots 
Kare'xa)i' eiroCei, k~1 6 Kva£api]s peVrot ecpetTrero, tcrcos jcat 
alo-xyvopevos tov iraripa, Kal ol clWol 8e et7ro^ro, -podvp.6- 
5 repot 6*Vres eV rto tolovtm ets ro 8tc<?Keu> *cai ot p?/ ttcut' 
7rp6? rovs ivavTLovs dAKipot ovres. 6 8e 'Acrrudy?/? cos 
ecopa roi/? p.ev a.-povoi']Ta>s 5tcoKoj>ras, rovs 8e -o\ap.Lovs 
adpoovs re Kat T€Tayp.ivovs v~avT<2vTas, beicras irepC re ro(5 
ftou Kat ro£ Kwpou p.?/ et? -ape~Keva~p.ivovs a.Ta.KTcos eprre- 

10 crdrrej —dOoLev tl, ?/yetro ei^i/? 7rp6s roi»s tto\(pllovs. ol 5' 23 
aS TroAeptot co? et?)oz> rovs M?/oovs -poKLVi]6ivTas, 8taret?'d- 
p.(V0L 01 pe^ rct TraArd 01 oe rd ro'£a etcrr?/Kecrar, co? 0?/, 
e7ret5? v / eis To£<ivp.a cl^lkolvto, ~Ti]~op.£vovs,&~~ep tcl 7rAetcrra 
elddecrav —0Le.lv. P-ixP L Y^P ~o~ovtov, 6770're eyytrrarct 

15 yivoLVTo, —po~i']\avvov ctAA?/Aots icat ^/Kpo/SoAttJbrro 7roA- 
AaKts /xe'xpt k~~ipas. i~el be ecopcoi> tovs p.ev <r<f>eTepovs 
cpvyrj et? eavrot/? cpepop.evovs, tovs 6' dpc/!)t roi> Krpoy eV 
avTohs 6p.ov dyop.evovs, tov be 'Acrrvdy?/?' crvr rotj tTTTrotv 
ivTos yLyvop.evov ?/8?j To£evp.aros, €kk\lvov~l ko.1 cpevyovcrLv 

20 6p.6dev bLcaKOvras ava Kparos' ijpovv be TroAAods* Kat tovs 
pev a\L~Kop.evovs eiraiov ko.1 lttttovs ko.1 dvbpas, tovs be 
—L—TOVTas KaTtKaLvov Kal oi -poo-Qev e<rTi]<rav trpXv ?/ 7rpos 
rots —((ols t<2v 'Acrcrfptcoy iyevovTO. ivTavda peVrot 
beC~avTes pi] kol ivebpa tls p.ei^<s>v v~€lt], i~i~xov. eK rovrov 24 

1 avutsC: avith AEGRH 2 ttjvoiti. CAEGR H 3 Kar4x^" 
€iroi«(] Iffxvpus Karilx^v e—old C A E H : iax v P^> s Kadws tlx*" f~oiei 
G : eiroiei R : e~oii)o-e Karex<>>v C : e-oiei KaTex 01 ^ ^ ^" post Karelxev 

lacunam octo fere litt. habet H, qui e-oiei (sic"! Icrws fiev D F 

12 effrrjffav DF &y Stj, e—eiSi] scripsi : uis a3 e—eiSq Hug : us av 

e-eiS^ R et c D F : a\\' C A E G H 13 rofev/xd yt DF 

a<piKovro C A G H [a<p'tKeffav E) 14 eldBaffi D F 15 yi- 

■yvoivro D F 16 /uexP' R •' M e XP' s H A G et D F : ems C E 

17 tov om. D F 6/j.ov ftr' auToi/j D F 18 ayofxevovs c F: 

e-o/j.evovs D : (pepo/xevovs C A E G R 19 post <\>evyovcriv add. oi 

8t o!t€ R et C e D F 20 SniKOvres ypovv -oWovs Kara Kpiros 

D F 22 KaT€«aitw] eKaivov D F 7rpl»> ^/ codd. ; cf. Exped. I. iv SEN0*&NT02 

8>/ avfjycv 6 'AorvdyiJS, puAa yaipoiV kol tt/ i7T770K/jarta, kcu 
tov Kvpov ovk fycov °* TL X/°'/ ^y (LV > cutiojj ueJJ orra etStos 
totj epyov, p.aLv6p.evov 8e yLyvcocrKcov tt/ to'Au?/. koi ydp 
toVc d7rio'j'rcojJ ot/caoe ptovos tcov dWcov eKeiVos 07j8ev 
dAAo ?) totjs" 7re7rrcoKo'ra? TrepteAajjVcoj; etfedro, Kal po'At? 5 
uvtov a(p€\Kvaai'T(<i 01 e77t toito Ta\6evTes 7rpocr?/yayojj 
rco 'AcrrTjdyet, pdAa (TTLTrpocrdev TTOLovp.evov toxjs irpocrd- 
yovras, otl ecopa rd ttpoctcottov tov Trdinrov i)ypLcoptvov errt 
Tij 6cq Tij avTOv. 
25 'Ejj pej* 0?/ M?/8ot? rarra eyeye'j'?/To, kol ol re uAAot 10 
7rdrT€s tov Kvpov 8td crrduaro? et^oi; Kat ey Adyco Kat eV 
toftats, Te 'AfrrTjdy?/? Kat Trpocrdev TLpcov avTov tot€ 
vTT€p€^€ir€TrX.r]KTo eV otjtco. Kap.j3v(TY]s 8e 6 tov Kvpov 
Trarv/p ?'/0€to peJJ T>vvdav6p.evos Tavra, eVet 8' ?/K0i>crej' epya 
dvbpbs ?/8>/ bLayj.LpLC.op.evov tov Kvpov, a7reKaAet 87/, 07raw 15 
rd er ne'/jfrais' eTrt^wpta eTrtreAoi)/. Kat 6 Kvpos 8e erTavt^a 
Aeyerat ei7retj> drt a7rteVat fiovXoLTo, p.i] 6 7raT?/p Tt dx&HTo 
Kat ?/ 7rdAts ue'uc/>otro. Kat rco 'Acrr?jdyet 8e e8oKet etrat 
drayKato?' d7ro7re'u7retj' avrov. eVfla 8>/ t7r7ro7j? Te a7jT(S 
8otjj oi)? avTo? €TT(6vp.€L \aj3cLV Kat dAAa cnjcj-KeTjdo-as 7roAAd 20 
€TT(p.7T€ Kat 8td rd cptAeiJj ovtov koX d/ua eA7Tt8as excov 
p.eyd\as kv avT<o dvbpa errecnSat tKai>di> Kat c/h'Aovs coc/jeAet>v 
Kat eydpobs avLav. airLovTa Se rdv K?jpoi> irpovTTtp.TTOV 
7rdj'Te? [koi 7rat8es] Kat ?/'AtKes /cai dvbpes kclI ye'poj>res ecp' 
lttttcov Kal 'AcrT>jdy>/9 avTos, Kal ovbeva ecpacrajj oVtijj ov 25 

1 av-fiyayev D F >taAo] paWov C E G koJ antc rp om. 

R et e D 2 Ktytiv 8 t< xp»J D F f/Sis yjra D F 4 tcDi/ 

fiAAa»' /ioVos D F /ce?ws C A H 5, 6 eBtaTo . . . aurbv om. C H (qui 

lacunam habet) A G 7 eirinpoffOe H A G wotov/ievos A pr. H pr. 

TrpodyovTa? D F 9 ootoC C A E G R H : eavrov D F 12 irp6ade 

AH 14 irarrjp om. CEG ftreT] fVstS); DF 15 di^Spby 

i/5»> ep*yo 5ia7rpaTToVf»'0)' D F 5$; om. D F 16 lirixeipa A E G H 

b.TroTe\oir) R et D F d Kvpos 5f] rbv Kvpov Si) D F 18 t£ oi>i/ 

do^Tuay»; f'5({/cei dwyxaroi' fZi^ai D F 20 ttoAAo €7r«/^ire] TrarToSaTrd 

aireirefjLire DF 21 exeiv DF 24 oTrai/Tes DF /cal 7raT5«s 

sertnsi nal ^\tKes del. Hug 25 oVtis oi; SaKpvwv aireTpenero D F KTFOT F1A1AEIA2 A I. iv 

baKpvorT a.TTO(TTpz(pecrdat.. Kal Kvpov 8e avTov Aeyerat 26 
(tvv ttoKXols haKpvots airoyoipricraL. ttoWcl 8e 8<5pa 8ta- 
bovvai (pao~LV ovtov tols ?/AtKtcorais wv 'Aarudy?/?* airw 
eoe8a?Kei, re'Aos 8e Kat ^y et^e trroA?/?' Ti)v M?/8ik? v /i> fKOWTO 
5 bovvai tlvl, oj/Aowtf' drt rorro?' pdAtara j/o-TraC^ro. roi/j 
peVrot Xajiovras Kat be£aptvovs tcl 8copa Ae'yerat 'Aarudyet 
dTrereyKeiz', 'Ao-rt'ay?/y 8e be£dp.€vov Kdpto a7ro7re'p\//at, rcw 
8e TrdAtz* re arro7re'/x\//at ei!> > M?/8ous Kat 6i7reiv Et /iot/Aet, 
a? 7ra7r7re, epe Kat 7rdAtr teVat a?s tre p?/ alcr)(vv6p.€V0V, ea 

10 exetr et ru> rt eyd> 8e'8a>Ka* 'Ao"ruay?/y Se raCra aKoda-az-ra 
7rotr]a-at tucrTrep Kvpos e7re'trreiAez'. 

Et 8e Set Kat 7rai8tKO?3 Xoyov £iTLp.vi)cr9i]vaL, Aeyerat, 6t(. 27 
KCpos aTTijeL Kal aTTi]WaTT0VT0 air' dAA?/Acoz', rovs avyyevels 
rf)L\ovvras rw crrd/xari d7ro7re'p.7retrt9at avrbv vopco rieptriKar 

15 Kat ydp z>?3z> ert rorro 7roto?3o"t TlepcraL' avbpa Se' rtz>a raiz' 
M?/8coz> /udAa KaXbv Kayadbv 6Vra 6KTTZTr\i]ydaL ttoXvv TLva 
\povov e7rt rco KaAAet ro?3 Kvpov, fjvUa Se ecopa roi/j trvy- 
yevets (piXovvTas avTov, VTroXeLqbdrjvaL' eTret 8' 01 dAAot 
airrikOov, TTpocreX.Oelv rco Kvpco kol et7retz'' 'Epe p.6vov ov 

20 yiyzJcotrKet? rcoz> auyyercoy, a> K?3pe; Tt 8e', et7reiz> roz- K?3poz*, 
?/ Kat o-v crvyy€vi]s et; MdAtora, (pdvai. Ta?3r' dpa, ei7reii' 
tov Kvpov, Kal iv€(opas jxol' TroAAaKts ydp 8oko? tre yLyvaxrKeLV 
tovto TTOLovvTa. Ylpoo~z\6eLV ydp ctol, ecp?/, det /3ov\6pevos 
val pa. tovs deoiis ~n,o~yyv6p.r)v. 'AAA' ovk eSet, cpdrat tov 

25 Krpoz*, o~vyy€vi] ye di*ra* dp.a 5e 7rpoa-eAc9o'z*ra c/jtA^/o-at 

1 A.67erai post SaKpvois D F 3 $a<n v ... SoC^ai om. C mjtov 

(paffi D F 4 ttJ(/ om. D F 5 SriKovvO' '6rt tovtov H. J. Miiller : 

StjAoj^ oti toCtoj' C A E G H : SrjXov 8rt tout^ oc F : Sij\ov oti tovtov 
ov D 8 5 irdirire, el /3ouA«( /te D F 9 o"6] 0"e ^Secoj /cal D F 

alffxvvdiMfvov CAH 11 6 Kvpos E et D airto-TeiKev H 

pr. G R et D 14 (piXovvTas Tbr icDpo»' D F j/o/uco . . . iripo-ai 

del. Lincke coll. § 28 15 Se R et d : Sr, C A E G H et D F 

1 6 ^uctAa] &V8pa C A E G H Kayadbv~\ ayadbv C E tivo] Sri D : 

8^ Tira F 20 c5 /ciipe toiv avyyevoiv R et D F ri D F : 

tc^ CAEGRH 22 eVopay CAEGRH fiot ttoAAokis^ 

So/caj ^ap D F 24 val fia) vr\ D F oiW e5«;] ou 5o«e? 

CAEGH iv EEN0<t»IiNT02 

28 avTov. Kai TOV Mybov (J)l\i]6€Vto. epeo-pVu* T fl nai kv 
lle'/?<Tais vop.os ecrrir ovtos ovyycvdi (j)iAtiv; MaAiara, 
(fxxvai, orav ye tbojo-iv dAA?/Aors oici \povov ?/ diruoo-i ttol 
a7r' dAA?/Acor. "ilpa av et>/, e(/>>/ 6 Mj/Sos, udAa iid\iv ae 
f/nAetz? epe'* aTT€p\opai, ydp, u; 6/?as, ?/0?/. ovrco Kai ror 5 
Kvpov (/nA>/<Tarra 7rd\ty aTTOiT€pTT€LV Kai d7rte'rat. Kai 660V 
re oi/7rco TTo\\i]V bii]vvo6ai. aiVots kol tov Mijbov i]K€LV 
ird\LV IbpovvTt r<5 i7T7rw' Kat tov Kvpov IbovTa, 'AAA' >), 
qSdvai, €ir€\ddov tl S)V €j3ov\ov etTTeiV; Md Ata, (pdvai, 
dAA' ?/ko> 8td \p6vov. Kal tov Kvpov elireiv- N? v / At", co 10 
(riryyGVCS, 81' dAiyou ye. Ilotot' 6Atyoi>; et7reiV tov M?/6or. 
ovk olcrda, c/jcirat, a> K?3/?e, ort Kai octojj OKapbap.vTToi 
\p6vov, irdvv 7roA?Js //01 8oKet eiWt, 6'rt o?3)( 6pu> cre ro're 
rotourov orra; h'Tav6a bi] tov Kvpov yeAdo-at re eK rwy 

(p.TTpOO~6tV baKpVOiV KOl €L7T€LV OVTU) 6app€LV dlTLOVTL, 6Yt 15 

TrapioTai ovtols 6\iyov \povov, coare opav ecfeorat Kaf 
(3ov\i]Tul doKapbap.VKTi. 
V 'O uev 8> v / K{y?os ovrcos a7reA6 1 coi' c-r ne'/)<Tats cvLavrbv 
Ae'yerat ez' rots 7ratcrii> ert ycvco-Oai. Kal to uer irpSiTov ol 
7rat5es €o-ko)tttov ovtov ws ijbvTradelv €v M?/8ots ueua#?/Kcbs 20 
7/KOi" e7ret 8e ko.1 €o6iovTa ovtov k-opoiv co<T7rep Kai avrot 
?/8e'cos Kat irivovTa, Kat et 7rore er kopTi) evco^ta yei/otro, 
e7rt8t8oVra pdWov avTov tov kavTov uepous ijoOdvovTo ?/ 
TTpoob€6]j.€vov, koX 7rpos rovrots 8e rciAAa KpaTLo~T€vovTa 
avTov kdpm' kavTutv, hnavda o? v / 7raAiu v7T€Ttti]o-o~ov ovto) 25 
ol ?'/AtKes. e7ret oe bL€\6oov tijv 7rat8et'ay ra?/r?/?:' 7/8?/ etcr^pV- 

4 &j' e</)7j efr; ffoi D F yuoAa ct <re om. D F 5 ^87; ovrws' ko\ 

CAERH : ovtw om. D F 6 7roAii' pi\rio-avTa D F 7 5<*pi/(T0ai 

C A E G H : SieArjA.uaSat D F avTovs H A ( j : avTcji R 8 iSpwvTi 

DF 9 rjfiovKov HAG 13 x^""" GE 15 itp6a6t{v) DF 

ainovTa DF 16 dpav ffoi ^fffTat Kav fiov\r) D 17 affKapbaixvKTti 

A H : affKapda/xvKTei G ct D F 18 ds itipffas D F iviavTbv fitv 

D F 20 Litfj.a6r]Koos iv /xriSois DF 21 «ai post wffirtp om. 

D F 22 yeVoiTo] irpoffytvotT av D F 23 auToe] €cutov C A E II 

25 iavTwv^ rrtpl SirravTa R ct F : Trtpi Trd^Ta D o< ViKmts auTy 

D F 26 Sit\6wv] Str)\dt D F ^Stj] ku\ D F KTPOT IIAIAEIA2 A I. v 

6cv eis tovs €(f)i']i3ovs, ev tovtols av (boKfL KpaTLCTTeVZLV KO.l 
peXercov a XPV V Ka ' KapTepcov Kal albovpevos tovs 7rpeo-/3u- 
ripovs kol TTeid6p.evos toTs apyovo~i. 

YlpoiovTos oe tov xpovov 6 (ikv 'Aorvayr/? ev tols 2 
5 M?/8ots d~odvr)crK€L, 6 bk Kvafap?/? 6 tov 'Aormyovs ~als, 
Tijs oe Kvpov p.i]Tpos dbeXtpos, Ti]v /3ao-tAeiai> eo-)(e ri]v 
M?/6a)r. 6 be tcov ' AcrcrvpLcov fia&ikevs KaTearpappevos 
pkv TravTas ^vpovs, cpvXov ~dp.~oXv, v~i']koov 8e ~e~OLi]- 
p.ivos tov 'Apa/3tW /3ao-tAe'a, v~i]koovs 8e ex u}V ijbi] ko.I 

10 'TpKaviovs, ttoXlopkwv de /cat BaKrptovs, eVo'p:i£ei>, et roi/s 
M?/8ojjs da^erets 7rot?/o-ete, 7rai'rcoi; ye rwy 7re'pi£ pabCcos 
ap£eLV la"xyp6TaTov yap tcov eyyvs cpvXcov tovto eooVet 
eu>at. ovrco 8?/ 8ta7re'u7ret 7rpo's re rovs V7r' avTov -dvTas 3 
Kat 7rpos Kpotcroi' tov Ajjo<Si> /3ao-tAe'a Kat 7rpos tov Ka~~a- 

15 doKwi' Kat 7rpos (t>pvyas dptpOTepovs kol —pbs Yla(pXay6vas 
Kal 'lvbovs Kal —pbs Kapas Kal KtAiKa?, tcl p\v kol ota- 
fidXXcov tovs M?/5oi's Kat Ilepo-a?, Xeycov cos peyaAa r' eu/ 
ra?3ra A6vr\ koll ta^upa Kat o-vveo-Ti]KOTa els Tavro, koX e~L- 
yap.Cas clXXi]Xols ~e~OLi]p.£voL eter, Kat KLvbvvevtroLfv, et u?/ 

20 ri? avTovs cpddtras dcrdevtocroL, e~l ev eKatrrov tcov kOvcov 
lovt€S KaTacrT pz\j/a-6aL. ol p.ev bi] nal rot? XoyoLS tovtols 
~H66p.evoL cTvppa\Lav avTco e-oLovvro, ol 8e Kal bcopoLS kol 
Xp-qpacTLV dva~(L66pevoL' ~oXXd yap kol TOiavra i]V avrco. 

1 au] &f C : 87? E 2 xpV" Zeune : XPV codd. post Kapnpwv 

add. a, «Sei R et D F 5 aarvayiw D F 6 (SaaiAtiav ecrx*] 

apxhv eAa/3e D F ?Vxe] « Ixf C H A G t V H A G : om. E : twv 

cet. 7 KaT«TTpafji./j.fvos F : KaTao-TpaTevaaixevos R : KaTaaTpvpa/j.€vos 

CAEGHetD 8 atravpiovs CAEGRH ird>roA.t/] ov 

juKpbv D F 9 tcV d F : rS>v cet. io /cat om. D F n ye 

twv~\ avTaiv DF: -ye &»/ tcS^ R et d 12 <pv\S>v CAEGRH 

tSoKfi tovto D F 13 Stairt/A-eTat R et D F v<p' eavrbv 

D F 14 pr. t6c] twv C G R «al irpbs tuv KamraSoKwv om. 

C A E G H 15 tcws (ppvyas C A E G H 16 /cal ivSovs 5e 

D F Kclpaj Kat ante ira</>\a7o'i/aj D F 17 tow] ~pbs avTovs D F 

i8 T aCTaTaDF rUWRetDF: toCtoCAEGH 19 post 

ehv add. Kal o-vveffTriKoiev tls ev R et D F Ktvovvevoiev R et D F 

21 JoWasCAEG H : om. D 22 nowvvTat D F 23 anet06/ievoi 

C unde 00 iretdo/xevot E ToiaCTa] TavTa R et D F I. v EENO<t>GNT02 

4 Kva£dpi)S 8e [6 tov ' Aarvdyovs Trats] e7rei i]aOdv(TO ti\v t 
*itifiovki\v koX Ti)i> Tra()a(TKevi]v t<ov awiarafievuiv e<// 
kavTov, avTos re dOdojs oaa (bvvaro dvTL7Tap(aK(vd£(T0 Kal 
ds lltpaas (7T(p.7T( irpos re t6 kolvov Kal irpos Kapjivai]v 
tov tt\v db(\(jji)V zxovTa Kal (3aaL\(voi'Ta iv Y\(paaLS. 5 
(7T(p.iT( b( koI Trpbs Kvpov, b(6p.(vos avrov 7T(Lpda0aL apyovra 

(\0(LV tSjV dvbp&V, (L TLVaS 7T(p.7T0L aTpaTL(OTaS TO Tl(pat0V 

kolvov. ijbi) yap Kal 6 Kvpos 8iarereAeKobs rd eV to~ls 

5 ((jnjjloLs b(Ka (Ti) (V tols T(k(LOL$ dvbpdaLv ijV. OVTCO bl) 
b(£ap.(vov tov Kvpov ol i3ov\(vovt(s ye/jaire/>oi aipovvTai 10 
avTov dpyjavTa Tijs ds Mijbovs aTpaTLas. (boaav 8e avTio 
Kal 7rpocr(\(cr0aL bLaKoaiovs tSjv 6p.oTLp.iov, tQjv 8' av bia- 
Koaiojv (KaaTco T(TTapas (btoKav 7Tpoa(\(a0aL Kal tovtovs 
(k tujv 6p.0TLp.c0v yiyvovraL p.(V bi) ovtol \lKlol' tSjv 8' av 
yiKitov tovtcov (KaaTio (Ta£av (K tov bi)p.ov tSjv Yl(patov 15 
b(Ka p.(V 7T(\TaaTas 7Tpoa(\(a0aL, 8e'/ca 8e aqb(vbovi']Tas, 
b(Ka b( To£oTas" Kal ovtcos cyevovTo p.vpL0L p.(V ro£o'rai, 
pjvpLOL b( 7T(\TaaTai, p.vpioL 8e acjxvboviJTaL' ytopls 8e 
tovtcov oi \i\LOL V7Ti]pyov. ToaavTi) pikv bi) aTpaTLa rw 

6 Kvpto (boOi). (7T(l b( f]p(0i] ra)(tcrra, ijpy(TO TrpSjTOv aTro tSjv 20 
0(cov ko\\l( pi)adp.(vos 8e tot( irpoaiipdTO tovs bLaKoaiovs' 

(7T(L b( TTpoad\ovTo Kal OVTOL bl) TOVS T(TTapaS (KaaTOL, 

aw(\(£(v avTovs Kal ei7re rore TrpSiTov (v ovtols rdb(. 

7 Avbpa cpi\0L, eyco 7Tpoa(L\6]j.i]v p.\v ip.as, ov vvv TTpto- 
tov boKLpaaas, dAA' (K Traibtov 6pS>v vp.ds a piv Ka\a ij 25 
tt6\ls vop.i£(L, 7Tpo0vp.cos TavTa (K7TovovvTas, a 8e ala\pd 

1 6. . .Tra?s del. Hug; cf. § 2 a<Trvayew C A E G H et D F t'oih. 
D F 2 twv (rvvi<TTan*VQcv~\ aiiTwv ffvvKXTa^tvrjv D F 4 post 

■Kfpcras add. Se D F re] ye C A E G H 6 ante nvpov add. tov D F 

7 ire/«re( CEG 8 yap om. C 10 5o^aCo/J.tvov H A G et D (sed 

S(^a/j.€vov D yp.) 11 8£ oZv CE 12 Ka\ om. DF 13 TtTTapas 

t Soi/cai/] TeTTapas &vSpas ix tu>v 6/jloIu>v eSoffav D F Kat . . . 6/j.OTifiu)v 

OIll. D F 15 (KciffTW tTa£av~\ tSoffav irpofftKtffOai tKaffT(p D F 

16 irpofftXtffOai om. DF 19 t<£ om. DF 20 iirnSri Si DF 

¥ip>\aTO /xtv D F : tjp^aro E 21 jrportpriTo C A E G H 24 rrpotiKo/j.r]f 

CAEGH /j.ivna\\ovDF KTPOT T7AIAEIA2 A I. v 

?/yeirai, TrarreAcos tovtcov a.Tre\op.evovs. ojv o eveKa avros 
re ovk clkojv els rohe rb reAos KarecrTriv Kal vp.ds irapeKa- 
\ecra Sr/Acocrai vp.lv [3ov\op.aL. eyco yap KaTev6i]cra drt ot 8 

TTpOyOVOL \iipOViS p.eV r)p.(OV OvhiV eyeVOVTO' UCTKOVVTeS 

5 yovv KaKeivoi hLere\eaav airep epya dpeTrjs vop.i£eTar 6 rt 
p.evTOL TrpocreKTijcravTo tolovtol ovres i] tlo tGjv Ylepcr&v 
kolvu) dyadbv ?/ avrotj, tovt ovk(tl hvvap.aL Ihelv. Katrot 9 
eyco otp.aL ovhepiav apeTi]v dcrKetcrc?at v-n dvOpco—cov cos 
p.r]hev ir\eov e\ojcrLV ot ecrtfAot ye.vop.evoi tG>v Trovi]pG>v, dAA' 

10 01 re tQ>v TrapairrtKa i]hovG>v aTTe\6p.evoL ov\ 'iva /xr/SeVore ev- 
cppav6G>crL, tovto TTpaTTovcTLV, dAA' w? 8td TavTr\v Ti)v kyKpa- 
TtLav TroAAaTrAdcria ets rdr errevra \povov evcppavovpevoi 
ovtu) TiapacrKeva^ovTaL' ol re \eyeLV Trpo6vp.ovp.evoL detyot 
yevecrdaL ov)( 'iva ev \eyovres p.rjheTTOTe TravcrcovTaL, tovto 

15 p.e\eT(ocrLV, d\A' e\iri£oi'Tes tG> \eyeLV ev ireidovTes dv6pu>- 
ttovs ttoWcl /cai p.eyd\a dyat9d 5ta7rpd<fecr#ar 01 re av rd 
7roAe/>UKd dcrKOwre? o^x ws p.ayop.evoi p.i]heiroTe iravcrcovTaL, 
TOVT eKTTOVOVCTLV, dAAd vop.i£ovTes Kal OVTOL TCL TToXepLKCL 

dyadol yevop.evoL tto\vv p.ev okfiov, iro\Xi]V he evhaLp.oviav, 
20 peydAas 8e rt/xd? Kat eatirot? Kat 7ro'Aet 7reptd\f/eii>. el he 10 
rives ravra eK7rovi]cravTes irpiv rtra Kaptrbv air' avT&v Kop.i- 
cracrdaL irepLelhov avTovs y~]pq ahvvarovs yevop.evovs, opoLOV 
e/xotye SoKOvcrt ireTrovOevaL olov et rts yecopybs ayadbs TTpo- 
6vp.r]6e\s yevecrOaL Kal ev cnreipcov kcu ev cpvTevoov, biroTe 
25 KapirovcrOaL ravra heot, eiorj tov Kap-bv dcrvyKop.LaTov eis 
ti]v yrjv 7t6\lv KaTappeXv. Kal et rts ye dcrKrjTrjs 7roAAd 

I rrye?Tai ehcu D : tfoat TjyeTrat F 4 x*' L P 0ViS • • • 0^"] ovSev x c '' 

povs fin&v D F 6 Tu>v om. D F 7 avrols H et d r : avTois cet. 

KaTtdeTv D F : elSuv A H : cri/i/iSelj/ R pr. 8 670)7« D F 9 7rAe?ov 

C A H «'«rflAoi] ayaeol D F 10 ot tc D F : o? ye C A E G R H 

11 uiy] Sirojs DF: om. E 12 evippavovfxevoi] eixppalvoivTai DF 

15 4\iri(ov(Ti(v) C A E G R H iroAXovs avOpwirous /J.eyd\a ayaOa 

DF 16 5m7rpa|e(r0at mdfgr: 5(airpafacr0ai CAEGRH et DF 

o'l Te al D F : ical oi TavTa C A E G R H 18 eKirovovvTat D F 

20 avTo7s DF rii tt6\u E et D F 22 avTovs C E et D 24 post 
oir6re add. ai/ror D F 26 7« om. D ao-/ajT7;s] d0A7jT7)S D F 

XF.N. cyrop. 3 I. v EENOtfHNTOS 

TTOvrjaas kcu dftdriKO? yerduej'os dvaycovicrTos 8tareAe'rreter, 
ov8' dv ovtos uot boKcl ilKa(a>S dratrtos etrat dcppocrvvr^s. 

11 dAA' //uets-, a> avbpes, u?/ Trddcop.(V ravTa, dAA' e7ret7re0 
crvi-tcruei' i)ij.iv avroLS a7ro 7rat8cov ap£dp.t:v0L dcrK?/rat oires 
rcov KaAcov Kayadcov epycov, tcouev em rovs 7roAeutov9, ovs 5 
eyco cracpcos e7rtcrrauai iStcoras diras cos 7rpos r/ud? dycovi- 
£(o~dai. ov ydp ttco ovtol LKavoi dcnv dycomcrrai, ot dv 
rocfevcocri /cat d/corrt{cocri /cat t7r7revcocrii' (TricrTrip.6vcos, ?/v 
6e' 7rou TTOvrjcrai 6e'r/, roi/rco Aet7rcoi/rai, dAA' ovrot tdicorai 
etcrt xard roi/s ttoVous* ov8e' ye otrtves dypvirvrjcraL biov 10 
rjTTtovTat tovtov, dAAd Kat ovrot J6ttorat /card rdv vttvoiv 
ov8e ye 01 ravra uev tKavot, a7rai8evrot 8e cos x/ 3 '? Ka ' 
crvpp.d\OLS Kal 7roAeutot? xprjadai, dAAa /cai ovrot bijkov 

12 cos rcov ueytcrrooi' 7rat8evudrcoi' drreipcos exovcrti*. vuets 8e 
WKrt uev 8?/7rov ocrairep 01 dAAot f]p.epq 8vi'atcr0' av XPV~ J 5 
trflat, 7ro'i'ov? 8e tov (j}v r/8e'cos //yeudras rout^ere, Atuto 8e 
ocrairc-p 6\f/to 8tax/»]fc9e, vbpoTTocriav 8e /5aoi' raw* Aedvrcov 
c/jepere, KciAAtrrrov 8e 7rdi>rcov rcat 7roAeutKcoraroi' KTrjp.a et? 
rds \j/v\ds crvyK(K6p.Lcrde' e7rati'ovuei*oi ydp udAAoi* ?/ rots 
dAAots a7racrt \aipere. tovs 8' eiraivov epacrrds di'dy/o/ 20 
8td rovro 7rdi/ra uei> ttovov, irdvTa 8e Kiv5vvoi' r)8e'cos vtto- 

13 8decrc9ai. e£ 8e ravra eyco Ae'yco 7re/n vucov dAA?? yiyvco- 
ctkcdv, (p.avTov e£a7rarco. d rt ydp u?/ rotovrov d7ro/3?/rrerai 
irap vucor, eis eue rd eAAet7rov r/cfet. dAAd 7ncrrevco tol 

2 ^toi] ffxotyf D F 3 €l7r«p D F 5 «al tcD^ dyadwv 

D F 6 post (iriffTafxai add. avrbs ISuiv D, olitoi/s /Sdi»' F u^iar 

A R H et c D F 7 ydp ri ™ D F 8 koL . . /cal] ^ . . . 1) D F 

9 Seoi H A G TOi/r<f>] toCto C E R Af iwoi/rai C E G 10 -ye 

o'/tiv€5 d : ye etrivfs D F : d yt o'lrives C : ol ye drivts A R H : ol ye 
olrives EG 11 post ISiwrai add. fltrt DF 12 -yeoi DF: 

«r 76 01 C : oV yt oi A E G R H 14 &y] StiDF 15 5iWio-0' av] 

5o^ao-06 D F 18 irdvruv /cal] /cal iravTOJi/ D F iroAiTiKa^TaTOi' 

A G R H rb Krij>u.a D 20 5' iiraivov C E R H pr. : 5' iiraivwv 

H corr. A G : 5f toC iiraivov D F post avdyKt] add. Kruodai ra. alria 
A E G h mg. 21 5ia] ^irl D F viroSvfff8f A E s. v. G H 

22 aAA»)] &WWS D : &\\ws ^ F 23 7rap' oyuuii' anofir\crtrai D F 

24 toi eras. c, om. E et D KTPOT nAIAEIAS A I. v 

rfi -neipq Kal rfi vp.cov els ep.e evvoiq kol tt) tcov irokep.icov 
dvoiq fxi] \}/evcreLV p.e TavTas Tas dyadds ekiribas. akkd 
dappovvres 6pp.cop.e6a, eiTeibi] Kal eKTrobcov fjp.lv yeyevryraL 
to So'£ai Tu>v dkkorpicov abiKcos ecpLecrdaL. vvv yap epyovraL 
5 p.ev ol irokep.LOL dpyovres dbiKcov yeLpcov, Kakovcri be rjpxLs 
eTTLKOvpovs o\ cpikoL- t'l ovv ecrTiv f) tov dXe^acrOaL oVkoio'- 
repov ?*/ tov tois (pikocs dpr\yeLV Kakkiov; akka p.i]v KaKelvo 14 
ot/uat vp.as Oappeiv, to p.i] 7rap?//u.eA??Ko'ra p.e tcov 6ecov ti]v 
e£obov 7rotetcr0ar TTokka ydp /uot (TvvovTas eiricrTaaOe ov 
10 p.6vov tcl p.eydka dkka Kal tcl p.LKpa TreLp(op.evov del aiib 
6e(2v 6pp.ao-$aL. rekos et-ne' Tt bei ert keyeiv; dAA' vpeis 
p.ev tovs dvbpas ekop.evoL Kal dvakafiovres kol raAAa trapa- 
crKevacrdp.evoL ltz es Mj/Ootjs* eyco 8' eiravekOcov Trpbs rbv 

TTaTtpa "KpOZLpL bl], OTTCOS Ta T(OV TTOkep.icOV COS Ta^LCTTa 

15 p.adcov ola ecrrt irapacr Kevd^copai 6 tl dv becopaL, ottcos 
ios KaAAioTa crvv Oeco dycovL^cop-eda. ol piev bi] ravTa 

€TTpaTTOV. 

Kvpos be ekOcov otfcaoe kol Trpocrev^dp.evos 'Ecrrta 7rarpioa VI 
Kat Att Trarpcoco kol rois ctAAots deois coppaTo enl tt]V crrpa- 
20 retar, crvp.-pov-ep.TTe. be. avrbv Kal 6 7rar?/p. eirel be e£co 
Tijs olk'lo.s eyevovTo, keyovrac darpaTTai Kal fipovTai ovtco 
atcrtot yevecrdaL. tovtcov be cpavevTcov ovbev dkko ert 
olcovL^6p.evoL e-opevovTo, cos ovbeva dv kvaavra rd tov 
peyicrTOV Oeov ai]p.eia. 

I vfxuv eis efie eiivoia} vfieTtpq D F 2 avoiq om. D F 3 fKiroStov 

H A G 4 SoKtTv D 6 oi <pikoi eiriKovpovs D F 7 Ka\ tKUVO 

otofj.ai vfias C A E G H : (/caJ F) Sia tovto i/j.as ov\ riKiUTa olfiai 
D F 8 fie} fifra H A G 10 KaV rb Kal C A H corr. : koi tIv 

G H pr. II tl7re] e<prj DF \4yt-iv €Ti DF 12 Kal ava\a- 

/SoVtcj] t€ afia D F avaJXafifidvovTes C TdAAo om. D F wape- 

o-Ktvaffixtvoi iVe A G R H : irapao-Keva£6/j.tvoi tTt C E : irapao-Kevao-a.fj.tvoi 
t? DF 13 tis D F 15 irapau-Kevdffa) iifjuv DF o~e(ufj.ai 

CAEGRH:5w^oiDF 16 aya>vi(oifj.e8aR et DF 19 ffTpaTiav 
A G R H 20 Ka\ om. E G R H eW] iirtiSv H A G 22 aXfftat 
C R &\Ko om. D F 23 ovSeva av KvaavTa G R : ovotva av 

Kriffavra C A E H : ovdiv aKKo avcravTa D : ovdtva av &KKo ov ai)ffavTa 
F (teste Dind.) I. vi EEN04>J2NTOS 

2 WpoiovTL be tu> Kvpio 6 TraTijp i]p)((To \6yov Toiovbe. 
'12 tto.1, oti pev oi 0eo\ tAeu) re kcu ev]j.evels 7rep.TTovcrC o~( 
ml h' iepols bf]\ov ml ev ovpavCots o~i]]j.eCoLS' yLyvo>o~K€Ls 
be ml ai)Tos. eyo> ydp cxe Tavra eirCTi^bes (biba£ap.i]v, 
ottcos p.i] bC dWcov epp.i]vecov ros tu>v 0eo>v crvp.ftov\Cas 5 
avvieirjSt oAA' clvtos ml 6pS>v tci opara ml dmvo>v ra 
aKovo-Ta yiyvdda-KOLS ml p.11 eirl p.dvTeo~LV eh]s, et ftov\otVTO 
cre e^airaTdv erepa \eyovres >/ ra irapd tS>v 0eS>v o~i]p.aiv6- 
p.eva, p,i]b' av, et 7rore dpa dvev p.dvTeo>s yevoLO, diropolo 
0eCots o~t]peCoLS 6 tl XP~?°> d\\a yLyvo>o~Ko>v 8ta rijs p.av- 10 
tlkijs Ta irapd tS>v 0eS>v o-vp.ftov\ev6p.eva, tovtols tt(C0olo. 

3 Kat p.ev 8>/, 00 TraTtp, ecpt] 6 Kvpos, o>s dv t'Aeu> 01 0eot 
ovres 7]pXv crvp.ftov\ev€LV 0e\coo~LV, dcrov bvvap.aL mTa tov 
o~bv \6yov otareAco €7TLp.e\ovp.evos. pep.vi]p.aL ydp, ecpi], 
dmvcras irore o~ov ort eiKo'ra>s dv ml Trapd 0eS>v irpaKTLKco- 15 
repos et>/ cocnrep ml -rrap dv0po>7To>v ootls p.i] 6tt6t€ ev 
diropoLs et>/, tot€ KoAaxevot, aAA' ore rd aptora 7r/odrrot, 

TOT€ p.d\LO~Ta TOOV 0eS>V pepV?]TO' KCIL tS>V (j)C\o>V 8' (Cp1]O~0a 

4 xpijvaL o>o~avTcos ovtoos €7TLp.e\eLcr0aL. Ovkovv vvv, €cpi], o> 
tto-l, 8td y eKeCvas tus €7TLixe\eCas ijbLov piev epx?? npbs 2° 
tovs 0eovs bei]o~6iJ.evos, €\ttC^€ls be p.d\\ov re>j£ecrc9ai o>v av 
bei], 6'rt crvveLbevaL cravTco boKeZs ovtto>ttot dp.e\i]cras avTu>v; 
lldvv p.ev ovv, ec/»/, S> Trdrep, &s 7rpo!> cpC\ovs /uot 6i'Tas 

5 tovs 0eovs ovtco 8toKet/xat. Tt ydp, e</>>/, a> 7rat, p.ep.vi]o~aL 

2 '6ti yuei/ & irai 0eo) D F post 0-o\ add. eiVl D, at d F <re 0111. 
D F 4 koX om. A G 6 <rwtlr)s V : owitjs cet. : corr. 

Pantazides 7 yivwaKi-s C R (?) H et D : yivtixrKtis A G et F 

i - 7jr C A G H : ijy D F «?] ol (sic) C E 8 airarav D F tj om. 

AERH 9 & P a om. CAEGRH 10 ii ri] ftros DF 

post XPV° a ^^- 7« CAEGRH 11 fiov\fv6/nfva CAEGRH 

12 t<pT) & irdrep D F ws av C TV»/. 1335 : 5v &»- C A E G H : (jirJrai/ 

I^ : '6nws 7'bDF: o7rair ar Stoh. 14 SiareAfVa.' R ct D F 7ap] 

incipit n (<pij 0111. DF 15 rrore aov aKovaas C Tic 6(wv V. et 

D F ■Kpay/j.aTiKwTfpos C 17 ra 0111. II ct A et D 18 ^ejurfjro 

d g : /xefivcfTo H corr. C A K G R H : /j.(/xvo?to II pr. D : /xchvoIwto V 
19 outojj- om. II R et D F 20 5i' tKfivas H D F 23 TT^bs <pi\ovs | 

Trpo<r<ptK(is II corr. D F toos 0eovs ovTas II D F 24 ti rra? II R 

ct D Y : 6 iraTiip H A G : w iral 6 iraTyp C E tKt?;'a fu!/nvi)oai II DF KTPOT FTAIAEIAS A I. vi 

ZKeiva d 7rore e8o'/cet i)p.lv, cos ct7rep bebcoKao-Lv oi deol 
ixadovras avOpdntovs /3e'Artor irpaTTt.Lv i) dveTrLo-Ti)p.ovas 
avT<Jjv ovras kol epya£op.evov$ p.d/\Xov hvvTtiv i) dpyovvras 
Kal eTTLp.e\ovp.evovs ao-<pak£o~Tepov [av] btdyciv r) d<pvXa- 
5 KTOvvras tovtcov, — Ttap{)(ovTas ovv tolovtovs kavTOvs o'lovs 
8et, ovtcos r]p.LV eSoVet belv Kal atretcr#ai rdyada irapd tcov 
6ecov; Nat p.d At", ec/jrj 6 Kvpos, p.epvr]p.aL p.ivTOL TOLavra 6 
aKovaas o-ov /cat ydp dvdyKri /xe 7ret#ecr0ai tco Ao'yco* /cat 
ydp otbd cre Xeyovra dei cos o?38e 0e'/*t? e«; atretcrc?at 7rapd 

io rcoi> flecoz; ovre iirireveLv p.i] p.a66vras iTnrop.ayovvTas VLKav, 
ovTt p.i] kiTLo-Tap.£vovs TO^eveLV To£evovTas Kpareti» tcov eiri- 
o-Tap.zvu>v, ovt€ p.i] €TTLo-Tapi€Vovs Kvfiepvdv crco^eLV evyeo-daL 
vavs KvfiepvcovTas, ovbe p.i] o-ireipovTas ye crtrov evyjecrdaL 
Kakov avTols cpveo-6aL, ovbe p.i] (pv\aTTop.evov$ ye kv 7roAe/a<o 

15 <rcoTi]piav atretcrtfar 7rapa yap tovs tcov 6ecov 6ecrp.ov$ 
iravTa rd rotaiira etmr tovs be a6ep.LTa ev)(op.evovs 6p.oico$ 
ecpi]o-da ei/cds etimt 7rapa 6t5>v drvx^v cocnrep koX irapa 
dvdpcoTrcov airpaKTelv tovs irapdvop.a beop.evovs. 

'Ekzlvcov 8e', S> 7rat, e7reAd0ot; d 7rore eyco Kat cnj eAoyt- 7 

20 £6p.eda cb? 'lkovov etr; kol koKov dvbpl epyov, et rts bvvaLTo 
€TrLp.(.i\i]6r)vaL ottcos dv avTos re /caAds Kaya6bs So/ct/xcos 
yivoLTO kcxl Ta e7rtr?/deia avTos re xat 01 01/ce'rai Uay<3? 
exotej'; rd de, rovrov p.eyd\ov epyov ovtos, ovtcos kiricrTa- 
crdaL dvdpcoTrcov dkkcov Trpoo-TaTeueLV oircos e<foucrt irdvTa 

1 ws anepl biroffa yap Srfirov II D : diroo^awfp Srjirov F 3 auveiv D F 

4 eirtfj.f\ofjL4vovs IIRDF au del. Stephanus (habent II et codd. 
et Stob.) a<pv\aKTOvuTas, tovtccu ("■epi) irap(X 0VTa ^ ovv Madvig 

5 05^ toioiJtoiis om. II D F : 5' oZu toiovtovs C E 7 cou post 
fxtvToi II pr. toioDto] TavTa II D F 8 /<.e] ^»< II D F post 
AtJ-yy add. tout^j II D F /caJ ^ap o/5a <rt \eyouTa au C A E G R H : 
Kal oJSd ffi iiriTideuTa avT<p II D F 14 post avTois add. gItov D F 
16 ira^Ta to toioDto C A E G R H : TavTa Kal to. ToiavTa irdvTa U D : 
TawTa /cal Ta ToiavTa F 19 post 5e add. H<pri II D F 20 post 
iKavhv add. av ut vid. II 21 ap om. II DF auTox Ka\6s t« II : 
auroj Ka\bs C 22 post 67rtTij5eia add. Sirus II D F 23 ovto>s 
ante ovtos II D F v<pl<TTa<xdat H (?) R D F 24 Qovviv diravTa 

DF[n] 

XKN. CYROP. 3** I. vi BEN0*XiNT02 

rd eirLTybeia eKTrkeco kcu ottuis eaovraL Travres otovs oet, 

8 tovto OavpacrTov bifTTOv fffiCv t6t€ iqbaiveTO elvai. Nai 
fjLa Ai\ e(prf, u> iraTep, fxep.vifp.aL /cat tovto aov XeyovTos' 
o-vveboKd ovv Kal euot v-rrepp.eyeOes etrat epyov to KaAcos 
dpxet/r Kal vvv y , e(\>r\, Tavrd uoi 8okci ravra, orav rrpbs 5 
avrb to apxeLV o-kottoov Aoyt^cuuat. orav ueVrot ye irpbs 
aWovs avOptoiTovs Ibtov KaTavor)au> 0101 ovres bLayiyvovraL 
apyovTes Kol 0T01 ovres avTayoiVLa-ToX ifpZv eaovrai, Trdw 
fXOL boKel alcrxpbv elvai to tolovtovs VTTOTTTrj^aL Kat u?/ 
QeXeLV UvaL avTuls dvTayu>vLovp.evovs' ovs, e(f>rj, eyu> alada- 10 
rouat ap£dp.evos dirb tu>v ij\xeTepu>v (j>iXu>v tovtlov rjyov- 
p.evovs belv tov apyovTa tG>v apyofxevuiv bLacpepeLV t<2> kol 
TTokvT€\eo~T€pov beLTrvelv Kal irXeov e\eiv * v ?>ov xpvo~lov 
Kal TrXeiova \povov KaOevbeLv ko! iravTa dirovd)Tepov tu>v 
dpxop.evoiv bidyeLV. eyco be otuat, e(f>rf, tov apyovra ov 15 
rco pqbLovpyelv \prjvaL bLacpepeLV tu>v apyjOfxivo>v, dAAd rco 

9 irpovoelv koX (pLXoTTOvdv. 'AAAd Tot, eqSrf, u> iral, evid 
eaTLV a ov irpbs dv0pu>TTOvs dyu>VL<TTeov, dAAd rrpbs avra. 
tcl TTpa.yp.aTa, u>v ov pqbLov eviroptos TrepLyeveaOaL. avTLKa 
brfirov olcrda otl et fxi) e<fet tcl e7rir?/8eia 57 crTpaTLa, KaraXe- 20 
Xvaerai aov ?/ apyjf. Ovkovv Tavra fxev, ec/j??, co iraTep, 
Kva£apifs (prfal rrape^eLV rots evrevdev toucrt 7Tacri2> 67700-01 
av cocrt. Tovrots bif av, eq>rf, u> rrat, TTLaTevcov epx}], TOIS 

1 airavTts II 2 t6t( II : om. cet. tlvat om. II 3 post 

tovto add. '6t( F, '6ti D, om. II ut vid. 4 olv om. II D F 57' 

om. E R et Stob. : habuit II ut vid. tovto fiot Sonf? TavTa DF: 

TavTO. fiOl TOt OUTO SoKU CERl ToCtO fXOl TO OVTO HAG: ToCtO fJLOl 

5(jk(? II ut vid. cum Stob. 6 \oyi£ofxai A H [II] ye om. D F [11] 

7 ofoi Tf D F ct ut vid. II Sio^iy^ofToi . . . tW«s om. CA EG H 

8 r)fxit>v D F [II] 9 to om. D F et ut vid. n post ToioiVour add. 
avTobs oVtoj C E R et D F : om. II H A G : oVtoj add. II corr. Ka\ 
/xt)'] deficit II 10 i64\fiv R et D F 11 apta/xtvovs Hcrtlein 
tovtwv] tovto D F 12 Ka\ om. D F 13 irAeio-Tov D F 
17 post irpovoiiv add. t€ D F post <pi\oitovuv add. irpodvfxovfxtvov 
CAEGRHetdf tvid om. D F 20 post oTo-0o add. t>rj D F 
t) oTpaTia. to iniT^Sua D F «oToA.oo-«Tai codd. : corr. Cobet 
21 ffov (iiBvs D F 22 irafftv lovfftv D F 23 5t; A G R H : 8* 
C E et D F ?<>»» i ira? cri» D F : (<pri om. A E G H tpxrT, redit n KTPOT IIAIAEIAS A I. vi 

Ttapa Kva^dpov \pi\p.a(Tiv; "Eycoy', ecprj 6 Krjpos. Tt 8e', 
ecprj, otada OTrocra arjrw ecrrt; Md rov Af, ec/rrj 6 Krjpos, 
orj p.\v brj. "Oucos 5e rorjYots 7rtcrrerjei? rots dSrjAou; drt 
8e TToXk&v p.\v crol 8e?jcrei, iroXXa 8e Kai dAAa ivrjrj dvdyKrj 
5 hairavav Zkclvov, ov ytyrcocrKeis; rtyycocrKco, ec/jrj 6 Krjpos. 
Hjj ovv, ecprj, e7rtAi7r?j avTov i) baTrdvr] r/ Kat eKcorj \//erJcrr/rai, 
770)? crot e<fet ra r?js crrpartds; ArjXov otl ov KaAcos. drdp, 
ecpr/, co 7rdrep, crrj et evopqs Tiva tropov kol d-n eporj dp 
irpocryev6p.evov, eco? ert ey cptAta c-crueV, Ae'ye. 'Epcoras, io 

io ecprj, co 7rat, 7roC drj a7r6 crorj tropos irpocryivoLTo; dirb tlvos 
8e p.aXXov etKo's ecrrt iropov yevecrOaL f/ a7r6 rorj bvvap.iv 
€\ovtos; crv 8e 7re£?jz; ue?j bvvap.iv Zvdevbe eyjav epxil dz>0' 
r]s 018' ort 7roAAa7rAacrtaf dXXrjv ovk dv 5e'<fato, lttttlkov 
5e' rroi, oirep KpaTLO-Tov, to Mtj5coz> o-vp.p.a)(Ov ecrrat. 7rotojj 

15 otjij ec^ros rcoy 7re'ptcf ov 5oKet crot Kat yapL&crOaL j3ovXo- 
p.evov vp.lv V7rrjperrjcreti' Kat (po t 3ovp.evov prj rt TTddrj; a \pr'] 
cre KOtrjrj o-w Kva^dprj aKoirelcrdaL p.r]TTOTe e7rtAi7n/ rt rjpds 
corj 6et virdpyjELV, koX edovs Se eveKa p.r]yavdo~6aL Trpocrobov 
iropov. Tobe 6e 7rdz>rco?j udAtcrrd uot ue'uz>rjcro p.r]beTTOTe 

20 dvap.ive.iv to 7ropt£ecr0ai rd e7rtr?j5eta ecrr' drj ?j \peia <re 
drayKao-Tj' dAA' draz» udAtcrra evTropfjs, tot€ irpb rfjs aTro- 

1 Kt/a|ap€&> IletCAEGRH: Kvat\dpr) D : /coa|apei II corr. et F : 
corr. Sauppe 6 . . . olo-fla om. H A G rl Se, e<p7j, olcrda] olo-da 

Se e<pn II 3 5e] 5?» II pr. 4 trol om. HAG Fa/. 1335 : 

ov II StrjffT] D F Ka} aAA.a om. D F vvv avdyKri Sairavav avrbv 

II : avdyKT) ai/rbv vvv Sairavav D F 5 tKelvov H pr. : iKiivo 

CAEGR iKiivo v ov om. II : eKtTvov ov yiyvwaKtis om. D F 6 taj/ 
II D F 00701/ iiri\'nrr) II atro\iitrr) D, vTro\e'nrr) F, post Satrdvi) 

tyevoerat. D : ^«oSrjTOi F : ^euSf) ^ 7ra7 A H : ^eoVerai di Tra? G 7 ffot 

efei] ope'^7; A H : 5p' e^ei G ov Ka\u>s Srj\ov '6ri D F 8 5 iraTep 

e(pr) D F 9 trpoo-yiyv6jxevov II pr. : irpo<ryiv6fj.evov C A E G H 

10 3 ira? tooto II : tooto Ji irar D F 7roo] ef tls II D F : tjs E : 

ttus R trpoo-yevoiTO II R D F : yevono C A E G H 11 (Ik6s eo-Ti 

iropov om. D : ecrTi om. II F yeveo-Oai. II R D F : irpocryeveo-Oai 

C A E G H 12 Svvaptv fiev C E t x <" v evOevSe (v E) n E et D F 

13 ante o7o° add. el D F 15 SoKei <roi] SoKeis II D F 17 Kva^dpr) 

R et D : Kva^dpet II cet. Kotvfj post /coa|apei n viro\e'nrri D F 

18 5e om. II /nrixavci/xevov II D F 19 TtJSej to H A G 2i'6reet 

eviropus D F I. vi EKXO<M>\T<)^ 

pias pi]\avco. nai ya]i Tevfy] pdWov Trap (Lv av oe'?/ uj/ 
diropos boKcov etrat, Kal ert uvultlos ecn/ irapa tols (ravrov 
o~TpaTL(OTaLS' (k tovtov be paWov Kal vtt' dWcov albovs 
Tev£i], Ka\ ijv rivas fiovky ?*/ eS TroLijcraL rf/ bvvdp.€L 77 KaK(2s, 
paWov ecos dv excocrt rd beovra ol crr/jartaJrat VTTi]peTi']- 5 

(TOVCTL CTOL, Kal 7T€L(TTLKC0T€p0VS, tTa<Tj' X(t6l, \6yOVS bwTjCTr] 

tot€ \eyeLV oTavrrep Kol evbeUvvcrOaL pd\Lo~Ta bvvi] kol ev 
1 1 770tet2' LKavbs lov Kal Ka/ccos. 'AAA', ec/j?/, a> 7rdrep, aWcos 
T€ poL KaXcos boK€~LS ravTa \eyeiv irdvTa, /cat ort &v pTev 
vvv XeyovTai \T]\f/€(rOaL ol crr/Jaricorai, ov5et? avrtov euot 10 
tovt(ov X°~P- r ^aeTaL' "LcracrL yap ecp' ols avTovs Kva£dpi~$ 
e7rctyerat avppdxovs' 6 tl 0' av Trpbs rot? elpi]pevoL$ Aa/x- 
ftdvrj tls, TavTa Kal TLp.i]v vop.LovaL Kal ydpLV tovtlov €lkos 
elbevaL tlo cjtooVri. to 5' ex oVTa bvvap.LV j) ecrri p.ev 
cpLkovs ev TTOLOvvra dvTcocpekeTcrOaL, etrrt be exOpovs [e)(pvTa] 15 
TTeLpdadaL retcrarrcjVu, e7retr' ducAetr tojj TTopi^eaOaL, otet 
rt, e<p?/, T]ttov tl tovto etvaL alcr\pbv 1) et rts ex<t>i> p.ev 
dypovs, €X-° V be epydras ols civ epyd(fiLTO, eireLT eco?/ ti]v 
dpyovaav avoocpe\i]Tov elvaL; "£l$ y epov, ecpi], pi]beTTOTe 
dp.e\i](TovTos tov ra e7rtr?/8eia rot? crrparicoraiS' avppi]- 20 

1 ante ixr)x~(rw add. LiaAAov II D F 2 &wopos Sokwv eTvat] 

airopetv Sokwv II D F ert om. II D F eavrov F : avrov A 3 iurb 
twv a\\wv D F 4 &v riva D F t) post 0ov\r) om. IIDF tt) 

Svvd/xet post &ov\ri D F 5 exwfft] *XV S ^ tx a " Tlv virri- 

perrjffovffi aot 01 ffTpaTtwrat txovres Ta Stovra D F 6 irtffTOTfpovs 

C E : TtiffTiKuiTtpovs cet. /cal trtffTtKWTaTOvs 0( \6yovs ffd<p' Iffdt 

nDF TcJTe Su^o-j? («n)nDF 7 gTo^fp nCR et DF: 

Sdfvirep A H : oVajrep G : offovirtp E 8 7rojeu' //fai^by &r /cal ev Ka\ 

KaKU>s II D F 9 Sokus Tavra Trdvra KaAws II F : KaAws SoKe7s ravTa 

in ras. d, om. irdvra £>v~] S IIDF 10 Aeyovrat A-fityfffdat] 

ArptyovTat II DF 11 &yerat Kva£apris DF 12 eVa^tTai Cobet : 

ct-yeTai II eodd. 13 post etKbs add. irAdffTr-v D F 14 Tb] rbv 

D F 15 TToioDvTas IICAEGH k'x 0VTa ^e\. Madvig 

16 iretpaffdat mihi suspectum : natum videtur ex Teiffacrdai r{e)i<ra- 
odat] ti KTacrdat R et D F eireiT'] air' aiirwv R et D F iropi^etv II 

corr. RD 17 ti post fjTrovom. DF toDto aiVxpbv tjttov elvat Tl D F 
t«s /ii»» a-ypobs exwv C E 18 ^tj 5j; II D 19 ap^yoCcra^J 

dp-yb^ Djf o5o-ai/ D F [II] ws y i/xov Dind. : #ctt< llov CAEGH: 

<5h ifxov R DFfn] 20 (TTpaTitirais] desinit II KTPOT FIAIAEIAS A I. vi 

yavaaBo.t p.i]T ev c/jtAia p?/r kv 7roAepta ovtcos e\e ti)v 
yvu>p.i]V. 

Tt ydp, e</>?/, a> 7rat, tG>v dWcov, &v eSoVet 7ro0' ?/ptiv 12 
avayKaiov etvai p.i] Trapap.eXeiv, ?; p,e'pi'?jcrai; Ov ydp, ((pi), 
5 pip.vi]p.aL ot€ eyco pkv irpos cre tfkdov eV' apyvpiov, oiruts 
aTTOooii]v rcp (pao~KOVTL o~TpaTi)y€iv pe 7re7rat8e?JKeVai, tru 8e 
dp.a bibovs p.01 e7r?ipcoras' coSe' 7rcos* 'Apd ye, et7ras, co 7rat, 
kv tois o-TpaTi]yiKois Kal oLKOvop.ias ri crot €TT(p.vi]o-6i] 6 
dvi]p <b tov p.Lo-6bv </>e'pets; ovbev fteVrot iyttov o\ oTparico- 

10 rai rcoiv eTTLTi]bei(ov biovTai i) ol ev oucco otKeVat. e7rei 5' 
eyco crot Aeycou TaXrjdi] etnov ort o?35' 6tio?j;j 7repi tovtov 
eTT€p.vi]o~6i], eTnjpov p.e TtdXiv et tC pot vyLeias 7re'pt ?) 
pojp.i]s eket-ev, cos berjaov tovtoov (oaTrep Kal r?/s crrpaTT]- 
yias tov o~TpaTi]yov e7rtpeAetcr^at. cos be /cat ratrr' diTe(pi](Ta, 13 

15 e7r?/po?j p.e av 7rdAt?j et rtms Teyvas ebiba£ev, a'l tSjv 7roAe- 
p.LKu>v epyoov Kpdrtcrrai ar avppayoL yevoLVTO. dTToqji]o-avTOS 
8e' p.o?j Kai ro?3ro dveKpLvas av o~v <al Tobe et t'l p,' e7ratoeu- 
trey tos dv bvvaip.i]v aTpaTLa Tipo6vp.iav ep/3aAet?j, Aeycov 
ort to mav otac/je'pet ev 7raz'ri epycp Ttpo6vp.ia ddvp.ias. eirel 

20 8e /cat roCro dvevevov, y/Xeyyes aS av et TLva \6yov ttoli]- 
cratro tjtc/dtrKco/V 7rept tov Treideo-daL Ti]V (TTpaTLav, cos dv tls 
pdAitrra prjyavioTO. eirel be Kal tovto TravTaTrao-LV dppi]TOV 14 
eqbaiveTo, rekos 8?/ p.' e7r?/po?j o rt 7rore 8t8dtrKco;v crrpar?/- 

3 Tajiv &\\wv Si irat D F ira?] -rartp C E 4 -rapa/J.e\t7i> C 

7p. E 7p. et D F : trapaixivnv CAEGRH ne/xvriadai AGRH 

011] ev Iacob 5 8ti A E H et D F apyvpov H A G 6 /*e 

o-Tparyysiv D F 7 5i5oi5s D F : 5(a5ous C A E H : SiaSiSovs G R 

eVfpan-as C A E G R H 76 om. C A R H efrras om. D F : tfirts 

H A G' 10 0/ om. C G et D 11 6V< om._ H A G 

12 Trepi «A€|6 /cal ^aj/u»?s D F 13 Serjo-ov R H e et F : 5e r)crffov C : 

Strjo-ffov E : 5«?o-oi> A h : $er)ffoi G et D ante roxnuv add. koI 

D F, om. 8>o-n-ep Kal ante ttjs add. 7rpb D F, vi-\p H A G o-TpaTtias 
DF 14 aizi<pr)v H A G 15 eif Tiva i-rtu(\eiav 6'5t5a|e /te «s 

ai/ e/cao-Ta toV -To\efiia>v epywv KpdTiaroi 01 0-v/j.fj.axot ylyvotvTo D F et 
qui KpaTto-Tot av o-vfxfxaxot yevotvTo R a* Pantazides : afs C A E G R H 
16 Kp&TtcrTat Hertlein : Kparto-Tot codd. 19 to irav] iroT av 

C A E G H 5«a<pe>7) C eVel] eVe<5r) D F 22 eVel] eVeiSr) D F 

23 Si) n'] Stjttou C E '6 t<] t( D F I. vi SEN04»X2NT02 

yiav cpaii) p.e bibd&Keii'. Kayco bi) evravda aiTOKpivop.aL otl 
ra raKTLKa. Kal crv ye\do~as btijXdes p-OL 7raparttVts eKa- 
cttov ri eb) 6<pe\os crTpaTia TaKTiK&v dvev tcov eiTLTi]beitov, 
t'l 8' dvev tov vyiaivtiv, t'l 8' dvev tov eiricrTacr6aL ras 
i]vpi]pevas eis Tr6\ep.ov Te\vas, . . t[ 8' dvev tov TreidecrdaL. 5 
cos 8e' pot Karacpaves eTroii]cras ort ptKpoV tl pepos et>? 
crTpaTi]yias ra TaKTLKa, e.Trepop.evov p.ov et tl tovtcov ctv p.e 
Si8d£at LKavbs eh]S, aiTLovTa p.e €Ke\evcras rols oTparj/ytKOts 
1'op.L^op.h'OLS avbpdcrL 8iaAe'yecr(?ai Kal TTvOecrdaL tti) eKacrTa 

15 tvStojv ytyrerat. ck tovtov 8' eyoo crvvijv tovtols, ovs 10 
/xaAtora cppovip.ovs Trepl tovtlov iJkovov etvaL. Kat 7rept 
piev rpocpijs €TTeicr6i]v LKavbv eXvaL vTrdpyov b tl Kva^dprjs 
epeAAe 7rape'£eii> ijpuv, Trepl 8e juyLeias, aKovcov Kal bpcov 
ort Kat 7ro'Aets at \pi')CovcraL vyLaiveLv laTpovs alpovvraL Kat 

ot crTpaTi]yo\ tQ>v crTpaTLtoTtov eveKev larpovs e^dyovcrLV, 15 
ovrco Kat eyco e7ret ev rto re'Aet tovtco eyev6p.r)v, evdvs tov- 
tov €Trep.e\i')6i)v, Kat otpat, ecpi], cb TraTep, ttuvv LKavovs 
Tijv laTpLKi]V Te\vi)v e£,€LV per' epavTov dvbpas. Trpbs 

16 Tavra bi) 6 7rar7/p eltrev 'AAA', tb 7rat, ecpi], ovtol p.ev ovs 
Ae'yet?, cocnrep lp.aTicov payevTcov elcri TLves aKecrTai, ovtco 20 
Kat 01 tarpot, drav TLves vocri]crtocrL, ro're lcovraL tovtovs' 
crol be tovtov p.€ya\oTrpeTrecrTepa ecrrat 1) rijs vyLeias eiTLp.e- 
Aeta* ro yap ap\i)V p.i) Kap.veLV to crTpaT€vp.a, tovtov croi 
bel p.e\eLV. Kat riva 87; eyco, ecp??, co irdrep, obbv llov 
tovto irpaTTeLV LKavbs ecrop.aL; *l\v p.ev bi')irov \povov Tiva 25 

1 airtKpivajxr^v D F 3 T ' rff ocpeKos D F : 3ti ovSe v ti<pe\os etri 

C A E G R H arpaTriyia R et D F 5 tvprif.Uvas D F : eip^yueVos 

CAEGRH lac. stat. Poppo coll. § 13, 19, 26; desideratur 

TrpoOvfilas mcntio 6 iiri om. A H ante /j.iKp6v add. /cari C A E 

7 ante /xou add. 8« D F 9 avSpdat vo/jufa/Afvois elvai D F 

TrvvBaveadai D F tto? C E 10 5' tyw avvrjv tovtois C A E G R H : 

5ri avvqv tovtois tyw D F 14 ante iru\ns add. al D F 

15 avve^ayovaiv Nitsche 18 ex (iv AvSpas fxtT^ ^fiavrov D F 

19 toDto D F tlntv] t<pri C A E G H 20 aKtaTal D F : 7;7r?jTal 

CAEGRH 21 voawat C R post tJt( add. Kal C 23 to] 

toP; R : liaTt D F ante ap X V add. tVCER 24 6); D F : 5' 

CAEGRIl iywom. DF 25 VI ai/ D F KTPOT 11AIAEIA2 A I. vi 

/xe'AA?;s iv ru atVco peVetf, vyuwov ttp<j>tov 8et crrparo7re'- 
bov pr/ dp.eAr/o-ar tovtov 8e ovk av dpdprots, avrrep peAr/crr/ 
crot. nal yap XiyovTes ovh\v iravovTai avdpooiroi irepi re 
tG>v voarjpGiV ^copicov Kat 7rept rcoi» vyieivS>v p.apTvpes oe 

5 cracpets kKaripois arjrcoi' 7raptcrrarrai Ta re ao>p.aTa Kal rd 
Xpu>LiaTa. eVetra 8e ov ra \copia fxovov dp/ceVet aKi\j/a- 
adai, dAAd p.vr\aQr\T\. av ttcos 7retpa crauroij e7rtpeAeur#at 
o7rco? vyiaivr\s. Kal 6 Kvpos et7re* ITpcoroz' pez/ zn/ Ata 17 
7retpco/>iai p.rjheTTOT€ vTTepTrip.TTi\aadai' hvacpopov yap' eVetra 

10 8e eK7roz/co rd eicrioWa' oi/rco ydp pot 8oKet r/ re zjyteta 
pdAAoz» Tiapap.ivi.lv nal laxys TTpoayeviadat,. Ovtco Toivvv, 
ecpr/, S) 7rat, xat rcov aWcov 8et e7rtpeAetcrt9at. 'H xat 
ct)(oAt/, ecpr/, co 7rdrep, ecrrat, acop.aaKelv rots crrpartcorais; 
Ov pa At', ecpr/ 6 7rarr/p, 011 p.6vov ye, dAAd Kat d^dyKr/. 

15 8et ydp 8r/7rorj crrpartdi', et pe'AAet irpa^eiv tcl hiovTa, pr/8e'- 
7rore 7rarjecrc9at r/ rots 7roAeptots «a/ca Tropavvovaav r/ eaurr/ 
dyafld* co? \aXe7rbv p.ev koX eva avQpcoTrov apybv Tpicpeadai, 
7roArj 8' ert yaXeTrcoTepov, S> iraX, oikov bkov, ttcivtcov he 
XaAe7rcoraroy o-rparidz/ apybv rpecpetz». 7rAeicrrd re ydp 

20 rd eadiovTa ev aTpaTia /cat a7r' e\a\iaTcov 6pp.cop.eva Kal 
ots dy Ad/3r/ 8a\f/ tAe' crrara \pcop.eva, cocrre orj7rore dpyeiz> 
8er/cret crrparidz\ Aeyets crzj, ecprj, d> 7rdrep, cos epot 8oK€i, 18 

I post 5ei add. rrpuTOV D F 2 m?7 0^X7)0-01] errtfxe\e?ffOat 

C E (iiWep codd.) M e '*?7 °* ' f : f^^r)ffot G et D 3 &v6pajrroi 

CAEGRH: 01 avdpwiroi R et D F 4 /caJ yuapTopes 5e D F 

/xdprvpas Hartman 5 Ttx T€ xpdifiaTa tcal ra o^wfxara C E 

6 ou] ovSh C E apKeo-ei D F : ap/cej C A E G R H 7 i±vr\o-Q-r)Ti 

ffi) g mg. : /xvrjffdriTi. D F : fj.vr}ffdrjvai tivos C E : fivrjffdrfvai 4tj troj 
A H corr. : pLvr)ffOJ)vai ti' o^oj H pr. : fivr]ff6r)vai t6 ffoi G : fxvriffdrjvai 
R 7reipa ffv D emfxfAuffdat ffeavrov D F 8 vjj 5j'a 

irpuTOv fiev C E : irejpai^aj f-Jj Sia D F 9 vTrepef/.rri(iJ.)irAaffdat 

R et D F 10 tj re] ei^Te AH n jVxos] Iffxvp&s CE: 

iffXvpos H A G rrpoffyiveffdat D F post Toivvv add. 5tj D F 

13 effTat e<pr) S> vaTep HAG: effTat Si iraTep e<pr) R: e<pr) effTat S> 
iraTep D 16 eaoT^] Ioutojs D F 19 dp^V C E R et F Stob. 

Te om. D F 21 5a^iA.e'o'Tepa C E ovoerroTe rrpoffr\Ket 

ffTpaTtav dpyeTv D F : dpyelv post CTpaTiaj/^G et Stob. : dpyrjv oer)ffot 
CE I. vi SENCX&GNT02 

coo-nep ovbe yeoopyov dpyov ovbfv dobeAos, oi/rcos oibk crrpa- 
rt]yov apyovvTos ovbev dcrjeAos etrat. Tbv 8e' ye (pydrrjv 
a-TpaTrjyov eyco, ec/>?j, dvabe\opaL, r\v pi) rts 0eds /3Ad7rr?/, 

lipa Kal TCL fTTLTljbdLa p.a\LCTTa €)(OVTaS TOVS (TTpaTLbiTaS 

aTTobeL^tLV Kal rd crcopaTa apLCTTa fyovTas 7rapacrKe?jdcreu\ 5 
AAAd pevTOL, ecp??, to ye /ueAerarr0ai (KacrTa tcov iroXepL- 
kG>v epyoiv, dycovas av rts p.0L doKet, ec/j??, £> 7rareo, 7rpoet- 
Tiiav CKacrrois Kat a0Aa 7rport#eis pdAtrrr' av ttolclv eu 
do-Keio-flai tKacrTa, cocrre 07ro're 8e'otro ex €LV " y T~o.p€(TK(va<r- 
pevoLs Xpi)cr6aL. KdAAtcrra Ae'yets, ecp??, a> 7rar roijro 10 
ydp TTOLT]cras, o^dcp , l<t6l, uxrirep \opovs rds rdfets det rd 
7rpocr?/K07jra peAercocras 0edcr??. 
19 'AAAd p.i)v, 6 Kvpos ecp??, ets ye t6 Trpodvpiav ep.j3a\eLV 
crrpartcorais ovbtv p.OL doKet LKavaiTepov eimt r) rd bvvacrdaL 
ikTrCbas qnroLiiv avdpojiroLS. 'AAA', ec/>?7, co 7rat, tovto ye 15 
roioJjrdjj ecrriTj olovirep d tls Kvvas iv 6i]pa dvaKakoLTo det 
ti) k\i]o~(l f)TT€p oTav to 6r)pCov dpa. to p.ev yap TTpSlTOV 
Trpodvpnos eS ot8' ort e^et 7J7^aK0?J0?Jcras• r)v be TroXXaKLs 
\j/(vbi)TaL avTas, reAeurcocrat otjo' oiroTav d\i]6<2s opcov KaXi) 
TTtidovTaL aurai. ovtoo Kat rd 7rept rco;j -WiTLbcov e^ef i]v 20 
7roAAaKts TrpoaboKLas ayadtov ip(3a\oov \j/£vbi)TaL rts, ovd' 
o7ro'rai> dA??0ets eA7rt'6as Ae'y?/ d tolovtos 7retc9ei7J oui>arai. 
dAAd tov p,cv avrov Ae'yetu a p.i) crac/jcos etdet?? etpyecrflai det, 

1 tixrirtp D F : 0V1 ais C E : 'drnrcp £>s G : '6ti irepl A : oVi7rep a>s H corr., 
sed iis pcr compend. ita incertum ut 1 videri esse posset : omrtp H pr. R 
apyov om. C A EG R H 2 apyoDvTos] apyov D F t6j/ 5« ffTpaT7j- 

ybi> ipydrijv tywyt D F 6 «(pr; ante tKaara D F 7 ct-yoW 

C A H : 070)»/ £ Tiva R : Tivas D F £(p7j om. D F post 

t<f>rj add. «7va« C E 8 av om. H A G «5 om. D F 9 eKarrTa 

fio-T€ DF: liaTe tKaaTa CAEGRH 13 «<p7j 6 Kvpos E et 

D F ih 7« t6 Stephanus : rfs T 6 t6 C A E G R H : to t« D F 

15 post 4\niSas add. ayaflas DF a\\'] aAAa yuV DF 16 e^pais 

DF 17 ?;7Tfp] o'la-r(p D Stob. : *) in ras. F 18 tv om. D F 

inraKovoixras D F: viraKOvaai C A E G R H 19 TeAeuroVas C A EG H 

20 t6 om. AG et D 21 ip.fta\/\uv H AG ante ou8« add. 

TtKtvTuv D F 23 tJ5fi77] olStv C : o(5e \tyttv E efpyeo-^ai] 

<pe/5eo-0ai D F KTPOT FIAIAEIAS A I. vi 

<1> ttcli, dAAot 8' ereroi Xeyovres twut av 8ta7rpdrrotejv ri]v 
8' avTov irapaKekevcriv els tovs p.eyiarovs klvovvovs 8et ws 
udAtora ezv Trurret Staow^eti'. 'AAAd yai ud r6i> At", e(/)r/ 
6 Kvpos, a> Trdrep, KaAws uot 8oKets Ae'yeti>, Kai euoi ovra>s 
5 ijbiov. to ye u?/z> ireLdop.evovs "napeyjecrdaL tovs crTpaTLcoras, 20 
ot)k cnreipcos uot 8ok<3 aTjrou e\eLV, 2> 7rarep* <nv re ydp ue 
ei)<9t)s rouro €K 7rat8toi> e7rai8eues, <ra?jr<5 ireiOecrdaL dzvay- 
Kd£a)zv eVeira roty 8t8ao-KaAots' irapebcoKas, Kal eKeivoL av 
ro avr6 rooro eirpaTTOv' eVei 0' ezv rot? e(p?//3ots 7/uei>, 6 

10 apywv tov avrov tovtov lcr-yvpcos e7reueAetro' Kai ot v6p.0L be 
uot SoKOuo-tr 01 7roAAoi raCra 8vo udAiora 8t8d<xKeti;, apyeLV 
re Kai dpxeo-0ai. Kai towvv Karavocov 7repi tovtcov ev TracrLV 
opav uot 8okc5 ro rrpoTpeTrov TreiOecrOaL udAtora 6V rd r8v 
7rei.06p.evov eixaiveiv re Kai rtudzv, tov be cnreidovvTa drtud^eti' 

15 re Kai KoAd(feti\ Kai e7ri ueV ye ro di>dyK?/ e-necrdaL avri], 21 
& 7rat, r/ 68ds ecrTiv errl be rd Kpetrrozv tovtov txoXv, to 
eKovras rreiOecrOaL, dAAr/ eari crvvTopicoTepa. ov yap av 
fjyrjcrcovTai rrepl tov crvp.cpepovTos eavrois cppovLpcorepov eav- 
T<av elvai, tovtco ol avdpcoiroL v7repi]becos 7re idovrai. yvoit]s 

20 8' av 6'rt tovO^ ovtcos e^et ev dAAots re 7roAAots Kai 8?/ 
Kai ezv tols Kap.vovcriv, cos 7rpo6vp.cos tovs errLTa^ovTas 6 tl 
Xpr/ 7rotety KaXovcrL' kol ev OaXaTTi] be cos 7rpo6vp.cos tols 
Kvj3epvriTaLs ol crvp.7rkeovTes 7rei6ovraL' Kal ovs y av vop.i- 
crcocri TLVes (3e\TLOv avrcov obovs elbevai, a>? lcrxvpcos tovtcov 

1 Iverol Dind. : iuiore C E et D F : aiverai H AG : om. R ravra 
C E : Tavr' H A G R : ravrh D : rovro F Siairpdrroiev av D F 

2 outoC C A E G H et D : avrov R : kavrov F ■nap6pix-r\cnv 

D F 4 koAws /Uoj 5 7raT6p G 6 avrov om. D F w« 

C E R et F : crv ye D : crv H A G 7 o-avry] avrbv D F 

8 o5 om. H A G 9 eVei 5'] iVetTa bs DF 10 toG] 

rifjL&u D F II 01 ttoAAoJ So/coOo-t /mot D F 12 aira<riu 

D F 13 irpeVor C E t6 toj/ /jlcu D F 14 t6 om. 

C A E G R H 15 «re<r0ai] we(OetT0ai Z<pr) D F 16 ante 

Kpelrrou add. iroA.i/ D F 17 inSvra D F post 

crvvroLLwrtpa add. 65os D F 18 to ffvfj.(ptpova axirols D F 

23 voixifaffi D F 24 4ai/T<2i/ D F : aiVaii/ C A E G R H toutou 

HAG I. vi EENO<I>X2NT02 

ovb* a.TTo\(L7T((T0at. dtAovaw. orav oe ollovtul 7T(l66^.(vol 
KaKov tl \ij\}/ecr6ai, ovre (i>p.iaLS Trdvv tl dtkovcrLV etKeu> ovtc 
bcopoLS tiraipzcrOaL. ovbi yap bcopa tirl tco avTOv kokco ckcov 

22 ovbds Aau/3di'et. Ae'yets crv, a> 7rdre/>, ets to 7ret0oueVous 
(X €iV °vb(v etmt dvvcrLp.coTepov tov cppovLp.coTepov boKelv 5 
etrat tcov dpyop.tva>v. Ae'yco yap ovv, ean/. Kat ttlos 87/ 
tls dv, a> 7rdre/>, TOLavTTjv bo£av Ta\L(TTa irfpl avrov irapa- 
cr^ecrOaL bvvaLTo; Ovk (.cttlv etpi], a> 7rat, (TWTop.coT€pa obos 
{(ttl to,) irepl tov /3ovAet, boKelv qbp6vLp.os elvaL ?/ to yevztrQaL 

7T€pl TOVTLOV (ppOVLpiOV. KO0' €V 8' iKatTTOV CTKOTTCOV yVCOCTl] lO 

ort eya> d\i]0ij Ae'yco. r)v yap f3ov\ij u?/ lov dyaObs yeiopybs 
boKtlv €LvaL dyaOos, ?*/ lttttzvs ?/ larpds r) avKrjTijs ?/ dAA' 

OTLOVV, €VVO€L TTOtTa CT€ btOL CLV p.l]XavdtrOaL TOV boKZLV €V€Ka. 

Kal et Stj TTficraLS liraLvtiv re' tre ttoWovs, ottcos bo£av \d{3oLS, 
kol KaTacrKfvas KaXas e^)' eKaarw avrcov Kr?/crato, d/>rt re 15 
e£?77rarTjKws et?/s dv Kal okiyco vcnepov, ottov irdpav 80177?, 

23 e^eAj/AeyueVos dv irpocreTL Kal dka^cov tpaivoLO. l Pp6vLp.os 
8e 7rept tov crvvoicreLV p.ikkovTos ttcos dv tls tco ovtl yevoLro; 
Arjkov, €(pi], S) iral, otl ocra uey eWi p.a06vTa etSeVat, p.aOcov 
dv, cotnrep rd raKTLKa (p.aOcs' dcra 5e dvdpcoTTOLS ovre uao^/rd 20 
owre irpoopaTa dvOpco-rrivi) Trpovoia, 5td p.avTLKi)s dv irapd 
Oetov TTwdavopLtvos cppovLp-coTepos dkkcov et?/s* rt 5e yvoir\s 
/3e'Artoi; ov TTpaydr)vaL, e7rtueAo'uei>os av tovtov cos av 
TTpa^Otiri. koX yap to e7rtueAet(T0at ov av 8e'?/ tppovLp.toTepov 

24 dvbpbs 77 to dueAetr. 'AAAa ueVrot eVt ro tpLXzLtrOaL vtto 25 

1 iBtkovaiv D F 8tov A G R H : ot« C E : 6ir6rav F : iTr^Te D 

otwvrai G H : otovrai CAERetDF 2 ti post 7rdVi/ om. C E 

3 to Saipo D F eauToC D F : avrov H A G : ai>T(j> C E 4 5 ir&Ttp 

H A G : S> iraTfp t(pri C E R : t<pr> & iraTtp D F 5 avvTtKwTtpov 

D F 7 outoD A H 8 t<prj om. H A G 9 ^wj rb add. 

Hug Trepl aj»/ hv t3oi>\T> D 11 ^-ya> om. HAG 13 « 

5e'oi l»GR: o-ol Stoi av C A E H : yt av Stot «DF 14 5fj om. C 

Ao/3 ?) j C E R et D F 16 6\iyov A H Srov av A G R H 

17 tt;f\r]\fynfvos t' o^ «^tjj <cal irpofftTi a.\a£wv DF 19 3ti post 

5i)Ao^ D F 22 antc eftjs add. or D F 23 IV om. C A E G R H 

&> post u>s om. D F 24 tovtov ov D F 25 tVi -ye to D F KTPOT IIAIAEIAS A I. vi 

tiov apyopivu>v, oirep e/uotye zv tols p.eyCcrTOLS OoKet tlvai, 
brjXov otl r) avTr} obos rjntp et tls vtto tu>v <pCku>v o-repyeo-flat 
(7n^vp.oC^q• ev yap ot/xai 8etV 7roiowra qbavepov elrat. 'AAAa 
tovto p.iv, ec/jr/, co Trat, yakenbv to det 8iWo"t9at ev 7rotetv 
5 oi>s av tls idi\ry to 8e avvr]bop.€v6v re cpaCvtcrOai, fjv tl 
dyadov avTols o-vp.(3aCvr], Kat <rvva\66p.evov, rjv rt KaKov, 
koX avvzTUKOvptiv TTpo6vp.ovp.evov rals airopCais ovtcov, kol 

(po(3ovp.ei'OV p.T) TL (T<pa\u><rL, KOL 7Tp0V0€LV 7T€LpU>p.€VOV 0)S p.1] 

crc/jaAAcorrai, TavTa ttcos 8et p.akkov o~vp.—apo\iapTtLV. kol 25 
10 e—1 tcov Trpa^eoov 8e', i]V p.ev iv 6Vpet cocrt, tov dpyovTa 8et 
roiS r)/\Cov irXeovcKTOvvTa <pavepov etrat* r]v 8e iv X€Lp.u>vL, 
tov \jrvyovs' r]V 8e 8td p.6\6u>v, tu>v tt6v(a>v iravra yap 
Tavra ets to c/jtAetcrflat vtto tcov apyop.ivu>v avXkapfidvei. 
Ae'yets <rv, ecpr/, co iraTtp, d>s koI /caprepcorepoy 8et 7rpos 
15 7raVra tov dpyovTa tcov dpyop.ivu>v tXvaL. Aiyu> yap ovv, 
ecpr/. ddppeL ixivTOL tovto, u> TTal' eu yap Xct6l otl tcov 

OpoCcOV crU>p.aTU)V ol aVTol Tt6vOL OV\ 6p.OLU)S dlTTOVTaL dp\OVTOS 

re dvbpbs kol ibnoTov, dAA' e7rtKot'(pi£ei rt r) rtpr/ tovs 
ttovovs tu> dpyovTL ko.l avTo to et8eVat otl ov kavddvei 6 tl 

20 dv 77017/. 

'Ottotc bi, u> TraTep, ctol r/Sry e\otey p.\v rd e7rt7-?/8eta ot 26 
arpariairat, vytatrotey 8e', Trovelv 8e bvvaLVTO, ras Se 7roAe- 
pLKas riyvas 7/a-KT/Ko'res etev, c/jtAori/icos 8' eypLtv irpos to 
dyadoi <paCve<rdaL, to Se TTtCdecrdaL airrols rjbLOV etr/ roC 
25 a7ret^ety, otjk a^ Tr]VLKavra cruxfjpoveTv dv tCs <tol boKoCi] 
biayu>i'C(ecr6aL {3ov\6p.evos TTpos tovs TroXep.Covs w? TayjicrTa; 

4 t<p7] om. C t6 otl 6wa<r0aj e5 Trofe?»' R et D F : rh aei Troie?»' 

Svvaadai ei iroistv C : rb dei eu Troierj/ Swacrdai E : iroitlv Svvaadai ev 
iroiuv H A G 5 0e'Arj H A G 7 irpo(poPovfj.tvov D F 

8 <r(pa\a>vrat A H 9 ante toCto add. eVl codd. : om. Stob. 

10 hrY] rbDF 12 8,d mox"""' H A G : Sej? ^0x9^?»- CERetDF (?) 
Stob. 13 uttoj 7rapd CE 14 KaprfpiKwrepov Camerarius ; cf. 

de Re Equest. 3. 11 15 «J^ai om. D : /uluWov tlvai F 16 toCto 

post Sa-01 D F 19 avrb rb] rb avrbv D F 20 7rotoi7j D F 

21 ffoi om. D F 22 vyiaivotiv t€ iroveiv re C A E G R H 24 enjl 

rj CAEGH 25 post oi>K av add. ^5t? D F I. vi EENO*{2NT02 

Nai ud Ai", ec/>?/, et pehhuL ye TrAeov e£eu' # ei 6e u?/, eycoy' 
av dcra? oioCp.qv Kai avTos fiehrCojv etrat Ka\ tovs eTTop.evovs 
/3eArtoras ex eu '> T0(r< ? av p-dhhov c/?t'Aarrotu?/?', 6')o"nep Ka\ 
raAAa a av oia>p.e6a irheCcrTov ?/uty d£ta et2'at, ratra ireLpoi- 

27 ue#a cbs eV exv/wordra) Troteto-^at. IlAe^oy 8' e\eLV, a> 7rdrep, 5 
TTohep.Cojv 7ra>s di> rts ovrairo udAtcrra; Ov /u.d A", l<p?j, 
ovk(tl tovto (f>avhov, o> ttol, ovb 1 ct7rAo?3i' epyov £po>Tqs' 
aAA' ev "lo~Ql otl bel rd/v pehhovTa tovto ttoli')o-(lv Kal irrC- 
fiovhov elvai kol KpxAJ/ivovv Kol bohepbv Kol diraTeoiva Kal 
KhiiTT-qv Kal apiraya kol ev mavTL Trheove.KTi]v t&v iTohep.Cojv . 10 
/cat 6 Kvpos e7rtyeAdcras et7rey 9 I2 'H/xiKAets, 0101» av heyeLs, 

co TTCLTep, belv dvbpa ue yevecrdaL. Otos di> (coi»), ec/j?/, a> 7rat, 

28 StKatdrards re Kal 7^o/u.tua>raros dw/p ei?/s. n<os u?/r, ecp?/, 
7rat8as ovras ?//xds /cai ((pr/fiovs TavavrCa tovtu>v e8i6dcrKere; 
Nai ud At", e<p?7, /cat vvv irpbs tovs cptAovs re /cat 7roAiras• 15 
o7rcos 6e' ye roi/s TTohep.Covs bvvaLcrQe kokojs 7roteu' ovk olcrOa 
pavOdvovras wuds Trohhas KaKovpyias ; Ov bijra, ecp?/, eycuye, 

cb TTCLTep. TiVos u?/y evem, ecp?/, ep.avddveTe rocfedeu*; tCvos 
6' eveKa aK0VTi.£eLv; tCvos 6' eveKa bohovv vs dypiovs ko.\ 
7rAe'yuao-t Kat 6pvyp.ao~L; tC 6' eAdcpovs TtobdypaLs Ka\ apjre- 20 
8oVats; ri 8e heovcrL Ka\ dpKrots Kai 7rap8dAeo-ty ovk ets rd 
tcroy KadLo~Tap.evoL epid^ecrde, dhha uerd irheove^Cas tlvos 
aie\ eTTeLpdcrOe ayojvC(ecr6aL TTpbs avTa; 7) ov TrdvTa ytyrco- 
o-Kets raura drt KaKovpyCaL re' etcrt Kai a7rcirat Kai SoAcocrets 

1 nfWti C E R -n-\4ov R : it\uov cet. 2 &»/ om. H A G 

3 post t6<t V add. 5' D F Stob. 4 & &«/ C E R et D : & 5' &«/ 

II A G: &«/ F, unde tv Dind. it|ia ^m^ D F 5 irAe?o«/ 

C A E G R H 7 ou5' a-rKovv'] ovSafiws H A G 12 &v add. 

Hertlein 13 tlr) D F 15 vvv 7« 7rpoj D F unde -rp6s yt 

cit. Schneider ante -roXWas add. 7rpbs tous D F 16 5iWo-0« 

C A et F : 5uj/ao-»3ai D 17 e-ya»?' «<pT7 DF 18 t(prj tvtxa 

D F fxavBavtTi H A G 19 «Ve/ca ante okovti^iv om. C E 

5oAoC(/ R H pr. et fort. F pr. : SovKovv cet. /cal om. D F 

22 ndxfo-df CAEGH 23 niflCAGH: a«l cct. ^Trfipio-fl* 

C: tnaiptffdat H corr. AG a-yaiW^efffle HAG aiiTa] Tai/Ta 

D F yiyvwoKtis 8ti toCto iravTa D F 24 Tt tiVi] ti«/«s 

DF KTPOT IIAIAE1A2 A I. v i 

Koi —Xeove^io.L; Xat p.a At", ecpi], 6i]piu>v yc dv6pd>~MV be 29 
61 kcu 6o'£atpt j3ovXecrdai e£a~aTi]crai riva, —oXXas ~Xi]yas 
ot6a Xap.(3di'Lov. Ovbe yap ro^eveiv, ot/xat, o?j6' d/coiTi^ciy 
avdponrov e~eTpe~op.ev vp.lv, dAA' e7rt -ko~ov /3dAAeu> 
5 lbiha.crKop.ev, tva ye vvv p.ev p.i] KaKOVpyoii]Te tovs cpiXovs, 
et 6e' 7rore ~6Xepos yevoiTO, bvvaicrde koX dvdpco~ojv o~to- 
\d^ecr6ai' kol e£a~aTav be Kai ~XeoveKTelv ovk ev dvdpoj~oiS 
e~aibevop.ev vp.ds, dAA' ev drjpioLs, Iva p??6' ev tovtols tovs 
cpiXovs (3Xa~TOLTe, et 6e Trore ~6Xep.os yevoiTo, p.r]be tovtojv 

10 ayvp.vacrTOi et?/re. Ovkow, ecpi], a> —drep, ei~ep \pi]cnpd 30 
ecrru> dpcpdrepa e~icrTacr6ai, ev re iroielv Kal kokco? dvdpoj- 
irovs, /cat 8i5do7ceiz> dp.cpoTepa ravra e6et ev dvdpcoirois. 
'AAAd Ae'yerat, e(pi], d> 7rat, e7rt Toiv T]p.eTepojv ~poyovojv 31 
yevecrdai Trore dvi]p bibdcrKaXos tlov ~aibcov, bs ebibacrKev 

15 apa tovs Tratoas ti]V biKaiocrvvi]V, ojcr-ep crv KeXeveis, p.i] 
xj/evbecrdaL /cat -^revbecrdaL, koX p.i] e£a~aTav /cat e£a~aTav, 
koX p.T] 6ta/3dAAeti> /cat 6ta/3dAAeu>, Kat /u.?? 7rAeoreKretv /cat 
7rAeoi>eKreti'. 6ia?pi£e 6e tovtojv a re 7rpds rovs tpiXovs 
~oir]Teov Kat d 7rpos e\6povs. koX eri ye Tavra ebibacrKev 

20 a)? Kat roiis cpiXovs bUaiov et?? e<ja7rardz> eVt ye dyac9ai, Kat 
K\e~reiV tcl tcov cpiXcov e~l dya6S>. ravra be bibacrKovra 3 2 
dz>dyK?? Kat yvpva^eiv i]V ~pbs dXXi]Xovs tovs 7rat6as Tavra 
TTOLelv, ojcr~ep kcil ev ~dXr] cpacrl tovs "EAArj^as 6t6do-Ketz> 
e^a-aTav, kcu yvp.vd£eiv 6e tovs ~albas ~pbs dXXi]Xovs 

2- tovto bvvacrdai ~oielv. yevop.evoi ovv nves ovrtos evcpvels 
kol —pbs to ev e£a~aTav Kal ~pbs to ev TiXeoveKTelv, tcrcos 
be Kal ~pbs ro cpLXoKepbelv ovk dcpvels ovres, ovk direiyovTo 

1 ityr) 6 Kvpos D F 3 6^>77 olfj.at D : oTjj.ai e<prj F 4 eVl 

o~ko—ov eSiSafa/iej/ D F 6 Swatcrde . . . ytvotTO 1. 9 om. E 

7 8« om. CAGRH 9 fj.rtSe] ^SeVoTe HAG 12 eV C mg. et 

DF: eV cet. 19 ~c ^r&ov ^DF ante ixQpovs add. rovs E et 

D F fn >e Dind. : hcl ye C E G : eVi ye /cal c A H : eVi R : er« 5e 

-po&as D F 21 e'?ri 7e a-ya^y D F TaCra 5e C A R H : ravra 

D F : Kal ravra 6e C A E : Ka\ rdSe G 25 outoi A E H 26 e5 

bis om. D F 27 a~4ax o " TO A E H I. vi ~E\0*I2NT02 

ovfr airb tcov cj>C\cov to p.i] ov Tr\(ov(KT(h' clvtcov TT(ipa<r6ai. 

33 iytvfTO ovv (k tovtcov pifrpa, ?/ koX vvv \pcop.(6a Irt, cnrKats 
btba<TK(iv tovs Tralbas u><nr(p tovs otxeras irpbs ijp.as avrovs 
oibao~Kop.(v d\r]d(V(LV Kal /x?/ (^airaTav Ka\ /x?/ irK^ov^KTdv 
d b( irapa ravra ttolol(v, Ko\d£(LV, ottcos <rvv tolovtco (6(l 5 

34 [(9l<t6(vt(s\ TrpqoT(poL 7roAtrat yivoivro. (tt(\ Oe (%okv ri]v 
>)\LKLav rjv crv vvv ex et? > rjbr] Kal tcl Trpbs tovs Tro\(p.Covs 
vop.Lp.a iboK(L d<r<f>a\(s (TvaL bLbdo~K(LV. ov ydp dv ert 

(£(V(\6r)vaL boK(LT( TTpOS TO dypLOL TTO\LTai y(V(<T0aL (V TCO 

aibdcrOaL d\\i']\ovs <rvvT(6pap.p.(voL' 6'xmep ye kol TT(p\ 10 
dcppobLcrCcov ov bL(\(yop.(6a irpbs toxjs dyav v(ovs, tva p.ij 
npos ttiv icrxypav (7TLdvp.Cav avrols pqbLOvpyCas Trpocry(vo- 

35 p.(vr\s dp.(Tpu>s avry yjxoVTO ol vioL. N?/ At", !</>??• w? toCwv 
o\}/Lp.adrj ovra (p.( tovtcov tu>v tt\(0V(£lS>v, a» 7rdre/>, p.i) 

cfxCbov (X TL (\(LS bLbdo~K(LV OTTCOS TT\(OV(KT1]CTCO (yu> TCOV "5 

TTo\(p.Lcov. Mrj-^avco toCvvv, (cpr\, ottcos (S ri]v bvvap.LV 
T(Tayp.(V0LS T€ toIs cravTov draKTOVs \ap.fidvr]s tovs 7to\(- 
p.Covs koX coTT\L<rp.(voLS doTT\ovs kol (ypi]yop6o~L Ka6(vbovTas, 
Kal <f>av(povs o~ol ovras d<pavi]S avrbs u>v (K(lvols Kal iv 
bvcryu>pCq avrovs yLyvop.(vovs (V (pvp.vu> avrds. cov vtto- 20 

36 b(£r). Kat 7r<5? dv, (cpi], tls TOLavra, u> TraT(p, dp.apTavovTas 
bvvavr clv tovs TTo\(p.Lovs \ap.fidv(Lv; "Ort, (cprj, u> 7rat, 
7roAAa p.(v tovtcov avdyKr] (ctt\ kcu vpuxs Ka\ tovs tto\(- 
p-iovs Trapacryjdv' <TLTOTTOL(lo~6aC re yap dvdyKi] dp.cpoT(povs, 
KOLp.a<rdaC re dvdyKr] dp.cpoT(povs «at (cod(v (tt\ ra dvayKoXa 25 

1 ou] ov X l C E R ct D F ante abruv add. irap c E R et D F 
2 tppiirpa CAEGH «t» om. HAG 4 post i^airaTav add. 

/UTjSe Kheintiv D F Ka\ fx.ri~] fx.r)Se E et D F 5 rbv 81 irapa ravra 

irotovvra D F 6 iOiffOfVTts del. Lincke 7 t)v ko.\ C E R : T)vrrtp Ka\ 

D F 8 0>6k(i post StSdrrKtiv D F ovSf yap (ti av D F 10 a\- 

\i)\ois HAG 11 Sta\ty6fi(9a codd. : corr. G. Sauppe 12 irpbs 

TTi io~xvpa iirtdvfJtia DF ytvontVT)? CAH : ifxirtaovaT)* E 13 tcpi) 

om. A H 14' M e 6vtu D F & om. H A G 15 tf] 6 H pr. E 

16 8ir&>j th tt)v Svvafj.iv DF : 6ir6o~r) 4o-t\ Svva/xts cet. 17 reD: om. cet. 
cravTov] ai>Tov H A G \a/x^dvr)s D: \a/jt]3dvtiv cet. 19 &v avrbs R 

et D : tiv avTols F 20 Svax^piats D F ytvofxtvovs A E G H &iv 
om. E ct D 22 SvvatT' av] Svvatro D F 24 irapo(r^(?i'] rrdax (iV 

I ) F 25 avdyKt) om. R et D F xa) «a-flf r . . . Toiai-rais add. in mg. C KTPOT nAIAETA2 A I. yj 

<r)(€b6v dfxa iravTas U<rdai, Kal raZs ohoZs oirolai av cocrt 
TOLavrais avayKt) XPW^ 1 ' a XPV °" e trdvTa Karavoovvra, 
kv co fxev av ifxas yiy^cocncrj? acrdeveo-TaTovs yLyvo/xivovs, iv 
TOVTip fxdkiCTTa (j)v\a.TTeadaL- Iv co V av tovs TroXcfxCovs 
5 alcrdavr) zvyeipu>TOTa.Tovs yuyvofxivovs, iv tovtlo ixdAtcrra 
ZinTidecrdaL. Ylorcpov h , €<p-q 6 Kvpos, iv tovtols fxovov yj 
ecrrt -nktovtKTeLV r) koX h dXXoLS tlctl; Kal iroXv ye fxdXXov, 
ecprf, co ttoX' kv tovtols fx\v yap cb? e7rt rb ttoXv TrdvTes 
la)(ypas (pvXaKas iroLovvTaL eioores 6'rt hiovTOL. ot 5' 

10 i£airaT(7>vT€S tovs TroXefxiovs hvvavTOL koX 6appr)craL ttoli')- 
cravrcs dcpvXaKTovs XafxfidveLV Kal 5tco£at TrapahovTc-s iavrovs 
aTaKTOvs TTOLrjcraL koi ets hva\copiav cpvyr) virayayovTcs 
evravda e7Tiric9ecrc9ai. oet hrf, icprf, (pLXofxadrj crc- tovtlov 38 
airdvTLov ovTa ov\\ ols av fxddrfs tovtols (xovols \pr)crdaL, 

15 dAAd xat airbv TTOLrfTrfv clvaL tlov Trpbs tovs iroXefXLOVs 
fxrp^avrffxaTLov, uxnrc-p Kal ol fxovo~LKol ov^ ols av fxddaxrL 
tovtols fxovov xPlovtol, aXXd Kat aAAa via TTCLpLovTaL ttolcZv. 
/cat crcpohpa fxiv koX iv toZs fxovcriKoZs rd via /cat dvdrfpa 

€vh0KLfX€L, TTOXv hi KO.X Iv ToZs TToXcfXLKoZs fxdXXoV TCL KOLVa 

20 fxrf^avrffxaTa tvboKLfxcZ' raura yap fxdXXov Kal ^airaTav 
hvvarai tovs vircvavTLOVs. et 8e crv ye, icprf, u> ttoZ, fxrfhcv 39 
aAAo ?/ fxeTeviyKOLS i-r dvdpdairovs ras fxrp^avas as Kal irdvv 
IttX toZs fXLKpoZs drfpLOLS ifxrfyavLo, ovk otet dv, icprj, irpocrLo 
irdvv eAacrat tt)s Trpbs tovs TToXcfxiovs ttXcovc^los; crv yap 

25 iirl fxev rds opvL0as iv rco tcr^vpordrco -^eLfxcovL avLcrTafxtvos 
iiropeuov vvktos, Kal rrplv KLVeZcrdaL rds 6pvL0as e-TeTTOLrfVTo 
croL at 7rdyat avTaZs klu to KCKLvrffxivov \(op[ov e^etKacrro 

1 teaOat C E : 5e UaOai AGRH: airoxaipuv 8e7cr6ai D F 5 evxcpo- 

rdrovs codd. : corr. Stephanus 6 TrSrtpa D F 7 y e<prj 

fxaWov D F 10 dapprjo-al tiDF i r TrapiSSvres CAEGRH 

12 v-rayovres CAEGRH 13 e^Tj 2> vai D F <re om. H A G 

14 TrdvTuv D F 17 fxovov om. C E 18 vea fx.e\-q C E : fj.eKr] 

D F ra avdripd CAEGH 20 evSoKifie7v A H et Suidas 

21 Svvavrai AH 22 ^ post dvdpunrovs H AG /xereveyKris C E 

22-23 rrdvv post ro7s C D F efii)xavw Qypiots D F av irdvv 

i~p6o~w D F, om. <?<pr) 25 dvQiardfi-evos H A G I. vi EENO*{2NT02 

tu> dKu , 7/ra)• opvides o e~e~aibevvTo o~ol lo<tt€ croi p:ev ra 
avp.cpepoiTa virqpeTelv, rds be opocpvkovs opVLdas (£a~aTav 
avros be einjbpeves, loctt€ opav p.ev avrds, pvi) opaaBaL be v-n 
avrcov ?}(TK?/K€ts be (pOdimv e\KeLV ?*/ rd ~rr)vd cpevyeiv. 

40 ~p6s 8' av tov kayco, otl p.ev ev o~k6t€L vep-eraL, tijv 8' ijp.epav 5 
d-obibpdo-KeL, Kvvas erpeqbes ai r?"/ 6o~p.rj avrov dvqvpLcrKov. 
otl be Ta\v ecpevyev, e~e\ evpedeii), dkkas Kvvas eXy^es 
e~LTeT-qbevp.evas rrpos to /card ~6bas aipelv. ei be Kal 
ravras d~ocf>vyoL, tovs —opovs lxvtlov €Kp.avddvu>v kol ~pos 
ola y^-opia (pevyovres dcpLKvovvraL oi kayco, ev tovtols bUrva 10 
bvcropara eveireTavvves dv, koX tlo acpobpa cpevyeLv avros 
eavrov (p.-(o~Lov avvebeL. tov be /i?/8' evrevdev bLacpevyeLV 
ctko—ovs tov yiyvop.evov Kadiarqs, o\ eyyvdev ra)(y ep.ekk.ov 
(7nyevj]crecT6aL' mi avros p.ev crv 6~L~6ev Kpavyf] ovbev 
vcTTepL^ovai] tov kayco fioLov e£e~kr)TT€S avrov Loare dcppova 15 
dkiaKeadaL, tovs 8' ep.~poadev auyav bibd£as evebpevovras 

41 kavddveLV e~oi€Ls. cocnrep ovv ~poel~ov, ei TOLavra edeki]- 
aais Kai e~i tols dv6p-o~OLS p.r)yavaa6aL, ovk 018' eycoye el 
tlvos keiiroLo dv tlov ~okep.LLov. i]V be ~0Te dpa dvdyKr) 
yevrjTaL Kai ev rw iao~ebLo /cat €K tov ep.cpavovs Kai co~kLap.e- 20 
vovs dp-cpoTepovs p-d-^v avvd-rreLV, ev tlo tolovtlo 8?/, S> ttoa,, 

1 iirtiraibtvvTo c et D («/ in ras.) : t-t-atBtvovTo F: irratBtvovTo C: 
ilt-atbtvovTo A E G R H 3 &<rrt R et DF: <[>s CAGH: 

om. E 4 r/<TKr]Ktts . . . (ptvyttv~\ e?x* J ~>t i—tfit\ttav tov <p6dvttv 

tKwv Ta -tTtiva i-pb tov (ptvytiv D F (eadem fere ante rtaKriKfis add. E) 
7 tvpicrKov C A E G R H 8 aXpttv H A G g arrocpvyoitv 

CAEH: ano(pt vyoi R icpbs del. Hug, ut alpt7o-0ai eligere significet ; 

sed alpovvTai vix sanum 10 (ptvytiv D F a<ptKvovvTat scripsi 

coll. Cyneg. viii. 8 : alpovvrat codd. \ayoio\ AEGrH 11 av 

Kal H A G : 'Lva iv R et D F : av 'Iva iv C E 12 iixiri-Twv 

DF iviSv D: iviStt F 8* om. G et D F 13 aKorcbs 

HAG Kadio-Tij o~ot H AG fj/xtWov G : riiJ.i\\<i>v A H 14 <rv] 

oZv H A G post Kpavyrj add. 5' H A G 15 Tbv \aywv H A G 

&<ppova Hertlein : a<pp6v<vs C E R et D F : a<pd6vws H A G 16 tfjt- 

irpoo&t A H 17 Totavra M rots avdpw-ots idt\r)<rats D F 19 tivos 

\ti—ow Hertlein : Ttva \i-ots CE: Ttvas \i-ots HAG: rtva \tiirois 
R et D F iav D F 20 Ka\ ante ^*c om. D F /caj post 

ifi<pavovs om. DF 21 avvd-Titv "idxv CE 5r) D F : om. C : 

StcAE G R H KTPOT nAIAEIA^: A I. vi 

aX (K -ok\ov TrapecrKeuacrpeVat 7rAeoi>ecftat p-iya hvvavrai. 
ravras 6e eyco Aeyco etrat, tjv tQ>v crrpartcorcoz/ e3 \xkv tcl 
o-copara r/crKr/peVa ?'/, ev 8e at \/a'xat Tcdi]ypivaL, eu 8e at 
TroAeptKat re^rat /uepeAerr/peVat cocrii>. ev de XP ? / /cal tovto 42 
5 etdeVai ort d7ro'crous ay dcftots crot 77€t#ecrc9at, Kat eKeiVot 
7rdi'res dcftcocrorjcri cre Trpd eai/rcoz' /3orjAei/ecr0ai. p.i]beTTOT 
ow dcrjpoiTtcrrcos exe» dAAd r?/? pez' vvktos Trpoo-KOTret rt crot 
TToajaovcnv oi dpxdperot, iirdhav ijpif-pa yevrjraL, rijs 8' 
?/pe'pas ottcos rd ets vvktu KaAAtcrra ecfet. ottoos de X/° J / 43 

10 rdrretr eis p-dyi]V crrpar tdy ?/ ottcos dyetr ?/pe'pas" ?/ vvktos 
?/ crrez'ds ?/ TrAaretas ddoi/s ?/ dpetz/ds ?/ 7redtz/ds, ?/ O7rcos 
orparo-eoevecrclat, ?*/ OTrtos cpvXaKas WKTepLvas Kat z/peptz>ds 
KaQicrTavai, ?/ ottcos Trpocrdyetz' 7rpds TroAepious ?/ a7rdyetv 
a7rd TroAeptcor, ?/ ottcos Trapd ttoXlv TroAeptaz/ dyetz> ?/ ottcos 

15 7rpds retxos dyetz/ r/ aTrdyetr, ?*/ ottcos i'd7rr/ ?*/ Trorapovs 
dta/3atVeti', ?/ oTrcos' lttttlkov crjrjAdrrecrt/ai ?/ ottcos aKoi-rtcrrd? 
?/ rocfdras, Kat et ye dr/ crot Kard Ke'pas ayovTL ol 7roAe'utot 
tTTLcpavuev, ttcos XP ? / drrtKatficrrdmi, Kat et 001 eVt <pdAayyos 
dyoi-ri dkXodev TTodcv ol 7roAe'ptot cpaLVOLVTO ?/ Kard Trpocr- 

20 OJ770Z', ottcos XP'/ dzrt7rapdyetz', ?*/ 07rcos rd rcoz/ 7roAeptW' dr; 
rts /uaAtcrra alcrddvoLTo, ?/ ottcos rd crd 01 7roAe'ptot ?*/Ktcrra 
eideier, ralra de 7rui'ra rt dz> eyto Ae'yotut crot; dcra re ydp 
eycoye ?/detz' 3 7roAAaKts aK?/Koas, aAAos re dcrrts eooKet rt 
tovtow iTTLcrTacrdaL, ovderds uvtiov 7/peAr/Kas odd' dda? v /s 

1 cu'] dei H, sed ei ita erasum ut o- videri possit : &r A: ante 
eu add. i«! CR 2 })j/] oraj/ DF 3 ai' ante ii/ux a * om. 

C E ^"Xr/ T(Qj]yij.tvr\ E 6 fio\)\tvtiv D F : ^aaiK^ixcrOai C E 

/±7j oSj/ itot€ D F 8 ti) 0' ■iifj.epa C A E G H : tjj 5' ri/jfpa R 

9 5e] T6 CAEGRH 13 ^ post KaQiaravai om. CAEGH 

irpos ■KoXtfj.ious irpoo-dyav D F 14 a7ro . . . airdyeiv om. H A G 

xapaj Trepi C E 15 ante yaTTT? add. f; C E et D paTriji/ A II : 

f aTras D l7 8i?om.DF 01'ora.CAEGH 18 ava^Tj/ca^iO-Tavai 

AH 19 iroQtv^ irov CER (palvoivro] (ftavettv DF 20 dvTi- 

■Ktpidyeiv D F ^ oircvs . . . aladdvono om. H A G : post eZoc-rej/ eollo- 

eant C E R 21 V'0"ra 01 iro\t/j.tot D F 22 Travra om. 

C A E G H 23 iywy* "> eVci E et D F &AA»s C E G R et D 

€r tis D F I. vi 5ENO*&NT02 KTPOT nAIAElAS A 

yeyevi]aaL. 6et ovv Tipds to. avp./iaii^orTa, otjuai, tovtols 
Xpijo-dai ottolov av avp.<j>epeLV aoL tovtojv 8okt/. 

44 MdfJe be p.ov nai rdbe, ecpi], ct> irai, ra p.eyLara' 7rapa 
yap tepa fcat olojvovs /x?/re aavTio pT/oeVore p?/re orrparta 
Kivbvvevaijs, KaTavoojv ws dv6pojiroL p.ev aipovvTat Trpd£eLS 5 
eiKaC^ozTes, eibores be ovbev airo iroias ecrrat avTols rd 

45 ayada. yvoii]s 8' av e£ avrojv tGjv yLyvop.evojv TroXXoi p.ev 
yap ?/8?/ TTokeLS erreLaav Kai ravra ol boKovvres aocpojTaTOL 
elvaL Tro\ep.ov dpaadaL irpos tovtovs vc/b' ojv ol ireLadevTes 
eiTLdeadaL aTT(t>kovTO, TroXXoi §e ttoXXovs i]v£i]aav koX ibniiTas 10 
koX 7ro'Aets vcfi &v av£i]6evTojv tcl /uVytora KOKtx eiradov, 
iroXXoi be ols e^ijv c/nAots \pi)a6aL Kat ev 7roieTz' Kat ev 
TTao-xe.LV, tovtols bovkoLS p.dXXov fiov\i]6evTes ?/ c/nAots 
\pi\a6aL, vn avT&v tovtojv Oik?/z> eboaav iroWols o' ovk 

1]pK€a€V aVTuls TO p.€pOS €X 0V(TL Cv V vbetOS, €TTLdvp.l]aaVT€S 15 

be irdvTojv KvpLOL etrat, otot ravTa kcli a>v el\ov direTvyov 
ttoAAoi 5e tov tto\v€Vktov ttXovtov KaTaKTi]adp.evoL, 8tct 

46 tovtov clttojXovto. ovtojs ?/ dvdpojiTLi'!] croc/>ta ovbev pidXXov 
olbe to dpLcrTov aiprfcrdaL ?*/ et K\i]povp.evos o rt Adx ot tovto 
tis TTpaTTOL. 6eoi be, to 7rai, aiet dvTes TTiivTa XaaaL Ta re 20 
yey€Vi]p.eva Kai ra dvra Kai 6 tl e£ eKaarov avrojv airofiij- 
creTUL, Kai tSjv avp.jSov\evopievojv dv6pojTro>v ols dv tAeco cbcri, 
TTpocri]p.CLLVOvcrLV d re \pi] iroLelv Kat ct ov \PV' € ' °^ M 
7rarrtz* e6e\ovaL crvixfiovXeveLV, oibev 6avp.aaTov ov yap 
dvdyKi] airots eorty cSi' az 1 p.i] 6eXooaLV eirLpLeXeladaL. 2 5 

2 dnoiois &i> croi ae\ avfKpipav tovtoov D F 3 5 iror post e<pr) C E R H : 

post to5« AG : post fxov DF 4 prius ^re AH: ^t' ^v cet. 

o-avTcj) r D F : fftavTcjj R : tavTtji CAEGH posterius /xriTi C A G H : 
/xt)t' iv I^ ct F : ll4)T(- iv E : /xr|S , iv tt\ D 6 avTcliv A G Ta^yaSo^ 

D F 8 ?5i)DF: «SCRHpr.: om.AEGH cor. 10 post 

i)(nlr)ffav adtl. ¥)0i) D F 15 rjpKefft sinc avTols D F 17 TrAofrrof] 

Xpuo-ov DF KTriffdfxfvot DF 18 777* DF 20 ael D F 

t* om. D F 23 rrpoff7)(xaivovffi T( a xpb D F KTPOT IIAIAEIA2 B 

ToLavTa pev bi] acpUovTo bLakeyopevoL p^XP- T "> v bpioov I 
rrjs Ylepcribos' eirel o' avrols aerbs be^Los cpavels irpo-qyelTO, 
Trpocrev£dp.evoL deols xal i]pooo~L tols Tlepcriba yijv KaTe\ovo~LV 
'iXeoos Kal evpevels irepireiv crcpds, ovtoo hUfiaivov to. dpia. 
5 e7rei8r) oe bLe/3rjo~av, -npoo~r}vyo vTO o.vdis deols toIs M-qbiav 
yijv KaTeyovcnv 'iXeoos koX evpevels be\ecr6ai avrovs. ravra 
be TroujcravTes, acnracrdpevot aWijkovs oocrirep elKos, 6 pev 
T7aTi]p TTakiv els Ylepo~as airrjet,, Kvpos be els Mrjbovs Trpbs 
Kva£apr]v enopeveTo. eirel be dcpUeTo 6 Kvpos eis Mrjbovs 2 

io Trpbs tov Kva£dprjv, irpwTov pev &cnrep eUbs i]cnrdcravTo 
a\Ki]\ovs, eireiTa be ijpero rbv Kvpov 6 Kva£dpi]s ttoctov rt 
ayot to crTparevpa. 6 be ecpi]' Tpicrpvpiovs pev ye oloi Kal 
irpocrdev ecpoiToov rrpbs vp.ds p.Lcr9ocf>6poL' aAAot be Kal tQ>v 
ovbeiroiTTOTe e£e\66vToov Trpocrep\ovTaL tG>v bpoTipoov. IloVot 

15 TLves; eq^i] 6 Kva£dpi]s. Ovk av 6 dpL0pos cre, ecprj 6 Kvpos, 3 
aKovcravTa evcppaveLev aAA' eKelvo evvorjcrov 6V1 oAtyot 
ovTes ovtol ol opoTLpoL KaXovpevoL ttoWoov ovtoov tojv dWoov 
Ylepcrojv pqbioos dp^ovcrLV. drap, ecprj, beeL tl avroov r) 
p.aTi]v ecpo(3ijdi]s, 01 be iroXepLOL ovk epyovTaL; Nat jua At", 

20 ecpt], Kal 7roAAot ye. YIojs tovto cracpes; "Otl, eqoi], iroAAot 4 
iJKOvres avTodev dWos aWov Tpoirov irdvTes to.vto Keyovcriv. 
'AyoovLo-Teov pev dpa i]pZv irpos tovs avbpas. 'AvdyKrj ydp, 

1 Sti om. C A E G H 3 Karexovcrtv C A E G H : txovatv D F 

5 «rei8^] 4i-el C E 6 ix ov0 ~ lv DF 8 irtp<ras C E et D F : 

7roAu>HAG 10 rhv om. DF 11 iroffov n D F : ei CAEGH 

12 rb del. H : om. C A E Tpto-fj.vpiovs Aldina : Sto-/xvpiovs codd. 

nostri ; cf. i. v. 5 0J01 DF: ^eoICAEGH 13 ante 

aKAot add. Kat DF 14 ovSeirwTroTe DF: ovSeiroTe CAEGH 

15 <re om. CAEGH 16 «u^a^r CAEGH 17 ol om. 

E et D 18 post e<f>7j add. 5t) D F 21 TavTa irdvTa D : ravra 

1-dvTts F 22 yap om. D F II. i BENO*XlNT02 

(<pi]. Tt ovv, t(f>i] 6 Kr/wy, ov kul tijv dvva.fj.iv eAe£ds fj.oL, 
d OLcrda, ttocti] tls ij TTpocrLovcra, <ai ttciAlv tijv ifp(T(pav, 
ottojs eiooYes dp.cpoT(pas TTpos ravra )3ov\(Vcop.(6a ottcos av 
apLCTTa aycovL(oL]j.(6a; "Anove 0?/, (cprf 6 Kva£dpr]S. 

5 Kpolcros p.(v 6 Avbos aytLV Ae'yerat p.vpCovs p.(v imreas, 5 
TT(kTacrTas oe Kal To^oTas tt\(Covs 1] T(TpttKLCrp.VpCoVS. 

1 ' ApTaKcip.av oe t6v Ti]s p.(yd\i]s 'Ppuyias dpyovTa \(yovcriv 
LTT7T(as p.(v ds OKTaKL(T\LkLOvs dy(LV, \oy\ocp6povs b( crhv 
TreArao-rats ov p:(Covs T(TpaKLcrp.vpCcov, 'ApCfiaLOv 8e tov tcov 
KaiTTTaboKcov j3acrL\(a LTTTT(as p.(V (c;aKLcr\L\Covs, To£oTas oe io 
Kal 7reAracrrds ov p.(Covs TpLcrpvpCcov, tov 'ApdfiLOv oe 
"Apaybov LTnrias re ets p.vpCovs Kal dpp.aTa ds (wtov Kal 
crcp(vbovi]Tcov Trdp.TTo\v tl \pijp.a. Toiis /xeVrot "EWifvas 
tovs (V r?) 'Ao-ta olKovvTas ovb(v ttco cracp(s Ae'yerat d 
(TTOVTaL. tovs oe d?To <Ppvyias Trjs TTpbs 'FtWrjcrTTovTcp 15 
crvpj3a\dv cpacTL Ydj3aLbov (\ovTa ds KavcrTpov TT(bCov 
(£aKLcr\L\Covs p.(v LTTirias, TT(\TacrTcis oe eis p.vpCovs. Kdpas 
p.(VTOL Kal KtAtKas Kat llac/jAayoVas TrapaWirdivTas ov cpacriv 
(TT(cr6aL. 6 oe ' AcrcrvpLos 6 Baj3v\covd re (\cov /cai Tr]v 
d\\r]v 'AcTcrvpCav iyco p.(v ot/xat LTnrias p.(V d<fet ovk eAdr- 20 
tovs bLcrp.vpCcov, dpp.ara 5' (v 018' ov p.dov bLUKOcrCcov, rre^bvs 
b( olp.aL Trap.7To\\ovs' dco6(L yovv 6ttot( oeOp' (p.f3d\\oL. 

6 2v, (c\)i] 6 Kvpos, TTo\(p.Covs Ae'yets L7TTT(as p.(V (£aKLcrp.vpCovs 
etVat, 7reArarrrds b( Kal ro£dras ir\(ov if etKOcri fxvpLabas. 

2 -m om. A E G H irpoiovoa H A G 3 f3ovAtvo6fj.eda H A G 

4 aywvt(u>fj.eda C E 5 fitv yap o DF liricus C A E G H 6 ttAuov 

D F 7 a.pTafi.av C A E G H 9 tIv twv] nal tov A H 

10 ante e^aKiax 1 ^' 10 " 5 ^dd. tls DF 11 /xeiovs^ TrAeiovs CAEH 

dpa/3io«'] apaf3a7ov A H : yafSaTSov C : yaf35a7ov E : yaf3a7ov D F 
12 fidpaySov DF els ante tKarhv om. CE 13 post ti add. to 

H pr. 14 tovs om. C E tiroiKovvTas D F -nws A H 

15 rcap' tAA-fiffirovTov DF 16 tfj.fiaAt7v H. Richards KaioTpiov 

CAEGH; cf. Exped. i. 2. n 17 iVirt ?s C A E G H oiofivpiovs 

H A G 19 post koovpios add. avros D F 20 «VireiV C A E G II 

ovk ("Aixttovs C A E G H : oi>fj.t7ovT>F 21 €5o/5'om. DF yuerovDF: 
7rAfia> C A E G H 22 4fif3aAoi C E et F 23 Atytis TroAtfiiovs 

D F lwrrt7s C A E G H post fiiv add. th D F 24 irAe7ov C A E G H KTPOT nAIAEIAS B II. 

aye 6>/ Trjs <r>/? 8wduea>s rt </>?/s Trkijdos etrat; EtVtV, ecp>/, 
M>/8a)>j /jtei> 1-77619 7rAeioi'j rwy pwpLiov TreAracrrat 6e Kat 
rocfdrat ykvoLVT av ttcos e/c r?/9 ?/pere'pas' Kay ecfaKtcrp.7jp1.01. 
'AppefiW 8', ec/»/, rw/j 6p.6pcov ?/ptV irapicrovTaL linreis pev 
5 rerpa/ctcr)(tAtot, 7re(/n 8e 8tcrp.7jpiot. Ae'yets crv, ecp?/ 6 Kvpos, 
t7r7re'as pey r/ptV etrat petoiv ?*/ TtTapTov p.4pos tov t&v 
7roAepta>i> t7r7riKo?j, 7re<fo7J9 8e apcpt rot/s ?7picrets. Tt oSr, 7 
ec/»/ 6 KuacfdpT/s, ovk okCyovs vopLL^eis Uepatov etrat oiis <ri/ 
</>?/? dyeti>; 'AAA' et p.ev avbpiov TTpocrbeL 77/7.0/, ec/>>/ 6 KCpo?, 

10 etre /cat p>/, av$LS o~vp:^ov\evcr6p.e6a' r?/i> 8e p-ayjjv p.01, ec/»/, 
Ae'cfoi> e/cdoTaji> ?/rts ecrrt. ^edoV, ecp?/ 6 Ki/acfdpiij, Trd^rati/ 
?/ aiT?p ro<fo'rat ydp etcrt xat d/coi'rtcrrat 01 r' eKeCvtov /cat 
ot i)p.eT€poL. Ovkovv, ecpr/ 6 K?3pos, d/cpo/3oAt'Ceo-c9at d^dy/o/ 
ecrrt tolovtcov ye rwzv ottXcov ovtojv. ' 'Ardy/c?/ ydp otjtj, lc/»/ 8 

15 6 Kt'a<fdp?/s* ovkovv ev tovt(o pezv ra>i> TrAetdraji/ 77 i/t/c?/* 
7roAi/ ydp dz> Oclttov ol oAtyot tjtto rcSy 7roAAa>i> TLTpojcrKO- 
p.evoL avak(o6eCr]crav 77 01 7roAAot -utto r<Sz> dAtya>l'• et otjz? 
oi/rajs e)(et, a> Krpe, rt di> dAAo rt? KpelrTov evpoL ?/ TrepTretz' 
es rTe'pcras', Kat dpa pey 8t8dcrKeiz> ovtovs otl et rt 7retcroz>rat 

20 M?/6ot, et? Flepcras rd heLvbv ?/cfei, dpa 8e aireiz> irXeov 
o-Tpa.Tevp.a; 'AAAd ro{!ro p.eV, !</>?/ d Kvpos, ev tcrc9t 6'rt, 
07)8' et 7rdzjres eXdoLev YlepcraL, TrAz/flet ye otjx virepfiaXoC- 
p.ec9' dy roi/s irokep.LOVs. Tt /v.? v /i> dAAo kvopas ap.e.Lvov 9 

1 irATjflos (£>j)y D F 2 (7rirers yue»' D F 3 post to|otoi add. 

«70; n\v oto/xat D F irws e/c Breitenbach : d>y eV2 codd., nisi quod dis 
om. E Kav~\ na) D F 5 7re^oi 5e /cal D F 6 ^?»/ om. E 

et D TeVapTOj/ Hug : rptrov CAEGH : rb Tpirov DF 7 ante 

dyu.(J)i add. o , xeSbi' D F 8 ovk om. H A G 9 d^SpdJi' irpoo-SeT] 

ai/0po)7ros 5e? A H eiprj 6 Kvpos efre Kai /U77 D F : efTe (flye C) «al /i?j 

o Kvpos e?7re C E : o Kvpos e?7re AH: i /cCpos ei/re G 10 /cal autJiy 

C A E G H &ovAevo~6fj.e9a D F yuot e(p7j A.e'|of H A G : /ioi Ae'|of 

C E : \e?ov e(p7j yuoi D F 15 6 Kvafdprjs om. H A G post 

fxev add. e(p77 c5 /cvpoy D F 18 post e^ei add. e<pi) D F 19 e's 

H A G : e/s cet. 20 7re'pcras] irepcats D F 7rA.e?oj/ codd. 

21 8ti om. C A E G H 22 ye om. C A E G H ovk av virepfSa- 

XoifieOa D F : oi>x virepf3aAo'tfie8a C E 23 eVopds] ti (ri; opas 

DF 

XEN. CYROP. 4 II. i SEN0*J1NT02 

tovtov; 'Eycb fj.tr av, tcpi) 6 Kvpos, tl crv tli)v, cbs T<x\LrrTa 
6ir/\a TTOLo[fj.i)v 77ci<ri riepo"aiS rots 7r/30CTtof>cTtr olairtp 
i\0VT€S tp\oi'TaL iiap Ijpcoi 1 ol tcov opoTLpoov KaXovptvoc 
ravra 5' errrt dcopa£ ptv irtpX ra rrripva, yippov bt ets Tip' 
apLcrTtpav, kottls bt ?*/ crayapLS ets T7\v bt^Lclv kclv ravTCi 5 
TTapacrKtvcimjs, fjfWf p.tv 7rot?/freis to opocrt rots ivavTLOLS 

livttL CLCTCpaXtCTTaTOV, TOIS TTo\tp.LOLS bt TO cptvytLV 1) TO 

pivtLv alptTcoTtpov. TciTToptv bi, icpi), i)pas ptv avTovs 
tTrl tovs p.ivoi'Tas' ol yt p.ivTc\v avTcov cptvycocrL, tovtovs 
vp.lv /cat rots i7T7rots vip.optv, cos p.i) ct\o\o.£coctl /u?/re pivtLV io 

io /U?/re avacTTpicptcrOaL. Kupos ptv ovtcos eAefe 1 rco bt 
Kva£api) tbo£i re tv XiytLv, *cat rov pitv ttX(lovs p.tTa7rip- 
TTtadai ov/ce'rt ip.ip.vi)To, TraptcTKtvd^tTo bt oirka tcl TrpotLpi)- 
piva. Kal cr\tbov Tt erot/xa rjv /cat tcov IleptTcoi' ot opoTL- 

II poL irapijcrav i\oi>Tts to cnrd Yltpcrcov crTpciTtvpa. ivTavda 15 
bi) tLirtlv Ae'yerat 6 Kvpos crvvayaycbv avTovs' "Avbpts cptAot, 
eyco vp.as opcov avTovs p.tv KadcoTrkLcrpivovs ovtco /cai rats 
\f/v\als TraptcrKtvacrpivovs cos tls \tlpas crvpptL^ovTas rots 
iroktpCoLS, tovs bt tTropivovs vplv ne'prras ytyrcoa-/ccoi' ort 
ovtcos coTr\Lcrp.ivoL tlcrlv cbs 6'rt TTpocrcoTcxTco Ta\8ii'Tts 20 
pa\tcrdaL, tbtLcra pi) dAtyot koX tpi)p.OL crvppd\cov crvpTTL- 

TTTOVTtS TToktpLOLS 7ToAAoiS TrCL0OLTi TL. VVV OVV, tCpl), CTCOpaTa 

ptv t\ovrts avbpcov ?//cere ov /ue/U7^rd• orrAa 8e ecrrat avTols 

1 <rv (Itiv) exot/xt H A G ws Tdxtffra] TaxtffT av D 2 voioi/j.riv 

DF: inoiov/j.i/v H AG : «VoiTjcroyur;'/ C E 3 HxovTes tpxovTai irap' 

C E : tx 0VTi s tpxovrat o'iirtp H ( ol irep' A) : tpxovTai txovTts 01 virip G : 
(XovTts TtpoffcpxovTat irap' D F 4 fiev om. A H 6 irapa- 

ffKevdffT) A H 7 a.ff<pa\fffTepov C E ivavTlots C E Se 

iro\efj.iois D F 10 fitueiv'] tpexiyeiv CAEGH 12 Kvat\apei 

C E et D F 13 irapeffKeva(e D F 14 Te Oltl. C E twv . . . 

to 0111. H A G 15 &7ro] Ty A H : rS>v C E ffTpaTevfxaTi 

HAG ^i/flo 5r/ DF 16 elirelv \eyeTat CAEGH: \eyei 

D F 17 oi/r&ir D F rfj i/'i'X'i C A E H : r^r ^ux^" G 18 f/y 

om. H A G 20 TaxOevTes C E et D : cnadevTes H A G : om. F 

21 post 6\iyot add. (navTes DF 23 irady]Te CE post 

i'1/j' add. /u*»' C A E G H 23 fj.e/j.irTd' 8ir\a oe"\ juf/uirTo 8' oVAa 

A H et F KTPOT nAIAEJAIS B II. i 

opota toIs ?/p.ere'pois' rds ye peWot ^rvyh.s dijyeiv avT&v 
ifjLtTepov ipyov. ap\ovTOs ydp ccttlv ovx kavTov p.6vov 
ayadov Trapi^eiv, dkkd oet nal tQ>v dpyop.£vo)v eTripeAeio-flat 
ottcos co? /3e'ArtoTOt ecrovTat. 

5 'O p&v ovtu>s et7re2r ot 8' rjcrdricrav p.\v irdvTes, vop.C- 12 
£ovt€S perd tt\€l6v<x>v dy(t)VLelcrdaL' ets 0' avTaiv nal eAecfe 
rotd8e. 'AAAd 6avp.acrTa, ecp?/, tcrcos ho£o) Ae'yetz>, et Kdpco 13 
crvp.fiovkevcra) tl dire.LV VTrep r)p.G)V, orav rd dVAa kap.[3dvo)- 
criv ol i]p.lv p.£XkovTts 0-vp.p.dyecrdaL' dkkd ytyj>cocr/cco ydp, 

10 ecprj, otl ol tQ)V LKavooTaToov Kal ev /cat /ca/ccos 7rotetV Adyot 
ovrot /cat pdAtcrra kvhvovTaL toXs y\rvyjaZs tS>v aKov6vTo)v 
/cat ha>pd ye i]v otococriy 01 tolovtol, Kav petco Tvyydvi] ovra 
1] rd 7rapd rcoi> 6p.oCo)v, dpco? p.eC£ovos avTa rtpcoiTat ot 
Aap/3d/vozres. /cat vvv, ecpr/, 61 Tlepcrai TrapacrrdTaL vtto 

15 Kvpov irokv p.akkov r]cr6r]crovTaL rj rjcp' r)p.Q)V irapaKakov- 
p.evoL, ets re tovs 6p.0TLp.0vs xad LcrTap.evoi /3e/3atore'pcos 
acpLCTLV i)yrjcrovTaL %x.eLV tovto vtto /3acriAe'cos re Traihos Kal 
vtto crTpaTrjyov yz.v6p.tvov r) et vcp' r/pcoz; to avrb tovto 
yiyvoiTO. direlvaL p.evTOL ovhe rd r)p.e.Tepa XPV> dkkd iravTi 

20 TpOTTca hel t5)V dvhpG)V 6r]yeLV Trdzrcos to cpp6vr]p.a. r)plv 
yap ecrrat tovto \pr)crLp.ov 6 tl dv ovtol /3eArtWes yeVcozrat. 

Ovto) 8?/ d KCpos Karadels rd 07rAa ets r6 p.ecrov Kal 14 
crt>y/caAe'cras 7rdzras tovs i~lepcru>v crTpaTLWTas eAecfe rotd8e. 
"AzJopes riepcrai, vp.els /cat ecpvre ev rr/ avry rjpZv /cat 15 

25 erpdcp-qTe, /cat rd acopard re ov8ey r/pcoy \eCpova e^ere, 

1 ouTw^ Bfiyeiv D F 2 vfieTepov C E et D : rjfjLinpov H A G et F; cf. 
1. 19-20 rd epyov CAEGH oi/K o.vtov fiovov ay a8bv elvai DF 

3 Se? om. D F 7 post davfxaffra add. ^tej/ D F «Dpo«/ C E A G H 

8 ti om. D F 9 ffvfx/j.axe'io-dai D F 12 /coJ 8<£po ye ^ D F : ttal 

Swpa j)i/CE: «0»* ScDpo H A G 13 ^«i^ois A H TiLiwvTai] crt 

super £1/ AH 14 irapocrTOTai] irapaK\rjdevTes D F 18 i;Trb 

del. Hartman yiyvSfxevov D F els to outo tovto D F 

19 ^t>yvo«To] HyoivTO T) F 20 t» (ppovfifiaTa D F 22 Ka8e\s 

HAG «s to M «Voi' om. CAEGH 23 ^e CAEGH 

24 ireptrat om. DF post ^iuV add. x^P a DF 25 tc] 76 

CAEGH T,fiuv ovSev D F x^H^ 6 

XEN. CYROP. 4** II. i HENO<M2NT02£ 

yv^as re ovbev Ka^iovas vp.iv 7rpoo-?/Ket i/pcov ex €u '' tolov- 
tol 6' ovt(s (v p.ev Trj iraTpibi ov /xereixere tcov lacov i]p.iv, 
ov\ t>c/>' i)p.tov CLTTeKadevTts dAA' vtto tov to. e7rtr?/0eta avdy- 
ki]v vp.iv zlvai 7T0pi(ea6aL. vvv oe ottios p.kv ravra ecfere 
ip.ol /xeA?/rret avv Tois 6eois' ecfetrrt 8' vpXv, et /3ovAecrc9e, 5 
kafiovTas o7rAa olairep ?//xet? i\op.ev ets tov avTov ijpiv klv- 
bvvov ip.(3a(v€tv, kol dv tl ck tovtcov Kakbv Kayadbv yC- 

16 yvrjTaL, Ttov 6p.oicov ijpuv a^LovcrdaL. rbv p.ev ovv Trpoadev 
Xpovov vp.ds re To£6raL ko.1 aKovTLaral ?/re Kat ijpeis, kol et 

rt \eipovs ijp.cov Tavra 7roteu> ?/re, ovbev 6avp.aaTov ov yap 10 
i]V vp.iv ayoki) cocnrep ijpiv tovtcov imptkeiadaL' ei> 6e 
TavTt) Ti) 6ttXlo~(l ovbev i)p.eis vp.cov Trpoef;op.ev. 6topa£ p.ev 
ye 7rept rd arepva app.oTTcov eKaarco etrrat, yeppov be ev ti] 
apLcrTepa, 6 irdvTes eidiap.e6a tpopeiv, p.d\aLpa oe ?/ rrdyapts 
ev Tjj oe£ta, rj 5?/ mxieLV tovs evavriovs beijaeL ovbev 15 

17 tj)vkaTTop.evovs p.i) tl Traiovres e£ap.dpTcop.ev. tl ovv av ev 
tovtols erepos erepov bLatpepoL i)p.tov 7rki)V ro'A/x?/; rjv ovbev 
vp.iv i)TTov 7Tpoai)K€L i) i)piiv vTTOTpetpeadaL. vlktjs re yap 
e7Tidvp.eiv, r) ra Kaka irdvTa Kal Taya6a Krdrat re Kai crtp&i, 

tl p.dkkov i)p.iv i) vp.iv 7Tpocn']Kti; KpaTovs re, 6 irdvTa rd 20 
Ttov ijTTovtov tols Kp€LTTocn bcopeirai, tl t-LKos i)p.ds pxikkov 

18 i) Kal vp.ds tovtov beiadaL; rekos et7rei" 'A«?/Ko'are irdvTa' 
opdre rd oirka' 6 piev \pi]^cov kap.(3aveTco ravra koi a7ro- 
ypatpicr6to irpbs tov Ta>;iap\ov tls Ti)V opoiav rdc^LV i)p.iv 
oTtp 6' d/JKet iv p.La6otpopov x^P a *tmi, KaTap.ev€Tco ev rots 25 

1 vfj.1v} vfxas D F 2 Tjfuv'] ifj.o\ C E 3 rov om. C E 

5 BovKfo-Bt E et D F : /3ouAoio-0« C A G H 6 \af3ov<nv D F 

post txofJitv add. Kai tt ti \tipovts tj/xwv io-ri C A E G H 7 ris 

4k rovruv KaKbs KayaBbs D F 10 x € 'P < "' ey D F ■^uiV C E 

11 So-7r«/> DF: ijCAEGH 12 toutj? CAEGH: rfj5« DF 

nittT om. H A G fitv "y«] /i«v yap D F 13 apfiofav codd. 

14 h. . . <popt7v dcl. Lincke 15 5tj om. DF: 5*7 E 5«^o-*i om. 

CE 16 iraiaavrts DF 17 jjuwv 8ia<ptpoi DF ir\riv tl 

C A E G H r6\fi-qs DF 18 irpuor)Kti. ^rrova Tffiwv irap«'xfo-0at 

D F inroarpt<pto-8ai CE 19 Tracra Oin. DF 21 ftaWuv 

post 6/*aj C E 23 airoypatptrw C E 25 /eVcu C A E G H KTPOT I1AIAEIA2 B II. i 

V7r/;periK0ts oTrAots. 6 uev ovtojs clirev. aKovcravTes bk ol 19 
Ilepcrat evouLcrav, et TrapaKakovuevoL coore rd dpota 
Trozjowres rcov ai/Ttov rvyydveLV ur] etfeAr/crovcrt raura TioLetv, 
biKaluis av bid TravTos tov ala>vos dp.i]yavovvTes /3torei/eti\ 
5 ourco bi] aTroypdqbovTat vdvTts dve\aj36v re ra 07rAa 
Tra^re?. 

'Ey (0 be o'l 7roAe'utot eAe'yorro /xef Trpocnevai, 7tapi)crav 20 
5e owSeVco, ev rot/rco e7retpdro 6 Kupos dcrKetf /xei> rd 
crcopara rcoi> p.et^' eatrrou ets tcr^vz;, StSdcrKeti» 8e rd ra/crt/ca, 

10 07/yeti' 6e tcls \j/v^ds els ra 7roAeptKa. Kat irp&Tov pkv 21 
Aa/Sobi' irapd Kva£apov VTT-qpeTas 7rpocre'ra<fei' e/cacrrots rcoi> 
crrpartcorcoy tKavcos coy ZbeovTO irdvTa TT€iTOLi]p.eva Trapacr^ety 
roCro Se TrapacrKevdcras ov8ey airots eAeAot7ret dAAo 7/ 
cicrKeti> rd dpcpt roy 7ro'Aepoi', e/cetro 8okcoi> KaTaueuadi]Ke:vaL 

15 ort ovrot KpaTLaTOL e/cacrra ytyvozrrat 0% dv acpeuevoL tov 
ttoKAols irpocre^eLV rdz> i>oCf e*7rt ef epyov TpaTTCDVTat. Kal 
avTcav be t&v 7ro\euLK(ov 7repteAcoi' /<at rd rdcfcp peAeraz> Kat 
aKoiTtco Kare'At7re roOro uovov avrots to crvv ua^aCpa ml 
ye'ppcp Kat 6u>paKL uay^ecrOaL' coorre evdvs avT&v irapecrKevao-e 

20 ras yva>uas cos ouocre freov etr/ rots iroXeuLOis, ?/ opoAoy?/- 
re'oi> p.rjbevos eti-at d££ovs crvup.dyovs' tovto be \aXeTrbv 
6uo\oyrjcraL oltlvcs av et8cocrii> otl ovbe cV ei> dAAo Tpecpovrat 
7) ottco? paxowrat 737rep rcoz> TpecpovTcov. eri 8e Trpos 22 
rodrots ei'i>07/cras ort 7rept ottoctcov dv iyyevmvTCU dvOpanroLs 

25 cptAozuKtai, 770A1/ p.dAAoy e6e\ovcrL raSr' dcrKetz>, dycoz>ds re 
avrots TrpotLirev aTrdvTcov o-nocra iyCyvaicrKev dcrKetcr^at 
dyaObv etrat vtto crrpartcorcoi; Kat 7rpoet7re rd8e, tStcor?/ pey 

3 tcSv auTuiv . . . troteiv D F : dfioicos fitoTeveiv Tvyxdvoiev /xjj idcKovTts 
TavTa C A E G H 5 ante ootco add. /col cAEGh «A.o/3oV D F : 

cWAd/SoPTo' C E 8 oforco D F 9 StSdaKav nHAG 10 6-fiyeiv 

te CE 11 Kva^apovs D F 12 litavSis Castalio ex Philelpho : 

iKavovs codd. nostri irapfx ( 'v DF 13 0AA0 e\e\o'nrtt DF 

20 elT)] €ttc D F 21 fnijdevbs C A E G H a£lovs (Ivat D F 

23 n&XMTat D F 24 •yeVai^Tai . . . (ptAovetKtat C A E G H : iyyevt\- 

rat . . . <pi\ovetKta D F : corr. Hug 27 Kal -rrpoeiire To5e] o 8e 

irpoe?ire To5e ^DF post fxev add. dyat/op' C E II. i EEN0*£NT02 

eavTov Trapt)((iv (VTT(i6i'i tols dpxovcrL nal edeKoTrovov Kal 
tpLKoKivbvvov /xer' evra£ias kol eTTLcrTijpova tcov cnpaTLLOTiKcov 
kol (pi\oKaKov Trepl drrKa kol (juKoTLp.ov eTrl irdcTi toIs rotov- 
rots, TT(LiiTahap)^to o' avTov ovTa oXovrrep tov dyaObv totam/i/ 
kol Ti]v Trep.Tra.ba els to bvvo.Tbv rotat/r?/^ irapexeLv, beKa- 5 
bdpx<p be Ti]v b(Ka.ba cocraxiTcos, ko^ayio be rbv K6)(ov, Kal 
Ta^Lap\Lo ave.7TLKKr]Tov avrbv ovra eTr Lp.eKeLcrdaL Kal tcov v<p' 
aiiTLO apxpvTLov ottcos Zkuvol av tov av dpx(otn Trape^ovcrL tcl 

23 beovra TTOLOvvras. aOKa be Trpovtprjve rots p.ev ra£tapx_ ot s cos 
TovsKpaTLtTTas bo£avTas tcls Td£eLS7rapetrKevdcrdai xlKlcipxovs 10 
ecrecrOaL, tcov be Koxo.ycov ot KpaTLtnovs bo^ecav tovs Koypvs 
CLTTobeLKVVvaL, els tcls tcov ra^LapXLov X^P as ^o.vafti]tTetr6aL, 
tcov 8' av beKabapxwv tovs KpaTLtrTovs els tcls tcov Koxaycov 
XLopas KaTatrTijtreo-OaL, tcov 5' av 7rep.7rabdpXLov cocravTcos els 
tcls tcov beKabdpxcov, tlov ye p.i]v IbLtoTcov tovs KpaTLcrTevov- 15 
ras eis ras tcov Trep.Trabdpxcov. VTrr)pxe be ttclcti tovtols 
toIs apxovat irpcoTov p.ev OepaTrevecrdaL vrrb tcov dpxop-evcov, 
eTrevra be Kal aKKat rt/xat at TrpeiTovcraL eKacrTOLS crvp.Trapei- 
ttovto. eiraveTeivovTo be Kal p,ei£oves eKiribes tols d£tots 
eiraivov, et rt ev tco eTTLovTL XP° VI ° dyaObv p.el(ov (pavolTO' 20 

24 TTpoeLire be vtK?/r?/pia /cat oAats rats ra£ecri Kal oAots rots 
Koxols, Kal rats beKaaLV coaavTcos Kal rals TrepTrdtTLV, at dv 
(paivcovraL evTTLcrTOTaTat rot? dpxovtTLV ovaaL kcu TrpoOvpio- 

1 irapt'xtiv iambv E ct F 4 irtVTaSdpxv ^. H cor. 8' avrbv 

D F : Zt iaxrrbv C E : 8' kavrbv A H : 8' t avrif G 5 trtvrdba A H 

cor. 6 waavTws Se \oxayij> rbv \6xov, is 8' af/Tais Ta£idpx<t>> ^s 

8' aljTais tKao-TU) rwv &\\wv apx^vTwv (twv &\\wv a.p\6vTwv itcdaTw F) 
aviiriK\i}Tov D F Aoxaytp] \6x w A H 8 aintj) D F : avrbv C E : 

avTwv H A G ai/ wv\ ai/Twv H A G av &px&o-t C : &pxwo~i E G H : 
&PX°vai A ct D F g irpovcpaive C A G H /itv om. C A E G H 

ws . . . irapio-Kivdadai\ o\ KpariaTas S6£aitv (-(tav F) ras Ta^as irapa- 
o-Ktvdaai DF io 86£ovTas HAG n KpdnaTa C A E G H 

8o'£aif>' HAG 12 Ta^iapxwv HAG 15 SewaSapx»»' bis 

H A G : ItKapx&v bis CE: StKapx^v bis D 16 -irei/TaSapx»" 

CAEGH 19 itravtTt tvt . . . fxti(ovas i\iriSas D F ao iwaivov] 

trraivoiTtCAYLGH post ayadbv add. ttvai AEG H <pavo?TO Cobet : 
ipaivono codd. 22 irtvrdaiv A H cor. at av Dind. : iav 

codd. 23 o3o-ai C ct D F : tlvat A E G H KTPOT nAIAEIAS B II. i 

tclto. acrKovaai ra TTpoeipi]p.eva. r)v 8e rat/rats ra iukjjttj- 
pia ola o?/ ei? TtkrjOos TTpeireL. ravra uev bi] TTpoeLpi]To re 
nal i)ctk€Lto fj (TTpaTia. crKi]vds 8' avTols KaTecrKevacre, 25 
Tr\ijdos p.ev octol Ta^Lapyoi i)crav, ueyedos 8e cocrre i^avas 
5 etVat rfj ra£et eKacrTiy ?/ be ra£ts r)v eKarov dvbpes. ecrK?/- 
vovv p.ev 8?/ ovtco Kard ra£ety ev 8e tco 6p.ov ctki]vovv 
eboKOvv p.ev avrco cocpe\€L<rdaL irpos t6v p.e\\ovTa aycova 
tovto ort eu>pa>v a\\i]\ovs 6p.oLcos T pecpop.evovs Kal ovk evfjv 
irpofpacTLS p.€Love£Las cocrre vcpLecrOaL TLvas KaKtco erepov 

10 eTepov etvaL Trpos tovs TTo\ep.Lovs. dxpeXelcrOaL 8' eboKovv 
avTio kol irpbs to yLyvcacTKeiv aAA?jAou? 6p.ov ctki]vovvt€S. 
ev 8e t<2> yLyvdxTKecrOaL koX to alo-yyvecrOaL Tracrt 8oKet 
p.a\\ov eyyiyvecrOaL, oi b' ayvoovp.evoL pqbLOvpyelv ttcos 
p.d\\ov boKOvo-LV, cocnrep ev crKoVet ovres. eboKOW 8' airrco 26 

15 Kal els to Tas rd^eLS aKpLJZovv p.eyd\a co<pe\elcr8aL 8ta tijv 
crvcTKi]VLav. eL\ov ydp oi p.ev Ta^LapyoL ic/>' eavrots ras 
Ta£eLS KeKocrp.rjp.evas axnrep 6tt6t€ els eva iropevoLTo ?/ ra£is, 
01 Se Xo^ayol tovs Xo-^ovs cacravTcos, oi be beKabap-^OL 
beKabas, TTep.TrdbapyoL TTep.irdbas. to 8e 8taKpt/3ow to? 27 

20 ra£ei? crcpobpa eboKet axirco ayaOov etVat /cat els to p.i] TapaT- 
TecrOai ko.\ et Tapa^Oelev OaTrov KaTacrTrjvaL, cocnrep ye koI 
\L6cov Kal £v\cov av beij avvapp.ocr6i)vaL, ecrrt, ko.v ottcoctovv 
Kara/3e/3Ar/ueVa tv\V' o~vvapp.6crai avra evrreTcos, r)v eyij 
yvcopLcrp.aTa uxtt evbr]\ov etvai e£ oiroLas eKacrTov x.copas 

I Tavrais to C E et D F : Tavra H A G 3 r) (TTpaTia] inrb tt)s 

(TTpaTius D F 5 (KaffTr)' ^ Se D F : ktcaffTT) 5e C E : eKaffTri 5' f) 

H A G 6 ovtois C A E H et D bfioffKrivovv D F g Tiva 

codd. : corr. Hug KaKioi eTepov eTepov C E et D F : KaKtoi t« eTepov 

eTepov Didot : KaKiuiTepov eTepov A H et Suidas : KaKiw eTepov G 
II ytvuffKeffdai a\\r)\ois 6uoffKT)vovvTes D F 12 5e] yap D F 

iracriv eSSKei C E et D F 14 eV] ol ev D F avTy els t6 Kal Ta£eis 

CAEGH 15 fxeya DF 16 6/j.offKr)viav DF 17 KeKOfffir)- 

fievas g F : Koiucnuevas cet. 18 \6\ovs, wffavrws oi oeKaSapxot ras 

SeKciSas Kal ol Tre/j.wdSapxoi tccs iref/.TrdSas D F 19 rrevTaSapxoi 

irevTaSas A H cor. aKpi&ovv D F 21 ante el add. els tJDF 

22 & av C E et D F : 61/HAG: corr. Dind. 23 outo] toGto D F 

icCAEGH 24 x&pos eKaffTov D F II. i EEN04>X1NT02 

28 avTiov eVrtr. ibvKvvv 8' uxpekeurOaL uvtu> vp.ov rpec/jduerot 

KUL TTpOS TO 1]TTOV aWljkoVi 9th(lV aTToXlTTitl', OTL etOpa KOL 

Ta. 6rjpia to. <TvvTpe<pvp.€va beivvv iypwa irddov, tjv tls avra 

29 hiao-Trq a-n dkki]kcov. e7rep.e'Aero 8e ko.1 tovtvv v Kvpos 
vttlos /jtJ/rore dvibpcoTOL yevop.evoL i-rrl to dpLcrTOv koi tv 5 
belirvov etVtote/'. ?/ yap eVt 6i)pav i£dya>v tdpcora avTvls 
irapeZyev, ?*/ 7rat8tds- ToiavTas i£i]vpL<TKev al tdpcora ep.ekkov 
irapeyeLV, 7) Kat 7rpd£ai et rt be6p.evos Tvyo i > ovtcos e£?/yetro 
r?/s 7rpd£ecos wj p? v / iiravioLev dvLbpcori. tovto yap ?/yetro 
Kai 7rpos rd ifbecos icrOieLV dyaObv etivat Kat 7rpds rd vyLaiveLV 10 
Kat 7rpds rd bvvao~6aL Troveiv, Kal irpvs tv dAA?/Aois 8e 
•npqoTepvvs etrat dya6vv ?/yetro roi/s 7roVovs eti^at, drt Kat 

01 i7r7rot (Tvp.TTOvovvTes dkkijkoLS irpqoTepoL <Tvve<TTi>Ka<TL. 
7rpds ye p?/zv roi/s TTokep.iovs p.€yako<ppove<TTepoL yiyvovraL 
ol av owetdcocrtv eavrvTs eiv ?/o-K?/Ko'res. 15 

30 Kopos 8' eavrto <TKi]vi]V p.ev KaTe(TK€vd<raTV coVre iKazn/y 
exety otj Kakoiri eVt deiTr/voz*. eVdAet 8e <l>s rd 7roAAd raiz' 
ra^LapyoiV vvs Katpds a?/rco boKoii] etz*at, ecrrt 8' dre Kat rcozv 
Aoxaycoi' Kat rcoi» 8eKa8dpxu>z; rtzms Kat tS)V ire p.TTabdp\cov 
eKaAet, errrt 8' 6t€ kol tcov (TTpaTLcoTcov, ecrrt 8' vre Kal 7rep- 20 
7rd8a vki]v kox beKaba vki]v ml kv^vv okov Kat rdc^LV oki]v. 
eKaAet 8e Kat ertua 07rdre tlvcls IboL tvlvvtvv tl TTOLi]<ravTas 

o avrvs e/3odAero 7roteti'. i]v 8e rd TrapaTidefieva det Xcra avr<2 

2 av iOi\tiv D F oiroAiirerj' C E H ct F : airo\(iireiv A G et D 

3 to iftuv Tpwp&neva D F 4 tootoo] TOo5e D F 5 ^ lr ^ T0 

$t7irvov D F 6 ante if^dyuv add. avrobs D F 7 ¥j/u.f\\ov C A E G H 
8 irapaffxfio-fv D F irpd^as C A E G H f?Ti aA.Ao D F 9 Tj^eTro 

DF: ifSa CAEGH 11 Svvavdai ti DF 13 ol crv/xirovovvrfs 

Lincke < 01 antc 'Inirot om. E) irpaSTepov C A E H et F 15 £vvel- 
Soxriv D F l6 Se aory C E G : 8f aorbi D F ws iKavii ("h\ D F 

17 ofr D : oty cet. M to D F 18 Ta{iapx i » / C A E G H 

aoTo?j H A G Kal twv \oxaywv om. C A E G H 19 SfKaoapxwv et 

TrtvTaoapx^v C A E G H 20 eo-Ti 5' oVe ko) Tto»/ aTpaTtwTwv add. in 

mg. H : post irtfj.irdSa '6\r\v collocant C E prius IVti 5' 8t<] «Vtiv Sts 

D F ante irtvTaSa (sic) add. tt;»' C A E G H post irefxrrdSa '6\t]v 

add. ^«aAti Si D F 21 «al 6««a5a . . . Ta(i)' JfAr/j/ om. CAEGH 

22 post irlfxa add. «al C F. et D TotuiTo.A H et D F : «al tooto n 

(frag. minutum) 23 ai>Tbsl 7rafTas DF to; ,aiv DF KTPOT riAIAElAS B II. 

re kuI tols KaAoupeVots errt deliTPov. Kal toxjs dpcpt to 31 
o-Tpdrev^a 8e virr]p€Ta$ icrop.oipovs -dvTtov det iiroCer ovbev 
yap rJTTOv TLpav d^LOV eSoKet avrco elvaL tovs dpcpt rd 
crrpartcortKa vTrrjperas ovtc Ki]pvKu>v ovtz 7rpe'cr/3ecoz'. Kat 
5 yap ttlottovs ?/yetro bdv etrat tovtovs Kal i~L(TTi]p.ovas rcoy 
crrpartcoriKcoi' Kat cnjyerov?, TrpocreVt de /cat crcpobpovs Kal 
raxet? Kat cioKyovs Kat drapaKrous. Trpd? 8' ert d 01 /3e'Artcrrot 
vop.L(pp.evoL eypvcrLV eyiyvuxrKev 6 Kvpos btfv tovs v-rjpeTas 
eyeLV f koX tovto cicrKetvcos p.rjbev avaivoLVTO epyov, dAAd -dvra 

10 vop.i£oL<-v -peireLV awrot? 7rpdrretv ocra dpyu>v 7rpocrrdrrot. 

'Aet pez> ovV e7repe'Aero 6 Kupoy, 07rdre crvo-KT/yotei', 077(0? II 
evyapLCTTOTaTOL tc dp.a Adyot ep.j3\r]di']crovTaL Kal ~apopp.(7>vTes 
ets rdya#oV. acpUeTO 8e Kat ets roVde 7rore rw Adyov 
'Apd ye, ecpr/, co di>dpes, evdeeVrepot rt ?/pcoy Std rovro 

15 (paivovTaL eTvaL 01 eratpot drt ov -e-aibevvTaL t6v avTov 
TpoiTov rjpXv, ?/ ovbev dpa bLoicreLV i)p.(2v ovt kv tols crvvov- 
criaLS ovre orav dycoviCecrOaL ~pos tovs ~o\ep.iovs de'?/; Kat 2 
[6] c Tcrrdcr7ra9 v~o\aj3cov et7^e^'• 'AAA' o7roibt peV rtye? eaovrai 
els tovs iro\ep.iovs ovttco eycoye e7rtcrrapaf ev peVrot- r?'j 

20 crvvovcria. bvcrKoXoL va\ ud rov? 0eoii? eViot avTtov cpatzwrat. 
~pcar]v p.iv ye, ec/Jr/.dKvacfdpr/j d~€p.\f/ev els r? v /z' rd£iz> €KacrTr]v 
tepeta, Kat eyevovro Kpea eKacrrcp ?/pcoi> rpta [?*/] Kat ~\eico rd 
~epLcpep6p.eva. Kat i)p£aTo p.ev aii epoS r? v /z' ~ptoTr\v —epiobov 
~epLtpepcov' ore be to bevrepov etcrrjet irepLoicrcov, €Ke\evcra 

2 7ravT&j|/ del eirotetTO C A E G H (det om. E) : dfi ■jrdVT&jj' iiroifi D F 
6 irpoereTi] eTi DF, 7 aTapdxovs D F 5' sti] 5e rovrots D F 

4] 0V0 D F 10 ooto?? H A G et D F g<ra 7r f p C E : Scra av D F 

dpxoii' H A G : opx^" C E et D F : corr. Dind. 11 s-ttxiXctTo 

DF 12 . eoxapiTcuToTot Stephanus ; cf. CVr. vii. 37 13 to 

d^af?^ D F 5e F : om. C : olv E : 5' ovv c A G H et D 15 dvai 

om. D F 01 ante eralpot om. C E erepoi C A E G H 16 Stoio^ovo-iv 

DF 18 iom. HAG 6o-Tdo-7njs C A E G H 20 avT&v TJSy 

D : ijSr] avTuv F 21 o Ki/o|dprjs] tot« /coo|dp7js A H : Kva£dpr]s tot€ 

G : 8t€ Kva^dpT}s D F eirtfi.\pev 5 /cuo|dp7js C E 22 iyivovTo H A G : 
iyivtTO cet. #cpe'a post Tpi'a D F 7) om. H A G 23 post p.ev 

add. 57; D F c> /xdyetpos ott' f/uoC C E : ott' e>nov 6 ixdyeipos D F 
24 ireptriei elaoifftav C A E G H II. ii EEN0*flNT02 

eyto airb rov t(\(vtulov ap\(cr6uL kuI bvairakw (p(p(iv. 

3 avaKpaywv ovv tls tG>v kutcl p.(crov tov kvkKov kutuk(l- 
fUvuv crTpaTLcoTcov, Ma At", (cf>i], rtoroe p.ev ovbev icrov (cttlv, 
etye d<p' i]p.cov ye tcov (V uerra) ovbt ts ovb(iroT( dp<£erat. Kat 
eyto (iK07Jo-as i]yd(crdr]v, et tl p,dov boKolcv e^etr, /cat (Ka\(cra 5 
cvc9ij9 avTov Trpbs eue'. 6 b( udAa ye ro?3ro (vtuktois vtt?/- 
KOTjrrez'. cos 8e rd ir(pLCp(p6p.(va 77/ce 7rpos ?/uds, clre otuai 
Tjcrrarous \ap.fSdvovTas, tcl p.LKpoTOTa AeAetupeVa ?p'. ez'- 
ravtfa 877 exetroy 7rdz'7j dzuaflets bi]\os i]v Kal etrre irpos 

4 avTov T?/s tv\i]s, ro eue i'?jjj k\i]6(Vtu b(vpo rtrxety. Kat 10 
eyto et7TW 'AAAa u?/ cppovrt^c avrt/ca ydp dcp' 7/ucoz> ap£(Tai 
Kal crv irpQiTos A?/\//?7 r6 p.kyicrTov. /cat e?J T07jrcp 7repte'<pepe 
ro rpLTOv, 6ir(p bi] \ovnbv i]v rijs 7repi<popds' Ka/cetros eAa/3e, 
/car' (bo£(v avTco ueto?j \aj3(lv Kare'/3aAez> ovv (ka(3(V cos 
(T(pov \i]\j/6p.(i'os. Kcil 6 apTctp.os oto'uez'os aijTov ovb(V en 15 
bdcrdai oxj/ov, co^ero 7rapacp(pcov Trplv Aa/3eiz' avrbv erepoz\ 

5 (VTavOa bi] otjtco /3ape'tos 7/7/eyKe to ttu6os cocrr( dz/z/Acoro 
p.iv avTio b d\i](p(L o\j/ov, 6 5' ert avrcu \olttov i)v tov 
(p.jiaTrT(crdaL, tovto ttcos vtto tov (KTTC!r\i])(6uL re Kat r?) 
tv\i] 6py[((cr6aL bvcrd(Tovp.(Vos a.V(Tp(\j/(v. p.(v bi] \oyaybs 20 
6 (yyvraTa i]p.cov ibcov crvv(KpoTi]cr( rco \(lp( koX tlo ye'Acori 
i]V(ppau'(To. eycb ueVrot, e<p?/, TTpocrcTTOLOvp.i]v /3?/rretl'• ov8e 
ydp avTos (bvvap.i]v tov ye'Acora Karacrxetv. tolovtov p.(V 

1 toAiv H A G 2 avoKdtxtvwv C E et D F 4 «J^ye] tl D F 

ouSels AH 5 i]xOf(rdT]v re D F Sokoitj D F iicfXtvaa C E G 

6 virijKOvtv C E 7 otofxai C A E G H 8 ff/xtKpirara D F 9 87}- 

Aos lytvtTo D F 10 aiiToV C A E G H : t avr6v D F SeDpo rv\t^v 

DF: 5«uT€poTi/xei«' C A E G H 11 post ij/xwv add. a5 H A G, auToj E 
12 A^tj t6 fxtyiffTov irpuiTos C E ToaovTtf DF 13 tKa^t fitT tfit 

StvTtpos' &>s 8' TpiTos eA.a/3e xa) tSo^tv avTbv /itt^ov iavrov Kaf3t?v, 
KaTa&aWfi o tKafitv D F 14 oJt£ C A E G H 15 apra^osj 

fxdytipos D F ou8ff ante olSfitvos D F oiiSf»' A H «ti D F : 

tiCAEGH 17 ovtws A H et D F 18 pr. ainif om. H A G 

o antc 8' om. HAG 5' «ti C: 8* ?ti DF: 5e tiAEGH 

19 tfxfidxpaffOai C E bpyi^tffQai tt) ryx?? D F 20 ovff<popovfitvos 

D F aviffTptiptv C E : aveVTp«\J/«»' H A G 21 -yeAan - ! . . . toi/ 

om.IIAG 23 «aTaxf iv A II : KaTtx* iV T0V yi\wTa D F toioCtop 

fxivTot ffot tv \iyw w D F KTPOT IIAIAEIA2 B II. ii 

8?/ rrot eva, S> Kupe, tu>v eratpcoy eTribetKVVu>. eirt pev bij 
tovtco u>cnrep et/cos eyekacrav. aKXos be rts eAe£e rcoy 6 
Ta£tdpyu>v Ovtos p.ev 8?/, co Kt5pe, u>s eotKev, ovru> bvo-Ko\u> 
eireTvyjtv. eyco be, ws cri) btbd£as rjptds tos rdfets a7re'- 
5 TT€p.\f/as Kal eKeXevcras 8t8dcrKea> tt]v eavrov eKacrrov to.£iv 
a 7rapd crov ep.a6op.ev, ovtu> bi] Kal eyco, coo-nep Kal ot dAAot 
eiroiovv, eX6u>v ebibacrKOV eva ko^ov. /cat crTi]cras tov 
Xo-^ayov TTpu»Tov Kal rd£ds brj eir avrco avbpa veaviav /cat 
tovs dWovs ?/ u>priv betv, eiretra crTas e/c tov epirpocrOev 

io fi\eiTU)v els tov koyjov, r)vtKa p.ot e8d/cei /catpos eTvat, irpoievat 
e.Ke\evcra. Kal avr\p crot 6 veavias eKetvos TrpoeX6u>v tov y 
AoxctyoC TTporepos eiropeveTo. /cdyoo ibu>v eTirov "Avdputire, 
tl TToieTs; ko.\ 6? ecprj* Y\poepyop.at utcnrep o-v Kekevets. 
Kayui etTTOv 'AAA' ovk eyco cre p.6vov eKeXevov dAAd 7rdi>ra? 

15 irpoievat. Kal bs a.K0vcras tovto peraorpacpeis irpbs tovs 
ko^iras etirev Ovk d/covere, ecp?/, \otbopovp.evov; irpoievat 
TrdvTas Kekevet. /cat dvbpes irdvTes irapeXOovTes tov koyaybv 
fjcrav irpbs ep.e. eirel be 6 Xoxaybs avTovs dvexu>pt£ev, 8 
ebvcrcpopovv /cat ekeyov Ylorepu) bi] Trei6eo~dat \pr\; vvv yap 

20 6 p.ev KeXevet Trpdievat, 6 8' ovk eq. eyco peVrot eveyKtov 
ravra irpqu>s e£ dp^rjs av KaTayu>pio-as eXirov p.i]beva tu>v 
otrto-Qev KtveXcrQat irpXv dv 6 irpocrQev r)yr]Tat, dAAd tovto 
p.6vov bpdv irdvTas, tu> irpoo-dev e-necrdat. cos b' els Ylepcras 9 

1 eiriSeiKvvw e<pi) H cor. A G 2 tovto H A G et F 3 ra£iap- 

X&v C E et D F post Sr/ add. e<pr) D, post Kvpe F Svo-koXus 

C A E G H 4 ivSrvxeP D G iir^as C A E G H 6i]ri 

H A G 8 5))] 5^ra D F avThv CAEGH 9^]&HAG 

<f6fir\v C A E G H 10 \6xov\ \oxayov H A G Kaipbs elvai 

eooKti C E irpoffUvai D F 11 avvp Dind. : aviip C A E G H : <5 avijp 
DF «fiws H irporjfAduv D F 1 2 S> dvOpwrre DF; fort. HvOpanrf 

13 tpxo/Jiai H AG 14 iyw ov D F 16 \oiSopovp.evov . . . 

Kt\tvei\ irpoo-TiXTTOVTOS TTpotevat irdvTas D F post irpoUvai add. ccpti 

HAG 17 HvSpes Dind. : dvSpts CAEGH: ol &v5pes DF 

iravTts irape\66vT(S D F : irpou6vTts iravTes C E : irtpu6vTes iravTes G H : 
irfpuovTes A 19 iovo-popovvTO D F Srj om. D F xpb irfiOeffdai 
D F 20 oiiK ea] ov Kal C AE GH 21 au /caraxwpiVar DF: 

aiiTtKa x^ptcts C A E G H /j.T)deva A H IL.ii 5ENO*i2NT02 

tls uttlojv i)kOe Trpbs ep.e kul eKekev<re ue rriv e-L<TTo\i}v rjv 
eypu\f/u OLKube oovvul, Kuyco, 6 yup ko-^uybs ?/6et ottov eKeiro 
7] eiTLCTToki], eKekevcru uvrbv bpup.6vTu eveyKelv tijv Ittl<tto- 
ki]v, b p.ev bi] eTpe\ev, 6 be veavias eKelvos enrero r<S 
ko\uy<2 <tvv avT<2 r<5 OcopuKL kul ti) Ko-nibL, kul u ukkos be 5 
ttcls Ao)(os ibcov tKCLVOv <rvveTpe\ov kul tJkov 01 ui'bpes 

tpipOVTfS T1]V eTTL(TTOkl]V. OVTCOS, ecj)i], 6 y <\p.OS k6)^OS <TOL 

10 aK/)t/3ot iruvTa tol TTapa <tov. ot p.ev bi] tiAAot cos ei/cos 
eyekcov eirl rf/ bopvcpopiq rijs e7TL<TToki)s' o 5e KOpos et7rey 
'12 Ze?3 /cal Trarres 0eot, otovs apa ?/uet? e\op.ev uvbpas 10 
eTuipovs, o? ye e?3t9epa7re?jroi uey ovrcos eicrii> wirr' etyai 

UVTCOV Kul p.LKp<2 OV//C0 TTUp.TTokkoVS CpikoVS UVUKTl](Tacr0UL, 

ttlOuvol b' ovtcos eicri TLves cocrre Trplv elbevaL to ttpo<ttutt6- 
p.evov TTporepov TreiOovTUL. eyco p.ev ovk otba Troiovs tlvlxs 

11 \pi] p.akkov ev^utrOuL ?*/ tolovtovs o-r/?artcora? e\eLV. 6 p.ev 15 
bi] Kvpos up.u yekcov ovtcos ein']ve<Te tovs crrpartcora?. ev be 
Tij <TKi]vf] eTvyyuve tls lov tcov ru<^Lup\cov 'AyAatraSas dvop.a, 

UVl]p TOV TpOTTOV T<2l' (TTpVCpVOTepCOV Ul'0 pCOTTCOV , OS OVTCOCTL 

ttcos elirev 'H yup otet, epr], a> K?3pe, tovtovs uki]0i) keyeiv 
Tuvra; 'AAAa n p.i]v fiovk6p.evoL, ec/>?i 6 Kvpos, \lrevbovTuL; 20 
Tt 6' aAAo y , epi), ei u? v / ye'Acora 7roteiV eOekovres vTrep ov 

12 Ae'yovo-i raura kul dka^ovevovruL; kul 6 Kvpos, Ev<pi]p.ei, 
e(pi], pa]be Ae'ye u\u£6vus elvuL tovtovs. 6 p.ev yup aku^cov 
ep.oLye boKel 6vop.a KelaOuL e7rt rotv TTpo<TiTOLovp.evoLS kuI 
TrkovcTLcoTepoLS elvuL i] ei(TL kul avbpeLOTepoLS koX TTOLi]<reLV a 25 
u?/ LKUvoi ei(TLV vTTL<ryvovp.evoLS, kul ravra <pavepols yiyvo- 

4 vtavias IkcTvos tJWero C A E G H : roi /j.(t Ikuvov tirfTai D F 
5 5* DF: $), CAEGH 6 oWt/hx* df 7 <™ * 6 X° S DF 

A070S C E H 10 civSpas (\on.(v DF 11 oT yt] tl yap 

D F Hiar' tlvai avrcZv] Snnt rivas avrwv lart D F 12 irafnr6\\ovs 

C A E G H : iravv D F avaKT-qaao-dai <pl\ovs D F 13 SicrTf D F : 

isCAEGH TaTrfirirV/itw CAEGH 15 t1jx«rQai DF 

«X 6 "' • • • o-Tpariwras om. CAEGH 17 rafiapx^ 1 ' C E et D 

ToHvojxa C E 18 fty 01/Twai} ovtos S>$( D F 19 dw(v' t) D F : 

. «7tt6 Ti' CAEGH iA,ei! CAEGH 217'om. CAEH 

22 \4y0V0-l Tt D F 23 ftT)5<] /XT) D F KTPOT I1AIAEIA2 B II. ii 

peVot? utl rov \aj3elv tl eVe/ca xat Kepbdvat ttolovo~lv. o'l 6e 
pr/xavcopevoL ye'Acora rot? o~vvovctl /x?/re eirl rco avrcov /ce'p6et 
p?/r' errt Cr\p.iq T & v o.Kovovt(DV p?/re eVt /3Ad/3T/ p.T?Seuta, 7rco? 
otj^ ovroi do-retot d?j /cat euxdpire? 8iKaio'repoz> dro/xdCotyro 
5 udAAor ?/ aAa£bVes; 6 pey 8?/ K?3po? otjtco? d7reAoy?/(raro Trept 13 
tG>v tov ye'Acora Trapao-yovTtov avTos oe [6 Ao)(ayo?] d rT/y 
roC Ao'xou yapLTLav ot?/yTicrdpez'o? ecp?/* 9 Hrou dv, eqji~, co 
AyAatra8a, et ye /cAaietz' eireLpcopedd cre 7roteti', crcpobp' dv 
-ijpiv epeptpov, cocnrep evLOL ko.1 ev cooat? Kal ev Adyot? ot/crpd 

10 arra AoyoTrotoiVre? et? baKpva 7retpco?jrat dyetz', 6770're ye z/ijy 
/cai, airros etSco? drt evtppaiveLV pev rt cre (~\ov\6p.e6a, j3\d\(/aL 
5' ovbev, dpco? odrco? ez> ~o\\f} drtpta ?/pd? e\eLs. Nat pd 14 
At , ecpT/ 6 'AyAairdoa?, /cat ot/catco? ye, eTret *at a?jro?j ro?3 
/cAatoz^ra? /ca0t£bz>ro? tovs tpi\ovs ~o\\a\ov epotye So/cet 

15 eAdrroTjo? d<fta otaTrpdrrecnSai 6 ye'Acora ovtols p?/xaz>copez'o?. 
evpf]o~eLS 8e /cat o-tj, tjz> dptfco? Aoyt^r/, epe d\r]6r) \eyovTa. 
/cAadpao-t peV ye /cat 7rare'pe? tjioi? o~totppoo~vvi]v /jJT/xazjcozrat 
/cat 8t6dcr/caAot 7raio-tz> dya0a pat^?/para, /cat vopoL ye 7roAtra? 
ota roi> /cAatoz>ra? /cat9t£eii> e? bLKaLoo~vvr\v ~poTpe~ovTaL' 

20 roTj? 8e ye'Acora p.T]ya.vtopevovs eyoLS dz? etTrety ?*/ crtopara 
cocpeAoLVra? ?/ i\fvyas ot/co?jopt/ccore'pa? rt 7roto?j7jra? t/ tto\ltl- 
/ccorepa?; e/c rodrou d 'Tcrrdcr7ra? co8e 7rco? et7re* 2d, ecp?/, a> 15 
'AyAairdSa, t/jj epot ireidr], et? /xez> roTj? iro\epiovs dappcov 
ba~avi]o~eLS tovto t6 ttoWov dftoz>, /cat /cAatorra? e/cetVov? 

2 avriiv C A E H : ai>T<p G et F : eot/TtD^ D 3 ^v? 5e /na A H 

4 tvxdptroi Stob. 6 auTbs] aSOis G et D F 6 Aoxa^^? del. 

Bornemann : 6 Ta|i'apx os Zeune coll. § 6 7 \6yov CAEGH 

«<f>7? post Sv om. D F 8 ff(poSp' av t)/j.1v 4fj.(/j.<pou post a-yeij' 

Weckherlin 9 /cal eV c^SaTs om. AG 10 arTa D F ; cf. iii. 

3.8:™oCAEGH eis om. CAEGH 1 1 ;8A.aVreij> D F 

12 Ka\ rolCAEGH 14 K\aieiv codd. : corr. Cobet 7roAAaxi} 

D F 16 fvp-rjaas 8e /cal «ri; ?V D F : Sio i<pt\ Kal o~v vvv ScCAEGH 
qui post Aeyovra addunt evpTjffeis 19 es AH: els cet. TpewovTat 

C E 21 ti om. D F 22 vo~Tao-m]s codd. tlireTv A et H 

cor. o-v b~e C E 23 f'sA: els cet. : is F 24 SaTrai^o-eis D F : 
■rroirifffis C A E G H II. ii EENO<M2NT02 

TTftpdmj Kadi^eu" i/plv de irdvTUis, ec/n/, Totcrde [tols cpiAois] 
tovtov tov okiyov dcftou, tov ye'AcoTOs e7ri8a\/>iAedcr?/. kol 
ydp 018' otl ttoXvs ooi (o~tlv aTTOKeip.evos' ovtc yap avrbs 
Xpco/ueros avi](TLp.toKa$ avrov, ovbe p.i]v cptAoi? ovbe tfeVot? 
£k(ov eiVat yeAcora 7rape'xeis - io(tt€ ovbep.ia o~ol Trpdqjaois 5 
(otlv co? ov TrapcKTeov crot i)pXv ye'Acora. koX 6 'AyAairdSas 
iTttv Kat oiet ye, a» 'Tcrrdo-7ra, ye'Acora 7rept7roteu' Z£ epov; 
Kal 6 ra£iap)(os 61776' Nai pd At", dvdrjTos d// iortv e7rei 
(K ye croC irvp, oTpat, pqov dv tls eKTpt\//eiei> ?/ ye'Acora 

16 ecfaydyotro. em rodrcp /u.ez> 8?/ 01 Te dAAot eyeAacrar, rcV 10 
Tpoirov etddre? avroi), o r 'AyAatrddas e7rep.etoiacre. /cai d 
Kupos tScov avTov cpatopco^eVra, 'AStKet?, ecp?/, co Ta^iapye, 
otl dvbpa i]pXv tov o-TTovbaLOTaTov bLa(p6eip(LS yeXav dva- 
TTtidojv, Kal Tavra, ecp?/, ovrco 7roAe'ptoi> ovTa rco ye'Acort. 

17 TafVa pXv bi] kvTavda eA??<fer. eV 8e rodrou Xpvcrdrras' cocV 15 
eAecfey. 

18 'AAA' eyco, ecp?7, a> Kvpe Kal irdvTes ol TrapdvTes, evvoto 
otl o-vv€^€\r]XvdaaL p.ev i)pXv 61 pXv koX /SeArtorej, 01 8e koX 
pteiovos dcftot* i]v bi tl yeV?/rai ayaddv, dcftcocroucru' ovtol 
TTavrcs tcropotpeiV. KairoL eycoye ovbev dvLaojTepov vop.i£uj 20 
iv dvOpojTTOis eivai tov tlov tcrcoj» rdv re kokov k6X tov dyadov 
d^LovaOaL. koX 6 Kvpos et7re 7rpds tovto' 9 Ap' ovv, irpds tujv 
0ea>i>, Zi dvbpes, KpaTLo-Tov i)p.lv e/u/iaAet^ 7repi tovtov /3ovA? N /r 

1 ro7ff5e to7s cpiAois] iv rois rotolaSe D F : to?s <pl\ots cum Hartmano 
seclusi 2 toC ante yeXuiros om. D F : toO ytXuiros del. Naber 

tTrtoa\pt\fi D F 4 avataifxwKas H A G : avi]Ka>Kas C E et D F 

<pi\ots yt D F 7 /cal . . . 7r€pt7roie?»'] «aJ 0"u 5' ai< "ytAeora iretpa mieiv 

DF voTaairr) codd. 8 Tafiapxcs Philelphus : Aoxa^os codd. 

nostri 10 ^dyot C: ^ayayot DF Si) om. CAEGH 

1 1 tiSovTts A E H tlouT* s tov ay\aiTa.5a Kal avrbs 6 ay\atTa5as D F 

12 Tafiapx* Philelphus : Aoxa^e Codd. nostri 14 ovtojs c<p7) CE : 
*<pr] ovtws DF 15 «"vTaDfla t\7]^(v DF: toioDto f\eyero CE: 
tojoDto i\iyovTO HAG 17 f•ya)'y , DF 18 frvve£t\r}\v6a<Tt 
fiev C E : if^e\r]\vdao-t /xev H AG : l£e\r]\v9a<Ti /Jtev avv D F 19 717CT)- 
toi H A G 21 antc ^i/ add. twk D F toD tcD»' fcrwi' G et D F ; 
cf. § 20 : 7) tov laov C A E H 22 post oZv add. e<pri A H, post 6euv 
CE 23 KfxxTtarov vfuv i &V5pts DF (ti cmi. D : fort. SvSpcs KTPOT I1AIAEIA2 B II. ii 

els rb arpar€vp.a, Trorepa ooKet, i]V tl ck tlov ttovcov bco 6 0e6s 
ayadov, lo~ofxoLpovs Travras ttol^lv, ?/ o-noTTOVvTas tl\ epya 
£kclo-tov irpos Tavra Kal tcxs Tip.ds eKaoTO) 7rpocrn<9eVai; Kat 19 
tl 8et, e</)77 6 Xpuo-a^ras, ep./3aAeiV koyov 7rept toutou, dAA' 

5 Ol))(l TTpO€LTT€LV OTL OVTCO 7TOt?/fretS ," OTJ Kat TOl>!>* CLyiOVaS OVTCO 

TTpoiLiras Koi Ta a<9Aa; 'AAAd pd At", ecp?? 6 Kvpos, oi^ 
op.oLa Tavra eKetVots* cl p.\v yap av <TTpaTe:v6p.€voL KTr']acovTai, 
kolvcl otptat kavrcov ?/y?/croyTat etrar Ti]v 8e apyi]V rf]s 
crTpaTLas ip.r]V lo-ios ctl OLKodev vop.L^ovcrLV etrat, cocrre 

10 oLaTaTTOVTa ep-e tovs e7Tto-rdras ovbcv otptat dStKeti' yoptt- 
£ov<tlv. 'H Kat otet, ecp?/ 6 Xpvcravras, \pT]LpLLraLT6aL av t6 20 
TTXr/Oos ltvvc:\66v cocrre p.? v / Xctcov tKatTTOv rvyyavtLV, dAAd 
tovs KpaTLtTTovs Kal Ttp.ats Kat bcopoLS TrXeoveKTelv; Eycoy, 
e<p?7 6 K£pos, otptat, dpa p.ev r)p.cov trvvayopevovTcov, dp.a 8e 

15 Kat aicry^pov ov dyrtAeyeiu to p.? v / ovyl tov 7rAeia-ra Kat 
TTOvovvTa Kal cocpeAowra to kolvov tovtov Kal p.eyCcrTcov 
dcfto£crt9at. otp.at 0', e<p?/, Kat rots KaKLcrroLS crvp.tp€pov 
tpavetcrdaL tovs ayadovs tt\€ov€kt€lv. 6 de K?5pos e/3ou- 21 
AeTo Kat avTtov eveKa tlov 6p.OTtp.to 2-* yeye'cr<9at tovto to 

20 \j/i]cpLcrp.a' /3eArto?JS ydp dy Kat airovs ^yetro toutojj? 
eiVat, et etSetey ort eV rwy tpycov kcxl avrol KpLv6p.€V0L 
tcov a^Lcov Teu£ovTaL. KaLpbs ovv eSoVet avrco etVat vvv 
ep./3aAetf 7rept tovtov xprjcpov, eV a> Kat ot 6p.0TLp.0L 

LOKVOVV TT]V TOV 0\koV LCTOLLOLpLaV. OVTCO bl] LTVVeboKtL 

25 Tot? iv rrj LTKrjvri cr?jp,/3aAe'o - (9at 7rept tovtov koyovs kol 

1 rbv crrpaTbi> DF 2 fi . . . irpo&TtBevai om. HAG 3 irpo- 

Ttdtvai C et F 4 Se?] 5rj D F 4/xfidWeiv C A G H A^ous 

C E 5 06] ^ ou <ru D F ourws C : e<pri ovtois A E H : 

om. G : t<pr\ D F 8 kavToh D F 9 o-Tparetas D F 

10 ouflei' Ari 12 Ifo-o»' C et D 14 ofojuai D F ffvvayo- 

pevovTwv T)ixu>v E G 150«' om. H A G avTtXeyeiv rb Borne- 

mann : Tb avTiKeyeiv CAEGH: avrtKeyeiv DF 16 to Koivbv~\ 

toi A H : ti G 17 crvftfpopov DF 20 tovtovs om. D : tou- 

touj Tjyelro E et F 21 tivai] ytvfffdai C E 22 Teuloij^TO D F 

vw ejyat A G : elvai om. H 23 TOirrcu»' D F t^v tyr)<pov H A G : 

\6yov Hartman 25 e/jifiaKeadai irepl tovtwv \dyov D F II. ii SEN04>ilNTOS 

(TwayoptvfLV ravra ftpaaav xprjvai oo-TLcnrep avijp ototro 
etrat. 

22 'E7riyeAdfras 8e tu>v Ta^Lap\mv tls ei7rei" 'AAA' eyco, 
ec/»j, avbpa ot8a Kat rou 8r//xov 6s crvvepel cocrre pr/ etKf/ 
ovtcos laoLioLpLav (Tvul. a\\os 8' drrr/pero tovtov Twa 5 
Ae'yot. 8' cmzKpLvaTO' "Eort rr/ At" di>r/p r/pti' ctvctki]vos, 
bs kv iravTL /j.aorevct tt\4ov (\(lv. dAAos 5' e7rrjpero avTov 
^H Kat rwy ttovcov; Md A", ecpr/, ov /xer 8rp dAAd ro?3ro' ye 
\}/(vb6p.€vos eaAcoKa. Kat ydp ttovcov Kal tcov aWcov t<ov 
tolovtcov opco iravv 0appaAe'cos fiov\6p.evov p.elov ex €tv ^^ IO 

23 ovTLvaovv. 'AAA' eyco p.eV, ecprj 6 KOpos, co di»8pes, yLyvcocrKco 
rous rotourous avdpcoirovs oXov ko.1 ovtos vvv Ae'yet, et7rep oet 
evepyov Kal Tre.L66p.evov ex*t-v TO o-TpaTevp.a, e£aipere'ous etrat 
ck ttjs o-rpartds. boKel ydp /xot rb p.ev tto\v tcov crrpartcorcov 
etvai otoy eireadaL fj av tls r/yr/rat- ayeiv 8' otpat eVt- 15 
XfipovaLV ol p.ev KaAot Kayadol eirl to. KaXa Kayada, ol be 

24 TTovrjpol ent rd Trovqpa. Kal tto\\6kls tolvvv Tr\eiovas 
6p.oyvcop.ovas \ap.fiavovcrLV 01 cpav\oL r/ 01 o-7rou8atoi. 1) ydp 
TTovripia 8td rcou TrapavTUa ribovcov iropevop.evrj ravras ex^t 
o-i>p7ret0ovo-as ttoWovs aurr) 6p.oyvcop.ovew' r/ 8' dperr/ 7rpds 20 
opOiov ayovcra ov iravv beLVij ecTTLV eV rco irapavTLKa etKrj 
mji'e7rtcr7rdo-^at, dAAcos re Kat r/r dAAot cocrty e7rt rd irpaves 

25 Kat rd p.a\aKov avTLTrapaKa\ovvTes. Kal tolvvv orav p.ev 
tlv(.s /SAaKeta Kat airovLcx p.6vov KaKol cbcri, tovtovs eyco 
vop.l£co coairep Krjcpijvas 8a7rdrr/ p.6vov (jfp.Lovv tovs Koivcovas' 25 

3 ra^apxwv codd. 6 ^?c (tv(tkt)i>os C A E G H : o-vaKrjvos t/ibs 

D F 7 ^AAos 5' o5 D F 8 ou /xe^ 5rj om. C A E G H toDt^ >e 
D F : Kal tovto C A E G H io 6pu> . . . bvnvaovv~\ irdvv Trpdws atl ia 

rbv f}ov\6fjLtvov irKtov ex«" / D F /xtTov Schneider : avrbv C A G H : 

om. E 11 S> om. H AG ; fort. &v5pes yiyvwaKoo 3> Hvbpts CE 

12 vvv ovros CE: vvv 85« DF 13 i>\aipirovs codd. : corr. Ste- 

phanus 14 o-tootiojtcDj'] avdpwiruiv D F 15 Tjyrjrai . . . KayaOd D F : 

riyrjrai liyeiv' o\ov 5' . . . KayaQd &yttv CAEGH 19 ravras~\ 

ravrt} HAG 20 ffvvavairtidovaas DF avrols DF 21 tiKTJ 

del. Hcrwerden 23 orav] ))i/DF 25 (^uioCi/Tas G et F tous 
Koivwvas Hertlein : rovs koivwvovs C E ct D F : rr)s Koivwvias H AG KTPOT OA1AE1A2 B II. ii 

ot 6' av tcov p.\v ttovcov Ka/cot dxrt kolvcovol, irpbs 6e t6 rr\eo- 

V€KT€lv LTCpobpOL KO.L dvaLCT\VVTOL, OVTOL KOL l)yep.OVLKOL eto-t 

Trpbs Ta irovqpd' ttoAAokis yap bvvavrai tijv irovrjpCav 
TrXeoveKTOVcrav diTobeLKVVvaL' coltts •navTartacrLV ecfatpere'ot 
5 ijp.lv ol tolovtol eiai. Kal u?/ p.€VTOL o-K07retre ottcos e/c tcov 26 
■noX.LTu>v dvTL7r\iipa>o~tT€ tcls rdcfets, dAA' cocnrep Ittttol ol dv 
dpLO~TOL S)o-lv, ov\ oi av iraTpLcoTaL, tovtovs (^retre, ovtco 
Kal dvdpcoirovs Zk TrdvTcov o% av vp.lv boKcocTL wdAioTa 
o-vvLo-yypLtLv re vpxis kol o-vyKoo-p.i)o-eLV, tovtovs Aau/3di>ere. 

10 p.aprvpel oe uot xat ro'6e 7:065 r6 dyaOov ovre yap dpp.a 
brJTTov Ta\v yevoLT dv /3pabecov lttttcov evovTcov ovTe bUaLov 
dbLKiov crvve^evyp.evcov, ovbe olkos bvvaLT av ev otKetcrtfat 
TTovqpoLS oiKeYat? -^pcop-evos, aAAd Kat evbeop.evos olk€tcov 
tjttov o-c/jaAAerat r) vtto dbUcov TapaTTop.evos. ev 6' tare, 27 

! 5 fy 7 !* <*> dvbpes, c/nAoi, 6'rt oibe tovto p.6vov cocpeKrjcrovo-LV 
oi KaKol dcpaLpedevres otl kokoI aTTecrovTaL, dAAd /cat tS>v 
KaTap.ev6vTiov 0% p.ev dve-rrCp.TrkavTo rjbi] Ka^Cas, diroKa- 
OapovvTaL TrdkLV Tavrrjs, ol be dyadol tovs kokovs ibovres 
aTLp.acr6£vTas ttoXv ev6vp.oTepov Trjs dperrjs dvde^ovTOL. 28 

20 6 p.ev ovtcos eTire' rot? 6e cpCkoLS Traat crvvebo^e ravTa, ko.\ 

OVTLOS ilTOLOVV. 

'E/c 6e rovroD irdkLV avTols crKcop.p.aTos ?/px f1 "° 6 Kvpos. 

KaTavorjaas ydp TLva tcov Ao^aycov o~vvbeLTrvov kol irapa- 

kXlttjv TT€7TOLrip.evov dvbpa VTrepbacrvv re Kal v-rrepaLo-^pov, 

25 dvaKaXio-as tov \oyaybv 6vop.acrTL elirev cobe' 9 I2 2au/3avAa, 

1 irXfoiKKTilv] ir\uov e^eiv ^ F 2 oxnoi Kal om. H A G 

4 e|oi'peTOi DF 5 01 toiovtoi rjfxlv D F kcu fxrj /xevTOi Hug : 

Kal fxrjSe fxevToi C et D F : Ka\ /xevTOt fxriSe E : fi-qSe /xevToi H A G 
6 7ir7roi;s D F 7 «Do"i »col oi>xi iraTpiaiTai C A E G H 8 post wdvTtev 

add. avOpitnrcov C A E G H fxakio-Ta Sokwo-l D F 9 o-t/p io"x^o"eiy D F 

IO t6 om. HAG 12 ovSe ye oIkos Svvarai ev DF 15 e<pr; post 

iivSpes G et D F : om. C E ovSe^ ov C E 16 «-al om. D F 

17 ot] 8o"oi DF o^ emfiirKavTO D F : 5r/ aveirifxirKavTo CAEGH 

18 ToyT?7j] auT7j»' D F 19 ev<prjfxoTepov G H : evcpvfxoTepov A 
22 oiitois] aS /cal D F ^px e *' ^ F 23 A.oxayi»'] Ta^iapx^" D F 
25 Xoxoyb»'] Ta|iapx 0J/ ^ F II. U EENOM2NTOS 

ec/»/, dAA' ?/ /cai ab /card tov 'Ekki^VLKov Tpuirov, otl Kakov 
eVri, 7reotdyei tovto to p.npa.Kiov rb 7rapaKara/cei/jterd/; aoi; 
Ntj tov At', ec/>r/ 6 Sap.fiavkas, rjbop.aL yovv kol eyco avvo\v 

29 re Kal deu>p,€Vos tovtov. a.Kovo-avT($ Tavra oi avaKrjvoL 
TTpoo~((3\(\f/av' &>s 8e elbov rb irpoaojiTOV tov dvbpbs inrep- 5 
fidkkov alcr\ei, tyekaaav TrdvTes. Kai tls et7re* Ylpbs to>v 
6(0)v, o> 2)a/u/3adAa, ttolu> ttotz cre epyco avi]p ovtos dvijp- 

30 rr/rat; Kal bs et7ref 'Eyco vp.lv vi) tov Ata, c\> dvbpes, 
epcS. OTTocrdKLS yap avrbv e/cdAeo-a etre vvktos etre r]p.epas, 
ovircoTTOTt p.oL ovt dayoklav TTpovcpaaiaaTo ovtc ftdbrjv 10 
vmjKovaev, dAA' det Tpiyoiv OTroaaKLS re avT<2 irpa^ai tl 
TTpocTtTa^a, ovbtv dvLbpcori ttotz avrbv (Tbov iroLovvTa. irt- 
7tolt]k€ be kol tovs beKabeas TTavTas tolovtovs, oi kbyu> 

31 dAA' epyco dirobeLKVvs olovs 8et etrat. Kai tls et7re - Kd- 
7T€ira tolovtov dvra ov cpLkeis avrbv coairep toxjs avyyevels ; 15 
/cai 6 aia)(j)bs £k€lvos Trpbs tovto Zcpr]' Md Ata* ov yap 
cpLkoirovos eaTLV eVet T/p/cet dv avrco, et epe ?/0eAe <piAetr, 
tovto dvTL TrdvTcov tcov yvp.vaaicov. 

III TotaCra p.kv br) Kal yeAota /cai airovbaia /cai eAeyero /cai 
e7rpdrrero Iv ti\ aKi]vr). re'Aos 5e rds rpiras airovbas ttoli')- 20 
aavTts (cat ev£dp.evoL toIs deois rdyaOa 7-7/1/ aKr)vi)V ets 
kolti]v bLtkvov. Trj 0' vaTepaiq 6 Kvpos crjWAefe irdvTas 
tovs crrparicoras /cai eAe£e rotdSe. 
2 "Avbpes cpikoL, 6 piev dycov (yyvs i]puv TrpoaipyovTaL 
yap o'l 7Tokipi.LOL. rd 5' S0Aa Trjs viKr]s, r)v /uei> r]p.cis 25 

1 a\\' f) om. C A E G H 2 irtptdyti Juntina : irepidyr) F : irtpidytts 
cet. 3 yt oZv A E G H 4 post rt add. Tovrcp D F toDtov] 

avrbv D F post aKOVffavrts add. 5« D F 5 inrtpfidWov afcrxei D F : 

inripaiffxpov C A E G H 76 avrjp ovtos C A E G H : o£tos av^p D : 

avi)p ovtos F ai/^TTpo- E V^p7)Tai codd. : corr. Muretus 8 <D om. 

HAG 10 otn-e] ou5« CAEH 11 irpafaf ti ai/T^ DF 

12 irainoTt tihov avTbv D F 13 8fKa5t as H A G : StKaSas D F : SwStKa 

CE 14 oVouj 8«?] fitlovs St7 A : /xtlovs Si H 16 7rpbs tovto 

tcp-rj iia 5ia C E : yua 5i'a ou irpbr toCto fipT) H A G : Trpbs to{/to «1»« /xa 
5i'a t<pr\ DF 18 Tiv om. A 20 tos om. AEH 22 toi;s 

crrpaTiwTas irdvras D F 24 &vSpts c^iAoi] -rripaai D F rifuv 

^yybr D F irpoipxovTat C A E G H 25 Ta id\a Je CE KTPOT I7AIAEIA2 B II. iii 

VlK&pev (tovto yup det kcl\ Ae'yetJ- kul ttolcIv 6eT), oj/Aoj 1 
drt o't re 7roAe'utot ?'/pe'repot /cat ra rcoi' 7roAeutcoi' dyafJd 
TrdiTa* ?*/i' oe ?/petV av VLKcop.eda — /cai odrco rd rcoj* vlkco- 
p.ivoov TTavTa Tols vlkcoctlv det dfJAa —poKetrai. odrco 6?/, 3 
5 ecpr/, 8et dpd? yiyz*corrKeti' coj draj> uei> avOpoj-OL kolvcovol 
7roAeuoi> yei'dpei'ot iv kavrots e/cacrrot e^cocrtv, ws, et u?/ 
avTOS tls TrpoOvpnjo-eTai, oibev irr6p.evov tcov OeoYrcoi*, Ta\y 
TToXXa Ka\ /caAd diaTrpdrrwrar o?38ei> ydp adrot? dpyetrat 
rcoi> Trpdrrecrt^at bcop.c-vcov drai> 5' eKacrros biavot]6fj cos 

10 dAAos ecrrat d irpaTTcov ko\ p.ay6p.tvos, kclv avrbs uaAaKt- 
C??rat, rodrou, e<p??, ev trrre ort Trdrrti* ap.a TravTa ?'//cet rd 
XaAerrd crjepdpera. Kai o 0eds ovtco ttcos e770tr^cre• rot? u?/ 4 
deXovtru' kavTols TrpocrrdrretJ.' e/cTroretr rdyac^d dAAoi"? ad- 
rot? cTTtTaKTrjpas bibcom. yw ow rt?, ecp?/, AeyeVco ei'fJdoe 

15 di-arrrd? 7rept avrov tovtov iroTepcos av Ti]V dper? v /i* udAAoy 
oterat acKelrrdai ~ap yp.LV, et ueAAot d TrAetcrra /cat irovelv 
Kat KtJ^Swedett' ideXcov TrAetrrr?/:? Kat rtu?/9 red^errfJat, ?/ di' 
Czlbcop.ev otl ovbev rjtacpepet KaKov eii'ar opotcos ydp 7rdz'res 
rcoj' trrcoz' reffdperja. ei'ra?30a 8?? dmrrrds Xpjjrrdz*ra?, etj 5 

20 rcoj- 6p.0TLp.0jv, di*?/p oiVe p.iyas ovre i~xypbs trjeti*, cppovi]- 
rret 8e 8tarpe'pcoz*, eAetfei" 'AAA' otpat ueV, ecp?/, co K?jpe, 
o?36e 8iaj'oo?Juerdi' rre cos 8et trroz' eyeLv tovs KaKovs rot? 
dyafjot? ep/3aAeiz* rorroz* roj* Adyor, dAA' a~o~dLpcop.(.vov 

I rovro . . . —otetv post viKc&/u.e8a. D F : tovto yap 5t?(v E) Atyeii' €(^77 
«ai iroi€?v C E H : tovto yap e<pTj 8e? Keyeiv xal —oteTv A : tovto yap 5t/ 
(ut vid.) \4yetv ecpri xal irotelv G 5r\\ov . . . viKcifieOa om. C A E G H 

2 post iroKe/j.101 add. or G et D F 3 outo>s D F : oiCAGH (om. E) 
r)TTaiULevwv D F 4 TrpoaeTrai A H 877 e(^7j 8e?J Se? €«^77 C E : 

SeT G 6 eicacTTOt excafftv H A G : ex a " T " / eKaffToi D F : eKaffTOi 

Stavodvrat CE: post eKaffTot fort. excidit toCt' ; cf. iii. 3. 51 cLj 

om. H A G et fxev avTos Tts ov C E 7 d>? oiSf f H A G 8 iroAAa 

Te KalDF ovdev AH gdir^TavDF 10 ante fj.ax<ifJ-evos add. <5 

C et D F (irpaTTccv Kal om. E) /xaxov/jtevos D F n toutois] to?s 

Totovrots DF ?)£ei DF 12 7r&>s outois DF tous- Atr? BeXovras 

H A G 14 Tts post \eyerco D F 19 5 xp v ff a "ras C A E G H 

20 cppo\n\aet Se Stacpepccv om. H AG 21 e\e£ev wSe DF e<ji7j om. 

DF 22 ffe] ye CAEGH isSerom.CAEGH lcrov tovs ayaOovs 

to7s KaKoTs exetv D F 23 aAA.' a.7retp6/jtevov A : ctAAa iretpccfxevov G H II. iii EENO*J2NT02 

et rts dpa ecrrai ur;//( 6<ttls et9eA?/<rei eT^toetcfat kavrov wv 
otaroe trai p.i]bev KaKoi 1 nayadov ttolcov, a dz' dAAot r?/ d/?er?) 

6 KaTaTTpa^ioiTi, tovtcov tVouotpeiV. eyoo 5', ec/;?/, ovre 7700-11» 
etu<- ra)(t/s ot/re xeprrtz/ i<rxvpo's, ytyz-corrKco re ort e£ coz/ cW 
eyco rto euw <rcouart 77ot?/<rco, ou KpifJei?/?' ot/re ay TrpcoTos 5 
oi/re av 8et?repos, otuai 5' oifi' av xlKlocttos, tcrcoy 8' ovd' 
av ixvpLOO-ros' dAAd /xat fKelvo, e<p?/, cracpcos eVttrrauai ort 
et p.ev 01 Swaroi eppcop.<£vcos ai'TiKij\j/ovTai tcov TTpayp.dTcov, 
dyadov tlvos uot p.eTecrraL toctovtov ue'pos ocrov av 8tKaior 

fj' ei 8' 01 p.ev xa/<ot p.r]hev 77oi?/o-o?j<riz', ot 5' dyat^ot Kai. 10 
Swarot advp.cos ecfducri, 8e'8otKa, ecp?/, u?/ aAAoy rivds udAAov 

7 ?'/ tov ayadov ue0e'cfco TrXeov ue'pos ?/ eyco /3o?JAouat. Xpu- 
o-dfras p.ev 8? v / 01/rtos ei77ez\ dvecrTr] 0' eV avrco (f>epavAas 
nepo-i/s tcov 8?/uorco2', Ki/pcp 77cos ert olKodev crvvi]di]s /cat 
dpeards dvijp, koX to crcop.a /<at r? v /v \j/vxi]v ovk dyevvei avbpl 15 
eoLKcos, Kal eAecfe rotdde. 

S 'Eyco, ecpi], co Kvpe Kal TrdvTes 01 irapovTes UepcraL, 
?'/yo?3uat p.ev ?/uds irdvTas €k rou lctov vvv 6pp.acr0aL ets rd 
dycozn'£eo-0ai 77epi dpeTijs' dpco yap 6p.oiq p.ev Tpocpr) irdv- 
ras ?/uds ro o-coua dcrKOvvTas, 6p.oias 8e crvvovcrCas Trdvras 20 
d^Lovp.evovs, TavTa 8e 77a<ru> t/uu^ 77po'Ketrat. ro' re ydp rots 
dpxotxrt ~ei0eo~6aL Trao~LV iv kolvco Ketrat, Kat ds civ cpav?j 
tovto dirpocpacrLcrTcos ttolcov, tovtov dpco 77apd Kvpov rtu?/s 
Tvyxdvovra- to re 77/)ds rovs 77oAeutovs d\KLp.ov eu'at ov 

1 fipo om. C E d7ro5*?{ai C A E G H 2 ^1/6'»' A H hic et 10 

infra 3 tl/A /xkv otjre trocrl ra^i;s D F 4 t«] 5« D F 5 ou] ovk 
b\v D F &>/ quater om. D F 6 olojuat D F 7 ko\ om. H A G 

t(/>r/ om. D F 9 ixtpos too~ovtov D F i i Svvdfxtvoi D F 

12 7rA«?oi/ C A E G H ^ya> om. H A G 14 irais €Ti] irpoafTt 

H AG ffvvr)di)s koX om. HAG 15 post ci/ta add. ou/c d</>i/^)s 

D F dytee? CEH 18 u/cas D F Tra^Tas post 6p/j.aff9ai D F 

19 ytcij'] t« C A E G H iravTas rj/j.as to ffwfj.a affKOvvTas D F : Ta rra^Ta 
affKOvvTas iravTas (quod om. E) rjjuas C E : iravTas Tjfias Ta Traj-Ta 
dff/coiifTas H A G 20 5e om. CAEGH 21 raSJ ai)Ta /caAd 

irafftv i)/x7v irpoKti/j.(va D F TaCTa H A G Tt om. C A E G H 

22 iracnv om. D F 23 <5pdV H A G /cup^ D F 24 t<{ t€ C : 

tcI Tt t« c A E H : to t' ai G et D F toos iro\*fxiovs\ tovtovs A H : 
TOVTOlS G aA/c/juoi/s H A G KTPOT riAIAEIA2 B II. iii 

ru> p.ev TTpoa-rJKov rco 8' ov, dAAa iraaL Kal tovto 7rpoKe'/cptrat 
KaXkiaTOv elvau vvv b\ e<pr\, i)puv Kal heiKvvraL p.ayi\, 9 
rjv eyco 6pco TravTas avdpooTrovs cpvaeL eiTLaTap.evovs, coairep 
ye Kal raAAa £<3a eiriaravTai TLva p.ayr\v e/cacrra ovbe irap 
5 evbs aAAov p.a66vTa ?/ irapa rrjs (pvaeoos, olov 6 fiovs KepaTL 
iraieLV, 6 lttttos 6ir\r\, [6 kvcov crropart,] 6 Kcnrpos obovTL. 
Kal cpuAarrecr^at y, e(pr\, airavTa raCra eitiaTavTaL acp y 3>v 
pdAtcrra 8et, xat ravra eis ovbevbs bLbaaKaXov 7rco7rore cpot- 
TrjaavTa. /cat eyco, ecp?7, ex Traib[ov evdvs 7rpo/3dAAecrt9at io 

io r)TTLaTap.r)v irpb tovtoov 6 tl cop.i\v Ttkr\yr\aea6aL' et be p? v / 
aAAo p.r\bev eyoLp.L, rob x e ip e irpo£ya>v eve7ro'8t£bi> 6 tl ebvvd- 
p.r\v tov iraiovTa' Kal tovto eiroiovv ov bLbaaKop.evos, dAAa 
koI eV aiVco tovtoj TtaLop.evos, et Trpofiakoip.r\v. p.aya.Lpav 
ye p.r\v evdvs TraLbiov bov i\pira£ov ottov t§otpi, ovbe irap' 

15 evbs ovbe tovto p.a6u>v ottojs bel \ap.(3dveiv r) irapa. rrjs 
(pvaeois, cbs eyco (pr\p.L. eiroiovv yovv Kal tovto Koo\v6p.evos, 
ov bLbaaKop.evos' coairep Kal aAAa ecrrii> a elpyop.evos koX 
vtto p.r]Tpbs koX vitb naTpbs vttb Trjs (pvaecos TrpaTTeLV r)vay- 
Ka{ftp.r)v. kol val pa Aia eiraLov ye rf\ p.a\aipa irav 6 tl 

20 bvvaip.r\v kavddvetv. ov yap p.6vov qbvaeL r\v, coaitep to 
[3abi£eLV ml TpeyeLV, dAAa /cat i)bv Trpbs tQ> ireqbvKevaL 
tovto eboKeL p.0L eivaL. eitel 8' ovv, eqbrj, avrr\ ?/ pdx?/ u 
KaraAet7rerat, ev f\ itpo6vp.ias p.a\Kov r) Texyr\s epyov ecrri, 
ttG>s r)pXv ovy fjbeois Trpbs rovabe tovs 6p.0Tip.0vs aycovLaTeov; 

1 irpocrrJKov om. D F 2 Se (prjfii D F SelKvvrai C E : StSftKrai 

cet. 3 (pvtret rravras (sed <pv<rat yiyavras D) avBpaiirovs D F 

4 erriaravrat C A E G H : iitiffrarai D F 6 6 kvcdv ffr6jxan del. 

Cobet 7 y' om. C : 8« DF ravra irdvra D F iniffravrat 

C A E G H : iiri<rrarat D F 9 e> om. D F eb6vs fjtiv D F 

10 rovrov C E et D g rt Bornemann : '6r V C E et D : '6r H A G et F 
t^>6fj.i}v D : oloifjtrjv F ej 5e] /cal e» D F 11 ^TjOe»' A H 13 irpo- 

fSaWoinriv D F 14 &»> D : 6j/ cet. a<p^pira(ov C E 15 5e'c» 

D F &AAou ^ D F 16 ws om. C A E G H Ku\v6fievos om. 

C A E G H 18 U7rb irorpbj /roi virb n.rirpbs E et D F i]vayKa(6fxiiv 

irpamtv CE : T)vayKa{\6fx.r\v airatruv H AG 19 post 5/a add. <?<pr] 

C E ye rrj om. C A E G H rra.v '6 rt\ '6 rt irav C A G H : '6 rt 

av E 2i rtp H AG : rb CE et DF 22 post toCto add. 

iroieiV D F 5' om. D F avrr\ t<pr\ F 

xen. cyrop. 5 II. iii SEN0*liNT02 

Sltov ye rd pev dO\a rijs dperijs icra -poKeLTUL, liapajiak- 
\6p.evoL be ovk lcra els rbv Kivbvvov ipev, uAA' ovtol pev 
evTLpov, bcnrep povos ijbLo-Tos, j4iov, ijpels be Zttlttovov 

12 pev, aTipov be, bcnrep oTp.aL \a\e7T(0TaTos. /jtdAtcrra be, cb 
dvbpes, tovto p.e [evOvpcos] els tov dyCova t6v irpbs Tovcrbe 5 
irapopp.a otl Kvpos 6 Kpivcov larat, bs ov (p06v(i> Kpivei, 
dAAd avv 6e<2v bpKu \eyco 7] p.i)v ep.o\ boKel Kvpos ovcrTLvas 
av bpa dyaOovs c/jiAeii> ovbev tjttov eavrov- tovtols yovv 
bpQ) avTov o tl av e\i) ijbLov 8tSoWa p.d\\ov ?/ avrbv e^ovTa. 

13 koltol, eqji), oTba otl ovtol fxeya (ppovovaLV otl TreTTaibevvraL 10 
bi] Kal irpbs \Lp.bv Kal bi\f/av ko.1 irpbs plyos Kaprepelv, 
kokcos elboTes otl ko\ ravra rjixels vtto KpeLTTOvos 8t8ao-Ka-. 
Aou TTeiraLbevp.eOa r) ovtol. ov yap eari 8i8da-KaAos ovbels 
tovtcov KpeLTTCov Tijs dvdyKi]S, rj 1'ip.ds kol \Cav tovt aKpL- 

14 fiovv e8t8a£e. Ka\ Troveiv ovtol piev rd dVAa cpepovres 15 
ep.e\eTcov, d ecrTLV diracTLV dvOpunroLS i)vpi]p.eva cos av evcpo- 
pdraTa etr], yp.els bi y, ecpij, iv p.eyd\oLS cpopTioLS koX 
fiabi^eLV koX TpeyjeLV i]vayKaC6p.e0a, cocrre vvv ep.o\ boKeiv 
to tcov ott\cov cp6pi]p.a TTTepois udWov eoLKevaL ?/ c/joprtcp. 

15 cos ovv ep.ov ye kol dycoviovp.evov ko\ birolos dv tls co xard 20 
ti)v d£iav p.e TLpidv d^LcoaovTos, ovtcos, ecp>/, co KtSpe, 
ytyrcotrKe. Kai vp.lv y, ecpr\, co dvbpes brjpoTOL, TrapaLvd 
els epLV 6pp.aa6aL Tavri]s tijs p-dxys Trpos tovs TreTraLbev- 

1 npofiaWonevoi C E 2 10-fitv (sic) H : Kontv A E G 36$ 

/xdvos tJSkttoj fiiwv C : is /x6vos irtp f)5icrTos filuv H A G : bs fxovos 
/3iW (os s. v. ¥iSio-ros E : fiiov ocrirep t/iSio-tos DF 4 x^^aWfpos 

HAG 5 tvdv/xws del. Schneider rbv ante irpbs om. HAG 

6 (o-rat 6 Kpivwv D F Kpivi 1] npivoiv H A G 7 6t<j> H A G et 

D F SoKt? Kvpos C E et F : Soku Kvpov D : Sokuv Kvpovv H A G 

8 av om. CAEGH eai/Too] f\ tavrbv DF 9 ^Siov om. 

CAEGH 11 Styai/] icpbs Sityos D F fiiyov H A G 12 ravro. 
Ka\ C : TauTa om. AEGH 13 tovtwv oiiSfls DF 14 Kp*io~aa>v 

&J/CAEGH aKpi&ow toDto DF 15 post fxiv add. S)) 

DF 16 fiidxfyws H A G 17 7' «</)?> om. C E i8 5ok*?DF 

19 Ttt . . . <popj)/xaTa D F 20 olv om. C E ye om. C E tis 

avDF 21 fxe om. E et D «StwCAEH 22 7'] 5« D F 

23 6pfjiuo-0at tis tptv D F KTPOT nAIAEIAS B H.n m pevovs Tovabt' vvv yap avbpcs d\i]ppivoL dcrlv eV 8??port/<f/ 
dytovCq. <Pepa?JAa? fihf 8?/ ovrco? e?TT€v. dvCtrTavTo 8e ml 16 
dAAot ttoWol k.K.aT€pu)V crvvayopzvovTts. e8ocfe /card ri]v 
d£Cav Tipaardai €KatrTov, Kvpov de t6v KpCvovTa ftvai. 
5 ravTa pkv 8?/ ovtco TrpovK€Xtopi]K€trav. 

'E/cdAecre 5' e7rt heiirvov 6 Kvpos /cat o\i]v ttotI tcl^lv 17 
trvv tlo ra^La.px<o, Ibcov avTW tovs pikv ?}utcreis tlov dvbptov 
rrjs TCL^ecos dvTLTa£avTa e/care'pa>0ei> ds ep.j3o\i]V, dtopaKas 
pkv aptpoTepovs e^ovTas Kal yippa iv rats apLirTcpals, ets 

10 6e tcls he^LCLS vdp6i]Kas irayds TOLSi)pCcreaLv e8co/ce, rots 8'ere'- 
pots et~ei' ort ficiWeLv 8e?;croi tdratpoi/peVoust rats /3coAots. 
eret 8e 7rapecr/ce?jacrMeVot ovrtos ttrT-qtrav, iai]pr]vev avTots 18 
p.a\etrdaL. ivTavda bi] ol p.kv zfiaWov rats /3coAot? /cat 
ttrTiv o\ tTvyyavov /cat dtopaKtov kul yipptov, o\ bk /cat 

15 prjpov Kal KvqpXbos. e7ret 8e opov kyivovTO, o\ tovs vdpdr]- 
Kas €\ovTes (--aiov Ttov p.kv p.r]povs, Ttov bk ydpas, rtov bk 

KVTIpaS, TLOV bk Kal €TTLKVTTTOVTLOV €TTL j3ta\0VS CTTaLOV TOXJS 

Tpax>]\ovs /cat tcl vtoTa. re'Aos 8e rpe\//duerot ZbCtoKov o\ 
vapdi]Kotp6poL iraCovTes trvv TroWto ye'Acort /cat 7ratSia. iv 
20 uepet ye p.i]v o\ erepot Aa/3oVres ttcl\lv tovs vdp6i]Kas Tavra 
kiroCrjtrav tovs rat? (3lo\ols j3d\\ovTas' Tavra 8' dyacrtfets 19 
6 KSpos, tov p.kv ra<ftdp)(o?j ti]v IttCvolov, tlov bk ti]v tt(l6lo, 
otl dpa pkv iyvpvd&vro, dp.a 8' t]v6vp.ovvTo, dpa 8' cvCklov 

t post yap add. t<pi) C A E G avSpes Schneider : dvSpes codd. 

3 eKarepoiv D : eKareptfi C E et F : om. H A G : eKarfpots g avve- 

povvres Herwerden : o~vvayopev6vrwv oe A H post lf8o|e add. yovv C, 
ovv E, 5' obv D F 5 7rpo/c€xa>p^/c6<rav C A E G H : 7rpo/f«x &, /")' C€ ' ^ F 

6 /cCpos om. H AG irori om. H AG 7 post ISwv add. 8c 

CAEGH yuei/om. DF 8 dwpaKas /nev S^i D F 9 «V om. 

DF 11 dra/poi/.uffoi/s] tv7)yfi.4vovs (sic) H, spiritu dubio AG 

12 Trapao-KevaffdfJ-fvot C A E G H ovtojs om. H A G 4o"fifirivav 

C A EG H : io-fifiaivev D F 13 e^aXKov rats fiwAois tariv o\ (tj E) 

Ka\ C E : fidWovrfs tariv o\ ko\ H A G 15 fi-qpovs Kal KvrifiiSas 

H AG Sirov Se 6fx6o-e yevotvro H AG 16 rciv Se Kvqfias om. 

H A G 17 rwv Se om. D F eVl f36\ovs om. H A G 

19 TratSia D F : tratyvia) C E : waiyvia H A G 20 Ttd\tv \af$6vres 

D F '23 eQvfxovvro C A E G H 

5* Il.iii HENO*I2NT02 

ol etKacr^eVres Tij tcov Ylepcrcov b-rrkicreL, tovtols bi) ijcrdeis 
€nd\((T€ re eVt belirvov avrovs xal ev t?\ ctki]vJj ibcov rivas 
ovtcov eTribebepevovs, rbv pev Ttva dvTiKviipiov, tov 8e 

20 X e ^P a > VP^Ta t'l waBoitv. ol 8' ekeyov ort irk^yeiev rats 
/3coAots\ 6 8e ttolKiv eirr)pcoTa iroTepov errei opov eyevovTo 5 
7/ ot€ Trpocrco i]crav. oi 8' ekeyov ot€ Trpocrco ijcrav. eVrei 
be opov eyevovTo, Traibiav e(pacrav etrat KakkicrTi]v 01 
vap6i]KO(p6poi' oi be crvyK€Kop.u(-voL rots vdpdi]£iv dveKpa- 
yov otl ov (T(pL(TL boKoii) 7rat8id etvat to opodev Traiecr6aL' 
dpa be eirebeiKvvcrav tcov vapdijKcov ras irkrjyds Kai eV 10 
Xepcrt xat eV Tpa\njkoLS, eVtot 8e Kat eV irpocrcoiroLS. Kai 
ro're pei> tocnrep €lkos eyekcov br dAAr/Aots. rf/ 8' vcrre- 
pata pecrTov i)V to irebiov irav tiov tovtovs pLpovpevcov 
Kai et ur/ aAAo rt cnrovbaLOTepov irpaTTOLev, ravTij ti) 
7rai8ia expiovTO. 15 

21 "AAAor 8e' 7rore Ibcov ra^iap^ov dyovra ri]v rd£tz> dirb 
tov iroTapov eiri to dpLcrTepbv ec/)' evos, Kai oirore boKoii] 
arjrco Katpo? eti/at, Trapayyekkovra tov vcrTepov ko^ov irapd- 

y€LV, Kol TOV TpLTOV KO.i TOV T€TapTOV, €L$ peTCOTTOV, €TTei 8' 

eV p.€TcoTrco oi ko^ayoi eyevovTo, Trapi)yyvi]crev eis 8rJo dyetr 20 
tov ko^ov eK tovtov bi) Traprjyov oi beKabap\OL ets perco- 
ttov oTToVe 8' av eboK€L avTco KaLpbs etvat, 7rapr/yyetAer 
ets TeTTapas tov Xoyov ovtco bi) oi 7reu7rd8apxot av irapij- 
yov ets Terrapas' €7rei 8' e7ri 6vpaL$ rijs crKi]vijs eyevovro, 
irapayyeLkas av ets eva [toVrcor] eicrijye tov TrpcoTov ko^ov, 25 
Kai tov bevTepov tovtov KaT* ovpav eKekevcrev eirecrdai, Kai 

1 Sif\ 8' C A E G H 3 auTiKvfi/xiov D F: avrbv tirl Kvi)txiov C : avruv 
tw\ Kvf]fiiov E : avTtiiv Ittikvt)ixiov H A G 5 iytvovro d F (om. D g v : 

ytvotvTO C E 6 t) iirt . . . iytvovro om. H AG 8 ol b" ai> D F 

9 otpioiiv F) yt D F 13 irav twv Stephanus : irdvTwv codd. 

14 tl] at\ oiroTt DF tirpaffo-ov CE 16 woTt] rtva CE 

17 apio-Ttpbv C ct D F : apio-Tov cet. 21 5e/ca5apx°" C A E G H : 

ZtKabapxoi D 23 ir«i/Ta5apx ' ^- n rrap^oi' <ir tU Ttcro-apas lot 

& \6xos D F 24 post TtTTapas add. di7«ii> Stephanus «VeiS^ 5f 

fVl ttj e^pa D F 25 aS F : Svo C A E G : 5ua> H : om. D ante th 
add. is D F Uvtwv del. Breitenbach : ovrus Weiske 26 tirtadat 
tKt\tvatv D F KTPOT I1AIAEIA2 B Il.iii 

tov TpiTov K.al tov TtTapTOV coaavTcos 7rapayyetAas ?/yeiYo 
ecrco" ovtoo 8' etVayaycor KareVAivev iirl t6 htL-vov uxnrcp 
tlo-eTTopevovTO' tovtov ovv 6 Kvpos dyatrOels tt)s re irpao- 
ttjtos rijs bibaa-KaXCas fcai tj}s e7rtp.eAetas' eKaAecre TavTrjv 
5 tijv tcl^lv eVt to o&nvov ctvv r<3 ra^Lap\co. 

Tlapcov 8e' tls iirl tco heCirvcp KeKArj/xeVos ctAAo? racftap- 22 
yps, T?/2/ 8' ep.r]v, ecpi], tcl£iv, a> Krpe, ov KaAets ets r?/z/ 
o-kt]vi)v; koI pi]v otov ye Trapirj e~t to htl-vov, irdvTa 
TavTa 77otet" xat orav t4\os ?/ cTKrjvi] ex?/, ecfciyei pc-y 6 

io ovpayos, e<p?/, 6 rotS reAeuratoTj Ao'xotj tov \6yov, vo-TaTovs 
eyu>v tovs TrpcoTovs T€Tayp.evovs ets p.dyj]v eVeira 6 Seu- 
repos tovs tov (Ttpov \6)(ov iirl tovtols, Kal 6 rptro? /cat 6 
TtrapTos coo-avTcos, ottcos, e<p?7, Kat 6'rai> aTrayetf 8e'?/ dirb 
tto\€lilcov, £i7L(TTcoi'TaL cos 8et czTrteVat. e7ret8cu' 8e', ec/j?/, 

15 Kararrrcoper eVt ro^ hp6p.ov tvQa 7repi7rarorpez', oraz/ pev 
7rpos eco icop.ez 1 , eyco pez/ ?/yorp.ai, Kal 6 irpC>TOs Ao'xos 
TrpcoTos, Kal 6 hevTepos cos* 8et, Kat 6 rpLTos Kal 6 TCTapTos, 
(cat at rcoi» \6)^cov 8exa8es Kat 7reju.7ra6e?, eco? az/ 7rapayye'AAco 
eyco" 6'ray 8', ec/j?/, 7rp6s kcnrc-pav Xcop.ev, 6 ovpayos re Kat 

20 ot reAevratot irpcoTOL d<fii]yovvTaL' epot /jteVroi ovtco Tret- 
OovraL vaTepcp lovtl, Xva £6L£covTai Ka\ e7recn9at Kai ijydcrdaL 

2 eSVco D F 5'] 5r/ D F slffdyccv Pantazides 3 eicreTropeueTo 

C A G H toi/toj' D F : toPto C E : toOt' H A G ovv om. D F 

(teste Schneider) post TrpaoVTiTos add. ko.\ C E G H 4 ttjs ante 

5<5ocrKaAi'os om. G H eK&Afo-ev o5 /ca< touttjv D F 7 ci «Cpe 

tccJw D F /ca\e'<re<s C A E G H 8 7E0111. CAEGH Tapf) 

D F g TaiiTo Dind. : toGto eodd. ^ OKrjvr) D F : T7/J/ ffKTjvrjv 

C E : om. H A G 10 ecpr; om. D F 6 om. C E et D F rhv 

Koxov om. H A G 11 els /j.dxyv ~era.yfxzvovs D F crciTa 5e ^ ovpaybs 

o tov kTtpov \6xov D F 12 eirl toiJtois] ottcoj C A E G H 13 t<p7\ 

om. D F 5er) dTra-yeiv D F 14 t-wlffravTai C E : tmffTMVTai 

H AG et D ' fcp?? om. D F 15 eVJ] e<s D F 16 Trpc^y ea> 

Xu/nev D F : irpofftai/xfv C A H : irpolwfxev E G 17 5e?] 5e C A E G H 

6 ante TeVapTos om. C A G H 18 A<$x<«" / ] A.ox«7<«'»' D F TrevTa- 

5es A E h ews DF: d>sE: cpCAGH Trapayye\oi H A G : Trapa^- 
•yeAcS C E et D 19 4yw om. D F 6 om. CAEGH 20 oi/Vw] 
oucos DF: «al ouVw Nitsche : fort. c5wo<»s 21 6Vti CAEGH 

6.<p7)yuff8ai D F II. iii EENO<M2NT02 

23 UfAOUOS TT€Ld6p.(V0L. KCU 6 KvpOS eC/>>/- 'II KCU U€l TOVTO 

7roietre; 'OiTocraKLS ye, ec/»/, kclI b(LiTvoTTOLOvp.c-da vr\ Ata. 
KaAai tolvw, ec/»/, vp.as, ap.a p.(V otl rds rdcfets //.eAerdre 
koi 7r/>ocrtdrres Kat aTridrres, apa 8' ort xat ?//xe'/?as Kat 
PUKrds, a/xa 5' ort tcl re crojp.aTa 7re/)i7raro>jVres dcr/cetre 5 
Kat rds \l/v\as axpeAeire 8t8do-Korrey. e7ret ow iravTa 
c>i7rAa 7rotetre, bLTrkrjv ip.lv biKaLOv ko.1 ti]v evoj\Lav Trapc- 

24 X eiy * ^<* ^ 1 "' *<M ° Ta£Capx.os, /x?/rot y' 2v /xta ?/pe'/?a, 
et p v / Kat 8t7rAds ijp.1v rds yaarepas 7rape'<fets. Kat totc 
p.kv bij ovtco to re'Aos rijs OTCTJOT/S iTTOLiyravTO. rjj 8 10 
wrepata 6 Kdpos tKakecrev iKeCvrjv r? v /y rdfu', wo-irep eajrj, 
Kal tt) dAA?/. alcr66p.evoL be ravra Kal ol dAAot to Kolttov 
iravTes avTovs ep.Lp.ovvTO. 

IV 'E^eracrty 8e' 7rore iravTcov tov Kvpov TTOLOvp.evov ev rols 
ottXols Kat crvvra^LV ?)Ai9e 7rapd Kva£apov dyyeAos keyojv 15 
ort 'Ir5(5z> Trapeirj 7rpeo-/3eta* KeAedet ow o-e ekdelv a>s rd- 
Xio-ra. c/>e'pa> 8e' crot, ec/>?/ 6 dyyeAos, Kat (TTokijV r?)i> 
KakkicrTrjv Trapa Kva£apov ejiovkeTO ydp cre a>s kap.irp6- 
rara Kal evKocrp.oTCLTa TrpocrayeLV, a>s 6\j/op.evojv tcov Ivbcov 
2 07ra>s dr 7rpocrt?/s. aKodcras 8e ravra 6 KCpos 7rap?'/yyetAe 20 
t<S 7r/>a>r(i> rerayp.e'ra) ra^Lap\<a ets jxeTOJTTOv (rrijvai, ec/> 
eros dyovra r? v /y ra^LV, ev r3e<fta ex 0l ' Ta ^ovtov, ko.1 tu> 8eu- 
re'pa> eWAevcre TavTO tovto 7rapayyetAat, Kal 5td 7raPTa>y 
ojjto) TrapabLbovaL eKekevcrev. ot 8e 7ret0dpei>oi Tax?j MCi> 

2 Kol om. C A E G H 3 £>a fxh '6n D F : St» fi/^a ^CAEGH 
4 irpoiSvrts C E «al rnxipas . . . cjti om. A E 7 /cal om. C A E G H 
8 ra^iapxos^ \oxayos C A G H ^tjtoi C E : /utJti cet. y ^c] 7« 

«</>tj C : yt E : -y' « </>tj H A G y^ia -ye D F 10 ovtws Tt\os ttjs 

aKrjvris eus ^TroiTjtraTO DF 11 eVaAeire Tavrriv DF 14 toD 

Kopou TravTaif DF 15 Kva^dpovs hic et infra DF 16 <re i\Qtlv~\ 

flff(\0t?v C : at iat\Qtlv E ws Tax i0 ~ Ta om - CAEGH 17 

ayyt\os t<p-i) C E toV KaWlaTwv D F 18 Z&o\>\tTO C H pr. et D F : 

/3ouA«Tai cet. Aa^TrpoTOTa «al tiiacifiaTa C A E G H : eoKOfffioTaTa 

Kal \a/xnpoTaTa D F 19 irpoaaytiv C A E ( 1 H : Trpoo-fAfl*?»' D F 

20 irpoaiois HAG dt om. DF 22 «txoi/to Dind. : txovrt 

C A E G H : ^oi/to D F 23 touto touto H AG cor. : TauTiV t(h"t(i 
C E G pr. : toutoc tovtov D : TaOTa toDto»< F 24 01] ws C A G 1 1 

H<v^ fxivToi D : fxiv ti F KTPOT nAlAElAS B II. iv 

7rap?/yyeAAor, ra\v de rd 7rapayyeAAo'pez.'a CTToiovv, kv dAtyco 
8e xpov^o kytvovTo to p.\v pe'rco7ro?j cttl TpiaKocricov (toctovtol 
yap fjcrav ol ra<ftap)(oi), to 8e /3d8os ecp' e/caroV. eTret 8e 3 
KaTeo-Trjcrav, (TrecrOaL tKcXevcrev coj av avros 7/y?/raf Kat 
5 evcTvs rpo)(d£co7j ?/yetro. e7ret oe Kare7Jo'?/o-e r?/y dyutav 
Ti]v irpos to ftacrikcLOV qbepovcrav crTtvoTepav ovcrav ?/ cos 
e7rt perco7ro?j irdvTas dtteVat, 7rapayyetAa? r7 V /y irpcoTtjv )(tAto- 
<rr?j7J e7retrc9at Kard yupav, Ti]V 8e bevTepav KaT ovpav 
TaxiTi]s aKoXovdclv, Kal 8td iravros ovtoos, avTos fxev ?/yetro 

10 otjk dra7rauo'/iero9, at 8' dAAat xtAtocrrTje? Kar' ovpav eKao-Tr] 
ttjs ep.—pocr6ev (Xttovto. e7re/x\//e 8e Kat t?7r?7pe'ras bvo Zttl 4 
[rdj ordpa Trjs dyvias, ottcos et rts dyvooir), 0-qp.aivouv to 
biov ttol&v. o)S 5' dcpUovTO ZttI tcls Kva£dpov Qvpas, 
7rap7/yyetAe rco TTpcorco rac;idpx<j> ttjv tu£lv ets dcodeKa 

15 rarrety ftados, tovs 8e dcoSeKapxoTJ? e?j perco7r<p Kac9to-rdrat 
Trept rd j3acri\eiov, Kal r<3 8e?Jre'pco radrd eKeAevoe 7rapay- 
yetAat, Kat dtd Travros ovtcos. ol piev bi) raijr' kiroiovv 5 
d 8 eto-?jet 7rpd? rdz> Kva£dpr)v kv rrj YlcpaLKr) trroAf/ ovbtv 
tl vj3pLcrp.£vr]. Ibiov 8e avrov 6 Kva£dpr)s rco pev rdxet 

20 ijcrO-q, rfj oe c/ja?jAo'r7jrt r?^s otoAt/s riyOzcrdr), Kal et7re* Tt 
roCro, cb Kijpe; otoy Treiroi-qKas otjVco cpavtls rots 'Ir5ot?; 
eyco 8', ecTj?/, £j3ov\6pi.r)v tre <o? Aap7rpo'rarozJ cpavijvaL' Kal 
yap epot av Kocrp.os r)v tovto, €p.r)s dVra dbtXcprjs vlov otl 
/jteyaAo7rpe7reVraroy cfiaivecrOaL. Kat 6 K?3pos 7rpd? ravra 6 

25 ei7r€* Kat 7rore'pco? d?j, cb Kva^dprj, pdAAoV cre €Kocrp.ovv, 
(LTTcp TTopcpvpiba ivbvs Kal \/>e'Ata \a(3iov Kal crTpeiTTov 7rept- 

1 Ta om. A G (habet H) 2 eyevero D F rpiaKoaiojv Mu- 

retus coll. i. 5. 5 et ii. 1. 2 : 8iok-oo-iW codd. 6 aTivwrepav C A E G H 
7 teVat D F 8 S( om. H A G 9 ravTri aKoAov8e?v erat^e 

CAEGH 10 avairavo/j.evai H n t^s] to?j E et D : tt) A H 

e'1-Kero C F II. iv HEN04>I2NT02 

6ep.ei'0S CT^oXlj KeAeVOVTL VTTiJkOVOV <TOl, 7/ VVV 076 CTVV 

ToiavTji kcu ToaavTi] bvvdp.eL ovtoj aoi 6£eojs viraKOiiui bia 

TO 0~€ TLpMV ibpOJTL KOi 0"ITOvbf) Kol aVTOS KeKOcrp.l]p.ei'OS K0.X 

toxjs dWovs Zmbet.Kvvs o-ol ovtoj ireLdop.evovs ; Kvpos p.ev 
ovv ravra eTirev. 6 be Kva^dprjs vop.Lcras avTov dpdojs 5 

7 keyeLV eKakecre tovs 'Ivbovs. ol be 'Ivboi eio-eXddvTes e\e£av 
drt TTep.\j/eLe crq^ds 6 'Ivb&v fiao-ikevs KeXevojv epojrav ef 
otov 6 TrdAepoy eh] Mrjbois re /cat t<S 'Arrrrupiar eTret be 
o~ov aKovcraip.ev, eKe\evo~ev ekddvras av Trpbs tov 'AaoijpLov 
KaKeivov Tavrd Trvdeo~6aL' re'Aos 8' dp.-poTepoLS et7rety vp.lv 10 
dri 6 'Ir8<Sv fiacrikevs, to biKaiov o~Ke\]j-dp.evos, <paCi) perd 

8 tov ijbiKrjp.evov eaecrdaL. ITpbs TavTa 6 Kva£dpi]S elirev 
'Epov p.ev toCvvv aKoveTe otl ovk abLKOvp.ev tov 'Acro-vpLov 
ovbev eKeCvov b\ et det<r0e, eAddvres vvv Trv6eo~6e o tl Ae'yet. 
irapojv be 6 Kvpos ijpero tov Kva^dpqv, *H Kal eyoj, ecpi), 15 
et7raj d rt yiyvoiaKU); xat 6 Kva£dpi]s eKe\evo~ev. 'Tpets 
tolvvv, ecpi), dTrayyetAare tu> 'Ivb&v /3a<rtAet rdbe, et p.i) rt 
dAAo Kva£dpr) boKel, drt -papiev 7/ueis, et rt cbrjcrLV vcp* 
i]p.u>v abLKtlo-OaL 6 'A<r<r?Jptos, atpeto-flai avrbv tov 'Ivboiv 
/3a<rtAe'a diKaoTT/i'. 01 p.ev bi) TavTa aKOvcravTes -aypvTo. 20 

9 'Erret de e£i]kdov ol 'IvboC, 6 Kdpos irpbs tov Kva£dpr]v 
j}p£aT0 \dyov TOLovbe. 

*X2 Kva^dpi], eyoj p.ev ijkdov ovbev tl ttoXXcl e\oJV tdta 
Xpijp.aTa oXKodev OTrdcra 8' i]v, tovtojv irdw dXCya AotTrd 
eyoj' dvi']\ojKa be, e<pr/, els tovs o~TpaTLojTas' ko.\ tovto 25 

I Kt\*vovTi] (raKevwy D F 2 roffavrri Kal roiavrri D F 

outois C A E H oi/toij o|f'ais <ro< D F 3 /col toi/s] «a< o"6 Koau.Hi> 

tovs D F 4 <ro<] 01'AG: aoi, sed o- s.v. , H ovtws A H et D 

6 «VaA.effel iKf\evatv Hyetv D F 7 ire/tij/oiej' C E (irffj.\ptitv A H) 

8 8tou DF: o5 CAEGH g av 4\66vras DF 10 toDto 

C A E G H : to avra Tavra D F 5' av D : b" ai> F UyUiV e»7re?«' D F 

II </)ai'i7 aKt\\id/j.(vos to SiKatov DF 12 aSiKovfifvov DF 13 e^ie 

D F 14 tl Suadf {alSeladai C) om. D F vDi/ om. D F irvvda- 

veaOt (-ai F) D F 16 post u^e?s add. yuev D F 18 «ua|ape< D F 

19 aipov/xeda DF 21 ^TreiSr; 5e o< /vSol ^t\\6ov DF (5 om. 

C A E G H 22 r/pxfT -0 D F 23 m***] fitvTot D F ti] to< 

C E iroWi H A G 25 eipjj om. D F KTPOT IIA1AEIA2 B II. iv 

tcrcos, ecprj, Oavpd^cLS trv ttcos eyco dzn/AcoKa trov avTovs rpi- 

CpOVTOS' €U 8' CO-01, ttpT], OTL Ovb^V CxAAo TTOLCOV 77 TLp.COV KOL 

yapL^6p.evos, drav tlvl dyaadco tcov crrpartcorcoi'. boKtl io 
ydp uot, etprj, TrdvTas p.ev ovs dv tls fiovki]TaL dyadovs 
5 avvepyovs TTOLelo-daL ottolov tlvos ovv 7rpdyp.aTos, i]biov 
etrat ev re keyovra kol ev -noLovvra 7rapopp.dv p.akkov ?*/ 
kvrrovvTa kol dvayKaCovTa' ois be 8? v / tcov eis rbv Trokep.ov 
epycov 7rot?/cracr0at tls (3ov\olto avvepyovs irpo6vp.ovs, tov- 
tovs iravTa-ao-Lv euotye Soxet dyadoTs 6i]paTeov elvaL koX 

io kdyoLS Kal epyoLS. tpikovs ydp, ovk eydpovs, Set etrat tovs 
p.ikkoi'Tas d—potpatrLtTTOVS avp.p.dyovs ecretrOaL Kal p.r']Te rols 
dyadols tov dp^ovTos tp6ovi]trovTas u?/r' ev toIs KaKols irpo- 
bcotrovTas. TavT ovv eyco ovtlo TTpoycyvcoaKcov \pr]p.aTcov II 
boKco TTpotrbeitrdaL. Trpbs p.ev ovv ae irdvTas bpdv bv aladd- 

15 vop.aL TTokkd bairavcovTa aTOirdv uot 80/cet etrar o-koitzxv 
8' d£t<3 KOLvfj Kal tre Kal eue ottcos cre u?/ e7rtAet\^et \pi]p.aTa. 
edv ydp trv dtpdova e\r]S, ot8a ort Kat euot av eh] Aau- 
fidveiv ott6t€ beo(.p.r]v, dkkcos re /cat et [ets] tolovtov tl 
Aau/3ai'otut 6 ue'AAot Kat trot ba—avr\6ev /3e'Artou etrat. 

20 evay\os ovv iroTe aov p.ep.vrip.aL aKovtras cos b 'ApueVtos 12 
KaTatppovoLr] trov vvv, ort aKovei tovs TTokep.(ovs TTpoaLovras 
ijp.lv, kclI ovTe (rd) aTpaTevp.a 7re'u7rot ovtc tov bo.trp.bv bv 
ebei d-dyoL. ITotet ydp Tavra, etpr], co Kvpe, eKeTvos" 
cocrre eycoye dnopco iroTepov uot KpeWTov crrparevecrc9at /cat 

1 JVws e^.77" 1 ais D (cf. toutois ds fort. F pr.) 0ai//*a<^ts pHAG 

et D : 8auui£eis C E et F auri\aiKa iyw D F avToC C : om. E 

2 5' om. DF 3 riva CAGH ri ante rots add. tirl 

D F 12 irpoSdxrovTas] bppaibyo-ovTas D F 13 yiyvwo-Kcnv 

D F 14 wdvTas scripsi : TraVra codd. opai/ ov] dp&v H A G 

15 post SaTrav&jyTa add. &e HAG &tottov . . . elvai om. HAG 

16 €7riA€ii|/€i F o-Koire?i/. . . xpflH- aTa om - D : eViXety»? CE : inroAei^T) 
HAG 17 VDF aj/om. DF 18 ets del. Herwerden 
19 fj.4\\fi C E et F 5a7rar7j0ej/ suspectum Weiskio : & pro ds o hic 
ferri non potest 20 iroTe cou /j.efj.vTjnat C E et D F : (iepvr)/j.ai crov 
H A G 22 fifuv H A G : i<p' fj^v C E : 4<p' ^as D F to add. 
Schneider ireixira C A EG H toj/ om. HAG 23 airdyeiv 
C E : &irc£-y€( H A G avTa H A G 24 l-y^e] iy<i> nDF II. iv SENO*i2NT02 

neLpacrOaL avayKi]v avTto irpocrOeXvaL ?/ earrat ev rw irapovTi, 

13 u?/ Kal tovtov TroXepiov irpbs tols uAAots irpocrOcopeOa. Kat 
6 Kvpos ^^^7pe^o■ At 8' oiK?/creis avrcji iroTepov ev exypols 
\cxipioLS elcrlv 1] Kai ttov ev evecpoboLs; Kal 6 Kva^dprjs 
el-ev At p.ev olki']o~€is ov ttclvv ev exypots' eyo> yap tovtov 5 
ovk i)p.eXovv op-q ueVroi iOTLV evOa bvvaLT av aireXOcov 
(V tQ> Trapa\pi]pa iv acrcpaXel eiVat tov p.i] avros ye vtto- 
\eipLOs yevecrOai, p.i]be orra evTavOa bvvaLTO vireKKopiaacrOaL, 

€t U7/ TIJ TToAtOpKOtr/ TTpOCTKa0l']peVOS, U>CT7T€p Kal 6 eUOS 

14 itarr\p ttotc eTTOLrjcrev. eV tovtov bi] 6 Kvpos XeyeL Ta.be' 10 
'AAA' el OeXoLS, ecfn], eue 7rep\j/aL, iiTTTeas uot irpocrOels 
ottoctol boKOvcrL ueV/not etrat, otuai av crvv rots Oeols ttolt}- 
craL avTov Kal to crTpaTevpa irepxj/aL Kal cnrobovvaL tov 
bacrpov ctol' ert 5' eXiri^o) koX cfiiXov avTov paXXov i]plv 

15 yevi]crecrOaL r/ vvv errrt. kol 6 Kva£apr]s et7re* Kat eyu>, 15 
ecpt], eXiri£a> eKeivovs eXOelv clv irpbs <re p.a.XXov ?/ irpbs 
eue'* clkovco yap Kal crvvOi]pevTas TLvas tlov iraibcov ctol 
yevecrOaL avrov' coctt "lctcos av Kal ttclXlv eXOoLev 7Tpbs o~4' 
VTroyeLpicov be yevopevcov avrcov iravTa irpayOeii] av ?/ ijpels 
/3ovX6pe0a. Ovkovv ctol boKel, ecpi) 6 Kvpos, crvpcpopov 20 
etvai to XeXi]OevaL i)pas raiVa fiovXevovTas ; MaAAoi> yap 
av, ecpr] 6 Kva£apr]S, kol eXOoL tls avTcov eis \elpas, Kal el 
tls oppcoTO eV avTovs, aTTapacTKevacrTOL av Xap.j3avoLVTO. 

1 post t) add. \va-iTe\u (-f/ E) C E et F, \vfftTt\t~v D. wHAG: 
del. Hug 3 iirtiptTo A H cor. al SioiK-ficrtis G H avrwv 

H A G et D 4 nal irov om. D F lv om. H A G 5 tovtov ovk 

i)ut\ovv D F : tovto o75a C A E G H 8 ytveaOai] tlvai D F 

viroKofxio-ao-dai H A G 9 ko.\ C E : om. cet. 10 iroTt D F : 

toCtoCAEGH 5)|]5(DF ii eAwCEGctDF i/ii ^tj 
CE 12 doKOvfftv tKavol tivai oto^iai DF post olfxai add. yap CE 

av^ yap F 13 irt/nrttv D F 15 yev^o-tadat C A G H : iroff)O-to-0at 

E: to-to-Oat DF 16 fyi) om. DF av om. HAG et D 

17 post yap add. oti C A E G H ffvvdr\povs D F ffot twv iratSan' 

Ttvas C E avTov ffot ytvtffOat D F 19 Ttvoiv avTwv D F 

^rdvT , ttv irpaxOtii} §v Tjfxtts D F et &ov\w/xf9a D 20 tioKtl ffot D F 

ffvii<ptpov C E 21 yap av H A G : yap av oiiv C E : y' av oiiv D : 

yap ovv F 22 Ka\ antc tA.0o< om. CAEGH 23 inrapaffKtva- 

ffTOrtpot D F : airapaffKtvot Dind. KTPOT tlAIAElAS B II. 

"AKove toCvvv, eqbi] 6 Kvpos, T]v tL ctol bo£oo \eyeLV. eyo> 16 
7roAAaKis 8? v / crvv iracn tols p.eT euoiS Te6T\paKa du(pt tcl 
opia tT\s re o-?'/? ^oopas xal tT]s tQ>v , App.evioov, nal liriTeas 
Tivas ?/8?/ irpocr\afi<j>v T&v evdevbe eraipoov dcpLKopLrjv. Ta 
5 pCev Toivvv op.oia itol5>v, ecf>i\ 6 Kva£dpr\s, ovk av viro- 
TTTtvoio' et be 7roAv ir\eia>v rj bvvap.LS cpaivoLTo T]s eyu>v 
eloodas 6r\pav, tovto T]br\ vitotttov av yevoiTo. 'AAA' Hcttlv, 17 
ecpr\ 6 Kvpos, Kal Trp6(pao-iv KaracrKevdcraL koX evOdbe ovk 
aTTicrTov, Kal T]V tls eKetcre ecfayyeiA?/, a>? eya? (3ov\oip.r\v 

10 p.eya\i\v 6i\pav iroLT\craL' koX Itnrias, ecpr], alToii]V av cre £k 
tov cpavepov. KaAAtora Aeyets, ecpr\ 6 Kva<~dpi\s' eyco 8e 
o-ot ovk ede\T\croo 8t8oVat 7rA?/y perpiovs tlvcls, oos j3ov\6- 
p.evos TTpos tcl cppovpLa e\delv tcl irpos Trj 'Acrcrvpiq. Kal 
yap t<2 oVri, ecpr\, j3ov\op.aL e\6oov Karao-Kewdcrat avra oos 

15 eyypdoTara. 6it6t€ be <rv irpoe\i]\vdoii]s crvv rj e^OLS hvva- 
uet Kat 9i]p(pi]s Kal br\ bvo i\p.epas, irep.\l/aLp.L dv ctol iKavovs 
LTnreas Kal ire^ovs t<7>v Trap euot i]6poL<rp.evo>v, ovs crv \a- 
/3oov eidvs av Xols, Kal avros 8' av e'x_a>y ti\v d\\i]v bvvap.LV 
ireLp<jop.r\v p.r\ irpocrco vp.5>v etVat, tva, et 7ro?j Katpos et?/, 

20 eiTLcpaveir\v. 

Ovtoo br\ 6 pTev Kva£dpr\s evdeoos 7rpo? rd cppovpLa 18 
ijdpoL^ev limeas Kal ire^ovs, Kal ap.d£as be criTOv TTpoe.iTep.iTe 
ti\v eirl tcl cppovpLa obov. 6 be Kvpos edvero eiri tT\ iropeiq, 

1 7Ju DF: ovCAEGH roi om. D F 2 post c/jlov add. 

■Kipaais D F 3 Te om. D F linreas 8e rjSr) Tivas D F 4 Trpocr- 

Kanfiavwv C : irpoXa/xfidvwv H A G 5 "i/xoia iroioiv] bpQiv H A G 

«(/)?; 6 Kvaiaprjs '6/j.oia ttolwv C E 6 TrAeico D F r;s] Trjs ffrjs A : 

ttjj H, sed f)s s. v. 7 uwdiiir) F)j %x<»v D F toCto om. H AG 

■yi-yvono D F 8 «al ante ivdd8e om. CE 9 ^j/DF: Si<CAEGH 
*£ayyeA\T) fKelffe C E t£ayye'tAri D F : e£cciTf) 5t/ H A G i3ov\ot/j.r]v 

av Heindorf 10 &v om. CAEGH 11 £<pr} \eyeis DF 

12 croi om. CAEGH 13 avpia HAG 15 io-x v P° Tar<x 

G H cor. : iffxvpdrara A H pr. irpoe\r]\v6oiris (-eirjs e) D F : irpoe\r)- 
\i>9eis C E : irpoe\7)\vdots H A G «xois A H, qui oj in ras. : ex els cet * 
16 a.v om. CAEGH 18 otfiois ei>9vs CE : eWbs aviots cet. : corr. 

Stephanus 5'^DF: SeCAEGH 19 ttou D : ttoj C AEH : 

Trr/ G 20 eirt<pavoini)v CE 21 eufli/s EG 22 post iirireas 

add. Te D F 23 ante e9vero add. ev9e«is CE, eu0t/s H AG IV II. iv HENO<M2NT02 

kcu iifxa TTep.TTcov eVt tov Kva£dpi]v ?/ret rcov vetoTepcov 
iTnrecov. 6 be iravv ttoWCjV j3ov\op.evcov eTrecrdaL ov 
ttoWovs ebcoKev avrco. 7rpoeA?/Auc9dros 8' ?/8r/ tov Kva^dpov 
avv bvvdp.eL Tre(rj kcll lirfflKTJ tijv Trpbs rd cppovpia [obbv] 
yLyviTai rw Kdpco ra tepd eirl tov Wpp.ivi.ov [Uvai\ Kakd' 5 

19 Kal ovtcos e£dyeL 8? v / cos ets Oi]pav Trapeo-Kevaap.evos. tto- 
pevop.evco 8' avrco evOvs ev rco 7rpcorcp X^P^V ^ai/tcrrarai 
Aaycos* deros 8' e7rt7rrdpez'os ciIctlos, KartStbz; tov Aayco 
cpevyovTa, eTTLcpepdp.evos eiraLcre re avTov Kat cnj2'ap7racras 
e£i~jpe, Ka7reyeyKtoy eVt Xd(pov tlvcl ov irpdo-co exPV T0 rfl 10 
dypa o rt yOekev. 18001; ovy 6 KOpos rb cnqp.elov ijcrOi] re 
Kat TTpocreKvvqcre Ata /3afrtAe'a, Kai et7re 7rp6s rous irapovTas' 

20 TI pey t9r/pa KaA?/ ecrTai, co dvbpes, r)v 6 debs 0eA?/rn/. tos 
8e 7rpos rots opiois eyeveTO, evOvs cocrirep elcoOeL eOi]pa' Kai 
to p.ev irkijOos tcov ire^cov Kal tcov LTnrecov coyp.evov avrco, 15 
cos eindvTes tcl Qrjpia ec^avLo-Tauv ol be dpLcrTOL kqX 7re£bi 
Kai t7T7rets SteVracray Kai TavLardp.eva vnebe\ovTO Kal 
ebicoKov Kal rjpovv tto/Wovs kol o-vs Kal ekacpovs Kal 
bopKabas Kal ovovs dypiovs' 7roAAoi ydp ev tovtols rots 

21 roVots oroi Kai vvv ert yiyvovTai. eirel 8' eA?/£e tijs 0i]pas, 20 
TTpoo-p.ei£as irpbs tcl dpta rcoi> 'App.evicov ebenrvoiTOLT]o-aTO' 
Kal Tr) vo-repaiq a50is ec9?/pa TrpocreAOcov Trpbs tcl opr] cov 
copeyeTO. eirel 8' av e\i]£ev, ebenrvoiroielTo. to be irapd 
Kva£dpov o-TpaTevp.a cos fjcrOeTo irpoo-Lov, vTTOTrep.^as TTpbs 

2 eneaBat D F : airepxecrdat C A E G H 3 Kva£dpovs D F 

4 post Swa.fj.et add. koJ E et DF ir*C IK ii DF 65bv om. HAG 

5 IsVoi om. HAG: del. Dind., coll. Expcd. vii. 8. 21 koAo del. 
Dind. ; cf. ad Exped. vi. 4. 13, 22 ; 5. 2 6 8)| om. HAG 
8 \ayws C A E G ct F 5'] 5« 76 C E : 5«=' 7' H A G itnirTaixtvos 
codd. : corr. Cobct KartSwv Dind. : ts KartSuv C A E G H : ws 
KardSt Df: i>s KaraSwv F ut vid. (Dind.) ^.0701 CAEH : \aywv 
G et F 10 Kal a-rreveyKwv C E et D F I r ii ti av C E 
13 0€Ar> D F 14 iyivovro C E et D F «ufluj om. H A G 
15 &y/j.evov avrtji D F : wpfx.r\aev C A E (il H 16 e\av'taTOtev C A E H 
cor. : i^avicTTaiev G H pr. 17 SteffTrtcrav C E et D F to 
afirrToTtevo C ct D F om. 1! 20 0^01 om. A E G H eX-titav C E 
ct DF 23 enii 5' a5] tVtir)}; ot'/r IIA'1 24 Kva^dpovs DF KTPOT nAIAEIAS B II. iv 

avroi/s enrei' aTreyovTas avrov beLirvoiroLelcrdaL £>s bvo trapa- 
aayyas, tovto irpoLbcov cos crt>u/3aAeirat 7rp6s to kavddveLV 
errel be beLTrvijo-aLev, elire rco ap^ovTL ovtu>v irapeZvaL irpos 
avTov. uerd be to belirvov tovs Ta^Lapxpvs 7rape/cdAer 
5 eVet be Traprjo-av, eke£ev a>8e. 

"Avbpes c/uAot, 6 'ApueVto? irpocrdev p.ev nal crvp.p.ayos 22 
r)v koll vtti]koos Kva^dprp vvv be u>s f]cr6eTo tovs Trokep.Covs 
eirLovTas, KaTacppovel Kal ovTe to aTpaxevp.a irep.-rreL rjpZv 
ovTe tov baerp.6v d7ro8i§corri. vvv ovv tovtov 6i]pdcraL, r)v 

10 bvvu>p.eda, i]kdop,ev. u>be ovv, ecprj, oo/cet 7rotett'. crv p.ev, 
Co XpvcrdvTa, e-rreLbav diroKOLp.r]dfjS ocrov p.eTpLOv, Aa/3coy 
tovs rjpLLaeLS Uepcru>v tu>v crvv r)pXv Wl ti]V 6peivi]V kol 
/caraAa/3e tcl oprj, els & cpacrLV avTov, orav tl (poj3i]dr), 
KaracpevyeLV r)yep.6vas be ctol eyu> bu>crco. cpacrl p.ev ovv 23 

15 /cat bacrea ra opr) ravra elvaL, cooV ekms vpas p.i] 6cp6r)vaL' 
oucos be el 7rpo7reu7/ot? irpo tov crTpaTevp.aTos ev£u>vovs avbpas 
kijcrTOLS eoLKoras Kal to TrXrjdos Kal tcls crrokds, ovtol av 
crot, et tlvl evTvyydvoLev tQ>v 'App.evioov, tovs p.ev av crvk- 
Kap.j3dvovTes avTu>v Ku>kvoLev tu>v e£ayyekLu>v, ovs be p.i] 

20 bvvaLVTO kap.f3dveLV, aTroo-ofiovvTes av ep.Trobcov yiyvoLVTo 
tov p.i) opav airovs to okov crTpaTevp.d crov, dAA' a>s 7rept 
K\u)Tra>v (3ovkevecrdaL. koX crv ueV, ec/>?j, ovrco 7roter eyu> 24 
be dp.a rfj i)p.epa tovs r)p.icreLS p.ev tu>v ireCfiv eyu>v, Trdvras 
be tovs LTTTreas, Tropevcrop.aL Otd tov 7re8tot> evdvs Trpos tcl 

2 ante toCto add. ko.1 H A G 4 fxeTa tc> Suttvov 8e D F e/caAei 
D F 6 &i/8pes <pi\oi orn. H A G /xev irpoadcv avixtxaxos C E 

7 Kva^dpei HAG et DF tovs om. DF 8 to om. DF 

9 ante 6-npao-at add. Se? D, 5r? F acCAEGH 10 tj\6o{Mev om. 

D F S>Se fioi ovv SoKe? e<pt) D F ii aTroKo/xtffB^s C A E G : atroKo- 

Ltidrjs H itrov /xeTptov D F : eis tJ) optov C A G : eis t2> '6ptov E H 

12 ' %ot A H 13 ti] Ttva D F 14 olv om. C A E G H 

15 toCto to oprj DF rj/xas CAGHet D 16 TX-poirefjLirets A, 

qui o s. v., E G ev£wvovs D F : tovs ceavTov C E : tovs eavTov H A G 
17 K-rjo-Tas A H 18 Ttvt] tio-iv D F tovs~\ ovs C E et D F 

20 e/liroSwv AH 21 tov] to Dind., coll. Exped. iv. 8. 14 aov 

om. D F 23 twv Trefav piev {p.ev ire£&v E) tous rjixiffets ex<mv C E 

/xev om. H AG oTro^Tos DF 24 evBvs . . . dyflio-TTJTai om. AG 

(in A H sequitur SrjAov 6'ti /xdxeffQat Se t)v Set) errl tov ireSiov Sr)\ov 3ti) II. iv HENO*I2NT02 

fiaaikeLa. K<x\ yv p.ev dj'0i<rr?)rai, bijkov otl p.a\ea6ai 
beijaeL' yv 5' av vTro\copi) tov irebiov, bijkov ort p.eTa6eiv 
beijo-er i)v o' els ra opi) tpevyi), evravda bi), ecpi), abv epyov 

25 p.rbeva a<pievai T&v Trpbs ae dcpLKvovp.evcov. i'6p.tCe be 
coairep ev 6i')pq. i)p.as p.ev tovs eiTL(j]TovvTas eaeadaL, ae be 5 
tov enl rats apKVcn' p.ep.vi]ao ovv eKelvo otl <p6aveiv oet 
Trecppayp-evovs tovs iropovs irp\v Kivelcr6ai ri)v dijpav. /cat 
kekrjdevaL be bel tovs eirl toTs aTOjiaaiv, el p.ekkovaL p.i) 

26 a.iroTpe\}/eLV tcl Trpoa(pep6p.eva. p.i] pevroL, ecpi), u> XpvadvTa, 
ovtcos av rrota coarrep evioTe bia ti)v cpLko6i]piav irokkaKLS 10 
yap bki]V ri]v vvKTa dvirvos Trpayp.aTevi]' dkka vvv eaaaL 
^pi) tovs dvbpas to p.erpLOv diroKOLp.i)6i]vaL, ws dv bvvcovraL 

27 virvop.axeLir p.i]be ye, otl ov^ i)yep.6vas excov dvdpcoTrovs 
irkava dvd Ta opi), dAA' diri] dv rd 6i]pia vcpi]yi]TaL, Tavri) 
p.era6eLS, p.i]TL /cat vvv ovtco Ta bvajiara iropevov, dkka 15 
Kekeve aoL tovs i)yep.6vas, edv p.i) irokv p.daacov i) bbos 1), 

28 Ti]v pciaTrjv i]yeia6ciL' arpaTLa ydp i) paart) Ta\iaTi). p-i)be 
ye, otl crv eW^aaL rpeyeLV dvd ra opi), p.i)TL bpop.co i]yi']ai], 
dAA' cos av bvvrjTai aoL 6 arparbs eireadaL, tco p.eaco rijs 

29 airovbijs i]yov. dyadbv be ko! tcov bvvaTcoTaTcov *at 20 
TTpodvp.cov virop.evovTas rcvas eviore irapaKekeveadaL' eneLbdv 

be Trapekdi) to Kepas, irapo^vvTLKov eis to airevbeiv iravTas 
irapd tovs (3abi£ovTas TpeyovTas opdadaL. 

1 el fxev avOiffTaTon C E 2 aZ C E : Uv G et D : av F 4 -rrpbs] 
tls D F 5 firtCtfTOVVTas Stephanus : tiri^r]TriaovTas codd. ffv 

D F 6 rov om. H A G : tuv D 7 rov dripa D F 8 8« om. 

C A E G : in H erasum post 5«?add. abrbv C A E G H rovs~\ rots 
C A E G H to?s ffrS/Aaffiv] tovtois Ttrayixtvovs D F 9 a.noffTpe(ptiv 

DF 10 a5 iroUt] \vTTolr)s H AG II &ypvrrvos CE rrpa- 

yfxaTtvfi F 13 vrrvov rvxt7v C AE G H post yt add. crv D F 

txuiv avBpwrrovs rrKava HAG et F: t\o>v av6pwrrovs rr\avii D: *x f ' y 
rr\ava> CE 14 afprjyrJTat CE 15 fxtradt7s A : LitTadtls G : 

/xtTaOtls fxt /xd9r]Kas LitTitvat C E : /j.ffj.ddr)Kas cttTitvai D F 16 ictv] 

ivHAG post ixrj add. rrdvv C E et D F i\dfffft»v C E et DF 

17 p"affTT)v] apiffTt)v H AG rdxtffra H AG 18 iirt ffv tldtffai 

C E et D F : ffl> iirt Svvarrat H AG 19 SvvatT^ CE ffTpaTtwrrjs 

HAG ao r)yov] r) rb sequentibus iungentcs H AG SeJ-yapCE 
21 vrrofxtvovTa H A G 23 ante rrapa add. rb D F KTFOT 11AIAEIA2 B II. iv 

Xpva-dvras p.zv 8? v / ravra aKOvcras koI iiTLyavpcodels ttj 30 
ivrokf] tjj Kvpov, kafitov tovs r)y€p.6vas, cnreXdiov Kal 
irapayyzCXas a e8et rots dp.a avrS> p.ikkovcrL TTopeveaOai, 
avcTtaveTo. e7ret 8e aTT€KOLp.i]6r]o-av ocrov eSoKet p-irpLov 
5 etfou, iiropeveTo e7rt rd 6pr\. Kvpos 8e', e7ret8? v / 7/p.e'pa 31 
iyiv€TO, dyyekov p.€V 7rpoe'7rep7re irpbs tov 'App.tvt.ov, dirwv 
avTu> kiy€LV co8e* Kvpos, 00 'AppeVte, KeAevet ovtu> ttouw 
<re 07TCOS (»)s Ta-^LcrTa €\cov a7rt?/ Kat tov hacrp.bv Kal to 
trrparew/xa. r)v 8' epcora o7rou ei[iC, Ae'ye TaXrjOrj otl. i-nl 

10 rots dptot?. ?/y 8' epcora et /cat airbs epxo//at, Ae'ye k<zv- 
raC0a TaXrjOrj ort ovk oto-da. iav 8' 07ro'a-ot icrpXv irvv- 
OdvrjTai, avp.Trip.TT(Lv tlvol KeAeue Kat p-adelv. tov p.€.v 87/ 32 
dyyeAoy e7rtcrretAas raora €ir€p.\j/€, vop.i£(av crJtAiKcorepoy 
ovrco? etfat ?/ ,u? v / 7rpoet7roVra irop€V€crdaL. avrbs 8e o-7jz>- 

15 Ta£dp.evos ?/ dpLcrTOv Kal irpbs to avvT€LV Ti]v obbv Kal Trpbs 
to p.dy€cr6aL, €ltl 8e'ot, iiropi.vi.To. 7rpoet7re 8e rots arpartco- 
rats p.r]0~€va dStKetr, Kat et rts 'Appertcoy rco eVruyxdrot, 
Qapptiv re irapayyikkc.LV Kal dyopav tov dikovTa dyetjv ottov 
av coctlv, etre crtra etre 7rord rTjy^dvot 7rcoAetjv j3ovkdp.€vos. 

1 juej/ om. C E 2 tj) Kvpov H : K<ipov A : toO Kvpov cet. 3 a/ua 

H A G : ffi/i' C E et D F 4 dt/eirai/o»/TO H A G eVet D F : e'iret8d«/ 

C A E G H 5 irruSr) H A G : e'iret C E et D F 6 irpoetird/i/ C A G H 
(om. E) 7 5 om. C E 8 airtijs D F : dirwjs Kal oXo-r\s C : 

dirtijs /cal ofcrets cE : olo-ots A H : oarets G : corr. Dind. 10 et'] 0V1 

C E : r) G H /cdi/TaC0a ra\r)Qr) C E et D F : /cat raArjdr) A : Kal ravr' 

dAijflJj GH 11 V 5e CE et DF 12 K eA*v f tv CAEGH 

14 tlvat oi/T&is D F 15 avvTttv H et F : avvTTav C A E G : avvetv 

D 17 ^uijSei/ HAG t«j/ D : t$ F : om. H AG : avr$ CE 

18 QiKovTa H A G : f3ov\6fj.fVov C E et D F 19 ef tis o-tTta r) iroTa 

D F pr. post fiov\6/utvos add. 6 /iet/ . . . e^eirAa/yij ex initio lib. tert. 

D F, eadem illic ponentes KTPOT IIAIAEIA2 T 

'O pikv bi] Kvpos ev tovtols fjv 6 be \\pp.evLos cos 1 
y/KOvn-e tov ayyeKov ra ~apa Kvpov, e£e~kdyi], evvoijcras 
otl abt,KoCri K.ai tov baap.6v \ei~o)v Kal to o-TpaTevp.a ov 
-ep-wv, koX to p.eyLo-Tov, ec/Jo/3eiro, ort 6qj6i]o-eo-6aL e/ueAAe 

5 rct /JacrtAeta olKobop.€LV dpydp.evos coj dv LKava d~opdyeo-6aL 
eli]. 5ta ravra bi] 77ai'ra 6kvG>v dp.a p.ev bL€~ep.—ev ddpoC- 2 
fav tt\v kavTov bvvap.LV, dp.a 5' e~ep.~ev els Ta oprj tov 
veojTepov vlbv -.dfiapLV /cat ras yvvalKas, ti\v re eavTov ko.1 
ti]v tov vlov, Kal ras dvyaTepas' kol Koo-p.ov be kul Kara- 

io o-Kevi)v ti\v TrAetcrrou dftW avva-e~ep~e ~po~op.~ovs bovs 
avTols. ai/Tos be dp.a p.ev Ko.Tao-Ke\\rop.evovs e~ep.~e tl 
—paTTOL Kvpos, dp.a be avveTUTTe tovs ~apayLyvop.evovs 
tojv \\pp.ev[ojv Kal Taxy ~api]o-av aAAot Ae'yorres ort ko.1 
bi] avTos 6p.ov. IvTavda bi] ovk€TL erA>/ ets yelpas kK6i.lv, 3 

15 dAA' v~e\ojpeL. ojs be tovt eloov 77017/craz'ra avrbv ol 
' ApueVtoi, bLebibpao-Kov ijbi] €kucttos e~\ tu eavTov, fiovXd- 
p.eroL Ta ovTa eKirobcov 77otet<70ai„ o be Kvpos o)S eojpa 
<na6edrTojv «at eXavvdvTojv to —ebiov uecrroV, v~o~ep~ojr 
iXeyev ort ovbevi '~o/\ep.Los eh] rcozv p.evdvTOJV. et 8e' TLva 

20 (piVyoVTO. \l]\j/OLTO, ~poi]ydpevev OTL 0)S TToAe/xtco y^pi]0-OLTO. 

ovtoj bi] ol p.€V 7roAAot Ka.Tep.evov, T/rray 5' o't v—eyojpovv 
crvv rco /3acrtAet. e77et 0' ot avv rat? yuratcft —poidvTes 4 
eve-eaov els tovs ev rco o/iet, Kpavyi\v re ev0i/!> e~oCovv ko! 

3 Kei-rruv D F : KdiTwv C : At7ra.i/ A E G H 6 5ia Tra^ra 5t; 

TaCTa C E D : 5i' airavTa 5)? ravra F 7 avrov D F g 5f] Te 

HAG 10 avvtTTiiAirz A G 11 KaTacTKetfoVfox D post 

iTTifxiTf add. /u.a6uv C E 14 avrus H A G : ovtos D F : auToy 

ovtos C E 15 toCto eI5o»' avrhv Troirjaavra C E D F 16 /3oi;Xo- 

juej/os CEF 17 (KiroSwv A H et F iroirjaacrBai CE ws om. 

CEF 19 tr6\ffj.os H AG 22 alt. avv] iv CE 23 eir tovs~\ 

toIs C E Kpavyrjv t« evQvs C E D F : evdvs Kpavyr)v Tf H AG 

XF.N. CYROP. G III. i SEN04>flNT02 

tpevyovres IjklcTKovTo iroAAot [ye] avr&v. reAos 8e kcu 6 
7rais Kai al yvV£UK€S kol al 6vyarepes edkiocrav, KCU \pi\paTa 
ocra crvv clvtoIs dyopeva erv\ev. 6 be ftacrLkevs avros, eos 
f)cr6eTO ra yLyvopeva, aiTop&v ttoI TpdiroLTo eVt kdqjov tlvci 

5 KaTacpevyei. 6 8' av Kvpos tuvtci ibiov 7repttcrrarat tov 5 
kocpov rco irapovri crTpaTevpaTL, rcat 7r/>os' Xpfcrcirraz' Trep\j/as 
eKekeve (pvKaKi)v tov dpovs KaraAtTrorra tJkciv. to pev 8?/ 
o-Tpdrevpa i]6poC£eTO t£> Kvpu>' 6 be Trep\j/as irpbs tov 
'Appeviov KijpvKa ijpeTo lobe Et7re' /xot, ec/>?;, £> 'ApueVie, 
iroTepa ftovkei avroO pevcov tu> Ai/uoi kcu rco bC\j/ei pd\eo~6aL 10 
?/ ets rd tcro'7re8oi> Karaftas ijplv biap.dyjecr6ai; aTreKpCvaTO 6 

6 ^App.emos 6'rt ovbeTepois ftovkoLTo pd\eo-6ai. irdXiv 6 
Kvpos irip^/as i)p<oTa Tt ow Ka^?;o-at evTavda Kal 011 kcito- 
ftaCveLs; 'Airopiov, ecpi), d rt XPV "noLelv. 'AAA' ovbev, ec/n/ 

6 KCpos, d7ropety o-e 8er e<fecrrt ycip crot e7rt StKz/y koto- 15 
ftaCveiV. TCs b\ ec/»/, ecrrat 6 8tKd(W; Aykov ort a? 6 c9eos 
ebtoKe Kat di>ei> 8ik>/s yjpiicrOai 001 o tl ftovkoLTo. evravOa 
8?/ 6 'AppevLos yLyv(x>o~Ko>v tijv dvdyKi]v KaraftaCveL' Kat 6 
Kupo? kaftiov eis rd pecrov KaKelvov kol tcl akka irdi'Ta 
TrepLfCTTpaTOTTdbevcraTo, opov ijbi] Trdcrav eyjtxiv tijv bvvap.LV. 20 

7 'Ef roijro) 8e rcp XP " 1 ' 10 ° T>pzo-ftvTepos irals tov 'AppevLov 
Tiypdvrjs e<f aTrobi]pias tlvos 7rpocr//ei, os xal crvvOi)pds ttotc 
eyeveTo tu> Kvpco' kol a)S i)Kovo~e rd yeyevi]peva, ev6vs 
TTopeveTaL too-irep el\e TTpbs rbv Kvpov. ws 8' et8e TTarepa 
re kcu pi]Tepa Kal abeXcf)ovs Kal Ti]v eavrov yvvalKa 25 

1 yt om. C E D F Ktx\ d 7ra?s] ol 7ra?8es C E 3 ra xp^U iaTa 

D F 3 «Tuxf H A G : irvyxavtv C E : (tv\ov D F aurbj 

Pantazides : ainwv codd. 4 rpai-oi H A G 6 7rpta xpvadvrav 

11 A G et D : xP uff «' /Ta C E F 7 iKtKtvai C E 8 t^ om. C E 
7rp2>y] tis C E 9 IfpeTo KripvKa H A G 10 rjj Sii^j) C E D F 

12 ouStTfpois] ooSefi C E /uax^fft^ai] Sia/udxfo-Oai G H 13 Kat?i- 
ffai H AG ovk a-Tof$aivtis A G : ov Kajrofiaivtts 'sic H 15 SiVfj 
D F 16 «crTai om. C D F post 0eos add. 0-01 C E 17 xpv^aoSai 
C E : ffoi xpT)o~ ao ~Q ai ^ ^" 2 ° ^crTpaT07re8eucraTo H A Ci : Trepieo-Tpa- 
t« waro CE 2i6eHAG:87,CEDF Trpeo-fiuTaToj C E D F 
23 iytytvrjTo C F. 1 1 1 24 jyTrep D : du F 25 t« om. C E D F 
d8e\ipas codd. : corr. Weiskc avrov C E D F KTPOT riAIAEIAS T III. i 

al\ixaX(i>T0vs yeyevrjp.evovs, ebaKpvcrev, ojcnrep ei«o'j. 6 oe 8 
Kvpos Ibojv avrbv aAAo p.ev ovbev ec/uAocppoyr/craro avToi, 
et7re 8' ort Ets Kaipov r/Kets, ecprj, ottojs tt)s 8tKr/s aKOvcrr]s 
irapoov tt)s dpcpt tov Trarpos. Kal evdvs crvveKakeL tovs 
5 r)yep.6vas tovs re tmv YJepcrojv kol tovs t&v Mr/8coy 
irpocrzKakeL be koX et rts 'Appezncoy t&v evTLp.oov frapijv. Kal 
Tas ywaiKas ev rats app.ap.d£aLs Trapovcras ovk aTTr)Xacrev, 
dAA' eta aKoveLV. o7ro're 8e KaAcos efyev, fjpyjeTo tov Xoyov 9 
'X2 'AppeVte, ec/jr/, irpwTov p.ev crot crt>p/3ot'Ae?Jco ei> rrj 8i'k?/ 

10 TakrjOrj XeyeLV, iVa rrot ei> ye a7r?y t6 er3ptcn/ro'raro;r rb yap 
\j/evb6iJ.evov cpaCvecrdaL ev tcrtft 6'rt Kat tov crvyyvojp.i]s tivos 
Tvyyavuv ep.irobu>v paAtcrra dt*0pco7rot? ytyrerat* eVetra 8', 
ecpri, crvvio-acTL p.ev croi koI ol iralbes kol al yvvawes avrat 
TravTa ocra eirpa^as, Kal WppLevLojv ol Trapovres' r)v be 

15 alcrddvoiVTaL cre dXXa i) rd yevop.eva Xeyovra, vopLLovai cre 
Kat avrov Kara8iKa£eti> creavTov irdvTa tcl ecryaTa Tradeiv, 
i]V eyco rdAr/^r/ irvQojp.aL. 'AAA' epcora, ec/j?/, co Kvpe, 6 tl 
/3orJAet, b>s TaXrjOi) epovvTOs. tovtov eveKa Kal yevecrOoj 
6 tl fiovXeTai. Ae'ye 8r/ pot, ecpr/, eTroXep.r\ads 7rore 10 

20 'Acrruayet rco rr/s ep.i]S /xr/rpo? Trarpl koI tols oXXols 
M?/8ots; v Eycoy', ec/jr/. Kparr/tVis 8' rj7r' a7jro?3 avvojp.oXoyrj- 
cras baap.6v olaeLv Kal avaTpaTevaeadaL ottol eirayyeXXoL, 
Kal epvp.ara p.i] e£etv; 'Hv Tavra. Ntjv ovv 8td rt orjre tov 
baap.6v aTrijyes orjre to aTpdrevp.a e.Trep.Tres, ereL\L(es re rct 

25 epvp.aTa; 'EXevOepCas eiredvpLovv koXov ydp p.0L eboKeL et/jat 

3 t(pn om. C E D F post Siras add. av C E D F 4 o-iry/faAet 

H A G 6 irapeKoAei C E 8 post A<fyou add. /caJ C E D g o-u/ii- 
/3oiiA.euo"a) G H eV tj) Siktj om. C E 12 e/j.iroSuv H et F 

/j.d\tcrra avdpclnrots yiyverai H A G et D F : KadlcraTai fxa\icrra avQpdirois 
CE 13 Kal al yvvatKes Kal ol iralSes CE avrat om. CE 

16 o-auToO C E D F 17 post ?V add. ^ G H 18 e'/«/(oHAG 

/cal om. C E D F 20 Tf}s] t«HAG 22 ffvffTpareviaBai C E D F : 
owTpaTei/o-ao-0ai HAG: corr. Stephanus iiirov codd. : corr. Dind. 
post ottov add. koI C E TrapaTye^Aoi (sic) C : ■n-apayyeA.e? t 

24 airriyayts C E D F t6 om. C E D F eTre/j.ires CEHpr. et F : 

d7re'7re/i7res H cor. A G : eVejU^as D 25 Kal tis e<pr) e\ev6eptas D : 

e\ev6epiav eire8v/j.ovv efprj C E SoKei C E D F 

XEN. CYROP. 6** III. i HENO<I>X2NT02 

kcli avTov eXevOepov etTjat Kal iraLcrlv eXevOepiav KaraXnreiv. 

11 Kal yap errrtTj, ec/>>/ 6 KSpoj, KaXbv p.a-^ecrOaL, ottcos p?/7rore' 
tls bovKos peXXoL yevi]crecrOaL' i)V be 07/ ?/ iroXepco KpaTi)0els 
?/ Kat dAAo?j tlvci Tpoirov bovX(oOels eiTL)^eLp(ov tls cj)aivi)Tat 
toxis becnroTas cnrocrTeptlv eaVTOv, tovtov ctv irpwTos TTOTepov 5 
o)? dyaObv avbpa Kal KaXa -nparTovTa rtpas 77 aW d8tKo{5i'ra, 
i]v Xdfii]s, KoAd^ets; KoAd^to, ec/j?/" ov yap eqs crv xf/evbe- 

12 crOaL. i\4ye bi) cracpcos, ecpr) 6 KSpo?, mQ' ev eKacrTov i]V 
ap\tov Tis TVXV °~ 0L Kat aua /°r?/, TTOTepov eqs apytLV ?/ dAAoTJ 
KadicrTi]s o\vt avrov; "AXXov KaOicrTi)p,L. Ti be, i)v XP 1 !' I0 
/uara 7roAAd e\ij, eqs 7rAo?jretr ?/ Trevi]Ta 7rotet9; ' Acpaipo?jp.ai, 
ecfii), a av e\cov Tvyydvi]. *Htj be kol Trpbs iroXepiovs yt- 
yv(ocrKi]s avTov dc/WrdueTJOTj, ri ttol(ls; KaTaKaivco, ecpiy ri 
yap bel eXey\Oevra ort \j/evbopaL diroOavelv paXXov ?/ 

13 Ta.Xi]6i] Xeyovra; evOa bi) 6 pev Trals avTov uis ijKOVcre Tavra, 15 
TTepLecrTTacraTo rijv TLapav koX tovs TreirXovs Kareppij^aTo, al 
be yvvaLKts avaj3oi)cracraL ebpvTTTOVTo, a>s ol\opevov tov 
Trarpbs Kal clttoXioXotwv crcpcov ijbi). Kal 6 Kvpos crLC0TTi)crai 
KeXevcras eliTev Klev ra piev bi) cra otVata ravra, to 
'AppevLC i)pZv be ri crvpfiovXeveLS Zk tovtwv iroLelv; pev 20 
bi) Wppemos ecrnliira dirop&v Trorepa crvpftovXevoL tu> Kvp(o 
KaTaKaiveLV avTov ?*/ ra2'ayrta 8t5dcrK0i uv avrbs ec/>?/ ttolhv. 

14 6 be irals aijTov Tiypavi)s eirrjpeTo tov Kvpov EtTre' uot, 
e<pi), to Kupe, e7ret 6 7rar?/p d7ropo?j7jrt eoLKev, ?'/ <T7jp,/3o7jAe7jVco 
7rept a?jroO a otpat crot /3e'Artrrra et?jat; Kat 6 Kvpos, ijcrOi]- 25 
p.evos, ot€ crvveOi]pa avrui 6 Tiypavi]S, crocpLcrTijv TLva ai)T(o 
crvvovTa Kal Oavp.a£6p.evov vtto tov Tiypdvov, ttclvv (TreOvpei 

3 txfWoiro C E : /usAAtj Herwerden tj om. H A G 4 Sov- 

Aa>0elr] x el P ( "^«^ CE 6 Tt/xrjo-ais HAG 7 post av add. 

*^rj C E 10 «oe«rTas C E 12 & om. D F, unde av Dind. ^«/] 

av C E 73 /caTOKaiVa»] ayaipai A mg. H mg. 15 (i>8a H AG : 

(VTavBa CEDF 17 KaTtb~p\mTovTo CE: (k6tttovto A mg. H mg. 

18 post iraTpbs add. avTuv C E ante <t</>u>>' add. TravTwf c A E g H D f 

19 antc f[7rev add. 7raAi»; CEDF 21 airopwv ifftwira HAG 
ffv/j.$ov\(v(t H A G ct E 22 (avrhv C E D F 24 5 Kvp( 
t<pV D F 25 &] ola C E olotxat H A G KTPOT IIAIAEIA2 T III. i 

avrov aKovo-cu 6 tl ttot kpoir]' Kal i:po6vp.tos eKe'Ae?Jcre Ae'yeti' 
o rt ytyvcao-KOi. 

'Eya> Toivvv, ecp?/ 6 Ttypcnnj?, et p.zv ayacrai tov iraTpbs 15 
1) dcra /3e/3o?JAe?jrat 77 ocra Trtirpaxt, irdvv croi avpLfiovXevoo 
5 tovtov pipeicrflar ci peVrot aoL ooKet irdvra 7/papr?7KeVai, 
o~vp.[3ov\evco tovtov /j.?/ ptpetcrflai. Ovkovv, ecp?? 6 Kvpos, 
tol bUaia ttolcov ?'/Kto-r' av tov apLaprdvovTa pLLp.OLp.-qv. 
"Eo-ru 1 , ecp??, ravro. KoAacrreW ap' av et?/ KaTa ye tov 
crbv Xoyov tov iraTtpa, eurep tov dbLKOvvTa StKatoy KoAa(*e«\ 

10 CoVepa o' r)yfj, u> Kvpe, dp.€LVov elvai crvv tco crcp dyadco ras 
rtpcoptas TTOLclcrOai 7/ o~vv Tjj afj £r]pLLq; 'EpLavrbv apa, ecp??, 
ovtco y av TLp.copoip.qv. 'AAAa peVrot, ecp?? 6 TLypdvqs, 16 
peyaAa y av ^qpuolo, et toxjs aeavrov Kara/cairots tot€ 
6770're o-ot 7rAetcrro?j a^tot etey K€KTr)a6aL. TIcos 8' av, ecp?7 

15 6 KOpos, tot€ ttXclcttov a<ftot yty^otrro dvdpcoiroL o7roVe 
aotKOJjyres cWlctkolvto; Et roVe, otpat, acocppovts yiyvoLvro. 
hoKel yap p.0L, co Kvpe, oiVcos tytiv, dvav p.\v acocppoavvqs 
ovb' oAAt/s apeTTjs ovbkv ocpeAos eti>ar ri yap aV, ecp?7, 
XpJ/cratr' av tls layypco 7/ dvbpticp p,?/ acocppovL, [?*/ tTnrtKco], 

20 tl bc- 77Aoucrtcp, ri 5e bvvdaTr] eV 7ro'Aet; cttjtj 8e acocppoavvr] 
Kal cptAos 7ras \pr']aLp.os kol depdircov ttcls dyaOos. Toirr' 17 
ovv, ecp?/, Ae'yets cos Kat 6 cr6s 7rar? v /p eV r?/oe r?/ pta r)p.cpq 
e<f dqbpovos acocppcov yeyeV?/rat; riazn; pey ovr, e<p?/. rici(9?/pa 
apa r?/? ^fv\r]S o~v Aeyets etyat r? v /y crutqbpoavvqv, coatrep 

25 Av77?/7,', 07j p.d6r]p.a' ov ydp dv br]Trov, etye cpp6vLp.ov 5et 
yeye'crc9at roy peAAoyra aiotppova (aecrOaL, Trapayprip.a e<f 

4 ffv/j.$ov\ev(ru H A G 5 ei . . . /j.i/j.f7(r6ai om. H A G et E 

6 toGtoj' g et F : coi outoi' C e D 9 <rov om. H A G 11 fipa 

om. HAG 13 y av DF: AHAG: Si/CE «cwtoOCEDF 

t(^t€ om. C et G 14 &«/ om. C E D F 15 ToVe om. C E D 

Hvdpwiroi H A G et D : ol &vOpa>iroi C E F 16 ei] ^ C E : ^ D of^uai 
om. C 17 ovtcoj (X elv & K vp € ^ ^ J 9 , * (T X l 'P < ? ^ avSpfiep fjJq 

adxppovi c et H A G (yUTj ffaxppovi om. E) : *x v PV o.vSpeia> /utj aaxppovi p}) 
icrxvpip C : cx v PV ("**s D) avSpfia) fjrj (raxppovi fjrjS' iax^PV ^ F ^ ' 7r_ 

7ri«<p del. Sehneider 24 o-i/ Ae'7ei$ t^j i^ux^js CEDF 25 \vyi)v 
A H 26 7rapaxp?)/ua om. H A G III. i EENO<fȣNT02 

18 a<f>povos (T(a(jif)u)v dv tls yeVotro. Tt 6', ecpi], u> Kv/>t, 
ovttoj fiadov Kal tva dvbpa bC d(ppocrvvi]v pkv iirL^eLpoviTa 
KpeiTTOVl eavrov jxd\€cr6aL, (TTCLbav 6e ijtti]6T], evdvs Trarav- 

ptVOV T1JS 77005 TOVTOV d(f)pOCTVVlJS ', 7T('i\lV b\ iCplJ, OVTTO) 

kojpaKas tto\lv di'T LTaTTOjxevijv TTpbs tto\lv krepav, Tjs e7ret5ar 5 
i]TTi]6j] TTapaxjiijpci tovti] dvrl tov pd\ccr6aL TrddfcrdaL 

19 efleAet; Woiav b\ «0?; 6 Kvpos, kcu gv tov iraTpds T]ttov 
\zycov ovtojs i(ryypi£t.L crfcroxfipovicrdaL avrov; ? Ht vi\ 
At", e(f)i], crvvoLbev eauru> k\(vdepias p.(V (TTLdvpijaas, 
bovXos b ws ovbeiToiTTOTt yevopevos, a oe ojTjdij \pijvaL 10 
kadeLV ij cpddaaL ij dirofiLacracrdaL, ovbkv tovtojv LKavbs 
ytvojxtvos bLairpd^acrdaL. ae 8e otoey, a jxkv ej3ov\T]6ijs 
i^airaTijcraL avTov, ovtojs e^aTraTijcravTa ojcnrtp dv tls 

TVCpkoVS KOX KOJcpOVS KaX JXljb' OTLOVV CppOVOVVTOS Z^aTTaTlj- 

creLtv a bk wTjdrjs \a6tlv \pTjvaL, ovtoj <re otoe \a66vra 15 
aVre a kvopL^ev kavrQ) k\vpd X^P 10 - d.iroKclcrdai, crii elpKTas 
TavTa eAa#es irpoKaTacjKevdcras' rd\(L oe toctovtov 7reote- 
yivov avTov coo-re Trpocrojdev (-(fidacras (\6ojv crvv ttoWw 
gto\oj TTpLV tovtov tijv irap kavro) bvvapLv adpoicracrdai. 

20 "E7retra ooxet o-ot, kcprj 6 Kvpos, Kal 1) tolovtij Tjrra aojcppovi- 20 
£eu' lkovij eu>at dvdpojrrovs, rd yvojvaL aAAous kavrojv 
fit\TLOvas ovras; IIoAu ye jxaWov, e(f>rj 6 TLypdvrjs, ij orav 
]xd\i] tls ijTTijdTj. 6 pkv ydp lcryyL Kparijdds Zgtlv oth 
ojTj6ij crojpacTKTjcras dvajxa\CLG6aL' kol tt6\(ls ye aAouo-at 

1 tis bDF 2 a<ppoavvi)s D F 4 irpb tovtov C E F -TroAie 

C E D F : ir6\tv H A G 5 prius ir6\iv om. H A G fjs H A G : 

'■/itis C E D F 7 84\tt C E D F \eyaiv ^tthv C E 8 lo-xvpl(n 

C E D F : l<r X vpL(fis HAG # scripsi : fy H A G : «V ?) C E D F 

11 1) antc airof}ti<ra<r9ai om. HAG 12 SiaTaf^ao-dai HAG 

i^CEDF: MHAG 15 oVtws C ED F et A H o-\ olSt 

dcl. Hcrwerdcn 16 avrcp CEF ao\ upnras ravra HAG (in 

quo ao\ punctis notatum cst) : ravra av tipKTas avT<j> C E F : ravra 
tlpKTas iavT<jj D pr. (ai/T<j> D corr. ) : Tavra ab tlpKras aavT<j> Hug 
17 t\adt HAG 18 irp6aw6tv C E : irp6a6tv H A G et D: irpoaw- 

■nov F 19 iavTuv CEF aOpolaai CE 21 tJ> HAG: 

rov C E D F iavTwv 6.\\ovs C E : a\\i)\ovs iavrwv H A G : iavrov 

DF 22 yt om. HAG 24 awnaaK-qaas HAG : rb awfia 

aoK-fjaas C D F : awfia aaKr)aas E yt~\ oi C E KTPOT riAIAEIAS T III. 

(TV[j.fJLa.\ovs —pocrXa)3ovcrat olovrat avap.a\ecra(r6ai uv ovs 
d' av j3e\riovs rtves eavriov fp/tjaraivrai, rovrots -oWuKts 
Kal dvev avayKris e6e\ovcrt —eidecrdat. ~2,v, ecpr), eoiKas 21 
ovk oXecrdat rovs vfipto-ras ytyvcocjKetv rovs eavrcov aojcppove- 
5 crrepovs, ovbe rovs K\e~ras rovs u?/ K\e—Tovras, ovbe rovs 
\lrevbopevovs robs Tu\r)9fj \eyovras, ovbe rovs dbtKovvras 
rovs ra htKata —otovvras' ovk olcrda, e<pr\, ort Kal vvv 6 
crus —ari]p e\}revcraTO Kal ovKer f]p—ebov ras —pbs ?/ud? 
crvv6i)Kas, etbcos ort i)p.e'is ovo' ortow Jjv ^ Xcrrvdyr^s crvvedero 

10 77 apa/3atrouer; 'AAA' ovb^ eyco rovro Ae'yco <o$ rb yviovat 22 
povov tovs j3e\riovas crcocpport^et uvev rov btKiqv btbovat 
vtto rcor i3e\rt6v(ov, uxnrep 6 epbs —ari]p vvv bib(ocrtv. 
'AAA', ecpi] 6 Kvpos, '6 ye crbs -uri]p ~e~ovde p.ev ovb* 
orto7ji' 77co kukov cpO/Setrai ye pevrot ev 018' ort u?/ 77arra 

15 ra ecr\ara ~ddi). Otet ovv rt, ecpi) 6 Ttypdvi]s, udAAor 23 
KaraOouAoTjcr^at dvdp(o~ovs rov layypov <po(3ov; ovk otcn9' 
ort ot p.ev rco lcr^yporaTio /coAdcrpart ropt^buerto crtbi]p<o 
vatoptevot duco? e6e\ovcrt koX iraXtv p.d\ecr6ut rois avrots; 
ovg 0' av crcpubpa <fioj3r]6(0crtv dv9pco~ot, rovrots ovbe ~apa- 

20 p.v9ovp.evots ert dvrtf3\e~etv bvvavrat; Ae'yet? crv, e<pi], a>? 
6 <p6)3os rov epyco KaKovcrdat p.a\\ov /coAd^et rot/? dv6p<o- 
—ovs. Kat tnj ye, ecp?/, olcrda ort d\r]6ij Ae'yar e-icrracrat 24 
ydp ort 01 uer <pof3ovpevot u? v / <pvy(ocrt ~urpiba koX 01 ue'A- 
Aorre? p.dyecrdat bebtores u? v / f)Trr)d(ocrtv [d6vp.(os Stdyoucrt, 

25 Kat ot —\eovres p?/ ravay^/ircocrt,] »<at ot bov\eiav Kal becrp.bv 
cpoj3ovp.evot, ovrot p.ev ovre crirov ovO' vnvov bvvavrat 
Xayydvetv btct rbv cp6(3ov 01 be ijbr) ptev cpvydbes, yjbi] 5' 

1 avafmx^adai C E 2 tiv\s post rry-qcruivTai C E 3 6e\ov<riv 

H A G 6 dA7707j H A G et D 8 <ty suo-oto /ca} ou/c om. D F 

ou/c i^ri/j.w45ov codd. : corr. Cobet 9 ov5' om. C E 10 Tavra 

HAG 13 •yf om. CED 15 ti ovv CEDF 19 of 

&v6poj~oi C E Trapa/j.v6ovfj.fvois D: irapafivdov/xevoi HAG et CE : trapa- 
fiv6ovfj.( vqjv F 20 «Ti om. D 22 <?<pr) om. H A G 24 riTTt\6S><ri 
pa6vfi<vs C E D F a.6vfj.<iis . . . vavayr\<rui(ri del. Madvig 25 Safffibv 

C E D F III. i EEN0*GNT02 

i]TTi]pevoL, ?/5?; 6e bovktvovTex, €(ttlv 6t€ bvvavTtu koI 

25 pdkkov Ttov evbaLp.6vo)v eo-QieLV re nal KaOevbeLV. ert oe 
(f>ave]>toTepov Kal ev roto-oe otov tpoprjfia 6 (\>6jios' emoL yap 

(})Oj3ovp.€VOL p.1] kl](f)0eVT€S aTToOaVOXTL 7TpoaTTo0vi']<TKOV(TLV 

vito tov tpofiov, 01 p.ev piTTTOvvTes eavrovs, o[ 8' aiTayyo- 5 
p.evoi, ol 8' a7Too~(paTTop.evoL' ovtoj irdvTLov Ttov betvtov u 
(pofios udAtcrra /cara7rA?/rret to.9 yj/vxas. rbv 5' eucV 
Trarepa, ec/j?/, vvv ttios boKels 8ia/ceto-c9ai tijv \]/v\i']V, os ov 
pdvov ire/si kavTov, dkka kol irepl ep.ov ko\ TTapl ywaiKOS 
Kal irepl ndvTtov Ttov tckviov [bovkeias] 0o/3etrat; koI d io 

26 Ku/jos etTref 'AAAd vvv p.ev euotye ovbev aTTLo-Tov tovtov 
ovtci) Sia/ceto-Oar 80/cet ueVrot p.oL tov avrov avbpos etrat 
/cat (vrvxovvTa e^vftpicraL /cat TTTaio-avTa Ta%y tttij£cu, koX 
dveOevra ye 7rdAti? av peya tppovrjo~aL koX irdkLV av Trpdyp.aTa 

27 iiapao-yjuv. 'AAAd z'at ud At", ecpi], 00 Kvpe, e\€L uh* 15 
TTpo(pdo-€Ls ra i)p.€T€pa ap.apTi']p.aTa toaT aTTLo~T€LV ijpXv 
ecfecrrt 5e' crot koX (f)povpLa evT€Lxi{€LV /cat rd €\vpa KaT *X*- v 
/cat dAAo 6 tl av j3ovki] ttlcttov Aau/Sdreu*. /cat ueVroi, 
(<())], i)pds p.ev ecfets ovbev tl tovtols p.eya kvirovpevovs- 
pep.vi]o-6p,e0a yap otl 7/ueis avrtov atrtot eo-p.ev et be tlvl 20 
Ttov avap.apTi']Ttov irapabovs ti]v apxh v aTTLo-Ttov avTots tpaveT, 
upa p.i] dp,a re ev ttoli']o~€ls /cat dp.a ov tpikov vop.Lovcri cre* 

et 8' au tjwkaTTop.evos rd d7rex0dz;ecrc9ai u?/ e7ri0?/o-et!> avrots 
(^vyd tov p.i] vj3pio~aL, opa p.i] eKeivovs av bei]o~€L o~e atotppovi- 

28 £eLV ert udAAoi' 7/ ?/uds vvv eber]o~ev. 'AAAd val pa tovs 25 

1 orav C DF (om. E) ical om. H AG 2 ante «aSii^Sei»' 

add. -rlvtiv koICE 8e om. C D F 6 6 om. H AG 8 fy?? 

om. C E ircSs vvv C E aiwt^etrfloi D F g irspl antc -y i -'» / niKi>s 

om. H et F 10 rtKviav] iraiSwv C 8ov\-'tas om. Jrt/. 987 

II OVTW TOVTOV C D F 12 OUTCDJ A H I3 K0( «yTUX 0l '''' Ta 

C E D F : tvTvxovvTa H A G Tm'i£avra H A G 14 /j.f-ya . . . aii 

om. HAG 15 irapix^v H AG 16 w<tt' av H A G 18 $ov\-t 
H cor. A G 21 7ra/>a5ui'v C E D : 7ra/jf5i'5ous H A G : 7rapa5i5oi>s d F 

a7rnTTti>, sed os s.v. A H (qui accentum quoque supcr a addit) : 6.t-httos 
('• ai>Tos DF (pavijs CE: <pavf)s H cor. AG 22 -roniajis 
HAGctF vou.i<rov<Ti'HAG 24 Sf^HAGetCD KTPOT nAlAEIAS T III. i 

deovs, ec/»/, tolovtols piv eycoye VTTi]ptTaLs, oiis eibeirjv 
avdyKj] v-mipeTovvTas, ai]bcos dv p.0L Sokco xPV a ^ aL ' ovs 8e 
yLyvtoo~K€LV boKoii]V otl evvoiq Kal cpikiq rrj ep.?'/ to beov 
avkkap.j3dvoL€v, tovtovs dv uot 8okco Kal dp.apTavovTas 
5 pqov cpepeiv ?/ tovs picrowra? p.iv, eK7rA.eco Se Trdvra dvdyKi] 
OLaTTOvovp.h'ovs. Kal 6 Ttypdznjs etTre irpbs Tavra- <$>Lkiav 
Se irapd rivcov dv 7rore kdfioLS ToaavTt]v dcrr]v aoL irap 
r)p.u>v e£ecrrt KTyaaadaL vvv; ITap' Ikzlvlov otpat, ec/)?/, 
[irapd] tlov p.7/SeVrore irokep.icov y(yevr]p.ivcov, et e0e'A.ot/ut 

10 eve-pyertlv ai/Tovs coairep av vvv pe KeA.e?Jets evepyereu> 
vp.ds. 'H xat bvvaLo dv, ec/>?/, 2> Kvpe, kv tu> irapovTL vvv 29 
evpety orco b\v yapLcraLO daairep ru epco irarpi; avTLKa, ec/>?7, 
rjv TLva kqs Cv v T &v ce pn]b€V ?/8ik?/koVcoz>, Tiva ctol tovtov 
\dpLv otet avTov eicrecr0ai; ri 8', ?//; a?3ro7j reKva Kal yvvaiKa 

15 p?/ dcpaipfj, tls cre tovtov ere/ca c/nA?/cret p.akkov r) 6 vop.i(cov 
TrpoaiJKeLV avTto acpaLpedijvaL; ti]v 8' 'AppezHcoTJ fiaaLkeiav 
et p.i] e£et, otcrfld rtra, ec/>?/, kvTTOvp-tvov p.akkov r) r)p.ds; 

OVKOVV KOL TOVT, ec/>7/, bl]koV 6Vt 6 pdAlCrra kVTTOVp.€VOS ei 

p.? v / jBaaLkevs et7/ 01V09 «at kaficov rr]v ap\i]v p.eyiaTi]v dv 
20 crot x^P lv f '8et?/. et 8e' rt crot, ec/>?/, ue'Aet Kat rou cos 30 
iJKLara TtTapayp.iva rd8e KaraAt7reu', drav dirir]s, o-KoV/et, 
ec/)?/, TTOTtpov av otet ?'/peuecrre'pcos' e)(eii> ra eV0d8e KaLvijs 
yevop.ivi]S dpxys V ttjs eiooOvias KaTap.evovai]S' et Se' rt crot 
peAet Kat tov cos TrkeiaTrjv crrpartay (£dyeLV, t'lv dv otet 
25 p.dkkov eferdcrat ravTi]V opOcos tov irokkaKLS avTr) /ceyp?/- 
p.cvov; et 8e Kat XP 1 1P-<*™ V 8e?/cret, rtV ay rarra vop.i(eLs 

6 «zVe om. C D F ^«A.t'ai/ 5' (8e) 6>7|CEDF 8 oiofxai C E D F 

9 ■na.pa. del. Cobet /ur/SeVoTf outois C E : /j.ij5tTru>irorf D F 

10 /ceAeoets /le C E D F 12 a.v om. D 13 x°-P lv tovtov C E F 
14 8' t)v HAG: 8e Uv CEDF avr^ HAG: Jai/T,) CEDF 
17 Ttya 6^)77 AoTroo^evof fj.a\\ov f) F : Ttca XvTrovfxevov /xaWov f) D : Ttya 
e(pri vvv \virovfxevov &A\ov f) H AG: Ttva aAA.of Xxnrovfxtvov tj CE tjj/' 
&v et 18 fxaXio-r' av Nitsche 18 toDt' H A G : tooto c E : tovtov 
C D F 19 ;8ao-tA.eOs efy H A G et C E : /3ao-tAeoo-et D F apxV 
om. HAG 21 /caTaAenreii/ H pr. 23 yevofifvrjs CEDF: 
apxofj.(vy]s H AG 26 Si-fiaT) CE s.v. D III. i EEN0*IINT02 

KptlTTOV tKTTOfJLCrai TOV KCll elboTOS Kul €\OVTOS TTCLVTa TU 

uvra; coyaOe, €(j>i], Kv]>e, tpvka£ai p.i) i]]xas airofiaXiuv cravTov 
£i]p.LLocnjs tt\€llo ij 6 TraTijp ebvvi']0i] <re /3Ad\//ai. o p.ev 
rotaOra e\eyev. 

31 'O be Kvpos aKOvtov virepybeTo, utl evup-L^e TrepaivecrOaL 5 
TravTa avTto ocraTrep vtt€<t\€tu tlo Kva£api] 7Tpa£eLv ep.ep.vr]TU 
yap eliraa/ utl Kal cplhov ololto pxxWov i] TrpocrOev ttoli']<t€LV. 
Kal €K tovtov bi] tuv 'App.evLOV eptoTq.' *Hv be 8?/ Taira 
TT€L0oL>p.aL vp.LV, \eye ]xol, ecpi], <rv, w 'Ap/xerte, tt6<ti]v p.ev 
crTpaTLav p.01 <rvp.TTep.\}/€LS, TTOcra be xpVP- aT( x <rvp.>3a\f) efc tov 10 

32 Tr6\ep.ov; Trpbs raOra bi] Aeyet 6 'App-evLus' Ovbev €x<x>, w 
Kvpe, etpij, aTT\ovo~T€pov €ltt€lv ovbe biKaiorepov i] 8et£at piev 
ep.e irao-av Ti)V ovcrav bvvap.LV, cre be Ibovra 6<ri]v p.ev av croi 
boK?] crTpaTLav ayeLV, rijv be KaTa\LTrelv rrjs x a V ,as ' <pv\aKijv. 
ws o' avTtos Trepl \pi]p.aTu>v bi]\S>craL p.ev ep.e bUaLov troi 15 
iravTa tcx uvTa, cre be tovtcov avTov yvovra oiroo-a re av 

33 jiov\i) cpepecrOaL Kal uTrocra av ]3ov\i] KaraAt7reu'. Kat 6 
Kvpus etirev' "IOl bi] \e£ov p.01. Trocrr) o~ol bvvap.is eort, \e£ov 
be Kal TTucra \pi]p.aTa. evravOa bi] \eyeL 6 'App-evLos' '\tttt€Is 
p.ev tolvvv eltrlv [' App.evL<x>v\ els oKTaKLcr\L\LOvs, Tre£ol be els 20 
Terrapas p.vpLabas' \pi']p.aTa b\ etpi], crvv toIs Oi]travpols ols 

6 7rar?/p Kare'At7rer ecrTiv els apyvpLOV koyLcrOevra Ttx\avTa 

34 Tr\eico Ttov rptcrxiAioor. kcxl 6 Kvpos ovk ep.e\\i]cr€V, aAA' 
elire' Tys p.ev tulvvv crTpaTLas, €tt€l ctol, ecpi], ol 6p.opoL 
Xa\baloL TTo\ep.ovcri, tovs i)p.Lcr€LS p.0L crvp.TTep.TTe' tlov be 25 

2 i> <7.ya6f C E D F 3 ^vi>t)6t) H A G 6 r$ om. C D F 

Kuajapei AHetCEDF 7 /j.ci\\oi> H A G : fj.ti\\ov ai/Tov C E F : 

fiuWov a\>Tov D 8 ko.\ om. E D F 9 av t<pv D F /j.tv 

<TTpaTtdv fjot H A G : /j.ev ffTpartav C : /jtol ffTpaTtav E et D : <rrpaTtav F 
IO ffv/iirffj.<J/rif H 11 ttpr) S> Kvpt tx w CE DF 13 rr)v Svvafj.iv 

ty)v oiaav C E D F 16 avrwv Df Tfom.HAG 17 f$ov\tt 

bis H cor. A G et c F 18 Sr) \*tov C E g H : 5^ Sutov G : 5* \^ov A : 

5e?fov D : \t£ov F 6rr6<rr) C E D F 20 tlfflv apfitviwv H A G : 

apfitviwv tlcrlv C E D F dpfj.tviwv del. Hug ; pr.-u-hT Armenios nullos 
equites liabebat rex 21 avv to?s G et C D F : 4v toIs cEH : 

avrols A 23 4fit\f)fftv E ct G : i)fxt\i)fftv D 24 <rot D F : re 

H A G : <rol rot C E 25 ffvitrrifjirtTt D F KTPOT IIAIAEIA2 T III. i 

\pi]p.aTcov avrl pev ray TrevTiJKovTa tclKuvtcov cov e(pepes 
bao-p.6v 8t7rAdcria Kva^dp?/ airo&os, otl ekLires r? v /2> cpopdv 
epol 8\ e</3r?, dAAa knaTov bdveurov eyco 8e' crot v-Lo-^vovpaL, 
rjv 6 6e6s ev StSco, dvd' &v av epol baveto-ijs ?/ dAAa 7rAeto2'os 
5 dcfta edepyer?/cret2* ?) rd y^pi]p.aTa d—apiOpLijo-eiv, tjv SiVcopaf 
i)v 8e p?/ Swcopat, abvvaTos dv cpaLVOLp.i]v, otpat, dSt/coj 8' 
otK di/ 8i/caico? KpivoCixrjv. Kal 6 'AppeVios, TTpd? rcoz; iSecoz', 35 
ec/J?/, 2» KOpe, u?) ovrco Aeye* et 8e u?/, 01? dappovvTa ue 
etfets* dAAd 2'dut£e, e(pr?, a dz> /caraAi7r?/s p.i]bev t/ttov crd 

10 eu'at coV dy e^coy d-ujs. Elev, ec/>?? d K£poj' cocrre Se r? v /r 
yvvalKa airoXafieuv, ec/j?/, Trdcra tu> uot \pr]p.aTa boii]s; c 07rdcra 
di- bvvaip.i]v, ec/»/. Tt 8e, cocrre rou? TratSas; Kat tovtcov, 
ec/j?/, drroVa d*> bvvaip.i]v. Ovkovv, ecpi] d KCpos, ravra pcev 
?/8?/ 8t7rAdcrta r<Sz> ovtcov. o~u 8e', ec/b?/, cb Ttypdzn/, ke£ov 36 

15 uot Troaov dv TrpCaLO cocrre r?/r yvvaLKa d7roAa/3eu\ d Se 
*TvyX ai ' € veoyap.6$ re coz? Kat v—epcpLXcov Ti]V yvvaLKa. 'Eyco 
ueV, ec/j?j, co Kfpe, Kdy r?]? V^X^ 5 iTpLaip.r]V cocrre u?/7rore 
Aarpe?3crat TavTr\v. 2d pe/J tolvvv, ecpi], aTrdyou r? v /y cn/z" 37 
01/Se ydp elkrjcpdaL eycoye at'xpdAcoror radr?/2' Z'out£co o~ov ye 

20 p?/7rco7rore cpvyovTOS r)p.as. kol o~v 8e, cb 'ApueVte, aTrayou 
r?/?' ywai/ca /cat rovs 7rat8as p-qbev avTcov KaTadeis, "lv 
elbcocrLV otl ekevdepoL -pos cre d~epyovTaL. koX vvv p.ev, 
ec/j?/, SetTrretre 7rap' ?/pty 8et7ry?/crayres Se a7reAadz'ere oTrot 
vpty 6vp.6s. ovtco 8? v / KaTep.€Lvav. 

25 Atacr/c?/i.'o?Ji'rcoi' 8e perd 8et7rroi' e7r?/pero d Krpo?' EtTre 38 
pot, ec/j?j, 00 Ttypdz--?/, tto?j 8?/ e/cetfds ecrrty 6 dvi]p os owe- 
6i]pa rjp.LV Kal o~6 p.0L p.dAa e8d/<et9 6avp.d£eLV amov. Ov 

2 8nr\affiova C E D F Kva^dpr] G : Kva^dpsi cet. 4 ^r 6 

HAG: ivCEDF $ om. H A G et D 6 tpavoiwv C E 

1 1 ?</>7? om. C E F 12 Tt 5a! G et D F Zo-Te HAG: ijCEDF 

13 l>ir6ffa?\ offa H A G 15 irocrov H A G : uiroffov C D F : bic6ff<av E 

16 re om. H A G 19 eyoiye ravTt]v £>s alx/J-d\a>Tov C E 

20 fj.rjTroT( cpevyovTOs H A G 21 tt\v ts D F 22 /j.ev om. H A G 

23 frjrou C E D F 24 ij/*?i» C D 25 post /j.eTa add. to C E 

/xeTa Serirroi' del. Cobet errtipeTO A H 26 «cp7? om. H A G III. i 5ENO&QNT02 

yo.fi, €</»;, u-(Kr€ivir uvtuv ovtoctl u epus Trurifp; Tt kafiiov 
abiKovvTa; ALacpdeipcLv uvtuv Z(pi) eue'. koltol [y , tcpi)}, 2> 
Krpe, uvrco Kukus Kayadus £k(Ivus yv cos kul utc uTTu6vf)crKeLV 
eueAAe TrpooKuke<ras ue tlirv M?/ri crv, e<pr), co Ttypdz'r/, utl 
cnTUKTfLveL pe, yuk(.Truv6i]S tco TtarpL' ov yap KUKOvoiq ti) 5 
rnj tovto TTOLal, dAA' ayvola.' uttoctu oe dyvoiq dvdpcoiroL 

39 e£apapTai'ovo-L, ttuvt uKov<TLa tuvt eya>ye vup.i£co. 6 piv 

bt) Kvpos (TTL T0VT0LS €1776" <I>eC TOV dvbpOS. U 8' 'ApueVlOS 

eke£ev Ovtol, ecpi), a> Kupe, oij5' o'l rals eauraiz' yvvai^l 
kupjidvovres ovvovtus dkkorpiovs avbpas ov tovto airtw- 10 
pavoL avrovs KaTaKaivovcrLV cos t dpaOecTTepus^ TTOLovvras rds 
yvvaLKas, dkkd vopi(ovTes dcpaLpelcrOaL uvtovs tijv 7Tpbs av- 
tovs cpikiav, 8td tovto cos 7roAeuiots uvtoIs yjicovTUL. kul 
eyco (Kdivco, ecpi), ecfiduvow, utl poL ebuKeL tovtov iroLelv uvtov 

40 pakkov 6uvpd£cLV ?*/ epe'. kul 6 Kvpos cIttcv 'AAAd vul ud 15 
tovs deovs, ecpi), d> 'ApueVte, avQpcoiTLva poL boKeis upuprelv 
kul <rv, a> Ttypdz'r/, rnjyyiyyajo-Ke tco iraTpi. totc p.cv bi) 
TOLavra bLuke^devTcs kul cpLkocppovi)9evTes cocnrep clkus ck 
crvvukkayrjs, dvufidvTcs cttI tus dppapd£us crvv rais ywai£iz' 
dir-qkuvvov cvcppuLv6p.cvoL. 2 ° 

41 'E7ret 5' ijkduv olKube, ekcyov tov Kvpov 6 ueV tls t)\v 
crocpiav, 6 bc ri)V Kuprcpiav, 6 be ti)v TTpquTi]Ta, 6 bc rts Kai 

1 ovTotrl om. H A G 27' %<p-t) om. C E D F 3 f/v ^KeTvos 

C D F 4 firiToi C E S> Tiypavi) e<p-n C E D F 5 t§ «rjj F : 

t$ irpl vidctur habuisse C (quod ait Hug C rjj afi ye habuisse id non 
verum cst ; nec ye scribitur ye in hac parte codicis neque ultima 
littera fuit e) : tiW c cet. 6 dirocra. . . &v6puiiroi om.H AG 7 afxap- 

Tavovo-i C E 7rarT'] TaCr' E toCt' Hyaryf C F : lyia E : toDt' iyw 

D : TaDTa iyw H A G 8 tovtois C E D F : toDt' H A G 9 of/Toi] 
ootoi H AG et F : ovtus D e^>rj om. C E D F 10 oVtos IIACi 

1 1 KaTaKTtivovffiv codd. : corr. Cobet apaBeo-Tfpas C D F et fort. 

H pr. (aaxppov in ras.) : o-uxppovio-ripas c cet. : a<ppove<rTf'pas Stephanus 
7roioDi/Tar C D F : TroioG^Tts c cet. 12 ayTaj D auToi/r] aoTo^y 

HAG: *ai»Tot'v C E D F 14 iKtTvo C «</>?) om. H A G 

f'<pf)6vi)o-a C E D F Totn-oj' Schneider : toDto II A G pro toDto) : to«/ 
ffibv vlbv C E D F 15 0av/j.d£(tv] dvofidc^av A G ct H qui dvo in ras. 
post ovofidfriv lac. scptem ferc litt. H 16 e</>7j om. AG : del. H 

19 Ta?v apfi.ap.d^ats II AG 20 tvi\v6fi.tvot H cor. AG : fvtv6fitvoi 

H pr. KTPOT «HAIAEIAS T III. i 

to Kakkos kgl\ to peyetfos. Zvda ti] 6 Ttypdzn/s ZirijptTO Ti]v 
yvvalKa' 'H Kal croi, ecp?7, co 'App.e7Jta, Kakos e8oKet 6 Krpos 
eirat; 'AAAd p,a At", ecp?/, o?jk Zk&vov kdecop.r]v. 'AAAd rtm 
p?/i'; ecpr/ 6 Ttypdz.'?/s. Tojj eiTrdrra ?j? v / Ata cos rfjs avrou 
5 \f/vxijs av -piavro cocrre p?/ ue 8o?jAe?jei7J. ro're pej> 6?) cocrTrep 
eiKO? e/c roto7jrco?j djJe77a7j07jro cttjjj dkki]koLS. 

Tf/ 5' vcrTepaCa. 6 'AppeVtos Kdpcp pez^ Kat r?) orparta 42 
a7rdcr?j cfeVta eTreuTre, 7rpoet7re 8e rots eaurou, 07js oe?/crot 
crrpareTjecrtfat, ets Tpiinqv ijp.epav —apetvaL' tcl oe \pi]p.ara cov 

10 ei7rei> 6 K?3pos 8t7rAdcrta a7r?/ pi6p.i]crzv. 6 8e Krpos ocra et7re 
Aa/3co7J rdAAa d~e~€p.\j/ev ijpero oe -orepos tvTai 6 to 
0-Tpa.Ti.vp.a dyoov, 6 -ais ?*/ avros. d-€Ti]v 8e dp.a 6 piev 
~aTi]p ovtcos' '0~oTepov av cnj KeAe?j?/s 6 5e 7rat? oTjrcos' 
'Eyco pey otjk d-oketyop.ai crov, co K?3pe, otjS' djj crKcvocpopov 

15 eue 6e'?/ crot crvvaKokovduv. kol 6 Kvpos eTrtyeAdcras et7re' 43 
Kat eVt 7ro'crcp dv, ecp?/, et9e'Aot? TTJV y?J7jatKd crou aKO?jcrai ort 
crKevocpopets; 'AAA' ovbzv, ecp?/, dKO?jeii> 6e?/crei avTi]v dfco 
ydp, cocrre 6pdi> ecfecrrat aTjr?/ rt di> eyco ~pa.TTu>. ' ilpa av, 
ecp?/, cr?jcrKe?jd£ecrt9ai ?jptV et?/. NdwtC', ecp?/, crvvecrKevacrp.k- 

20 jjovs 7rape'crecrf9at rt dy 6 ~aTi]p hco. ro're peTJ o? v / cfertcrt9eVres 
01 o-TpaTL&TaL kK0Lpi]6r\crav. 

Tff d' ?3crrepata dvakafioiv 6 Kvpos tov TLypdvqv kol tcov II 
M?/5co7J \~~koiV tovs KpartcrroTJS kol tQv kavTOv cpikoiv 
6-ocrovs KaLpos e8oKet etvat, -epLtkavvcov Ti]v \copav KaTe- 

25 t^edro, crKO~tov —ov ret^tcrete cppovpLov. kol e7r' aKpov tl 
ikdoov e7r?/pcora r6/J TLypdvr]V —ola et?/ rco7J dpecov OTrdtfeTJ ot 
XaAdatot KaradiovTds kfiCovraL. Kal 6 Ttypd/JT/s eoetK2't'e?'. 

2 ^ om. D F o-i» H AG et E koAos croi E 4 aiiroO codd. 

5 h.v om. H A G 8 irda-rj C E F : 7racri D ovs] oi» A G : ou H 

5f^cr€t C E 11 tirffx^/f v C D F 13 /ceA.ei^€ij E et G 14 airo- 

AfyonatH i^yaeCEDF Se^croi H A G et D F : Sefio-r) C : 

Serjo-ei E : corr. Stephanus 16 ir6ffcj> ideKeis (vel -ots) av fc/)»} 

CEDF 18 auTf) om. HAG 19 v6m£' C E F : pofnifa D : 

vo/xi(e 5' H A G 20' -apeffTai C E 22 Aa/3ij' C E D F 25 ttoD 

TejxtVeie H A G : o£ TeiX'0"9ei7; C E D : ov reiX'0-de7ev F (ppovpiov 

om. H AG afcpaii» H pr. : £»cpedi/ Sie\6uv C E 26 cipw^ H A G III. ii EEN0*GNT02 

6 be T>a\w "iixto' Nro oe ravra ra cipij ejnjpd (cttlv; Oij pu 
Ai", e</>>/, dAA' dei- <r/co7T(ii el&lv inelvoav <h o-j/poiVowt rois 
uAAots o rt 02' opcom. Tt 081/, ec/>?/, 7roto?3cri2', e77)/r ot- 
<r(9o>2'rat; Bo?/(9oi><rt2', ec/>?/, liri ra aKpa, cos d?' eKacrros 

2 8w'7/rat. raCra pe?' 6»/ 6 Kilpos ijKijKoeL' <rK07rco2> oe 5 
/carowi 7To\\ijv rv/s* x^P as ^ ^ 'Apuei*tois eprjjxov Kut 
dpyov ovcrav cjtd tov Tr6\ep.ov. Kat ro're uei' dTrij\0ov e7ri r6 

3 cjTpaToiTfbov ml oet7n*?/<ru2Jres eKOLjxijOijcrav. rrj 8' vcrTtpala 
avTos re 6 Tiypa2*>7S irapijv crvvecrKevacrp.evos Kal t7r7reiV ets 
rovs rerpaKtcrx iAiotjs avve\eyovTo avrco /cal To^oTat ets rovs 10 
p.vpiovs, Kal 7reAra<rrat aAAot rocrourot. 6 oe Kvpos e/j 

co crvve\eyovTO eOveTO' eirel 5e KaAd rd tepd ?/r ai/rco, 
crvveKa\ecre tovs re rco?* riep<rco2' ijyejxovas Kal tovs tcov 

4 M?/8co2*. e7ret 8' 6/aou i)crav, eAecfe rotu8e. 

"A2*8pes </>t'Aot, ecrrt /jtey rd dpr/ ruiJYu a 6pcop.ev XuA8utco2" 15 
et 8e raura KaruAd/3ot/j.e2> kui e7r' aKpov yevoLTo ijperepov 
cppovpLov, crcocppovelv dvdyKij av eXrj 7rp8s ?/uds dp.cporepois, 
rots re 'Appertots KUt rots XuASatois. tcl p.ev ovv tepd KaAd 
ijp.lv dvOpcoTTLVtj be TtpoOvp.La ets ro irpayOijvaL raCra ovoei; 
oi/'rco ue'ya crvjxjxayov dv yevotTO cos rdxos". ?/2' ydp c\)Odcrcojxev 20 
7rpty rovs 7roAepioi*s cr?jAAey?/2'at dt'a/3drres, ?/ 7ra2'ru7ra<rti' 
dpa^et \dj3oLjxev av t6 aKpov ?/ dAtyots re kui u<r(9e2'e<rt 

5 xprjcraLjxeO' «2> 7roAeptots. rco2> 07j?j ttovcov ovbels paco2> ov8' 
aKLvhvvoTtpos, e</>?/, e<rri roij wi> KapTepycraL <r7red8o?*rus. 
tre oSi' e7rt ru o7rAa. Kat . . . 'Tpets peV, co M?/6ot, e?' 25 
dpLCTTepa ijp.cov TrojievecrOe' Tjpets' 8e', co 'Appe'2'tot, ot pev 
?/ptcrets eV 8e<fta, ot 8' ?/pt<rets ep.TTpocrOev ijjxHiV ijyelcrOc 
vjxels b\ co t7T7rets, oiTLcrOev eirecrOe TrapaKekevop.evoL ko.1 

2 i\\' iel] oA\c\ D F 3 *7tV C et H A G : ^tt«1 &>/ E : ^irav D : 

<?7rfl F 5 7j(ci)<rf9e<s (sic) AH 9 ts om. H AG 10 prius 

toi/s om. C E D F 12 rjV to <epa C E D F 13 *al tous /xJfSovs C 

16 post ytvoiro add. to C E D F 19 r)fiii>] thxuv D F Trpodv/xia } 

■Kpovola Nitschc 23 xP^coiViefte C E D F av om. C E 

ou5««/ H A G j>aov H A G ct E 24 toC] tooj H A G awovSa- 

(ovras HAG 25 post «al lac. stat. Hug 28 oVicrfl' II AG 

Sia/ceAcoo^/ucj/of C E D F KTFOT I1AIAEIA2 T III. ii 

h)6ovvTes avco ijucls, i]V be rt? ua\aKVvi]TaL, ui] eTTLTpeirere. 
TavT eLTrcbv 6 Kvpos ?/yetro opOiovs 7TOLi]o~dp.evos tovs Xoyovs. 6 
01 be XaAoatot cos eyvcocrav rr]v 6pui]v dvco ovo~av, evdvs 
ecrijuaLVov re rot? kavr&v koX o~vvef36cov a\\i]\ovs Kal o~vvr]- 
5 6poC(ovro. 6 be Kvpos trapi^yyva, "Avbpes Ylepaai, r)plv 
o~i]paivovo~L o-nevbeLV. i]v yap cpddcrcop.ev dvoo yevop.evoi, 
ovbev tcl tcov iro\ep.icov bvvi]o~erai. 

Elx°v §' ol XaAoatot yeppa re Kal TraAra bvo' Kal y 
7roAeptKcoraroi be Ae'yoz'rat ovtol tcov irepX e.Keivr\v tijv 

io ycopav etrar /cat ulo~6ov o~TpaTevovTaL, oiroTav tls ovtcov 
oe?/rat, §td to 7roAeutKot re Kat 7reVr/res etz*at' «at yap i) 
X^ypa avTols opeivi] re ecrrt Kat dAtyr/ ?/ tcx \pi']p.aTa eyovcra. 
cos be. udWov €ir\i]crLaCov oi ducpl tov Kvpov tcov aKpcov, 6 8 
TLypdvi]s o~vv rco Kvpco iropev6p.evos elirev ^Q. Kvpe, ap' 

15 ota-0', ecpi], otl avTovs f)uas arjrtKa ud\a 8er/cret udyjeo~6aL; 
cos ot ye 'ApueVtot ov ui) be^ovTaL tovs ~ro\euiovs. Kal 6 
Kvpos el-TTcbv otl eibeir] tovto, evOvs 7rap?/yyin/cre rots Ilepcrats 
77apacrKe?jd^ecr^at, cos avTLKa befjaov otcoKety, e-reLbav vira- 
yaycocrL tovs Tro\euiovs vrrocpevyovTes ol 'Apue'zuot cocrr' 

20 eyyvs f]uiv yevecrQaL. ovtco 5r/ fjyovvro p.ev ol 'App.evLOL' 9 
tu>v be XaAoatcoi' 01 irapovTes, cos eir\i] criaCpv o\ 'App-evLOL, 
a\a\a£avTes eOeov, cocnrep elcodecrav, els avTovs' oi be 
'Apue'zuot, coairep elcoOecrav, ovk ebeyovTO. cos be bL&KOVTes 10 
ot XaAoatot elbov evavriovs p.aya.Lpocp6povs ieuevovs avco, oi 

25 ue'i> TLves airrols Tre\ao~avTes Tayy aTredvr]CTKOv, oi 8' ecpevyov, 
oi be TLves kol ea\coo~av avTu>v, Tayy be elyero tcl a.Kpa. 
eirel be ra a.Kpa et\ov oi aucpl tov Kvpov, Kadecopcov re tcov 
Xa\baicov tcls otKr/cret? Kat r]o~6avovTo cpevyovras avrovs eK 
tcov eyyvs OLKi]o~ecov. 6 be Kvpos, co? 7rca're? ot orpartcorat 11 

4 a\\T)\ots codd. : corr. Schneider rjepolCovTo H AG 11 iroAe- 
•iikoC] iro\ifxiKWTa.Toi C E D F 16 Se^wvTaL A H et D F 17 tvdvs 

om. DF 18 inrdycnai CEDF 22 ante dAoAa|a^T€s add. 

ra X i> CEDF els HAG: eV CEDF 24 U(i4vovs AH 

26 avTwv Kal kd\wo~av C E 27 elxov C E D F rbv om. C E F III.il EENOOX2NTOS 

6/j.ov eyerorro, dptcrroTroieuroVi 7rap?/yyetAez'. e7ret 8e ?/pt- 
rrr?/Keirar, KaTapaOcov tvOa at rrKOTrat ?/rrar at rcor XaA8aicor 
kpvp.vov T€ ov kcu evvbpov, zvdvs ere£xi£e (ppovpiov Kal tov 
Ttypdvi)v eKe'Aei>e 7re'p7retr eVt tov 7rare'pa Kai. KeAeveiv 
7rapayereV#ai ZyovTa birocroi eter tcktovcs re Kai Ai0oro'pot. 5 
e7rt per o?/ rdr 'AppeVtor wx ero d-yyeAos* o 8e K£>pos rots 
irapovcriv eT(l)(i£zv. 

12 'Er 8e roirrco Trpocrdyovm rto Kvpcp rovs aixpaAcorovs 
8e8epe'ro?Js, tovs 8e' rtras Kat rerpcopeVous. cos 8e eT8er, evtfiis 
Auetr per eKe'Ae?jcre roi>s 8e8e/xe'rous, roi/s 8e rerpcopeYous 10 
laTpovs KaXicras OepaTTtvtw eKe'Aeuo-er• eVetra oe eAe£e rots 
XaA8atots drt ?/koi oiire d7roAeVat eTn6vp.£>v eKeivovs ovre 
7roAe//e«' 8edperos, ciAA' etp?/r?ir /3ovAdperos Troiijcrai 'Appe- 
rtots Kat XaASatots. Ilpir per ovr eytcr&ai. rd aKpa 018' drt 
od8er eSetcrfle etp?/rr?s' ra per yap vpirepa dcrcpaAco? e?xe, 15 
rd 8e rcor 'Appertcor ijyeTe Kal ecpeVere* rur 8e dpdre 8?/ er 

13 otcp ecrre'. eyto ovv d<pt?/p,i dpds otKaSe tovs ei'A?jppe'ro?js, Kal 
bibiopu vp.lv crvv rots dAAots XaA8atots /3o?jAeiVacrc?ai etre 
ftovhecrde 7roAe/xetr- i)p.lv etre cptAot etz'at. Kat ?/z' per iroKeixov 
aipijcrOe, p?/Ke'rt iJKere bevpo dvev ottXwv, et rrcocpporetre' ij/i* 20 
8e etp?/r?/s 8oK?/re Seurflai, dreu o7rAcor ^ficere* cos 8e koAcos 

14 efet rd vperepa, ijv cpiAot y£vi)a6z, epot p.eA?/crei. aKod- 
crarres 8e radra ot XaASatot, 7roAAd per e7ratreVarres, 7roAAd 
5e 8e£tcorrdperoi rdr Kdpor cpxorro otKa8e. 

O 8e 'Appe'rto? cos ijKOvcre ti)v re KA?/crtr roO Kvpou Kat 25 
r? v /r TTpd£iv, Aa/3cor roi»s TeKrovas Kal rdAAa 6'crcor coero 8eu', 

15 ?'/Ke 7rpos rdr K?3por cos ibvvaro Ta\icrTa. e7ret 8e et8e rdr 

I dpj(TTO/Toif;frai C D F 2 rr«-07rial C E al om. H A G 

3 ftivSpov C E F ir( ix i C (v (iidvs C E 5 post iro.paytvtcrdai add. /<al 

H A G \ido56not codd., corr. Dind. : KiBoKoyoi Valckenaer 10 fikv 
AoeivGctE (Kf'k(vt C E 12 aTreAao-fii/H AG etc E 1371-017)0-01 
&ovK6(mvos C E D F 15 ovSiv C E D F : ovk H A G 17 post 

of»ca8<= add. «al D F 19 «al f)v H A G : k&i' C E D F 20 alp-fio-i)o-8( 
CEDpr. Fpr. : aipuaOt A H pr. 21 aVeu oVAeuj' om. D F 22 «V.ol 
«(^)7j A H 23 toCto post ^aA8a?oi H A G 24 rbv Kvpov om. 

HAG 25 t?V r«] tt)»- C E 26 iAAaHAG 27 ^SwotoAG KTPOT I1AIALIA2 T IILii 

Kvpov, eXe^ev '£2 KCpe, cos oXCya bvvdp.t~voL irpoopav dv- 

OptOTTOL TT€pL TOV p.dXXoVTOS TToXXd e7TI)(€ LpOV jX(.V TTpaTTCLV. 

vvv yap br] kol eyco iXavOepCav uev p.r}yavaaQaL -iTTL\(-Lpr]aas 
bovXos cos ovbei7a>TroT€ €y-zv6p.r]v e7ret 8° edAcoper, aaqbws 
5 aTroXooXivaL vop.CaavTzs vvv ava<paLv6p.(.6a crecrcocrpeVoi cos 
ovbeiTtoTTOTe. ol yap ovbe-rrcoTroTe eiravovTO TroXXd kokcz r)p.as 
ttolovvtcs, vvv opco tovtovs £x.ovTas toaTrep eyco r]v)(6p-r}v. 
koX tovto e7rtcrrco, ecpr/, a> Kvpe, otl eycb cocrre a7reAdcrat 16 
XaXba[ovs 0:776 tovtoov twv a/cpcoy TToXXaTrXdaLa av eScom 

10 yj)r\p.aTa 5>v av vvv exets 7rap' kp.ov' koX a T77rtcr^rou 7toli]o~€lv 
dyaOa r)p.ds or iXdp.(3aves tcl \pr]p.aTa, d7rorere'Aecrrai crot 
7/877, cocrre koX TrpoaocpeCXovTis aoL dAAas \apLTas dvaireqbr]- 
vap.av, as r/pet? ye, et utj /ca/cot iap.ev, alayyvoCp.z& > dv aoL 
p.r) aTTobLbovTes. 6 p.ev 'ApueVtos rocraiV eAecfez*. 17 

15 Ot 8e XaASatoi tjkov bcop.nvoL tov Kvpov clprjvqv aqbCaL 
TTOLrjaaL. kol 6 Kvpos kTrrjpcTO avrovs' w AAAo rt, ecpr/, co 
XaA8atoi, 7/ tovtov evena etp?/zn/s vvv e7ri6Yuetre ort routcfere 
dacpaXiarepov av bvvaaOaL (jjv elprjvi]s ytvop.£vr]s 7/ 7roAe- 
p.ovvT€S, e7rei ?/uets rd8' €\op.c:v; iqbaaav ol XaXbaloL. Kal 18 

20 os, Tt 8', ecpr/, et koI dXXa vp.lv dyaOa TrpoayivoLTo 8td rr]v 
dprjvqv; "Ert dv, tqbaaav, paXXov evqbpaLvoCpieOa. w AAAo 
rt ovv, e<p?/, 7*/ 8td r6 yrjs airavC^eLv dyaOrjs vvv Trevrvres 
vop.CC^eT etrat; avveqbaaav koX tovto. Tt ovv; ecpr/ 6 Krpo?, 
fiovXoLaO? av aTTOTeXovvTes daaTrep 01 dAAot 'ApueVtot ecfetmt 

25 7jptf Tr/s , App.evCas [y*/s] epydcfecrtfai btroa-qv dv oVAr/re; 
ecpaao.v ol XaA8atot, et TTLaT€voLp.€V p.r] dcuK?/crecr#ai. Tt 8e, 19 
0-7J, ec/JT/, a> 'ApueVie, j3ovXolo dv aoL Tr)v vvv dpybv ovaav 

1 avdpooTToi Dind. : &v9pwiroi codd. 12 hv air«pi]vaniv HAG 

14 toctoCto H A G : toCt' C E D F 17 post eW/ta add. uyueis C E 

18 av om. C E D F (^i/ SvvaaOai C E 19 «Trei C E D F : i-rrel Se 

HAG: tiretdr) Fischer to5' (xof^ev ; ((pacrav HAG: toAAo ecpaffav 
tXopev C E : toSt' i\cyofj.ev tSaAo ixojxev ecpao-av D : toAA.' ix°l'- ev 
e<pao~av F : to S«pa ex°A te ' / »' i<po-o~av Hug 20 5] o5j> CE DF 21 cti] 

8ti H A G 23 etprt om. H A G 24 ante t3ov\oia8' add. ^CEDF 
a\Aoi om. C D F 25 y^j om. C F 8i\r]T( H AG : jSovAt)o-0€ 

C E D F 21 (toi om. C D F dpynv codd. : corr. Stephanus III.H EEN0*flNT02 

[yyv] evepyov yevtvOai, et peWoiev ra vopL^opeva Trapd o~ol 
aTTOT(\(li' ol epya(6pevoL; e(j>i] o 'AppevLOs ttoWov av tovto 

20 irpia<r6ai' tto\v yap av av^dveo-dat tijv irpoo-ohov. Tt 5 , 
vpels, e(/>?/, cb XaASatot, erret dpi] dyada e^ere, ^^AotT' 
dv edv vepeLv Tavra tovs Wppeviovs, et vp.lv p.e\\oLev ol 5 
vepovres rd Sucata aTTOTe\elv; e^acrav ol XaA8ator 7roAAd 
yap av (jxjxXeladai oihev ttovovvt€S. 2v 8e', ec/jri, co 'Appevie, 
e6e\oLS av rals tovtcov vop.als \pi]o-Qai, et peWoLs piKpd 
<jxj)e\<2v Xa\haiovs tto\v 7rAetco (jxp€\i]<TecrdaL; Kat <r<pohpa 
dv, e<j)i], elirep oloip.i]v d<T<j)a\<2s vepelv. Ovkovv, e<pi], 10 
d<r<pa\(2s dv vep-oiTe, ei rd a/cpa e^otre <rvppaya; e<pi] 6 

21 'App-evios. 'AAAd /jtd At", e<pa<rav ol XaA8atot, ovk av 
ijpels d<T(f)a\<as epya^oipeOa p.i) 6tl ti]v tovtoov, dAA' 01)8' 
av ti]v ijpeTepav, ei ovtol rd aKpa exoiev. Et 8' vp.lv av, 
e<pi], Ta aKpa crvpp.aya elev; Ourcos dv, e<pacrav, i]plv Ka\<2s 15 
exot. 'AAAd pd At', e<pi] 6 'AppevLos, ovk dv i]plv av 
Ka\<2s e\ot, et ovrot TTapa\i]\}/ovTaL ird\LV rd aKpa dAAcos re 

22 Kat T€T€LXL<Tp.eva. Kal 6 Kvpos eliTev' Ovtoxtl Toivvv, €<pi], 
eyco 7^0l?/o■co• ovheTepoLS vp<2v rd d/cpa Trapahuxru), dAA' ijpels 
<j>v\d£opev avrd' Kav dhLK<2<TLV vp2v oiroTepoi, crvv toIs 20 
dhLKovpevoLS i)pels eo-6p.eda. 

23 '£ls 8' i"]Kovo-av Tavra dpcpoVepot, einjveo-av Kal e\eyov 
otl ovtojs dv p-ovois 7) elprjvi) /3e/3at'a yevoLTo. Kal eiTL 
tovtols ehocrav koX e\a/3ov Trdvres rd 7rto"rd, Kat e\ev6epovs 
p.ev dp<j)OTepovs dir d\\i]\ojv elvaL crweTidevTo, eiTLyapias 8' 2 5 
etj>ai Kat e7repyacrtas Kat eiTLVopias, Kal eiTLp.axiav he kolvijv, 

i yrjv C E D F : x^P 01 " H A G 2 ol om. H A G 7 iroiovvras 

A : -novovvras G H et c E pr. g w<p(K-fio-«rdat C pr. F : w<pt \i]dr)o-e- 

crdai C s. v. cct. 10 (Xirtp olol(.iriv C E : d oioifj.r)v II A et F : ti r)fj?v 

D : om. G d<r<£aA«r D : om. G vtfxtTv . . . ao-<pa\ws om. A H 

vffxav codd. : corr. Hcrvvcrdcn 14 r)/x?v C E 15 t <prt om. 

C E ttr) C E D F 18 4yw T-oii)(tw t<pr> C E D F 20 <^i/Aa|oyu{i/ 

auTa] TaCra <pv\d(\ofj.fv C E brtortpoi oiiv C D F : drroTcpotovv E I 

21 4a6f>.t6a r)fi.tis C E D F 22 afxp^rtpot javra H A G 23 ai/ . . . 

ytvotTo HAG: av ttr) fj.6vws tipr)vr} f3tf3aia CEDF f3t$aiws C F 

2} (AajSoe Kal eSoaav H AG Tra^Tes] a\\r)\ots C E 26 irTtf).axiav 

F : avfjfiaxiav C E D : irriavfiij.axiav H A G Se om. H A G KTPOT IIAIAEIA2 2i IH.ii 

(l TLS OOt/COl?/ OTTOTtpOVS. OVTOj fxkl' OVV TOT( OLCTTpdyOl]' -4 

kclI vvv 8e ert ovrco bLap.(vovcrLV ai totz yevoperat (rvvdrJKai 
XakbaioLS /cai rco ti]v 'AppenW (\ovtl. e7rei 5e at crvvdyKUL 
eyeyevqvTO, evdvs crvveTei\L(^6v re dpc/jorepot irpo6vp.ojs ©s 
5 kolvov (ppovpLov Kal Ta e7rtr?/c)eia trvveiaijyov. eirei o 25 
kcnrepa irpocnjeL, crvvbeiirvovs ekafiev dp.cpoTe povs irpos eavrbv 
cos cpikovs i)bi]. o-vo-K7]vovvtcov be et7re' tls tojv Xakbaioov 
otl rots - p.ev akkoLS crcpojv irdcrLV evKTa. TavTa eXiy elcri 8e 
rtre!i• rcor Xakbaicov 01 A?/(,o'perat (/ocrt Kai ovt^ erricrTav- 

10 rat epyd(W0at ovt dv bvvaivTo, eidLcrp.evoL dirb irokep.ov 
fiLOTtveLi" atet ydp ekij(ovTo i) ep.Lcrdocp6povv, irokkaKLS 
p.ev Tiapd tu 'Ivb&v /SacrtAet (/cai ydp, ecpacrav, TTokv\pvcros 
avr/p), TrokkaKis oe /cai 7rap' 'Acrrvdyet. /cai 6 Kvpos ecj)i]' 
Tt ovv ov Kai vvv 7rap' epoi p.Lcrdocpopova lv ; eyco yap Scocrco 26 

15 dcrov tls Kai dkXos irkelcrTov S?/7rore eSco/ce. crvvecpacrav [01], 
/cai irokkovs ye ecrecrOaL ekeyov tovs eOekijcrovTas. 

Kat raira per 0?/ ovrco crvrcojuoAoyetro. 6 8e K?3po9 w? 27 
i\Kovcrev otl irokkaKLS rrpbs tov 'Ivbov oi Xakbaioi eTropevovTo, 
dvap.vi]cr6eis otl i]k6ov Trap clvtov /caracr/ce^/cdperat eis M?/- 

20 bovs rd ovtojV irpdyp.aTa /cai co\oi'to TTpbs tovs Trokep:iovs, 
ottojs av Kai rct eKeivoov /cariScocrtz', ejSovkeTo padelv tov 
'\vbbv Ta avTio 7re7rpaype'ra. ?'/pcfaro ovv koyov rotorae* 7 X2 28 
'AppeVte, e<p7/, /cai vp.eTs, cb XaAoatot, et7rare' p.ot, et rtra eyco 
l»w rwv epcor a7rocrre'AAotpi irpbs tov '\vbov, crtp7re'p\//atr' 

25 ay pot rco^ ?3pere'pcor o'ltlv(s avTio ti\v re c58oy ijyolvTO d.v 
Kai crvp.TrpaTTOL(V cocrre yez'e'crc5at ?/pty Trapa ro{5 'Ir6o?3 a 
eyco /3ovkop.aL; eyco yap \pi]p.aTa pkv TTpocryevicrQaL ert ar 

1 iroTepovs H A G post 6-iroripovs add. o5v C E D F ouVom.AH 
et D F 4 yty4vr)VTo H A G : iyivovro C E D F 5 o-vf^yoi' 

E D F 8 7rno"( ravr evKTa H A G 9 tirio-Tavrai H A G : av 

iirio-TaivTo C E D F 10 SiVaivTo] (IovKoivto Herwerden 11 atl 

CEDF ^HAG: w! CEDF 13 avfy CDF : 6 avh P 

cE et HAG 15 01 del. Dind. 16 ide^aavras CEF 

18 noWaKis post ivtibv C E D F 19 KaTao-Ki^d/j.evoL codd. : corr. 

Stephanus 20 7rpos] els C E 22 at/7-£ CEDF: c?auTai H A G 

24 vCi/om. CDF a.Troo-TiAKoi)j.riv H A G 25 t« om. HAG III.U EEN0*ftNT02 

/iovKoLfxijv ijpiv, 6tto)s (\o) KOi p.LcrObv acpOovtos bibovat ols 
av bii) nal Ti\xav koX bojpelcrdai to)v crvaTpaTtvop-ivcov tovs 
a^iovs' tovtcdv o>/ tvtKa fiovkopaL cos acfcOovtoTaTa \pr)p.aTa 
e\tLV, belcrOai tovtojv vop.i£o)v. tcov be vp.tTipo)v i)bv p.01 
aTTt^ecrOai cpaivtTca- cpikovs yap vp.as i)bi) vop.i(o)" irapa 6e 5 

29 tov 'Ivbov i/bicos av Ad/3ot//t, et 01006;. 6 ovv ayytkos, (i 
Ktktvco vp.a.s i)ytp.6vas bovvai Kal avp.irpaKTopas [yc-vecrOau, 
ikOcov e/cetVre cobt Ae'£et' "ErTtp^/i pt Kvpos, o> 'Iroe, TTpbs 
cri' cprjcrl bi TTpoabelcrOai \pi)p.aTcov, TTpoabe\6p.evos akki]V 
crTpaTiav olkoOc-v (K Ylepacov Kal yap Trpoabiyop.aL, icpiy 10 
i)V ovv avTu> TTip.\(/i]S biroaa croi TTpoyjMpel, cpr)criv, i)V Oeos 
ayaObv Tckos 6t8u> avT<2, ireLpaaeaOaL •noi.rjcrai cZare crc- 

30 vop.i((LV mkios j3ej3ovktva0aL ya.pLcrap.tvov avrco. Tavra p.iv 
b irap ipov Ae'£et. rots 5e itap vp.tov vp.eXs av tTTLcrTtkktTt 

i> tl vp.LV crvp.cpopov boKtl etrat. xat i\v p.tv ka^ooptv, 15 
ec/»/, ttap avrov, acpOovcoTtpoLS x/"/ lTO V e ^ a " V v °^ M ? / Ad/^io- 
)xtv, tlaoptOa otl ovbtp.iav avrtj) \apLV 6cptikop.tv, akX 
i^io-TciL ijfxlv iKtivov tvtKa irpbs to i)p.iTtpov avp.cptpov 

31 iravTa TiOtcrOaL. tuvt ehrev b Kvpos, V0p,CQt)V tovs lovTas 
Wppevion' ttal \akbaio)v TOLavTa AeTfetr irepl avrov ota uvtos 20 
iirtOvptL TTiiVTas uvOpcbtrovs Kal kiytLV kuI ukovclv -epl avrov. 
Kal totc p.ev bt'i, b-oTe Kukcos et^e, 8taAvJo-arrej r;/2' (TKi]VT\v 
uvetravovTo. 

III Tfj 0' vcrTepaiq 6 re K?"po? eTTep.ire rbv ayyekov iiTLGTeikas 
oaairep e(/>>/ ko\ 6 Wpp.ivLOs koX ol XakbaloL avviirep.TTov ovs 25 

1 post 8ira>s add. ^CE 2 ffTpaTtvofxivcav G et D 3 8ii fj.iy 

C : ixtv 5>; 1 1 V 4 ot~iadai] ot7<r6ai Kal C : 5e?<r0ai $e D F vo/xifav C E : 

vofj.l(w II AGctDF 5f ] fiiv C D F 5 aTrtxfo-Oai cpaivtTat H A G : 

(peiotadat cpaivtTai C E : cptiStcrOai D F ?>5>j] tlvac C 7 ytvtcrOat 

del. Hartman ; cf. yyolvro av nal ffvfjLwpaTTottv § 28 11 cpaaiv A II 

12 tiKos ayaObv C E Tcti.pa.aOai at D : irtipaaaaOai at cuin punctis F 
Troiijativ CEDF fff om. G ct D 13 x a P ia *l Jif, ' ~ HAG 

14 7)iJ.tov H 15 5ok6? avficpipov C E : 5oK-e? ovp.qopov F : avficptpov 

SoKtl D : avfxcpopov ooKoii) II A < V 17 out£ post tlaifxtOa HAG 

ocptiKoifitv H AG 18 'ivtKa C E D F et H cor. : ivtKtv H pr. A I '• 

ffvfxcpopov C E 19 UvTas' i'5iu'Ta$ DF 21 tm0vfit7 H A G 

/ca! At'7«iJ' «al axoutii/ C E D F : \iytiv H A G »5 avvtTctfx>\iav H A G KTPOT IIAIAEIA2 V UI.1U 

inavujTaTOVi €VOfit(flV etvat koX cri>p7rpa<fai nai et7reu/ Trept 
Kvpov Ta TTporrijKorTa. £k 5e tovtov KaTaaKevdaas 6 Kvpos 
to (ppovptov Kai <pv\a£iv IkovoTs Kai rois e7rtr)/f5eioiS' 7rdcn 
koX ap^orr' avTOJV KaraAtTrcov M?/6oi> 6i' coero Kvacfdp?/ dv 
5 pdAtcrrct yapiaaaOai, a7r?/et oaAAa/Scov to aTpaTtvp.a oaov re 
i)\dev €\u>v Kai b irap' \\pp.eviojv 7rpocre'Aa/3e, /cat rot/j Tiapa 
XaXbaiojv ets rerpaKtcrxiAtovs - , o't cpoi/ro /cat avp.TidvTOJV rcov 
dkkojv KpeiTTovzs etrai. co? oe /care'/3?/ et? r? v /v otKOvpeV?/!', 2 
ovdets epetrev Zvbov 'Appevicov 01/r' ct^j/p ot/re ym/, dAAd 

10 7rdVres v-ijvtojv ybop.evoL rfj etp?/r?/ /cat cpepovres /cat dyoTjres 
6' rt e/caaros' aejiov et^e. Kat 6 'AppeVtos 1 tovtols ovk ijydeTo, 
ovrcos" az.' vop.i(ojv /cal ror Kvpoy paWov ?'/6ecrt9ai nj V7r6 
Trdvrcov rip//. reAoj Se V7r?/i'rr/cre Kat ?/ yvz'? v / roo 'Appevtov, 
rds dvyciTepas eyovaa Kai tov veojTepov viov, /cat o-i/y aAAois 

15 dcopots ro xpvcriov e/co'pt(ev o npoTepov ovk ?/c9eAe Aa/3et/v 
Kvpos. Kai 6 Kvpos tOcoi» etTrev 'Tpets' epe ov 7rot?/crere 3 
p.LO~dov TrepLOVTa evepyeretv, dAAd o-v, a» yvvat, eyovaa 
ravra rd yjjr\p.aTa a c/je'peis ci7rt0t, /cat rco pev 'Appertco 
p?//ce'rt Sais" a?jrd /caropv^at, e/c7repv//oi; 8e rov vtoy cos 

20 /cdAAto-ra 077' avTOJV KaTaaKtvdaaaa e7rt r? v /v crrpartctv a7r6 
8e raif koLTT&v kt(o Kai cravTi} Kai rco dyopt /cat rat? 0Jjya- 
TpdaL Kai tols vtots o rt Ke/crr/peVot Kat Kocr/j.?/crecn9e KaAAtoy 
Kat 7/8 tov rov atcom Stdtfere* ets 8e rr/v y?/v, ec/j?/, dpKetrco 
rd crcopara, 6'rav tKacrTos reAevr?/cr?/, KO.TaKpvtiTt.LV. 6 p.ev 4 

25 ra?3r' et7rcov 77ap?/Aavyev 6 5' 'AppeVios crvp7rpov7rep77e Kat 

2 irapaaKtuaffas 6 Kvpos H A G : 6 Kvpos €7riT«AeVas C E D F : corr. 
Poppo 4 Kva^ipri G : nva^apa cet. 5 ante o-TpaTsuyua add. 

«Tepor H A G 7 (vtxirivTwv G 8 5f DF: 5' oSi/ CEet HAG 

15 post xp x,0 ~' iov a dd- /"t^ C E D F 16 t5o)f] Aafiwi/ H A G 

17 ■ntptovTa C D F (i. q. irtpuovra ; cf. //<7/. iii. 2. 25) : -mpuovra c cet. 

18 to xPVM-aTa om G ^e»/ add. C 5. v. : om. D 19 einrfjuire A : 
eWetfai G pr. : fKirefj.\f/e H TOf o-oj/ uioi' C E D F 20 dir' auTwe] 
aTrai/Taif C E : aTrdvTwv F crpaTtiav C E F 22 Kal Koa/xTjaeffdt 
CF: /cal KfKuo-/j.r)/j.ivoi HAG et cEf: K(Koafxrio-to-6( D 23 e<prj 
ap«eiTa>] e<p' %v av Ktiadw AH ,'sed /ceiVat fort. H pr.) 25 iraprjKaatv 
H A G et E 

XEN. CYROP. 7 III. iii HEN0*flNT02 

ot dkkoi TrcivTts avOptoTTOL, dvuKakovvTes t6v evepyeTrjv, 
t6v dvbpa tov ayaOov ko.\ tovt (ttolovv, ecos Zk tijs \copas 

f^e7T(]X\(/aV. <TWaTTZCTT€LAe 8' aVTCO 6 Wpp.€VLOS KO.L CTTpaTLOLV 

5 TrAetora, cos elprjvTjs oIkol ovcnjs. ovtco 8? v / 6 Kvpos cxttiJ(l 
K€\pi]p.aTL<rp€vos ov\ a eka^e pdvov \pi']p.aTa, akkd rrokv 5 
Trkeiova tovtcov ijTOLp.acrp.evos 8td tov Tpoirov, coctt€ kau- 
f3dv(LV 6ttot€ beoLTO. Kal tot€ uev (CTTpaTOTTeOtvcTaTo ev 
tols uedopioLS. Trj 8' vcrTepaia to uev crrpaT(vp.a nal tci 
Xpr)p.aTa e7rep.\}/e rrpos Kva£dpi]v 6 8e irkrjcriov ?/r, cocmep 
ecprjcrev avTos 8e crvv Tiypdvi] Ka\ Hepcrcov tols apicrTOLS 10 
eOijpa oTTOvirep enLTvyxdvoLev 6i]pioLS kol ijvcppaivero. 

6 'E7ret 8' acpiKero eis M?/Sous, tcov \pi]p.aTcov eSoo/ce tols 
avTov Ta^Lap\OLS ocra eSdxet eKacrTco Uara etrat, ottcos ko.\ 
eKelvoL l>(Otei' TLjxdv, eX TLVas dyaLVTo tcov v<j> eavTovs' 
evouL^e ydp, et e/cacrro? to p,epos dcfte / 7rat^•o^• 7rot?/creie, to 1- 
okov avTco Kakcos *X* LV ' Ka ' avT °s 6e tl ttov Kakov 1801 
es (TTpaTLav, TavTa KTcop.evos SteScopeiro rots det dcfitorarots, 
voui^cov 6 tl Kakov Kayadov e\oL to crrpdref/ua, tovtols 

7 diracTLV avTos K€Koo~p.i]crdaL. tjvCkol 8e avrols SteSiSou cov 
eka(3ev, ekec^ev coSe' ttcos et? to uecrov tcov Ta^Lapxcov Ka\ 20 
Ao^ayajf Kat TrdvTcov dcrovs ert//a. Avbpes cpikoL, 80/cet 
?7/jiu> evcppocrvvr) tls vvv mapelvaL, xat otl evnopia tls Trpocr- 
yeyeV?/rat Kat ort exouev dcp' cov TLuav ec^ouev ot;s dv 

8 ftovkcoueda kclI TLpjxcr6aL cos dv eKacrTos d^Los 7/. 7rdrrtos 8? v / 

1 aAAoi] AonroJ A H 2 /cal toCt' C DF : toCto 5e E 3 <?£e- 

irett^ov C E D F : &7T7j^ H A G : anrj\6fv cit. Herwerden post 

aiVcp add. Kal H A G koI om. H A G 6 iToip.acraix-vos C E D F 

Aa&tlv C E 7 ^crrpoTOTreSewracTO C E 8 Taoin.HAG 

1 1 cJ7rou C E D F 13 avrov H A G : «ai/ToD C E D F 6Va] is CF 
antc oVcoy add. ko\ H AG 14 tl Tivas~\ ti Tivts H : o'Itiv(- AG 

&yoivTO C E D F iavrols H A G 15 iroir\crti- to] 7roi7?craiTo 

H AG 16 ante abrlp add. av Jacobs Ka\bv tSoi G et D : 

f5oi Ka\bv AH : «aAb»' -tSottv CF: KaAbv r5oi€f cEf: Ka\bv IDoi bv 
Hug 17 is HAG : ei'j C E D F touto HAG <?5a>peiYo 

C E D F oe) om. C E D F 20 Tofiapx»" H A G et D F 

2r ok C I) F (0111. E) 24 *tios ?T] oficvcn, AII 8t>] 

5i C E KTPOT IIAIAEIA2 r III. iii 

dvapLpvijcr KcoptOa ra 7rot' arra tpyo. tovtojv tcov dyaOwv 
Icttlv aiTio; crKOTrovpevoL yap e?3p?/crere to re aypvTrvijcrai 
o7tov e8et Kal to Trovi]craL Kal t6 cnrevcraL kol to pi} etfat 
tols TToKepLLOLS. ovtoos ovv \p)] Kal t6 Xolttov dvbpas dya- 
5 Oovs etrat, yLyvcacrKovTas oti tcls p.eyd\as ijbovas Kal TayaOa 
tcl peydAa ?; 7ret0co Kat ?/ KapTtpia Kal oi iv rco Kaipco ttovol 
kol KLvbvvoi. TrapiyovTaL. 

KaTavoa>v oe 6 Kvpos tos eS p.kv avrtp elyov tcl trco/u.ara g 
ot trrpartcorat irpos to bvvacrdaL crTpaTLcoTLKOvs ttovovs 

io cpzptLV, ev oe rds yj/vxds irpos to KaracppovtLV t&v TToKep.icov, 
e7rto"r?//xores 5' ?}crar tcl irpocri]KovTa r? 1 / kavT&v eKaarot 
oTrkicrtL, kol irpos to 7ret#ecrt9at 8e rots dpyovcrLV ecopa 
7rdVras' ev Trap€o~K(.vacrp.£vovs, ex ro?Vcoi> o?y e7re0?Jpet rt ?/8>/ 
rcoy 7rpos roi/s iroXepiovs Trpdrretr, yLyvcocrKcov otl iv rco 

15 pe'AAety TToWaKLS tols dp\ovcrL Kal Trjs KaXfjs Trapao~K€vijs 
dWoLovTaC tl. ert o' opcoy ort tJnAortpcos e^ovres iv ols 10 
avT-qycovCCovTO ttoWol Kal iirLqbdovLos elx. ov T>p6s dWijkovs 
rcoy trrpartcorcoz', Kat rovrcoy eveKa e£dyety aurai/s 1 e/3o?JAero 
ets rT)i> 7To\ep.iav cbs - ra)(to-ra, etocos ort 01 Kotyot kiVoiwoi 

jo c/JtAocppoVcos* 7roto0o-tz> exetr roi/s crvppd\ovs 7rpos dAA?/Aot>s, 
<at ovKeVt eV ro?Jrtp o?Ve rots eV ottXols Kotrp.oup.eVots 
cpdovovcrLV ovt€ tols bo^rjs et/>tepeVots, dAAd paXKov KOL 

(TTaLVOVCTL Kal do-TTa^OVTCLL 61 TOLOVTOL TOVS dpOLOVS, VOp\L- 

Covres avvepyovs avTovs tov kolvov ayaOov etrat. 01/Vto bi] 11 
25 Trpu>Tov pkv ecfco7rAtcre r? s /y o-TpaTLav Kal KaTCTa£ev cos ediVaro 
KaAAtcrrd re Kat dpLCTTa, eTretra Se tru^eKdAecre pvpidp^ovs 
Kal xtAidpxous Kat raftdp^ouy Kat Aoxayo?is". ovtol yap 
a7roAeAupeV'ot ?/rray roo KaraAe'yecrd9at eV rots raKrtKots 
dpidpLols, Kal OTToVe oe'01 ^ viraKovcLV rco o-TpaTiiy& rj irapay- 

1 ai/aixi/xvTiffKoiJLtda. A H et C E 10 KaTocppofe?»'] ippovetv Kara 

H A G 11 tKao-Tos C E D F 13 irapao-Kevacrfx.evovs A H 

7/877] ISoi C E 18 tovtwv Breitenbach : tovtuv 5e H A G : TuvSe 

C E D F 28 %0-av ante eV C E D F KaTaSeSeodat C, qui in mg. 

add. Keyeadat, D F : KaTaXeyecrdat SeStaOai E 29 tw ffTpaTrjywv 

HAG III. iii SEN0*£INT02 

yeAAetr rt, oi>o' wj ovbcv dvap\ov /careAetrrero, aAAo 
cJco8e/caod/?X0is /cat k^abdp-^oLS iravra ra /caraAe t7r 6]x(va 

12 S^fAcofr/xetro. eVet 8e avvi]X6ov ol lirtfcatotot, irapayiav 
avrovs eirebfiKvve re uvtols rd koXojs (yoinu koI eStoacr/cer 

?'/ (Kaarov lcr^vpuv i]v rfij/ avp.p.a\LKcov. (ird oe KUKeivuvs 5 
(TTOLJjcrev e/xort/cctiy (X(lv roS ?/8?/ 7rot€tl> rt, ei7r€Z' avTuls l»W 
/xez' airtcvat e7rt ras rdcfets /cat 5t&dtrK€U' (kuotuv tovs 
kavTOv aVep avTus (K(ivuvs, koX iKLpdadaL uvtuvs (7TL6vp.iav 
(p.j3uXdv ttclo-l tov crTpaT(V(o-0uL, Sttchs (i6vpuTUTu 7TUVT(S 

13 (£oppL(pvTo, Trpui b( TiapdvaL (irl tols Kvagdpov dvpas. totc 10 
p.(V 8?/ a.TTLovT(s ovtoo 7TuvT(s (TTOLovv. rrj o' vaT(paiq dp.a 
Ttj i)ptpq Trapijaav oi (TTLKaipLOL (ttl OvpaLs. trbv tovtols 
ovv 6 Kvpos da(X6ojv Trpbs rbv Kva£dpi]v i]p\(TU Xuyuv 

TULOvb(. 

OtSa p.(i>, ec/>?/, 2) Kva£dpi], otl a p.(XXco X(y(LV aol ttuXul 15 
boK(L ovb(v iJttov i] i]plv dAA' 10-00? aiayyvi] Aeyeu» Tavra, 
p.i] boKijs ax66p.(vos otl Tp(cp(ts i]]xds (£ubuv p.(p.vija6aL. 

14 eVet ovv av aLOOTrqs, iyoo X(£(o Kal xnrkp auv Kal VTrkp i)p.cov. 
ijp.LV yap boK(L Traaiv, e7ret7re/? Trap(aK(vaap.(6a, p.i] e7ret6di' 
(p.(3dX(oaLV oi 7ruX(p.LUL ds Tip> aijv yjiopav, tot( p.d\(a6aL, 20 
/x?/o' (V rfj cpLXiq Ka6i]p(vovs i/p.ds VTrop.(V(LV, dAA' teVat oos 

15 TayjLara ds Ti]v TroXepiiav. vvv p.\v yap kv Tij afj \^P a 
ovt(S TToXXa tcov acov aLvop.(6a clkovt(s' i]V 0' ets r?/r 

TTuX(p.iaV LCOp.(V, TU (K(ivOOV KaKCOS TT0L1]a0p.(V 1]b6p.(VOL. 

16 eVetra vvv p.\v av i)p.ds Tp(cp(LS TroXXd baTravzov, i]i> 5' 25 

17 (KarpaT(vaco]X(6a, 6petyup.(6a e/c Ti]s iruX(p.ias. ert 8e et 

1 KaTfXlntTo D F 2 \(nr6/j.ei>a C E 3 iiriKovpoi h yp. 4 eVe- 
StiKvve Tt H A G : *7re5« ikvxhto C D : iirtSelKfvev E : iireStiKvvfTe F 
8 avTovs om. H A G 9 f /j.fldA\eii> H A G 10 post naptlvai add. 

TrdvTas C E Kva£apovs C D 11 ovtw irdvTts H A G : o#tco C F : 

ovtws E D 12 twtKovpoi H A G Tas flupos C E D F 

13 olv om. CE 4\6c±>v H AG ct E ^p|aTo DF 16 f) om. 

H AG et E TaDTa] aoTa D F 18 prius Ka\ om. D F 19 ^7r«l 

H A G 22 x^P?] ""^* 1 F : del. Lincke 25 tntiTa b~i 

vvv DF post jxiv add. 5f) C 26 tKO-TpaTtvwfxtOa II AG 

et D KTPOT TIAIAEIA2 1' III. m 

p.lv fie[{fi)V tls i)]xlv 6 klvowos epeAAer etrat e/cet i) evddhe, 
tcrco? to do-c/JaAeVraroj' i]v alpf.Tf.ov. vvv he Xcroi p.ev eKetrot 
ecroz-rai, rjv re h'6ahe VTrop.evojp.ev ijv re el$ ti]v eKeivoiv 
tdrre? v-navT&ixev avTols' tcrot oe 7/p.eis wrty p.axov[xeda, 
5 ijv re e?'0dc)e e-rrtoVra? avrovs oe>(cope0a ?/v re e7r' eKetVous 
toVres r?/r ixdyj]v crvvaTTTojp.ev. tto\v jxevTot ?/jutets /3eArtocrt 18 
Ka£ eppcop.eJ'ecrre'pai? rats \jrvxaLS tcojj crrpartcorcoj* \pi]cr6p.e6a, 
rjv ttofxev eirt roi)? e^Opovs xal p? v / aKorrey dpdj' hoKo>p.ev 
tovs TTo\ep.LOV$' ttoAjj oe KaKetrot [xdWov ?//j.d? (pofiijcrovTai, 

io orai* ciKO?jVcocrt?' ori ov cpoj3ovLievoL TTTi']crcrop.ev avrovs oIkol 
KaOijp.evoL, dAA' e?ret aurQavop.eda 7rpocrtdj*Ta?, airavTS>p.ev 
re a?jrot!>, ij/ cos rd^t^ra 0-vp.p.eC^ojp.ev, Kat o?jk dvap.evop.ev 
ecoj dv ?/ j/perepa X.o>pa ^aKcorai, dAAd (pOdvovres r/hi] 
hrjovpLev Ti]V eKeivojv yfjv. Katrot, ec/)?/, et rt eKeivovs p.ev 19 

15 (pofiepcoTepovs 7rot?/cropez*, i)p.ds 5' a?jro?js dappa\eojTepovs, 
iroXv tovto ?//j.izj eyco Tr\eoveKTi]p.a vojxl£oj, Kal totj KLvhvvov 
ovtojs ?//j.iz> pez' eActrrco Aoyt^bpat, rot? oe 77oAe/xtots fxeC^oo. 
tto\v ydp pdAAoz', (cbs) Kat d 77ar? v /p atet Ae'yet Kat a?j c/)?/?, 
Kat 01 aAAot oe 77dzjres 6/xoAoyo?3crt7J cos at pdxat KpivovTaL 

20 p.d\\ov rat? ^vxclls ?/ rats rcoy crcoudrcoz> pco/xau. d uez> 20 
ojjtcos" etTre* Kt>a£dp?/s" 6e aTreKpivaTO' 'AAA' O7rcos ueV, cb 
K?3pe Kat 01 dAAot Ilepcrai, eyco dx6op.ai Tjud? Tpecfiwv p?/5' 
?j7702'oetre* rd ye ueVrot teVat et? TT/y 77oAeut'az> ?/S?j /cai 
epot SoKet /3e'ArtOTJ eti'at 7rpds 7rd7Jra. 'E7ret tolvvv, 

25 ec/»/ 6 K?3pos, 6p.oyv(opLOVovpLev, crvcrKeva£o)p:eda nal i]v 

1 /j.(i£(M>i> tis T)fuv 5 kivSwos efieWev C F : fiei^uv o k'iv5vv6s tis ^yU'» 7 
efxeWiv E : /xeifav ris 7i/i7v k'ivSvvos t/xfWev D : /xeifav ris nivSvvos 
efxeWev T)/x?v H A G 2 affpaKtffrepov C «fi/cu prfreov H A G : 

^^ av alpeTiov C E D F : corr. Dind. 3 4dvTe . . . eavre 

C E D F 5 eVioVTes outo?s fj.ax^>M0a. H A G 6 post rifiels 

add. fxev A H 8 SoKwfxev opav CEDF ioouCEDF: ov\ ^? 

HAG irTri&ofj.ev G et C D F 12 avafievuifiev G et EDF 

15 TToii)ffoifiev AG 18 yap] hv H A G post fxuWov add. & 

Hertlein : ws Ka\ 6 Trarrip Hartman, deletis quae sequuntur ws et 
ftaWov ael C E D F 19 post Se add. iraA.»' C E 22 rpe<pwv 

vfxus C E D F 25 ffvffKevaffw/xeda C E III. iii HEN0<I>GNT02 

tu t5>v deiov fjfnv 0aTTov ovyKaTCUVrj, e£Lcop.ev &s 
rdxtfrra. 

21 'Ek rodrou toi? piev o-rpariwrats' eTirov avaKeva^eo-OaL' 6 
be Kvpos e6ve TtpioTov p.ev Ati /3ao-tAet, eVetra 5e Kai rots 
dAAots 0eois, ov? ?/yetro tAea>s Kai €vp.€vels drras ijyepovas 5 
(di') yevecrOaL rij cTTpuTLa ko.\ irapacrTaTas ayaOovs kul 
crvp.p.d\ovs Kai crvp.jiov\ovs t<ov ayaOcov. crvp.Trap€KuKeL 5e 

22 Kai ijpcoas yijs M?/5ias otK?/ro/)as kul Ki]bep.6vus. eTrei 0' 
eKaAAte'/3?jo"e' re Kai uOpoov i)v uvtco t6 o~TpiiTevpu irpos rots 
opiois, tot€ bij otcouots \pi]o-upevos aio-tots evejiaXev ets r?/y 10 
TToAe/xtar. eTret oe rd>(to-ra 8te'/3?/ rd d/na, eKet aS kglc riji» 
tAdo"Kero xoats Kat deovs Ovq-luls ku\ ijpcous ' XcrcrvpLus 
otKijTopus i]vp.evL£eTo. tuvtu be 7rot?/o-as uvOls Ati —uTptoio 
eOve, Kai et tls u\\os Oecov avecj)uLv€To, ovbevos i)p.e\eL. 

23 'E7rei oe kuXLos Tavra el^ev, evOvs tovs p-ev Trefrvs 15 
■npoayuyovTes ov tto\\i]v obov ecrTpaToirebevovTo, tols 5' 
t7T7rots KaTabpop.i]v TTOLi]crup.€VOL 7re/)te/3dAo?'ro iroXXijv kul 
iravTOLav XeLav. kul t6 Xolttov be p.eTucrTpuTOTrebevop.ei^u 
Kai exoures acpOovu tu e7rtr?/0eia Kai 8?/ow'res r? v /i> yd>pav 

24 uvep.evov tovs 7To\ep.Lovs. ijVLKa be ttpoctl6i'T€s ekeyovro 20 
ovkztl be\ i)p.ep<ov obov airex.€LV, tot€ bi) 6 Kvpos Ae'yer 
'12 Ki'a£d/??/, topa o? v / a7raj'rdz; Kai /u?/re rots- TroAejutots doKetr 
/t?/re tols ?/juere'/?ot9 <po(iovp.€Vovs p.i) uVTLirpoo LevciL, uWu 

25 bijXoL ujp.ev utl ovk uko]'T€S p.u\ovp.eOa. eirel oe raura 
crvvebo^e rto Kva^upi], ovtco bii crvvT€Tuyp.evoL Trpoijcruv 25 

3 tlrruiv C E D F 4 8s ante Kvpos om. CEDF 5 ofsHAG: 

Kal C E D F Tiyi?To H A G : »jTf?To C E D F 6 &i/ add. Hartman 
•yivtaBai C E D F 8 yr)s~\ ttji H A G fxr)Sdas C D F KtiStfjiovas] 

i)yffj.6i>as C E 5t KaWitprjfff C E : 8* Ka\\iipr]ffav A G : 8' iKaWiipijffav 
H 9 Ttorn. HAG 12 dvffiats Oeovs C E 13 tv/jitvl&To codd. 
14 i(paivfTO C D F 15 /caAcus toGto e7x* ,/ H A G : toCto Ka\ws flxev 

C D : iravTa KaXws flx (v E : toCto firoirjffav F to?s jut y ir«fo?s C F 

16 -npoffayayivTf s A 1 1 ou om. C D F ^o-TpaTowfSfiVavTo CEDF 

17 iroiiio-aj/TfyCDF rrtpif&aWovTo H AG et CDF 18 8s] 8)? A H 
20 i6Vt€S C E D F 22 a-n-at-Tu:- D f : oTroTai' C F : e'£a7rai'T«»' A H : 
itarraTciv G et e E 23 <pofiovp.ivois C D F 25 Kva^dpti H pr. et F pr. 
ffvvTtT ay/xivoi at\ C E F : dt\ crvvTtTaynivot D irpoffr)tffav C E D F KTPOT IIAIAEIAS V Ul. iii 

toctovtov ku6' i)p.epuv ocrov khoKet avTols kuXcos £x eu '* Ka ' 
beiirvov pev ulel KaTa cf>(os Zttolovvto, irvpd 6e vvKTcop 
ovk ckulov iv T(3 crTpaTOTTe6(o' euirpocrdev u€vtol tov 

CTTpaTOTTeboV €KULOV, 07TU>S 6p£>€V U€V (t TLV€S VVKTOS 

5 Trpocrioiev 8ta to irvp, ui] 6p<2>VTO 8' vtto t<2v irpocrLovTcov. 

TToXXuKLS 8e KOL OTTLCrdeV TOV CTTpaT07T€b0V i~vpTToAovv 

airciTrfi eveKU tcov TroXepicov. coctt Zcttlv 6t€ ko.1 KaTci- 

CTKOTTOL iv€TTLTTTOV €LS TUS TTpOCpvXuKUS aVTCOV, 8ta TO OTTL- 

crdev tcl TTvpa. elvuL ert Trpocrco tov crTpaToirihov oiouevoi 

10 tlvcu. 

Ot uev ovv WcrcrvpLOL Kal ol crvv avrols, e7ret 1)61] iyyvs 26 
uWijkcov tcl crTpuTevuaTa iyiyvovTo, Tacppov 7repLej3d\ovTo, 
oirep Kal vvv ert ttolovctlv ol (3dp[3upOL /3ao-tAet9, ottov av 
crTpuTOTTebevcovTUL, Tacppov TrepLjiaXkovTaL evireTcos 8ta ti)v 

15 TToXvyeLpLui" "lctuctl yap otl lttttlkov crTpuTevpa iv vvktI 
Tupu^cobes icrTL kul 6vcry^pi]crTov uXXcos re Kat (3dp(3apov. 
TTeiTohLcrp.evovs yap e^ovcrL tovs lttttovs e7rt rat? cpaTvaLS, 27 
*at et tls eV uvtovs lol, epyov uev vvktos \vo~aL lttttovs, 
epyov 6e \a\LVcocruL, epyov 8' iiTLcrd^aL, epyov 6e dcopuKLcra- 

20 crdaL, dvaj3dvTas 8' icp' lttttcov eAdVat Std crTpaToire6ov 

TTUVTUTTCKTLV U.6vvaTOV. TOVTCOV 6l] €V€Ka TTO.VTCOV KUL OL 

aAAot Kat eKetVot tu ipvuaru 7repLj3d\\ovTaL, kul upa uvtoIs 
6ok€l to iv exvpw eu'ai i^ovcriuv Trupe^eLV oTav j3ovXcovtul 
pa^ecrOuL. TOLavTa p.ev 8?/ 7rotow'res iyyvs d\\i]\cov iyi- 28 
25 yvovTo. iirel 6e TrpocrLovTes dire^ov ocrov 7Tupuardyyi]v , 01 
pev WcrcrvpLOL ovtcos icrTpuTOire6evovTo cocrTrep etp?;rat, er 
TTepLT€Tacf)pevph'<o uh' KUTCKpuvel 6e, 6 6e Kvpos a>? e8waro 

2 0« CEDF 5 irpoioiev D F g erj] eirl H A G iroppa» 

CEDF 11 ivel vSri HAG: iireiSij CEDF 12 rl 

o~Tpa.Tevfxa C D eyiyveTO C E D F ireptefiaWovTO C E D F 

13 'iirov tiv~\ biruTav C E DF 14 ffTpaToneSevovTai Hpr. AG 16 Svtr- 

oto-Tov H A G aAAcas Te om. H A G 17 post TreTro5io-/j.evovs zdd. 

Te H A G 19 eiridciipaKiffaadat C E D F 20 avafidvTa 

C E F 'Cirirov H A G post 5ia add. tov C E D F ante 

ffTpaToneSov add. TapaTTO/xevov M. C. P. Schmidt 24 /j.r) /i.a.xeo~6a. 

CDF III. iii HEN0*i2NT0S 

ev u(f)av€(TTa.T<a, Kcopus re kcu yi]kd(povs eTTL-porrOev ttoli]<tu- 

)J.€V0S, VOfAl^COV TTCIVTU TU TTokepLU f)£aL(pVl]$ Uf)(op€VU 

<Pof3cpt0T€pa rots' (vavTioa etvac. ko.l tKtuniv pev Tip' 
vvKTa couirep eirpeTTe TrpoqbvkaKus 7roi?/craue?'ot eKUTepoL 
€KOLpi)0i]<Tuv. 5 

29 T?) 6' ixTTepaia 6 pev 'AcrcrvpLos koX 6 Kpotcro? koI. oj 
aAAoi ijyepdves uveiruvov to <TTpuTevpuTu <\v t<o e\vp<2' 
Kvpos 6e Kat Kuacfop?7s avvTa£dpei'oi TrepLepevov, (l>s et 
TTpoaioifv ol 7roAe'utoi, pa^ovpevoL. <b? 6e hijkov eyevero 
OTl ovk ecftote?' 01 TroX.4pi.oc €K totj epvpuTos ovhe pd\i]i' 10 
7rot?/<Toi2'ro eV tuvti) ti) ijpepa, 6 pev Kvu£dpi]$ Kukeaus rtV 

3° KCpoj; Kat Twy oAAcoy rovs €ttlkulp'lovs eAecfe rotaoe* AoKet 
uot, e</»?j, <I> uvhpes, (oairep Tvyyjivopev awTeTuypevoc ovtcos 
teVat Trpbs to epvpa tcov avhpcov ku\ hi]kovv otl Oekopev 
pd^eaOai. ovtco ydp, e</>?/, eaj^ u? v / a2're7recftco<Ti2' eKetrot, 15 
01 ue2' ?'/ue'repot pukkov Ouppifauvres uTTLuaLv, 01 7roAe'utot 
6e r?/y Tokpav Ihovres ijpcov pdkkov (pofiijaovTaL. tovtco 

31 uev ovroo? eSoVet. 6 6e Kupoj, Mr/6auco?, ec/??/, 7rpos t<oij 
Oe<ov, £) Kva£dpi), ovto) TTOLi)acopev. et yup ?/6?/ eKcpavevTes 
TTopevaopeOa, cos o-i? KeAeuet?, iruv re 7rpoo-to'j'ras ifpus ol 20 
TTokepcoL OedaovruL ovhev (pojiovpevoL, e£6o'res 6'rt eV uacpukel 
eiVt rot) pi]hev TraOelv, eTrechdv re pi]hev 7rot?/cra?'re? aTricopev, 
TTukiv mOopcovTes i)pcov to irkijOos TTokv evheearepov tov 
Iuvtcov Korucppovi)<Tov<Ti, kuI avpLov ecftao-t TTokv eppcopeve- 

32 arepacs rats y2'<ouats. vvv h\ ecpi), et6o'res ue2' ort irdpecrpev, 25 
ov\ opcovTes he ijpus, ev tovto €ttl<tto), ov KaTa(j>povov<TLi', 

1 ytw\6(povs codd. 2 iroAe/j.tKa C D F 4 f7rp€7Tf] t^.trpoo-6tv 

H A G pr. <pvAaxas TrpotroiriaafJituoi H A G 60 antc KpoTaos 

om. DF 8 irtpiifxtvov om. AH 11 ^om, C F D F 12 tujc 

ctAAcot' tovs itriKaipiovi A II : rovs &AAovs tuiv i^^^KalplU'l■ G : roi/i li.AAnvs 
rovs iiriKttiplovs C E F : irdvTas rovs iviKatpiovs D 13 t<p-q om. G H 

15 iav) iirtiSav C F D F avrt^iwaiv C E 16 6appi]crov(Jiv C E D 

&jr<5<ri»' G : itriacnv A II : av airaaiv C E D F ot 5i iroAtfxioi C E F 

17 t6Aimtiv A H <pof}i)OT)<rovTai codd. 18 fj.hv Srj C E D c^>t» 

/c7?8a/*cDr C E D F 20 &*] j? C E D F 24 ^{<a<ri H A G 

et cf KTPOT I1AIAEIA2 V III. iii 

uAAci <l>poi'Ti£ov(n rt rrore ro£r' eVrt, <al 6taAeyoV.erot Trept 
?//*<*)z* eycoo' drt ovbev Travovrai. orav 6' e^tcocrt, tot€ bel 
uvtols dp.a (pavepovs re ?'/pa9 yevecrdaL Kat teVat ev^i/s 
opoVe, e£A?/cfJo'ra? avTOvs evda 7rdAat e[3ov\6p.eda. Ae'<fai>- 33 
5 ros 8' ovrto Kvpou crvvebo^e ravra Kat Kvacfdp?? Kat rots" 
uAAots. Kat rdre pej> benrvo—ovqaapevoi Kal (fwAaKas 
Karacrr?/crduei'Ot Kal Ttvpa iroAAa irpb tS>v cpvAaKiZv kov- 
cravTes eK0Lp.i]6i]crav. ti\ 5' wrepatV Trpco Kvpos p.ev 34 
ecrrecpavo)p.ei'os edve, 7rap?/yyetAe oe Kat rot? dAAots o/uort- 

10 uois eaTecpavoipevoLS 7rpos rd tepd TrapelvaL. eirel be reAos 
et^er ?/ dvcria, crvyKaAecras avTovs eAe£ev "Avbp€S 3 ot uer 
0eot, a»9 ot re pdi-rets c/jacrt Kat euot trwSoKet, udyi]v t 
eVecrpVt TrpoayyeAAovcrL Kat viKt]V biboacrt kol crcor?/piar 
VTit.cryi'ovvTai ev tols tepotj. eyco be vp.lv fikv Trapaiv&v 35 

15 Tioiovs TLvas XP ,V / e«' a ' *v tQ> rotcooe Kctr alcryyvoiui]v av 
otoa ydp i3/jtas raOra euLaTapevovs Kat uep.eAer)/Ko'ras ko.1 
dcrKOvvTas ota re'Ao?j9 otaTrep eyco, cocrre Kai> dAAov? eiKorco? 
az' 8t5dcrKOtre. rdbe be et //?/ ruy^drere KaTavevoi]KOTes, 
aKovcraTt' ovs yap recocrrt crvup.d\ovs re exop.ev kol 7retpco- 36 

20 pe#a 7/pty avrols ouoiovs TiOLelv, rodroTjs 8e ^/uds Set 
vi7op.ip.vi]crK(LV ec/)' ots re eTpecpop.eda iJTrd Kfa^dpou, d re 
i)crK0vp.€v, ec/j' d re avrovs TrapaKeKAijKapev, $>v re dcrp.evoL 
dvTaycovLcrTal ecpacrav i]ulv ecrecrdaL. ko.\ tovto b' avrovs 37 

2 e'y£5' H corr. : eyw 5'AH pr. : ev of5' G et C E : eyw olo' D : e'yi> 
eZ olb" F 8e7v G et C E D F 5 kolI ravra C E D F Kua^dpei 

H pr. et C F 12 So/ce? C E t' om. HAG 13 irapayy eXXovai 

H A G 14 Trpotnno-xvoDi/Tai C E D F fieu om. A et C E 

15 diroiovs CEDF Kav om. CEDF 16 Tai/Ta HAG: TaCTa 

e/xol D F : TaCTa eir tffTis e/xol C : eirlaris e/xol Tavra E Kaf\ re Kal D 

ante /^fyueAeTrj/coTas add. toCto C E D F 17 aaKovvras Herwerden : 

cucoiWTas eodd. ante aKovovras add. aKTjKooVa? Kal C E D F oldirep 
iyci H A G : del. Pantazides : wo-rrep eyw C E : a-n-ep eyw D F ko.v\ 

koI C E F av eiKorcos C E F : av om. D 1 8 5i5ao"KOiTe Ta5e & 

el /xrj H A G : 5(5a(TKO»Te Ta5e. el 5e llt) D F 19 post yap add. 

T]fie7s C, ti/luv E 20 toivtous 5e? ^(u F)fxas C E D F 21 Kva^dpovs 

C D F 22 TrapaKeK\rjKaLiev 8>o~Te C E D F : irapaKeKKrnxevwv re 

H A G : eorr. Schneider 23 tjluv e<paaav C E D F tovtov C F III. iii 5ENO<&X2NT02 

7j7routur>/'fTKere <">ti ijbe i) 7/ue'pa oet<fei u>r tKaaTos eariv 
u£los. S>v yup av 6\f/Lpadels dvOpcoTTOL yeVcorrat, ovbkv 
6avp.a(TTov et rtres' avTcov nal tov VTTop.ipvi]<TKOVTos beoLVTO, 
dAA' aya7ri]Tov ei Kal e<f VTrofioXijs bvvawTo dvbpes ayadol 

38 eiYat. Kal ravra ueVrot TtpaTTovTes dp.a Kal vp.Civ avTcov 5 
■nelpav Xfjxj/eade. 6 p.ev yap bvvdp.evos ev rco rotcoSe koi 
uKAovs /SeArtou? 7rotetV eiKorco? dv 7/877 Kal eaurco avveLbeu] 
reAe'co? dyadds dvi]p cov, 6 8e tijv tovtcov VTi6p.vi]criv aijTos 
p.6vos e^cov Kal tovt dyairitiv, etKorco? av ?/utreA?'/ avrov 

39 vopuXot. tovtov 8' eveKa ovk eyco, ecj)i), ai)TOL$ Ae'yco, dAA' 10 
ipd-i KeAedco Ae'yetr, tva koX dpea-KeLV vp.lv 7retpco/7rar truei? 
yap Kal 7rA?/o-td£ere uvtoIs eKaaro? rco eaurof' uepet. ev 8' 
tTTLO-Tacrde co? i]i> Oappovvras tovtols vp.as avrovs e7rt8eiK- 
vvi]T(, Kal tovtovs Kat dAAov? 7roAAoii? ov Adycp dAA' epyu? 

40 dappeiv 8i8d<fere. re'Ao? et7rer d7rtoVra? dpLordv earecpa- 15 
vcop.evovs KaX cnrovbds TroLi]aapevovs i"]K€lv et? rd? rdtfet? 
avTols (TT€(f>dvoLS. eirel 5' d-iTi]A8ov, av0LS tovs ovpayovs 
irpoaeKuXeae, Kal tovtols rotdSe eVere'AAero. 

41 "Avbpes YlepcraL, Tjuet? Kal tcov dp.OTLp.cov yeyovare Kai 
e7rtAeAeyue'i'ot ecrre', 0*1 SoKetre rd p.ev dAAa rot? KpariaTOLs 20 
duotot etrat, tt\ 8' i)\lk(ci Kat cpportpcorepoi. Kat tolvvv 
\copuv e^ere ovbev iJttov eVrtuo/v rcoj,' Trpcorocrrarcoj'" iuet? 
ydp oiTLadav dvres tovs t dyaOovs dv ecpopcovres kul 
(TTLKe\evovT€S avrois ert KpeCrrovs 7rototre, Kat et rt? uaAaKt- 

4 2 C oiro > Ka ' roSroy opoovTes ovk dv e7rtrpe'7rotre carco. a-i'p- 25 

r 7j5e ^ G et D : IjSe AH: ^5tj C E F /if^s icrnv C E F : if.oy 

tKaffrii iffTiv D 2 &v o\fi^a0e?s &v8p(i>irot H A G : dvOpuTroi 6\l/ifia9f7i 

C E D F 3 virofjivrio-ovTOS Siovrai C E D F 4 SvvatvT' av 

HAG 6 \r)\f/to-dat AH 7 «olora. HAG 8 reA.eiw? C E F : 

ri\(tos D g auTOi' codd. IO 'ivtKev D 13 post iirtffTao-de 

ndd. «(/>jj D F is ^ HAG: 'iws ttv C E T) F tovtois om. 

C E D F 1 7 8' H A G : 5« oSroi C E D F cgfl. j] airouj H A G 

18 toi/tou ai3 roiaSe (\(£(v CEDF 20 air(t\cyfi(vot CDF 

22 iVrijuo»'] ^juti»' HAG irporrraTwv codd. : corr Dind. (neglc- 

xerat Leonclavius) 24 iro«e?T( H A G et C E ko.} (1] (1 re 

CEDF KTPOT FIAIAEIAS T III. iii 

cpepeL 5' vplv, eCirep tco ko.1 dK\co, to vlkuv Kai 6ta rr]v 
7]\iKtav Kal bta to fidpos Trjs o-TO/Xrjs. i)v 8' dpa vp.ds Kal 
oi ep.~pocrdev dvamkovvTes eireo-daL ~apeyyvu>o-Lv, v-aKovere 
avTots, mi 6~u>s p.r]b J ev tovtco avrcov 7]TTr]dr']cr€crde, avTt- 
5 ~apaKe\ev6p.evoL avTols daTTov rjyelcrdaL e~i tovs ~okep.Covs. 
Kal diTLovTes, ecpr], dpL~Tr']cravT€S Kal vpLets rJKere crvv rots 
aAAots ecrT€(paviop.€VOL es Tas ra£et?. oi pev br] dptcpi Kvpov 43 
ev TOVTOts r)o-av oi be Acrcrvpiot mi o?j r]pto-Tr]KOTes e£i]crdv 
Te 6pacreu>s Kai irapeTaTTovTo eppu>p.evu>s. irapeTaTTe be 
io avrovs avrbs 6 ftao-tkevs ecj) dpptaTos ~apekavvu>v mi Totdbe 

~ap€K€\eV€TO. 

"Ai'bpes Wcrcrvptot, vvv bel dvbpas dyadovs elvat' vvv 44 
ydp v~ep -tyvy&v tu>v vpteTepow dycov mi v~ep yrjs ev rj 
ecpvre Kai [irepX] oIkcov ev ols eTpdcpr]Te, mi v~ep yvvatK&v 

15 Te Kai T€KV(ov Kai ~epi ~dvTu>v &v ~e~a~6e dyadcov. vlki']- 
cravres p.ev yap a~dvTu>v tovtu>v vp.€LS uxr~ep ~p6~6ev 
KvpLOL ecrecrde' el 5' 7]TT7]dr']crecrde, ev tcrre otl TrapabcocreTe 
ravra ~dvTa rols ~okep.CoLS. dre ovv viKrjS epCovres 45 
p.evovTes p.dyeo-6e. p.Copov ydp to Kparelv j3ovkop.evovs ra 

20 Tvcpkd tov crcopaTos Kai aoirka mi dyjetpa Tavra evavTta 
TciTTetv rots ~okep.CoLS cpevyovTas' p.u>pos be Kai et Tts £rjv 
(3ovk6p.evos cpevyetv e~f)^etpoC7], etbcos ort oi p.ev vtKoovres 
crco^ovTat, oi be cpevyovTes d~odv7]crKOvcrt ptdkkov tcov p.evov- 
tu>v p.copos be Kai et tis Xpi]p.aTcov e~tdvp.Cov rJTTav irpocrCe- 

25 rat. rts yap ovk olbev otl ol p.ev vlku>vt€S tci re eavTcov 

1 t V kcu~\ wlr^HAG 2 jSaflos CE VHAG:J^CEDF 

4 /tijS' «'«/] fi7)5h A H 5 avTO?s om. D Tjyuade codd. : corr. 

Stephanus 6 ^k(t( ku vfius CE avv to7s aWots om. CE 

7 iaT€(pavoo/iievois &KAois H A G ds H A G 8 877] 77877 H A G 

9 4ppo)fj.fvot C F 10 avTovs om. F avrbs om. E D 6 om. H A G 
13 imep} irepi C E D F m ^701^ H A G (om. C) et c E m : 6 aywv 

D F v-rrfp] ~epl C E D F m 14 -ep\ ante oikw del. Dind. 

iypd<pT)Te AH virep] ~epl CEDFm 15 t€ HAG: Se 

CEDFm ante t4kvwv add. 7repl H A G irt-ao-Os] KtKTTjo-de 

CEDFm 16 vfj.ets om. C E TrpoVfleHAG 1777x^77- 

o-eo-Oe F 18 £7-6 Castalio: o'l tc H A G et C E F m : ct t< D 

19 t3ov\evo/jtfvovs H A G 22 e—txeipd C E : eVixeipo? D Fm III. iii EENO*X2NT02 

oWbixri Koi rd rcoj' //rrcopeVcoj' irpoffkanjBavovariv, ol 8e 
?/rrcopej'ot dpa kavTovs re kcu tu kavT&V iravra aTtof&ak- 
kovtriv; 6 piv 8? v / 'Acrcrvpios eY tovtois tjv. 

46 '< ) 8e Kua£dp?/s TrtfXTTtov irpos tov Kvpov eAeyei' drt ?/8?/ 
Katpds et?/ dyeLV ZttI roi/s irokepiovs' et ydp vvv, ecp?/, Iri 5 
dAiyot elcrlv ol e£co roP epvpaTos, ej* co av -pocrioopev irokkoL 
ecrovTaL' pi] ovv dvapdvaipev ecos av Trkeiovs ?/uco?' yei'coj'- 
rai. uAA' Iwpev ecos ert oldpeOa e/jrrercos av avrcor 

47 KparijcraL. 6 8' av KC/OOS u-eK/uVuro' '12 Kuacfdp?/, et u? v / 
i/7rep ijuLcrv avrcoj' ecrovTaL ol ?/rr?/0e'i'res, ev to-01 drt ?'/uav 10 
uei> epovcrL cfwfiovpevovs to Ttkijdos rots dkiyoLS eTTL^eLpijcrai, 
civtoI 8e ov voulovctlv iiTTijcrOaL, dAA' dkki]s ctol pd\>]s 
8e?/crei, ev i) dpeLVov dv trrcos fiovkevcraLVTO ?/ i'vi' l3ej3ov- 
Aeu?'rat, 7rapa8di'res eavroi/s 7/uti' rautedeo-iSai cocr#' 0770'0-oiv 

48 av fiovkcapeOa avTcov pd\ecrOaL. 01 pev 8? v / dyyekoL ravT 15 
dKourraiTes coxovto. 

'Ev rodrcp 8e ?/Ke Xpuo-dj-ras 6 ne'po-?/s icat ciAAot rtves 
rcoi> duortucoi' avTopdkovs dyovres. Ka\ Ki">pos cocr7rep 
etKos ?/pcora roi/s avTopdkovs tcl ck rcov 7roAeutcoi*. ot 
ekeyov ort e£tote'v re ?/S?i crw rots oVAots Kat irapaTaTTOL 20 
auroi/s avTos 6 /3ao"tAevs e£co cov Kat 7rapaKeAedotro pev 8// 
rots atet e£co 01)0-1 ttoAAci re Kat to-^fpd, cos ecpacrav Ae'yetj- 

49 roi/s aKO?Joj'ras. ei-tfa 8?"/ 6 Xp?jcrdj*ras eiTre- Tt 8 , ec/u/, 
co Kupe, et Kat rri/ truyKaAeVas ecos ert etferrrt 7rapaKeAei?- 
crato, et dpa rt Kat mj dpdvovs 7rot?/crats roi/s trrpartcoras/ 25 I iro\(fxiuiv TjTTW/j.tvuii' A H : iro\(/xiwv Kal rfTTooixivwv G 7 ava- 

Hevainev C D F 8 ews ai/ en oiaJ/ueSa H, qui av add. in mg. et 

punctum super oj ponit, AG 90// post /cpaT^cai CDF: om. E 

12 j'OyUi£bu(7i»' CF: vofxiaoviriv D dAA.' iiAATjr (Toi HAG : #AA.T)S ouv 

CEDF 13 StTjo-f' iv Schneider : Scfio-etfv codd. 77] )| H A G 

ct E &i/ ante &/xtivov C E D F /3«/3o>JA60Tai A H 17 7)A0€ 

C E D F post xpvaavTas add. t< HAG 20 irapaTa.TT(t C E 

21 outos om. CDF 5tj3 ^tj HAG 22 aif} AH: aei cet. 

23 s i/0a 5?;] ivTavOa D F flTr*)/ o xP v0 ~° LVTas ^ ^ 2 4 * £ «' s ^ F : 

is H A G et C E : om. C 7rapa/«AePo-ai C D : irapaKe Aeuo"ai F 

25 Troi^o-ai H A G KTPOT nAIAEIAS V III. iii 

kcu 6 Kvpos etTTer* '12 Xprcrdrra, u?/5eV cre \\ytrovvT<av al 50 
tov 'AcrcrvpLov TrapaKektvcrtLS' ovbep.ia ydp Icttiv ovtco koA? v / 
TrapaLvems ijtls tovs p.ij ovTas dyadovs avOi]]X€pbv clkov- 
cravras dyaOovs TTOLijcreL' ovk av ovv to^otcis ye, et u? v / 

5 €)XTTpOO-0€V TOVTO LX€p.t\€T1]K6T€S €L€V, OVO€ p.1)V aKOVTLCTTds, 

ovhe p.i)v 'nnT€as, dAA' ovbe p.i\v rd ye ao')p.aTa iKavovs 
TTovtiv, i]v u?/ irpocrdtv 1]o~ki]k6t€s S)o-l. ko.\ 6 XpvcrdvTas S 1 
el-rrev AAA' dpK€L tol, u> Kvpe, i)v Tas \\ivyas avTtov duet- 
vovas TrapaKeKevcrcifxevos ~ oli'](ti)s. *H koX bvvaLT dv, ecpi] 

10 6 KCpo?, elj Adyos pi]6els o.v6i]]xepov aibovs p.ev kp.Trki]craL 
rds \f/v\as tS>v aKovovTcov, i) utto tojv aicrypojv KcoXvcraL, 
TTpoTp€\l/aL be ws XPV ^irahfov uez> eveKa Trdvra p.ev ttovov, 
trdvTa be Kivbvvov virobveo-6aL, \ajieiv 8' ev rais yviop.aLS 
/3e/3atco? roirro cos alperojTepov ecrrt p.ayop.€Vovs aTrodvijcrKeiv 

15 /xdAAoy ?/ cfievyovras crip^ecrdaL; ap' ovk, ecpi], et ue'AAoucrt 52 
rota?5rat Std^otat eyypacp^crecrdaL dvOpco-noLs koX ep.p.ovoi 
ecrecrdaL, TrpojTov pCev vop.ovs VTrdp^ca 8et tolovtovs oV cov 
toIs p.ev dyadois eVrtuo? /<at e\ev6epLos 6 /3t'os Trapa- 
crK€vacrOi']cr€TaL, Tois be KaKois Ta-rreLvos re Kat dAyeLvbs /cat 

20 dfticoTos 6 aicov eiraya/cetVerat; eTretra bLbacrKaAovs otuat Set 53 
/cat dp)(oi'ra? e—t roTJrots yevecrdaL 01 Tives bei^ovcri re 
dp6a>s /cat Stodtfbucrt /cat ediovcrL ravra bpdv, ecrr' dy 
eyyeV?/rat awrots rovs' uev dyatfot/s Kat evKAeeis evbaLp.ove- 
crraTovs rco drrt vopLL&LV, tovs be mKovs /cat ow/cAeets 

25 dflAicurdrous' dirdvTtov r/yetcrt^at. ovrco ydp 8ei bLartdrjvai 

1 /U7j8e DF 2 eariv ovrws H: outwj eVrl CF: outws eo-rai D. 

oi/tcc om. E 5 firjv om. CEDF 6 i7rirers HAG et D 

aAA' om. C E D F 7 iroiuv c E D f)v ] eiCE 8 ctpKe? 

toj] dp/ce?To A H pr. ^ HAG: ei C E : iav D F 9 irapaKe- 

Xivaafiivos afi-lvovas (-ovs D) D E F : irapao-Kevaaaixtvos afitivovas C 
7To«7jo"etj C E F 11 aKovo-dvTwv H A G et D /caAue»/ H A G 

12 eVaiVou ^tej/ C E D F : iiraivw H A G 15 awdrjvai C D F 

ovk] oiv CE 17 yuej/ om. CF 8e? om. DF towvtovs 8e? C E 

20 post iVeiTa add. Se HAG et E 8e?] Se CDF: 8eW E 

21 yiveaQat C o'l Tives 1 TiVes HAG Te bpdws Kal SiSd^ovo-L om. 
H A G 22 e'0iVoi/<n CEDF ttrr' H A G : eo>s C E D F 
25 tto^tcoi/ D P' Sel om. D F 111. iii HENO*J2NT02 

tovs ueAAorras tov cnro rcoy 7roAeuuo/' (j)Ojiov n\v p.aOi](TLV 

54 KpziTTOva 7rape'£ecr0at. et 8e' roi foVrtov ets paxi]V crhv 
oirkoLS, h> tp irokkol Kat rcor Trakanov p.aOi]pa.TLov eftcrrarrat, 
eV rovrto 8u2'?/crerat rts a7roppa\//cp5?/o-as TTapa^rjpa avbpas 
rroktpiKovs TToujcrai, TravTOiV av pao-Tov et// Kat p.aOelv kcil g 

55 5t5dfat r?/r p.eyicrTi]V rcor eV avQpcoiroLS apcTijv. eVet eytoy , 
ecp?7, ov5' ay rodrots eTrio-reuoi' ip.p.6voLS tcrtcrOaL o&s z>?3V 
exorres 7rap' ?/uu' adrots i)crKOvp.€V, et u?/ xat vp.as lcopcov 
Trapovras, oi. Kal 7rapdSetyua avrots ecrecr^e otovs XP'/ et2 ' at 
/cat vTTofiakeiv bvvijcrtcrQe, i]V tl eTTLkavQavcovTaL. tovs 5 io 
a7rat5e?Jro?Js TravTairacrLV dper?/s c^aiipa^otp' dz-, ec/>?/, a» 
Xpucrdrra, et rt irkkov av cocpeAr/crete Adyos KaAcos prjdds 
ets avopayaOiav f/ roi/s d7rai5evrous plovctlkijs acrpa KaAcos 
a<r0ei> ets uo?jctik?/?a 

56 Ot pey raiVa 5teAe'yorro. 6 5e Kt>a£dp?/s 7rdAti> 7re'u7rcoi> 15 
eAeyeu ort (£ap.apTavoL 5tarpt/3coy Kat o?3k dycoy us raxtcrra 
e7rt roi/s TToktp.Lovs. Kal 6 Kvpos aireKpLvaTo 8? v / tot^ tols 
ayyikoLS' 'AAA' eu p.tv tcrrco, ecp?/, 6'rt ot/7rco eiVti' ecfco 
ocrovs 5et* Kat ravra a7rayye'AAere avrco eV UTracrty dutos 

57 5e', eVet eKetVa? 5oKet, d£co ?/5?/. Tavr' elirwv Kat Trpocrevga- 20 
fievos tols 0eots e£?/ye r6 crTpa.Tevp.a. cos 5' i"]p£aTo dyet?', 
?/5?/ Qclttov 7/yetro, 01 8' ei/nwro evrctKrco? uer 5td ro e7rt- 
crTacrOai re kciI ueueAer?/KeVat eV rdcfet TropevecrOaL, eppco- 
ueVcos 8e 8td rd cptAoznKcos e'xety 7rpds dAA?/Aoi>s Kat 8td rd 
rd 0-iap.aTa tKTTCirovijcrQaL Kal 8td rd 7rdj'ras dpxorras rovs -'5 
TTpcoToo-TCLTas etVat, ?/5etos 8e 8td rd c/?portpcos exei?'" ?/7rt- 
aTavTO yap kol (k Trokkov ovtlos Zp.ep.aQ/]Kecrav dcrcpaAecrra- 

1 /j.d6r)<riv C D F : ixaxi)v H A G et c E 3 toi] ti C E 5 j>S.<rrov] 

&piarov H A G Kai antc /j.adtlv om. G 6 t irt \ tyuiy' H A G : 

t7Tf i8rj C E : ^7rel 5' ^7017' D F 7 ou5'] oxjk H A G 9 irapa- 

Sti^^aTa G: om. C 10 uiro&dWtiv CEDF ^HAG: Si-CEDF 
1 1 ttprj om. C E 13 post So/ua add. ^a\a HAGetcE 15 ToiaCTa 

DF 16 ^atxaprdvu CE 17 WAH et DF: isG: «rCE 

19 e5«i c D F 21 post 0so?$ add. avrov C E F aa ^5?? Hug : 

ix*\ H A G : t v Ti C E D F 23 rt om. H A G KTPOT riAIAEIAS T Ul. iii 

tov etrat koX paarov to opdcre teVat rols 7roAeptW, dAAcos 
re *at ro£o'rats /cat dKOTJricrrats ko.1 iinrevcrLV. «wj 5' ert e£co 58 
/3eAcoz> ?)crai>, irapqyyva 6 Kvpos crvv6i]p.a Zevs crvp.p.ayos koX 
?/yepcoi>. eirel 8e 7rdAt7j ?^/ce r6 avv6qp.a avTai:ohib6p.evov, 
5 e£rjp\€V avros 6 Kvpos iraiava tov vop.L(6p.evov ol 8e 
0eocre/3cos 7ra7Jres cr?jz/e7r?/x??crai' peydA?? r?) qbtovr}' ev rco 
rotovro) yap 0?/ 01 8etcrt8atp.o;jes tjttov tovs av6pu>7rovs 
qbofiovvTai. eirel 8 6 iraiav eyeveTo, ap.a rropev6p.evoL ot 59 
6p.0Tip.01 qbaibpol [7re7rat8e?jpeVot^ Kal Trapoputvres ets dAA?7- 

10 Aous, 62Jo//d£6;jres TrapacrTaTas, eTrtrrrdras, Keyovres 7roAt> 
ro v Ayer' avbpes cptAot, v Ayer' di>8pes ayadoC, TrapeKaXovv 
aXXi]Xovs eireo-6aL. 01 8' oirLcrdev avruiv aKOVcravTes ovtl- 
irapeKeXevovTo rots 7rpcorots r)yelcr6aL eppcopeVcos. r)v 8e 
/Ltecrroy to crTpaTtvp.a rco Kvpu» Trpo6vp.Cas, c/jtAortptas, pcop??s, 

15 dappovs, irapaKeXevcrp.ov, o-u>qbpoo~vvris, TreiOovs, oirep otpat 
beivoTarov rots vTrevavTiois. t<2v 8' 'AcrcrTjptcoi' 01 pei> a7r6 60 
rcoz; app.aT(ov Trpop.ayovvTes, u>s eyyvs ?/8?? Trpocrep.Cyvve to 
TlepcrLKov irXrjdos, ave(3aLvov re e7ri rd app.aTa Kal vire^r]yov 
Trpos to kavT&v 7t\t)6os' ol be to£6tol Kal aKOVTLaral ko.1 

20 crcpevbovijraL ai)Tu>v aqjCecrav rd /3e'A?? 7roA?j 7rpti> e^LKveladaL. 
cbs 8' e7rtoVre? 01 riepcrai eTre/3-qaav tu\v acpeLp.evu>v /3eAco/j, 61 
e(p6ey£aTo bi] 6 KCpos* "Ay8pes dptcrrot, ?/8?? 6cltt6v tls 
Iodv iTTLbeLKVVTOi kavTov Kal TrapeyyvaTco. ol p.ev bi] 7rape- 
8i8oo-a7J' V7ro be 7Tpo6vp.Cas kol p.evovs Kal tov o~7revbeLV 

25 cr?jp/uet£at bpop.ov tlv\s r)p£av, crvvecpeCTreTo be Kal iracra ?; 

1 ^aov C E 3 ^//07,/ia G 4 eVel Se] eVel S^ A H : eVeiS?) G 

5 avrbs 6 xvpos Hug : au SiocrKopois C : al 6 Kvpos H A G et c : ad 
fitoffKovpois D F : 6 Kvpos a/na 8too~Kopois E 7 tjttov] ficrl H A G et 

C E 9 post (paiSpoi add. ts HAG ireiratotvfxivoi del. Hug 

TrepiooaWes CE 11 rb om. HAG 14 (ptAoTifitas om. CEDF 

16 TroAe/itots C E 17 Trpocre/xiyvve C e D F : irpocrefxiyvvov H A G et E 

18 re om. C E D F virefriyov H A G : avex^povv C E D F 

21 aire'/87jo"af H A G acpte/xevwv CD: eipte/xevojv E F 22 St/3 

^Srj H A G 7)5t? om. D F 23 eiriSetKweTu C E D F Stj om. 

C D F post 7rapeSi8oo'a»' add. tovtoo C E, toCto D F 25 Tivbs 

D F ?, P fav C d F : 7>|a^To H A G et c E f oweWo H A G III. iii EENO*12NT02 

62 c/>dAay£ bpop.10. /cai avrbs 6e b Ki>//os' (—L\a06pi(vos rov 
jiab)]v bpop.u> //yetro, kol ap.a ((^OcyycTo Tts- ex/Verat; TYs 
ayaOos; Tts" avbpa TTpa>Tos Kara/jaAet; ot 6e d/covcrarres 
TavTo tovto ((})0eyyovTo, Kal 6tu 7ruiTtor 6e u>cnT(p Trapijyyva. 

63 oDrtos" cyujpcL Tts- cxJ/ctol; Tis dyaoVs'; 01 /uei' 6?/ rie/jcrat 5 
oituk f\0VT€S bp.b<T€ ((j)tpovTo. ot ye /aui* vo\(]xlol ovk(tl 
(bvvavTo /xcvclv, a\\a crrpac/>e'/Tes" ((jxvyov ds to (pvp.a. 

64 oi 6 av lle/jcrat Kara re rds' (lo-6bovs e(J)t~6p.(voL d>0ov- 
p.(Vcov civtu>v iroWovs KaTeoTfxavwcrav, tovs 6' ets' rds" 
ra<ppovs e/X7rt7rrorras* (TT(LO"-i]bu>VT(s upbv(Vov avbpas bp.ov 10 
Kai nrTrous" eWi ydp tcoi» app.aTu>v ets rds' Ta(\>povs i)vay- 

65 k6.o-0)] (fxvyovra ip.TTt<Ttlv. kcil 01 rco/* M?/6oui> 6' i7r7rets' 
bpu>vTts ravTa ij\avvov tls tovs LTnrias tojjs' rcoi> Tro\tp.Lu>v 
01 6' (V(Kktvav Kal avrot. ivOa 6?/ /cat t~~tov biu>yp.bs i)v 

66 Kat dvbpu>v, koa. cpovos 6e dp.(poT(pu)v. ol 6' eWo? roi5 15 
(pvp.aTos tu)v 'Acrcruptcoz/ i(TTi]KOTts i~l ti)s Kec/>aA?/s' rifS 

TCMppOV To£(V(U> p.(V 1] aKOVTl((lV tLS TOVS KOTaKaCvOVTaS 

ovt( ((ppovovv ovt( (bvvavTo 6td rd 6612/0 bpdpara Kal 
6td r6i> (f>6j3ov. Ta^a be kol KaTap.a06vTts tu>v Y\tp~u)v 
TLvas bLaK(KO(f)OTas irpbs ras tlaobovs tov ipvp.aros irpd- 20 

67 ttovto Kal d~b rcoy Kt(f>a\u>v tu>v ivbov. IbovaaL 6' ai 
yrratKes' rcoi> ' Aa-crvpuov Kat rcoi> arvp.\xdyu>v ijbi] cpvyi]V koX 
(V rto crrparo7re'6cp avc-Kpayov Kal (Otov iK~(~\i]yp.ivaL, al 
p.(v koX T(Kva cyovcraL, at 6e Kat z/ecorepat, KaTappi]yvv]x(vaC 
re ~i~\ovs Kat bpv~r6p.tvaL, ko.\ LKtTtvovcraL Trdzras' orcp 25 

2 itpdiyyovTo II AG e^/tToi] 4(piirtT<u HAG 3 itpuirov 

&vhpa C : -npwTos &vSpa E D F 4 ri aorb C E D F 5t ] 5?; HAG 

7 ra (pvfxaTa H A G 8 Te oin. C E D F iirofjn vot C E D F 

9 KaTio-Tpwvvvaav HAG: airtKTdvov CEDF 12 o-vvtio-Tr(0-t?v 

C E D F 13 i7r7r«'as] i7r7r<?s C E F : 'Imrovs om. tovs ante t<Lv D 

14 iviKKivov HAG aiiTo) H. Sauppe : tovtois HAG: tovtovs 

C E D F 15 5e Pantazides : <?{ codd. 17 t)HAG: wlCEDF 

aTTOKTflvovTas C E D F 18 ante to add. t* C E D F 20 5ia 

raj K(Ko<poTas H A G 21 twv tvhov] f<ptvyov C E D F 22 tpvyrjv 

7^677 C D F 23 T<jD om. C E 24 /cal post 5« om. C E 25 t«] 

TOVS D lKtTtVOVO~t H A G KTPOT nAIAEIAS T III. iii 

ivTvyxavoiev p.i] cpevyeLV KaTaknrovTas avTas, dAA' a\xvvai 
koX avTaZs Kal tzkvols koX acpLO-LV avTols. 4vda 8?/ Kal 68 
avTol ol /3ao-tAei? crvv rot? 7rtcrrordrois o-ravTes em tcls 
elaobovs Kal avafiavTts Zirl tcl$ KecpaXas Kal avrol kp.a\ovTO 
5 Kat rot? dAAots iraptKeXevovTO. cos 8' eyvoo 6 Kvpos tcl 69 
ytyv6fj.€va, Setcras p.r) (cat et /3tda-au>ro etcrco, dAtyot ovtcs 
vtto 7roAA<5i> crcfjaAeieV tl, Trapriyyvr]o~€v C7rt 7ro'8' dz>dyeti> 
ecjco /3eAcoi> [/cat 7ret^eo-^at]. eV0a 8?/ iyvco rt? clv tovs 70 
6p.0Tip.0vs TTeiraLb€vp.evovs cos 8er raxt/ p.\v yap avrol e7ret- 
10 dovTo, Ta\v 5e rots aAAots 7rap??yyeAAoy. cos 8' e£co /3eAcoi> 
lyivovTO, <-o-Trjo-av «ard y&pav, ttoXv p.a\\ov \opov aKpLJ3Qs 
(IboTes ottov e8et (.Kao-Tov avT&v yevevOat. 

2 aiiraTs Kal t(kvois HAG : t4kvois Kal eauTaTs CEDF 5 rb 

ytyvofxevov C D F 6 Kal fiHAG: ct /cal C E D F 7 i/7ro 

irJ5o C E 8 /cal Trddeadat del. Woerner 9 post o/hoti/jlovs 

add. /caJ C D F 12 girou e5ei] 8ti ovSels HAG avT&v om. 

CEDF XEN CYROP. KTPOT TIAIAEIA2 A 

Metvas oe 6 Kvpos uiTptov \povov avTov o~vv tQ> o-rpa- I 
ret/juart nal bi]ku>cras ort erotuoC elcrt udxecrdat et rts 
k^tpyoiTO, o)? ovbels dvTefrjet, aTnjyayev ocrov iboKet Kakcos 
e\ei.v /cat ecrTpaTOTrebevcraTO. cpvkaKas be Karaor^crdperos 
5 Kal okottovs irpoTreu^fas, oras eis t6 uicrov crvveKakecre tovs 
kavTov cTTpaTitoTas Kal eke£e rotdSe. "Avbpes Ylipaat, 7rpco- 2 
tov uev tovs deovs eyu> eiratvG> ocrov bvvauat, koX vuets be 
Travres, oiuat' vlkyjs re yap TervxVKauev Kal o-coTr]pCas. 
tovtcov uev ovv XPV X a P L<rT VP ia & v av ix°° u * v T0 ^ 6eot$ 

10 d7roreA.eii'. eyco be avuiravTas uev vuas ijbi] eiratvio' to 
yap yeyevrjuivov epyov crvp.TTacrtv vulv Kakcos d7rorere'Aecrrar 
S>v 8' €KacrTO$ d^tos, eiretbdv 7rap' cov irpoo-qKet irvdcouat, 
rore Tt\v d^Cav e/<dcrra) Kal kdyco Kal epyco TTetpdaouat diro- 
btbovat. tov 5' euov eyyvTara ra^Capxov XpvcrdvTav ovbev 3 

15 dkk(ov biouat Trvvddvecrdat, dkk' avrbs otba olos rjv rd 
uev yap dkka do-airep oluat ko! TrdvTes vuels eirotetTe' e-nel 
8' eyco irapr\yyvr\cra eiravdyetv Kakicras avTov ovouao-rC, 
dvaTeTaptivos ovtos ti]v udxatpav cas TraCcrcov irokiutov 
vTrrjKovo-i re euoi ev6vs dqbeCs re 6 euekke irotelv to Kekevd- 

20 uevov eirpaTTev avTos re yap eiravi]ye koX toZs dkkots udka 
iiTto-TTepx&s irapriyyva' coctt ecp6acrev e£a> fiekcov ti]v Ta£tv 
TTOii]cras Trplv tovs 7Tokeuiovs KaTavofjaat ort avex^povuev 

3 IfaxeTat C E D F post &s add. 5e D, $}, F itfet C E D F 

4 KarfffTpaToireSfvcraTO D F (pvAaKas Med. 55. 19 : cpvAaKas nostri 

7 iyd> Tf DF Se om. D 9 post ttv add. atl HAG et cE 

IO ivfiiravTas G vfnas fi.lv C E 11 irafftv H A G KaA&s C E : 

KaAhv H A G et D F 13 e/ryy Kal A6y<f) H A G 14 iyyvTaTw C E D F 

15 irap' i\A.&)v C E D F 16 Sffairep) owep D F v/j.e7s irdvTes C E D F 

iirolet C E F 17 bvofxaffTl ai>Tov C D F : ovoptaffT} KaAiffas avTov E 

19 cupels T€ HAG: Kal aepds CEDF 20 iiravfiyaye CEDF 

21 So-t' C E D F : «ctt' H A G 22 KaTavorjffai tc C D F 

8* IV. i gEN0*GNT02 

KOi r6£a evTeivacrdaL kcu ra ttuXtu c-acj>eZvaL' uxrTe uvtos 
re d/3Aa/3»/s nal tovs avrov dvbpas djiXajSeZs ota rd 7ret- 

4 OecrdaL irapeyjeTaL. aAAous 8', ecpi], bpco reTpcopevovs, Trepl 
cov eyo> (TKe\j/dpevos ev 677010) -^povcp €TpcoOi]crav, tot€ tijv 
yvcopijv irep\ avrcov dirocpavovp.aL. XpvcrdvTav be cos Kal 5 
epyaTijv tcov ev TroXepcp Kal cppompov Kal dpyecrOaL iKavbv 
Kal apx e »' X L ^ La PX ia P- ev V or l Tipco' oTav be Kal aXXo rt 

5 ayadbv 6 Oebs bco, ovbe totc e7rtA?j<rouat avTov. Kal TrdvTas 
oe fiovXopai vpds, ecpi), vrropvijcraL' a yap vvv etoere ev tt\ 
pdyi) Trjbe, ravra evOvpovpevoL p.r\-noTe TravecrOe, Xva irap' 10 
vpZv avTols alel /cpun/re TTorepov fj dperi) pdXXov ?/ ?/ cpvyi) 
crcp£eL rds \jfvxas Kal -noTepov ol pdyecrOaL eOeXovTes paov 
a-nakXaTTOvcTLV i) 01 ovk eBeXovres, kcu TroCav TLva i)bovi)v 
to VLKav iiapeyeL' ravra yap vvv dpLcrr dv KpCvaire tieZpdv 
T€ avTcov e^ovTes Kal aort yeyevi]p.evov tov irpdypaTOS. 15 

6 Ka\ ravTa p.ev, ecpi), del bLavoovp.evoL [3€Xtlovs av et?/re* 
vvv oe cos 6eocf>LXeZs Kal dyaOol Kal crcocppoves dvbpes beLTrvo- 
TTOLeZcrOe Kal cnrovbas toZs 8eoZs TroieZcrOe Kal TraLava e£dp- 

7 ^ecrOe Kal dpa to irapayyeXXopevov irpovoeZTe. elircov be 
Tavra dvafids eirl tov 'lttttov ijXacre Kal irpbs Kva£dprjv 20 
eXdcov Kal crvvi]crdeLS €K€lvco kolvjj cos eUbs Kal Ibcov rd/cet 
kul epopevos et rt beoLTO, drrijXavvev els to avrov crrpa- 
revpa. Kal 01 pev bi) dp.cpl Kvpov beLTTvoiroLi]crdp€VOL koX 
(j)vXaKas KaTacTTi]crdp€VOL cos e8et €KOLpi']di]aav. 

1 irrafpttvat C D F : acptivai E 2 &iro $\df}7)s A H : dirb /3\d$r)s 

G avrou H A G : iavrov C E D F 5 ws Kal C E F : ws om. D : 

Ka\ u>s H A G 6 iv ■noKifxw H A G : iroAf^ii/ccii' C E D F 8 6 

Btbs S<? C D F : 6 8tbs 8.5£ E : 5<8<j5 6 6tbs H A G oi>5i] otrt C E D F 
g v/j.as PouKofiat C E D F f<pj) om. H A G 10 ravra om. H A G 

n at\ C D F (om. E) prius rf\ (t v A: f !GH 12 dtKovrts G et D 
14 aptffra Kpivatr' ^CEDF 16 ae\ om. D F 17 post ws 

add. Kol CDF 18 Ka\ ffirovfias . . . irottTffde om. HAG iratavas 

H A G <=£apxfT€ C E D F 19 Hfia om. H A G oi Zeune : 

r«f H A G : om. C E D F 20 rwv "irirwv C E 21 t\6wv C E D F : 

jj\6t H A G ffvvr)ff6t\s C E D F : ffvyytvoiJttvos A H : crvyytv6fj.tvos G 

22 5</oito] 5*7 H A G airr)\afftv F ootoC H A G : iavrov C E D F 

24 ws tSti om. H A G ct E KTl J OT I1AIAE1A2 A IV. i 

Ot 5e 'Acrcrvptot, a.T€ /cat t(6v>]k6tos tov dpyovros ko.1 8 
o~\(b6v avv avT(o tu>v /3eAr tor m>, r)dvp.ovv pxv iravTcs, 
itoWol 5e Kal aTrebibpacrKov avTcov tt)s vvktos e/c tov 
(TTpaToirzbov. 6p<avTts 8e ravra 6 re Kpoio-os Kal ol dAAot 
5 o~vp.p.a)(pi avT&v r)dvp.ovv iravTa p.ev yap rjv xaAe7rd # advp.iav 
5e TrXeio-Trjv Trapel^e ttclo-iv otl to r)yovp.zvov Tijs crrpartds 
cpvkov 6i4<pdapTO ras yvcap.as. ovrco 5?j e/cAet7rojjcri to 
crTpaTOTTcbov koI aiTtpyovTaL ttjs vvktos. cos 5' i]pipa 9 
kyivtTO Kal £pr]p.ov avbpcov ecpdvt] to tG>v 7roAejmW crrpard- 

io ircbov, evOvs 5ta/3t/3d£et 6 Kvpos tovs Tlepcras irpcorovs' 
/careAeAet7rro Se ?j7rd t£>v 7To\ep.icov rroWa p.ev Trp6j3aTa, 
ttoXXoI 5e /3des, 7roAAat 8e ap.a£aL ttoWcov ayadcov p.ccrTai' 
e/c 5e tovtov biefiaLVOv ijbrj Kal ot apupl Kva£dpr]v Mi]boi 
7raz'res Kat T/ptcrroTrotoiVro ivTavOa. iirel Se r)picrTi]crav, io 

15 crjjz/eKaAecrez; 6 Kvpos tovs avrov Ta^Lapyovs Kal eAedje rotdSe. 
Otd p.01 boKOvp.€v Kal oaa ayadd, 00 dvbpes, acpelvai, 6c5>v 
yp.LV avTa 8t8oVrcoi\ vvv yap otl ol 7roAe'/atot r)p.ds dnobe- 
bpaKacrLV avTol opdre* o'ltlvcs 8e eV ept/juari ovtcs eKAt7roVres 

TOVTO CpiVyOVCTL, 7TC0S dv TLS TOVTOVS oloLT OLV pLCLVaL IboVTaS 

20 ?/wds iv rco to-o7re'8co; oXtlvcs Se i]p.<ov direLpoL ovtcs ov% 

VTT£p.€LVaV, 7TC0S VVV y CLV VTTOp.€LV€LaV, CTTet i]TTr]VTai T€ Kol 

7roAAd KaKa vcp , i)p.Q>v irenovdacrLv; S>v Se 01 /3e'Aricrrot a7ro- 
AcoAacrt, 7rcos' 01 7ror?7pdrepot kKaivcov pidyecrOaL av fjpZv 
(dekoiev; Kai tls et7re* Tt ovv ov bLcoKop.ev co? Tay^LcrTa, II 

1 St€ om. A : 76 G H 2 ixev om. C E D 3 post avTwv 

add. irdvTes H A G 6 iraffi ante irKeiffrriv C D F : om. E (f>v\ov 

ttjs ffTpaTids C E D F 7 Sie(p0apTO tols yvdijxas C E D F: Sie(p6dpdai 

iSoKet tcus yvwfxais H A G 8 ttjs om. D 1 1 KaTaAeXeiitTO H A G 

et D F : KaTeAe'nrero C E fiev om. C E 12 fiovs H A G 

15 avTov H A G : eavTov C D F : trdvTas tovs Ta£idpxovs avTov E 
Tat; tdpxas H A G 16 lioi C D F : /j.ev H A G et E SoK~\ovfnev . . . 

e<pievTat in ras. c ayada S> avSpes D F: 6,vSpes ayada HAGetcE 
a<pe'tvai D F : e<pievTat HAGetcE 17 post SVi add. /xev C E D F 

04] o'( Te C E D <po(Zovfxevoi rifj.as C E D F 18 eKAeiirovTes 

H pr. 19 &v tis tovtovs oXoit' av H AG : tovtois oiieTat &v tis 

C E : tovtovs oteTat &v Tts D F 20 &iretpot rffxoiv C E D F 

21 viroft.eivatev H AG t« om. CEDF 23 <pavAoTepoi CEDF IV. i HENO<M2NT02 

Ka.Tabijku)V ye ovrco t5>v ayaOiav ovtojv; koi os elirev "Ort 
i'777T(uy TTpoabe6p.e0a' ol p.ev yap KpaTicrToi rtoy TToAeutcor, ovs 
jitaAtcrra Kaipbs i)v ?/ kaj3eiv ?/ KaraKaveu', ovtoi ec/j' ittttojv 
o^ovvTaf ovs ?/uets TpeTrecrOai p.ev crvv tols 0eot? 'tKavoi, 

12 bioiKOVTes be alpelv ov\ inavoi. Tt ovv, ec/Jacrar, ovk ekOiov 5 
Kuacfdp?/ keyeis ravra; nal os etTre' ^vre-necrOe Toivvv uot 
iravTes, wj elbi) ort TTacrtr ?/uiij raCra 8oKet. e\ rovrov 
eiTTOvTo re iravTes Kal ekeyov ola eirm']beia eboKovv elvai 
virep SiV ebeovro. 

13 Kat 6 Kva£apr]s aua uev ort eKetyot i)p\ov tov koyov, 10 
wo-irep vire(p06vet' ap.a 8' taojs KaAcos e^ety eboKei avrto U7/ 
TrdAiv KtvfiTjyevety Kat ydp avros re TTept evOvp.iav eTvyyavev 
o)V koX tG>v akkoiv Mijbojv ecopa irokkovs to avTo TroiovvTas' 

14 etTTe 8' ovv <S8e. 'AAA', oj Kvpe, ort p.ev KttAAtrrra avOpoj- 
ttojv ueAerdre vp.els oi Ylepaai u?/8e 7rpoy utai> i)bovi]V 15 
d7rA?/crra>s' SiaKetcrtfat Kat dpcoi; Kat cikovcoi' oT8a" euot 8e 
boKei tt)s ueyto-r?/s ybovijs Trokv udAtcrra crvp.(f)epeiv eyKpaTrj 
eTvai. uet^co be i]bovi]v rt Trape^et avOpanrois evrv^ias ?/ 

15 w rjpXv 7rapayeyevr]Tai; i]v p.ev Toivvv, eirel €VTvyovp.ev, 
ao)(ppovo)s bia(pvkaTTO)p\ev avTi]V, tcrcos bvvaip.eO' av aKwbvvoiS 20 
eibaip.ovovvTes yrjpav et 8' d7rA?/crrcos \pu>p.evoi tovti] akkrjv 
Kal akki]i> Tret.pao-6p.e0a biojKew, 6pa.T€ p.r) TraOo)p.ev (nrep 
TTokkovs p.ev keyovcriv ev OakaTTi] TreirovOevai, 8td to evTV\elv 
ovk eOekovTas TravcraaOaL TrkeovTas airokeo-Oai' irokkovs be 

3 9ii> om. C D F KaraKaiveiv H A G : awoKTetvat C E D : KaraKrtl- 

vai F : corr. Dind. post ovroi add. avruv H A G 4 oxovvrai 

Cobet : taovrai H A G et D f : viovrai C E F 5 cupuv H A G 

6 Kva£apti H A G ct C D ravra A«7«i$ C E D F 7 tlodri H A G 

v/xiv D F 10 fjpxovro C E F II vtrd rt i<p6ovtt D F tSoKtt 

tX* iV D F 13 post abro add. rovro C E D F 14 tJ-rrtv olv A H 

61 Kvpt a\K' HAG KaWto-ra CE: juoAicrra DF: post /j.tv add. 
rwv &KKwv ficiKKov t5 h in mp. AG : om. H 17 fxaKtara] iiaKKov G 

avfupfpti CEDF 18 T]oovi] naptx ft A: -ijSoviiv iraptxtt GH 

€utux'o H AG 19 «Vtl «iiTuxo^f»' del. Hug 20 (r&xppoVeos] 

crocf)cDr H AG 21 -yTjpav] 6t)pav avTTjV HAG et E 94 7rai'ecrf9aj 

C E D F trKtovrat travffaadat H A G diroAecrOai H A G : iws av 

aTroKwvTat C E D F KTPOT nAIAEIAS A IV. i 

vlki]s Tv\6vTas erzpas etpLep.evovs /cat Ti]v irpoadev citto- 
/3aAeu\ <al yap et p.\v ol 7roAe'/xtot tJttovs ovres i)p.cov 16 
etpevyov, lcrcos av /cat 8ta>/ceti> tovs iJttovs dcrcpakcos et)(e. 
vvv 8e Karav6r]o-ov iroaTto /xepet avrcov TravTes p.a)^ecrdp.evoL 
5 veviKT]Kap.€v ol 8' dAAot dp.ayoi tlcriv' ovs et p.ev p.i] avay- 
Ka.crop.ev p.d\ecr6aif dyvoovvres Kal i)pRs Kal kavrovs 8t' 
dp.a6Lav Kal /xaAa/ctW diriacnv' et 8e y^cdcrozrrai 6rt d7rtoWes 
ovbkv T]ttov Kwhvvzvovcrw ?/ p.£vovTts, oircos p-r] dvayKao~op.€V 
avrovs, Kav p.i] fiovkcovTaL, dyadovs yzvicrQai. lct6l ydp 6Vi 17 

10 ov crv pxikkov rds IkzLvcov yvvaxKas /cat 7rat8as Aa/3eu> eVi- 
6vp.tls 7] e/ceu'ot o-cocrat. eiWet 8' 6Y1 /cat at aves e7ret8di> 
ocpdcocrL, cpevyovcrL, Kav Trokkal coltl, crvv tois t£kvols" e7ret8dz/ 
8e' rts avrcov 6i]pa rt tcov tckvcov, ov/ceVt cpevyeL o?38' ?*/y /xta 
Tvyr] ovcra, dAA' terat e77t tov kap.fidv€LV Tr€Lpc6p.tvov. /cat 18 

15 vvv p.ev /cara/cAetcrafres eauroi/y ets zpvp.a napicryov i]pXv 
rajtuevecrflat cocrd* drrocroLS e)3ov\6p.(da avTcov p.dytcr6aL' et 8' 
ev tvpvyo>pLq Trp6o-Lp.ev avTols /cat p.a6i']crovTaL x^P'5 yevo- 

p.€VOL OL p.\v KaTCl TTpOCTCOITOV l']p.lv CoCTTTZp KO.I VVV CVaVTLOV- 

crdai, ol 8' e/c TrkayLov, ol 8e /cat orrLO-dev, 6pa p.i] Trokkcov 
20 e/cdtrrco ?//xt«;i> yjtLpcov 8er/cret /cat 6cp6akp.cov. irpocreTL 8' ot}8' 
dv e0e'Aotu', ec/3?/, eyco vw/j opcoi' M?/8ous evdvp.ovp.evovs, 
e£aracrr?/cras dvayKa^tLV KLvhvvevcrovTas livaL. 

4 TrSffCj) c E avrwv fxepet C E D F 5 0« 8* . . . ei fiev om. H A G 

avayKaffafxev H A G: avayKaffotfxev C E D F: corr. Weckherlin 
6 avrovs D F 7 a7ria(rte H A G post 6Vt add. Kal C E F 

8 KivSwevffovcriv D pr. F avayKaffufxev codd. : corr. Dind. 

9 Kav A H : Ka\ G : «al «' C E D F PovKovrai C E D ^ap] S' 
HAG 10 €irt6vfi.els \af3uv C E D F 11 «at om. C E D F 
vis C E F r avral D) eTretSai/l firtiori H A G : eVaf F 12 Ka\ 
TroAAat oSffat D 13 fy~\ ifEDF 14 Xtrai H AG 15 avrovs 
C E : avrovs (sic" F : om. D 16 rafxievffaffOat C E F waff . . . 
Ltdx(<r6ai om. H AG 17 irpoffte/xev CEDF jxaxh^ovrat H AG 
18 Kal om. C D F fVapTtoDoflat] avrtots e| evavrtov H AG 19 post 
irXa^yiot; add. /cal aAAot eK rov erepov irXayiov C E D F 20 koX 
6<pda\fJ.ttiv Kal \etpSiv Seyiffet (-7) E, -ot D) C E D F 7rpos S' eti e<pt) ov 
fiov\oift.7]v ! .av add. D eytoye vvv C E D F 21 e9e'\ot/j.i e<p7) Poppo : 
ede\otfiev *) H A G bpoi H AG 22 ante dfa7Ka^€ti' add. KtvSv- 
vtvetv H A G IV. i HENCXMlNTO^ 

19 Kat 6 Kvpos inrokafitov (Ttt(v Wkka crvye p.i)b(va 
avayKacrijs, akka. tovs (0(kovTas uot e7recr<9at bos' Kal lcrcos 
av rrot Kal t&v crcov cpLkcov tovtcov i')KOLp.(V (koo-tco ayovTes 
ec/>' ols airavTes (vOvp.i']cr(aO(. to p.(v yap TrkijOos ?/uets ye 
tlov 7roAeuiW ovb( bico£6p.(0a' ttcos yap av K-at KaraAci- 5 

ft0LLX(V; 7]V b( TL 7) Cl77e<T)(l0-ue'z'Ol> TOV CTTpaT(l>p.aTOS XafilOLMV 

20 ?/ TL VTTok(LTTOp.(VOV, 1)£oiX(V TTpOS CT( 6.yOVT(S. (Vl'6(L b\ 
(Cp7), OTl KO.X 7]p.(LS, £tT(1 CTV (b(OV, 7)k0op(V CTol \apL^6p.(VOL 

ixaKpav obov koX av ovv 7]plv bUaLos et avTLyapi&o-QaL, 
Lva Kal ()(ovt(S tl oikoS' acpLKCop(0a Kal u? v / ds tov crbv 10 

21 0i]o-avp6v TrdvT(s 6pcop.(v. (vravOa 5?/ eAe<fei> 6 K.va£apt]S' 
'AAA' et ye lk(vtol (Oikoov tls (ttolto, Kal xapLV eycoye' crot 

(lb(L7)V OLV. 2vp.TT(p.\ r rOV TOLVVV p.OL TLVa, (Cf)7], TCOV d£l07TliTTCOV 

tovtcov, bs epet a av crv e7Tt<TTeiA?/s. Aafiiov 87) Wl, (cpi), 

22 ovriva et9e'Aets tovtcovl' (vOa S?/ (tv\( Trapcov 6 cp-qaas ttot( 15 
o-vyy(vi]S avTov (TvaL koi cpLki]0(is. (vOvs ovv 6 Kvpos 

(LTT(V 'A^Ket UOl, (Cpl), OVTOCri. OvTOS TOLWV <TOl (TT(a0LO. 

23 Kat Ae'ye crv, (cpi), tov (OikovTa teVat ueTa Kvpov. ovtco 
bi) kaficov tov avbpa e<f?/ei. eVet 8' (^TJkOov, 6 Kvpos (Tttc 
Nw bi) <xv SriAcorreis et ak7]07) eAeyes, 6Ve (cp-qs ijb(cr0aL 20 
0(u>p.d'os eue'. Ovkovv aiTokd^rop.ai yk crov, ec/>r/ 6 Mijbos, 

d tovto Ae'yets. Kat 6 Kvpos (Ttt(v Ovkovv Kal akkovs, 
(cpT), TTpoOvp.cos (£u.£(ls; (7rop.6cras ovv (K(ivos Nt/ tov At", 

I fiTjStca ffvye C E D F 3 tKaffTip ^Kotfxev C E D F 4 irdvTfs 

CEDF 7 €]t«HAG 5oiCEDF Siiifo/xtv C E 6^] 
^C:a^D(om. E) ))om. HAG 7 ij] «r C E 4*1**1*6- 

fxtvov H A G 8 iireiSi) C D F 11 post ndvTt s add. o'(Se H A G 

13 &v om. H A G Tiva post tovtwv C E D F t<pr) om. C E D F 

14 tmo-TfWys CE DF 5}jom.CEDF ^ijom.HAG i^toutw»' 
H AG «tux*»' ^Tiryx**''*'' G) &»< codd. : corr. Sclincider 16 post 
(pi\T)6fls add. irapuiv D F, 7rap' aiiToO C E 17 aoKf? /^01 «^jtj H A G : 
a/>Kf ? ffioiye C E : d/>Kt *</>tj f/xoiyt D F post o-o» add. «<jn; C E D F 
18 fffWaCEDF 19 (tTj\6ov Hug : tfTjAeey codd. «u^i/j (J 
/fCpos C E DF 20 8ts] e in ras. G : 8ti Hug 9iStff6al /ie 6ea>iifvos 
C E D F 22 Ka\ 6 Kvpos tlirtv om. H A G 23 e</>7j om. CEDF 
ildt,tts | Ae£eis CEDF <r7ro/uooas o5i/ iKtivos H AG : hdhnVoi t7ro^cIirav 
CEDF KTPOT nAIAElAS A IV. 

e<p?/, «Vre y dv 7rot?/crco kclI ae epe ?/8e'cos' dtdadaL. tot€ 24 
8?/ Kal e/c7reuc/>0et? vtto tov Kva^dpov to. tc dkka irpodvp.u>s 
a7r?/yyeAAe toIs M?/Sois kuI 7rpocreri#ei 6'rt avTos ye ovk 
a.TTo\ei\l/ot.To dvbpos /caAAtcrrou kcu dpCarov, /cat to ue'ytcrroj>, 
5 a7ro deiov yeyovoTos. 

npaTTovTos 8e roi) Kvpov TavTa tfetcos 7rcos dcpiKVovvTai II 
0770 'YpKavitov dyyeAot. ol 8e 'Tp/cdzuot 6p.opoL «ey rcoi> 
'Acrcnjpicof tlaCv, e6vos 8' ov 7roA?J, 810 /cat vttt\kool rjaav 
tu>v 'AaavpCiov €vlttttol Se xat ro're iboKovv etrat Kal vvv 
10 ert So/coJjcrty 810 /cat expcorro avrots 01 'Acrcrvptot cocr7rep /cat 
ol Aa/ceSatuoVtot rots' 2/ctptrat?, ovSer cpetSoMefot avTcov ovt^ 

iv TTOVOLS 0VT iv KLvbvVOLS' Kal 8?/ Kal TOT€ 01TLCr6o(pv\aK€LV 

iKtkevov avTohs cos xtAtous i7T7re'as' ovras, ottojs et rt orTLadcv 
beivov et?/, e/cetVot 7rpo avT&v tovt exoter. 01 Se 'Tp/cariot, 2 

15 are p-ikkovres i/Vraroi 7rope?Jecr#at, /cat rds" dp.d£as rds 
eaurcoy /cat rovs otKeras vcrrdroys eixoi». crrpareTJWrat 
ydp 8? v / 01 /cara r?/y 'Acrtaz' ^xovTes 61 TroAAot uec?' 5>vir*p 
/cat otKoiScrf xat ro're 8? v / iaTpaTevovTO ovtojs ot 'Tp/cdiuoi. 
ivvorjdivTes Se otd re 7rdcrxoucru; ?j7ro rcoi' ' Aa-crvpCiov /cat ort 3 

20 i'?3v TedvaCr] p.ev 6 dpxov avT&v, ?/rr?/peVot 8' eter, (j>6j3os 8' 
ereiri rco arpaTtvpaTL, oi 8e avp.p.axpL avTcov cos ddvp.oos 
expLiv /cat diTokeLTTOLcv, Tavra iv6vp.ovp.ivoLS zbo^ev avTols 
vvv Kakov eiVat aTrocm/mt, et dikoxv oi duc/u K?3poy crwe7rt- 
6iadai. Kal TripirovaLv dyyikovs Trpos Kvpov aTrd ydp Tijs 

1 lo-Te 7' &^ H A G : €ws S^ f CEDF $5ews €>e C E D F 
efdo-ao-eai H A G 6Ve H A G et F 2 M !om.CEDF /™a|a- 

pour C D F 3 dw7)*yyeiA6 G : aTrijyyeiXfv F auroi H A G yt ] 

t« C E D F 4 a.iro\etyoivTo H A G 6 TatJTa toC Kvpov C E D F 

7 d7rb] utto G et E fiev om. H A G 8 7)o-ar post a.(Tavpicov C E D F 

9 e<piiriroi codd. : corr. Fischer post ToVe add. 5e A, Srj G, Se H 
48oKovv Kal vvv ooKovaiv tlvai H A G 13 oVtos iirireas C E D F 

oircos] 'Iva C E D F 14 iavrwv C E D F 15 posterius tos om. 

HAGetE 17 5r)om. DF ol ante /caTa om. H AG 18 koI 

ante oikovo-i om. H A G et E 01 vpKavioi ovtois C E D F 20 8' eVeiri] 

8e iro\vs dt) eV C E D : 8e iroAus tfrj F 21 oi' Te C E D F f^v/j.fj.axoi 

G ftis om. F 23 vvv H A G : ws Ka\ vvv C E : »cal cls vvv D F 

tdeKoitv H ct E o-vviiricrdai H A G IV. ii EEN04>J2NT02 

4 p.dx_i]S to tovtov 6vop.a fxeyurTov i]v£i)To. o'l 6e 7repc/>0e'i'res 
Ae'yovot Kupco ort p.LaoUv re tovs ' Aao-vpiovs OiKatcos, vvv t , 
et fiovkoLTo UvaL e7r' avTovs, nal atpels avpp.a\oL virdp^oLev 
Kal rjyifcroLVTO' dp.a oe TTpbs tovtols bLijyovvTo ra tcov 7roAe- 
ptcov tos (X 0l > ciro-lptiv l3ovX.6p.evoL pdAtcrra arpaTevea0aL 5 

5 avTov. Kal 6 Kvpos e7r?/pero avTovs' Kat boKelre dv, e<p>/, 
ert i)p.ds KaraAa/Jetv avrovs irplv eV rots fpvpaaLV etmt; 
i)peZs p.ev ydp, ec/>?/, pdAa avp.cpopav tovto i)yovp.e0a otl 
tXadov i)pMs airobpdvTes. ravra 5' eAeye fSovkop.evos av- 

6 tovs tos p.tyLo~Tov tppoveiv eVt acpiaLV. 01 be dirtKpCvavTO 10 
6'rt Kat avpLov, eco0ev et cvfavoL iropevoLVTo, KaraA?/l r /olz;ro , 
vtto yap tov 6\\ov Kat t&v ap.a£cov ayoXi) iropevea0aL 
avTovs' Kal dp.a, etpaaav, tijv irporepav vvKTa dypvirvi']- 

7 cravres vvv p.LKpov Trpoe\06vTes eaTpaToirebevvTO.L. Kat 6 
Kt>po? ecpi)' "E^eTe ovv 5>v Ae'yere ttlcttov tl i)p.ds bLbdcrKi.Lv 15 
cos d\i]0eveTe; 'Op.i')povs y, etpaaav, e0ekop.ev avTLKa eAa- 
aavres rrjs vvktos dyayelv p.6vov Kal av i)pXv 7rtcrra t9ecoi' 
■7TeiroLi]cro Kal 5ecftdi> bos, 'iva <peptop.ev Kat rots aAAots rd 

8 avra airep dv ai)Tol \dficop.ev 7rapa aov. ck tovtov ra TTLara 
bCbcoaLV avTols rj p.i')V, edv ep.TrebcoacoaLV a Ae'yoi>cru>, cos 20 
c/nAots Kat 7rtcrrot9 \pi']aea0aL avTols, tos P-iJTe nepcrcoi' p?/re 
Mi')bcov p.elov e\^eLV 7rap' eaurco. ko.1 vvv ccttlv ert t5eu> 
'TpKavLovs Kal TTLaTevop.evovs Kal dp)(ds €\ovTas, toairep ko.1 

FI epow Kat 'Nijbtov ot dv boKtoaLV ct^tot etvat. 

1 rh om. H A G tovtwv C Tjf/fero C E D F 2 t* om. 

C D F t'] 8' G 3 f)ov\oii>To E D virdpxotev H A G 

4 r)yf)aaivro C E D F 5 iira.iptiv H A G : ofa 87; liraiptiv C E F : us 

87? tiraipftv D d>y ^xaAio-TO C E D F 7 rj^tay «ti D F 8 post 

i)yov)jnQa add. e?j/ai C F, post cv/x<popav E 11 <cal] Kal t\v H A G 

n* om. H A G 13 ante Tfy add. &Tt C E D F 14 irpot\B6vTts 

Zeunc : irpoo-e\66vTes H A G : 7ro/>f vdtvTt s C E D F to-TpaToTrtStvKao-i 
CEDF 15 post ti add. Si8oVt«s Ricbards 8i8ao-»c«i»' om. 

H A G 16 1'. Ami. i' H A G ^AacracTCS atiTi/ca C E D F 

18 ■trtiroi-no-o del. Cobet : Otuij' t« 7rio"Ta iroitjffov CEDF t4 ai>Ta 
H A G : TavTa C E D F 19 ra om. H A G 20 4av~\ av H A G 

i/j.irt8u>o-iv C E D F \iywo~iv H A G 22 iavTip C E : aiiTy D : 

«auToO H A G ct F post vvv add. 8' D F timv post 18 «?i/ C E D F KTPOT nAIAEIAS A IV. ii 

'E7ret 8' kbciirvr]crav, eef?/ye to crTpaT€vp.a ert cpdovs ovtos, 9 
nal tovs <r Tpi<avLovs irepip.€vziv eKe'Aevo-eiv, tva dp.a Zoiev. ol 
p.€V 8?/ Ylepcrai, (oo-rrep etKo's, ttclvtcs itpjcrav, Kal TLypdvi]s 
€\cov t6 avTov crTpa.T€vp.a' tQ>v 8e Ni]ba>v Z£fjcrav oi p.kv bia. io 
5 to iraibi ovtl Kvpco Tralbts ovTes cpi\oL yevicrdaL, oi 8e 8ta to 
ev 6r)paLS crvyyevop.(voL ciyacrdrjvaL avTov tov Tpoirov, oi 8e 
8ta to Kal yapLV etSeVat otl p.eyav avTols (po(3ov a7reA7i- 
AaKeVat eoo'/cet, ot Se «at ZXiribas €\ovt€S, Sta. to dvbpa 
cpaivicrOaL dyadov Kal evTV)(i}, Kal p.iyav ert lo"^ypu>s ecretrt9ai 

io avTov, oi bk, 6're €Tp4cp€TO kv Mr/Sots, et rt dyadov rco crvv- 
{trpa^v, dvTL\api^crdaL kjiovkovTO' ttoWoZs Se rroAAa Sta 
cpL\av6pu)iriav trapd tov TraTnrov dyadd SteTreVpaKro" 7roAAot 
8', eVet kol tovs "TpKaviovs etbov Kai koyos bLrj\6ev &>s 
i]yr\croLVTO k-rri TroXka dyadd, e^rjcrav /cat tov XafieZv rt 

15 ere/ca. ovrco brj e£ij\6ov cr^bov a-rravTes Kai oi Mr/Sot 11 
7rA?/iv 00-01 crvv Kva£dpi] trvyov crKr\vovvTts' ovtol Se Kari- 
p.evov Kai oi tovtojv vtti]kool. oi 8' aAAot 7ra^res c/JatSpcos 
Kai irpo6vp.oos i^coppio>VTo, dre ovk dvdyKi] dAA' etfeAowtot /cat 
X^dpLTos eveKa eftoVres. e7ret 8' e£co rjcrav, irpStTov p.\v irpos 12 

20 tovs Mr/8ovs €\6d>v i-rri]V€cr{ re avTohs Kai eirr]v£aTo /xaAtcrra 
p.lv 6(ovs avTols tAecos ijyeZcrdaL Kai crcpicrLV, eVetra Se /cat 
a&Tos bvvaadr/vaL \dpLV avToZs TavTrjs rrjs Trpodvp.ias diro- 
bovvaL. re'Aos 8' et7rey ort r)yr)croLVTo pXv avTols oi 7re£bt, 
CKeivovs 8' e7recrt9at crvv toZs t7T7rots eWAeuo-e* <cat ottov dv 

I eVel] iireiSij C E D F fyaovs] <pa>rbs C E D F post ovtos add. 

Kal avTbs H A G 3 5^] yap H A G ira^Tes ilxrwip et/fis C E D F 

e|fj<raj' Hug : e|a> i\aav HAG: tvOvs e|a> tfffav C E D F 4 avTov 

H'A G : Uvtov C E D F 5 K vp V ovti C E D F 7 ko\ om. 

C E D F post x°-P lv a dd. e5 A, aS G H IO d tivi ayad6v ti 

C E D F o-vveirpa^iv C E D F : eirpatcv H A G II v&ovKovto 

H A G 13 Kal post iirel om. C E D F Sirj\$ev H A G : 8«e8o'07» 

C F : itiodr) D : da-nyyeXQri E 15 5tj Kal firiSot <rx«5oj/ airavTts 

e£r)\0ov C E D F irdvTes H A G 16 Kva^apn C E D F kot€- 

ixeivav C E D F 19 ovvena H AG 21 '/fAeaiy] ^5e'a>s D F 

ante riye7o-6ai add. ovTas C E D F 22 b~vvr)Qr)vai. C E D F 23 5' 

H A G : 5' olv C E D F 24 eWAei/e C E : e'/ceAeuei/ F post &«/ 

add. I)CEDF IV. a SEN04M2NT02 

avanavcovTaL ?/ ZttL<t)(<jj<tl r?"/s iropcLas, ereretAaro avrols 7rp6s 

1 3 avrov irapekavvtiv Tivds, 'Lva ei8cotn t6 det mLpLOV. e k tovtov 
j)yelo-8ai eWAeue tovs 'TpKavLovs. kol ot ?/pcorco?' Tt 8e; o?3k 
drauej'ets, ecpaaai', rous 6pi]povs ecos ai> dydycouei', <W e^a)^ 
Kat av rd 7ricrrd itap i]pu>v 7ropev??; nal tov aTTOKpLvacrdaL 5 
XiytTaL' 'Erroco ydp, cpdvaL, otl tyoptv tcl ttlcttcl h> rats 
?/uere'pats ^/v^als Kal Tals ?/uere'pats \cpcrLv. ovtco yap 
boKOvpev irzptcrKtvdcrdaL tos ?*/r pkv dA?/6)ev?/re, tKarot etVat 
?/uds eu 7roier?r ?/r 8e e£a7rardre, ovrco vop.LCpp.tv (\(lv 
cos oii^ J/uds e<p' vutf HcrecrdaL, dAAd udAAor, t/v 01 0eoi 10 
deKco&LV, vpLas e<p' ?/utr yer?/o-ecr0ai. Kat ueVrot, ec/>>/, co 
TpKavLOL, e7ret7rep cpare wrdrors e7rea0at rovs vpertpovs, 
(TreLbav t8?/re auro?Js, cn/u^/rare i)piv otl ol uueVepot etau', 

14 tW cpetScouefla aurcor. dKovaarres 8e ra?3ra 01 'TpKartot 
r? v /?' uer 68or i)yovvTo wcnrep eWAeue, r? v /r 8e pcou?/v r?/s 15 
^v\ijs t)6avpa(pv ko.1 otVe 'Ao-avptovs oiVe AuSovs oiVe 
rous a-jjppdxous avToov tcpojlovvTO, dAAd u?/ TTavTairacrLV 6 
Kvpos p.LKpav TLva avT&v ololto poTri]V etrat Kat irpoaovTtov 

koX dlTOVTOjV. 

15 riopeuoueVcoi' 8e eVret vv£ e7reye'i'ero, Ae'yerat cpcos rto 20 
Kupto Kat rto crTpaTevpaTL £k tov ovpavov irpocpav\s yevecrdai, 
coare 7rdcrt ptv <?JptK?jy eyytyreaflat 7rp6s r6 0etoi', Odppos 8e 

1 iiriarr]<rwffi H A G eVerefAaTo] iKt\tvatv C D F : iKt\tvtv E 

2 aurbi' H A G : eam-oj/ C E D F del] 5J;HAG 3 4 K f\tvat(v F) 
C E D F ti 5al D : T f 5e Kal C ouk C E D F : oi -ydp H A G : 

oiiK &p' Madvig 4 dcajuei/eis Dind. : avafxtvtis codd. 5 /cal <rv tx°> v 

C E D F 6 ^dp om. C E post k'x o t J - ev a< ^^- Twrts C E D F 

8 f,v . . . V] edr ...&CEDF 10 ou X ] /ii? C E D F ^eo-ea,] 

ytvr\<rt<rdai C : 7*j>fV0ai E %v~\ av CE: iav D 11 (Sov\wvrai 

CEDF ytvj)fftadai CEDF: ytvtcrOai H A G 12 iwfiSriirfp 

C E D F ttpart H A G jVfo-ea. H A G : iroptvfffOai C E D F 

13 a-qfj.avtrt H A G : fftifxaivtrf C E D F : corr. Dind. r,fifrfpoi codd. : 
corr. Brodaeus 14 aKovovrts CEF 5« om. CEDF 16 oi>xl 
ruvs affffvpiovs oi/oi rovs AuSoi/s ovSi C E D F 17 post avrwv add. 

sti CEDF 18 tavrwv CEDF 19 rrapivrwv CEDF 

20 iytvtro CEDF 21 ko\ om. CE wpocpavts om. C: irtpupavts 

E 22 (ppiKriv fitv C E D : <ppiKT)v om. F rrpbs 0t7ov iyyiyvtaBai C : 

irpbs rb Otiov iyyiyvtffQai E D F KTPOT IIAIAEIAS __ IV. ii 

TTpOS TOVS TToXep.ioVS. O). 8' €v£ooVOL T€ Kal TClXy eiTOpeVOVTO, 

(Ikotoos iroXXr)V re obbv bLi)VVcrav koI dp.a Kvecpa TTXi)criov 
yiyvovTai tov tG>v 'TpKavicov crTpaTevp.aTOs. o>_ 8' eyvcoaav 16 
ol ayyeAot, kol tG> Kvpa> XeyovcrLV otl ovtol elcrLV ol crcpe- 
5 repoL' t<2 re yap vo-tcitovs etmt yLyvcocrKeLv ecpacrav kcil tG> 
it\i)6eL tG>v irvpQv eK tovtov TTepLTTeL tov erepov ovt&v 17 
Trpbs avrovs, TrpocTTa£as XeyeLV, ei cpiXoL eicriv, a>s raYtora 
vTravTav tcls be&as dvareivavTas' crvp.Trep.TreL be TLva kol 
tG>v crvv eavrG> Kal XeyeLV eKeXevcre tols 'TpmvioLS otl <_? dv 

10 opGxriv avTovs irpocrcpepop.evovs, ovtco koI avrol 7TOLi)crovcrLV. 
ovtco bi) 6 p.ev peveL tG>v dyyeXcov irapd tG> Kvp<o, 6 be 
irpocreKavveL Trpbs tovs 'TpKaviovs. ev a> 5' eo-KoVet tovs 18 
'TpKaviovs 6 Kvpos 6 tl 7TOLi)crovcrLV, eirecrT-qcre rb crTpaTevp.a' 
TrapeXavvovcrL be irpbs airbv oi tG>v M?/8<wy TrpoecrT^KOTes 

15 Kal 6 T^ypdvi)S Kal eirepcoTcocrL t'l bei rroLeiv. 6 be Ae'yet 
avTOLS otl tovt ^cttl to TrXi)criov 'TpKaviojv crTpaTevp.a Kal 
otY^erat 6 erepos tG>v dyyeXcov rrpbs avTovs kol tG>v i)p.eTepcov 
tls crvv avrG>, epovvres, el cpiXoL elcriv, VTravTLa^eLv tcls 8e<fta_ 
dvareivavras irdvTas. i)v piev ovv ovtco ttolGxtl, be^Lovcrde 

20 re avTOvs md' bv dv fi eKacrros Kal dp.a dappvvere' tjv be 
otrXa aipcovraL i) cpevyew eTTL\eLpG>crL, tovtcov, ecpi), evdvs bel 
irpcoTcov TTeLpdcrdaL p.i)beva XLirelv. 6 p.ev TOLavra Traprvy- 19 
yetAe.*. 01 be 'TpKavLOL aKOvcravTes tG>v dyyeXcov ijo-6i)crdv 
re /cat dvaTTi)bi)cravTes eVt tovs lttttovs irapi)crav ras be&ds, 

1 i s 5'DF: SoV H A G : &<rre C E 
\ /- _• t-\ r> > ' f- c\ _- .. 1 i s S'DF: _.<tt' HAG: &<rre CE 3 is S'] S.t' HAG 

4 Kal om. C E D F \eyovcrt(v F) t^ Kvpy C E D F 7 ra^as 

H AG 8 airavrav C E D : airarav F riva Zeune : rtvas codd. 

/ TTA/~» J "._ /~-TT *.\T».\TTA/-. - 
om. Se CEDF -rapeo-TTj/coTE. CE 15 fpwr<2<n(v F) C E D F 

16 6V1 om. C E D F post ir\r\<Tiov add. rwv C, avrwv E 18 rtves 

C E D F xmavrav C D F : airavrav E 19 iav C E D F ovrws 

foio-t C E F 20 T€ om. C E D F post avroiis add. ko.\ C E F 

eav C E D F 21 post rovrwv add. Srj C E €.0i; 5«? irpwrov 

H A G : trpwrwv evdi/s D : irpwrov Sei ev6vs F 5e» om. C E D 

22 ir«ipao"0e D p.r)Qfva A H \e(7re.v C E D F IV. U EENO<M2NT02 

uxrirep etpj/ro, irpoTiivovTes' oi 8e M7/801 kol UepcraL clvt- 

20 (he^iovvTO re avTovs Kal eOdppvvov. eK tovtov brj 6 Kvpos 
Ae'yer 'HuetV p.ev 8?/, u) 'TpKavtoi, rjbrj vp.lv irLcrT€vop.ev' Kal 
vp.ds 8e \pi) TTpbs ?/uds ovtuts exeu*. tovto 8', ec/j?7, irp&TOV 
ijplv enrare ttoctov d-ne\€L evdevbe ev6a al d/>x at ' ^°~ l T <*>v 5 
7roAeutcojj Kal to aOpoov avT&v. oi 8' dirtiKpivavTo otl dAiyco 
TrXeov ij Trapacrdyyrjv. 

21 'Ej'ra?j0a 87/ Ae'yet 6 KTjpo?* v Ayere 6?/, eV/>?/, cb dvbpes 
Uepaai Kal MrjboL kcu TJuetV 2) 'TpKai'101, ?/6?? ydp Kat 7rp6s 
?juds cbs 7rp6? o-v/Xjitdxous Kat koujwotjs 8taAe'youat, ev xp 7 / IO 
etSeVat pw 6'rt eV toiotjYco ecrpikv h'6a 8?/ p.aXaKLcrdp.evoL uei' 
Trdyrcoi' dv rcor xft^^^wrctrcoi) TvyoLp.ev tcracrt ydp ot 7roAe'utot 
ecp' d 7/Kouei" ?/i> 8e ro Kaprepbv ip.l3aXop.evoL tcouej-' pcou?/ 
Kat c9?juco e7Tt totjs TToXep.iovs, avrUa udA' 6\\recr6e coairep 
bovXuyv aTTobLbpacrKovTcov rrvpr\p.ivu)V tovs p.€V Uerevojjras 15 
a?jrcojj, rous 8e cpevyovras, tovs 8' oi/Se ra?3ra cppoveiv bvva- 
p.evovs> ?/rr?/ue'i'oi re ydp d\j/ovraL ?/uds Kai 01/re oto'ueyot 
T/^ety ot/re trTjjjrerayueVot ovtc p.d\ecrdaL TrapecrKevacrp.evoL 

22 KaretA?/uue'i>oi eo-oi>rai. et ow rjbeoos /3ovX6p.eda Kat 8et- 
7Tvfjo-aL Kal WKTepevcraL Kal /3toreveti' rd a7r6 ro?j8e, u? v / 8coue?J 20 
ro?Jrot? a)(oXr)v p.r]T€ fiovXevcraardaL p.rjT€ TrapaaKevdaaadai 
dyadbv avrols u?/8eV, u?/8e yjjcouat 7rdu7ray ort dvdpLoiroi 
eap.ev, dXXa yeppa Kat K07rt'8a? Kat traydpets $7rai;ra Kat 

23 7rA?/yd9 ?/Keiy vop.L(6vTU)v. kclI Tjuets ueV, ec/j?/, co 'TpKajJtot, 

1 «fpTjToi C E D oi irepo-at C E D F 2 iddppvvav C E ante 

^<c add. koICEDF \ty U 6 nvpos C E D F 3 post \ f 'yet add. 

cl H A G 5}j om. C E D ^f5»j vp."iv om. H A G 4 ^?»/ 

■npSiTov C E D F 5 6tt6<tov C E D F «jV2 tcSv] hinc lacuna 

in F usque ad v. 2. 27 yw&pvas 9 irpby om. C E D 11 tovt^ 

C E D 8$) om. C E D 12 iro^Toiv av tuv C E D : av 

irdvrwv H A G tav C E D 13 ante to add. /caTck D 15 ante 

•t)i>pT))xivu>v add. Ka! C E D 18 irapao-K(vaffdiJ.(voi A H, sed a s.v. 

in H 19 /cai el\rnj.fitvot CED $ov\olfif0a CED vvktc 

ptvffttv Ka\ ottwvrjffat HAG ai towtois HAG: avToTs CED 

22 dyadhv avToh fiijofv H A G : /xridev dyaduv avToTs /xrioiv C E : firjSiv 
dyaObv ZavToTs D 23 «al /crfiriSas post HrravTa C E D irdVTar 

HAG KTPOT ITAIAEIAS & IV. ii 

vp.ds ai/Tovs TTpOTT€Ta(ravTes r]p.G>v TTopeveade eu7rporrt9ei*, ottcos 
t5>v vp.€Tepcov ottXcov opoop-evcov kav6dvcop.ev otl tt/\€L(ttov 
\povov. iireLbdv 5' iyco 7rpds r<5 (jTpaTevp.aTL yeVcouat t<2v 
iro\ep.Lcov, irap euoi p.ev KaraAnrere eKaarot tcl£lv 'ltttt€cov, 
5 o)$, av tl oe'?/, x/><5uai p.evcov irapa. to (TTpaToirebov. vp.(2v 24 
be ol uei» ap^ovTes Kai oi 7rpea"/3vrepoi iv rd£et ddpooL 
iXavvere, et (rco(ppov€LTe, tva p.r]TTOT€ adpout tlvI ivTV^ovTes 
airoftiaadiJTe, tovs be vecorepovs dcptere ota>Keii>' oSroi be 
{KaTa^KaLvovTcov tovto yap darcpaXea-TaTov vvv &>s eAaxi- 

10 arous tG>v iroXep.Lcov XLTrelv. ijv be VLKu>p.ev, ecpr], ttoXXoIs 25 
br\ KpaTovaL tt]v Tv\r\v dveTpe^re, (pijAd£aa0ai bel to e(/>' 
apTrayi]v TpairiaOaL' u>s 6 tovto ttolu>v ovk€t avr\p io~TLV, 
dXXd o~K€VO(p6pos' Kal efeart ra> /3oyAoueVa> xpr}o-6aL ybt] 
tovtco u>s avbpaTTobio. i^elvo be XPV yvS>vaL ori ovbev 26 

15 eari KepbaXecorepov tov vlko.v 6 yap Kparcov dp.a irdvTa 
(rvvqpiraKe, Kal tovs avbpas Kal ras yvvalms Kal tcl xpijpara 
Kal iraaav tt)v yu>pav. irpbs ravra tovto p.6vov opare ottcos 
tt]v v'lkt]v bLao-u>(cop.e6a' iav yap KpaTT]6y, kcli avTos 6 
apira£a)v exerat. Kal tovto dp.a 8ta>Koi>re? p.ep.vtTo-de, t]K€lv 

20 7rdAtv u>s eue ert cpdous ovtos' u>s o~kotovs yevop.evov ovbeva 
€tl TTpoo-be£6p.eda. 

TaCr' elTToov dTT€TTep.TTev eis tcls rd£et? eKaarot;? Kai 27 
i^eXevev dp.a TTOpevop.evovs tols avToi) €Kao~TOv beKabdp\OLs 
Ta avTa 0-qp.aLveLV iv p.€Tu>Tru> ydp r)o~av ot SeKaoapxot, coare 

l irpoo-ire\daavTes HAG 4 /coTaAeiirere HAG 'lirirwv HAG 

5 isCEDifHAG 8e V C E D : 8ewfj.cu ijAGet cum <hs s. v. H 
(rrpaTevfxa H A G 6 eKavveTe a.9p6oi C E D 7 'Iva . . . aTrofiiao-OrJTe 

om. G (j.T)iroTe wov A H evTvyxdvovres G et D 8 airol3ia(rde'n}Te 

A H a<piere C E D : e<pieTe H A G 9 Kaiv6vT<ov H A G : airoKTe 1- 

v6vtci>v C E D F (Cam.) : corr. Herwerden 10 \eiireiv C E D 

•J)c Se to iro\\o?s 87) ovfj.fSefSr)Kbs Kparovai tj)v t&xi\v avarpeipai yiyvr)Tat 
CED ^j/]oi/HAG 8g: om. HAG n5^]5€j?HAG 

aveo-Tpe^e H A G 5e?] 5e H A G 12 Tpdireo-0ai H A G 13 *?5t)] 

SJjHAG 14 eKelvo D : KeTvov H A G : eKeT C E 16 ffvvi)pirao-e 

G et D 17 touto H A G : t' oS C E D 18 ttji/ SiKttv 8iao-uxrwfj.ev 
ev yap TavTT) Ka\ avrbs C E D 20 <po>Tbs C E D 23 eKe\ev<rev 

C E D avTov C : IoutoC H A G 24 to outo H A G : toCto C E D 

ot SfKapxot T)<rav C E D IV. U SEN0*&NT02 

uKoveiv rovs be beKabdpyovs t?\ 8eKciot eKacrTov KeXeveLv 
TrapayyeXXeiv. eK tovtov TTpo-qyovvTo pev ot 'TpKciviot, av- 
tos be to p.ecrov e\iov crvv rots Flepcrats eiropeveTO' tovs 8e 

28 LTnreas eKaTepcodev, cocnrep eLKus, Trapera>;e. tcov oe 7roAe- 
picov, e77ei cpcos eyevero, 01 pev eOavpa^ov tol opcopeva, ol 8' 5 
eyiyvcocTKov 77877, oi 8' yyyeXXov, oi 0' efiocov, 01 8' eXvov 
'lttitovs, oi 8e crvvecTKevd^ovTO, oi 8' eppirrTovv rd uirXa dirb 
tcov vrro^vyicov, 01 8 iottXi^ovto, oi 8 di>e7n/8toy eVi tovs 
lttttovs, oi 8' ey^aXivovv, oi be rds ywatKas di- , e/3t/3a£bi> eVt 
rd o^jz/jtara, 01 8e tcl TrXeicrrov d^ta eXap(3avov cos 8tao-to- 10 
cr6p.evoL, oi 8e KaropvTTovTes rd rotavra ijXicrKOVTO, oi 8e 
TrkelcTTOL es cpvyijv copp.cov' otecrOaL 8e bel /cat dAAa 7roAAd 
re Kat 7ravro8a7rd 7roi€ti> airovs, ttXijv epdy^ero ovbeis, dAA' 

29 djua)(>jrl d7rcoAAvi>ro. Kpotcros' 8e 6 Avbcov fiacrLXevs, cos 
Oepos 7jV f rds re yvvaLKas ev rat? dp/xaju.dcfais' TTpoaire- 15 
Trepxf/aTo rrjs vvktos, cos dj> paoi» 7rope7Jotrro /card x/VOxos, 

30 *ai avro? e)(coi> T0 ^ s imreW errr]KoXov6eL. kol tov <l>pvya 
tcl avTa iroLrjcrai cpacTL tov tijs 7rap' *EAA7/cr7rorroi; dp\ovra 
<$>pvyias. cos be irapricrOovTO tcov cjyevyovTcov Kal KaraXap.- 
/3avovTcov avrovs, 7rv$6pevoL to yLyvopevov ecpevyov bi) ko.1 20 

31 avroi avd Kpdros. rbv be tcov KaTnraboKcov ftacrLXea Kai tov 
tcov * Apafticov ert eyyvs ovras Kal vTTocrTavTas dOcopaKicrTovs 
KaraKaivovcrLV oi 'TpKavLOL. ro be TrXelcrTov r)V tcov drro- 
davovTcov ' Acrcrvpicov mi 'Apafticov ev ydp tt\ avrcov ovres 

32 x<opa dcrvvTovcoTaTa -npbs ri]v rropeiav etxor. ot p.ev 8?/ 25 

1 5t om. H AG et D 2 post tovtov add. 5e H A G 4 /ir7r«rs 

H A G 5 <pdos H A G : <ra<pe s D tyivtTO H A G ipw/xava 

HAG 7 tppnnov CE 8 M tovs om. H AG 10 8iao-tc£6- 

/1*1/01 HAG ia elsCED xpb C E D «al &X\a post iravTO- 

Saira H A G 14 a^axi)Tt\ H A G airwKovro C E D ws av 

CE:isa5D:aijHAG 17 i7T7re?j H A G 18 ra aiiTa TaCra 

H A G : toCto C E D <pao~i iroirioai C E D 20 iavrovs C D 

21 ava] koto CD «al toc twi' apafiiwv om. HAG: tov om. D 

22 ivTa Kal vTrocrTavra A H : ovra viroffTavra G adwpaKicrTov H A G 

23 airoKTtivovcriv CED 24 aoovpiov «al appdfiiov CEDF^Cam.) 
avrwv H A G : tavTwv C E D 25 ovvTovwTara D : tru^To.utiTOTa 
F(fam.) KTPOT IIAIAEIAS A IV. ii 

M?"/8ot Kal 'TpKaznot, ola bi] €Lk6s KpaTovvras, roiavra iiroCovv 
bia>K0VT€S. 6 8e Kvpos tovs irap eaurco l-mtzas /cara- 
Aetc/j<?eVras TT€pt.e\avveLV eWAeue t6 crrparoTreSoi', Kat et 
rivas crvv oVAots tSotev e<ftoVras, KaraKativetv tols 8' vtto- 
5 p,evovo~LV eKijpv^ev, ottoctol tG>v 7roAeptW crrpartcorcoj' rjcrav 
t7r7reis i] 7reAracrrat rj rocfoVat, aiTocpkp^LV rd o7rAa crvj>8e8e- 
p.kva, tovs 8e i7r7roi;s e7rt rats crKi]vaLS KaraAet7retkv dcrris 
8e Tavra p.i] 7roi?/croi, avrUa Trjs K€(pa\r)s crT€pi)cr€cr6aL' rds 

8e KOTTLbaS TTpO^LpOVS €X^VT€S iv rdcfet TT€pL€CTTacraV. Ot p.€V 33 

10 87; tcl dV/Aa tyovTts ippCrTTovv, aTTOcpkpovTes ets €v x.coptof 
ottol eWAeue - Kat ravTa p.€V ots eVeVafei' e/catoy. 

Tj 8e Kupos iv€v6i]cr€V otl r)\6ov p.€V ovt€ crlra ovtc ttotcl 34 
€XOVT€S, av€V 8e tovtojv ovt€ crTpaT€V€cr6aL bvvarbv ovt aAAo 
7rotety ovb^v. ctkottSiv 8' cVcos av /caAAtcrra Kat Tayj.crTa 

15 ravra ykvoLTo, €v6vp.€LTai otl avdyKr) 7racrt rots crrpaT€vo- 
peVots €Lvai rtra orco ko£ crKr\vr)s peA?/crei Kat dVcos rd 
eVir?/8eta Trap€crK€vaap.kva rots trrpartcorats etcrtoCcra/ kcrrai. 
Kal tolvvv kyvai otl tovtovs etKos paAtcrra Trdvrcoy ez> rto 35 
crrparo7re'8cp pw KaT€L\r)cpdaL [r)v\ 8ta rd dpcpt cnjcrKeuacrtay 

20 €\€LV €K1]pV^€ bl) TTap€LVaL TOVS €TTLTpOTTOVS TTCLVTaS' et 8e' 
7T07J p?) et?J €TTLTpOTTOS, tov TTp€crjivTaTov airo CTKr]vr)s' rco 
8e a7ret0o?3Vri TtdvTa tcl )(aAe7rd dret7rer. ot 8e dptoTJres ml 
tovs 8ecr7rdras TT€L6op.kvovs Ta\v €TT€l6ovto. eVet 8e 7rape- 36 
ykvovTo, irpGiTov p.€V €K€\€V€ Ka6C^€cr6aL avrSiv dcrots ecrrt 

25 TrXkov 1] bvolv p.rjvoLV iv Tr) crKf]vr) rd e7rtr?/8eta. e7ret 8e 

1 01 vpKavwi H et C E KpaTovvres codd. : corr. Castalio Tavra 
H A G 2 eavrbv C E 3 iicehevcre C E D 4 «|ioWos 

^Sotev anoKTftveiv {-evoav D) C E D 7 KaTaA<7reiV C E D 8 /jlj) 

TavTa G et C E D 7roi^o"ei A ut vid. et E o-Tepr)Ori(reo-dai C D : 

o-Tepi)Oijo-eTaL E 9 irepuo-Tanav codd. : corr. Fischer 1 1 8^77 C E 
eKeAevcre D era£ev C E D 13 tovtov A H 14 ooSev Troietv 

C E D Sttcos] duCED 15 TavTa post 4i/CED post o-TparevO- 

/xevois add. eVTi»/ C ED 19 vvv om. H AG ^v delendum : ?V ?v 
A G : i^^ ijV H : bCED djucpt crucr/cei/ao-ioi' C E D : cTKevaaiav H A G 
20 eK-qpvfe HAG: eKKTjpvrTei Te CE: eK-qpvTTe D irdvTas ante 

Tous C E D 22 to om. H A G 24 eKeKevcre C E ofs C E D 

25 T07nT7)5eia A H 

XEN. CYROP. 9 IV. ii EEN0*I2NT0S 

tovtovs etoer, avOti eKtkevaev daoLS p.i]vds i)v ev rotVcp 

37 ayzobv iravTts eKadi^ovro. eVei 8e ravra ep.aQev, tiirtv 5>be 
avTolr "\yeT€ vvv, ec/??/, oo avhpes, o'i tlv(s vp.G)V tcl p.ev koko. 
/xicreire, fxaKaKov bi tlvos itap' i)p.GiV /3o?JAotcn9' av Tvy\dveLV, 
€TTLp.€Xi]0i]Te TTpoOvfxcos ottcos bLTrkdaca kv rf/ aKi]vr\ kKaari] 5 
crlra Kal ttotci irapeaKevaap.eva r/ rj rots becnroTaLS ko\ toIs 
otKeVais ko0' ijfxepav eTrotetre" Kai rciAAa 6e irdvTa oirdaa 
KaXijv balra 7rape'cfei erot/ia 7rotetre, cos avrUa p.dka rrape- 
crovTaL 07rdreoot av KpariaaL, Kal d^LcaaovaLV eK7rAeco ex eiv 
Tkdvra tcl e7rtr?/8eta. ev ovv tcrre ort avp.cpepoL dv vp.lv 10 

38 dfXifXTTTcos 8e'xeo"#ai rovs dvbpas. ol p.ev bi) ravT dKOvaavres 
TTokXfj airovbi} rd TTapr]yye\p.£va eirpaTTov 6 be avyKakeaas 
tovs Ta^Lap^ovs eAetfe rotd5e* "Avbpes cpikoL, yLyvdaKo- 

p.€V OTL VVV t^CTTLV 1]\XLV TTpOTepOLS tG)V dlTOVTUiV CTVp.p.d\U)V 

dpicrTov tvx<z.lv fcai rots /xdAtcrra eairovbaap.evoLS crtrots koX 15 
7rorots xPW@ ai ' dAA' ov p.0L So/cet tovt av to dpLcrrov irXeov 
(ocpeXijaaL ?//aas 1] to tQ>v avp.p.dx^>v eTTLp.e\eLS cjmvijvaL, ovb 
dv avTi] 7] evco^ta laxvporepovs Toaovrov TTOLijaaL daov et 

39 bvvaip.eda tovs avp.p.dxovs irpo9vp.ovs TTOLelaOaL. et be tS>v 
vvvl bLcoKovTcov ko.1 KaTaKaLVovTcov tovs i]p.erepovs Tro\ep.iovs 20 
Kai p.ayop.£vu>v, et rts ej>ai>rto?3rai, Tovrcav bd£op.ev ovtcos 
dp.eXelv coare Kai 7rpii> etSeVat 7r<2s irpaTTOvaLV i^pLarifKOTes 
cpaiveaOaL, ottcos p.i] ala\pol p.ev cpavovp.e6a, dadeveis b 

1 tKt\tvtv vulg. oisCED ijv fort. spurium : vide ea quae 
praecedunt lv S« tovtois C E D 2 av^iravTts CE 3 vvv 

H A G : Toivvv C E D t?T Ttvts G et E 4 naAaKov H A G : ayadov 
C E D fiovAtaB' C E D 6 atria C E D iraptaKtvaafjiiva rj 

C E D : napao-Kfvao-Orjvat H A G rj om. AG j)om. HetCED 

to?s otKtTais Ka\ toTs oto-iroTais H A G 7 post oiKtrals add. § & C E, 

% 6. D 9 Mrtpoi C E D : 6ir6Tt H A G dl^owi.' GetCED 

tKTrKtws C E io e5 o5v lart H A G : itrTt oiv C E D av^<ptpti 

fcvHAGetCE 12 5(HAG: 5'aJCED 13 Tatiap X ovs 

C E D : vvdpxovs H A G yryvwo-Kontv nostri ; cf. c. iii. 4 : yiyvwaKu 
fjLtv Valckenarii cod. ignotus 14 iartv H A G i.ir6vTwv twv 

HAG i5 M ciAaCED koI alrots H AG : atriots C ED 

16 fiot ac SoKtt tovto 6.pi<rT0v H A G 18 avTr) r\ tvw\ia C E D : vvv 

tj\v tvw\iav H AG el]^H: ^AG 20 vvv A G arroKTtt- 

v6vtwv C E D 21 avTtovrai H A G 22 irws H A G : o ti C E D KTPOT nAIAEIAS A IV. ii 

ecrojxeda crvp.p.d')(u>v diropovvTts. t6 8e twv KLvbvvevovTwv 
Kal ttovovvtujv £mi/.€ki]drjvai ottojs etcrid;jres ra tiTiTi]btia 
t^ovcnv, avTi] av i)pMS ?/ Ooivi] 7rAetco eixppdveicv, cos eyco 
<p?/pt, ?/ ro Ttapa^pijfxa rfj yacrrpl yapLcracrOaL. eiaw/crare 40 
5 b\ e<p?7, ws et p.?j8' eKeivovs alcrxyvTeov r]v, ovb' <£>? ?/p.rz> i>?3i> 
TrpocriJKCv otlre TTkr]crp.ovr)s 7TO) 01/re p.e6t]s' ov ydp 7rco dta- 
TtitipaKTaL ijp.lv a fiovk6p.e8a, dAA' avrd irdvTa vvv aKpd{et 
eTrtpeAetas beop.eva. eyop.ev yap kv r<3 crTpaToirebia 7roAe- 
pious 7roAAa7rAao-io?JS ?/pcoz> ovtSjv, koI tovtovs kekvpievovs' 

10 o?js xat (pvkaTT€crdaL ert 7rpo<r?/Ket Kat <pvAdrretr, o7ra>? cticrt 
/<at ot 7rot?7(rozrres 77p.1V rd e7rtr?/8eta" ert 5' ot t7r7rets ?/piV 
a7retcrt, (ppovTLba -napeyovTts irov et<rr Kai? ekOojcrLV, et 
7rapap.evovcrLV. wctt , 2> dvbpes, vvv pot 80/cet roto?3rov oiro/j 41 
?/pds 7rpo<rcpe'pe<rt9ai belv Kal tolovtov ttotov ottolov av tls 

15 oterat pdAta-ra crvp.(popov et/jat 7rpd? rd p?/re vttvov p.i]Te 
a(ppocrvvr]s ep7rtp.7rAacr(9at. ert de Kat \pi]p.aTa irokkd kcrTLV 42 
ey rco arparo7re'8cp, cStj otjk dyjJo<S drt durardi' r/pt/j kolvGjv 
ovtojv toIs cnjyKaretA?/(poVt vocr(pLcracrdaL orrocra av fiovkoj- 
pet9a' dAA' ou pot doKet rd kafielv Kepbakeojrepov elvaL tov 

20 8tKato?JS (paLvop.ivovs £k€lvols rodrco irpLacrOaL ert pdAAoy 
a?jro?js ?/ yjjy do-7rd£e<rt9at i)p.as. SoKet Se' pot, ecp??, Kat rd 43 
yetpat rd yjjr]p.ara, e7retddy ekOojcn, Mr/Sots Kat 'TpKamots 
Kat Ttypdzjr/ e7rtrpe'\//ar Kat ?/v rt petoz; ?/pu> Sdcrcozjrat, 

2 firtfj.e\r)6r)vai Ttva '6rr<tis H A G Ta7riT7j5e<a A H 3 av om. 

H A G 6o1va A H 7rA.ejbi' C : rr\iov E : itA.t/j' D (v<ppdvoi(v C E 
58' om. HAG ,a7j5']^HAG Keivovs H A G wom. CED 
6 TrpofffjKfv Herwerden : Trpoo-/)Ket codd. 7 auTa D : ad Ta C E : a5 

H A G 8 7 ap] 5' A H : 5e G 10 ante tn add. r<ra.y H A G 

ii iroiT)o-avTes HAG et CE i2o7rouCED ei]J)CED 13 7rapa- 
fxtvovffiv H A G 14 dirolov Tts oieTat /xd\to~Ta ffv/x<popov elvat D : 

6tto76v Tts /3oi)Aerat (mXtffTa ffv/j.<popov dvai C E : 6iro7ov &v ti ffvfj.<popa>- 
TaTov dj) H A G : corr. Hug 16 t/j.iriir\aff6ai A G et C E post 

Xpvf-ara add. e^w oT5a 6'ti C E D io-Ttv post ffTpaToiriotp C E D 

17 wv] Ka\ H AG 18 ante ovtwv add. avrwv CED KaT€t\r]<p6ffi 
HAG av om. HAG 0ov\6/j.edaG 20 tKtivots Ald. : «/ceiVous 
C E D : tKeivqi H A G tovtovs Tretpaffdat ert H A G 21 auToi/s] 

Troterf H A G 5' ifioty A H 23 ital ^ H A G : Kiv 

CED 

9* IV.fi EENO<MINTOS 

Kephos fjyeitrOai' olu yap rd Ktphy ijbiov yixlv TrapauevovaL. 

44 to uev yap vrv TrkeoveKTyaaL dkLyo^pdv lov av t6v irkovTOV 
yp.lv TrapdcryoL' to he ravra irpoeuevovs eKelva KTyaaaOaL 
dOev 6 ttXovtos cjweTaL, tovto, cos eya> Ooku>, devacorepov yp.lv 

45 OvvaiT av tov okfiov kol irdaL rols yueTepoLS irapeyjELV. oiuai 5 
h , ecpy, Kal oIkol ijuds tovtov eW/ca acrKelv Kal yaaTpos 
KpeLTTovs eXvaL Kal Kepbecov aKaipcov, tv , et ttotc beot, 
hvvaipeOa avTols avucpdpcos \pyaOaL- ttov o' av ev uei£oai 
tu>v vvv irapdvTcov e7n5ei£aiue0' av ryv iraLOeLav eycb uev 

46 ov\ 6pa>. 6 uev ovtu)$ elire. crvvelTre 0' avTu> 'TaTaaTras 10 
avyp llepays tu>v ouotluchv a>oe* AeLvov ydp rav eiy, a> 
Kvpe, ei iv Oypq uev TrokkaKLS davroL Kaprepovuev, ottoos 
OypCov tl viroyjeipLov TroLycru>p.eOa Kal p.dka fXLKpov lcrcos 
cl^lov dkj3ov he dkov TreLpu>p.evoL Oypdv ei euirohcov tl iroLy- 
aaiueOa yeveaOaL ijulv d tu\v p.ev mKu>v dvQpcoircov dp\eL, 15 
toIs V dyaOols TreiOeTaL, ovk av TrpeirovTa yp.1v hoKOvuev 

47 TTOLelv. 6 uev ovv 'TaTaairas ovtcos etirev o'l 0' aAAoi 
■ndvTes ravra avvfjvovv. 6 he Kvpos ei7rey "Aye hy, ecpy, 
eireLhy ouovoovuev ravTa, ireuij/aTe diro Ao'^ou eKaaros irevre 
dvhpas tu>v cnrovbaLOTaTUiv ovtol he irepLLovTes, ovs uev av 20 
6pu>aL TTopavvovTas Ta e77ir?/5eia, erraLVovvToov ovs 8' dv 
duekovvTas, Koka(pvTcov dcpeioeWepoy y u>s 8ecr7ro'rai. ovtol 
uev hy ravra eijoiovv. 

III Tu)v be Mybcov TLves ijhy, ol uev dud£as irpocopuyuevas 
KaTakafidvTes /cal aTTOcrrpe\}/avTes irpoaykavvov pieards 35 

I ryyr)(ra<rBai D : r)yr)ffovTat E 810 C E D : tfSr) H A G 3 r)/x?y 

om. HAG 46 om. D rovO' C E : rovr' av D a.^vvawrtpov C E : 

atva&Ttpov D: ir\et6Tfpov HAG 5 rbv om. HAG rrKovrov 

C E D 6 (vtKfV D 7 aKaipwv KfpSfwv C : aKalpav KtpSwv D : 

titKaipwv KfphaKfaiv E «7 rroTt H A G : brr^Tt C E D 8 rrov 5' av 4v 

H A G : '6t<p 8' av lrt\ C E D 9 ttv om. C E D 10 vo-Tio->rr}s codd. 
14 «i ante i/jtrroSdv et ovk av . ■ . rrottlv del. Cobet rrotrjcr6fxf6a C D 

16 fJoKolfitv C D : SoKoltv E : SoKoirifj.tv H A G et e : corr. Dind. 

17 oiv om. CED vo~Ta.o~rrr}s HAG et CE ante ovtocs add. 8»; 
E D outojs om. H A G 18 6.ytTt D 19 6p.0Bvp.ovp.tv H AG 
rrffxxpfTt C E rxivTf &vopas fKaaros C E D 122 fjtt Wovras C E D 
25 KaraKafifiavovTts C E D KTPOT rTAIAEIA2 A IV.iii 

£>v SetVat crrpartd, oi be /cai dpp.apdc^as yvvaLKcov tu>v /3eArt- 
(ttoov tcov p.ev yvi]o~Co>v, tcov be *cat TtaXXaKCbcov 8td t6 KaXXos 
(rvp.TxepLayop.evon', tuvtus eiXi](p6Tes -rpocrijyov. TrdvTes yap 2 
ert Kat vvv ol /cara tijv 'AcrtW o~TpaTev6p.evoL e^ovres tu 
5 irAeurrou d£ta o~TpaTevovTaL, Xeyovres otl pxiXXov p.dyoLVT 
av et rd c/>iArara -napeCiy tovtols ydp (pacriv dvdyKipj eXvai 
TrpodvpLoos dAe£eti\ tcrco? /xey ow ovtcos ex et > '°" C * , S' oe Kat 
—otofcrty avTa. tT\ i]bovT\ yapL(pp.evoL. 

'O be KCpo? decopcov rd tcov M778COV epya Kat 'TpKavCcov 3 

10 cocnrep KaTep.ep.(peTO Kal avTov Kal tovs o~vv avrco, et ot dXXoL 
roOroy rdi> yj>6vov aKp.d(eiv re p.dXXov eavrcov eboKovv /cat 
TrpocrKTacrdaC rt, avrot 8e eV dpyoTepq x®P a VKop.evei.v. 
Kal yap hi] ol d-ndyovTes kol dixobeLKVvvTes Kvpco a fjyov 
irdKtv di:i]kavvov, p.eTabicoKovTes tovs aXXovs' raura ydp 

15 crcpCcnv ecpacrav i:poo~TeTdydaL TtoLelv virb tcov dpxovrcov. 
baKvop.evos bi] 6 Kvpos eTTt tovtols ravTa p.ev op.cos Kare- 
Xcopt^e" crweKaAet be Trd\.LV tovs ra£tdpxot>9, kou crrds ottov 
ep.eXXov Ttdvres aKOVo~eo~daL ra j3ovXevop.eva Aeyet rdbe. 

"Otl p.ev, o> dvbpes cptAot, et Kardcrxotp.eiv rd vvv T~po(\>aL- 4 

20 vop.eva, p.eydXa p.ev dv aTracrt ITepcrat? dya0d yevotTO, 
pe'ytcrra 8' dv etKoVco? i]pZv 8t' 3>v irpaTTeTaL, Trdvres otpat 
yLyvcoo~Kop.ev ottcos 8' dv avrcov i]pels KVpLOL yLyvoCp.eda, p.i] 

1 wv eSeiro ij crrparii C E : S>v eSet crrpaTta D ko.\ om. D 

2 Ka\ yvricriwv C D Ka\ om. D 3 Ka\ ravras D : TaCra H AG 

sectionem 2 del. Lincke irdvra C D : ravra E 7 oi?j/ om. 

AG 8 tj5 om. D 9 0ewpa>i'] dpcDi' CED 10 &icrirepe\ 

C E D prius /cai om. C E D avrbv HAG: eavrbv C E D 

fiHAG: 6Vi C E D post &W01 add. ai/HAG 11 alx/J.d(etv 

C E D 12 tj, outoJ Se C E D : ri b~e ai>To\ H A G ivepyuTfpa 

H AG i/TTOKaTa/xeveiv C E D 13 &yovrts C E D Ka\ om. 

C E D 15 ecpacav a<pim C E D -KpoineTayQai. D : irpoTeTaxdai 

C E : TfTax^ai H A G iroieiv om. C : ironTv . . . apxovTwv om. E 

16 8rj] 8e G ravTa C E D : to H A G oirais A G 17 Sttov ai/Tov 

efj.e\\ov aK0V0~eo9at H A G : Sttoo efxeWov aii e^aKOveadai C E : '6irov e/xe\- 
Aev av a.Koveo-0ai D : corr. Hug 18 fipvXevoixeva H A G : Xeyoixeva 

C E D elire C E D 19 vw om. H A G 20 av om. H A G 

21 irpaTTeTai D : trpdaae-Te H AG : irodTTere CE 22 "yi-yvaJ^TKeTe 

H A G K*piot rifxeis C : r)fj,e7s om. E yevwfxetia C E D IV. iii EENO<t>£2NT02 

uvTapKcis uvres KTijcrucrOui uvtu, et u?/ ecrruL OLKeiov lirftlKOV 

5 YlepcruLS tovto eyco oiWrt dpco. eYroetre yup h'\, ec\>iy e\opev 
ijpeis ol llepcraL d-rrka ols boKOvpev {uv) TpevecrOuL tovs 
Trokepiovs opdcre livres' kul bi] TpendpevoL ttolovs ?/ i7r7reas 

?*/ to£otus ?*/ TrekTucrTus dvev 'lttttcov 0VT€S bvvuLpeO' uv 5 
(l>evyovTU$ ?*/ kufieiv 7*/ KuruKuveiv; rives S' uv cj>ojioivTo 
i/pus -npocrLovTes kukovv ?/ ro£orat 7/ ukovtlcttul ?/ t7r7rets , ) ev 
elboTes otl ovbeis ai)Tois Kwbvvos tj(/;' ijpcov kukov tl iruOelv 

6 pdkkov 1] vnb tcov TtecpvKOTcov bevbpcov; el ovtco tuvt e^ec, 
ovk evbi]kov otl 01 vvv irupdvTes i]fxiv i777reis rout£ovo"i 7rdYra 10 
tcl v-noyeLpLa yLyvopevu eavrcov elvat ov\ ixttov ?/ 7/ue'repa, 

7 tcrcos be vr] Ata *at imkkov; vvv pev ovv ovtco TavT ex et 
/car' avdyKi]v. el 0' i)p.eis t7r7riKov KTi]craLp.eOa u?/ \eipov 
tovtcov, ov ttuctlv 7/utz' KaTacpaves OTL TOVS T dv TTokepCovs 
bvvaip.eOa Kal dvev tovtcov iroLeiv da-airep vvv crvv tovtols, 15 
tovtovs re e^oLpev dv rdre p.eTpccoTepov irpbs 7/uas cppovovv- 
ras; o7ro're ydp 7rapeu-'at r/ d-neivuL fiovkoLVTo, ijttov dv ijpiv 

8 pekoL, el avTol dvev tovtcov upKoipev ijpiv uvrois. eTev 
Tavra p.ev bi] otuai ovbels uv dvTLyvcopov/jcreLe, u? v / oi»)(i to 
ttuv biacpepeLV Wepcrcov yevecrOuL oLKeiov lttttlkov' dkk e/cetro 20 
lctcos evvoeire, ttcos dv tovto yevoLTo. up ovv cr/ceifVwue^a, et 
(3ovkoLp.e0u kuOlcttuvul iiTTTLKdv, tl i]piv vTrdpyei Kul tlvos 

9 ej*5et; ovkovv Xttttol p.ev ovtol irokkol ev r<5 crTpuTOTrebco 

2 oiiKtTi iyiii C E D 3 h.i/ addidi roi/s iro\f/J.lovs rptirfffOat 

CED 4 Uvtols CED 7roiou?] ircJs Jacob ))om. HAG 

5 post irt AroffTor add. f) aKovTiffTas C E D 6 KaTaKaivtiv H A G : 

awoKTUvai C E D 7 irpoai6vTas H A O KaKovpytlv C E D 

9 toDto ovtws C E D 10 ovk om. H A G tdSri\ov H A G et 

E D : (v5r)\ov C ante 0V1 add. t <prj C E D ko/ai&vo-i D toDto 
7TOVTO C D : iravTa toCto E i I oi>x ^ttov iavrwv tlvai C E : oi/x 

&ITTov avTols tlvai D 12 ovtois «x €I toDto C E 13 /ii x e ^P ot '~\ 

ixixpL H A G 14 ov H iravTairafftv C E D t' av om. H AG 

15 Svvd/tifda H A G Kal om. C E D fiirsp »col ^Cf C E D 16 t6t( 
om. C E 17 ^ irapuvai ^ a7rf?i'oi D : tlvat f) airtTvai C E : Itvai Ka\ 

airifvai A H : irope?cai Kal awttvai G 18 fi auro) C E D : «al 700 

HAG apKo'tT)iJ.tv HAG tltv om. D 19 oro^iai HAG 

uv om. H A G 20 twc wtpawv C E D 21 Ifo-ws om. II A G 

&y oSc C E D : icHAG 22 vfuv H A G KTPOT nAIAElAS A IV. iii 

KaTet\rj[Xfj.4voL kcu \aXLvol 019 ireiOovrai <al rdAAa dcra 6et 
lttttols Zyovo-i x.pT]o~6ai. dAAd pi]v /cat oTs ye 6et dvbpa 
LTnrea yjpi]cr6aL e\op.ev, OcopaKas p.ev epvpara t<ov crcopaTcov, 
irakTa be ols ko! p.e0Levres /cai eyjovTes yjxop.ed' dv. tl o?) 10 
5 to Xolttov; bfjXov otl dvbp<ov 6et. ovkovv tovto pdXLcrra 
eyop.ev ovbev yap ovtcos i)p.eTep6v €<ttlv <os r^pels r\pxv 
avTois. dAA' epel tls l<tcos otl ovk e-LcrTapeda. pa At' 
ovbe yap tovtcov t<ov enLcrTapevuv vvv irplv pa6elv ovbels 
?}7ncrraro. dAA' etTrot dv tls otl rraTbes dVres epdvdavov. 

10 jcat Tiorepa Ttalbes elcri <ppovLp<oTepoL axrre padelv ra <ppa- 11 
£6peva Kal beLKiwpeva i) dvbpes; 770'repoi be a av pddaxrLv 
LKavooTepoL tlo crcopaTL eK-novelv, ol —albes 1] ot avbpes; dXXd 12 
pi]v cryoXi] ye rjplv pavdaveLV ocrr] ovre rnaLcrlv ovre aXXoLS 
dvbpdcrLi" ovre yap To^eveu' fjfuv padt]Teov axr-ep toTs iraLcrL' 

15 TTpoeTTLcrTdpeda ydp tovto' ovre p.i]V aKovTL^etv eTTLcrTapeda 
yap Kal tovto' dAA' ovbe pi]v axnrep rots aAAots dvbpacri 
tols pev yecopyiaL d<ryoXLav —ape\ov<TL, rot? 8e TeyvaL, rotj 
8e aAAa ot/ceta* r)pLV 6e crrpaTevecrdaL ov povov cryjoXi] dXXd 
nal dvdyKT]. dXXd p.i]v ovy axnrep dXXa rroXXd tcov 7roAe- 13 

20 p.LK<ov xaAeTrd pev, xpi]crLpa be' lttttlki] be ovk ev obco pev 
t)bC<ov i] avTolv tolv irobolv TropevecrOaL; ev 8e o-rrovbf] ov\ 
i)bv Tayy pev c/>i'Aco TrapayevecrdaL, el beoi, Tayv be, etre 
dvbpa etre dr/pa beoL buoKecrdaL, KaraXafiew ; eKelvo 8e ov)(l 
evrreres, to 6 tl dv bei] ottXov cpepeLV tov Xttttov tovto crvpcpe- 

25 peiv; ovkovv tuvto y ecrTLv exety re /cat cpepeLV. 6 ye pi]V 14 

1 KaT(i\-rifj.fj.ivoi om. C E 2 'iirirovs C D xpV<rOai ye C E D 

5e? post l-Kirsa C E D 3 epv/j.a H A G 4 7raATo] iravra C E 

av om. H A G 6 ovOtv A H 7 ^a St' om. C E D 8 tovtwv 

om. CED tmo-Tafj.fv(i>v om. CE ovdtls AH 10 iroTepov 

C E ol TraTSes C E D l^ tTTlUTU^tPU ...TUir/l/Ulll. V^ 1~. *\J ai*t r 111, yw/j .'«tw, jj, '^' 

om. Dgh Sio-irep ye Ka\ C E et h : Sxrnep xal D 17 post toTs fxiv 

add. yap A et E 21 ai/ToTv] ai)Toi>s C E D 23 StwKovra C E D 

oi>K C E D 24 rov C E D : tu 5' H A G fvjxcpepfiv G 25 ovkovv 
H A G (TVLKpepeiv C E D IV. iil EEN0*ONT02 

uuAtor uv rts cf)0j6i]deii], u?/ et oe?/o-et ec/j' 'lttttov Kivbvviveiv 
ijpus TTporepov irplv aKpiftovv to epyov tovto, K&ireira pi']Te 
tt((oi ert coueu pujre ttco ltttt€ls IkovoC, ciAA' o?36e tovto 
aixi]yavov ottov yup av i3ov\c6p.(6a, e^eVrat i)]uv TreCols 
€V0vs ]xdx(o-6aL' ovbev yap tcov tt((lkcov u7Topudi](T('>p(6u 5 

15 LTTTTiveLV pav6dvovT(<$. Kvpos p.h> ovtcos (Tttc XpvrrdvTus 
b( trvvayopajcov atrco aioe eAecfei'. 

AAA eya? ueV, lcp?/, oiVcos (7TLdvp.co Itt7T(V(lv paddv cbs 
vopi£co, i]v Itttt(v$ yeVcouat, uvdpcoTTOs tttijvos ((T((r6ai. 

16 vvv ph> yap lycoye dyaTTco i)v y e£ "litov ra> 6dv 6ppi]6(U 10 
uvdpcoTTcov p.6vov Ti] /cecpaAf/ TTpoo-yjM, K(\v 6-qpiov irapadeov 
l6lov bvvaadco otareti»aue?Jos cpddcraL aicrre aKorrtcrat ?*/ 
rofeCcrat 7rpt;j 7rd?j?j Trpocrco avro y(V(o-&uL. ijv 0' t7r7re?js 
ycvcopaL, bvvTjo-opaL p.h> avbpa e£ cn/yecos pi']K0vs mOaipeiv 
bvvi]o-op.aL oe drjpia bLcoKcov tu p.h> (K \eLpo<i ttuUlv mra- 15 
\up.j3uvcov, tcl b( ukovt^lv coo-rrep (ltti]k6tw \m\ yup (uv 
up(f)OTepa Tayea ?/, 6p.cos b( 7r\i]o-iov yiyvi]TaL u\\i']\cov, 

17 coo-TTep tu ecTTrjKOTa eo-Tiv.} cov b( bi] udAicrra 6okG> (JMiV, 
ec /"/> c^r/AojKcVai LTTTTOKevTUvpovi, et tyivovTo aVre rrpo- 
]3ov\ev(cr6aL p.h> uvdpcoTTov cf>povi']o-(i, rats b( x ( P (T i TO 2 ° 
b(ov 7Ta\apdo-6uL, 'iTnrov b( rdxos (X €LV Kat t(T X^ v > &ctt( 
to p.ev cfxvyov ulpdv, to 0' VTropevov uvuTp(7T(LV, ovkovv 
TTavra Kuyco tuvtu LTTTTtvs y(v6p(vo$ o-vympi(opaL 7rpos 

1 ixa\i(TT &v D : ixahi<na yt &v H A G : kxd\t<TTa C E ixi) om. 

H A Cj 2 irp6r(pov r)/j.as C E D rb (pyov tovto C E D : tovto 

tpyov II A C, 3 * T1 ] e r ti C E M t}t« toHAG: M ^fl' C E D 

5 oue^ A H 6 M a0<Wfy C E D 8 oi/V^ A H 9&CED 

(crtoOai C E D : •ye»/e'o-0ai H A G IO ayairw i}v y' H A G : aya-rru>i)v 

t C : ayairw E : ayairw iji/r'D 11 irpoax^v C E «&»' H A G : 

&v Tt C E D 12 5ki/7)0(J C E D 13 irJppto C E D 14 ^v 

om. H A G 16 (caJ >ap . . . «VWi/ del. Hug tav] av 

HAG 17 irATjo-iaHAG ^iVf Tai H A G 18 ^otIv om. 

H A G : to-rai D 5>v scripsi ; ob multa fclicissimos praedicat 

hippocentauros : S> C E et F (Cam. : & H A (> et D f >7? (,«««1»' C E F 
(Cam.): «</>7? faio»' D: (u>v ttpt) H AG 19 o6o-t«] ofoi Herwerden 

20 ot om. C E 22 a!'o€i»' H : 6pav A o^kooj'. . . «VaordV; Her- 

werdcn: ovkovv . . . 4p.avTov H A G ct C E : uvkovv om. D 23 TaCra 
■xdvTa Ka\ tyw G KTPOT ITAIAEIAS: A IV. iii 

epiavTov; Trpovoelv ueV ye e£o) TrdvTa r?/ dvdpioTTLvri yvu\p.i), 18 
rat? oe ^epcrlv o77Aoc/jop?/o-a>, 8ta>£ouai be rw 177770), tov 8' 
ivavTLov avaTpe\f/oj t?j rou Xttttov pvp.j), ctAA' ov o~vp.TT€<pvK(o$ 
behr](Top.ai coo-77ep ot imroKevTavpoL' ovkovv tovto ye /cpetr- ig 
5 roy ?/ o~vp.TTecpvKe.vaL. tovs p.ev yap LTTrroKevTavpovs otuat 
eyooye 77oAAot? /xey diropelv tQ>v avOpanroLS i]vpr)p.evojv dya- 
6u>v 0770)? 8et xprjadai, ttoW(2v he rwr 1777701? TrecpvKOTcov 
rjbecov 770)? [aurwy] X/ 07 ? d77oAai/e«\ eyd) oe i)v iTnreveLv 20 
pddoi, oTav p.ev eiri tov Ittttov ye'ro)uat, Ta tov 177770/cerrav- 

10 pov hfirov ota77pa^ouat* oTav be /cara/3(5, oet77i'?/cro) /cat 
ap.cpLecrop.aL Kal Ka6evh]o~u> (oo~TTep ol aAAot dvdpojiroL- coo~T€ 
rt czAAo 7/ otatpero? [77770 Kevravpos koI TTaktv crvvdeTos 
yiyvop.ai; ert 5', ec/j?7, /cat rotaSe 77Aeo^eKr?/o-o) tov 177770- 21 
Kevravpov 6 p.ev yap bvolv ocpdaXp.olv ecopa re /cat hvoTv 

15 (xiTotv ijKovev eyo) be reYrapcri pev dc/jtfaAuot? TeKp.apovp.aL, 
TeTTapai he coo~lv alar6i]crop.aL- 77oAAa ydp c/jacrt /cat lttttov 
dvdpa>—co rot? dc/JtfaAuot? irpoopcovTa bi]\ovv, 770AA0; 8e rot? 
a>0-ti> TrpoaKovovTa o-yip.aLV€LV. eue uey oSr, ec/j?/, ypdcpe 
tCw ltttt€V€lv VTTep€TTLdvp.ovvTu>v. N? s / roi/ Ai", ecpacrav oi 

20 aAAot 77aYre?, /cat r)pid<} ye. e/c tovtov 5? v / 6 Krpo? Ae'yef 22 
Tt o2i>, ec/j?/, e77et acpohpa. ?/ut2* oo/cet ra/jra, et /cat vopov 
fjpXv aiirot? 770t?/cratuec9a alcr\pbv elvaL, ot? ay 17777011? eyo? 
TTopCcroi, ijv rt? c/jaz*?/ 77e£?/ ^'/ucotj Tropevop.evos, ijv re 77oAA?/i> 
?/y re oAty?/y 6Soy 8e'// oieA^etTj; Lva /cat 77afra77ao-ty 'ltttto- 

1 post tj/ add. e/iTj CEDet Hpr. ut vid. 2 5« ante t$ om. G 

S' om. H A G 3 avriov H A G avaTpcxpo/jiai C E D frvp-V 

Paris. 1639 mg. manu recenti : f>d/xri nostri 6 tvprj/xevwv codd. 

7 xoAAcS^ Hutchinson : iroAAo?s codd. TjStwv (-s D) irecpvKorccv C E D 

8 avriZv del. Schneider 10 STjTrouSej/ HAG 13 TO?o-5e 
H A G : T<55e C E D 14 eutpa re Hug : vpo cr D)eci>paro codd. 
15 TtTTapcri fJ-ev^ TeTTapcrtv H A G TfKfiripovfiat H A G : T(K/xatpofj.ai 
CE 16 TtTpacrt H A G dio-( irpoatcrdricro,uai C E D 17 avdpwrrcp 
Pantazides : avOpw-rov H AG et D : om. C E 18 chcrlv aKovovTa 
H A G ypacpeTw C E 19 iirtdvfiovvTciiv C E D tov om. C E D 
tcpr)crav H A G 21 TaCro Soku C E D ei] ^ H A G fiovov 
HAG 23 TToplawaat CE &v Tts C E D y)fnwv del. Hartman 

60V T€ . . . «Of T€ C E D IV.iii HENO^ttNTOS 

23 K(VTaVpOVS i]IXa.9 OLCOVTUL 01 UvdpCOTTOL (IvUL. U jxkv OVTCOS 

(irqptTO, ol 8e ir&VT€8 crvvfrveaav' coctt' ert Kat vvv e£ 

(K(LVOV )(pLOVTUL H(pcraL UVTCO, Kal oibds UV TCOV KUkcOV 

Kuyadcov (kcov ocpddi] Tl(pcrcov ovbap.fi i>((bs lcov. ol p.(V 
bi) h' tovtols toIs koyois rjcrav. 5 

IV Hvuca 8' i]V e£a> fxicrov i]p.(pas, Trpocnjkavvov p.(v ot 

M?/8oi t7T7ret5 Kat 'Tpkuvlol, 'lttttovs T( ayoi'T(s al\p.akca- 
tovs Kai avbpas' octol yup tcl oirka T7ap(bibocrav, ov Kare- 

2 Kacvov eVet 8e TTpoo-i]kacrav, irpcoTov p.\v avTtov (ttvv6uv(to 

6 Kvpos et ctCool oi ttuvt(s eter uvtco' eVet 8e tovt (cpacrav, io 
(K tovtov r)pcora t'l (irpa^av. ot 8e bLrjyovvTO a t kirout]- 

3 crav kul tos dvbpdtos (Kacrra . . (p.(yuki)y6povv. 6 8e 

bL1)KOV( T( l]b(COS TTaVTCOV a (/3ovkoi'TO k(y(LV (TT(LTa b( 
KCLL (TTl]V(Cr(V UVTOVS OVTCOS' ' Akka KOL brjkOL TOL, (Cpi), (CTT( 

utl uvbpa dyadol (y(V(cr6c Kal yup p.(L£ov$ cpaLV(trd( xat 15 

4 Kakkiovs Kal yopyoT(poL ?/ irp6crd(v t8eu\ (K 8e tovtov 
(Ttvv6uv(to ijbr] uvtcov Ka\ utt6o~i]v obbv bLi')kacrav Kat et 
olkolto i) -^copa. oi 8' (k(yov utl Kal TTokkijv bL(kacr(iav 
kol -rrdcra oIkoIto kul p.(crTi) (ti) koI olcov Kal alycov Kal 

5 f3otov Kat lttttcov kuI ctltov kuI ttuvtcov dyadtov. Avolv dv, 20 

(Cpi), (TTLp.(kl]T(OV l]pXv (Ll), 0770)9 T( Kp(LTT0V5 (CT0p.(6a TCOV 
TaVTU (yoVTCOV KUL UTTCOS aVTol p.(VOVCTLV 0LK0Vp.(Vl] p.(V 

yap X^P a T>okkov u£lov KTi}p.a' (pi]p.i) 8' dvdptoirtov ovcra 

i oIWtcu Tj/xas CED 01 om. A 2 ffvyfTrpvftrav CED 

3 ovtoi irfpaai C E D 4 koI ayaB&iv C E ovSafxov C E D 6 fji/ 

om. HAG fitcrov G et D W"P a «7 l ' /€T0 HAG /xtv om. 

C E D 7 01 vpKavioi C E D 8 ov KareKatvov H G : ov KartKaiov A : 

ovk atrtKTfivov C E D : ov KareKavov Dind. 10 «1 ffwOtlfv irdvrfs av- 

twv H A G avrif) C E D : avrwv HAG iiotiCED Sitj- 

yovvro del. Cobet & t) direp D 12 post eKairra fort. exeidit 

aliquid ; an Kal iroWa ? 13 Si^Kove Te Schneidcr : StrjKoveTo H AG : 
SiijKove C E D r)Seui iravToiv & H A G : irdvTa rjOeus offa C E D 

i)fiovKovTo H A G : rifiovKeTo C E 14 toiHG: rt A: om. C E D 

15 '6ti\ isCED 17 tjSrj om. C E D rriar\v C D 18 ZieXaoeiav 

HAG: or\ iKdaeiav CED 19 post oikoIto add. i) x^pa C E D 

Kal olwv C D : Ka\ viiv E : va>v H A G 22 touto ix&VTM Hug : avra. 

ixvvTuv H A G : ix&vT<t>v ovto. C E D avTo\ C E D : outoi H A G 

fxevwffiv C E D 23 rroWov C E D : iroAi» H A G KTPOT nAIAEIAS A IV. iv 

epi]pi] kul tG>v uyuOcov yCyverat. tovs pev ovv upvvo- 6 

pCVOVS, etpl], otba OTL KUT€KUVeT€, SpdcoS TTOLOVVT€S' TOVTO 

yap /idAtcrra crco^et Ti]v v(ki\v tovs be TrapabibovTos aixpa- 
\cotovs r)yay€T€' ovs et utp€Li]pev, tovt av avpcpopov uv, 
jd»? eyco (pr)p.i, 7TOLi]craLp€V Trpcorov pev yap vvv ovk av 7 
(pvXuTTetrduL ovbe c/ji>Adrreti> i)pus tovtovs beoL, ovS' uv 
a-iTOTtoitlv tovtols' oi) yup Xipto ye bi]TTOv KUTUKUvovpev 
uvrovs' e-etra 8e tovtovs utpevTes TrAeiocrtz; uixpaXcoTOis 
\pi]o-6pedu. i]v yup KpaTtopev ti\s -^copas, ttuvt€S rjplv ol 8 

io ev uvtt] oIkovvtcs ulxp-aka>Toi ecrovTaL' pjaXXov be tovtovs 
C^covtus ibovTes kui ucpeOevTus pevovcriv ol dAAot kul 7ret- 
decrduL uipr]aovTUL paXXov i] payjeo-duL' eyco pev ovv ovtco 
yLyvcocrKco' et 5' aAAo rts opa ap.€Lvov, AeyeYco. oi 5e 
aKOVcravTes crvvrjvovv tuvtu Troieut. ovrco bi] 6 Kvpos /caAe'- g 

15 cras tovs aixpakcoTovs Ae'yet TOLabe' "Avbpes, ecpi], vvv re 10 
ort eireiOeade tcls \j/v\as TrepLeTroLijaucrOe, tov re Aot7ro?3, 
7]v ovtlo TTOLrJTe, ovb 1 OTLOVV KULVOV ecrrat vpXv dAA' 1] ov\ 
6 avros ap£eL vpcov oatrep /cai irpoTepov ot/c?/crere be tus 
avTas ot/ctas kul yjtopuv ti]v uvti]v epyuaeade kuI yvvai£l 

20 rats uvtols avvoLKr]aeT€ /cai iruLbcov tcov vpeTepcov up$€T€ 
coairep vvv r)p1v pevTOL ov puyelade ovbe aAAco ovbevi' 
t)vlku b' uv tls vpus d6t/c7/, rjpels virep vp.cov p.ayovpedu. II 
ottcos be pL-qb 1 eiruyyekXij prjbels vpxv aTpuTeveiv, tol oVAa 

2 olSa e<pr\ CD: e<pr) om. E KaTeKaivere HAG: airfKTelvare 

C E D : corr. Dind. 4 4\d$e T e C E D a5 C E D : ainb H A G 

£vn<popov G 5 <l>s om. C E 6 tovtovs r)/j.as C E D aZ 

Castalio : av codd. 7 tovtovs E D post yap add. Sr) H A G 

KaTaKaivovfj.ev HAG : a.TroKTevovp.ev CED: corr. Zeune 8 post 5e 
add. Kal C E D 9 eav C E D diravTes C E D 10 011T7) HAG: 
Tavrri C E D 11 fievovo-tv H AG : fjt.evoii<n Kal C E D 12 oZv 

om. AH 13 SAAo CED: d\\a AH: dWos G d/jeivov 

CED: dfjelvova HAG 15 T dSe D 16 re om. HAG 

17 Katvbv C E D : KaKbv H AG 18 oo-rrep Kal A H : Sxnrep G et 

fort. H pr. : ij C E : os D 21 fidxtffOe C E D d\\uv C E 

ovticvi om. H A G 22 ijviKa 8' dv tis H cor. qui rjviKa 5' in ras. A G : 
av 5e Kal dJWos C D : av Se &\\os E 23 oVois /ut/S' eTrayyeWr] D : 

'6-nus Se fxT)S* ay-yeAAp C E : &is S' eirayye\6fi H A G p.riSels xifuv 

cr-rpaTeveiv^ tij vfuv cnpaTid H A G IV. iv EE\0*r2NT02 

7rpos ?'/pds Kop.icraTC nal rotv ph' Kop.i£ovcnv errrat etp?/r>/ 
koi a kcyop.cv d6o'A(os• 67rdcroi 8' dy rd 7roAeptKa u?/ a7ro- 
<7je'pcocru> b~\a, c~l tovtovs ?/uets «at 6?/ 0-TpaTcvcrbp.cda. 

12 eay 6e' rtv ducoz' Kat id.y d>s ?/uds cvvoin&s Kal irpaTTOiV tl 
Kal 8t8dcrKcoi' cpairr/rat, tovtov ?'/pets cbs efepyirqv kol 5 
(f>i\ov, ov\ ws SojjAoz> 7repte'\//ouer. Tavr ovv, €(pi], avroi 

13 re tcrre xat rots aAAot? 8tayye'AAere. ?*/z> 6' dpa, e</>?/, dpwz' 
j3ov\op.cv<x>v TavTa u?/ —eiOtovTai tlvcs, cttI tovtovs ?'/pds 
dyere, oVtoS duets CKcivtov, u?/ eKeuoi vucoz; dpxcocriz'. 6 
uei' 8?/ raur' et7rez'- 01 8e ~po~CKVvovv re xal dTrtcr^oCrro 10 
radra 7roi?/creiz'. 

V 'E7rei 8' eKet^ot lo\ovto, 6 KOpos ei7rezr "I2pa 8?/, co 
Mj/801 Kat 'ApueVtot, bcL~vcXv ~aaLV i]pXv 7rapecrKedacrrai 
8e duiz> rd e7rtr?/8eia cbs ?'/uets /3e'Arto-ra cbvvap.cda. dAA 
tre Kat z/utz» ircp.~cT€ tov ~c~OLi]p.cvov crirov tov ijp.Lcrvv 15 
LKavbs bc duc/?ore'pots 7re7rot?/rat* d\/>oz' 8e u?/ ~cp.~CT€ u?/6e 
7rieti'' Uaya ydp cyop.cv 7rap' 7/utz' avTols ~apc~Kcvacrp.cva. 

2 Kat duets 8e', co 'TpKazaot, e<p?j, 8tdyere a?3roi;s e?Tt rds 
o-Kz/vds, roi/s pey apxpvTas e?Tt rds ueytcrras, yty^coo-Kere 
8e', roi/s 8' dkXovs cos dr 8ok?"; KaAAtcrra cx (iV ' Ka ' avT0 ' 2 ° 
8e Senryetre b~ov~cp i]bL~Tov vpXv crcoai p.cv yap ipXv 
kol UKcpaLOL al crKi]vai' ~apc~KCvacrTaL 8e Kat {vpXv) cvddbc 

3 uxr—cp koX tovtols. Kat tovto bc icrre dpc/Jo'repot ort rd 
uev e<fa> vp.lv ?'/uets vvKTO(pv\aKi]crop.cv , tcl 8' ez> rats o-ktj- 
rats adrot bparc koX to. b~\a cv t'l6c~6c' ol yap cv rats 2 5 

1 io-riv H A cor. G 2 airo<pipwcnv H A G : a-orWwvTai C E D 

4 iav CED:&vHAG 5 (pavrjrai C D : (pavurat E 6 -tpttyo/jLfv 

D: 7rfpic'^oi^ei/ C E : irspio^oi^iev H A G 7 &i/ C E D 9 ^ceiVot 

o^iv C E D : vp.t?s vw iKtivuv H A G &pxv<rtv C D : &pxov<Ttv E : 
&pxyo'0f H A G 10 5>; om. C E D irpootKvvrio-av CE I> fan- 

ffX^o^vTO Toi/Ta H A G : toCto t<paoav C E D 13 Tjpitv^ Vfxiv H A G 

iraptOKtvaoQat A G 14 /3/A.tio-to C E D : Z> f}i\riOTot H A G 15 7re- 
7rov>7/U€Voi;codd. : corr. Zcune rb^/xtovD i^ irott7vF.G Ixavbv 
. . . iraptOKtvaofxivov H AG 18 i<p-q 2> vpKavtot C E D Sia^ayere 

A H cor. : SidVe H pr. : Siayeiv D 20 8* om. C F. D 21 o-dai /j.lv 
yap vfuv om. C E D 22 af| /cal 01 H A G v/xiv vortit Philelphus ' 

i>m. codd. 24 7j/u«?y ifuv C 25 ti TidtoBt] ivTtdtodt D KTPOT FIAIAEIAS A IV. v 

<TKr\vals ovttco <pikoL i\pXv. ol p.ev hi\ Mt)5oi kol 61 ap.<pl 4 
Tiypav^v ekovvro, KaC, r)v yap irapecrKevacrp.e.va, [^al] tudrta 
pLeTakafiovres eheiirvovv, koX 61 Xttttol avrois elyov ra e.TTLTr\- 
5eta* Kat rots ITepo-ats 5e eTTep.irov tcov apTtov tovs T/uureis. 
5 o\j/ov he ovk eirep.TTov ov6 olvov, ol6p.evoi e\eLV tovs ap.cpl 
Kvpov Irt oxpdova Tavra. 6 he Kvpos [ravra] ekeyev 6\jrov 
p.ev tov AtuoV, 7rtety 5' cnrb tov irapappeovTos TTOTaiiov. 
6 fxev ovv Kvpos heLirvicras tovs Tlepcras, eirel crvvecrKOTacre, 5 
Kard Trep.ir6.has kol Kard 6eKa5as ttoWovs avTcov 5teVe//\//e 

10 Kal eKekevcre kvkXco tov crTpaTOTrehov KpVTTTeveiv, z/out£a>v 
ap.a p.ev <pvkaKi\v ecrecrdaL, av tls e£codev Trpocriij, ap.a he, 
av tls e£a) cpepcov y^pr\p.ara d7ro6i5pdcrK7/, akaxrecrdaL avrov 
kol eyevero ovtco' irokkol p.ev yap airehihpacrKov, Trokkol 
he eakcocrav. 6 he Kvpos tcl piev xPVI xaTa T °vs kajSovras 6 

15 eta e\eLV, tovs 5e avdpcoirovs drrocrcpd^at eKekevcrev tocrre 
tov Xolttov ovhe l3ovX.6p.evos av r\vpes pqhicos tov vvKTtop 
TTopev6p.evov. ol p.ev hi\ riepcrai ovtco bLijyov oi be M7/601 7 
Kat etTLvov Kal evco-^ovvTO kol rjvkovvro kclI Tracrr\s ev6vp.ias 
eveTrip.7TkavT0' Trokka yap kol tcl TOLavra ijkco, cocrre u?/ 

20 cnropelv epyov tovs eypi\yop6ras. 

Tj 6e K.7ja£d/)7js 6 tcov ^>h\hcov ^acrikevs tt\v p.ev vvKTa 8 
ev r) e£i\k6ev 6 Kvpos avros re ep.e6vtrKeTO ue0' covrrep 

1 ofirw] ovroi H A G 2 eKovovro H A G : iXtovvro C koI i\v 

yap Poppo : ijV yap koI C E : i/v yap HAGet D koI del. Poppo 
3 aiiTOiS H A G : ai/TWV C E D 4 8e eire/nrov H A G : Sifirefiirov 

C E D post &pTinv add. Ikoo-tois C E D tcis ^/iiVeis C E 

6 (ti &(p6ova Tavra Dind. : &Vt &<pdova touto HAG: 8ti (<prj &<pdova 
TavTa ex* iv C E D toCto post Kvpos om. H A G 8 8ei- 

ttj^o-os H A G (TreiSrj C E D (rvvecrK^Tao-e C E D : ovvzot7)k6- 

tos ttiev A H : ovveorriKOTas eT5e G 9 irevTaSas A H cor. Kal 

KOTa SeK&Sas om. H AG SieVe^Tre C E D 10 to OTpaToireSov 

HAG Kpxnrruv C E D 11, 12 e'dV bis C E D i2f|a>CE 

XP^^OTa (pfpetv CED 15 tKfKevoev airoo<pa£ai CED 16 evpes 

C E D : evpero H A G 18 koI eirivov Kal evwxovvTO Kal tjv\ovvto D : 

Kal evwxovvTO Kal eirivov Kal tjvAovvto C E : eirivov Kal t)Sovto H A G 
19 to om. CED ea\w CED 20 epyov D: epyw HAG: 

epywv CE 21 6 . . . f$aoi\evs del. Hervverden 22 eV om 

H A G Te om. H A G wv irapeoKrjvov C E D IV. v EEN0*1XNT02 

€(TK1]V0V h)S €7r' (VTVXWj Kdl TOVS 6\\0VS b( M?/8o?JS toerO 

irapelvaL ev rco orparo7re'8cp ttX-ijv 6\iyu>v, clkovlov dopvfiov 
ttoKvv oi yap otKeVai tlov M?/6cozj, are tiov beo-rroTcov 
a.7r<z\i]\v06T<ov, dretpeVcoj (.ttlvov Kal iOopvfiovv, aWcos re 
Kai «k roP \\o-(Tvptov (TTpaT€vp.aTOS Kal oZvov kol aWa 5 
9 ttoWcl (i\i](poTes. €7ret 8e 7/pe'pa iyivero, kol cttI dvpas 
ovbels 7/xe 7tA?/zj oiVep Kai o-?jzje8ei7rz*o?jz', *cat ro crTpaTOTTt- 
bov ?//cove K(v6v etfat rcoz» M?/6coy Kai rcoi' LTTiricov, kcxl 
k(i>pa, e7ret6?/ i£i]\dev, oiVcos €\0VTa, ivravda bi] e/3ptp.orro' 
re rco K?jpco xat rots M?/6ots rco KaraAtTroWas avTov epz/Ltozj 10 
otxeaflai, Kai eiOvs, loo-rrep Ae'yerat copos eiVai Kai ayvco- 
Ltco?', rcoz> TrapovTcov KeAevet ru'd Aa/3oVra rovs eavrou 
t7T7re'as iropcveaOaL cos rdxtara eVi ro d/ucpt Kfpozj orpd- 

10 Tevp.a Kal Ae'yetz> rd6e. "Llip.i]v p.\v eycoye, o?j8' d?' o-e', cb 
K?jpe, 7rept e/xou ovrcos d7rpozjo?/rcos /3ov\evo-aL, et 6e K?~pos 15 
oiVco ytyzJcoo-KOi, ovk clv vp.ds, co M7/801, ec?eA?/crat oiVcos 
(pi]p.ov epe KaraAt7reti». Kat tjw, dzJ /uezJ Krpos /3o?JA?/rat, 

11 et 8e p?/, 7jLiety ye rz/z» Tay^iaTi]v 7rdperrre. raiVa 8?/ e7re'- 
crreiAez.'. 8e TaTTop.tvos iropeveo-daL <?(pi]' Kai 7rcos, 2> 
bd(TTTOTa, eyco evp^crco iKeivovs; Ilcos 8e K?3pos, et/j?/, Kat oi 20 
o"?jr aiVto ecp' oi)s iiroptivovTo; "Otl vi] At', ecp?/, clkovco 
d<peorr?/Ko'ras rtozj iTo\ep.icov 'TpKaviovs tlvols Kal i\66vras 

12 8e?jpo ot)(eo-(9at i]yovp.ivovs avrco. dK07jcras 8e raiVa 6 
Kua<fdp?/s 7roA?j p.d\\ov ert rco K?jpco copytcfero rco /utrjS 
et7ret?j avrco raura, Kat 7roAA?"/ a - 7ro?j8?'/ p.a\\ov zir<]p.i:<iv e7rt 25 

4 a7T€At9(i»'Ta!i' H A G ante tinvov add. *cal C E D 6 post 7ruAAa 
add. Tojat/ra C E D Bvpais H A G 9 ^7rel C E D 10 posterius 

t<£] to C E et H pr. KaTa\nr6vTa H A G 11 wairtp H A G : 

aij C E D Kal ayva>fj.oov C E D : ayv(tijx6vois H A G 12 k( Aei'e i T(iv 

nap6vTwv C E D 7rap' eauToO C E : Trap' iavTcp D 13 Tii^ay »7r7T«as 

C E D eVl] 7rpbr C E D 15 ovrws airpovoriTws irepl t/xov C E D : 

7repJ 4/j.ov ovtws A H : 7repl 4fiov ovtw G 16 yiyvw(TKti A et C E 

vfias yt D ovrws om. H AG 17 tav CED 18 7« om. 

H A G 877 om. C E D 4irtcrTf\\tv C D ig tyw 2> Sto-noTa 

C E D 20 7rij C E D : 87r?j H A G 22 t\Q6vras~] idi\ovras 

CE 23 avT<f> CE: avrwv HAG et D 5« om. D 24 t# 

ante /utj5'] t6 H : om. D KTPOT I1AIAEIA2 A IV.v 

tovs Mrjbovs, u>s \//-tA.cocrcoi> avrov, kcu Layyporepov ert r) 
TTpoadev Tols M?/8ot? aiieik&v a7re/cci/\et, Kal rco Trep.-nop.ivu> 
be ?/7retAet, et p.?/ ia)(yp(2s ravra diTayyeWoi. 

'O pikv br) TTep.TTOp.eVOS eTTOpeVeTO eyjUV TOVS kaVTOV 13 

5 iTnrias u>s e/cardV, avL(op.evos ort ov Kal avros rore eiro- 
pevdi] p.erd tov Kvpov. ev be Trj 6b<2> Tropev6p.evoL btao-^i- 
adevres rpt/3co uz>t eirXav&VTo, koX ov irpoadev acpLKovTO 
e7rt to (pi\Lov crrpdreupa irplv (VTvyovTts airo)(o>povai rtcrt 
tu>v 'Aaavpicov r)vdyKaaav avrovs r)yela6ai' ko.1 oi/rcos 

10 aabLKVovvTai tcl irvpa KaribovTes ap.(p\ pieaas 7rcos vvKTas. 
eirel be eyevovro Trpbs rco crrparo7re'8co, ot (pvKaKes, coairep 14 
elpr\p.evov r)v vtto Kvpov, ovk eiaeqbprjKav avrovs Trpo r)p.epas. 
errel be r)p.epa virecpaLve, TrpG>Tov p.ev tovs p.dyovs Kakeaas 
6 Kvpos tcl tols deols vop.L^6p.eva errl rotV rotovrots dyaflots 

15 ecfdipeto-flat eKekeve. kol ol p.ev dp.(pl ravTa elyov 6 be 15 
avyKaXeaas tovs 6p.0Tip.0vs eliTev y A?;§pes, 6 p.ev 6eos 
TTpoqbaiveL ttoXXcl KayaOa.' 77/xeis be ol YlepaaL ev rco irapovTi 
okiyoL eap,ev cos ey/cparets etVat a?3rcoy. etre yap orroaa 
dv TTpoaepyaad>p.e6a, p?) (pvXa>;op.ev, tto.\lv Tavra dAAdrpta 

20 eaTaL- etre KaraAen//-op,e'v TLvas r)p.S>v avTcov (pvkaKas eiri 
tols ecp' rjpuv ytyi>oueVots, airUa ovbep.iav lcryyv e)<ovTes 
ava<pavovp.e9a. boKel ovv p.0L cos Ta\LCTTa levaL tlvcl vp.G>v 16 
ets Ilepcras Kal bLbdo-KeLV cnrep eyco \eyto, kol KeXeveLV cos 
Ta^LCTTa eTTL7Tep.TreLV aTpdrevp.a, ei-nep eTTidvp.ovaL YlepaaL 

2 rois avrois /j.i)5ots A G iireKaXet H A G 3 f)irei\i]o-ev C E D 

a.irayyeAo'n) Weckerlin : ayyeWoi C E 5 ou Kal avrbs rore 

iiropevdri A H : ovk iiropevdT) Kal ai/TOS G : /cai avrbs ovk iiropevdTi C D : 
Kal aitrbs iiropevQri E 6 <58<j5 ireid6fMei>oi Siao , x'C l x ^'' a,,/ <55wv rptfiip 

C E D 8 c/hAjoj/] rov Kvpou C E D airox&povo-i om. D 

9 r)yr)o-ao-6at D ovtws~\ ovtoi Stj D 10 ct/tc/)!] rrepl D : es E 

7rcos om. C E D II wpbs TCf> o~TpaTOTreScf>] a,u(p\ to o-rparoireSov CE D 

12 el<ra<pr)Kav codd. : corr. Cobet 13 iwel] ert CE inretpaivero D 

ante rrpwTov add. /cal C E 17 iroAAa /cai dyaSa H A G et D : iroWa 

ayada C E of Bothe : S> codd. 18 coctt€ D brrixra Poppo : 

brrola C E H A G : '6aa D 19 KaTepya^ofieda D Taxna rraXiv D 

21 exovTes lcrxbv D 22 r)ixwv C 24 iirirrefirreiv C E Fa/. 1335 • 

rrefxrreiv HAGet D IV. v EENO<M2NT02 

r?/y dpx.?/i' TTJS 'Acrias avrols kcu tijv KapTTuxriv yeveaOat. 

17 tOt fxev ovv av, ec/?»/, 6 TTpeajSvTaTos, koI Iojv Tavra Ae'ye, 
Kal drt ovs av 7re'p7roo<Ti aTpaTtcoTas, e7ret8d»v e\Ou>at 7rap' 
epe', epot peA?/crei 7rep\ Tp0(pijs avrols. a 8' exop.ev ?/M«=ts, 

6paS p.(V ttVTOS, KpVTTT€ 8«r TOVTOjV p.1]beV, 6 Tt be TOVTOjV 5 

eyco Trep.TTojv ets' llepaas koAcos Kat vop.ip.ois Trotoii]v av tol 
p.ev iTpbs tovs Oeoiis tov Trarepa ipojTa, rd be TTpbs rb 
koivov ras apxcts. irep.^/dvToiv be Kal oTTTijpas 5>v TTpar- 
rop.ev Kat (ppaaTrjpas &v epcorcopeiv. Kal av p.ev, ecp?/, 
avaKevd£ov koX tov \6)^ov irpoiTop.iTbv ctye. 10 

18 'Ek tovtov be Kal tovs Mr/Sous eKaAet, Kal dp.a Trapa 
tov Kva£dpov dyyeXos 7raptcrrarai, Ka\ ev trdat ti']V re 
irpbs Kvpov 6pyi]v Ka\ ras irpbs M?/8o?js cx7retAas avrov 
eAeye - Ka\ re'Aoy e?7re?' drt cVrrteVai M?/8ou? KeAevet, Kat 

19 et Kvpos p.evetv /3ovAerat. 01 piev ovv Mr/801 aKOvaavres 15 
tov ayyekov ecriyr]aav, aTTopovvTes piev ir&s XPV koXovvtos 
diretOetv, <po(3ovpi(vot 8e 7ra>? XP*J d7reiAowrt v7raKoixrai, 

20 dAAco? re Kat etSdres rr\v w/xdrT/ra avrov. 6 be Kvpos 
elirev AAA* lyco, co dyyeAe' re Kat Mrjbot, ovbtv, e(prj, 
Oavp.d£oi el Kva£dpi]s, ttoWovs p.ev Tro\ep.iovs tot tboiv, 20 
ijptas be ovk elbdis 6 rt TrpaTToptev, oKvel irepi re r/pah' koL 
7rep£ avTov' e7ret8dy 8e ato-flrrrat 7roAAo?)s ptev tu>v 7roAe- 
ptia>v d7roAfc)Adra9, 7rdrras Se aTTe\i]Xaptevovs, irpSiTov p.ev 
7radcrerat (po(3ovp.evos, e7retra y^cocrerat, drt ov y?3i' epr/pos 
yiyverai, i)viKa ot cptAo aijroC rovs (Ktivov ex^povs a7roA- 25 

1 post yevfcrdai add. e'(/>' eavTO?s D 2 Wt /^ei'] ioi/xev A H t<p7) 

ffu-D : e<^>7j om. E 4 7r<=pl tt/j rpo<pr)s avru>v D 5 outoj Cobet : 

auTo codd. fitfOtv C A H tovtov C E 6 irifxiru C E 

iroioifxrfv C E D 7 touj om. D post iraTepa add. toi/s H to 

8«] to5€ H to] tov H A G 9 (ppaTTJpas C A E G H IO irpo- 

TTOLLirbv D : irpwTov CAEGH n<5<D:5rjCAEGH Trapa 

om. G ct D 12 Kva>ldpovs C E ct D 13 irpbs Kvpov] iir\ rbv 

Kvpov D ante llt)Zovs add. tous D 14 Kal ti] tl Kal & D 

15 olv~\ 5t) D 16 post ^i«i/ add. olv C A E G H KaXovvTi C E 

17 aTTfiAoCrTos dTra/cooo-ai C E ig dAA.' om. CE <J om. CE 

ovOfv A H 21 TT«p( t« r)LLt\>v C E ct D : irtpl aoTaii' A H : 7repl ijlluvG 

22 avrov H A G : eauTou C E et D (25 o7roAAuoi/o - ii' codd.) KTPOT nAIAEIAS A IV. v 

kvova-iv. dAAd p.i]V p.ep.\jveci>s ye ttios ecrp.ev d£tot, ev re 21 
ttoiovvtcs ckcXvov Kal oiibe ravra avTop.aTicravTes ; dAA' eyco 
pei' ckclvov CTTCLcra cacrai p.e Aa/3oVra vp.as e£e\deLV vpLets 
be ov% cos cttl6vp.ovvtcs ri]s e£6bov ?}pcor?/crare et e£totre 
5 /cat zw 8eupo iJKere, dAA' tjtt' e/cetVou KcXevcrdevTes e£teVat 
orco v/u.coi> /a? v / ay6op.evu> et?/. /cat ?/ opy?/ ow aur?/ crdcp' 
ot8a vtto' re r<3z> ayad&v 7re7ravc9?/crerat Kat cryy rco cpo'/3co 
A?/yoi*rt a7retcrt. rw ju,ei* ovi', e<p?7, cr?j re, co dyyeAe, dvd- 22 
TTavaai, cttcI Kat irt-novqKas, r)p.eLS re, 00 Ilepcrat, e7ret 

10 Trpocrbey6p.eda TroXep.iovs ?/rot p.ayovp.evovs ye ?*/ 7TCLcrop.evovs 
TrapecrecrdaL, Ta\6(2p.ev cos KaAAtcrra' ovrco ydp 6pcop.evovs 
etKo? ttXcov TrpoavvTCLV &v yp^op.ev. crv 8', ecpr/, 6 rcov 
TpKavicov ap\cov, VTr6p.ei.vov 7TpocrTa£as rots ?/yepoVt rcoi> 
crcoi> crrpartcorcoy e£o7rki£eLv ovtovs. cttcI be ravra 7rot?/cras 23 

15 6 'TpKaiuos TTpoo-ijXde, Aeyet 6 KCpos" 'Eyco 8e, ecp?/, co 
TpKavte, ijbopaL alo~6av6p.evos ort ov p.6vov (piKiav cttl- 
beLKVvp.evo$ irapeL, dAAd Kat Svvcctlv cpaivji p.oL c\clv. ml 
vvv otl o~vp.cpep€L ijp.LV ravTa bijKov ep.oi re ydp irokep.LOL 
'AcrcrvpLOL, croi re vvv ert e\6ioves clctlv 1] ep.oi' ovtcos ovv 24 

20 rjpXv apicpoTepoLS fiovkevTeov ottcds rcoz-' p.ev vvv irapovTuv 
p?/8et? a7rocrrar?/cret ijpXv crvp.p.aycov, aXXovs be, av bvvca- 
peda, 7Tpocr\.7]\j/6pLeda. tov be Mijbov iJkovcs aTTOKaXovvTos 
tovs iinreas' et 0' ovrot arriacrLV, ?/ueis poVot 01 7re£ot 
p.evovp.ev. ovtcos ovv 8et ttolclv e/xe Kat cre ottqos 6 airo- 25 

1 ye D : tc C A E G H tc] 7« H A G 3 «rei<ra D : irelcras 

C A E G H post f '|6A0eri/ add. raSe irow C A E G H 5 aAA' 

om. HAG 6 at/T7j (sic) H: outt; G ffacpws D 7 te 

om. C E 8 T6 om. D 9 Kal om. D ^yue?y Vat. 987 : 

iy^6?s nostri post alt. iirtl add. /cai D 10 fj.axopevovs C pr. E 

et D n eKTaxflwM*" C E et D 12 wXfova CAEH: irXeiova 

G 14 ffwv om. C E et D «V«l Se D : eVe^ C A E G H 

18 iifuv A H t4 avra. C E et D : Tain-a H A G 19 ctj om. 

C A E G H exOtoi/es] 8»' ex^ous D ; fort. exfliow legendum oiv 

7)jmv D : T)fxiv vvv C E : rjfuv ovv H A G 21 airoffT7\ffr) C E : airo- 

ffTaTt]ff7) D ffv/j.nax&v A H eai/ D 22 4iri\r)\f/6fie9a D 

iJKovffas D 23 airjao-ii/ H A G ante 7j/iters add. ir&is D 24 8e?l 

aeiHAG oom. CEetD 

XEN. CYROP. 10 IV. v EENO*J2NT02 

Ka\Civ ovros Kul avTus fxivew 77a// ?/pir f3ov\rj<reTat, (TV 
per ovv evpuiv (TKTJVTjV bos uvtu> ottov ?<dAAi<rra dtd£et 
iravTa ra beovra e^cov eya) 8' av TTetpdcroMai ai/Tt2 epyov 
tl 77poorci^at o7rep aivrds ijhiov 7rpd<fet ?/ d7rei<Tt' /cai ota- 
Aeyov 8e auru) o7ro'cra eA7ris ytviadaL ayaOa 7rd<rt rots 5 
c/nAots, di' raSr' eu yevi]TaL' 7roi?/cras peWot TavTa i}k€ 
7rdAtz' 7rap' epe'. 

26 'O Mey 8?/ 'Tp/cdrtos rdv Mt/Soi 1 $X ero dycor e7ri arictivtjv 
6 8' ets Ilepcras tcoy Trapijv o-vveo-KCvacrpeivos' 6 8e K?3pos 
ai/r<3 e7re'crreAAe 7rpds uev ITIepcras Ae'yetz> d xai TrpoaOcv 10 
ev ra> Ao'ya> 8e8?/Aa>rat, Kva^dpi] be a7ro8owai rd ypdp.p.aTa. 
avayv&vai be crot xai rd e7rt<rreAAduem, e</>?/, /3ovAouat, 
tVa et8a>s aurd duoAoy?/s, dv tl cre 7rpds ra?3ra epcura. 
«>?/i> 8e ei> r?/ e7rt<xroA?/ rd8e. 

2 7 Kt5pos Kuacfdp?/ yaipeLV. ?/uets cre 01/re epi)p.ov /careAt- 15 
Trop.ev ovbeh ydp, orav eydp&v Kparjj, totc (pikojv ep?/uos 
yiyvtTai' ovbe p.i]v airo\(i}povvTes ye' <re olop.eda eV /ai>8i/z'a> 
KaOio-rdvai' dAAd orru) irkeov aTreyop.ev , rocroura) 7rAe'oi>d 

28 crot r? x /y dcrc/JaAeiai' 7roieiV vop.i(pp.ev ov ydp ol eyyirrara 
raJy (pikoiv Kadi]p.evoL udAtcrra rots c/nAots ri/i? do-tpdAeiai? 20 
-naptyovcriv, dAA' oi rods eyOpovs u?//a<rroz> d-neXavvovTes 

29 pdkkov roi/s (pikovs ev aKLvbvvio /cafltrrrdort. <r/ce\//ai 8e 

1 outoj ira/>' TjjuiV fiivttv Ka\ avrbs (3ovAr)fftrat C E : /cal avro? oStos 
fitvttv f3ovAr)fftrat iraf>' 77/tiV D 2 ffKr)vr)v tvpuv D 8ta£c-i iraira 

ra 8c-'oi>Ta ex<*" / D : efei rrdvra ra. Siovra C A E G H 3 ipyov ti 

aiirip D 4 oVeo D : oVi C A E G H outos D % fxTrtto-t om. 

H A G Ka) Sia\tyov 5e om. H A G 5 avrf D : 7rafTa Ta Stovra 

avrif H A G : avrcf> irdvra ra Stovra avry C E 6 01» C A G H : 

^ E et D toCt'] t<x Sfovra D «8] a5 C E TaDra C et 

D : avra cet. 8 ij>xtro rbv lltiSov D 4tt\ ffKrivijv &ywv D : 

&yuv iir\ ffKi)v7\s CAEGH 9 ante 6 8' add. ?»/' H A G, llva C E 

38e CE ffvvtffKtvaffLifva HAG 10 lirtffrftAe D 11 Kva£dptt 

C H et D 12 ffot f<pr) Ka\ & ^irtffrtWco tSovKofjtat D 13 ctSwr 

auTa 6/utoAoyfis D : ctSf); aiiTa i/Lto\oyr)fftt H A G : e»8))s aiiTa AfjtoAoyr)- 
attv C E *aV D t(] tis C E ct D 15 Kva^dpr) E cor. : 

Kva^dptt cct. KaraAlirofjttv A H : KaTaAeiVo/Uf»' G 16 ante <plAu>v 

add. Tciv D 17 post -yt add. airo <rov D o*6 post kicSi'»'^ D 

18 post rrAtov add. ffov D irAetWci D KTPOT IIAIAEIA2 A IV. v 

01(0 OVTt p.0L TTepl CTe oloS OiV TTepl Zp.e eTTeLTa fXOL p.ep.(f)1). 

eyco p.ev ye crot ijyayov <rvp.p.d\ov$, ov\ 6o~ov$ av eTTeLaas, 
dAA' ottoo-ovs eyco 7rAeicn-o?jj ebvvdp.r]V w crv be pot e8coKa? 
pey eV r?7 cpiAta ovtl 6<tovs 7reicrai bvvaardeCi]V- vvv 8 ev 
5 ttj irokep.Cq ovtos ov tov Oekovra dkka TrdvTas aTTOKakels. 
TOtyapovv rore p.ev (oop.i]v dp.(poTepoLS vpXv ydpiv oqbeCketv' 3° 
vvv 8e crv p.e dvayKaCeLS aov p.ev eiTLkaOecrOaL, rots 8e 
dKokov6i]aacrt 7retpdcr0at irdcrav Ti]V \dpLV dirobLbovat. ov 31 
peVrot eycoye crot 6p.0L0S bvvap.at yeveadai, dAAd Kat vvv 

10 ■nep.TTtov €tt\ 0-TpaTe.vp.a els Ilepcras eiriaTekkco, O7ro'crot av 
Xloo-lv cos epe', i)v tl av avTcov 8e'?/ 7rpiz> 7/pds ekOelv, aol 
V7rdpxeti>, °^X ° 7ra) S' di> dekcoaLV, dAA' O7rco? dy cri) fiovki) 
XpijaOai ai/Tols. avp.(3ovkevco 8e crot KaCirep vecorepos coy 3 2 
juj) dcpaipetcr^ai a dv 8cos, IVa p,?/ croi drrt \apCTcov eydpai 

15 ocpeCkcovTai, /u?/8' dray rtm fiovkij Trpds cre ra\v ek6eu>, 
a7retAowra p.era7re'p,7recr0ai, /x?/8e cpdaKovTa epi]p.ov elvat dp.a 
7roAAots a7retAeiV, iva p.?/ 8i8dcrK7?s adroi»? croo p? v / cppovrC- 
C(lv. 7/pets 8e 7retpacro'pet9a irapelvaL, orav rd\LaTa 8ta- 33 
irpa£cop.e6a a croC r dz/ Kai r/pty vop.CCop.ev Trpa\6evTa KOtvd 

20 yeveadat dyaOd. eppcoao. 

TaiJrTji; adrco a7ro'8o? Kai o rt di> cre rovrcoy epcoTq, ?/ 34 
yeypaiTTaL avp.(padL. Kal yap eyco e7rtcrre'AAco oot irept 
Ilepcrcoi' f/7rep yeypairTaL. ro?Jrcp pei> ovrcos et7re, Kai bovs 
Ti]v eTTLCTokiiv dTTe.TTep.iTe, tt poaevTeLkdp.evo$ ovtco aTrevheiv 

25 cocr7rep 018^1» 6'ri cru/icpe'pet raxv TrapelvaL. 

1 o?(*s t &«/ C E : oTos e? D 2 Uovs D : o6y C A E G H 

3 diroaovs C A E G H : oVous D T\hvva.)x-t\v C A E G H 6 roiyapovv 
D : K<x\ yap ovv C A E G H v/j-ijv C •- crv /j.e Dind. : av /j.tv 

C A E G H : om. D 9 5vva/j.ai <Sp.oios yiveaQat D 11 ti ir» 

CEetD: ™ HAG 12 iOeXwaiv D /3ouAt? H pr. et D: 

flovKei CAEGH cor. 13 xPV<rOat avrols om. HAG avji- 

PovKevacc C A E G H 14 6. av S<^s C E et D : i) &" SiffJ»' H A G 

Hx9p at aVT ^ X a P LT0S ^ x 5 M^S' . . . p.(Tair4p.iT(aOat om. C E 

Srai' tij/o D : 'ivrtva cet. j3oi;Ar/ H pr. et D : frovXit cet. 17 post 

«^povTi^eii/ add. ippmao D 19 vofj.ifafj.ev Kal r)tx7v D <yefeo-0a! 

/fo^a D 20 tppuiao om. D 21 auT<J) CAEGH: t?D ^]t)H: 
prrep D 24 a-Tew€fJ.ir<= Ka\ H A G 25 £vfjt<p<=ptt G 10 * IV. v HEN0*iiNT02 

35 E>c tovtov oe luipa p.ev e£u)7r\Lcrp.€vovs v/o>/ ttuvtos ku\ 
tovs M/Joovs ku\ tovs TpKavCovs ku\ tovs dp.at\ Ttypawyi/' 
kul ol YlepcraL be e^co7r\Lcrpi€VOL ijcruv ?/o>/ be Tives tujv 

36 TTpocr^ujpuJV Ka\ lttttovs dirifyov kol oirka ilTtipepov. o be 
Ta p.ev TraXTu, oTrovrrep tovs TrpdaOev /cara/3dAAei<v eKeXevcre, 5 
Ka\ e/catoi' ols tovto epyov ijv uTrdcrcov p.i) avro\ ebeovro' 
tovs 8' i7T7rous eKeXeve (±>v\utt€lv p.evovTas tovs dyaydvTas 
ea>? dv ti o~rip.av6f) ovtols' tovs be dp^ovTas tujv 'ltttt€u)V 
Kal "TpKaviujv /caAeVas rotdSe e\e£ev. 

37 Avbpes (pi\oL re koX o-vp.p.ayoL, p.i) Oavp.d£eT€ ort ttoA- 10 
Ad/cts vptis o-vyKaXuj' Kaiva yap ifpiv ovra to. Trapdvra 
TroXXd axiTUJV ecrTLV dcrvvTaKTa- a 5' dv dcriWa/cra ?*/, 
dvdyKi) ravTa de\ Trpdyp.aTa Trapeyeiv, eujs dv yujpav \d(3i). 

38 koX vvv eort fiev ifp.LV TroAAa rd ai^pd\u>Ta \pi]p.aTa, /cat 
dvbpes eV avTois' bid oe rd /u?/re 7/juaj eibevuL Tioia tovtujv 15 
e/cd<xrou €(tt\v iffxujv, fxi')T€ tovtovs ei5e'i'at ucttls e/cdarw 
avT&v becnroTifs, TrepaivovTas p.ev bi) rd beovra ov Trdvv 
ecmv opav avrujv ttoXXovs, diropovvTas be d tl \pif TToteti' 

39 °"X € ^ 0I; ~dvTas. ws ovv fxif ovtujs e\i), oiopicrare avrd- 
/cat dVrt? fxev eXafie ctk))vijv e)(ovcrav iKava Ka\ o-tra /cai 20 
TTora /cat tovs VTnfpeWjcrovTas /cat crTpa>p.i'i)v /cat ecrOifTa /cat 
raAAa ols ot/cetrat crKi]vi) /caAwj <rrparta>ri/c?/, evravOa fxev 
ovbev dXXo bel TrpocryevecrOaL i) tov XafSdvra eibevaL otl 
tovtlov ujs ot/ceuov €TTLp.e\€cr0aL bei' octtls 8' ets evbedp.evd 

1 8«] 5ij E ct D Y)8r) om. C E 3 prius 8e om. C A E G II 

rtvfs H A G et D : rivts /cal C : «ai rtyes E w irpocrx^poov D : 
■jr\7]fft6xwpoi CAEGH 4 0^^7070^ D t^xpov D 5 tiirovnfp 

Kcil D 6 post toCto add. to CA EH ootoi D 7 iic(\tvo-f D 

&yovTas D 8 ti crrnxavdri C E : tis o-f)ixavr) A : ti ffr)fj.dvi) G H : 

ti o-i)fiavd(ir) D 9 TaSe H A G 10 ts 0111. D £vn/j.axoi G 

Oavfj.d£(Te (<pr) D 12 auT<J»' om. D airiJcTaKTd iffriv D a 8' 

&«/ aavvTaKra om. H A G ^] 7)f H A G 13 id C E 

ct D: ds to HAG 17 aoTtSi' CE et D: iavrwv H A G 

Sr/ om. D 18 at'T<ii' om. D 8 t«] tI D 19 <i>s] 

'Iva I> (x(t HAG 22 Ta aAAa HAG ffKT)vr)] (TTfMfU^) 

C E /caAaJs om. C E fiiv olv C E 24 4m/i(\(tff6ai D 

8('o< CAEGH KTPOT IIAIAEIA2 A IV. v 

TOV KO.Tt(TKl]Va)(T€, TOVTOLS VpLeLS (TKe\f/dp.eVOL TO ZWeLTTOV 

eK7rA?/pcocrare, 7roAAa 8e /cat Ta irepLTTa 018' ort eo-rat* 
7rAetco yap airavTa 77 Kara t6 r)p.eTepov tt\i]6os e*xov ot 40 
7roAe'ju,tot. rjkdov 8e 7rp6s epe Kat \pi]p.aT(ov raptat, ot re 
5 roO 'Acrcrvpico;; /3acrtAe'cos Kat dXXoov bvvaorm>, 0% ekeyov 
ort ^pvaiov etr/ 7rapa o~(picriv eTTLcri]p.ov, bao-piovs TLvas Xe- 
yoi^res. Kat raSra ow ki]ovtt€T€ ndvra aTroqjepeLv -rrpbs 4 1 
Vjuas 07roy dv KaaV^/cr&V koX (po/3ov c-7riri0ecr0e rco p? v / 
ttolovvtl to Trapayye\\6p.evov vp-ets 8e 8ta8ore kaj36vres 

10 t7T7ret pef ro 8t7rAoSi', 7re£co 8e ro a7rAow', tVa ex i l Te > ?/y 
rtros Trpocrbei]cr6e, Kat oroi» com/creo-tfe. r?/y 8' ayopdv ri]v 42 
oScrai' er rco crrparo7re'8co /o?pu£arco pei' ?/6?/, ecp?/, p/ doiKetv 
p.i]beva, 7rcoAety 8e rov? Ka7r?/Aous o rt e^ft eKao-Tos TTpacrL- 
p.ov, Kal ravTa bLa6ep.evovs aAAa ayeiz', ottco? (e5) OLKiJTai 

15 ?/pa> r6 orTpaToTTtbov. ravra p.ev eKi]pvTTov eidvs. 01 oe 43 
M?/8ot Kat 'TpKavLOL tl-rrov coSe 1 Kat 7rcos dv, ecpacrav, ?'/pets 
dvev o~ov koX t&v crS>v bLavzp.OLp.ev TavTa; 6 8' av K?3pos 44 
Trpos tovtov tov \6yov co8e 7rpocr?/^'e'x^?J• 'H ydp ovtoos, ec/>?/, 
cb dvbpes, ytyycocrKere cos 6' rt dy 8e'?/ Trpa\6i]vaL, errt 7rdcrt 

20 Trdvras r)p.as 8e?/crei Trapelvai, Kat oiire eyco dpKeo~(x> TrpaTTwv 
tl irpb vp.(2v 6 tl dv bei], ovre vp.els Trpb r]p.S>v; Kal tt&s dv 
d\\o>s 7rAetco p.ev Trpdyp.aTa eyoLp.ev, petco 8e 8ta7rparrotpe6\z 
i] ovtlos; dAA' dpare, eq>iy i)p.eLS p.ev ydp SiecpuAdfapeV 45 

1 Ka.TiffKi)vi)<rt A H tovtovs CAEGH: tovtc? D : corr. Jacobs 
2 tKTrkT)o-a.Tt HAG Se om. CE to om. D 3 iaxov D 

4 irpos yue D 5 aao-vpiov H A G 7 /cai om. D 

8 iirniQrjadi H A G 9 ri irapayy(\\6/xevov D : ra irapcyysA.Ai)'- 

/teva C A E G H Aa/3oWes SiaSiSore D 10 posterius rb om. 

CH fij/ tivoov irpoaSfrjOriTe D 12 77577 om. D 13 fj.i)Qiva. 

C A E H post KaTTT)\ovs add. ko.\ f/j.-rropovs D '6 ti «x 61 fKaaros 

H A G et D : eJf t< ix ovffl ^ • *?'' Tl «X a " ri ^ ante irpd.o-tfj.ov add. to 

H A G 14 £AAa a^f ti/ C E et D : A^en/ H A G e5 add. Naber, 

non reddit Philelphus 15 ante TaDTa add. Kal D «ueus om. 

CE 17 a3] o5j/ D 18 7}] €i D 19 5f7;o-77 C E iroii)6ijvai 

D 20 apKco-a) vfuv D 21 ti om. D o ti] a D 22 fiiv 

oifi. H A G 23 post t<pi) add. u^te?s C A E G H yap om. C E 

i<pv\d£a/j.ev C A E G H IV. v EENCXM2NTOS 

T€ vpiv rabe, Kal vpeis i)piv 7rio-revere Ka\(2s CLairec^v- 
Kaydac vpeis 6' av OLaveip.aT€, ku\ i)peis TTLcrTevcrop.ev vp.iv 

46 KaAws 8taz'ereu?/KeVai. Kai aWo be rt av i)peis ireipacro- 
peOa kolvov ayaObv irpaTTeLV. opaTe yap bi), e(j>i], vvvl 
irp5>Tov Xttttol octol ijp.lv Trapeicnv, ol be irpocrayovTai' tov- 5 
tovs ovv el p.ev kacropev avapj3aTovs, <j)(pe\ijcrovcn pev ovbev 
i]p.as, Trpa.yp.aTa be Trapi^ovcnv eTTLpe\ecrOaL' i)v be iTTirias 
ctt' avTovs KaTaa"njcr(Dp.(v, apa TTpayparojv re tnraWa^opeOa 

47 Kal lcr-^vv i]plv avTols 7Tpocr0i]cr6pe0a. et pev ovv aWovs 
(X (T€ oXcttio-iv av oou/re avrovs, peO' &v av kol KLvbvvevoLre 10 
ijbcov, et rt Seot, 1] peO' iip.o)V, eKeivoLS bibore' et ueVrot 
i)pas fiov\eo~0€ irapacrTaTas uaAtara "xeiv ijpiv avTovs bore. 

48 Kat yap vvv otc avev ijpiov 7Tpocre\acravTes eKivbvvevere, 
tto\vv p.ev (frofiov ijplv irapeixere pi) tl TraOi]Te, uaAa be 
alcrxvvecrOat i)pas e7rot?/oare 6'ri ov Trapijpev oTTovirep vpeis' '5 

49 ijv be \a t 3o)pev tovs lttttovs, e\j/6pe0a vpiv. ko.v p.ev 6ok<u- 
pev oxj)e\eiv Tr\eov cltt' avT<av crvvaycovL^opevoL, ovtoj irpo- 
Ovpias ovbev e\\ei\j/opev ijv be Tre(ol yevopevoL boKu>pev 
KaLpuoTepcos av -napeivaL, to re Kara/3?/mi ev pecru> Kal 
evOvs TTe(oi ipiv irapecr6p.e0a' tovs 8' t7T7ro?j? p.r)xavi]cr6p.e0a 20 

50 ots av Trapaboii]pev. 6 pev ovtojs e\e£ev ot oe uTreKpi- 
vcivto' 'AAA' i)p.eis p.ev, £> Kvpe, ovt avbpas exop.ev ovs 
avaj3Ll3a.craLp.ev av enl tovtovs tovs Xttitovs, ovt et el.xop.ev, 

1 t« om. D liriffTevffaTe D 2 5' C E et D : 5e y H A G 

3 Kod &\\ots 5f' ti aZ H A G : «al &\\ois 8e aZ C E : Kal iv Tovrtp aS 
&\Ko ti D 4 vvv C E 5 uffoi 'iirnot C E 6 4av tdaccuti' 

aj/ajSaTas, u<f>t\riffojj.fv fxev ovSi T)fj.as D avafiiTovs C E ov6(v 

A H 7 irpdyfxa D tirt/j.e\f?ffdai D 8 awa\\ayriff6fj.e8a D 

9 tl fjitv ovv in C legi non possunt : om. E io exoiTe D SoiotTe 

E G : ottjTt C : SoiTjre sed o't in ras. H KtvSvvtinjTt C A E G H 

II tt ti htoifxtOa vfxiiov. tKtivots D 12 /3ouA«o"0e] &v /3ov\otff6t H A ' i 

ante ixa\tffTa add. SkCA EG, s.v. H at>TO?$ D 13 iKtvSvvtv- 

ffaTi D 14 fxtv om. (.' Y. 15 ^jirep E 17 TrAeio^a D 

ait alnwv Cobet : iw* avTwv C A EG H : eV) tuiv 'lirirwv D 18 i\- 

\tiy\10fxtv D : ttv \tl\pwfxtv II AG : av iWttywfxtv C E 19 t« om. 

HA'i 20 eu0i/HA'i fxrixavtvffofxtda II A G 21 irapaSi- 

Soirifxtv D 23 ara/Bi/BaVai/uec ai/ D : dvafkfiaffatfxtv H A fi : 

dva0ii3dffofxtv C I. ei ei'Y"M f »'! exoiyuei I 1 KTPOT riAIAEIA2 A IV. v 

(tov TavTa fiov\op.£vov dAAo av avrl tovtcov r)povp.c6a. nai 
vvv, ecpao-av, tovtovs X.a(3cov 7rotei ottcos apiarTov ctol 8oKet 
e«'at. 'AAAd 8e'xouai re, ec/jr?, Kal ayadrj Tv\r\ r/uets re 51 
i777ret? yevoCp.e6a koX vp.cls 8te'Aotre ra koivol. 7TpcoTov p.\v 
5 ovv toZs deols, ec/jr/, efatpetre o rt av ot p.dyoL e^ijyCovTaL' 
eVetra 8e Kat Kva£dpr) eKAe'£acr0e 07701' av oUcrde arjrco 
uaAtara yapC£tcr6aL. koX o\ yeXdaavres zTttov otl yvvalKas 52 
e£atpere'oi> etr/. rwatkd? re toCvvv efatpeire, e0>/, Kai 
aAAo o rt ay 8oKr) ?3uii*. zTTeibdv 8' eKeiVcp efeAr/re, rovs 

10 euot, ct> 'TpKartot, e^eAouo-tou? tovtovs €TTLcriTop.t-vovs irdvTas 
dp.£p.TTTovs Trotetre ets b~vvap.iv. vp.els 8' au, a» Mr/801, rovs 53 
77ptoroTjs crvp.p.d\ovs ycvop.u'ovs rtudre ro7Jroi;s, ottcos eu 
ft€j3ov\evcr6aL r/yr/crcoz'rat ijp.lv c/jtAoi yevdp.evoL. veCp-are 
8e TidvTU)V to jxtpos ko.1 rco 77apd Krja^dpov ijkovtl avT<o re 

15 Kat rots p.€T y clvtov' Ka\ awbiafliveuf 8e 77apaKaAeire, cos 
euoi roCro crvvboKovv, 'Cva Kal Kva^dpij udAAozj et8cos 77epi 
eKacrroTj d77ayyeiArr rd dvra. Ileptrais 8', ecpr/, rots p.tT 54 
euo7j, ocra dzj 77eptrra yivrrraL vp.S>v KaAcos KaTeaKevacrp.£vcov, 
TavTa dpKeVei* Kai ydp, £cpr\, udAa 77009 7/uets oijk er x^ L ^V 

20 T^6pdp.p.c6a dAAd xcopiriKcos, cocrre tcrcos dv t/ucotj KarayeAa- 
cratre, et rt crep.vbv ijp.lv 77epire0eir7, cocr77ep, ec/jr/, 018' drt 

1 aAAo av] &\\ov C : ouk ay aAAo D 2 tovtovs \a$uv~\ \ai3uiv 

tovs '/ttttous D 5o/re? o"oi D 4 'yef^/ueOa D 8ie'AoiTe] 01 in 

ras. H 5 e<tJ7j to?s 0eo?s D 6 *cai om. D Kva^dpei C A H 

et D e'£e'AeTe D ottoi CAGH: 6Vtj E ohaOe C E G : o r7jo-0e 

A H et D 7 fj.a\iffTa xap'C €0 '^ c " om - D 'yvpaiKas &i/ (? leg. oSv) 

KaAas e'|aipeTe'oj' &f eTrj D 9 aAAo ti CE : SAAo e< ti D : ti 

aAAo H A G eVetSaj' S' D : eVeiSai' C E : eVel 5' av H A G e'|e'AoiTre 
C E & vpKavioi tovs f/j-ol D 10 i]oi HAG vpKavol H A G 

£6t\ovfflovs tovtovs C E et D : t64kovffiv ots H A G eVteTrojueVour 

H A G : iTnairwfxivovs C E et D TravTas a.fj.4ixKTovs C et D : wdvTas 

irpwTovs E : Lirjoovs a/ieVvrrTous TrafTws H A G 12 £v/jLtdx ov s G 

toutous TiyuaTe D 14 Trapa om. D Kva^dpovs C AG H et D 

ante t/kovti add. ayy4\u> D 15 ^teT' outoD H A G et D : avv avTcp 

C E 5e] T€ C E post ois add. Ka\ D 16 tovto (tvvSokovv D : 

toutou (tvvSokovvtos C A E G H Kva^dpei C A G H et D 

■20 x oc P T 1 Ti K^ > ^ C E G H pr. et D KaTa*yeAa>7?Te D : «aTa^eAyr; 

CE 21 7repire0ei7? D : TrepiTifleiTjTe HAG: TrepiTe^eiTjTe CE IV. v g£NO<f>QNTOS 

ttoXvv vp.lv yeAcora 7ra/je'£o//er kcu ZttI tcov lttttcov KaOi']p.evoL, 
ot/xat 8 , *(pt], Kal irrl tijs yijs Kara7Tt7rro/vres\ 

55 Ek tovtov ol p.ev ficrav eirl tijv 8iatpecrtr, p.d\a eirl r<o 
i7T7TIk<o yeXufVTd' 6 8e tovs ra^Lapxovs KaAeVa? eKeAercre 
tovs tTTTTovi \ap.ftdveLV Kal ra tcov lttttcov o~k(vt] kol tovs 5 
LTTTTOKopLovi, Kal apL0p.i]cravTas (8ia)Aa/3ei/v K\i]pcocrap.evovs 

56 ets tcl£lv lcrovs (KacrTOLS. uvOls 8e 6 Kvpos dretTreijv eKe'- 
Aevcrer, et tis et?/ ev tco WcrcrvpLcov ?; "Svpcov ?/ 'Apafiltov 
crrparev/xart dr?/p OorAos 7; M?/6co;' 7*; Ile/jcrcor ?; BciKr/jtcor 

?/ Kaptor ?; KlXlkcov ?; 'EAA?/rcor ?; dAAooVr ttoOcv /3e/3tacr- 10 

57 peros\ €Kcpau'ecrOcLL. ol 8e ciKoiJcrarres" roi> Ki]pvK0S dcrp.eroi 
770AA0I 7rpovcpdvi]crai" 6 8' eKAe£dperos" avTcov tovs tcl 
et8?/ /3eArto-rou9 eAeyer ort i\(vOc-povs avTovs ovras 8e?/cret 
07rAa virocpepeLV d dr avrols 8t8cocrr rd 8' e7rtr?/6eta oVojs dr 

58 ex o - (rtv *0'? avrw peA?/creir. Kat e?3<9i/s dycor 7rpos roi/$ 15 
ra£idp)(ODs crrreVrr/crer avTovs, koX eKe'Aet'<re rd re yippa 
Kal rds \J/L\as p.axaipas tovtols bovvai, oircos e^orres <ri)r 
rots 1'tt7tois (TTcovTaL, Ka\ tcl e7rtr?/8eta roijrois tocmep Kal toXs 
per' avroO nepcrais" Aap/3dreir, avTovs 8e rovs" OtopaKas Kal 
ra ^vcttcl HxovTas dei e7rt rair lttttcov oxetcrtfat, Kat axiTos 20 
ot/rco 770151» KaTijpxtv, e7rt 8e rot/s 7re£bt/s rcor 6p.oTLp.cov dr<9' 
avTov tKaiTTOv KaOnTTavaL d\\ov dpxovra tcov 6p.oTLp.cov. 

VI Ot p,er 8? v / dpc/n raura et^or. Ftoftpvas 8' er rovraj 
TTapijv 'AcrcrvpLos 7rp(trftvTi]s a2'? v //? ec/j' lttttov ctvv Ittttlk?] 

1 i//*?»/ om. C E 2 o7/ucu] oiSa C E 3 1k tovtov D : kotct. 

toCto C A E G H jUoAa om. D 4 To|iapx as ^- ^ lict\tvt D 

6 koI om. H AG Aa/3eiV codd. : corr. Hug 7 «koVtous 

A E G H aSfos] aijTir H A G : outos C E et D 9 ?) fiaKTpiuv 

H AG : ^ fSa.KTpia.vwv D : ■$) fSaKTpiavwv post kiKIkcov CE 10 £f- 

fSiao-fxtvos D: fStfSiaff/ntvwv C A E G H II Kr\pvyp.aTOS D 

12 7rpo(y D;« ( paV?70-ai' codd. 13 KaWiffTovs D 14 & ae 

avToh C E et D : ko»' outo! A II : Kav avTa. G av om. H A G 
I5 -I 7 <x a " r " / • • • Sowai. oVaiy om. C E 15 olit^ H et D 

16 tKt\tvt H Te om. D 17 ffbv om. HAG 19 ^eO' 

eauToO D 20 atl om. C A E G, clcl. II 22 avTov~\ tavTwv 

D F (Cam.) : ootoD A II 24 6 ao-ffvptos D ««/>' fjnroji' codd. : 

corr. Schneider KTPOT [IAIAEIA2 A IV. vi 

0epa~eCq' elxov oe TroYres ra etpC~~Lov 6~Xa. ku! ol p.ev 
e~l rco To. 6~Xa irapaXapjidreLv reray/aeVot eKeXevov ~apa- 
hihovai Ta £vo~Ta, 6~cos /cara/catote?* torr-tp raAAa. 6 be 
Tcoj3pvas eX~ev ort K/3/?02; —pcoTov j3ovXolto Ibelv /cat oi 
5 v—rjpeTai tovs p.ev dXXovs \~~eas avTov /care'At7roi', tov be 
Tcof3pvav dyovcrL —pbs tov Kvpov. 6 5° cos etSe rdi' Kvpov, 2 
eXe£ev cocV '12 beo-rroTa, eyco et/xt ro /xer yevos 'Acrcrvpios* 
exa> Se /cat reixo? lo~xyp6v Kal ^topas k-dpyjto -oXXrjs' ko.1 
lttttov e\co els \iXCav, rjv Tto Ttov 'AcravpCcov /3acrtAet ~apeL- 

io \6p.t]v Kal tpCXos r)v e/ceiVcp cb? /xdAicrra' e7ret 8e e/ceu'o? 
T€0vi]Kev vc/>' vp.cov dvi]p dyaObs tov, 6 be 7rats eKeCvov ti]V 
apyj]v e\€L ex#tcrros cov ep.oC, rJKco ~pbs o~e /cat t/ce'r?7s ~poo~- 
—ltttco /cat otSco/u crot ep.avrbv bovXov /cat o~vp.p.ayov, o~e be 
TLp.copbv atrof/xat ep.o\ yeveo~QaL' /cat 7ratoa o?jrco? cos Sum- 

15 tov o~e TTotov/iaf d—ats 0' elpil dppevcov —aCbcov. bs yap 3 
?/i> /uot p.6vos Kal KaXbs Kayados, co beo~~oTa, /cat ep.e ojlXlov 
Kal TLp\tov coo~~ep dv evbaCp.ova ~aTepa ~als TLp.cov rtc^et?/, 
tovtov 6 vvv {3a-LXevs ovtos KaXecravTOS tov totc /3acrtAe'cos, 
—arpbs be tov vvv, cos bcoaovTos ti]v OvyaTepa rco ep.co 7ratSt, 

20 eyoo /jtei" a~e~ep.\(/dp.i]v p.eya tppovtov 6tl br/dev r?/s /3acrtAe'cos 
Ovyarpbs 6\\roCp.i]v tov ep.bv vlbv yap.e.Ti]v 6 5e iw /3acrtAei>s 
ets 6i]pavavTov ~apaKaXzo~as kcil dvels avTto Oqpdvavd /cparos, 
cos ~oXv /cpetrrcoi' avrov t7r7re?)s i]yovp.€Vos etrat, 6 /xey cos 
c/)tAco avvedijpa, tpaveCo~r]s 8' dpKTOV bicoKovTes dp.Lp6repoL, 6 

25 //er ^Ov dp\cov ovtos aKovrCo-as i]p.aprev, cos pi]~OTe LocpeXev, 
6 8' ep.bs ~als j3oXlov, oibev beov, /cara/3dAAet ti]v dpKTov. 

1 post ottAo add. T-avra C E. post iraVrej A H 3 wcrirep 

ical D 5 avrov om. C E 7 S>Se om. CAEGH 

8 e^aij' C A E G H eirapx^v C E : vTrapx oiV H A G 9 exu 

om. D : ixwv E ante e/s add. 5e A, S' H s.v. et G x' A ' a "] 

X«A.iW G qui add. rpiaKofficnv : x i ^' iav cutn T '> ut v '°"-> sv - ^ V om - 

D 10 post eKtlvos add. yuer H A G 11 post Tra?s add. 6 A H 

16 fxovos KaAbs Si Sea-iroTa Kal ayadbs D 17 &i> om. D 22 et*s] 

eVl D avTw] avTbv C E 23 KpeTcraov C 25 «/w om. D 

«?] &(TTe H A G /x^Trore] yu^) C E 26 ovSev Seov fiaAuv Kal 

KaTafraAAei D IV. vi HEN04>i2NTC)v 

4 na\ rore pev 6?/ drta&Vts dp 1 ovros KUTecr\ev vtto ctkotov tuv 
(fiOuvov a>s 8e 7rdAti' Acorroy irapaTv^ovTo^ 6 ph> av T/juap- 
rev, uvbev otuat OavpacrTuv iradcov, 6 8' av epos 7rats av8i<> 
tv\cov KaTtipyaaaTa re ro?j Xeovra Kat eiTreir 'Apa /3e'- 
/3A?/Ka 8ts ecpe£i)s Kal Kara/3e/3A7/Ka 07/pa eKarepaKts, eV 5 
rovro) 87) 0Vk4ti Kartrr^et 6 aroVto? totj cpddvov, dAA' ai\pijv 
irapa tivos tcotj ktropevcov dpiracras, iraicras ets ra crTepva 

5 roj; povov pot kol (f)lkov tralba dcpetAero r? v /i' \j/vxi'jv. Kayco 
p.ev 6 rdAas veKpbv avrl vvpcpiov eKoptcrdprjv Kal e$a\j/a 
ti]\ikovtos cbv dprt yereido-Korra tojj dpicrTov iralba tov 10 
aya-mrrov 6 8e KaTamvcov cocrirep eyQpbv diro\ecras ovre 
perapeXdpevos irco-TroTe cpavepbs eyevero ovre dvrl tov KaKov 
epyov Tipyjs titjos 7/cficoo-e totj Kard y?/s. d ye p? v /?J 7rar7 V /p 
aTjroo Kat crvvcoKTtcTe. pe Kat 87/Aos ?/i> crTjJjaxfldpejjds pot r?') 

6 crvpLcpopa. eyco ovv, et /ueTJ eCv eKeTuos, ovk dv 7rore tjXOov 15 
7rpos o"e e7rt ra> eKeivov KaKco' 7roAAd ydp c/jtAtKa eiradov vir 1 
eKeivov Kal ?j7r>/pe'r?/o-a eKeivco' eirei 8' ets totj rou epoo 
7rat86s cpovea r) apx>] 7rept?/Ket, otjk dr 7rore Todrco eyco 
bvvaip.r)v evvovs yevecrdat, ovbe ovtos epie ev 018' drt cpikov 
dv 7rore ?/y?/cratro. ot8e ydp a>s eyco 7rp6s avTov e\co Kal 20 
a>s irpdadev c/>at8ptos (3toTevcov vvvl btaKetpat, ep?/pos cotj 

7 Kat 8ta irivOovs to yi)pa$ 8tdyco?j. et ovtj o-tj pe 8e'x7/ Kat 
eA7rt'8a rii'd Ad/3otpt ra> c/nAco 7rat8t rtpcoptas d?j rt?'os perd 

I /ipo KaTfffXff ovrws D 2 au om. C E 3 ovdiv A H uluai 

6avfj.affrbu D: Bavuaffrbv oto/xai CAEGH aZdts] Svffrvx&s D 

4 Te om. D &pa C A E G H : ttpa Naber 5 ante 5U add. /xta D 

Kal om. D Orjpas D 6 St)] S« D Kareffxf D 7 iraiiray 

t/s Ta ffrepva D : ejy ra ffrtpva iraiffas C E : e/y Ta ffripva H A G 
8 Kal ^7^ C E et D 10 ante &>v add. 5'HAG n KaraKavaiv 

D : KaTa/caivoic C E : KaraKatvuiv H A G oBre] ov C A E G H 

14 ffvvifiKtfft H AG /j.ov D 15 £vfupopa G post £y&> add. 

fiiv G et D 16 <pi\iKa.~\ <pl\a koI D : ff>t\tKa Ka\ cit. Wciske 

post tiraOov add. S^ D 18 post apx^l -idd. avrr) D «-yw toitt^ D 

19 oiiros <pt\(7v &v irore ffxe rryr)ffano D ^M*] 5« /ue CAEGH 

21 irp6ffde A G : 71-00? o-f H 21 fStoTtvu A G ^C>/ C A E G H 

22 e/ ^tfi/ oC'»' 4fie ffv Sexet D Sexoto Hartman 23 ii/ 
om. D KTPOT nAJAEIAS A IV. vi 

aov tv\€lv, kcu dvi](3i]<TaL av TiaX.iv boK<2 jxol kul ovre £<ov 
av eri al<rxvvoCp.i]v ovre diTO0vi](TK<ov dvL<op.evos av Tekevrdv 

SoK<3. 6 p.€V 0VT<OS €LTT€' KvpOS 8' dlT€KpCvaTO' 'AAA' 8 

ijvnep, £) T(o(3pva, ko.1 (ppov<ov (paCvrj oo-airep XeyeLS irpos 

5 i]p.ds, bexop-aC re lk€ti]v <re koI TLp.<opi]<rCv croi tov 7rat8os 

crvv 0eoZs VTTLcryvovp.aL. kec^ov be p.0L, e<pi], edv (tol Tavra 

TTOL<op.€V Kal T<X TeC^V <T€ %X* LV *&P* V Ka >- T V V X^P av K0 ^ Ta 

07rAa Kal ri]v bvvap.LV ijvirep irpocrOev €IX €S ' av VP^ V Tl aVTl 
tovtcov VTTripeTijcreLs; 6 be enre* Ta p.ev TeCxv> bWav ek0i]s, 9 
10 oiko'«v o-ot Trap4£(o' bao~p.6v 8e rrjs x^opas ovnep e<pepov 

€KeCv<p (TOL CLTT0L(T(O, Kal OTTOL (XV <TTpaT€V1] <TV<TTpaT€V<TOp.aL 

ti]v €K rfjs x^P as bvvap.LV exwr. eori 8e' p.0L, e<pi], kol 6v- 
ya.Ti]p irap0evos dyanrjTi] ydp.ov ijbr] <opaCa, f]v ey<o irp6<r0€V 
p.ev (op.r]v T(o vvv (3acrL\evovTL yvvai.Ka Tpe<p€LV vvv be avTrj 

15 re' p.e i) Ovydrrip ttoXXci yo<op.evi] lk€T€v<t€ p.i] 8owat avri]V 
T<o tov dbek<pov <povel, ey<o re <o<ravT<os yLyv<o<TK<o. vvv bi 
<tol bCb<op.L (3ovA.€V<Ta<r0aL Kal Trepl TavTi]s ovtcos axnrep dv 
Kal eyu» (3ovkev<ov nepl <rov <paCv<op.aL. ovt<o bi] 6 Kvpos io 
eT-rev 'E7rt tovtols, t(pv> ey<o aki]0evop.evoLS bCb<op.C <tol ti]V 

20 ep.i]v Kal kap.(3dv<o ti]v <ri]v be^Lav 6eo\ 8' rjp.lv p.dpTvpes 
€<tt<ov. eirel be Tavra eTrpdx^V» diTLevaL re KeAeuet tov 
T<o(3pvav ex 0VTa Ta otrka kol eiri]p€T0 tto<ti] tls obos a>? 

aVTOV €L1], <OS 1]Q(OV. O €A€y€V tlV avpLOV L1]S Trpcp, 

rfj eTepq. dv aiXC(oLo irap i]plv. 
25 Ovtco bi] ovtos piev a>X ero vyepLova KaTa\Lir<bv. ot 8e II 

1 i.v om. D 5ok6? C E out' h.v £wv D 2 «ti alaxwoi/xi}v D : 
tTraiaxvvolfjLTiv C A E G H 5 rt/j.tipriffiv Cobet : rt/xwpricrfiv codd. 

o^oi rov iratSbs CAEGH: rbv <povea D : aot rov iratSbs rbv <p6vov 
Zonaras 6 avvOeoTs om. C E &v C A E H 7 irotwfj.at H pr. A G : 

€j/ s.v. per compend. H cor. exctv iwfxev ce C E : ewfitv fx ftv °~ f D 
8VCE 9 ee\ys D 10 Se] Tt D 1 1 "6tt V C E : '6-irov D 

ffrparevrf\ ocr)ffot ffrparevetv D 12 ante rrjv add. ffot D i<pi) 

om. CE Bvyarptov C E 13 ijtiij om. D 14 cp6fxi)v D 

15 fiot CAEGH 18 ireCAEGH ovrw 81) oiirws ecpif Kal 6 Kvpos 

eVl tovtois e?7re<v C : o0toi 81) ovros e<pi) Kal 6 Kvpos eVl rovrots tlirev E 
19 aA7j0eoo>e»vos CAEGH SiSufii re 001 D 23 7 >] av C E H 

25 ovtw (j A H) 5t7 ovros fxev C A E G H : <5 /tei/ Si) yw^pvas D IV. vi 2ENO*X2NT02 KYPOT nAIAEIAS A 

Mf/6ot -apiicrav, a p.tv ol puyoL tippacrav rols fleotv ec-eAetr, 
u77o6orrey roty uayots', Kvpto 6' Z^ijpijKOTes nji» KaAAurrfjr' 
ctki]V7)V nal Tyv %ovo~Cba yvvalna, ij KaAAuxri/ 5/) Aeyerai 
€2' r?/ 'Airta yrn/ yereVflat, Kai p.ovcrovpyovs 6e 6tjo ras 
KpaTLQ-Tas, bevTepov 6e Kva£dpi) to. 6evrepa, rotaira 5e 5 
aAAa wi' (beoi'TO eaurots' €K~Xt]p(aaavT€s , &>«? u)/6ero? eVoeo'- 
12 uerot o-TpaTevcovTaL' irdvTa yap rjv iroWd. Trpoaekafiov 
5e Kal 'TpKavLOL &v ebeovro' lcrop.oLpov 6e eirou]o-av koX 
tov irapa Kva£apov dyyekov rds 6e 77eptrra? ctki]vus oaat 
?/a-aj' Kvpa) iraptbocrav, ws rot? Ile'/)frat? yzvoLVTO. to 5e 10 
vop.Lcrp.a tcpacrav, iircLbdv dirav o-vKkzyOr), 5ta6cocreti>' Kal 
6te'6coKai\ 

1 & Stephanus : to codd. oi fxdyot] crtyfi H cor. A G : 0-170! H pr. 
ecppacrav C et D ; cf. 5. 51 : e<paaai> A E G H 4 iv tjj affia yvvr/ 

CAEGH: ruv 4v rri dffia D 5 prius 5e om. D Kvatdpd 

C A H et D 6 post aj»/ add. t« D 5e(fyt«i/oi C A E G H 7 o-t^o- 

TSI/OIVTO D 8 Ot VpKaVlOl D (TTOffjffaVTO D ko) 0111. 

CAEGH g irapa om. D Kva£dpovs C G et D Tas 5? 

7T(piTTas H A G : ras 5e Tr(pffiKas C E : t« 5e 7Tfpi tos D i i ffvvax^V 

ouiffdv Ka\ eSuicav D KTPOT IIAIAEIA2 E 

Ot ixkv bi] Tavr Zirpa^av re nal eAe<fcu\ 6 8e Kvpos I 
ra pikv Kva£apov eWAeucre 5iaAa/3oVrai> tfJvAarretv oiis 
?)5et oIk€loto.tovs avrio ovTas' /cat ocra 5e epot 5t'5ore, 
?/5e'cos\ eoSrj, 5e'xopar xP ? /°" € ' r(U ^' avrots ?3pcoV 6 det pd- 
5 Atcrra bz6p.evos. (pi\6p.ovo-os 5e' rts rco> M?/5cor et7re' Kat 
pi]V eyco, S> K?3pe, rcoy p.ovo~ovpyu>v aKovcras ko-nipas coz' 
av vvv exetj, i]Kovn-d re ?/5eW /cdy pot 5cos avT&v p.iav, 
crrpare?Jecr^ai dz> pot 5okco ijbtov ?/ otKot p.4v€iv. 6 5e 
Kyjpos et7re»r 'AAA' eyco, ecp//, Kai bibcop.i crot Kat \dpLV 

io otopat o"ot 7rAetco e)(eiy ort epe ?*/rr/cras ?/ cri) e/aot drt Aap- 
(3av€LS' ovtcos eyco v/xt^ 5t\//co \api^<rdaL. ravri]v p.kv ovv 
eAa/3ei' d atr?/cras\ 

KaAeVas 5e 6 K?3pos ^Apdcnrav Nijbov, os i)v avTa> 2 
e/c 7rat6ds kTaipos, co Kat r? v /y o~to\i]v enbvs eScoKe r? v /y 

15 M?/5tK?/zJ, ore 7rap' 'Aorudyous ets riepcra? d-7n/et, ror3roz> 
eKe'Aeuo-e StacpwAdcfai ar/rco r?/z> re yvvaiKa koX ri]v <tki]vi]V 
i]V 8e at/rr/ ^ yrjzn/ rou 'A/3pa5drorj tov Sovcriov 6're 8e 3 
?/AtcrKero rd rcoz> 'Acrorjptcoy o-TpaTOirebov, 6 dzn/p avTrjs ovk 
€TV)(ev iv rco crrp ar 07re'5cp coz\ dAAa 7rpds rdz> rcoz» BaKTpitov 

20 /3acrtAe'a 7rpecr/3erjcozj cpxero* eirep.xj/e 5e avTuv 6 'Acrcrdptoj 

§ 1 libro 4 addit D : om. G 187) om. D re /cal t\e£av om. 

A H 2 Kva^dpovs C E et D 3 5e om. C A E H 4 post 

%<pr] add. e-yti) D Sex°f* ai ^'Pv C E : 8e£o/xai D del om. C A E H 

5 Sf\ 5tj H e?rre . . . iydi] tlirfv iyu> vvv A H 7 ^5e'a>s ijKovffd 

Tf AH /cai 1 ?V D / uiai' om. A H 9 eyai-ye D aot 

om. D 10 e'/xe del. Cobet : /ue D ante fy add. /cal C E 

13 apdo-irriv codd. ^"M e'/c iraiSij r5v eratpos avTtp C E : ijj/ e/c 

•7rai5J»s aurip tTalpos D 16 Sia(pv\aTTetv C E re om. C E 

17 prius toD om. C E a&paSaTa C crot/crt'01;] aovffuv j8acr(A.e'ws 
C E 19 tco^ om. C et D fiaKTpiavwv H A G et D 

XEN. CYROP. 11 V.i SENO<M2NTOS 

7rept avppa\ias' £(i'os yap tbv (Tvy\av( r<5 tcov EaKTpicov 
/3ao"tAet' TavTi]v ovv (K(\(va(v 6 Kvpos biacpvXaTTeiv tov 

4 Wpdairav, ((os av avros \dfii]. K(\(vop.(vos b( 6 'Apdairas 
kirriptTO' 'EcopaKas b\ (<pi], 2> Kvp(, tijv yvvaiKa, ijv p( 
k(\(6(LS cf)v\aTT(LV, Md Ai", edn/ 6 Kvpos, ovk (yooy(. 5 
'AAA' eyw, e</>?/, ijvim (£i]povp(V o~ol avTi)v kol bijra, ot( 
piv dai)\6op(v ds tijv aKi]vi]v avrijs, to irpcoTov ov 8te'- 
yvcopev avTi)v \ap.ai re yap (Ka6i]To kcil ai depdiraLvaL 
irdaaL Trepl avTi)v Kal tolvvv 6p.oiav tols oovAats et\e r?/y 
tcrdiJTa' eVet oe yvtovaL fiov\6p.(voL troia et>/ // biatroLva 10 
Trdaas 7T(pL(fi\e\j/ap.(V, Ta\v Trdvv Kal —aacov eaWrero bia- 
(pipovaa r&v dWtov, Kaiirtp Kadi]p(Vi] K(Ka\vppevi] re Kal 

5 eZs yi]V opcoaa. cos Se dvacrTrjvaL avrip' (K(\(vaap.(v, 
crvvav(CTT)]crav pikv avri] diraaaL al apcfi' avryv, Su/reyKe o' 
(VTavOa TrpioTov iikv tQ> p(yk6(L, e7retra b( kol ti] dp(Tij 15 
Kal t?] (vcr\i]pocrvvi], Kaiir(p (V ra7retr<S ayi)paTL kaTi]Kvla. 
bi)\a 0' i)v avTi] kol tcl baKpva aTa^ovra, ra pkv /cara tS>v 

6 tt(tt\cov, rd b( Kal eVt tovs Trobas. u>s S' i)p.G>v 6 yepai- 
TaTos (Itt(, G)dpp(L, S) yvvaL' Ka\6v pkv yap Kayadov aKovo- 
p.(i> Kal tov crov avbpa eirar vvv /ueVrot (£aLpovp(V dvbpi 20 
cre (v lctOl otl oijT€ to (Ibos (K(ivov yjdpovL ovt( Ti]v yvu>- 
pi]V ovt( bvvap.LV i]TT(o (\ovtl, dAA' cos i]pds ye vopi(pp.(v, 

et rt? Kat aAAo? dvr)p, Kal Kvpos &£los (cttl 6avpd£(adai, 
ov av (ai] to d-nb Tovbc ws ovv tovto i\KOva(v 77 yvvi], 
TT(pLKaT(ppi]^aTo T( tov dvooO(v tt(tt\ov Kal dvtobvpaTO' 25 

1 ^v/xjj.axias G fSa.KTpia.vwv H A G et D 26 Kvpos lK*\eve 

C E 3 apaffirqv codd. apacrirr]? codd. 4 iwpaKas Stj w 

Kvpe f(f>ri C E 6 tyw} tywye C E ffy)pov/j.7]V C A E G H abrriv 

irot C E 7 ovk iyvwp.tv C E 8-9 a/ . . . Toivvv om. C E 9 «<7X f 

C 10 diroia C : dirola E n irdvv om. H A G ct in fine fol. D 

14 avvto-TT)(rav C E iraaat D 15 Kal ti) ap^Tjj] Tjj bti/j.r) D 

17 KaTao-TaCovra D 18 Kal Inl D : /caTa CAEGH 3 re C E 

7«paiTaToj F 1 Cam.) : ytpaiTtpos cet. 20 /itvToi] 5' C E 121 post 
at add. t<pr) D 22 Tr)v Svvafj.iv D tJttoi txovri om. D 24 to 

om. II A G toPto D : rofoov C A E G II 25 Tt] yt D 

avwOvptrn C E KTPOT IIAIAEIAS E V.i 

crvvavefi6i]cro.v Se koX al 8pcoat. ev tovtoi be eqbdvi] p.ev 7 
avrrjs t6 tt\(i(ttov p.epos tov TTpocrdnTov, ecpdvr] be 1) bepr] 
Kal al \etpes' Kal ev Xo~6l, ecpr], £» Kvpe, cbs ep.oC re e8o£e 
Kal toIs aAAots a-naai toZs ihovcn //77770) cpvvat p.r]be yeve- 
5 o-dai yvvi] diro dvr]T(av rotavTi] ev Tr\ 'Acrta* akka irdvTojs, 
ecpr], Kal crv OeacraL avrrjv. /cat 6 Kijpos ecpTj' [Nat] Ma 8 
Ata, tto\v ye tJttov, et rotavn/ IcttXv otav crv Ae'yets. Tt 
8at; ecpi] 6 veavCcrKos. "Ort, ec/377, et rovi crov aKovcras otl 
/caA.7/ ecrri 7retcrc??/cro/jt.ai e\6etv 6eaa6p.evos, ovbe Trdvv p.0L 

10 o^^oAt/s ovo~>]s, beboLKa p.i] 7roAt> Oclttov eKeCvi] ovOls dva- 
TretVr/ /cat 7raAti' eA0eu> Oeaoop.evov e« 8e rovroTj tcrcos av 
d//eA?/cras &v pe 8et irpaTTeLV KaOr]p.r]v eKeCvi]v Oeo>p.evos. 

Kat 6 veavLo-Kos dvaye\daas etTrez" Otet ydp, ec/b?/, w 9 
Krpe, lkovov elvai /caAAos dvOponrov dvayKa^eLV tov p.?/ 

15 j3ov\6p.evov TrpaTTeLV irapd to fiekTLcrTov; el p.ei'TOL, ecpi], 
tovto ovtcos eirecpVKeL, irdvTas dv r)vdyKaCev opotcos. opas, 10 
ecpi], to TTVp, cos Trdvras opotcos /catet; frecfrvKe ydp tolovtov 
to>v be Ka\G>v t&v p.ev epcoot tQv 8' ov, Kal dAAos ye dAAoi». 
efleAoucrtoz/ ydp, ecpr], ecrrt, /cat epa e/cacrros c5i> dv fiovki]- 

20 TaL' avTLK, ecpi], ovk epa dbekcpos d8eAc/)7/s, dAAos 8e raxiTi]s, 
ovbe iraTijp Ovyarpos, dAAos 8e Tavri]S' /cat yap cpoj3os Kal 
vop.os LKavos epojra K(x>X.veLv. ei be y, ecpr], vop.os reOeCi] II 
p? v / ecrOCovras pr v / ireLvfjv /cat p.i] TTLVovras p.i] bL^ijv pr/8e 
pLyovv tov x.etjitco^os pt,r]be OdKirecrOaL tov Oepovs, ovbels dv 

25 vop.os bvvr]detr] 8ta7rpa^acrc9at ravra TreCdecrdaL dvOpwTrovs' 

1 (rvue$6rj<ruv C E prius §«] 84 -ye C E : Se ovtj5 D 

2 8e ipa C E 3 5 om. D s/xoi re D : epotye C A E G H 

4 iraVi D 5 yvvcuKa et roiavrriv D 6 dfdo-q D ya2 del. 

Cobet 8 5ai D : 5J|CAEH: 5' G r^rj d vvvX) ital vvv D 

9 4o~tiv ei Trtur6ri(ro/j.ai D ouS^] ou D 10 post eVeifTj add. /te D 

12 Ka6oifj.r]v CAEGH 14 ava^KaC^if] fiovXofxsvov H pr. : /3ou\o'- 

fj-tvov 7roieiV H cor. A G 15 toCto e^ D 16 6'pa D 17 toioDto 

HAG 18 8e om. H A G 19 IBiKovcnov . . . $ov\r)Tai om. CE 

46f\ovo-iov D: 464\ovo-t HAG t<pr) om. D e'pa om. HAG 

24 ov6tls A H 25 vouos del. Hug SfaTrpa^eo-^ai A G 

av6pd>novs TavTa rrti9to'6ai D 

XEN. CYROP. 11** V.i SENO*X2NT02 

TT€(f)VKa(TL yap vtto tovtcov KpaTelcrOai. ro o' ipuv iOeXov- 
rriov Zcttli" (KacrTos yovv tcov KaO' kavrov ipq, oxTirep 

12 l/nariW koI vTTofo)p.dT(i)V. Ylcos ovv, i(pi) 6 Kvpos, ei* iOe- 
Xovctlov- ecrrt to ipacrOijvai, ov Kal TravrrarrOaL eVrrtr orav 
tls [3ovXi]TaL ; dAA' eyco, ec/n/, icopciKCL Kal KXaioi>ras vtto 5 
Av7n/s 8t' epcora, kol bovXevovTcis ye TOlS ipcop.ivoLS kcll 
p.aXa kukov vop.i£ovTas irp\v ipdv to bovXeveLV, Kat 8t8oVras 
ye TToXXd cov ov [3eXriov avrots crTepecrOai, kcll ei)(op.ivovs 
cocrirep koX aXXrjs tlvos voctov diraXXayijvaL, /cai ov bvva- 
p.evovs /xeVrot aTTaXXaTTecrOaL, dXXa bebe/xe vovs icryypOTepq 10 
tlv\ dvdyKi] i) et iv cri8?/pco ibebevTo. Trap£)(ovo~L yovv eavrovs 
rots ipcop.evoLS TToXXd koX eiKrj VTTi]peTovvTas' Kal //eVrot 
01)0' d7rootopd(TKeti' iTTL^eipovcn, roiavra koko e^ovres, dXXd 

KOL CpvXaTTOVCTL TOVS ipCOjXeVOVS p.1] TTOL aTTobpCOCTL. 

13 Kat 6 veavicTKos et7re irpos ravra' notoi-cri ydp, ecpi), 15 
ravra' eicrt p.evroi, ecpi], ol tolovtol p.oyOr\poi' bLoirep oi/xat 
Kat tvyovTaL p.ev aiei cos oOXlol ovres diroOaveu', p.vpicov 8' 
ovcrcov p.r)yjxvcov diraXXayijs rov ftiov ovk diraXXaTTovTaL. 

01 avrot 8e' ye oSrot Kat kX(ttt€Lv eTrt^etpoCcrt ml ovk dire- 
\ovTaL tcov dXXorpicov, dAA' e7ret8di> rt dpTrdcrcocrLV 1) kXc- 20 
\j/cocrLV, opqs otl crv irpcoros, cos ovk dvayKaXov (oV) to 
KAeVreu*, atrta rbv KXeTrrovra kcu dpirdCjovTa, koX ov crvyyi- 

14 yvcocTKiLS, dXXd KoAa^ets ; ovrco /xeVrot, ec/;?/, ko.1 01 KaXol 
ovk dvayKa(ovcrLV ipdv eavrcov ov8' ecpiecrOaL dvOpcoirovs cov 
fii) 8et, dAAd rd p.oyQi]pd dvOpcoTTia 7ra(rcov otjuat rcoi* 25 
iiriOvpLnov aKparij eort, KaireLTa epcora a?rtco2*raf ot 8e' ye 

1 vn auTwv D 2 aurbu D 3-5 6 Kvpos . . . 4yd) i<pi) om. H A G 
4 Ttavfftffdat C : iravtffBat E 5 rir om. CE ewpaxa] upas 

II A G K\aovras H pr. 8 troWa. Ssv (oir E) ov C E : iroWa ov 

D : TroAAaii' ou H pr. : Siv iro\Xwv ov H cor. A G fttKrtov -fiv D 

9 tivus aWris D 11 tw\ om. CAEGH ^ om. D 

13 fKOtSpaffKetv D 16 01 toioOtoi post fiox&Vpo't C. antc tif?/ D 

8i({7rep] olVep D 17 «ICEct D iis om. D 20 tiretSdv 

Ti apirdffooffl nijHAG 21 <5pas e<pT) C E ct D us E ct D : 6V« 

u)5 C : oVi H A G bv add. Hug 24 oi>k] koI ouk H A G 25 twi/ 

om. D 26 tiVi C E ye om. D KTPOT riAIAEIAS E V.i 

Kakol Kayadol eTTidvp.ovvT€S koX \pvcrLov Kal lttttoov dyadoov 
Kal ywaiK&v Kakoov, 6p.oos rravToov tovtoov bvvavraL cnri- 
\ecrdai cocrre p.i] aiXTto~6ai avT&v irapd t6 bUaLov. eyco 15 
yovv, ec/>?/, TavT-qv koopaKoos Kal irdvv Kakrjs bo£dcrr]s p.0L 
5 etrat 6p.oos koX irapd croi et/xt Kal LTnrevoo ml Takka tcl ep.ol 
TTpocr/]KOVTa airoTekoo. Nat p.d At", ecprj 6 Kvpos' icroos 16 
yap Qcittov drS]k6es ?/ dv 6o~(j> \povoi epoos irecpvKe: crvcrKev- 
d&crdaL dvdpooTTov. kol irvpbs ydp tol ecrrt Qvyovra p.i] 
evdvs KaUcrOaL Kal ra £vka ovk evdvs dvakdp.TreL' o/ucos 5' 

10 eycoye oijTe Trvpbs eKcoi» etrat a7rrotxat ovtz tovs Kakovs 
eicropco. ovb<- ye crot crvp.f3ovkevoj, ecprj, Co Wpacrira, ev 
tols Kakols dav ri]v o\(/lv evbiaTpifieLV cos to p.\v irvp tovs 
diTTop.evovs /catet, 01 8e Kakol Kal tovs d-noo6ev 6eoop.ivovs 
vcpdiTTovcriv, (ocrTt alOecrOaL rw epcort. ©apoet, ecpr/, 00 17 

15 Krpe* ovb^ edv p/oeVore irav<roop.aL 6eojp.evos, ov p.i] Kpa- 
Ti]6Gi cocrre ttolzlv tl 5>v p.i] xpi] ttolzlv. KaAAtcrra, e<p?/, 
Ae'yets* (pvkaTTt tolvvv, ec/j?/, cocnrep cre KeAewco /<at eTft- 
peAou avTrjs' icroos yap av irdvv r)pZv iv Katpco yivoLTO avrr] 
?/ yvvr). tot€ p.ev bi] Tavr elirovTes bLekv6r\crav. 18 

20 c O oe veavicTKos dp.a p.ev 6pG>v Kaki]V rijv yvvalKa, dpa 
oe alcrdav6p.€vos Ti]v KakoKayadiav avTi)s, dp.a 5e 6epa- 
irevojv avri]V Kal olop.evos xapi&crdaL avTr), dp.a oe alcrdavo- 
p.evos ovk ayapLcrTov ovcrav, dAA' eTTLp.ekop.evi]V bid tGjv 

2 airdvTcav D post tovtcov add. paSiws D 3 atmadai D : 

sir4x*<r6<u C A E G H 4 i<pr\ post koopaK&is C E fxoi ante 

KaKfjs D SolaC^oucrrjs C E 5 eiVai om. D primum /cai om. 

D ra ejuoi Dind. : Ta/j.ol D : e/j.ol C E : irapa <ro\ H A G 7 *yap 

om. H A G b epous D o-KfuaC^eo-eai H A G 8 Io"ti om. C E 

OiyovTa H A G : OriyovTa C E et D 10 prius oi;T6 D : ovAEGH: 

ovk ei)6vs C II icropSi D ye om. D apacnrt] C A E G H 

12 iav om. D SiaTpijSeti/ HAG 13 airodev CAGH cor. 

14 vfpdirTOvffiv uxTTe D : vtpdiTTOvtri ye C A E G H i<pr\ om. D 

15 %v D /j.Ti_oeiTanroTe D 17 6^)77 om. D 18 post av add. /cai D 
^jv] ^toj C E post Katpcp add. ti D 20 /caA.-^j' C A E G H : 
virepKaKK-r) D tt/i/ om. CAEGH 21 alcrdofievos C E et D 
22 alffOavonevos post otVai' C E aiadofievos D 23 ayTeTn/ieAou- 
fievrjv D V.i EENO*J2NT02 

avT^s otKercor fai$ koI etcrioVri et>/ avTco to. bcovra Kai et 
7rore dcr^eD/rreier, cos pi]bevbs eVSeotro, eV ttcivtcoi' tovtcov 
?/AicrKero epcort, Koi icrcos ovSei» 6avp.aaTov e~ao-)^€. kol 
Tavra p.ev 8i/ ovrtos e77/)arrero. 

19 BovAo'//.eros 8e 6 Kfyios' efleAovrds /jteVetr pefl' eaurof' 5 
rovs re M?/8ous Kai roi)s oT/ji/jtdxovs, o-vreKaAerre 7rdrras 

20 rovs iiriKaLpiovi' eVet 8e o~vvijkdov, eAecfe rotdSe. v Av8pes 
M)/8oi Kat 7rai'res 01 rrapovTfs, eyco vpds oT8a aacpcos ort 
oi/re \pi]pa.Tcov 8eo'p,erot o-vv epoi e£?/A0ere ovre Kva£d/>?/ 
I'0/Ul(oi'reS TOVTO VTri]p€T(LV, dAA' e/xot j3ov\6p.€voL TOVTO 10 
XapicW^at ko.1 epe rtpcorres i'VKro7ropeiV Kat KtrSvvevety 

21 oVr e/uot ?/#eA?/rrare. Kat X < *P U ' Tovrcoi' eyco vptv exto p.eV, 
et p?/ d8tK<o* a7Tor)too'i'at 8e a^iav ovirco bvvap.LV (\(lv pot 
8okco. ko.l tovto pev ovk alcryyvop.aL kiycov to 8' 'Ed;* 
peV?/re 7ra/)' epoi, ciTrobcocrco, rovro, ev tcrre, ec/)?/, atcrxwot- 15 
p.i]v av (LTTiLv vopi(co yap (civ) epavrdv eotKeVai Aeyorrt 
raira kveKa tov vp.as p.a\\ov edVAetv 7rap' epoi KarapeVeu*. 
avTL 8e rovrov rd8e Ae'yco* eyco ydp vp.LV, kclv ?/8?7 a77t?/re 
Kva£dp?/ 7T€l96pl€vol, opcos, av aya$6v tl irpa^co, Tretpacropat 

22 ovrco 7roteiV cocrre Kal vp.as epe e7ratreti'. ov yap bi] avros 20 
ye a7ret/xt, dAAa Kat 'TpKaviots tovs opKovs kol rds 8e£tds 
as eScoKa ep7re8corrco Kal ov?Tore tovtovs 7rpo8t8oi>s dAco- 
cropat, Kal rto ;*iV 8t8oVrt Ycofipvq koX ret'x<7 ?/piV koi 
\copav koX bvvap.LV ir€Lpao-op.ai 7roieti> /x? v / juerapeA?'/crat r?"/s 

23 7rpdj e/xe 68ot!. Kat rd p.£yLcTT0v 8?/, t^ecoi' ourco 8t8o'rrcoy 25 

I OUTT/S C A E G H flVloVn] 6! oV)V T« D aVTtf om. A G 

2 «VSeotTo Dincl. : ar 5e'oiTo CAEGH: 5e'oiTo D 5 ^6(\ovra.s D : 

id(\ovras C A E G H outoO H 9 Kva^dpa CAGH 10 post. 

toCto om. D 12 fx4v 0111. D 13 (1 ye fj.^j D a|/a»' oiiwu D ; 

cf. //f//. i. 6. 1 1 : otinw atfav C A E G H 14 ?> D 15 /j.fvrJTe 

C A E G H toCto «5 to-Tt C E : ei/ ftrTe oti toDto D : e5 fffTe H A G 

e</>7j om. G ct D 16 vofiifaifii D ap addi iubct Hartman 4ai»T<V 

CAEGH post \iyovTi add. 3ti H A G 17 eWAeic /j.a\\ov D 

19 Koa|apei CAGH Ct D 8™$ C A E G H ^j/ ti a-yaflbj' D 20 y/tias 

^e D : ifik vfxas C A E G H 21 vpxaviois 1 1 : vpKaviovs ut vid. A G : 

vpKaviovs ols D : vpKaviois ols C E 22 as om. C E et D 23 vvv~\ /u.tv 
ravTa D 24 ^17] ^njiroTe D 25 outu; irtpt<f>avoiis riiv 6twv StSuvrwv D KTPOT riAIAElAS E V.i 

Treptcpaycos dyada. Kal <po/3otp,>/z' dv avrovs <al alcr)(i>voip.->]v 
airoKnrcov ravra etK?) aTT€/\.6elv. eyco pez> ovv ovtojs, ec/j>/, 
^TOl?/crco• vp.eis 8e ottcos yiyz>co<rKere ovtoo Kal 7rotetre, Kat 
epot et7rare o rt dz> v}uv <3ok>/. 6 p.ev ovtois et7re. 24 

5 ITpcoros 8' 6 (pijaras irore cr?jyyez*?/9 rou Kvpou etVat 
et7rev 'AAA' eyco peV, ec/>r/, cb /3acrtAe?j - fiacrLkevs yap 
epotye Sokcis crv cpdcrei TrecpvKevaL o?j<jez> ijttov ?/ 6 eV rco 
crp.?/z>ei (pvouevos tcov /JteAtrrcoi» ?/yepcozr e/cetVco re ydp at 
pe'Atrrat eKoucrai jLter 7ret6Wrat, oirov 5' ay peV?/, ovSepia 

10 eVre5t9ei> aitipyzTai.' kav oe' ttol e£t?/, ovbeuia avTov cltto- 
Aet7rerai* ot>rco oetrds rts Ipcos atVats roS ap\ecr6ai vir' 
Zkclvov eyyiyvcraL. Kal irpbs cre 8e' pot Sokocjcti 7rapa7rA?/crtcoj 25 
ttcos 01 dvdpojTTOL ovToi biaKelcrdaL. Kat ydp ets rTe'p<ra? ore 
7rap' ?/pcoi' dTn/eis, rts M?/ocoz' ?/ z>e'os ?/ yepcoz» crou a7reAei</jc9)/ 

15 ro p?/ crot aKoAo?jc9eiV ecrre 'Acrrudy?/? ?jpds d7re'crrpe\i/ez'; 
e7rei5?) 6' eK riepcrcoy /3o?7<9os ?/pti' cbpp?/<9>/s, a^ebov av 
ecopcopey to?js cpiXovs crov irdvTas ZdeXovcriovs crvveirouevovs. 
otz 5' av r?/? oeupo arpaTtias eVet9?Jp)/cras, 7rdzTes crot 
M?/0ot (KovTts ■t\K0'kov6t]aav. vvv 8' av ovrcos e\op.ev cos 26 

20 crlV pez- crot opcos Kat eV rfj 7roAepta bVrcs 6appovp.ev, dvev 
oe cro?3 Kat oiKa5e a7rteVat <po/3o?jpec9a. ot pez> 01V dAAot 
O7rcos 7rot?/cro?j<ra> atrot epovcnv eycb Se', cb Krpe, Kat cbV 
eyco KpaTOi koX uevovuev irapa crol Kal opcozTes cre dve£6p.eda 
Kat Kapr€pr]crop:ev vtto crov ewepyerodpe^ot. 

25 'Errt rovrco eAecfev 6 Tiypdz;?/? co8e' Sd, ecp?/, co Krpe, 27 

2 ei/cp D : kclku C A E G H «</»j ovra> D 3 post Sirws add. 

Kal D 6 elTrei/ C A E G H : irpcis ravra tKe^v D ante yap add. 

/t€i/ D 7 (Tu D : om. CAEGH 8 ante al add. ofel D 9 /xei/ 
om. D 10 f)v D irot Dind. : irov codd. 11 auTa?j epaij D 

12 avyyevrjrai D : avyycyivrjrai F (Cam.) 13 outco del. Hug : oStoi D 

14 airiTjj C A E G H ^ 7e'pa.j- *i veos C E 15 to A E G H : toC C 

et D eo-T6 Vat. 987, M^. 55. 19 : ets 2Te CA EG H : ea>y tfre D 
16 e'irei D irepaHov] ttoSuiv HAG 17 iupwfifv Camerarius : 

dpufiev codd. ityeiroixivovs CE 18 aoi D : 01 CAEGH 

19 5' ai oiirois D : y av ovrws A G : y avrcos H : y avrcos C E 20 o"oJ 

/xiv D dfioius C A E G H 22 7roi^o'a'o-ij' H A G 23 avBe^6- 

fi(6a H AG 25 eVi toutois o rtypdvrfs eAe|e>/ D Y.i EENO*X2NT02 

p»/7:ore Oavpiacnjs i(j' eycb crtto7^co• // yhp r /l 'X ? /» « < / )> /» 07 ^X 
cos /JofAeiycroucra 7ra/»eo-Kei;afrrcu aAA' cos 7rot?/(TOJJcra o rt av 

28 7rapayye'AAj/s. 6 6e 'TpKunoy eiTrej" 'AAA' eyto uer, co 
Mi/601, ti inw a7re'Ac9otrf, baip.ovo$ av c/Wj/jj tijv e7Tt/3ouA? v /i> 
etrat ro /j.> v / eacrat iuas" /ue'ya evbaip.ovas yevecrOaL' avOpto- 5 
ttiVj/ 6e yvtop.r) tCs av 7/ cpevyovTOJV TroXfjxioov cnroTpzTTOiTO 
1} o7rAa 7rapabib6vToov ovk av Aap/3cirot 7} eauroi-s 6t6oVrtoJj 
Kat ra eajjrcov ovk av 6e'xotro, aAAcos re Kat tojj T/ye/uoVos 
?/pu* OVTOS rotoyrou os epot 6oKet, [tbsj 6p.vvp.L vp.LV Trcirras 
tovs Oeovs, ev ttollov iip.cis paAAoj* ijbecrOaL ?/ eavTov ttAojj- 10 

29 tiQlov. e?ri rojjrco Trurres 01 M?/6oi Totci6' ekeyov ~jj, u> 
Kupe, Kat e£?/yayes ?/juas Kat otKa5e 6'rai' a7rteVat tcaipos 
6okt/, ctijj; croi ?//uas aye. 6 6e Kupos raura aKOUcras e7ri]v- 
£aro' 'AAA', co Zeu /ue'yt(rre, airojj/aat cre, 66s roi/s epe 

30 rt/utoJjras VLKyaai p.e ev 7roto?j2Ta. eK tojjtojj eKekevcre tojjs 15 
/uer cxAAojjs cpjjAaKas Karacrr?/cra»Jra9 a/uc/>' cijjtoi/s ?/6?/ e\eLV, 
tojjs 6e Oepcras 6iaAa/3eTjJ ras ctkj/jjus, rots /ae;j t7T7reDcri ras 
rojjrots 7rpe7ro?jcra?, rots 6e 7re(,ois tcls tovtols dpKOJjcras* 
Kal ovtlo KaTao-Tycrao-OaL orrcos ttolovvt(S o'l ev rats crK?/mis 
TravTa tcl beovra c/je'/?cocrtJj ets rds rd^ets rots riepcrais Kat 20 
roys t7r770?js TeOepaTrevp.evovs 7rape\totTi, ITepcrats 6e /u?/6ej* 
aAAo ?) epyov ?*/ rd 7rpos totj 7r6kep.ov eKTrovelv. tuvti]v 
p.ev ovv ovtco birjyov Ti]v i)p.epav. 

II npco 6' a?*acrrcijjres (TropevovTO TTpbs Ytofipvav, Krpos 
p.ev ecp' t7T7ro?j Kat ot nepcrcoJj t7T7rets yeyem/peVot ets 6tcrxt- 25 

1 /jLrfiroTe C A E G H : /niiTi D aryu) D yo.p] ydp fiot D 4 airi \- 
07?t« C E G post h.v add. ^DF ^Cam.) 4tn$ov\r]v] $ov\r)<riy D 

6 post <ptvy6vTwv add. tuiv H A G 7 SiSovtwv^ irapaStSSvTWV D 

9 ^/u» E ct D : tfiiv C A G H trs] is D isCAEGH.JsD: del. 
Schneider 11 toxoDto D 12 prius «-al om. D natpos aoi 

SoKtj dvat D 13 airdyayt D 14 post Sbs add. ^01 C E 15 n* om. 

D 16 <pv\ai<as codd. : corr. Stephanus ai)Tovs C H 19 outois 

A H Karao-Tr\atadat C A E G H 20 irdVra Vat. 987, i^/( c/. 55. 

19: jrwTfs C A E G H : aVaeTts D i/..^.m r I • 2t T*0pa/j.p.tvovs 

C E rrfpn-ai D 22 aAAo om. C E jj om. D tw om. D 

23 oSe om. D t^v rifxtpav Siryyayov D 24 post iroos add. tov D 

25 'Inrtfp D tis] d/t(/)l toi/s D KTPOT ITAIAEIA2 E V. ii 

Aiojjs* 01 8e tu tovtcov yeppa nal rds KOTTLbas e')(0ZTes e7rt 
tovtols et7rozTO, lltol dzres tov dpL6p.6v Kal ?/ dAA?/ oe 

LTTpaTLOL T€TayiX€Vl) £TT0pZV€T0. CKaCTTOV b' £kL=\€VLT€ TOIS 

Kawols avTLov 6tpa-novo~iv €ltt€lv otl octtls av avTcov ?/ tcov 
5 OTTiLrOoLpvXaKcov <paiz')jrat oTTLcrdev ?/ tov p.erci>7roi> trpoadtv 
17/ ?/ KaTa (rd) irXayta efa> tlov Iv rd<fet Iovtlov dAtd-Kz/rai, 
KoAa<rc9?/<rerai. deiTepatoi Se dp.cp\ hdkrjv yiyvovTai Trpbs i 
tlo Tcofipva )((t>pico, Kat bpcocrLV virtptcryypov re rd epvp.a 
Kai' e7rt tg)z> retxcoz' 7rdzTa irapecTKtvacrpLeva cos &v KpaTicrTa 

io aTropta^otro' Kat fiovs 8e 7roAAoi>s Kat 7rdp7roAAa irpofiaTa 
vtto rd epvpva iTpocn]yp.iva kcopcov. ire:p.\{/as 8' d rco(3pvas 3 
7rpds roz» KTjpoy eKekevae 7repteAd<raiTa tSetz> ?/ 7/ Trpocrobos 
tvTTtTecTTaTT!], etcrcu 8e Trep.\}/aL 7rpos eatrdy rSj» 7ri<rr<3z' 
rtz>as, otriz>es adr<5 rd Zvhov tSdrres d7rayyeAo?jcrtz>. ovtco 4 

15 8t) d KCpo? aijrds p.ev ra> dVri j3ov\6p.€vo$ iSeiz> et 7100 
et?? atpe'crtpoz> to ret)(0?, et \{/evbr)s cpatrotro d r<o/3p?Ja?, 
TTepLi)kavve TtdvTodev, ecopa re tcrYjiipdrepa 7rdi'ra ?/ Ttpocr- 
ekdelv ovs 8' eVepAi/e Trpos Tcoj3pvav, a7r?/yyeAAoz> ru 
Kdpco drt ro<raijra etr/ evbov ayada ocra e7r' dvOpcoTTCov 

20 yevedv, cos <r<pi'cri SoKetz*, p?/ dz> ^7nAt7retz> roTJS lV8oz> ovTas. 
6 p.ev 0?) Kupos ez> cppozTtSt ?)r d rt 7ror' etr/ ra?3ra, d Se 5 
r<A)/3puas avTos re f<f?J<ti 7rpos avTov Kal tovs evboOev 
TrdvTas t£r)ye <pe'pozras otvov, dAcptra, d.\evpa, dWovs 5' 

I 5e] 87J D 3 iiropeveTO TiTay/ievri D 4 auTcDf D : laiiTai!/ 

H A G : wtw C E 6 «i| C: rfi/ AEGH: om. D ri 

add. Pantazides post tV add. t?7 C A E G H I&vtwv Panta- 

zides : ovtwv codd. 8 ywfipvov C A E G H 10 airo/xdxoivTo D 

11 irporiyjj.eua C A E G H (ire)/u\//(as) . . . (y)co($pvas) § 4 = P (1) ; 

vide praef. 12 wpbs tov Kvpov ineXevo-e PCAEGH : eKeAeucre rbv 

Kvpov D 77 Camerarius : « eodd. [P] 14 auTcp Stephanus : 

avTwv codd. [P] 15 tttj Pmg. D 16 eZ?! . . . 0] horum omisit 

nonnulla P: \pevdris tir) o supplet Wessely Te?xos] x u P LOV D 

ei Weiske : % codd. <paivono] ytvoiTO C E 17 irtpij)Aavve Kal 

ewpa iravTodev lax v P ore P a ^ irpoffr)\dev HAG 18 post 

irpbs add. Tbv D 19 err; om. D 20 «yei/eas D «'771- 

AeiVeiv D : eK\tire?v HAG 23 i^yaye D aKfpna om. 

CAEGH V.ii SEN04>GNT02 

eAaiVorras jdovs, atyas, u?$, trvs, kou et rt /3pcoroV, itavra 
lnava Trpoo-fiyov cos beLTTinicraL Tracrav Ti)v <tvv Kvpu o-Tpa- 

6 tlciv. 01 p.ev bi) eVt tovtlo TayOevres bcijpovv re ravTa 
Kal eb(L7TVOTro(ovv. o 6e Ycoftpvas, eVet TrdvTes avTco ol 
avbpts ecfco 7/trar, ettrieVai roi> K{5poy eWAevo-ez' uttcos vuul- 5 
£01 ao~(pahio~TaTa. 7rpoettr7re'p\//as ovv Kvpos irpuo-KUTTUVs 
Kal bvvap.LV Kal avTus ovrcos etcn/et. e7rel b' etoT/Aflej' 
ava-eiTTaiievas eycov rds TTvXas, 7rapeKaAei 7rdi'ras roi/s 

7 c/uAovs Kal apxovras tcov peo 1 ' eavro?}. e7ret6? v / 6e eroor 
i)crav, €Kcp4pcov 6 Ycofipvas auaAas XP V0 "«S KCLL Trpo\ovs Kat 10 
KaA7rt6as Kat Koap.uv iravTolov Kal 6apetK0?js upeVpous tlvcls 
Ka'l udvTa KaAd irokXd, re'Aos tijv Ovyarepa, beivov tl 
KaAAos Kat p.eyeOos, tt(v6lkcos 6' eyovcrav tov dbekcpov 
t(0viikotos, e£dycov cS6' et7rei" 'Eyco trot, cb KtSpe, rd uev 
ypijpara Tavra bcopovuai, Tyv 6e Ovyarepa tclvti)v e7rtrpe'7rco 15 
OLaOeaOaL uttcos dv ov jiuvkip tKereuopez' 6e, eyco uh' kol 
TrpuaOev tuv vlov, avr?/ 6e vvv tov dbeXcpuv TLp.copuv 
yeviaOaL cre. 

U 6e Ki>pos 7rpos ravTa et7rez'' AAA eyco trot p.ev Kat 
rdre VTrecry s 6iJ.i)v d\j/(vbovvTos o~ov ripcop?/treiz> ets bvvap.LV 20 
1'vv 6e ot( d\i]Oevoi'Td ae opco, ?/6?/ ocpetAco r? v /2' ^'7ro'trxec^li•, 
Kat TavTij vTTLo-yvovuaL rd avrd raCra o - i?i' 0eots 7rot?/creiz'. 
Kat rd \xkv ypi')p.aTa ravra, ecpi], eyto p.ev be\op.aL, 6t6copt 

1 fiovs ko\ vs, otas, alyas Kal ef ri D Sts H cor. A G : vtts 

C H pr. : oes E vvs om. C E fipoiT6i>~\ &ppr)rov H A G 

2 SeiirrTjirai /caAaJy airaaav D 3 toCto H cor. A ct fort. G 

BtrjpovvTu Tt CAEGH: SirjpoiI^To D: corr. Fischer Tavra ante 
Sirjpovvro D : om. E 4 (SenrvoTroioDfTo H A G et D avT$ 

post CtcSpey D : om. CE : avruv HAG 5 e/ceAeue tov Kvpov D 

6 (ao~<pa K tiTTaTov . . . (irpoxovs, § 7 = P (2) aa<pa\taTaTov H AG 

7 Kai ainbs C E et D : ai/Tos H AG ; neque P habuit ko! dtjrjKOov 
C E 8 Tar rrv\as (X wv C A E G H tous <pl\ovs irdvTas C A E G H 
9 avrov H eVel C E P 11 haA7n'5as A H 12 ko\ rroWa D 
T(] tfpa D 14 ^a^a-yaii' D a>5\ TaSe D u Kvpt. tyiv 
ffot D 15 SaipoCjUai] SiSaiyui D (rrtTaTTU D 17 ai>T7j C AEG H 
19 ffo\ post /uei/ CE: om. D 21 uVe . . . oipeiAw] o"oi ^pai b<pti\u<v 
II A (i fft aKrjdtvovTa D 23 xP^l xaTa * ( P T ? f, 7 < *' "rai/Ta Sexo/uai D 
e<p7j om. C E KTPOT IIAIAEIAS E V. ii 

6' avTa rfj TraiSt rarjY?? KaKetrco bs av yi]p.i] avTi]v. h> oe 
ccopov ct7ret/jti ^xcov irapa crov dvtV ov ovci' av tcl kv Ba/3?j- 
Acort, [et e/cet 7rAetcrrd £cttlv,] ovhe tcl iravTayov [drrt tovtov 
ov crv p.0L 8e8wp?7<rat] i]htov av i\cov d7re'A(9ot/j.t. kcll 6 9 
5 Yco(3pvas davp.dcras re rt tovt' etr? Kat iJTTOTrrerjcras' p?) tijv 
Ovyartpa Ae'yot, ovtcos ijptTO" Kat rt tovt ecrrti', ecp?/, co 
Kvpe; Kal 6 Kvpos direKpivaTO' "Ort, ec/>?7, eyco, co rco/3p?ja, 
ttoWovs pev otpat etmt avOpcoirovs ot ovre dcre/3etz* di> 
6e\oi€V oijre dSi/ceti' ovre di* xl/tvhoLVTO e/coVres etVar otd 

10 8e ro p.r\hiva avTols ?/6?eAr]KeVat 7rpoecr(9at p.i]Te \pi']p.aTa 
irokXd p?/re TVpavviha p?/re ret'x>j €pvp.va p?/re TtKva dcfte'- 
pacrra, airodvfiLTKOvaL TTpoTepov irplv hrjXoL yere'cr(9at oXol 
ijcrai" ectot 8e cr?j zn/JJt Kat retx'? epvp.va Kal ttXovtov iravTo- 10 
hairbv Kal hvvap.LV ri]v cri]v ko.\ dvyaTepa d^LOKTi]Tov eyxet- 

15 piaas 7T€7Toii]Kas cte 8?'/Aoz' ye^eVt^at ttc\ctlv dvOpcoTTOLS ort 
orjr' dz> dcre/3eiz* 7repi £ivovs 0e'Aotpt otir' dr dStKetz.* XP 71 " 
p.ciTcov iveica oijTt crvvdi']Kas av \j/€vhoip.i]v Ikcov eiz>at. 
ro?jrtoi> eyto, ev icrflt, etos hv avi]p hUaLos to Kal hoKiov 11 
etz*at rotoiros eVatrtopat ViT dvdpco-cov, ovttot e7rtA?/crop.ai, 

20 dAAct TTi.Lpa.CTop.ai cre dvTLTipijcraL TracrL rots KaXols. kclI 12 
dvhpos h\ etp?/, rfj Ovyarpl p.i] cpojiov cos diropijcreLS dcfio?j 
raim/s* 7roAAot ydp Kat dyacVt cptAot etcrtz' epot* coz' rtj 
yapet ravr?/!'* et pe'i'rot yjn']pa&' e£et rocrarjra ocra cri/ 8t'8ojs 
7/ Kat ciAAa 7roAAa77Adcrta rorjrcor, o?jk dy exotpt et7reti/* cn> 

25 peVrot eS tcrt9t ort etcrt rti^es avT&v 0% cov p.\v crv hihcos 

I 5j ya/j.e? C E 2 post o5 add. iyw D 3 et e/ce? 7rA.e?crTa €crT(V 

del. Hirschig; cf. 2. 31 ei e/cei C A E H : e/ce? G : «V 7T D ovt! . . . 
Se8c£pT)(xa.i del. Hirschig 5 n ri HAG: rt CE: tj 7tot€ D 

6 Ae-yei D c5 /cCpe ec/>7? C E 7 e'7aj om. D 8 olofj.ai D 

e/coi om. C A E G H 10 jurjt/eVo A H 11 7roAAoT cie^aAa D 

12 yei/tadat D : yiveirdat H A G : 7)0-01' C E ofoi tcCE 13 vvv\ 

om. CE: fCf D 16 40t\ot/j.i D 17 efe/ce»/ D &•/ 

post ifVeu8oi / u7)i' D 18 toutoii' C A E G H cor. : tovtov H pr. et 

cod. Peiresc. : tovto ovv D eZ Iffdi H A G : croi eu XaQi D : ec/>r; C E 

23 Tairrrii' 1 avT77>v D <tv om. H AG 24-25 77 . . . SiScc? om. 

HAG V.ii EENO*I2NTOS 

\p)]pUTCOV 0vb\ p.LKpOV TOVTCOV tViKU (T( [AaWoV Oavpu(oV<TLV 

e/ue 6e 0]XovaL vovX kul (v\ovtul ttuctl 6(ols ycvtcrduL ttot( 
(iTLb(C£ao-dai cos ttlcttoI p.(v (Ictlv ovb(v tjttov e/utou toiV 

(fiCkOLS, TOLS b( TTo\(uCoLS COS OVITOT CLV VCp(LVTO £cOVT(S, €L 

p.i'] tls 6(bs fi\u.TTTOL' clvtI 8' ap(Tijs kuI bo£i]s uyadijs otl 5 

Ol>8' UV TCL SvpCOV TTpOS TOl? CToiV KOl ' AcTCTVpCcOV 1TUVTU 

irpoikoLVTO' tolovtovs avbpas ev lct6l (vravda Kadi]p.(vovs. 

13 KCit 6 Ycofipvas et7re yeXucras' Tlpbs tcov 6(cov, ecpi], 00 

Kdp(, b(L^OV bl] /UOl TTOV OVTOC (l(TLV, LVU <T( TOVTLOV TLVCl 
ULTl']CriOp.UL TTUlba JUOl y(V(a6aL. KUL 6 KvpOS (ItT(1>' 'A/ue'Aet, 10 

(cpi], ovbtv e/uou a( ba']a(L TTw6dv(a6aL, dAA' av avv 11p.lv 
cttij, avTos av erfets Kal dAAco beLKVvvaL avTcov (kucttov. 

14 TWaw-' (Ittcov be^Luv T( kuficov tov Ycoftpva kul dvaaTas 
e£?/et, Kul tovs /ue0' avrov i^ijyev cnravTas' koX ttoWu b(o- 
p.(Vov tov Ycofipva evbov bfLTTvelv ovk i]6t\i]cT€v, dAA' (V 15 
r<2 ctt paroTTtbcp eoenjret Kal tov Yco/3pvav crvvbenrvov irap- 

15 e'Aa/3er. er/t o-TLfiubos 8e KaTaKi\Lvds ijp(To uvtov cobc 
Et7re /uot, ec/n/, co Ycofipvu, iroTcpov otet crot etmt it\('lco ?/ 
€kucttco ijpCov arpcopuTa; kul bs (Xtt(v 'TpXv VI] At" (V 
oT8' otl, €cpi], Kal cTTpcop.uTu tt\(Cco ecrri, kol K^lvai, xat 20 
otKta ye 7roAv p.(C£cov 1) vp.(Ttpa ti)s euijs, o'C ye otKta p.(v 
Xpyo-Oe yi] Te Kat ovpavco, KAtrat 8' vpXv daiv biroaaL dval 

1 pnKpGiv C E H pr. Bavfj.dffovatf C E H 2 yfviaQai ttot\ naai Otois 
C E : yeveadai 7ra<ri 6eo7s H A G 3 iTnod^aadai C A E G H : Ka} 

eavTovs iiriSe7^at D 4 ws om. D ovSenoT' D 5 tis Oehs H A G : 

tis 6twv C E : Oels D 7 trepteXoivTO D tffQt &vSpas ivTavda 

D 8 elire yeKaffas H A G : e <pr) yeKacras C E : iinyeXaffas D 

rdij' om. D 9 5i7 om. D 10 koi 6 Kvpos eJwev om. D 

a/xe\ei e<pr) oin. C A E G H 1 1 <re D : ffo» C E : om. H A G 5e-f)ffr) 

C A H : SeS)ffoi G fy D try»' CE ctD: ert; HAG 13 Toffaina 

5' D post eiVd»' add. ko.\ C E t' «Ao/3e D yw&pvov E 

<cal om. C E 14 yueT' oi/toD C E : ffvv out^ D iraVras «^7a"y€ 

D 15 yufipvov E 16 in D post nape\at3e inrepserc 

verba neytcnov 5' . . . irapaTtOeffOat cx § 19 17 5e 

om. D KaTaK\tOe\s D 18 elvat ffol D 19 f)fia>v 

(KaffTw D Kal bs elnev 0111. D vii Thv 5(' D 20 «<fi7) 

om. D 21 ttoAi»] TroWip D 22 x^crfloi H AG tival post 

ttv D KTPOT EIAIAEIA2 E V. ii 

yivowr dv eirl yijs' crTpojpaTa be z'out'£ere ov\ dcra irpo- 
[3ara (pveL, dAA' oaa dpi] re ko.1 TrebCa drt'?/crt. to pev bi\ 16 
Trp&Tov crvvbeLiTVUjv atVots 6 Tojfipvas koI opQv tt\v cpavko- 
Ti]Ta tu>v 7rapaTLdepevcov j3pcop.dToiv ttoAi/ crc/jds evdpi^ev 
5 ekevdepLcoTepovs etrat ovtG>v erret de Kare2'o'?/cre r? v /z> perpto'- 17 
r?/ra rcoz/ ctvcto-CtojV eir ov8ei't ydp /3pcopart ovde Trco/jtart 
riepcrr/s dt'?/p rco> TreiraLbevpevcov oiV dy opp.acriv €KireTT/\i]y- 
weVos /caracpai'?/? yevoLTO oijTe dpirayrj ovTe rco z'to u? v / ov^t 
7rpocrK07rety a7rep dy Kat p? v / e7rt crtrco coz" dAA' cocnrep 01 
10 t7T7rtK0t ota rd u? v / rapdrrecnSat Zttl tu>v lttttojV bvvavTai dpa 

LTTTT€VOVT€S Kal OpCLV KO.X CLKOVe.LV KO.I \4y€LV TO beOV, OVTtQ 

ku.k€lvol ev rco trtrco otorrat 8eu> cppoVtpot Kat peVptot c/>at- 
verrdaL' to be K€KLvi]cr6aL vtto tcov j3pojpaT(ov kol r?/s 7roVecos 
7rdzn? avrots vlkov kol 0?/ptco8es doKet etz'ar erez'o'?/cre be 18 

15 avTuv ml cos e7r?/pcorcoy re dAAz/Aovs rotatVa ota epojTi]6ijvaL 
ijbLov 1) p.i] Kal io-KcoTTTov ola cTKcocpdi]vaL ijhLov 1] p.iy d re 
eiraL^ov cos 7roAv uev v[3petos diri]v, irokv be ro?3 alcr\pdv tl 
iroLeiv, tto\v be tov yaXeTraLvecrOaL Ttpbs dk\i]kovs' peyLcjTov 19 
5' avrco ebo£ev etz-at rd eV o-TpaTeCa. dvTas rcoz' ets rdz^ 

20 avTov KLvbvvov ep.j3aLvdvTcov p.i]bevbs oleadaL belv TrAetco 
TrapaTLdecrOaL, dAAd rovro vop.C£eiv i]bCaTi]v evco^Cav etz*at 
roi/s 0-vpp.ayecrdaL [xekkovTas drt /SeArtcrrovs 77apac^Ket , d£et^'• 
ijVLKa be [rco/3p?Jas] tbs eis oikoz; d7ricoz> dznoraro, errretz' 20 

I vo(i.l(eTa.i AG o7roVa D 2 post </>uet add. Ipio CAEGH 

8o"a] oTroVa (ppvyava. D to] roVe D 36 yoifipvas arvvSenrvSiv 

avTois opSiv D 5 tAevOtpwTepov A : i\ev8epocTepovs G H 

6 avffffiTUJv Muretus : o-itwv codd. wwfj.aTi CEH pr. : ir6fj.aTi 

H cor. A G et D 7 av post 6fj.fj.acnv D 8 /cal KaTa<pavi]s C A E G H 
T<p om. D 9 irpoj'oe?«' D ^7; om. H AG 14 vlkov CE: 

aviKbv H A G : kvvikov D «al BrjpiuiSes del. Cobet eSoKei 

HAG eVfiTjo-eHAG 15 Teom. CAEGH 16 post prius 

tfSiov add. elwi CE,^ D Kal eaKWKTov . . . /xri om. H A G ante 
eo-KicTTTOv add. is C E et D : om. codd. Leide>isis et Meenuamiiauus 
post alt. 7?5ioj/ add. t}v D 18 7roieiV] enre?i' C E 19 airrcDi/ 

hic D, sed aoTip ad § 15 tcJ) H A G o-Tpana C A E G H 

21 Trapacr/ceuafjWflai hic D, sed TrapaTiBeadat ad § 15 22 fx.dxeo-0ai 

H A G 23 (i ywfipvas els D : ywfipvas delendum V. ii SENO*fiNTOS 

keyeTai' OijKeVi davpafa, w Kvpe, et eK7rcopara p.ev ku\ 
tpdrta /cat \pv<riov ////ets jj/j.co2* irkeova KCKTijfxfda, avrol 8e 
eAarro2*os vuair dftot ecrpev. j/pets uer ydp e~Lp.ekovp.e9a 
o7rcos j'/uu' radra cos irkelcrTCL eorat, dueis 8e' uoi 8oKetre 
e~ip.ekecr8aL ottcos adrot cos /3e'Arirrroi ecrecrOe. 6 uei* radr' 5 

21 et7re2 ,# 6 8e Kdpos, "Ay', ec/»/, co Tco/Spva, o7rcos 7rpco ~apecri) 
e^cov roijs t7r7re'as e£co7rAirrueVoJJS, ira /cat r»/v bvvaLf.Lv trov 
t8couej*, Kal aua 8td r?/s (r^f? xcopas ufets ?/uds, ottlos dr 
eldcop.ev a re 8et c/nAta /cat 7roAe'uta ?/uds roui^eu*. 

22 ToVe ue2J 8? v / raiV et7ro'2'res a~i]kOov e/cdrepoj e7rt ra io 
7rpocr?/Koyra. 

'E7ret 8e rjp.epa eyevero, ~api~]V o rco/Spdas excoi» roi/s 
i777re'as, Kat ?/yetro. 6 8e Kupos, Loo-rrep ~pocri]Kei di'8pi 
ap^ovTi, ov p.6vov rfi TropevecrOai ti]V ohov irpoo-eZxe rdy jjojjj*, 
dAA' aua ~poLLov e-ecrKo-eao et rt Sumrdi' etJ/ roijs 7roAe- 15 

23 utous ao-QevecrTepovs rroieu' j/ adrods lo~xvpoTepovs. Ka\4o~a$ 
ovv roj* 'Tp/cdj'toy Kat rt>2' rco/Spdaj' (roijrous ydp eVopttJe;* 
etdeVat udAtara coj' avTos coero 6eZo~6ai \xadelv), 'Eyco rot, ec/)?/, 
co di'8pes c/JtAot, otuat o-jjjj uuTj/ a2' cos 7rto-rots /SouAeudueuos 
Trept ro?j ~okep.ov rou8e ovk av e^duaprdueti" opco ydp d'rt 20 
p.akkov vp.lv ?*/ euoi crKe~Teov dVcos d 'Acrrruptos ?/ucoy u/ v / 
e7riKpar?/cret. euoi ueu ydp, ec/jj/, rcoude a~oo~(pakei'Ti ecrru' 
icrcos Kat dAA?/ airoo-Tpocjnp vp.lv 8', et ouros eV/tKparj/o-et, 

24 dpco uua 7rct2'ra rd ovTa dAAdrpta yty2'due2*a. Kai ydp euoi CA 
9 I ^K-rofxaTa H A G 2 TrAsiora D 3 yap om. D 4 a>y om. 

AEG H 5 tirtfj.cKelcrOat D KpaTiffroi D 7 Ka) 0111. G 

y a T( Sq <pi\a f) no\ffJ.ta D ^/xas om. H AG 10 87/ om. H AG 

(eOiro^Ttr) . . . acrdeveo-T-povs — P (3) eKarepos D : iK&T-poi 

PCAEGH 12 rousPCEct D: om. HAG 13 Z>o-i- f p P D : bs 

CAEGH 14 Tijjom. HAG irpoo-fpx-<r9at P mg. 15 aAAa 

TTpoiwu D to-Ko-TtlTo P D : irpoio-Ko-reiTO P mg. ti om. P A H 

post Touf add. ^«1/ D 16 t) ovtovs CAEGH: auToys S< D 

17 ^vSfii^f yuaAiffTa ti5«Vai D 18 tiSfVai] tlvai H AG 8f?f C E 

19 oYofiai D &«/ om. D f3ov\fvofj.f'vois G II 20 ^ap i^?i' 

fTI fiaWof f) IfXol ffKf-TTfOV OV D 21 UjuiV C E 22 t1TtKpaTl')ffl) 

C A E G H iiruT<pahtvTi C E 23 iiriffTpotyT) C E 24 aua irarra 

CAEGH: OTrarra I) KYPOT IIAIAEIA2 E 

per 7roAe'juto's- iaruf, ovk epe jXLa&v, aAA' oi6p.(.vos aavpLcpopov 
avTu» p.eyd\ovs etrat ?'/pas, kol rrTpaTtvei 8ta tovto ec/>' i)p.as' 
vp.d$ 8e Kal pirrei, dStKeicr^cu vop.l£a>v v0' vpL(2v. Trpos Tavra 
aiT€KpivavTo dpcpoVepoi Karct Tavrd, TrepaCveLV 6 tl ju.eA.Aet cos 
5 TavT ei8oVt acpLaL Kal fte'Aoi' avrots lo~xvp(o$ oirri to p.t/\\ov 
airoiHiicroLTo. 

EvTavda 8// ijp^aro <5oV Ae'£are 8?/ pot, tcpr\, vp.as po/u£et 25 
fxoi-ovs -ToAepLLKoos €X €tv ° 'Ao-o-vptos 7T/30? «avroV, ?*/ ewt- 
arao-t9e Kat aAAoj' rirci ovtG> iro\zp.Lov; Nai /xa At', ecp?7, 6 

10 TpKavLos, TroAeptcorarot peV etcrti' atrco Ka8o?jo-iot, I6V09 
iroXv re Kat aAKt/xor* 2£aKat ye /x?/i> 6p.opoL ?///«•, o't KaKa 
7roAAa TttTiovOacrLV vtto tov 'Aaavpiov e7retparo ydp KaKet- 
rors wff-e/] Kat ?/pas KaraaTpexf/aadaL. Ovkovv, ecp?/, oiecrt9e 26 
vvv avTovs apL(j)OT€povs ?/8e'cos ay £-7LfifjvaL pe#' ?'/p.coi> rco 

15 AcrcrvpLio; ecpo.crav Kal acpobp dv, et 7T?/ ye Swatrro cnjp,- 
pettfat. Tt 8', ecp?/, eV pe'crcp ecrri ro?3 o-rppetcfat; WaavpLOL, 
tcpaoav, to avTo eOvos 81' oinxep vvvl 7ropei>?/. eVet 8e raiVa 27 
ijKovaev 6 Krpos, Tt ydp, ecp?/, co rco/3pt/a, ov av tov 
vtaviaKov tovtov 6$ vvv ets r?/?' /3acriAeuu' KaOeaTiTKtv 

20 v7TepTicpavLav 7roAA?/y rtra ro?3 Tpoirov Kan/yopet?; Totavra 
yap, otpat, ec/3?/ 6 rco/3p?Jay, Z-adov v-r avrov. IloVepa 8?/ra, 
ecp?/ 6 Kfpo?, ets ae \xovov tolovtos iyzvtTO ?*/ Kat ets dkkovs 
nvas; N?/ At", ecp?? 6 rco/Spva?, Kat ets ak\ovs ye ttoAAovV 28 

1 aavfx<popov tlvat avTtp vixas fxeyaKovs -Ivai D 2 eavTai C A E G H 
io-Tpdrevae D 3 /cai d5tK€i(T(9af vonifci D 4 Kara Taura D : 

Kal ra aiiTa CAEGH (fie\X^i . . tJtrti' § 25 = P (4) jueA.Aei 

C E et D F (Cam.) : /xe\ei H A G 5 avrot- P 10-xvpw- avTois P 

mg. otto! C E : o(. . .) P : o7r?jt P mg. rb ix4\Kov PC A E G H : 

Ta vvv wapovra P mg. D 6 airo&riffeTai D 7 5t/ om. P D 

ilovovs vofxi^i P : llovovs 4v6fii£e D 8 iroKffj.tovs P E : TroKt/xiws 

P mg. : iroKtfxl(civ D qui om. ex e '" 9 T "' a om ' D 11 7ro\v Te] 

Kal fxaKa ttoKv D /xtjv om. D 7roA\a «a^a D 13 oXeads 

Z<pr) D o?ecrt?€ vvv C E et D : olztrQ' av vvv H A G 14 fxeQ' r)/xvv~] 

avv rjfxiv ye D 15 o~<p68p' &v H A G : <r<p6Bpa C E et D ye om. D 

16 4v fx4<r<f> i<pij D 17 vvv D 20 KaTi-yoptts cod. Peiresc. : 

KaT7)yopiis nostri 21 ol/xat om. C E twadov] redit F ; vide ad 

iv. 2. 20 21 SijTa] 5' D F 22 e</)77 om. HAG toiovtos iytveTo 
post tivos C E aAA.oj' Ttfa D F 23 ttoAAovs D F : om. C A E G H 11 V. ii SENO*XlNT02 

ak\a tovs ph' c\<tQ(vovvtos <na vfipifcl rt 8ei Aeyetj'; kvbs 
8e ai>bpbs ttoXv bvvaTooT(pov ?/ eyco vlov, kcil (K(ivov (Talpov 
ovra (Zcnr(f) tov e/xoV, avp-7LV0VTa Trap' eaurco avkkafttov 
e^ere/xej', w$ /ueV tlv(s (cfiacrav, 6tl ?/ irakkaKi] avrov (tti]- 
V(o~ev avTov w$ Kakos et>/ kciI (p.aKapLo~( tijv fxdkkovcrav 5 
ai)T<2> yvvaAKa (cr«rQaL' co? 8' avros vvv Ae'yet, 6V1 (~(ipacr(v 
civtov Ti]v irakKaKcba. Kal vvv ovtos cvvovy^o 1 } pdv ecrri, ti/v 

29 8' apx}]V «X et » ^ 776 ' ° Tto.T^p avTOv (T(k(VTi]o~(v. Ovkovv, 
(cf>i], otet av Kal tovtov i]b(<x>s ?///as toeu', et oiotro avrai 
ftoi]Qovs av y(V(<r6ai; Kv ]X(V ovv, ec/)?/, otba, 6 To)ftpvas' 10 
akk Ibdv tol avrbv xak(Trov (<ttlv, 10 Krpe. n<Ss; ec/>?7 6 
Kjjpoj. Ort et /ze'AAet rts (K(lvco <tv]x]x(l^(lv, -nap ovtijv 

30 n/y Ba/3uAwi'a 8et TrapteVat. Tt ovj', ef/??/, rovro \akcir6v; 
"Otl vi] At", ec/»/ o Toiftpvas, ot8a (£(k6ovo~av {av) bvvap.Lv 
e<f avTrjs TTokkaTrkaoLav ijs crv (\(ls vvv (v 8' i<t0i 6V1 /<al 15 

8t' aVTO TOVTO rJTTOV <TOL VVV ?/ TO TTpOT(pOV ' ' A<TCTVpLOL Kttl TCl 

oirka cnrocfxzpovcrL xat tovs 'lttttovs airayovo-LV, 6V1 roty Ibovcriv 
airruiv dAty?/ (bo£(v et?'at r) o~i] bvvapLS' Kal 6 Ao'yos ovtos 
TTokbs ijbi] (OTrapTaL' boK(l b( ]xol, (())!], ftikTLOV etrat 
cf)vkaTTO]A(vovs TTop(v«rQaL. 20 

31 Kat 6 Kvpos aKovcras tov Tooftpva rotatSra rota8e irpos 
avTov eAe<fe. KaAco? /xot 8oKets Ae'yetJ', a? Tioftpva, K(k(vcov 
tos ao~cpak(o~TaTa tcls 7Top(Cas TTOLdcrQaL. eycoy' ovv ctkottQv 

1 vl3pi(e D F 3 6pra om. F 3-5 r(ov) . . . (e[iaKapi)<rt -= P (5) 
crvfj.Triv(iiv H A G irp{os) P 4 iraAAo/cly P mg. ut vid. ct D F 

avTov iir)jvt<rtv avTov] avrov aut avruv omisit P 6 aiiroC D F ouros] 

oifTos G Ct D F 7 iraAAaKrjv C 9 ^yuos iSeTi/ rjSeus D F : ^uos 

^5f'o)s i'5e?r C tavrcp G : aiiry D F : sauToi? C A H : avrov F post &i> 
10 €(/)tj post yw&pvas C E, post oJ5a D F 12 ntKAot E et D irvfi.- 

fxi^av H A G : rrv/^/xi^ai C E et D F avrrjv 5«? fia&vAwva irapftvat 

DF 14 o om. DF hv add. Scliafcr 15 4% outtjs] 

avr66tv D F ^ o~v vvv t\tts D F 3ti] e<^>T7 H A G wal 

om. D F 16 avrb tooto] toDto D F antc ^ttov add. Ka\ 

CAEGH rb rrp6rtpov\ irpwTov oi DF 18 tlvat om. C E et D 

ar) om. D F oStoj 6 Auyos D F 19 5«] 5?j A H 20 <j>vAotto- 

fitvoo H AG 21 yco&pva H pr. : yvfipvov cet. 22 w ywfipva 

Atyttv D F 23 ty& H A G KTPOT nAIAEIAS E V. ii 

ov bvvap.aL (vvoijcraL acrcpa\«TT£pav ovbep.iav "nopziav ijp.lv 
ttjs Trpos avTi\v BafivXcova etmi, et e/cet t&v 7roAe/ztW ecrrt 
to KpaTio~Tov. ttoWol p.ev yap etcrir, cos o~v <p?/V et 8e 
0appi]o~ovo~L, /cat 8eu'ot i]pXv, cos eyco cp?/pt, ecrorrat. p.i] 32 
5 opcorre? /xeu ow ^/xa?, dAA' ol6p.(\voL acpaveis zlvai 8ia 
ro cpofieicrdaL tKtivovs, crdcp' tcr#i, ecp??, ort rov //ez> cpojSov 
CLTiaWa^ovTai bs avrot? eveytvcTo, dappos 8' e//cp7Jcrerat cWt 
rovrou rocrovrco uei(oi' ocrco av 7rAetom \povov i)p.ds u? v / 
opGxrLv i]v 8e ijbi] tcop.c-v eV avTovs, ttoWovs p.kv avTcov 

10 evpijcrop.ev ert K\aiovras tovs airoOavovTas vcp' i]p.u>v, ttoWovs 
8' ert Tpavp.ara iTTtbebc-pLevovs ci 1/770 rcoy i]p.dT([pcov eAa/3oi*, 
77az*ra? 8' ert p.qxvi]p.ivovs tt\s ue/v Tovbt tov o~TpaTevp.aTos 
ro'Au?/?, rrjs 8' avrcov cpvyijs re Kat crvjxcpopds. t-v 8' tcr#i, 33 
ecp?/, cb rco/3pvJa, [i'm Kat roSr' et8f/?,] ot 77oAAot dvdpcoTroi, 

15 orar uer 6appLoo~LV, aWTTocrTaTov to cppovi]p.o. TTapiyovTaL' 
orav 8e 8etVcocrtr, ocrcp af 7rAetovs cocrt, rocro7Jrco juet^co Kat 

iKTT€7T\l]yp.(lVOV ptdWoV TOV CpofioV K€KT1]VTOL. €K 77oAAco/7 34 

/uiey yap kcu KaK&v \6ycov i]v£i]-x-\vos avTois TrdpacrTLV [, eK 
7roAAcoy 8e xat Trovr\pd>v \pcop.aTcov\, eK ttoWS>v 8e Kat 
20 bvo~6vp.cov re Kat e£ecrr?/Ko'rco7,' 7Tpoo~coTTCov i]6poLO~TaL. coV0' 
?J770 rou pn\yt\Qovs ov pqbLOV avTov -)o~tlv oiJre Ao'yot? Kara- 
cr/3e'crat ovre irpoo~dyovTa 77oAep,iois /xeVos ep/3aAetz/ ovre aTrd- 
yoz/ra avaOptyai to cppovi]p.a, dAA' 6'crco ay ptaWov ovtols 

i a<r<pa\(crT€poi/ ai> C E 2 ttjs] tou Weckherlin post /3aj8o- 

Awva add. -rropuas CAEGH «fj/ai scripsi : JeVat codd. 4 <?ap- 

0-0C0-1 H A G Seirol C E et F : SeiAol D : SijAoi H A G eo-eo-0ai 

D F 7 i-ykvtTo C E et D F i/x<pvfTai C E 8 toV^ 

DF g&rCAEGH 12 ;u«^ post ToCSe D F 13 aiiTwu 

D : aiiTtov (-rjs E y cet. j"v/J.<popas G 14 «(£?; post yaifipva 

C : om. D 7j/a . . . elSr/s del. Schneider : elvai Kal tovto 7?5tj a>s 

D F 15 0app7jo-wo-ii' D F 16 /j.(7(ov C E et F 18 t)vi\t)n<;vos~] 

tvpr)(r6[i.(vos H A G ck woWwv . . . xpoifxaTiev seclusi, cum irovripSiv 

Xpoo/J-dT<ov interpretamentum videatur esse eorum quae seq., et 
iam monuerat Schneider desiderari verbum quod priori irdpeariv et 
sequenti ^OpourTai respondeat ; cf. adn. ad § 36 1. 13 19 xP^^twv 
CAEGH : xpVt*aTouv D F: axwaTwv Abresch quod recepit Hug coll. 
vi. 4. 20 20 r)dpo«TTai om. D, in quo seq. e?0' 8>o~Te 22 &7ra- 

yovTa D F : iMra-ya-yoVTa C A E G H 23 auTo?s] avTos D F V. ii SENO^JiNTOS 

Oappclv TrapaKckcvi), toctovtco cv bcLvorcpoLS ijyovvTai etrat. 

35 CKclvO fXCVTOL VI] Al", ec/>>/, (TKC^/COfXC0a UKpL/JCOS OTTCOS C\CL. 

ei fxcv yap t6 otto rovbe ai vlkol cctovtol er 7019 7roAe- 

fJLLKol$ CpyOLS OTTOTCpOL CXV TTkCLOVa 6\koV airapL6fX1f(TLO(TLV, 

opdcos koX crv (pofifj TTcpl iffxcov kol ifp.cls tu> ovtl cv bcivols 5 
co-fxcv ei fxcvTOL cocnrcp TTpocrQcv 8td tovs cv pa\op.cvovs ert 
Kat vvv al fxa\ai KpivovraL, Qappcov ovbcv av crcpakciifS' Trokv 
fxcv yap crvv tols Ocols Trkciovas cvpiftrcLS irap' fffxlv tovs 

36 QckovTas p.ayco-QaL 77 7rap' ckclvols' cos 8' ert pxikkov Qappi)s, 
Kal Tobc KaTavorjcrov ol fxcv yap irokcfXLOL Trokii fxcv ckaTTovcs 10 
eicu vvv rj TTpiv ifTTifOijvaL vcf>' iffxcov, -nokv 8' eAdrro2'es if 
otc aircbpacrav iffxas' iffxcls 8e nal p.ci(ovcs vvv, cttcl vcvlki']- 
Kafxcv, Kal IrrxypoTcpoL, circl vp.cls iffxlv 7Tpoo-ycycvi]a0c fxi] 
yap eri drt/xa^e p.i]bc tovs ltovs, cttcI o-vv ifp.lv eicrr avv yap 
toIs vlkcoctl, rrdr/)' lctQl, co YcojSpva, OappovvTcs Kal 01 d/cd- 15 

37 kovOoL cttovtol. fxi) kavOavcTco 8e' rre fxi]bc tovto, ccpi], otl 
ecfecrrt fxcv rots TrokcfxioLs /cat vvv Ibclv iffxas' yopyoTcpoL bc, 
rrac/V lo~0i, ovbafxcos av avrols cpavciiffxcv if lovtcs eV e/cet- 
vovs. cos ovv cfxov tovto yLyvcocrKOVTos ayc iffxas cvOv [rifv 
eVt] Bafivkcovos. 20 

III OvTCO fXCV blf TTOpCVOp.CVOL TCTapTOXOL TTpbs Tols OpLOLS TlfS 

Ycofipva \copas cycvovTo. cos bc cv ti\ Trokcfxiq i)v, /care'- 
(TTi]trc kaficov cv rd£et p.c0' cavrov tovs re ttc^ovs kol tcov 

L7TTTCC0V 6a0VS cboKCL KakcOS OVTCO C^CLV TOVS 8' akkoVS 

1 napaKf\(ir>i dappuv C E r6ff(fi DF 5 otiviji D F 7 ni 

fi-dxat om. C E o<pa\ow D F 8 fitv om. H A G ro?s om. 

E et D F irap' TiyTiv ante irXtiovas D F 9 Bappi)0-tis C A G H : 

6apo-t)ff>is E n vvv om. D F post iro\v Se add. /xaWov D F 

**) om. HAG 12 post /j.tl(ovts vvv add. j^ irplv CAEGH: 

reiecit Hug iviK-fio-afiev DF 13 icrxvpol HAG post 

i(rxvp6rtpoi add. iiril (vTvxv Ka -l J - iv Ha ^ wAefor es 5e CAEGH : reiecit 
Hug irpoaytytvriadt E: irpofftytvtcrdt cct. 14 tri om. DF 

post. <rvv~\ vvv C £ 16 /ij) om. D F 18 (pavtirnutv avroTs C E 

t) 16vt(s~\ /xtvovTts II A G (V'] trt H A G 19 ravTa~\ ovtos D : 

ovtus F t»)>/ eVl del. Dind. : ttji/ <uSi> Bo/BuAojj/os cit. H. Ricliards 

21 nyibs] «VI D F 22 yaifipvas F : ■ya>/3pw)i/ cct. 23 \a&uv C L 

24 inoffovs D F ouT(f> Ka\ws E ct D F KTPOT ITAIAEIAS E V. iii 

l-mrias dcfjrj/ce mraOelv, Kal e/ce'Ae?jcre tovs p.kv 6~\a H^ovras 
KaraKaivziv, tovs b' dWovs Kal 7rpo'/3ara 6o~a av Ad/3cocri 
irpbs avTov dyen*. eKeAeucre 8e Kal tovs Tlepcras crvyKaTa- 
6uv Koi t/kov 7roAAot p.ev avTcov KaTaK€Kv\io~p.evoi d~o tcov 
5 177770)1', 7roAAot 8e Kal AetW TrXeCo-Trjv dyovTcs. cos be irapfjv 2 
r) Aeta, crvyKaAeVas tovs re rcoi' Mr/Scoi' ap\ovTas nal tlov 
'TpKavi(DV Kal tovs 6p.oTip.ovs eAecfez; co8e. " Avbpes cptAot, 
e£eVicrei' i)p.ds d-avras ttoAAois ayaOois T(oj3pvas. et oiV, 
eVpr?, rot? t9eoi!> ecfeAoYres rd vop.i£6p.eva Kal rfj arpaTLq tcl 

io LKava. Ti]V aWrjv tovtco Sotrjp.ei' Aetar, dp' dv, ec/jr/, Ka\6v 
TTOu']o~aip.ev rco ev#i/s cpavepol etVat otl kol tovs ev ~0L0vvTas 
~tLp(i)p.(9a VLKav cv TrotoiVres; cos 8e roiV iJKOVcrav, —dvres 3 
p.kv £t>]vow, —avT€s b' £v€Kiop.La£ov ets 8e Kat eAecfer co8e*- 
riarv, ecrjr?, co Krpe, rorro 7^ol?/crcoper• koX yap pot 8oKet, 

15 ec/j??, 6 rco/3pvas 7rrco)(OJJs rtra? f]p.as vop.i£zLV, 6tl ov bapc-iKcov 
/xecrrot i]Kop.e:v ovbe Zk xpvcrcov ~ivop.cv cpiak&v et 8e tovto 
TiOLT]crop.zv, yvou] dv, ecpt], ort ecrrtr ckc-vdcpiovs etrat Kat 
dvcv xpvcrov. "Aye 8?/, ccpr t , tcl tcov dccov d~obovTCS toIs 4 
pdyot? Kal ocra rrj crrparta Uard ecfeAorres raAAa KaAeVarres 

20 rdr Tcofipvav 8dre avTco' ovtco bi] kajiovTcs ckclvol dcra e8et 
raAAa cbocrav rco Tcoj3pvq. 

'Ek rourorj 8r/ r)et 7rp6s Ba/3rAcora ~apaTa£dp.cvos (ocr-cp 5 

1 rjr7re"s C A E G H KaTap.adeiv E G H et F 2 KaraKXiveiv 

A H pr. \dPcuaiv ayeiv irpbs kavrov DF 3 outc»c C A E G H 

5-7 (ws) . . . <f»Ao( = P (6) 7 /cal om. H A G <£5e DF: i 

PCAEGH 86 yu&pvas D F 9 6|6A.oVTes Aldina : &</>e- 

A^fTt s codd. nostri 10 post tKava add. ooii)nev H A G, 8o'fTey 

C E iKava Solrnnev rrjv a\Ar)v tovtcji \eiav D dp' D F : Spa C A E G H 
11 t$ CAEGH: tov D F (pavepovs C A E G H 14 wdvv'] 

iravT' oiSj . . . Trpoo-(\affavTa § 5 = P(7) —oir)(ro[j.fv D F t/j.otye D F 
fnoi aut e(/)7j omisit P 16 <pia\a>v iirivofxev D F : irivofiiv aut rtri.voy.zv 

post <pia\<iiv P 17 e(/>7? Ps.v. Trot7)o~ofj.ev C E H pr.: irotr\o'<j>ii.iv H cor. 

A G : rroif)o~ai/j.tv P D F eo-TiJ' om. P D F eAeuflepois P : (eA.ei>0e^pot/s 
P mg. : i\evdepos H A G 18 xpvo~ov~\ ^pvffoo eo"Tiv P : xP vcrtov *o~t\v 

D F aye~\ 5Ve P D F 19 tKava e|eAoWes P D F : e'|eAoVTes tKava 

C A E G H Tc? SAAa D F /ceAeyo-acTes C E : ( )avTes P 

20 SoVe avTcji . . .ywfipvav § 5 otn. C E 21 Ta &AAa D F 22 fjei 

P mg. H A G : a*yci P D F tV P mg. post 7roos add. aorf;»' P D F V. iii SENO*i2NT02 

oVe ?/ pd\>) ')/'. cbs 5' ouk ai'T(£ficrav o'l WaavpLOL, (KtKevaev 
6 Krpos rbv Voifipvav irpoaekdaavTa (lirdv otl et /3ot)Aerai 6 
/SarrtAei/s ecfttoi/ inrkp tt]s )(topas pdxetrflat, kolv uvtos avv 
eVetVto juaxotro* et 6e u?/ a/xiret rrj \<opa, otl d^'ayK»/ rots 

6 KparoiVi TruOnaOaL. 6 p.\v 6?/ Tiojipvas TTpoanKdaas tvda 5 
drnpaAes >)V Tavra elirev, 6 6' adrto (^7T€p.\j/€v diroKpLVov- 
pevov rotdoe* Aecr7ro'r?7s 6 cros Ae'yet, to TcotSpva, Ovx Srt 
aTreVretz-d aov rdr vlbv perape'Aet uot, dAA' ort ov Kal rre 
T>poo-a-i.KTtiva. pd\eadaL 6e edr liov\i]ade, 7/«ere eiv 
TpLaKoaTijV 7/ue'paj" vvv 8' OV7TO) 7/uir rr^oA?/* ert ydp irapa- 10 

7 crKei'a{"o'wet?a. d 6e Tco/3pdas et7rer* 'AAAd p?/7rore' rroi 
A)/^eter avrrj 7/ ueraue^Aeta' hrjKov ydp drt dznco rre' rt, e£ ou 
cttV?/ rre ?/ uerapeAeta €)(et. 

8 'O uer 6?/ rto/Spdas a7r?/yyetAe rd tov \\aavpiov 8e 
Kupos aKovaas ravTa ct7r?/yaye ro rrr/idreiiua* Kat KaAerras 15 
rdi> Tiojipvav Et7re uot, ec/??/, otjk eAeyes ueVrot rnj ort rdv 
eKrp?/0eVra v7ro ro?3 'Acrcrvpiov otet ay crw ?//xi;' yevdaOai; 
Ev p.h> ovv, ec/>?j, 6okco etOeVar TroAAd ydp 8? v / eycoye K&K6t2/0S 

9 eirappriaLaadp.e6a irpbs uAA?/Ao?js. '07rdre tolvvv aoL 6okci 
kciAcos €)(etr, 7rpoaL0L irpbs avTov Kal 7TpQ>Tov p.h> ovtco 20 
7rotet oVtos dy adrot d rt dr Ae'y?/ et^/re' e7ret6dy 6e ovyyivQ 
avTu>, eav yvcos avrbv cptAoz> /3ovAduez>oz> etrat, roiVo 6et 

1 $K*\tv(rev 6 Kvpos P D F : /cal 6 Kvpos eKe\evae H A G 2 ^kW 

/3a<riAei/r DF 4 oti add. S.v. H 5 irpoae\aaas DF: 

irpoo-n\aatv H A G : ^Aoitsj' C E 6 flirtv D F : direTv C A E G H 

avrbv C E tTreix^iev C E : (irtfxTrev H A G 8 /j.eTa/j.e\e? A H 

9 eav] av D F IO ^?j/ oCirw D F 1 1 5« D F et H pr. : fiev 5r) 

CAEGH cor. eUev] e<pr> C E 12 «tiAEH: <r f tri C : 

a eri G : <re eyio D F 13 outj? . . . 070 ' 0a) § 9 = P (8) ae post 

fieTaneKeia P 1 5 a«ou<rar om. C E lial.it I ' 17 0^1] rj add. s. v. P 

18 5f) P C A E (; II : t;5t) D F 19 ottoV oiv xaAds 0-01 5o/cer«xei>' D F 

troi («aAcos 5o)««i P 20 TrpuaiBi irpus avrbv DF: ir K pootdi irpos) 

avrov P : irp/>i6i irpbs avrbv C E : a-pbs at''T(V 7rpo'ii9i HAG 21 tiirws 

av aiiToi fso/;') oti av \ey>) eloiiTc- P D fac . . . avyyevr) avrtp om. F) : 
(out)oi/ av P mg : ottois ai/ ooros A«Vf) C E : iiirws av ainbs \ey>) t}5tj 7« 
HAG : ottws av ai>To\ \ddpa avvr/Te Muretus : ottojj av oi/toi av \eyri 
elbf)Te H . Sauppe 22 iav lAev D F <pi\ov rifxtv P : <pi\ov i)nwv 

DF (etvai f3ov\o>x\vov P toCto 5t? g : tooto otj CAEGH: 

toi/to 5ei) 5t) P : toCt' t/5tj D !• KTPOT I1AIAEIA2 E V. iii 

liriyavacrOcu ottojs \ddr\ c/jtAo? u>v 7/uti" ovre yap av c/JtAous 
tis Troujcreuv dAAcos 7ra>9 TrAetco ayaOa. ev 7roAe'uco 7) iroXepuos 
boK&v elvat ovt av eydpovs ir\eiu> rt? j3\d\j/etev d\\u>s 7rtos 
7/ <pi\os 5o/ccoi/ etVat. Kat u7/y, e<pi] 6 Tu>j3pvas, ot§' ort /cay 10 
5 irpiairo TabaTas t6 p.eya rt TrotT/crat /ca/cdf tqv vvv j3a<Jt\ea 
A<rcrvpiu>v. dAA' o rt ay owatro, roCro 8et /cat r)p.ds (TKoireiv. 
Ae'ye 077 uot, ec/jrj 6 Krjpos, et? to (ppovpiov to irpb rr)s ii 
yjiopas, o cfjare 'Tp/cajJtois re /cat 2d/cat? e7rtreretxtcrc?ai 
rfjbe ttj yuipq irpofioXov etvat tov ixo\epov, ap dv, ec/jT/, otet 

10 v7ro roC (ppovpdpyov -apeOrjvat rbv evvovyov iXdovra crvv 
bvvdp.il ; Sac/jcos y , Ic/jt/ 6 Tu>(3pvas, etirep dvviroTtTos u>v, 
uxnrep vvv ecrTtv, dcpiKOtro Trpo? a7jro'i\ Ojjkotj/j, cc/jt/, 12 
dr7J7T07rros dz' etr/, et 7rpocr/3dAoiui uey eyob 7rpo!? rd yu>pia 
avrov cos \aj3eiv [3ov\6p.evos, airop.dyoiTO be e/cet^os di'd 

15 Kpdros' /cat Ad/jotpt uei 1 aiirou rt eyco, avTt\df3ot 5e /cd/cetro? 
7/pcov 7/ dAAou? rti'd? 7/ xat dyye'Ao7JS 7reu7roueVous U7r' epou 
7rpd? rouVous ous c/>are 7roAeutous rto 'Acrcrupico er^af /cat ot 
p.ev \r](f)6evTes \eyotev ort eirl crrpareuuara epyovrat /cat 
/cAtua/cas cos e?rt rd (ppovptov d£oures, 6 0' eujjouxos aKOUcras 

20 7rpocr7rot7/cratro TrpoayyetAat /3ouAdueuos ravra irapeivat; Kal 13 
6 rco/3p7jas etTrei' 6'rt ovrco uey ytyvop.evu>v crac/jcos 7rapei7/ dy 

2 irA.eia' PCAEGH: Tr\el<rra DF 3 ■jrXeicu om. CAEGH 

6 (cai 77/Aaj 5et (5tj F) D F 7 post eis add. toCto D F 

irpb om. DF 9 ^ om. DF otet e<p-r> DF n avv- 

iroirros . . . «#77 om. C E 13 ■jrpo$a.\oi/j.i G et F : irpo<rfid\\oip.t 

D /jl(v om. D F 15 /j.iv] 8e H A G avrov om. C E 

iyw ti C E (avr)i\(a$oi) . . . (ffv)vw/j.o\oy(t § 15 = P (g) : avrt- 

\d$yi C A G H : ctvr t\dt3otro P mg. E 16 prius ^ C E : f) 

Kal P A G H : t€ Kal D : tj /cai F 18 o-Tpa(Tei/)/taTe P, qui 

a super e et in mg. add. ffrpareivfjaros f) et <rrparev/j.a ye : arparev- 
txaros DF : ffrpdrev/j.a C A E G H : ffravpci>fj.ara Naber ; cf. adn. ad § 16 
epxerat P D F : a-rrepxovrat C A E G H 19 us etr\ Dind. : ws viro 

P: is CAEGH : wfftrepel ;Sic) D: wo-irep F 20 irpoo irot-r\oatro 

aKov)ffa(s) P, post quae (toi/to) vel sim. add. 7rpoo - a"y7e?A.ai 

D F : (irpoffay^^eiAa» P, qui Trpoayy^eiAai) in mg. toOto 

om. PDF 21 '6rt om. D F habet P) post oatpws add. of5a 

'6rt D F (deficit P^i irapeiyj av F : irapiot av D : iraptevat 

C A E G H [Pl 

XEN. CYROP. 12 V. iii EENOM2NT02 

avTOV, kclI beoLTo y av avrov p.eveLV eVre crv c\~e\0OLS. 
Ovkovv, ecfiq 6 Kvpos, ei ye &~a£ eicrek6oL, hvvaiT av i]pXv 

14 viroyeLpLOV -oiijcraL rb yuipiov; Klkos yovv, ecfiq 6 Tcoftpvas, 
ra p.ev ei>bov eKeivov crvp.~apacrK€vd(jn<Tos, tcl 8' e£co6ev aov 
la-yypoTtpa -pocrdyovTOS. "16l ovv, t(j)i], kol Trecpco TavTa 5 
5i8a£as ko.1 bLa~pa£dp.evos ~apelvaL' ttlo-tcl be avrco ovk av 

Li.d(ji> OVT ZLTTOLS OVT€ OeicfaiS SiV OVTOS (TV TVy\dveLS TTOp 

r)p.cov eikqcficos. 

15 'Ek tovtov u>X €T0 V* v ° ^wfipvo-S' dcrp.evos be ibcov avrbv 

6 evvod)(os crvviop.okoyeL re —dvra kcll crvvedeTO a eoei. e7rei 10 
be CLTTi]yyeL\ev 6 Tiofipvas otl ~dvra boKoiq icryypG>s tco 
evvovyjio tcl eTTLCTTakevTa, €K rourou tj} vo-Tepaiq ~po~€]3ake 
p.ev 6 Kvpos, direp.dxeTO oe o TaSara?. r)v oe koX eAa/3e 

16 XcopLOv 6 Kvpos, ottolov ecfiq 6 TabaTas. tcov be ayyekcov 
oiis e~ep.\\rev 6 Kvpos —poeL-cov rj —opevcroLVTO, ottcos dyoLev 15 
tcl 0-rpaTevp.aTa kol tcls KkipaKas kop.lCol€v, tovs p.ev elacrev 

6 Tabdras bLacfievyeLV ovs 5' lAa/3e, ftacravL^cov evavTLOv 
—okkcov, cos i]Kovaev ecfi' a ecpacrav TropeveadaL, evOecos 

17 crvcrK€vao-dp.evos cos e^ayyekcov rrjs vvktos eiropeveTO. rekos 
be TTLcrTevOeU cos f3or]6ds eicrepx^Tai eis to qbpovpLov ml 20 
recos p.ev crvp.~apecrK€va£€v o tl bvvaLTo tco cfipovpdpxip' erfei 

1 Stotvro H A G [P] avTols C : aMs E [P] eV T e trb D F : 
tus CAEGH[P] aTreAflois F: air4\0r)s cet. [P] 2 post 

ovkovv add. fcDF (habuit P) 4 o-ov om. C E (habuit P) 5 Xadt 
A G [P] o5i/] vvv D F [P] 7 post Jirois add. ti-DF (omisit P) 
10 ((vvov)xv • • • (x w P l0V ) § x 7 = ^ (^o) 12 post <=vvovx<? add. «x 6n/ 

P s. v. D F 7rpoo"f /3a\« fJ-tv] irpoatfiaXev P : irpoc/jSoAAf /j.t) v G H et F 
13 i)«/ 5e . . . yaSdras P D F : om. C A E G H 14 tovs Se ayyeKovs 

C E 15 irpoiiirffi\pcv C E : ttprifft D F : (ttp-r)ff)<i P ? mg. (irpoeiirwj/) 

iropev(tff6at ) P ut vid. ol D F iroptvffovrat DF verba 

oVcoj . . . Kon't£ottv in P et eodd. post Statptvyttv colloeata in hunc loc. 
transposui ; cui loco apta esse senserunt Weiske et Schneider ; post 
Statptvyttv ridicule esse inserta demonstravit Hartman ; cf. § 12 : fort. 
tamen delenda 16 ffTavpt&fnaTa Naber : ffTpti/xara CE 17 Sta- 

tpvyttv P ivuirtov CE 18 post ws add. 5' D F 19 o-otr/cfoaca- 

fitvos PHAG: ffvffKt\ptifitvos C E : ffvvtffKtvacriiivos D F t^ayyt\wv 
P cor. : t^ayytXtTiv Dfg : QayytWwv PCAEH: QayytXuv G et F 
20 ttjs t tvr\dttas P : Trio^TeuGeis P S. v. cet. 21 co/UTrapeo/ceua^eTO 

CAEGH: TrapecrK^eua^e»') P, qui trvv s. v. iSivaTO P D F KTPOT nAIAE[A2 E V.iii 

oe 6 Kvpos ijKde, KaraAap/idret to \oipiov crvrepyovs 7rot?/crd- 
pevos Kat tovs irapa tov Kvpov atxpaAcoroTjs'. e7ret oe tovto 18 
eyeVero, evObs jTaSdras] 6 evvov\os ra tvbov KaracrTfjcras 
e£rj\0€ Trpos tov Kvpov, Kal r<3 vopca Trpoo-Kvvijaas et7re, 
5 Xatpe, Kupe. 'AAAd 7rotco Tam , ecpiy crv ydp pe crvv rotj 19 
deols ov KeAevet? povov dAAa Kai dvayKa&is yalpeiv. eS ydp 
Tcrfli, e<p?/, ort eyco ue'ya ■noiovp.ai cpikiov tovto to \u>piov 
roty h'6ab~e avppd\ots KaraAetTrcot" cro?3 8', e<p?7, d> Tabdra, 
6 'Acrcnjpios iraibas peV, 009 eot/ce, ro 7roieto-0ai dcpeiAero, ow 

10 peVrot ro' ye cpiXovs Swacrflai *cracrt9at d7recrre'p?pTey dAA' 
e5 tcr(9t ort r/pds rotovroTj? rto epyco rourcp cptAous 7re7rot?/crai, 
01 crot, edi; bvvcapeda, vcipacropcOa p? v / ^eipovs /3o?/0oi Trapa- 
crTrjvat. ?/ et 7ratoa? eKyoVot'? eKeVjn/cro. p.\v ravT eAeyev. 
ey oe rourtp 6 'YpKavios dprt ?/<r0?//ueVos' r6 yeycvripevov 20 

15 7rpocrc9et rto Kvpcp Kai kafioov ttjv oe<ftd?j avrov et7ref 'X2 
pe'ya dyadov crv rot? cptAoi? KOpe, cos 7roAA?/i' /ue rots t9eot? 
7rotets xdpty dcpetAeti' ort crot /xe crw?/yayoz'. "I0i m, ecp?j 21 
6 Kupos, Kat kaficov rb \<x>pCov ovirep tvtKa pe d<77rd£?/ 
8tart(9et avro ovrco? cos dy rco i»pere'p<o <pi/A<p 7rAeiVro?j a£iov 

20 ?/ Kat rots dAAot? crvppd\oi.s, pdkiaTa 5', ecp?/, ra8dra 
rourcpt, 6? T/pty avr6 Aa/3a>i> irapabCbwcn. 

2 toC Kvpov A G : t<£ «i/p<p C E : Kt^p^ D F 3 ^aSoToy del. 

Zeune : 6 •yofioTas D F 5 S> Kvpe D F 7 <pl\iov Zeune : <pi\uv 

D : <pt\ov cet. 8 KaTaAenrcuv . . . (o~vvr)iveo-e)v o § 23 = P (11) : Kara- 
\eiwoov P pr. et fort. H pr. et Med. 55. 19 : Kara\nr<i>v P cor. CAEGH 
et D: KaTaMirdv P s.v. F <ro5 P H A G et D F : <re C E ; cf. 

iv. 6. 4 ; vii. 5. 79 ; viii. r. 20 9 -rroielv D F a.<pei\tTo om. 

C E 10 <pi\ovs KTaaQai <rt Svvacrdat D F kto(o-0o^ Surao-fl^of) P 

11 toiovtovs P, qui in mg. toiout&jj ; cf. vii. 5. 15 : om. codd. 12 fjv 

P D F TTfipao-w/jLfda H A G [P] x e ' l P ovs P D F : x 6f V°»'« cet - 

13 tyyovovs C E H pr. et F [Pl 4kttio-<o P mg. D F toCt'] 

ToiavTo. P D F e\^ev P s.v. D F 14 4k 5e tovtou C E (ev . . . P) 

toO yeyevrjnevov P s. v. DF 15 irpoffflels D: irpoo-e\dd>v F t<J3 

aut »cal omisit P 16 fie] /xev H A G 17 iroie?^ X"P" / ocpei^eis C E 

(non P) WiPCEH: MiAGetDF vdv P C A E G H et 

F : Toiwv D 18 <5 omisit P ut vid. ao-7ra£ei P F 19 outcS 

A H et F pr. t<jS re F rjnerepcp C E <piAif> H A G 

21 TOVTui Hirschig : tovt<p codd. [P] avrb post irapeSuKev) P: 

om. D F irapeSuKe P ut vid. DF 

12* iii SENO*X2NT02 

22 Ti ovv; ecp?/ o 'TpKcivioi, i-neibai' KabovoLOL tkOcooi nal 
^axai Kal ol epot 7roAirai, KaAeVcopei' Kal tovtcov, tra kolvij 
/3o?_»Aevrrcope0a irurrtj oools TTpooi]KCL 7rco? az> ovp.cpopcoraTa 

23 \pcop.(.0a rco cppovpico; Tavra pe?> ovrco ovvyvcocv 6 Kupos* 
e7rei 5e ovvijKOov 01? epeAe 7rept rov cppovpiov, (fiovKevoavro 5 
/cott'7/ cpuAdrretv oloirep dyaObv r)v <pikiov ov, oVrcos atTO?? pev 
7rpo'/3oAo? et?j iroKep.ov, rots 8' 'Arrrrvpiois e7rtreret)(icr/ie'roz'. 

24 rovrcov yeropeVcoj' tto\v bi) TrpoOvpiOTepov Kal 7rAetou9 Kat 
KaSovrrtot rrwerrrpareiWro Kat SaKat Kat 'TpKaVtor Kat 
ovveXiyi) ezTevt^er oTpaT€vp.a KabovcrCcov pikv 7reAracrrat 10 
ets bLopvpiovs Kal t7T7ret? ets rerpaKtrr^tAtouf, -)okcoi' oe 
ro£o'rat ets p.vpiovs Kat i7r7roro£oVai ets x 1 ^ 1 ' 01 "»' Ka ' TpKazuoi 
de 7re£b?Js re o7ro'rrous kbvvavTo TTpooe^irepj^rav kol LiriTeas 
erfe7rA?/pcorray ets SitrxiAioi/S" ro yap irpooOev KaraAeAetpueVoi 
?]crai' 7rAet07j? oikoi avrots t7r7rets, 6V1 Kat 01 Kaoourrtoi Kat 15 

25 ol 2aKat rots 'Arrcri/piois 7roAe'utot T/rrar. orro/j 8e \povov 
eKac9e'£ero 6 Kupos duc/jt r?p' 7rept ro cppovpLov olKovop.iav, 
tcov 'Acrrri/ptcoj' rco/j Kara raCra tcl \copia iroKKol p.ev cnrijyov 
lttttovs, 7roAAot be aTTicpepov o7rAa, c/jo/3o?jue2'oi ?/§?/ 7rca'ras % 
roi/s TTpoo^copovs. 20 

26 'Ek oe roTjrou 7rporre'p^erat rco Ki/pco 6 raSdras /cai Ae'yet 
ort iJkovolv avTco dyyeAot cbs 6 'Arrm/ptos, eVet 7r7j0otro rd 

1 6« iiretSav H A G et P ut vid. 2 Ka\e<raifjcv H pr. et D F [P] 

tovtwv Pantazides : tovtov P et codd. 3 f3ov\evffw/je0a PDF: 

ffvn&ovKfvo-cofxeda C A E G H 4 x w ' ' ptwi) P post /ifv add. 

05»/ CE fnon P) ko! 6 DF 5 ^«Ae H cor. : etxeWe cet. 

6 fat/Toiy DF 7 e1rf\ r)ot A : ?7 G H post twiTeTetxtfffJ-evov a< W. 

elr) C A E G H 8-10 €7r(ei) . . . ire \TaffTat = P ' 12) 8 tovtuiv 

yevofj.evuiv C A E G H : «7rfl 5e toCto eyeveTo P D F prius Kal om. P 

ut vid. D F 9 Kaoovffiwv P ut vid. D F iffTpaTtvovTo P 

ut vid. DF 10 «^TaDfla D F [P] 12 xiAwt/sHAG: Siffxi- 

\lovs CE et D: Sto-/xvpiovs F 13 5f om. CAEGH Sffovs 

D F TrpoffeTrefj^av C A G H : ovveiretv\>av E iirireTs C A E G H 

14 irpoffeir\i)pw(rav DF 15 avT&v DF oti DF: 8t* 

C A E G H prius ko\ om. D F 16 o< om. C A E f 1 H 17 oiko- 
So/xiav H cor. AG 18 twv affcrvpiwv om. CAEGH twv 

Kar avTa x^piwv C A E G H {airri)y(ov') . . . ayye(\ot) § 26 - P (13) 

20 irpoxwpovs CE[P] 22 6 om. CE 7tu0oito to] fJKOVffe 

CE KTPOT IIAIAEIA2 E V. iii 

■nepl tov cppovpiov, \aAe7rcos re ereyKot koX crjjcrKeudtjbiro coj 
ep/3aAcov ets tijv olvtov yo>pav. Zav ovv acprjs pe, a> Kupe, 
rd retx?/ dz> 7reipa#ei?/z' 8tacrcocrai, t<2v 8' oXK<x>v p.cio>v Xoyos. 
Kat 6 Kfpos e^7^e^ ,, 'EdzJ ow it/s m 1 , 7ro're ecr?/ olkol; Kal 6 27 
5 TaSaras ei77ey Ets Tpirip 8et7rzj?/crco eV ti) ?7pere'pa. *H Kat 
rdy 'Acrcrdptoz;, ecp??, otei eKei ?/8?/ KaraA?/\//ecrt9at; ES /zey 
ovr, ec/>?/, oi8a* cr7revo-et ydp ecos ert 7rpoVco 8oKei?s d7retrat. 
'Eyco 8', ecp?/ 6 KCpo?, Trocrraios ay rco arpareTjpari eKetcre 28 
a(pLKOLp.riv; 7rpos rodro 6?") 6 ra8dra? Ae'yer noAv ?/8?/, ob 

10 8e'cr7Tora, e^ets to <TTpciTcvpa koX ovk av bvvaLo petozj ?/ kv 
e£ ?/ exrd 7/pe'pats eA0etz> 77pds rz/v ep?/r olki]<tlv. 2£/ pez> 
tolvvv, ecpr/ 6 KCpo?, d7rt0t cos rdxtcrra' eyco 8' cos dzj 8wardy 
?/ 7Topedcropat. d per 8? v / Fa8dras co^ero* d 8e K{!pos OTjye- 29 
KaAecre Trdz/raf rovs apyovTas t<2v <rvp.p.d)^o>v' Kat ?/8?j ttoAAoi 

15 re iboKovv Kal KaXol KayaOol iraptLvaL- iv ols 8?) Ae'yet d 
KOpos rairra. 

"Az'8pes <rvp.p.ayoL, TabaTas SteVpacfezj d 8oKei ~ao~LV ijp.LV 30 
7ToAAo{5 dcfta etrat, kcll Tavra irplv kcli otlovv ayadov dcp' 
i]p.<2v TraOelv. vvv 8e d 'Acrcrdptos ets Ti]v yj&pav ovtov 

20 ep/3aAetz' dyye'AAerat, bijAov otl cip.a pX\v ripcopeicr#at ovtov 
l3ov\6p.a'o$, otl 8oKet 7J7r' avTov peydAa /3e/3Adcp0ar dpa 8e 
tcrcos KaKetro ewoetrat cos et 01 pey 7rpds ?/pds d<ptcrrdp,ez>oi 
p.i]bev 7jtt' (kclvov kclkov TteLcrovTaL, ol 8e cryy eKetVco drrei» 
dcp' ?/pcot' dTToAoTj^rai, OTt rd^ct ovbiva etKo? o-vy adrco 

2 5 fiov\rjcr(cr0aL elvai. vvv ovv, co avbpes, KaXov tl av pot 31 

1 irapaa-Kevd^oiTo D F 2 « C E eauToD C A E G H : avrov 

D F 7)«/ D F 3 iretpcf^7)v D F 4 ^i/DF 0S1/ om. C E 

^Cj/ om. H A G *o"« 1 F 7 «cos «Vi] ocra; o"i/ D F SoKe?s cureTvai 

C A E G H : Sukus Uvai D : dvai Sok^Ts F 8 Si/HAG: o~vv D in 

ras., F: av <rvv CE 10 to om. CAEGH & y ] e 'av HAG 

eV om. E 15 877 Kal 6 Kvpos \eyti rdSe D F 17 c$o'k6( C A E G H 

18 vcp' 7)ij.C0v ayaBbv H A G 20 ifj.0d\\etv D ; e/j.fia\\e7v F 21 vir'] 

air' C A E G H yue^a f}ej3\d<p9at v-k' avrov D F 22 fVcos om. 

C KaKt-iVos H A G : KaKeivi) E 23 TnjcroeTai H cor. A G 24 oti 
del. Hartman raxa HAG: Tax'CTa C E et F : iis Tax'<rTa D 
25 /3ouA€o-eat DF V. iii SEN0*&NT02 

boKodfxev Trmijcrcu, ei ~f>oOvpcos Vabdra pionOSfoaLfxev dvbpi 
evepyerrf Kai dfxa biKaia rroLoifxev av \dpLV dirobtbovTes' 
«AAa fx-tp Kai ovfxqbopd y dv, cos efxoi boKei, Trpd^aLfxev iffxiv 

32 avrois. el yap iraot (\>aLi>oifxeOa tovs y.ev KaKcos TTOLOvvras 

VtKClV TTetpdifXeVOt KCLKCOS TTOLOVVT€S, TOVS 8' evepy€TOVVTaS 5 

ayaOois vrrepfiaWdfxevoL, clkos €k tcov tolovtcov (piAovs fxev 
irokkovs iffxiv ftovXeoOaL yiyveoOaL, eyOpbv be fxifbeva €ttl- 

33 OvfxtLv eXvaL' ei be dfxeXifoaL bd£aLfxev TaSara, irpbs tcov 
Oecov ttolols \6yots av dWov rreiOoLfxev yapi^eoOai tl iffxiv; 
ttcos 8' dv ToAfxcpfxev iffxds avrovs eTraLveiv; ttcos 8' dv dvTL- 10 
fi\e\}/aL tls iffxcov bvvaLTo FaSara, ei ifTTcofxeO* airrov ev 
ttolovvtos tooovtol ovres evbs dvbpbs Kai TOVTOV OVTCO bLaKeL- 

34 fxevov; 6 fxev ovtcos etirev ol be irdvTes ioyvpcos ovveinfvovv 
ravra TTOLeiv. 

Aye roivvv, ecpif, errei Kai vfxiv ovvboKei ravra, erri fxev 15 
tols VTTo(vyioLS Kai dyipxacTL KaTaXiircofxev eKaoroL tovs /uer' 

35 avTcov eiTLTifbeLOTaTovs iropevecrOaL. VcojBpvas 8' iffxiv dp\erco 
avrcov Kai ijyeicrOco avTcns' Kai ydp obcov efxireLpos Kai raAAa 
lkclvos' iffxeis 8', ecfiif, Kai Xttttols tols bvvarcoTaTOLS Kai 
avbpdot TTOpevcofxeOa, rd eirtTifbeta rpLcov iffxepcov Xafiovres' 20 
dcrco 8' av Kovcporepov ovoKevaocofxeOa Kai evreXeorepov, 
tooovtco ijbLov ras e-TTLovcras iffxepas dpLOTifoofxev re Kai 
benrinpTofxev Kai KaOevbifoofxev. vvv 8', ecptf, iropevcofxeOa 

36 cobe' TTpcorovs fxev dye ov, Xpvodvra, tovs OcopaKOcpopovs, 
etrei ouaA?/ re Kai 7rAaraa if obds €Otl, tovs ra£ia/?x°t'S 25 

1 ya.5d.TT) D F fior)9r)ffoixev C E et D 2 rroiov/xev C A E G H 

3 ^v/xcpopa G e/xol doKel G : ^uol Sokui C A E H : iyu> ooku> D F 

Trpa.Troifj.ev D F 5 ei/epyeTas C E ct F 7 r)ix7v iroWovs D F 

8 ya5a.Tov CAEGIIctF 9 \6yots aWovs 1rei601.111.ev h.v D F 

10 post. av oin. HAG n rj/jas CE ovtov om. CE 

12 Too-oiSe D F 11$' evbs H A G 13 post /xiv add. ovv D F 

ffvveTrrjvovv iffxvpois D F 15 &y*T6 H A G iireiTrep D F 

16 ^XT),uarri D F : xP r )h a - (T ' C A E G H KaraKe iirdifxev D F /uera 

tovtwv D F 18 avrots^ ovt6s D 22 roffui DF TfjStov post 

r)/j.e'pas DF 23 8' om. HAG Tropev6(ie0a AG 24 irpuiTOvs 

C pr. ut vid. : irpwrov C cor. cct. ^7* (riiCEGH: 07« A : avye 

&y* D : ffl &ye F 25 antc iire\ add. &ye 8j/ D F t) om. D F KTPOT I1AIAEIA2 E V. iii 

€)((dv Zv /xerco7rcp TravTas' ?/ oe rdcfts kKao-Tr] ec/)' tvbs itco* 
aOpooL yap ovtzs <al rd)(icrra Kal do-cpakZcnaTa 7ropei'oi/xe0' 
av. tovtov 5' zvtKa, ec/??/, KeAevco tovs OcopaKocpopovs 37 
riyeladai otl tovto fipabvTaTov Zcttl roC o-TpaT€Vp.aros' tov 
5 8e fipabvT&Tov i)yovp.evov avayKi] pabicos (TKcrdai irdvTa tol 
daTTov iovTa' oTav 8e to t&xlcttov i]yi]TaL Zv vvktl, ovbiv 
Zcttl 6avp.acrTov kol bLao-TrdcrOaL tcl o-TpaTi.vp.aTa' to yap 
TrpoTaydzv aTiohLhpao-KtL. Zttl 8e rovrots, ecp?7, 'Aprd/3a£bs 38 
tovs riepo-(jjv 7reAracrrds Kal To^oTas dyeVco - e*7ri 6e roiVots 
10 Avhap.vas 6 y,lijbos to M?/6coi> ire£6v ZttI 8e tovtols v Ep./3as 

TO App,€vi(x>V 1Te£6v ZtTL be TOVTOLS 'ApTOVXCLS 'TpKaVLOVS' 

Zttl he tovtols &ap.j3pdhas to SaKcoy 7re£oV Zirl be TotVots 
Aardpas Kaooycrious'. dyovTtov he Kat oiVot Trd^res Zv 39 
ju.erco7rco pei; roi/s ra^idpxous exoyres, 8e£iovs 8e totjs 7reAra- 

15 aTas, dpLo-Tepovs he tovs To^oTas tov eavTcov TrXaLcriov' ovtco 
yap TTopevopLzvoL koX ev\pi]o~T6TepoL ytyrorrat. Zirl oe rovrots 40 
0! cTKevocpopoL, ecp?/, 7rdrrcoy eireadcov ol he apyovTes avTcov 
Z7TLp.ekeio-dcov O7rcos crvvecrKevacrp.evoL re cocrt Trdvra irpXv 
KO.Qtvhi.LV Kal -rrpco avv rots crKevecri -rrapcoaLV ets ti]V reray- 

20 p.evi]v \copav Kal ottcos Kocrptcos eVcorrat. eVt he tois 41 
o-KtvocpopoLS, ecp?/, rovs riepcras i7T7re'as MaSdras 6 ITepo-rjs 
dyeVco, excoy Kat ovros rovs kKaTovTapyovs tcov LTnrecov Zv 
p.iTco7Tco' 6 8' k.KaTovTap\os ti]v t6£lv dyerco ets eva, coanep 

1 7raj/Tas eV /xeTuircfi C E e/cacrTrj crot F 2 pr. «al om. D F 

&f Trop*voi/xt6a D F 3 KtAevca ante rjyuo8ai D F 4 fiapvTarov 

et 5 fSapvTarov codd. : corr. Hirschig 6 Ocittov 16vto\ (\dao-ova D F 

7 SiacnrntrSai F : 5ie<nra(r0ai H A G : 8iao~Trdo~ao~8ai C E et D rb •yap 

irporadfv CE: ra yap a.Tvoaira(T84vTa D F 8 dprajSas D : aprafidTas 

F 10 dv5payut;as C et F : avopa/j,as D TfC '»'] codd. ter 

tt((ik6v primum iirl . . . dp^viwv ire£6p om. F : primum iirl 

. . . aaKuv irzCpv om. D 11 post vpKaviovs add. dyerco F 

12 dajxfiaTas F 13 SaTa/j.as D : oa/xaTas cet. eV rip D F 

15 tous eavTccv ir\ayiovs CAEGH 17 etprj ot crKevo(p6poi DF 

kiricrSciiCTav CAGH: tirfCTToocrav E 18 (TnfieXeicrdwcrav DF 

Tra^Toiv 07ra)s &i/ DF ira^Ta om. G ig avvT(Tayfxevr]v HAG 

20 zvkoo jxiois CE 21 /xaiSaTas DF 22 dyio~8ca C E 'iirirwv 

HAG V. iii HEN04»X2NT02 

42 01 TTt£ap)(Oi. €77i tovtols fPcip/^ciKas 6 Mt}8os corrauYcos 
toIs eavTou fanr&x?' e7ri tovtols o~v, cb Ttypdn/, to creavTov 
lttttlkoi" Kal ol dAAot 8e t7r7rapxoi pe0' ilv (KacrTOL acpi- 
KOiTo 7rp6s ?/pds. eVt tovtols 2d/cat dyere* ecr^aTOL 6e', 
u>o~TT(p fj\0ov, Ka5oi/rrtoi ^vra>V* 'AAKetW, rry 8e 6 dycoi' 5 
ai>Tovs (TTLpeXov t6 iw etz'at 7rdi'rco?' tS>v o-nLcrOev koX p?/8e'ra 

43 ea vorepov rQ)V criov ltttt(cov ytyrecr&u. eTripeAeicrfle 8e 
tou o-ta)7rfj 7rope?jerr0ai 01 re apx^ovres kul 7rdrres oe ot 
crcocppovovvTfS' 8td ydp rcor corcor ei' t?"; 2-UKri cirdyK?; 
pdAAor ?*/ 8td tcov 6(})6a\p.cov (KacrTa Kai aicr6dvccr6aL KCti 10 
7rpuTTecrc9af Kai to Tapaxdijvai 8e er tt; ruKri 7roAt/ pet£b'r 
errrt 7rpdypa ?/ er r?"; ijp.(f>ci kol bvaKaTaaTartoTepov ov 

44 ereKa ?; re rrtto7n/ dcrKyrea kcu 77 rd£is (pvXaKTea. rds 8e 
WKTepLVCvi cprAaKas, drar p.e'AA?/Te 1'vktos dracrn/rrecrflat, 
XP'7 ws /3pa\VTaTas Kal 7rAet'crTas 7roteto-0ai, cbs p?/8e'ra 15 
?/ er tt; (})v\aKrj dypvirvia 7roAA? v ; oSrra At'patr?;Tai er t?; 
iropzLCL' ijvUa 8' dr copa ?'; iropevecrdaL, m;pati'etr rro KepaTL. 

45 vpets 8' exorres d 8et (KaaroL irdpecrTe ets T?p' eVi Ba/it'- 
Acoros 68oV" 6 8' opp.iop.fvos dei tco kot' ovpav irapeyyvaTO) 

(TT€Cr6aL. 20 

46 'Ek to?Jto?j 8?; coxorro eVt rds crK?/rds Kai tipa a7rto'i'Tes 
8teAe'yorro 7rp6s ctAA?/Aot's cbs p?'?;po2'tKcos 6 Kt>pos o7ro'crots 

47 crvvtTaTTe 7rdrnr 6v()p.d£cov erereAAero. 6 8e Krpos eVt- 1 iir\ 5« D F 
h.y6vTwv ffrpaTtvixa 
7 eo om. D F : eVa C K 8 5e om. E et D n iroaTT«r/0ai] 

■npotffTaffdai H A G Tapax^^ai] Trpax#?)»'a< C A E G H tjj 

om. C E ct D F 12 ol t'lvtKa D F : ovvtita C A E G H 13 5ia- 

<pv\aKTta DF 14 f(pT) (pv\auas DF i^avaffT^o-fffdai DF 

15 ante xp^) ad<l a/tl DF post /cal add. i>s D F 16 antc i) 

add. koI DF 17 o-rifiavu H AG 18 t3a&v\u>va H AG 19 ^7- 

7tiTaTai iirtffOai D F 21 5?/] o5v D F airuvrfs H A G 

22 ^TruVoir . . . Kvpos om. H A G 23 Trao-i»' Heindorf : -nws 

codd. KYPOY I1AIAE1A2 E V.iii 

/xeAeta tovto ZttoUi' iravv yap ovtG> eboKCL 0avpacrr6v etvat 
et ol p.iv fiavavaoi tcratri rfjs avrov Te^vrfs cKao-ros to>v 
kpyaKeCoov ra ovopara, nai 6 iarpbs oe otoe nai tG>v opydvoov 
Kai tG>v (pappaKoov ols -^prJTat irdvToov to. ovopara, 6 5e 
5 orpaTrjyos ovtcos i)KC0los eo-oLTo cocrre ovk elaoiTO tG>v vcp* 
avT<2> i)yep6voov ra ovopara, ols avdyKi] foriv avrco opydvoLs 
•^pr)cr0aL Kai oTav KaraAa/3eu> tl )3ovKi]TaL mi oTav (pvKd£aL 
kol oTav 0appvvaL Kai orav <pOf3i)craL' koX TLpi)craL oe 6tt6t€ 
TLva (3ovKolto, TrpcTTOV avrG) Zcj6k€l etrai 6vop.aori Trpoo-- 

io ayopcvtLV, tboKovv 5' avTG> ol yLyvcoaK€cr0aL boKovvTts 48 
v7to tov apxovTos Kai tov koKov tl ttolovvt(s 6pdo~0aL pdKkov 
ope'yecr0ai kcCl tov alcr\p6v tl ttolzlv paKKov Trpo0vpclcr0aL 
aTT€\(cr0aL. i)Kl0lov Se kcu tovt edoVei etmt avrG> ro ottotc 49 
tl (3ovKolto TTpa\0i)vaL, ovtco Trpoo-TaTTeiv ojcnrep (V OlKCp 

15 eiuot oeo-7ro'rat TTpoaraTTovo-Lv, "Irco tls ecp' vbcop, EvAa tls 
cr-^LcrdTco' ovtoo yap TrpocrTaTTopevoov ets dAA?/Aot'9 re opav 5° 
Trdvres zboKovv avrco koi ovbzis irepaCvfLV to irpoo-Ta^ev Kai 
TrdvTes iv atrta etz'at Kat ovbeis ti) atrta ot/re aicrYj;z;ecr0at 
ovtz (poj3ela0aL opoCoos bia to crvv ttoKKols alrCav eYety bia 

20 Tavra bi] irdvTas oovopa^v avTos orco rt TTpocrTaTToi. 

Kat Kr/jos pav bi] 7reot tovtcov ovtojs (yCyvoocrKtv. 01 5e 51 
crrparicorai tot( p.\v btLirvijcravTes Kai qovKaKas Karacrnjcrd- 

1 yap~] 5« D F eSuKec ante avTcj> C E, ante elvai D F 2 avrov D : 

aiirov F : eavTov C A G H : eavTcov E 3 ante epyajKelciiv add. avrov C, 

eavTOv H A G 6 avTcp f : eavTcp H A G : kavTuv C E et D ai/Tco^ 

avTo7s H A G 7 Aa&uv C E : irpoitaTaXafiuv D F cpvKa^ecv 

C A E G H 8 Tifxftcrai Sehneider : vrav TiyJqaai C A E G H : irpbs tu 
Tt/xrjo^ai D F 6tc-6t(] iruTe C A E G H 9 rb irpeirov H A G 

bvofjLan CAEGH 11 fjcaWov bpeyecrdai om. DF 13 xai om. DF 
elvai eSoKei avTcp C E : avTcp eSoKei elvai D F 14 T( f3ov\otro 

Dind. : oti f3ov\oiTo H A G : (3ov\oit6 ti DF: fiovKoiro C E ovtcd 
H A G : Stc/i C E : om. D : uvtcp F wcrirep . . . ■KpocrTaTTovaiv om. 

C : wcrirep . . . o-xccrdTU) om. E wcrirep] kou D : (io-irep ko! F 

15 irpocTTaTTOvcTi SecriroTat DF 16 irpocJTaTTOfi.evct>v DF: TrpaTTo- 

fxevcav C: TaTTOfxevwv AEGH t€ om. DF 17 irdvres] 

airavTes D F : irdvTes Te C A E G H irpax^fv C 20 avrbs 

irdvras wvu/xa£ev D F '6tco t( D F : biroTe H cor. A G : otco re H 

pr. : '6tco C E irpdrTOi D F 21 ovtw irepl tovtwv D F 22 /j.ev 

om. C E V.iii SEN0#JXNT02 

52 fxevoi. Kal crvcTKevacrdp.evoL Trdvra a ebeL eKOLp.i']0i]crav. rjvLKa 
8' tjv ev p.ecrco vvktcov, ecri']p.i]ve tco KepaTL. Kvpos b (L7tu>v 
tco XpvadvTq otl em ti) oow virop.evoLi] ev tco irpdo-Oev tov 
arpaTevp.ciTos e£//et \aj3cov tovs ap.cp' avTov viri]peTas' jipa\el 
be \pdvco varepov Xpvadvras irapi]v dycov tovs 6a>paK0- 5 

53 cpdpovs. tovtco p.ev 6 Kvpos boi/s i]yep.dvas rrjs bbov 
iropevecrOaL eKehevev ijav\cos' ov ydp ttco ev bbco iravres 
i)aav avrbs be eari]Kcos ev rjj bbco tov p.ev TTpoaLovra 

7TpOVTTep.TTtTO €V Ta£tL, €TtI be TOV l/aTepL^OVTCL eTTep.TTe KaXcoV. 

54 iirel be Trdvres ev bbco i)aav, irpbs p-iv Xpvadvrav LTTireas 10 
eirep.^ev epovvras otl ev obco ybi] TrdvTes' dye ovv ijbi] 

55 OaTTOv. clvtos be irapeXavvcov tov Ittttov els to irpdaOev 
ijav\os KaTeOedro rds rd£eis. koI ovs p.ev XboL evTaKTcos 
Kal o-LcoTn) IdvTas, irpoaeXavvcov avrols rives Te elev rjpcora *cal 
eVet ttvOoito eTTi]veL' el be tlvcis Oopvfiovp.evovs alaOoLTo, to 15 
aiTtoy tovtov ctkottcov KaTaaj3evvvvaL tijv rapa\i]v eireLpaTO. 

56 *Ey p.dvov TTapakekeL-TaL ttjs ev vvktl eiTLp.e\eias avTov, 
otl irpb TravTos tov aTpaTevp.aTos TreCpvs ev^covovs ov ttoWovs 
TTpovTTep.Trev, ecpopcop.evovs vtto XpvadvTa Kal ecpopcovTas 
avTov, cos coTaKovo-TovvTes kol el ttcos dkkcos bvvaLVTO 20 
alo-Odveo-Oai tl, ai]p.aivoLev tco XpvcrdvTq o ti Katpos boKou] 
elvaL' dp\cov be ko.1 eirl tovtols i)v bs Kal tovtovs eKoap.eL, 
Kal to p.ev d^Lov kdyov eai]p.aLve, to be p.i] ovk ijVco^keL 

2 4v fj.((Ti l > H A G : tic fx((rwi> C E et D : 4v /xtffwv F «V^aii/e 
E et D F 6?7T€ C A E G H 3 o5y~} e V H AG cTrifx<vui C E : 

(TriLLfvot 5?? D F : *ir6ntvoi A : eiroVeyoi G H : corr. Schneider et Dind. 
4 post <?|j/€i add. 5e CAEGH avrbv CAH et F Ppaxb 

A G 5 irapijv xp^ffdvras D F *x wv ^ F 6 post licv add. 

olv D F 5our roi/r D F 7 ticfAevffev C E et F fjavxov 

eois &yye\os e\0ot DF ov . . . fjffav^ ort TrdvTes iv 6Scj> D F 

8 tj) 65ij5l rij> avTtf DF 11 prius ^87;] ^o-av D F posterius 

t/Stj om. C E et F, sed &yt Stj oSv D 14 ontves thv D F tjpcTo 

CAEGH 15 aiffddvotTo DF tov D F 16 rapaxv^, apxvv 

D F 17 Trapa\f\ciirTai F : irapc\c\itiTTO D : irapa\t'tTreTat C A E G H 

l8 ffTpaTOTTtSoU DF 19 i(pOpwVTCS H AG 20 WTaKOVffTOVVTaS 

DF: vnaKouffrovvTis HAG: vicaKovffTovvTas CE SvvavTat DF 

21 ti om. HAG 22 «VI toutuj^ tJs i\v F: tirtTdTTwv els "/jv D 

23 a£tov /xtv D F KTPOT nAlAEIAS E V. iii 

Xeyoov. ri]v p.kv 8? v / vvkto. ovtojs eiropevovTo- e7ret 8e 7]]j.epa 57 
iyeveTO, tovs p.ev KahovcrLOJV liririas, otl clvt&v Kal ol 7re£bt 
kiroptvovTO ecr^aroi, 7rapd tovtols Kare'At7rej>, cbs p.?/8' ovtol 
\j/lXol t7T7re'coi' toiezr tovs 8' dWovs ets r6 Trpocrdev irape:- 
5 Xavve.LV eKeXevcrev, otl Kal ol 7roAe'ptot kv rco TrpocrOev i]crav, 
oircos et rt 7rou eVavriorro avrto, airavTuii eyu>v tt)v lcryyv 
iv rd£et Kal /xd^otro, et re' tl ttov cpevyov dcpOeu], co? ef 
erotp.oraro?j 8tcoKot. T/o-ay 8e avrco atet TtTayp.e:voL ovs re 58 
Stco/cetf 8e'ot Kat ovs 7rap' avrco peVetzr Trdcraz; 8e tt]v tcl£lv 

10 Aut^yat ouSeVrore eta. Kupos /xey 8?/ otVcos ?/ye ro crTpd- 59 
Tevp.a* ov ueVrot avTos ye p.ta x^P? *XPV T0 > ^AA' dAAore 
dAAa^j/ irepLeXavvcov ecpecopa re Kat e7rep,eAeiro, et rou 
heoLVTO. ol p.ev §?/ dpcpt Krpoz> ovrcos eiropevovTO. 

'Ek Se roij raSdra t7T7rtKo{5 rcoy owarcoy rts dvbpStv IV 

15 e7ret ecopa avTov dcpecrrj/Ko'ra a7ro rot> 'Acrcr?jpio?j, evop.Lcrev, 
et rt oiVos' TrddoL, avTos av Xaj3eLV 7rapd roO 'Acrcr?jpio?j 
7rdz'ra rd raSdra* oiVco 8?) 7rep.7ret rtjjd rcoi» ea?jro?j ttlo-tujv 
7rpos roy 'Acra-jjpto?j Kat KeAeJjet rdf toVra, et KaTaXdj3oL 
?/8?j eV r?/ raSdra X^P a T0 'Acrcnjptoy crTpaTevp.a, XeyeLV 

20 rco 'Acrcrjjptco 6'rt et fiovXoLTo evehpevcraL, Xd[3oL dv TahaTav 
Kal tovs crvv avrco. h]Xovv 8e eVereAAero 6V?ji> re et^ey 2 
6 raSdras hvvap.LV Kal otl Kupos ov crvveiroLTo avrcp* Kat 
r? v /y 6882; e8?/Acocrei> rj irpocrLevaL pe'AAot. 7rpocre7re'crretAe 8e 
rots avTov otKeVats, cos 7rtcrre?jotro p.dXXov, kol to retxos 6 

1 eiropeiKTo C E et F 2 toi/x /xev Tcij' D F : r&v p.\v C E G H : to 
fjXv A 3 ecrxaToi (-J' D; tiropcvovTO D F KaTtAtnrtv D F 4 e/ei/ 

D F 5 iictAevev C G H 6 ti] Te H A G et D ivav tio?to] 

ivavTiov D F b<p' ai)Tq> %x<»v iv Ta|ei t)\v icrxvv /j.cLxoito D F 7 ti 

om. HAG d>s] ottws G et D 8 SitoKoiev DF Se om. 

A H del E G et F post TtTaynivoi add. ei Seoi Sicoyfxov D F 

9 eooT^ D F 1 1 7e om. C E SaAotb] aVe C E 13 SeWo H, unde 
$4oito A 14 yaSaTa H A G et D F : -yaSaTou C E 15 post ivo/xiffev 

add. 8ti G et D F 17 to yaSaTov F : to yaSaTa D : to. ayada. C E G : 
TiryaflaAH (19 ^aSaTa codd.) 20 Aa/3oi &i/ D F : Aa/3e?j/ C AEG H 

21 Tovs aAAoi/s tovs ffuv D F 22 Svvafj.iv post e?xei / D F ffvveizoiTO 

DF: ffvvtiireTO CAEGH 23 f fj.e\\oi (-ei D) irpoffievat iSiiAoiffzv 

D F post Se add. /ca) D F 24 auToC CAEGH: eai/ToD D F V. iv EENO*i2NT02 

(Tvy\avev avrbs €\o)V tv ti} VabaTa x^P? irapaoovvat rc3 

Acroiyuoj xal ra tvovTa' T/fetr 6e nal avTos €(f)arrK€v, ei p.€V 

bvvavro, airoKTtivas TabaTav, ei 8e pa'], ws crvv tu 'AtrcrvpCiQ 

3 to \olttov €(t6]X€vos. e7ret 8e 6 €Ttl raira raxcVts ZXavviov 
tos bvvaTbv i]V Ta\icrra ac/uKZ-eirai TTpbs tov 'AtrcrvpLov Kal 5 

tbl']\0)(T(V €Cp' a i]KOl, CLKOVO-aS €K€U'OS TO T€ \LOpioV €vdvS 

7rape'Aa/3e Kai ttoWijv lttttov €\lov Kal dpfxaTa €Vi']bp€V€V €V 

4 KLO]xats adpoais. 6 8e VabaTas ws eyyvs i]V tovtlov tlov 

KO)]Xt01', TT€p.TT€L TLVCLS TTpobl€p€VVl]LTOp.€VOVS. O 8e 'AcrcrVOlOS 
tOS tyVLO TTpOLTLOVTaS TOXJS bl€p€VVl]TLLS, (f)€Vy€LV K€\€V€L Up- IO 

]xara k^avaoTavTa bvo ?/ Tpia koX lttttovs 6\iyovs, los 5?/ 
(po[3i]d€VTas Kal 6\iyovs ovras. 01 8e bi€p€vvi]Ta\ tos tlbov 
Tavra, avToi re ebitoKov Kal tlo VabaTa KareVeto/r *ca! os 

€c^aTTaT1]0€ls btO)K€L aVCL KpLlTOS. ol 0€ WcTCTVpLOL, tOS €boK€L 

5 a\to(Ttp.os €ivai 6 Vabdras, avioTavTai c-k rijs €V€bpas. KaL 15 
01 Lxkv ap.(f)i ra6drar ibovres o)cnr€p €lkos €(p€vyov, ol 8' av 

6)(TTT€p €LKOS ZbitOKOV. Kai €V TOVTLO 6 €TTL(3ov\€VO)V TLO 

VabaTq 7ratet avTov, /cat Kaipias p.€V Tr\i]yi]S ap.apTav€t, 
tvttt€1 8e avTov ets" tov cbjutoi» Kat TtrpojrrKet. TTOLijcras 8e 
rouro e£tVrarat, eojy crvv Tois bLtoKOVtTLV €y€V€TO' eVei 8' 20 
€yvd)cr6r] bs i]V, 6fxov bi] [crvv tois 'Acrorynois] Trpo8vp.o)s 

6 €KT€il'0)}' TOV LTTTTOV CTVV TLO /SacrtAet €bitOK€V. €VTai'da 8)/ 
ijkicTKOVTO ]X€V bij\0V OTL OL fipabvTaTOVS €\OVT€S TOVS 'lTTTTOVS 

vtto tlov Ta\icrTO)V' i]bi] 8e p.d\a ~dvT€S ttl€(6]X€Vol 8ta to 

i t Tvxfv C E yatdruv C A E G H Sovvai D F 2 t<pn) D F 

3 Swarat dwoKTUvai C E 4 t£eAavvu>v C E 6 TrapiAafitv 

tvBvs C E 7 KaTaAa/x&dvu D : TrapaAa/j.fZdvti F 9 vpotptvfrjcro- 

fxtvovs DF 10 Sitpewi/^ffo^Tas DF: Sttpfj.r]vevTdi C E 11 a>r 67;] 

TiStws 5t] A H : 7)5Va>s 8f G 12 Sifp/xTjKUTai C E : irpoStepfi/vTjTal 

H i\ G : TTpoepfoj/fjTai DF 15 tiidtws dviffTavTai DF 16 tiptvyov 

. . . ttKos om. HAG 17 tixrirtp tiKos dcl. Cobut 20 £'u>s] a>s D F 

SidiKovcrt yivono D F 21 fty] isHAG (5/toD 5f> ffuv to?s dacrvpiots 

A E G H : i/uoo 5' i)v tv tois aaavpiois C : o/ioO 877 6 ao"o"ijpios D F : d/xov 
St) &v to?s ao-ffvpiots Hug : seclusi post Pantazidcn quod interprc- 
tamentum videtur esse 23 txovrts tous 'tiritovs CAEGH: 

'lirrtovs txovTts D F 24 Tax»ffTous Cobet ^S?;] i)o-av 

DF KTPOT I1AIAEIA2 E V. iv 

KaTaTtTpvcrOai v~b tijs -opeCas ol tov YabaTa bnrets Kado- 
pwo-i tov Kvpov irpoo-i6i'Ta crvv tco crTpaTevp.aTL' boKelv oe 
Xprj acrp.evovs Kal wcnrep els AtjueW e* xei/x<Sros TTpocrqbepe- 
adai avrovs. 6 be Kvpos to p.ev irpcoTov e6avp.aaev cos 8' 7 
5 eyvco to Tipayp.a, ecrTe p.ev iravTes evavrCoL ijXavvov, evavrCos 
Kal ovtos ev Ta£ei fjye tj]v crTpaTLav cos be yvovres 01 iro- 
\ep.LOL to ov eTpairovTO els cpvyr)v, evravda 6 Kvpos bLcoKeLV 
eKeXevcre Tois Trpbs tovto T€Tayjxevovs, avTos be oiiv tols 
aXkoLS eiTreTO w? coeTo crvpcpepeLV. evravda bi] Kal dppaTa 8 

10 fjkCcrKOVTO, evLa p.ev Kal €kttlttt6vtcov tcov i]Vi6)(Lov, Ttov p.ev 
ev Trj avacrTpocpi], tcov be Kal aWcos, evLa be kol irepLTep.vo- 
p.eva vtto tcov ltttt€cov [^Aurjcero]. kcu cnroKTeCvovo-L be aX- 
Kovs re ttoWovs Kal rbv iraCaavTa YabaTav. tcov pevTOL 9 
~e£cov ' AcrcrvpCcov, o\ eTvyov rd Yabdra yjx>pCov TroAiop- 

15 KovvTes, ol p.ev els to relxos Karecpvyov to dirb Yabdra 
airoaTav, 0! oe cpdaaavTes eis ttoKlv tlvci tov ^ AcrcrvpCov 
IxeyaXrjv, evda Kal avrbs o~vv toIs Ittttols Kal tols dpp.ao~L 
Karecpvyev 6 'AcrcrvpLOs. 

Kvpos p.ev bi] bLairpa^apevos ravra e-rfhvax^p^ cis Ti\v 10 

20 Yabara \copav kol TrpocrTa^as oils eoei ap.cpl tcl alxpd- 
\cora ex eLV > (v @ v s enopeveTO, o)S €ttlo Ke^aLTo tov Yabdrav 

1 KaTaTerpvcrOai D : KaraTeTpwadat d F : /caTaTOTTecrfloi C A E G H : 
KOTOT«Ta(T0ai cit. Schneider ot om. D F yaSaTov C E et 

D Kadopwat 5e D F 3 xpV aafievovs Kat F: xPVC^f^^ovs Ka ^ 

rjSews H A G : xpV aafievovs Kal i)5ews C : xP*) o-afxevws koI fiSews 
E et D f 'sHAG Ai/xeW D F f Vom. HAG 5 «Vt* 

fxiv DF: isCAEGH avTioi et avTios D F 6 ^yev 4v Ta|ej D F 

7 ov Kal D eTpaTTovTO D F : eV po.TT7]0 av A E G H : iveTpdirrjoav C 

tvravOa S77 D F eKeAevcre SiwKetv D F 9 etireTo ante <rvv D F 

eVfla D F 10 fjAio-KovTo C A E G H : fiKio-KeTo D F ko! . . . twv 

ftev om. H A G 12 T)\i(TKeTo seclusi airoKTeivovai 8e C A E G H : 
atroKTeivovcrtv DF 13 iraicravTa' iraTba tov C E : iraicravTa tIv D 

(14 -yaSaTo codd. 15 ante 01 fxhv add. oi ir\e7o-Toi avTwv D F KaTe'- 

rpevyov C A E G H yaSaTov C A E G H 16 toC aacrvpiov C E G H : 

tuiv aaavpiwv D : twv aaavpiov F : aaccvpiov A 17 toIs apfxaot Kat tchs 

'i-rrtrots D F 18 KaTecpevyev C A E G H 19 eiravexwpf ' D F irpoj 

CE 20 -yaSoToi/ C A E G H ofy] ws C E irepi C E 21 e^eiv 
om. C E eirtoKtyotTo H A G v. iv SEN04>ilNT02 

77009 exot Zk tov TpavpaTos. -opevopevco be avTco 6 VabaTav 
i—Lbebepevos ijbr\ to Tpavpa a~avTci. Ibcov be axiTov 6 
KC'p09 ijcr0i\ re tcal e1~ev 'Eyu) oe 7rpo9 cre f\a €tti(tk€\J/6' 

11 ijlcvos 7ra)9 €\eLs. Eyai 6e y, ecpi\ 6 Yabaras, val pa rov9 
Oeovs ~e eiravaOeacropei^oi i)a ottoios rt9 7rore <paivr\ Ibeiv 6 5 
T0iavTT\v i\rvyi\v eyu>v octtls ovt olba eyojye o rt vvv epov 
beopevos ot/re p.i\v v~oo-y^6p.€i'6s ye uot ravra —pa£eiv ovt 
ev ~e~ovQcos vtr ep.ov et9 ye to tStov ovV otlovv, ciAA' ort 
rov9 cf)i\ovs ebo£a croi tl 6vi\craL, ovtco uot TTpoOvpcos eftoij- 
Oi\~as w9 PW ro ue^ e7r' euot otxouat, ro 6' e7rt crot ~e~co~- 10 

12 uat. ov p.a tovs Oeovs, S) Kvpe, et i\v 0109 ecrju;.' e£ apXV? 
Kal e~aibo~oLi\~ap.i\v , ovk o?5' av et eKTi\crap.r\v iralba rotovror 
7repi eue' # e7ret aAAo?J9 re ot6a 7rat6a9 Kat tovtov tov vvv 
'Atrcrvpicov /3acriAe'a tto\v TrXeico ?/6?/ tw avrov —arepa avia- 

13 ~avra i\ cre vvv bvvarai avLav. Kal 6 Ki>po9 7rpo9 ravra 15 
et7rez' c56e* 9 Q, Yabara, t/ ttoAv uet£bi> 7rapet9 Oavpa epe vvv 
Oavpa^eLS. Kat rt 6r/ tovt €~tlv; €cpr\ 6 YabaTas. "Ort 
toctovtol ueV, e<j)i\, Ylepcrcov e~~ovba~av ~ep\ ~e, toctovtol b\ 
Mi\bcov, roo-oijroPoe 'TpKavicov, —civTes be 01 Trapovres 'Ap- 

14 pevicov Kal SaKcov Kal Kabovcricov. fcat 6 ra6dra9 e~i\v£aTO' 20 
'AAA', Si ZeC, ec/??/, Kal rorrrot9 7ro'AA' ayaOa. bolev ot ^eot, 
Kat 7rAeto"ra rw atrto) roij Kat tovtovs tolovtovs elvaL. 
07ra)9 pevTOL ovs kiraiveis tovtovs, a> Kvpe, ^evicrtopev KaAw9, 

1 ttirws D F €X"' H A G : «x €1 CE et D F Tpou^toTor] 

aTparevfj.aTOi H pr. et F pr. 2 ^87; ante <5 D F anrii/Ta D F 

o Kvpos avTov D F 3 5f om. C ?7o] <i<pr\ D F 4 7rajj 

C et D F : 8?ra>r A E G H ?x«* C A E G H : 6 X «'s i-optv6ixr)v 

D : t)(ois i—optv6ixr)v F f-yai 5e t/Trej/ »DF 5 6iro?6s Tts ~oTt 

D F : oVm CAEGH 6 «701 D F vvv om. D F 9 0-01 

«5o{a DF ai^o-oi II AG ovtus A H et F 10 «V om. 

C E : iv F 1 1 S> Kvpt om. H A G 12 ^ om. D F ' iraTSo 

7tot' av toiovtov D F : toioCtoj' -rrarSo C E 13 t« om. D F tov 

vZv'] vvv Thv CAEGH 14 ^ CAEGH: J)| DF aiVroC 

F: «aoToG CAEGH 15 yO»' om. AG 18 —tpcrwv t<pi) DF 

19 apfxtviwv~\ vpKaviwv DF 21 t<pr) om. CE 23 ko! ii—ws 

D F ante ^eviawfxtv add. <cal C E G H koAws^ ko) &AAa»s 

CAEGH KTPOT I1AIAEIA2 E V. iv 

be\ov Tabe cfeVta ola eyto {bovvaC) bvvapaL. ap.a be —pocr- 
ip/e -ap.-o\\a, toare /cat OveLv rbv j3ov\6p.evov Kal £evL£e- 
crdai —av to orparei'//a acftco? tG>v Ka\5>s —e~OLi]p.evo)v kol 
Ka\o>s crvp.{3avTO)V. 
5 'O be Kabovmos o>-Lcrdocpv\aKeL /cat ov p.eTecr\e ttjs otw- 15 
cfecos* j3ov\6pevos be koi avTos \ap.—pov tl —0Lr}craL, ovtc 
avaKOLVtocrap.evos ovre el—ojv ovbev Kvpco KaraOel ti]v —pbs 
Ba(3v\a>va yj&pav. biecr-acrp.evoLS be tols l-ttols avrov 
ci—lcov 6 'AcrcrvpLOS eK Trjs eavTov -6\eo>s, ol KaTecpvye, crvv- 

10 Tvyyavei p.a\a crvvTeTa.yp.4vov ex m ' to ovtov crTpaTevp.a. 
cls 5' eyrco p.6vovs ovTas tovs KabovcrLovs, e—LTLdeTa.L, Kal 16 
tov re apyovTa to>v KaSouo-tcoi» ci-OKTeLveL Kal aWovs tto\- 
\ovs, Kal L——OVS tlvcls \ap.(3aveL to>v KabovcrLojv koI r)v 
dyovTes \eLav ervy\avov dcpatpetrat. /cat 6 p.ev ^AcrcrvpLOS 

15 bLu>£as a\pL ov dcrcpa\es coero eu*at a~€Tpd~€TO' ot oe 
KabovcrLOL ecrto^ovTo ~pos to crTpaTo—ebov dpcpt beL\rjv ol 
Trpcorot. Kupo? 5' co? r)o~6eTo rb yeyovos, a.-r)vTa re rots 17 
KaSofcnois Kat ovTLva l6ol T€Tpoop.evov ava\ap.{3dvtov tovtov 
pCev wf TabaTav e~ep~€V, ottojs Qepa-evovro, tovs 6° aWovs 

20 o-tiy/carecrKT/rou /cat ottcos to. e-LTi]beLa e£ovcn crwe-ejxe^elTO, 
~apa\ap.(3dvcov Ylepcrcov tcov oportpcor crwe—L]xe\r]Tas' ev 
yap tols tolovtols ol ayadol e~L~ovelv e6e\ovcrL. koX clvloj- 18 
p.evos p.ei'TOL lcr\vpo>s brj\os rjv, cb? kol to>v dWtov benrvovv- 
tcov r)vLKa topa rjv, Kvpos ert crvv rots v—r)peTaLS /cai rot? 

1 ra5e] to D F Soiivat add. Laar irpo^ye C E (errat 

Hug) 2 irafxiroWa D : Trai/Ta iroWa CAEGH : iravra ira/x- 

iroKKa F 3 /caA&is] Ka\S>v H A G 7 ouSev] Tt C E 

T<p /cvpy D F Karedet D F 8 Sieffirafffj.evois D f : 8i€a~7rao"- 

/jtevovs F : Stecnrapfj.evois C : Steairapfxevos A E G H avrov D 

9 of Dind. : o5 C A E G H : oZ Sv D F 10 /xdAa St) D F 

auTov F : eauToO C A E G H 12 &pxov C E 13 Tivas] 5e 

ttoAAouj D F 15 &\pts C A E G H : fitxpts D : jxexp 1 ^" x 7 " ir ^ |/T| « 

D F T6 om. C E et F 19 direVfyUirei/ D F Otpairevaotro 

CAEGH 20 KarecrKrivov Schneider exoiey D F 22 o-uce- 

TrnroveTv D F 6e\ovcrt C post e0e\ovcrt add. /cat dj/e?»/ e0f\ovffi 

H mg. A G : Suidas s.v. ave7v 23 post jxevrot add. outos D F 

is]J$CAGH 24 ^vtKa ^Stj D F V. iv SEN0*&NT02 

larpois ovbeva eKtov aTi]p.e\i]Tov TTape\eL7Tev, dAA' ?/ avT07TTi]s 
e(pecopa i] ei p.i) avrbs e^avvroL, TTtpLTTtov cpavepbs i)v tovs 
6epaTrev(rovTas. 

19 Kal tot€ piev ovtcos eKOLp.i]6i]o-av. ap.a be rr/ i)p.epq. 
Ki]pv£as (TvvUvai rtov piev d\\tov tovs dpypvras, tovs be 5 
K,abov(riov$ drravTas, e\e£e T0ia.be. 

"Avbpes 0-vp.p.axpt., dv6ptoirLvov to yeyevr]p.evov to yap 
ap.apTa.veiv dvdptoirovs ovras ovbev oXop.ai 6avp.ao-Tov. d£ioi 
ye p.evToi ecrpiev tov yeyevi]p.evov Tipa.yp.aTos tovtov aTro\av- 
craC tl dyadov, rb p.a6elv p.i]TTOTe bLao-nav airo tov o\ov 10 

20 bvvap.LV acrdeveo-Tepav rrjs rtov TToX.ep.Lutv bvvdp.etos. /cai ov 
tovto, etpi], \eyto tos ov bel ttot€ Kal eXa.TT0VL Ztl p.opCu> 
levaL, ottov av bei], ?/ vvv 6 KabovcrLos to^TO' dW edv tls 

KOLVOVp.€VO$ OppLCLTaL TtO 'tKaVtO fi01]6l]0-aL, eCTTL p.€V CLTTapTT]- 

drjvaL, ecrTL be tu> virop.evovTL e£a7raTi]o-avTL tovs 7ro\ep.Covs 15 
dAAoae TpexjraL aTrb rtov e£e\i]\vdoTtov, cotl be dWa irap- 
eypvTa TTpdypaTa tols Tro\ep.CoLS tols tpC\oLs datpd\eLav 
TrapexeLV /cai ovtio piev oib' 6 xtopls tov direoTat, dAA' e£ap- 
Tijo-eTaL rijs la^yos' 6 be aTre\i]\vdtos p.i) dvaKOLvtoadp.evos , 
oTTOV av ?/, ovbev bLacpopov irdo-\eL 1] el p.6vos earpareveTO. 20 

21 dAA' dvTL piev tovtov, ecpi], edv 6ebs 6e\ij, dp.vvovp.e6a tovs 
7To\ep.Covs ovk eis p.aKpdv. dAA' eireLbav rdxiora dpiorr/- 
cri]Te, a£to vp.as evda t6 Trpdyp.a eyevero' /cai dp.a piev 6d- 
\j/op.ev tovs Te\evTi']o-avTas, dp.a be beC£op.ev tols 7ro\ep.CoLs 
evda KparrjaaL vop.C(pvaLV evTavda aAAous avrtov KpeCrrovs, 25 

1 irap*Ai7rei' D : KaTtKtirtv C : KaTtAttirtv A E G H 3 Otpairtii- 

aovTas D : OtpairevovTas cet. 6 ira^Tay D F 7 avBpunrivov 

jj.tv D F post ytyev7i/j.fvov add. irddos D F 8 ol/j.ai D F 

&£tov nevrot ye rjfiTv tov D F 9 tovtov irpdyfj.aTos D F 

11 ov om. CE 12 S^rroTf DF «'Aottoi'» «t«j ttTt l\da- 

ffovt D : ffri l\daaovt F 13 iiirov av cod. Meermamiiamts : iroo 

av H A G : iroC av C E : 07roVaj' D : 6tt6t' av F fjv D F tiCE 

14 Ktvoitfxtvos C E et D a7raTTj07Jvai codd. ; correxi coll. 1. 18; 

o-^aArjvai vel i)TTi)9rivai cit. Herwerden 18 ou5' 0] ovoi II AG 

19 airt\6uv D F 20 Sttoo av rj om. H A G ovtitv ti DF 

21 ^DF 23 post v/jas add. ^701 DF 25 vofjiaovatv H AG 

KptWrovs avTwv C E KTPOT EIAIAEIAS E V. iv 

i)v 6eos deKi]' eav be pi] dvT€7Te£uo<TL, Kav<rop.ev avToiv rds 
Koipas <al bijcocropev Ti)v \c2pav, tva p.i) a i)pds eirouqo-av 
6pc2vTes tixppaCviovTai, dAAa ra eavrc2v /ca/ca decapevoL dvL(2v- 
Tai, Kal 0770)? ye p.i]be to yoipiov fjbeojs 6p<2aLV ev6a /care- 
5 Kavov i]p.<2v tovs crvpp.d)^ovs. ol p.ev ovv aAAot, ec/)??, 22 
dptcrrcire toVres* vpels be, a> Kabovatoi, TrpooTov p.ev direX- 
66vt€s ap^ovTa vp<2v avT<2v eXecrde rj-irep vpXv vopos, ocrrts 
vpoiv e7rt/xeA?/rrerat <rvv tols deoXs Kal o~vv i]puv, dv tl irpoo-- 
0€1]<t6c (TTtibav be eA?/rrt?e, irepxj/aTe irpos ep.e tov alpe- 
io devTa koX d/?trrr?/crare. o\ pkv bi) TavT eTTpa^av 6 be Kvpos 23 
e7ret e£i]yaye to crTpaTevpa, /careVr/jcrer els rdcfir r6r ?//>?/- 
pevov vtto toiv \\abov<rio>v koI eKeAevcre tt\i]ctlov avTov dy€LV 
Ti]v rd£tr, ottcos, €<f))], dv bwcopeda, dvadappvvojpev tovs dv- 

bpas. OVTOl bl) €7T0p€V0VT0' Kal e\6oVT€S edaTTTOV p.€V TOVS 

15 KaSovcrtot':», ebrjovv be Ti]v ywpav. TTOLi]<ravTes be ravra 
aTri)k6ov rd e7rtr?/8eta e/c tijs TroXep.Las eyovres ttuXlv els Ti)V 
TabaTa. 

'Evvoijcras be otl ol Trpbs ovtov dcpecrT^KOTes ovres 7rA?/- 24 
(tlov Baj3v\<2vos /ca/ccos 7reirror*rat, dv /x? v / avros aiel irapi), 

20 OVTOiS 0<T0VS T€ T<2v 7T0\ep.L0)V d(f)L€L, TOVTOVS €K€k€V€ KeyeLV 

rcp 'Acrcrupico, /cat ovtos Ki]pvKa eTT€p.\j/€ 7rp6? ovtov raird 
XeyovTa, otl erotjuos et?? tovs epya^opevovs Ti]V yfjv eav Kal 
pi] dcu/cett*, et Kal eKelvos (3ov\olto eav epyd^eadaL tovs t<2v 

1 eav~] ^DF ai>Tt£ia<Ti C E Kav<ro/xev C E : Kav<ra>fjiev H A G 
et D F 2 8T)ai<ra>ij.ev H A G et D 4 Kal orrws . . . 

<rv/j./xd.xovs in codd. post Otbs 6e\r) scripta post aviwvrai trans- 
ponenda esse sensit Schneider Ml^l W ^ia C E KartKatvov D F : 
aTreKTetvav C A E G H 7 avrSiv om. C E 8 vi^lv C fjv D F 

9 i-rreiSav Se fKricrde om. D F post eArjcrde add. /cal api<TTi)<Tr]Te C E : 

«aJ api<TTr)creTe H A G : /cal apicnr)cTavTes D F : del. Hug ; correxi et 
transposui rrp6s /teHAG n erreiSr} D F ko.1 KaTecrrqcrev 

DF 12 tavTov F: avrou cet. 13 ^ DF 14 e^eKQovTes 

CE /U6j/ om. CAG ("17 yaSara codd.) 19 koXws H A G 

rrr,crovTai A H cor. |i; DF ale\ om. D F 20 ac^iTj codd. 

»cal tovtovs DF eKeKevcre CAEGH 21 rauTa codd. : corr. 

Dind. KeyovTa raCra E et D 22 eav post ei"?; D F Ka\ om. 

DF 

XEN. CYROP. 18 V. iv SEN04>JQNT02 

25 TTpbs avruv aq)i(TTr\K()T<jt)V epydras. Katrot, ec/n/, av piev 
av Kal bvvi] K(ti\veiv, 6\iyovs rivas KU)\vaeLS' 6\iyi] ydp 
errrt Xo>pa h Ta)V irpbs eue a^ffrr^KoVco;** eyco 8e ttoWijv 
dv aoL \u>pav e<i>i]v evepybv elvaL. els be ti]v tov Kaptrov 
Kopubijv, eav p.ev Tr6\ep.os ?), 6 e 7riKparcor olpiaL KapirhxreTaL' 5 
tav be elpi']Vi], bij\ov, ec/??/, ort av. eav ueVrot tis ?/ tcov 
eucov ottAo avTaiprjTai o~o\ ?/ rcov cru>v ep.oi, tovtovs, ec/j>/, 

26 cbs av bvvo>p.e9a eKarepot ap.vvovp.e6a. Tavra e7rtaTetAas 
rco Ki']pvKi eirep^l/ev ai/Tov. ol be 'AaavpLOL cos yKovaav 
TavTa, irdvra e-rroiovv ireiOovTes tov /3acriAe'a cr?jyxcop?/o-ai 10 

27 TavTa koI otl p.LKpoTaTOv tov iro\ep.ov \LTrelv. koX 6 'Acrcr?j- 
ptos ueWot etre vtto tS>v 6p.o(f)v\o>v TreLadels etre Kai avrbs 
ovto) (3ov\i]$els avvi']veae ravra' Kal eyevovro avvdijKaL tols 
p.ev epya£op.evoLS elpi']vi]v etrat, rots 0' 6ir\o(p6poLS iro\ep.ov. 

28 raCra p.ev 8?/ 8te7re'7rpaKro 7repi toov epyarcor 6 KPpos- ras 15 
ueVrot vop.as to>v kti]vo>v toxjs p.ev eavrov (pi\ovs eKe\evae 
KaTaOeadaL, et (3ov\olvto, ev Tij kavr&v e7rtKparei<r r?/i> oe 
rcoy iro\ep.io>v \eiav ijyov o-rrodev bvvaLvro, biroos et?/ 77 
orpareta i]bio>v rols rrvuucixots. ot pei' yap KivbvvoL ot 
avroi Kai ayeu ro?3 \ap.j3dveLV Ta e7rir?/8eia, 7; 8' eK rwr 7roAe- 20 
utW Tpoqbi] Kov(poTtpav Ti]v arpareiav eSoVet 7rape'xei''. 

29 'E7rei be irapeaKevd^eTo ?/8?/ 6 K?3pos o>s dirLwv, iraprjv 6 
rabdras ctAAa re 8<3pa iroWa Kai iravTola (f>epo)v koX aycoy 
cos ai> e£ otKOu peyaAoi 1 , Kai t7r7ro?JS 8e ?]ye 7roAAovs ac/?eAo- 

1 aurb^ D F : kavThu C A E G H «> <ri /»Jj/ HAG et DF: 

<tu (<pt) C E 2 ^DF *ca)A.u6(y CAEGH 3 x^P a j 7V 

D F 4 &v om. C A E G H x^P 01 ''] 7^" DF 5, 6 »V ter D F 

5 Kponwv D F 6 post clpyfvr] add. -ye^ireToi D, yevrjTat F 8r)Aov6Tl 

(Ti) uf)*] D F 7 oirAa D F : SirAtTwv C A EG H 8 dyuuroi^uffla 

antc (KaTtpot C, ante a>s E 9 %Ttt)xi\iev aiiTSv C A E G H : aTreire/j,Trev 

D F d>$] ^7rel D F 10 iiroiovv ■wtiQovTes D F : firtiretOov T€ 

H A G : «irecS^j' t«CE 11 post ot( add. eh C A E G H o-fitKp6~ 

rarov AH 12 antc u7rbadd. «al C A E G H 14 jufcom. CAEGH 

15 SterrfTrpaKTo post ipyaT&v D F 17 5« D F : fxtvTot C AEG H 

18 rryei/ D F Surairo DF «rTjDF: 7 7CAEGH 19 crTpaTta. 

G ct F 21 (TTpaTtav F 22 & Kvpos tjSt; iis F : 6 Kvpos thlws D 

23 Tf] 7« C A K G H Kal a^a-»' oin. C 24 5*] ye D F KTPOT I1AIAEIA2 E V. iv 

p.evos rcojj kavrov LTnrtorv ols ?/7rtcrr?/Ket 8td rr)v kmfiov\r)v. 
ws 6' e7rA?/crtdcre>J, eAecfe rotdSe. r il Kvpe, vvv p.kv crot 30 
eyco raiVa 8t8copt kv rco TrapovTi, Ka\ yjrGr avTols, kav 8e'?/ 
Tf v6p.iCe 8', ec/j?/, Kal raAAa irdvTa rdpd aa etrat. oiire 
5 yap %.0-tw ovt eorai 7rore orcp eycb a7r' kp.ov cpvvTL Kara- 
Aetv//co ro/J kp^bv olkov dAA' aTjdyKT/, ecp?/, o~vv kp.ol reAeu- 
rcorrt 7rdi* airocrfirivai to 7//xe'repoi' yivos Kal ovop.a. kol 31 
ra?jra, ec/)7/, a> K?jpe, op.vvp.1 crot Otovs, o\ koX opcocrt 7rd?jra 
Kat dKovoTjcrt TrdvTa, oiVe abiKov OTjre alaxpbv ovbkv ovtc et7rcov 

10 oiJre TrotT/cras kitaQov. koX dua Tavra Ae'yco?j KaTtb&Kpvae 
Tr)v kavTov Tvx r ] v KaL ovk4tl kbvvijOr] TrAetco et7reti\ 

Kat 6 KTjpos aKOTJcras ro?j pXv rrddovs cpKrtpez/ avTov, 32 
eAecfe 8e <58e. 'AAAd tovs pXv lttttovs 8e'xouat, €</)?/• ai 
re ydp coc/JeA?/crco evvovaTepoLs bovs avTohs 7/ o*t tjtjjj o-ot 

15 et\of, cos eoLKtv, kyca re otj 8? v / 7rdAat kTTL6vp.Gr, to YlepaGrv 

LTTTTLKOV OcLTTOV eK7rA?7pCOCrCO CtS rOTJS pWpLOVS LTTTT(aS' TCL 8' 

dAAa xPVI JLaTa av airayaycov c/JvAarre, ecrr' d?j eue t8?/s 
tyovTa cocrre ctotj u?/ rjTTaaOai dvTLbo)povp.cvov et 8e 7rAetco 
uot 8o7js aTrtots ?/ Aau/3d?jots 7rap' euo?j, /aa ro?js t^eoTjs ovk 
20 018' o7rco? ay bvvaCp.r]v u? v / alayyvtaOaL. irpbs ravra 6 Ta- 33 
bdras et7re7J* 'AAAd ravra ueV, ec/j7j, 7rtcrre?Jco crot* opco ydp 
aov tov Tpoirov (pvkaTTi.LV ueVrot opa et eTrtr^etoy etut. 
ecos p.\v yap (ptAot ?]ue/J rco 'Acrcr?jptcp, KaAAtcrrr/ eSoKei etTJat 34 

I T/7r«TTij/cej] i(peiffT-f)Kei H A G 2 «Ae|€V w5e D F 3 «-yaj 

TatJra 5(5co/x( C E : eycoy' avra SISwim H A G : «70; &yw ravTa D F 
'iva £v T<p irap6vTi XPV avT0 ? s D F &v ti fierj D F 5 /cara- 

Aeiifo.uai C E 7 ovo/ta] o?KT][ia C E 8 tovs 0«ovs D F 

9 aKOvovffi irdvTa C A E G H : aKovovcriv D F alt. ovtc) oii5« A H, oo5' 
G elirov D : o) in lit. F II tt\v uvtos avTOv DF riSvvqOri 

C A E G H : iSwao-dt) D F 7rAeW C E 140? om. H A G 15 ou 
D : ovv F : & C A E G H iiredvixovv D : £iri6v/xwv F tou . . . 

«irirocoC DF 16 €/cirA77<rai DF (7r7r€(S CAEGH 17 cri» 

0^070701^] 0"i/ca7ra7a7&ic H A G post <pv\aTTe add. ec/>7j D F ^c 

/kDF %s D F cor. : ettjjs cet. 19 5(5ous C A E G H 

d7r(7js C E \a/j.f$dvris C : AafijSdvwv E 20 oT5a irais C A E G H 

21 jueV om. CE e<pn om. DF 23 opa. e«'] apa Df: apa F 

23 tc«(/ aao-vpidiv C E /caAAtcrTTj 5r) D F 

xen. cyrop. 18** V.iv EENCXMiXTOS 

// tov ep.ov varpos ktijctls' rijs yap p.eyLcrTi]s 7roAea>s' Rafiv- 
\covos eyyhs ovcra ocra p.ev cocjie^elcrdaL eoru' C1776 /ueyaA?/s 
Tr6\ecos, ravTa aT>e\avop.ev, ocra be tvoyXticrdai, oiKa§e bevp 

CLITLOVTCS TOVTCOV €KTTobo>V l)p.€l" VVV 5' e7Tei €\6pOL €CTp.€V, 

bfj\ov otl (TTdbav o~v airtkOijs, nal avrol eiTLiiov\€V(r6p.eda 5 
Kal 6 oTkos 6\os, Kal ot/xai \vTTi]pcos jJLtocr6p.(6a 6\o>s tovs 
€\6pOVS Kal Tt\i]CTLOV €\OVT€S Kal Kp€LTTOVS i]p.cov avrcov 

35 opcovres. ra\ ovv clttol tls clv Kal tl bijra oi\ ovto>s 
ivevoov TTplv airocrTijvaL; otl, o> Kvpe, // ^ V XV ^ ov 0La T0 
v(3pLcrdaL Kal opyt£eo-0at ov t6 cicrcpaXecrTaTov aKOTrovcra 10 
OLTJyev, aXX' alel tovto Kvova, apa ttot lorat a7roreto-a- 
o-0at tov Ka\ 6eols eydpov Kal avdpcairoLS, os otareAet p.Lcrcov, 
ovk ijv tls tl avTov abLKi], dAA' eav rtra VTToiTTevcrr\ jie\TLOva 

36 avrov elvaL. TOLyapovv ot/xat avros Trovrjpos o>v 77001 ttovij- 
porepoLS avrov o~vp.p.a\OLS \pi']cr€TaL. eav be tls apa Kal 15 
fie\TLa>v axiTov cpavi), 6appeL, ecpi], S> Kvpe, ovbev cre 8e?/oet 
tlo ayadco avbpl p.a\ecr6aL, dAA' €K€lvos tovto ap/ceVet p.i]- 
ya.vcop.evos, ecos av e\ij tov eavrot /3eArtoim. tov p.ei'T0L 
ep.e aVLav Kal crvv Trovi]pols pqbCcos ot/xat Kpeirrcov eorat. 

37 'AKovcrarrt ravra tco Kvpco ebo£ev d£ta e7rt/xeAetas \eyeLV 20 
Kat ev6vs eLire' It ovv, e<p?/, o> 1 aoara, ov\l ra p.ev T€L\i] 
<pv\aKT] eyypa €TT0Li]crap.ev, ottcos av ctol crcoa ?) \pi]cr6aL acrcpa- 
\cos, ottotclv els avra Lijs' avros be crvv ijp.lv crTpaTevr], tva 
r]v ol 6eol ojcrirep vvv crvv rjp.lv o>ctlv, ovtos cre ojo/3?/rat, a\\a 
p.r] crh tovtov; 6 tl oe i)bv ctol opav to>v crcov ?/ otco crvvcov 25 

3 Tavrrjs C a.irt\afjL^avofji(v C : iXafx&avofjnv E 4 fKiroSwv 

H A G ct F 6 & om. C E faws om. D F 8 tHoi tii] 

(lirois D : tis «Ittoi F Kai om. H A G ovx ouTair] toCto 

ouic D F 10 v&pl(to-9ai C E 11 delDF kvovo-' 1 C A E G H : 

Kvovffa D F airoTicrtffBai C A EG H 12 9iaTe\t?} Sij\ds fffTt D : 

lOTeA. in ras. F 13 a5i»njo-j; DF ¥\v D F 14 outou DF: 

eayToC CAEGH 15 outoC D F : iavrov C A E G H £v/j.- 

fj.dxots G f)v D F 17 roiiTif) apKtffti C A E G H : apKtcrti 

tovto D F 18 taij aj' «A»? C E : ta>s ave\i; H A G : us airo\tfftt D F 

19 ffVV T07s D F KpttTTOSV ofuai C E KptlTTWV pTO KVptOS 

suspcctum 20 t^ «i/py TaCTa D F 22 f xvpa <f>v\aKfi C E : (pv\aK jj 

iffxvpa D F tirolrjffas D F o"yo >)] tlfjj D F 25 ^] jj H A G KTPOT riAIAEIAS E V.iv 

Xatpeis, <z\cov <tvv cravrco iroptvov. ko.l av t dv kpoi, tos 
y ipol So/cet, Tidvv xprjtTLpos etr/j, eyco re crot orra av bvvco- 
uat 7reipacro/xat. aKovtras ravra 6 TaSaras aviirv&xri re 38 
koI eiirw *Ap' ovv, ec/j?/, bvva(.pr]v av trvcr xeracrap.eros' tpdd- 
5 crat irpiv cre efteVat; j3ov\op.at ydp rot, ec/>?7, *at Ti]v p.r\- 
rtpa dyecv per' ipavrov. Xat p.a At", ec/5?/, tpOdtreiLs peVrot. 
iyco yap e7Ttcr^?/crco ecrr' at' c/)?/!,'' KaAcos e^etv. ovtco bi] 6 39 
Yabdras direKOcov c/>?JAa<fi p.kv rd retx?7 avv K?jpcp ci>x<-'pco- 
craTO, o~vvecTK£vdtTaTO 8e irdvra o7roVotj dv oIkos piyas /ca- 

10 Acos olkolto. rjyero Se Kal tcov kavTov rtov re ttkttcov ols 
rjbtTo ko.1 coV ?'/77tcrret 7roAAo?Js, dvayKaaas tovs pkv Kal yv- 
vdiKas dyew, tovs 6e fcat dbeXtpovs, cos beb(pivovs tovtols 
Kari^oi. avTovs. ko.1 tov p.\v YabaTav ddvs 6 Kvpos iv tols 40 
7rept avrdv r/et e^cov Kal obcov (ppaarijpa Kal vbdrtov Kal x'Aou 

15 Kal ctltov, cW et?/ er [rot?] dtpOovcoTaTOLS crrparo7re8etWi9at. 

'E7ret 8e 7ropevopevos KaOtcopa rr]v tcov Ba(3v\tovicov 41 
7ro'Aw; ko.l ebo^ev avrco r) obbs rjv ?/et 7rap' avrb to refyos 
tpipetv, KaAeVa? tov Yto(3pvav koX tov Yabdrav r)ptora et 
et?/ aAA?/ obos, cocrre pr] irdvv iyyvs tov t€l\ovs dyeiv. /cat 42 

20 6 rco/3p?ja? et7rey Etcrt pev, to 8e'cr7rora, koi 7roAAat oboi' 
aAA' eycoy', ecpr/, toopr\v ko.1 (iovkctrdaL dv ae pw 6'rt eyyu- 
rarco rf/s TtoAecos ayeti', <W Kat e77t8et'<fats' a?3rco ort r6 
crrpareu/xa crou ?/8?7 ttoAu re' ecrrt *at Ka\6v e7ret6^ /cat 6're 

1 kavTtf CAEGH : e/j.ol DF: corr. Hertlein 2 7' eVtol 8ok«? 

Dind. : ye ^tot Sokw H AG : ye yuoi C E : e*yd> SokoD D F Trdw av D F 
«fya» re D F : e^ai^e CAEGH 6V0 av H A G : '6rav av C E : 

<«)S e'a^ D F 6 liyeiv /xer t/xavTov C A E G H : yuer' e/navrov ayayeiv 

D F 7jVDF:?wsCAEGH koA<2s «ri/ ^sDF 8 </>uAa|<] 
e'</>uAa|e D F & cox i/ P^ ' a ' ro DF 9 &y om. D F KaAws om. F 

n <5«/] 5s D F 7roAAoi/s avruv D F 12 aSe\(pas D F 13 Karexei 

C E evt?w om. D F : rovvrevdev Nitsche eV H A G : avv C E et D F 
14 ax/TOv codd. <7ei ex e «> 1 '] «X & " / € "7 ^ f x 5 " a ^ cirov om. H A G 
e<7?] ael D, avel (sic) F to?s del. Dind. crTpaTevotro D F 

18 rtpdra om. CE 19 £a.A.tj 6Sos efr; DF iraj/i/ ir\i\a[ov &yetv 

tov Teixovs D F 21 &/ji.r)v D F eyyvrara. D F 22 S^yeii' 

TTjs 7roAeais D F e'7r<5e['|7js D F 8t< . . . aov~\ rb aTpd,rev/J.a 

oTt aoi D F 23 eVel D F V.iv EKN< >«!»<> \T()2 

ekciTTOv e?x 6? TTpocrrjKOes re ttooj avTo t6 rel\os kcu eOearo 
i)pas ov ttoWovs ovtus' vvv be el nal TrapecrKevaap.evos tL 
(ittlv, cocnrep TTpbs ae etrrev otl Trapaa Kevd(joLTO cos pa\ov- 

peVOS 0~OL, Ol6' OTL lOOVTL aVTCO TljV 01]V bvVap.IV TidkLV 

cnrapaarKevacTTOTaTa to. avTov cpavelraL. 5 

43 Kcu 6 Kvpos irpbs ravra (Xttv AoKets poi, w Tcoftpva, 
Oavp.d£eLi> ort ev co p.u> XP ovc ? tto\v p.eiova e\cov arpaTLav 
ijXOov, irpbs avrb to Tefyos TTpocrr)yov' vvv 5' e-nel Trkeiova 

44 bvvap.LV e^co, ovk eOekco iv7r' avTa. tcl TeL\r} uyetr. a\\d yu7/ 
Oavp.a£e' ov yap to avrb eVn TrpoadyeLV re kol irapdyeLv. io 
irpocrdyovcrL p.ev yap Trdvres ovtco Ta£dp.evoL cos dv apicrroi 
elev p.d\eaOo.L [/cat dirdyovaL be ol acocjjpoves ?/ dv dacpake- 

45 cnaTa, ov^ fj dv Tayj.ara aTrekOoLev], irapLevaL be dvdyKr] 
earlv e/crera/xeWts p.ev tols ap.d£aLs, dveLpp.evoLS be fcal rots 
aAAots crKevocpopoLS errt tto\v- ravra be irdvTa bel trpoKeKO.- 15 
XvcpOaL tols oirkocpopoLS Kal p.r]bap.i) tols TToXepLLOLS yvp.va 

46 ottXlov ra crKevocpopa tyalveaQaL. dvdyKi] ovv ovtco iropevo- 
pevcov eVt Xeirrbv /cat acrOeves rb p.dxip.ov TeTdyOav el ovv 
13ov\olvto aOpooi e/c tov TeL\ovs TrpoaTreaelv tti], brrr] Trpoa- 
p.ei£eiav, tto\v dv epptop.eveaTepoL avp.p.LyvvoLev t&v irapLov- 20 

1 irporjAdts C A E G H 2 c-i /cai C A E G H : /ca» il D F ti 

H A G : ris C E et D F 3 Trpbs rre tl-Ktv g : irpbs ae elireTv C A E G H : 

irpoe~tirev DF ira.pto-Ktvio-a.To DF 4 '6ti DF : oti iis CAEGH 

5 a-irapao-Kevao-TOTaTa C A E G H : aicapao-KtvaaTa D F to om. H A G 
avTov F : iavrov C AE G H 7 /tJiiom. CAEGH ?X ft " / 

. . . hvvafitv om. C E 8 irpoo-r)yayov vvv Se irAtlui hvvafiiv tx wy D F 

9 a\\a yap /xt; 8avp.a£t t<pi) D F IO te ko\ D F : ti ko\ C E : /cai H A G 

11 airavrts DF ir aj' of&ii/Tai HpicTa fjiaxtcrdai DF 12 *al . . . 

airt\6oitv dcl. Hug /cal a7ra-yov(Ti 5« CAEGH : airdyovo-i fitvToi 

D F : iraodyuvcn 5i Suidas s. v. irpoo-dyttv 13 5* avaY/cjj 1 avdyKi) 8e 

H A G 14 aveipfxevois Dind. : dvetpyoixtvois C A E G H, sed in E 

su pe r yo obelus : dvttpyfxtvots D F 15 te SetirdvTa D F 17 ovtws 
A H 19 /3ouAovtcm C A EG H 4k tov reixovs a(a D)9p6ot irp 

itpoairtctlv D F irr{\ iroT H A G : 6 ireae'tv C : om. E ottoj 

C E irpoo-fil^etev C E H : irpoo-fjt.'i£aiev D F : irpoo-fii^eie A G 

20 iroAAip D F av om. C E H et F ippwfieveo-Tepoi 

Hcrtlcin : ippwjxevto-Ttpov C E ct D F : ippwfjLtvto-Ttpoiv H A G : ippu>- 
fieveo-Tepws g cru/t/u-yvuoit»' fort. F : o-vfifxtyvvtiv D : /xiyvvetv 

CAEGH KTPOT I1AIAETA2 E V. iv 

Toiv ml rot? p.ev e7rt p.aKpov -opevop.evoLS pa/cpat Kal al 47 
iinfiorjOeiai, tols S' eK tov TtLyovs fipayy irpos to eyyvs Kal 
TTpoo-bpap.eTv Kal tiolXlv aTTeXOelv. rjv be p? v / petbz; a7re'xoi'res" 4 8 
TtapL(op.ev rj ec/>' ocrov koX vvv e/crera/xeVot 7ropev6p.eda, to 
5 p.ev -Xrjdos Karoxf/ovTaL i]p.<2v vtto be tG>v Trapv<fiao-pt.zvu>v 
o7rAcor 7ra? oyXos beLvos (paLveTaL. av 8' ovv rco ovtl eir- 49 
e^tcorrt tt?/, eK ttoAAou TTpoopStvTcs avTohs ovk av airapao-KtvoL 
Kap.jiavoLp.e6a. p.a.Xkov be, <x> avbpes, ec/3?/, ov8' eTTLyeLpr)- 
<tov<tlv, 6—oTav TTpocroo beij a7rd ro?3 reixov? dTrie^at, ay p.?/ 

10 rco oAco VTToka.fi(tio-L tov 7rai*ro? /cpetrrovs eii>af cpo/3epa 50 
yap ?/ aTTox(opi]o-LS. eirel 8e ra?3r' et7re2', e5o£e' re optfco? 
rot? irapovo-L Xeyecv Kat ?/yet' 6 Yufipvas uxnrep eKekev<re. 
irapap.eLJiop.evov be r?/y 7ro'At2> ro?3 crrparevparo? alel ro 
vTTo\eLir6p.evov lo-yypoTepov 7TOLovp.evos aTrex^pet. 

15 'E7ret 5e 7rope?jo'pez-'o? ourco? ez> rat? ytyropeVat? ?/ue'pai? 51 
ac/btKi'etrat et? rci p.e66pLa tG>v ^vpcov kol M?/8co2', evdevnep 
o)pp.a.To, evTavda 8?/ rpta oVra rcoi» Svpoov <ppovpLa, ev p.ev 
avTos t6 ao-Qeveo-TaTov /3ta 7rpocr/3aAcoz; eAa/3e, rco 8e 5?jo 
[c/jpouptco] (poft&v p.ev Kvpos, 7T€L0oov be Ta8aras e7retcre 

20 7rapa8o?J7Jat roi/? cpuAdrrojjra?. 

'E7ret 5e ravra SteTreVpaKro, 7re'p7ret 7rpo? Kua£dp?/i' Kat V 
eTreVretAer avrcp T/KetJj eTrt ro rrrparoVecW, o7rco? 7rept rcoy 

1 ficucpcp D F 2 tois] Tobr D F rb] tous D F 4 oVoVo»/ D F 
/cal vC»' . . . TrArjOos om. H A G 5 rjtxas C A E G H 6 r)v 6' 

apa *al ovtws Iovtwv eire^iwffi D F 8 ecpT? 5 tivSpes D F iirtx^'povcriv, 

Hrav D F 9 |i» DF 10 viroXafiaicTi tov iravTOs C A E G H : 

■KiaTfois ttov iravTws D F, unde TriffTeuajo"! 7rov 7raj/Tcos cit. Schneider 
<po$c-pbv D F 12 rj^e»'] TjytTro post excAc-vo-ev D F 13 Trapa- 

/xei/So/UeVoo . . . ffTpaTC-vfxaTOS C E et D F : toD irapafj.ei$ofj.cvov Se crTpa- 
TevixaTos H A G, sed requiritur gen. abs. alel CAEGH, sed post 
viroAenrofxevov A G : ael D F 16 e?s] 7rpby D F acrcrvpiwv D F 

evdevirep HAG: evdairep CE: odevirep D F 17 wpfxaTO codd. ; 

cf. Exped. i. 10. 1 : S>pfn>To Hertlein dao-vpiwv D 18 avTwv D F 
irpocrfiaXwv fHa D F 5uw C A E G H 19 cppovpiw om. Zonaras 

etreio-e vix sanum, neque satis defenditur locis vi. 4. 18 et viii. 4. 9: 
Trapea-KeiWai' Zonaras : eiroirjffav Zeune ; malim eiceffiraaavTO 21 5ie- 

irpi.ia.TO D F 22 eirecfTeiAev C E : eireffTeAAev cet. 7}«eiJ/ ovt^» 

D F ffTpaTevfxa D F 7repi Te TaJi 1 D F V. v EEN0*GNT02 

(jtpovpluiv coi' etKrj<p€0"av fiov\evo~au>To 8 rt x/ojftraivro, ko\ 

otto)* Oeacrdpevos ro crTpdrevua Kat rrepl rcor ciAAcoi' crvu- 
fiovkos yiyvoiTO o tl boKoii] eK tovtov 77/jdrretiv kav be 
Kekevi), et7re', ec/b?/, 6Vl eyco dy cos eKelvov tot?/r crvcrTparo- 

2 TreSevo-o^/xeros. o /xej* 8?/ uyyeAos co^ero rafr' ci7rayyeAcoi\ 5 
o 8e Krpos ei' ro?Jrcp eKekevcre r? v /i' ror 'Ao-o-i>ptoi> tr Krjvrjv, 
i)v Kva^dpi) 01 M?/8oi ecfetAoi', Tavri]v KaTCicrKevdcraL coy 
/3e'Artcrra rl/ re uAA?/ KaTacrKevy f)v el\0V Kut rco yuj^at/ca etir- 
ayayeti' eis tov yuraiKcora rijs o-kj/i-j/s kui criii' tovti] rds 

3 uovcrovpyovs, atirep e£i)pi]uevaL i)crav Kva^dpi). ol uev 61] 10 
rawr' errpaTTov. 6 be 7re/uc/j6Vis irpos roi' KiJUcfu/j?/?' e7ret 
eAecfe ra evTera\p.eva, ttKo?Jo-tts uiirot) 6 Kuacfdp?/? eyrco 
/3e'Artoiv eti'ut ro o-rpaTevua ueveLV ei> roiV uedopioLS. kcu 
yup 01 riepcrui oi)? ueTerreuxj/aTo 6 Kvpos i]kov i)crav be 

4 uvpLabes TtTTapes to£ot6~>v Kal 7reArtto-rcoi'. o/jcoj' o&> Kat 15 
roijrous crLVouevovs ttoWcl tijv M?/oik?/j', tovtojv dv eboKeL 
rjbLOv d-rraWayfivaL ?/ dkkov d^Xov elcrbe^acrOaL. 6 uev bi) eK 
ITepo-coi' dycov tov crTpaTov epduevos tov Kva£dpi]i> Kard Ti)v 
Kvpov eiTLo-To\i]v el tl beotTo tov crrpaTov, eirel ovk e<p?/ 
oetcr^ut, avdi)uepdv, eirel i)Kovcre Trapdvra Kvpov, <o)(ero Trpbs 20 
avrbv dyoov to crTpaTevua. 

5 'O oe Kuacfctpj/s' eiropevero rrj vrrrepata crvi' rots nrapa- 

1 xPV (TOVral f 2 oirus om. H A G 3 ytvrjTai 

CAEGH Sti^CAEGH tovtocv F ^DF 4 tyi, &»< 

ais D : f-yj/a, ojy av C E G H ct F : tyvwffav A iWtij' Dind. : Iwv 

C A E G H : loi/xi D F ffTpaToTrtSevffo/j.evos A H ct D F : <rrpa- 

TOTr<5fi;ffo/jfj/os C E G : corr. Dind. 5 5tj om. H A G a-jray- 

yfKuv E et F : anayytWuv C A G H ct D : corr. Dind. 6 ev 

tovt({> «VfAtoire] eKtKtvff* TOVT(f> tov yaSaTa 1} FV D F 7 f/j/ 

/cca|ap«j D F : Kva)\apti V C A E G H ^7)701/ C E 8 K&WiffTa 

D F 7rapao-K6uf) C A E G H «?x« C E ct D F t^J 7i/j/a7/ca 

C A F. G H : toi ywaiKt D F «(Vayeij/ C E 9 Tairrj/ 

C A FJ G H : auTa?s D F 10 Kvatdpa CAEGHctD 11 Kvatapy 
GH 12 irpoffTtTayniva C E o /cua^a/jjjs outoD D F 16 toutoos | 

toi/j H A G 17 post djraAAa-yTjVai add. naWov C E et D F 

^AAoj'] o\ov C E 18 rbv OTpaToj/] to ffTpa.Ttvfia C E post t^v 

add. toC C E 19 ffTpaTtv^aTos D F 22 tj} vffTtpala iiroptvtTo 

DF KTPOT nAIAEIAS E V. v 

peivacrLV LiT—evai Mrjbcov wj 6' ijtrOeTo 6 Kvpos TrpocrLovTct 
avTov, kaficov tovs re rcoi' Ylepatov LTnreas, ttoWovs ?/o?/ 

OVTCLS, Kal TOVS yW]b0VS TTCLVTaS Kal TOVS 'AppLCVLOVS Kal TOVS 

'TpKaviovs Kal tcov dXkcov crvp.p.d\cov tovs evLTnroTaTOvs re 
5 kol evoirXoTciTovs airi]VTa, eirLbeLKvvs r<5 Kva£dpi] Ti]v bvva- 
fia/. 6 be Kva£dpi]s eirel etoe crvv pev tco Kvpco ttoWovs 6 
re Kal KaXovs koI ayadovs eiropevovs, crvv avTco be 6Kiyi]v 
re koX oXiyov a^iav OepaireLav, aTLpov tl avrQ» ebo£ev elvai 
Kal d\os avrbv eAa/3ez'. eVet be Karaj3as aTrb tov lttttov 6 

io Kvpos TTpocrr]\6ev cos cpLi\i]crcov avTov /cara vdpiov, 6 Kva£dpi]s 
/care'/3?/ pev dird tov Xttttov, direcrTpdcpi] be- /cat ecpLXi]cre pev 
ov, baKpvcov 6e cpavepbs i)v. e/c tovtov hi] 6 Kvpos tovs p.ev 7 
d/Wovs irdvTas aTTocTTavTas eKeXevcrev dvairaveo-OaL' avrbs 
be /\a f iopevos tijs be^ias tov Kva^dpov Kal dirayaycov avTov 

iR Tijs obov e£a> virb (Polvlkos tlvus, tcov re M?/Si/c<3z* ttlKcov 
vTTOfdaXelv eKe\evtrev avTco /cat KadCcras avrbv /cat iTapa/ca- 
6e(6p.evos eXirev cobe. 

EtVe' p.oL, ecpi], irpbs Ttov decov, u> dele, t'l poL opyiQr] kclI S 
tl \akeTrbv opcov ovtco xaXeircos cpepeLs; evravda bi] 6 Kva- 

20 £dpi]s direKpLvaTO' "Ort, tt> Kvpe, boKcov ye bi] ec/>' ocrov 
dvdpcoiTOJV pvi]p.i] ecpLKve^TOL kul tcov 77aAat Trpoyovtov Kal 
TraTpbs /SacTLkecos irecpVKevaL koX avrbs (3ao~L\evs vopnjopevos 
elvaL, epavTov pev opto ovtco TaTretvcos kol dva^Ltos ekavvovTa, 

i /LL-fiSccv lirirevcriv D F 2 twv ireparwv} irepcras D F 3 7raVTas] 

Trapourcs C A E G H Kal tovs vpKaviovs om. H A G 4 ^v/j./j.dx 00 '' G 
lir-roTaTOvs C E T6 Kal evoir\OTaTovs om. C A E G H 5 post 

airt)vTa add. \aficiv D F /ca) 4vi8eiKwo-i D F Kva^dpei 

C A E G et D 6 /j.ev om. C E 7 o-vve-ro/j.evovs D F crvv ai>T$ 

C E : ffvv eavTq H A G : Kai avTy D F 8 eSof^ev avTW D F 96 

Kvpos a.Trb tov 'hnrov D F IO tf\6ev E et D F u.6vov C E 12 8r;] 

Se D F 13 avaarTavTas CAEGH cti/aTrawaffflai DF 14 tov\ 

ttjs F Kua^dpovs C E et D F 15 tSvt^ /j.ri5iKi>v w7\ov C E 16 vtto- 
(idWeiv D F irapaKa0e£6fj.evos D : irapaKa6i£6iJ.evos F: irapaKadiadixevos 
cet. 17 e77rej'] 7)peT0 D F 19 ovrws A E H 20 an-eKpiVaTo] avTtp 

AeVei Tc(Se D F bVi ^rj D F S> ye C E »0-0.^ C A E G H pr. et D 
21 dc/><Kj/e?Tai C A E G H 22 iretyvKws D F 23 eauTO^ E 

opwv C A E G H oStus A H V. v HEXCHM2XT02 

rre be rrj efxi] Qepaveia, Ka\ tt\ a\Xij bvvafxeL fxeyav re koi 
9 fxeyaXoTrpeTTi} nrapovra. ko.\ Tavra xaXarov fxev olfxaL Ka\ 
virb TroXefxicov TraQelv, ttoXv b\ 0) Z(V, \aXeTrcoTepov iicp'' o>v 
i]KLo-Ta e\pi]V Ta ^' Ta TreirovQevai. eyo> fxev yap boKco SeKaKts 
av Kara r?/s yijs Karahvvai ijbiov 1) 6(pQi}rai ovtco rairctvbs 5 
Kai ibelv tovs ep.ovs efxov d/xeA?/o-az'ras Kat eTreyyeAwzTas 
e/xot. oti ydp dyz-ou? tovto, ecpt], 6tl ov ctv fxov fxovov fxei(cov 
et, dAAd Kat 01 epot bovXoL lcr^vpoTepoi efxov VTravTLa^ovcri 
fxot Kal KaT€o~Kevao~fX€VOL elcr\v corrTe bvvacrQai TTOLifo-aL pdA- 

10 Aoz' e/xe k^kcos ?/ TraQelv vtt efxov. ko.\ afxa Tavra Xeycov 10 
ttoXv ert fxaXXov eKpareLTO virb tcov baKpvcov, aWre koi 
tov Kvpov eTrecnrao-aTo efXTrXtfcrQifvaL baKpvcov rd oppara. 
eTTLcr-^cov be fXLKpbv eAe<fe TOLcibe 6 Kvpos. 

'AAAd TavTo. fxev, o> Kva£ap)], ovtc Aeyei? a\i]Qif ovre 
opQcos ytyrcoo-Kets, et otet ri) epf] Trapovcria Mifbovs Kare- 15 

1 1 o-Keudo-0ai aVre iKavovs eu'at cre KaKios TTOLeXv to peVrot cre 
QvfxovcrQaL Ka\ cpofteicrQaL ov Qavfxa^co. et jueVrot ye SiKatW 
?") dStKO)? aijrots xa\e-aiveLS, Trapifcrco tovto' olba yap otl 
f3apeo>s av cpepoLs cikovcov efxov aTro\oyovfxevov v-rrep avrcov 
to fxevTOL avbpa dpxozTa iracrLV afxa xa\enaCv€LV rots a.pX°- 20 
fxevoLS, tovto e/xot 8oKet fxeya cifxapTiffxa eu-at. avayKif yap 
8td rd ttoXXovs fxev <po/3etz' ttoWovs e^Qpovs TroLelcrQaL, 8td 
be to TracTLV afxa \aXe-raLveLv TracrLV airots SfxovoLav efxj3a\- 

12 Aetz*. cov eveKa, ev lctQl, eyco ovk aTreire fxirov avev efxavTOv 

4 $ok£> t<pf) D F 5 rrjs om. C E ^Siov Svvcu DF 6 ^uous 

om. DF /fol om. DF ^riyiXoivTas DF 8 e?] e?i/oi CE 

ai-avTCiai C A E G H g KaTaaKfvao^a^nvoi C E eiV!«' om. D F 

13 4 om. G H 14 S> Kva^ap-tj C A E G H : ?</>tj S> 06?« D F aK-rjdws 
DF 15 KaTo.o-K(va(Tao-6ai CE 16 wrrre] rroi A G ct H in quo 1 

erasum cri om. H A G post iroiuv levius, post 8av/u.d£a> 

gravius interpunxi, ut t\> fxtvToi . . . Oav/xdC^ cum d ofu kt\. coniun- 
gantur; cf. § 8 rl /jloi . . . cptpfis ; 17 Bvfiovcrdat Ka\ cpojieio-Qai ov 

Oav/xdfa C E et D F : dvfiovcrBat ov Oav/jtdfa H A G 18 f) aSlKws in 

mg. H : dSiVwv ^) StKaicos A G ^x' 1 ^*' 71 "' 1 "' 6 ^ ^ ^ x 9 <P^PV S C G et 

D : cptptis F. 20 dpxovTa &vSpa C E 22 to itoWoi/j fitv <pofie7v] 

fiiv toTito H A G 23 aua iracrt D F 24 ovvcKa C A E G H ot>xl 

DF KTPOT nAIAETA2 E V. v 

tovtovs, (fiOiSovfxevos ptrj tl yevoLro 8td tjjv crip' 6pyi]v 6 tl 
TravTas i]p.ds kv7ri]croL. ravra p.ev ovv crvv rot? 0eot? ep.ov 
TrapovTos dcrcpakcos e^ei <tol' rd p.ei'TOL cre vop.L(eLV vtt' ep.ov 
ddtKetcrflat, tovto eyco ttclvv yakeTrcos (pepoj, el acrKcov ocrov 
5 bvvap.aL tovs (pikovs w? 7rAeto-ra dyada iroteii' erretra Tavavria 
tovtov boKco e£epyd(ecrdaL. dkkd ydp, ecpi], p.i] ovtojs eiKjj 13 
ijpds avTovs OLTLu>]j.eda' dkk\ et bvvaTov, cracpecrTaTa Kart- 
bcop.ev rrotoV ea-rt to irap 1 e]xov dbiKi]p.a. kol ti]v €V <pikoLS 
otKaiordr?/i' VTr66eo-LV ex<o VTTOTLdevaL' edv ydp tl ae <pavco 

10 KaKov TreTTOLi]K(09, 6p.okoyco aOLKelv edv p.evroL p.i]bev cpaivoj- 
p.aL KaKov 7TeTTOLi]Kto$ p.i]be j3ovki]6eis, ov Kal o~v av 6p.oko- 
yijcreLs p.i]bev inr' ep.ov abLKelcrdaL; 'AAA' dvdyKi], e<pi]. Ed?' 14 
be bi] kol dya6d Treirpayuts (tol bijkos 2> Kat 7rpo6vp.ovp.evos 
Trpdcfat (os eyoo irAeto-ra ebvvdp.i]V, ovk av Kal eTraivov ctol 

15 d£io? et??2" p.akkov ?/ p.ep.\j/ecos; AUaLov yovv, ecpi]. Aye 15 
tolvvv, eqji] 6 Kvpos, crK07Tcop.ev rd ejuot 7re7Tpayp.eva Travra 
Kad^ ev eKCtcrTov' ovtoj ydp judAtara brjkov eorat o rt re avTcov 
dyaOov eVrt Kat o rt KaKov. dp£cop.eda b\ e<pi], <-k Ttjcrbe 16 
ttjs dp\rjs, el nal crol dpKovvTOJS boKel ex^"'» ot? y a P 

20 8?/7Tou e7re£ ijcrdov Trokkovs 7rokep.iovs i]6poL<rp.evovs, Kat 
tovtovs eVt <re Kal Ti]v cri]v yo>pav 6pp.cop.evovs, evdvs 
eTTep.7res Trpos re to nepo-<5z- kolvov crvp.p.dyovs alTOvp.evos 
Kal TTpos ep.e Ibia beop.evos Tretpao-^at avrbv ep.e ekdelv i)yov- 
p.evov, et TLves Ylepcrojv XoLev. ovkow eyoj e7reLcrdi]v re 

25 raira 7j7rd crov Kal 7rapeyevop.i]v dvbpas dycov ctol ws i)v bvva- 

3 ?|e< D F 4 xaA.e7r<£s irdw D F 5 (vavrlov D : zvavTia. F 

6^,om.CAEGH 8 6tto?6v DF 9 e> vvorieevai C A E G H : 
iyu> viroTiOefj.ai D F ^DF 10 Tr€Troir)Ku>s KaKais C E ^^ 

D (om. F) fievTot] Se n CE (paivo/xat CE: del. Henverden 
11 /i?j3f] oi>56 CE 12 dAA." om. D F ^DF 13 croi ircirpaxws 

H AG 14 «s €701 C AG H : oirocra D F : a>s 670; oirrfrro E ijSvvd- 

fnriv C E et D /col om. D F crot om. C A E G H 15 /j.a\Aov 

d^tos <ur)v C E SiKatos C E 17 ^dp 87/ D F KaTaStiAov D : 

KaTa8??A.a F 18 e/c om. C A E G H 19 5o/ce? dp/cowTais D F 

21 /cai t^j/ 0-7JI/] Tr/i/ C E iipfxriixtvovs D F 23 oiitoV /itDF 

24 ovkovv codd. 25 77^ Su/vaToiv CAEGH : e5vvd/j.7)v DF V. v EEN0*GNT02 

17 tuv TrAeicrrous re kcu d/Hrrrous; 9 HA0es yap ovv, ec/x/. 'Ey 
tovtco Toivvr, ecpi], TrpcoTOv poL et7re TTOTepov ablKUUf Tcva 
pov Trpbs o~e Kareyrojs' ?/ p.d\kov evepyeaiav; Arjkov, ecprj 

iS o Kva^dpi]s, utl ck y€ tovtcov evepyecriav. Tt ydp, ecpi], 
iirei ol 7roAe'/xtot i)\6ov nal biaywvi&crOai e8et irpos aiirovs, 5 
eV rovrw /carero?j<ras 7rov ue ?*/ 7rovou aTTOo~TdvTa ij tlvos 

19 Kti>8tvrou (p€io~dp.(vov; Ov p.a tov Ai\ ecpi], ov p.ev 8?/. Tt 
ydp, enel j'ik>/s yevop.evi]s o~vv rot? 0eots i]p.erepas koX dva- 
X<i)pi]o~di'TOiV tcov Tro\ep.icov TtapeKdkovv eyto o~e ottcos kolvt) 
p.ev avrovs bicoKoipt.€v, KOLvrj be TLp.copoip.e6a, kolvi) be et tl 10 
Kakbv Kayadbv o~vp.fiaivoL, tovto Kapnoipeda, ev tovtols 

20 «X ets TU '-~ l xov Tkeove£iav KaTr\yopi)o~aL; 6 p.ev 8?/ Kva£dpi]$ 
irpbs tovto ecriya' 6 8e Kvpos irdkLV ekeyev cobe' 'AAA' 
e7ret irpbs tovto o~LC0TTav ijbiov o~ol ij aTTOKpivatrdaL, robe y ', 
ecpi], elire el tl dStKeio-flat evopLLtras otl, eirei o~ol ovk 15 
do-c/mAes eboK€L elvaL rb StcoKeiv, cre p.ev avrbv dcpi]Ka tov 

KLvblJVOV TOVTOV p.€T€)(€LV, LTTTT€aS 8e TCOV CTCOV CTVp.TT€p^faL 

p.OL ebeop.i]v o~ov- et yap /cat tuvtu aWcov i)biKovv, aWcos re 
Kat 7TpoTTapeo~xi]Ktos epxiVTov o~ul o~vp.p.a\ov, tovt av Trapa 

21 o~ov, ecpi], €7TLbeLKvvcr6co. eirel 8' av Kal Trpbs tovto eVtya 20 
o Kva£dpi]s, 'AAA' e£ p.i]be tovto, ecpr], /3o?JAei diroKpivao-daL, 
o~v be TovvTevOev Ae'ye et rt av i]biKovv otl o~ov airoKpLva- 
p.evov ep.ol co$ oi)K dv /3ouAoio, ev6vp.ovp.evovs bpcov M?/8o?js, 
rovrou iravo-as aijTOvs dvayKac^eLV KLvbvvevcrovTas terat, et 

1 o5fOm.CE 2 /xoi irpwTov D F tivol fiov~\ 1/j.ov D F 4 fvyt 

TovT<f) D F 5 «Vel Sclineider : eiire H A G : eVe fioi C E : eVeiS^ D F 
6 irov om. D F tt6vov rivbs F Tiroy om. DF 8 tt}$ j/iktj? 

Hertlcin y(vofifvr]s viktis C E 9 o~e 2y&! D F 10 StoiKolfifv 

CAEGH Tinaipiifxtda D F Cl KaAor «070001/] 070601'^ /coAb»' D F 

f/xfiatvoi C A E G H 12 eVtoo D F 13 irpbs tooto D F : eV toot^ 

CE 14 IxelDF: «'CAKGH W5(] T <iHAG 15 8ti] 3t« 

oii/c H AG ISiKti ovk a.(T(pa\ti DF 16 to om. H AG aiiTbc 

om. C E ouk &tprjKa tovtov tov kivSvvov D F 17 toiVoo om. H A G 
^eTe'xeif om. HA(J iVire?y DF ffvnirtix^at F: ire^i^ai 

cet. 18 /101 om. G ct D ig e<p7j 7raoa iroC D F 20 ec/>7) om. C E 

21 ravTa D F 22 5e 0111. D F el' ti ai> 3 ti ttv C E 24 tovtov 

Stephanns : TovToor cocid. avayKaattv 11 AG KTFOT 1IAIAEIA2 E V. v 

ri av ctol boKco tovto ^akeTrov iroLijcraL otl ap.eXijcras tov 
6pyL(eo~daL o~ol i-rrl tovtols 7raA.iv wrovv cre ov f]bi] ovre o-ol 
p.elov ov bovvaL ovbev ovre pqov M?/8ou iirLTaxOijvaL' tov 
yap \3ovX6]xevov bijirov eirecrdaL i]Ti]crd cre bovvai p.OL. ovkovv 22 
5 tovtov tv^cov Trapd crov ovbev i)v, et p.i] tovtovs ~T€LO~aLp.L. 
i\6wv ovv €7T€l6ov avTobs Kal otis eTreicra tovtovs €\lov 
iTTopev6p.i]v o~ov iiTLTpe^j/avTOs. et be tovto atrta? d^LOV 
vop-L^eLS, ovb' tl dv bibcos, ws eot/ce, 7rapa o~ov be\ecrdaL 
avaLTLov io~TLV. ovkovv i^coppn']crap:ev ovtlos' e7ret8?/ 5' 23 

10 i£ij\6op.ev, t'l ijp.lv TT€TTpayp.evov ov ipavepov io~TLv; ov to 
crTpaTOTTebov ijXcoKe tcov iro\ep.Lcov; ov Tedvdo-L ttoWol tlov 
eVt cre i\66i<Tcov; a\Xd p.i]v tcov ye {lovtcov i\6p<2v ttoAAoi 
p.ev ottXlov io~Tepi]VTaL, ttoWol be lttttlov \pi']p.aTa ye p.ijv rd 
tcov cpepovTcov Kal dyovTcov rd ad Trpocrdev vvv opqs tovs 

15 crovs cpL\ovs Kat €\ovTas Kal dyovras, rd p.ev croi, Ta 8' av 
rots vtto rijv cri]V dpyi']V. to be TrdvTiov p.eyL0~T0V kol koA- 24 
Ato-ror, ri]v p.ev o~)]v \copav av<~avop.evi]v opqs, ri]v be tlov 
noXep.Lcov p.eLovp.evi]V /cat rd p.ev t<2v TTo\ep.Lcov cppovpLa 
i\6p.eva, Ta be o~d Ta TTpoTepov els Ti]i> ^vpcov iiTLKpdTeLav 

20 crvvTeXovvTa vvv rdvavTLa crol TTpoo~Ke\copi]KOTa' tovtlov be 

1 Sokw croi DF 2 ov cod. ignotus a Valckenario inspectus : ot)s 

CAEGH: b DF fjSr, Dind. : 7777J CAEGH: fjSetv DF '6tl 
ovre o~ol H A G 3 /xeTov bv D F : &fxetvov C A E G H Sovvai 

fxot D F ovTe\ ovSe C A E G H paStov D F /x-r)Sois 

paov C E post i-TiTaxOyaL add. ovSev D F 4 <re~\ <rot C et D F 

5 ^ CAEH et G ut vid. et F : ijvvov D g : ^wtov Fischer irei- 
cratfjtt . . . tovtovs om. H AG 6 fxwi'] \af3wv DF 7 el 5rj tovt6 

7« DF tovtov C E a^to?s vofj.i£etv H A G 8 SiSws C E et 

D F <Ly] tff-.js C E H : iffw A Six'<f®°-t -rapa. crov D F 9 wp- 

iL-r)d-r)fj.ev D F 4-retSav Si e^eKdw/j.ev C E 11 ^Kwne twv Schneider : 

7}Kwkotwv C A E G H : "tKw tcSv D : i\Kw to twv F 12 e~TicreK66vTwv F : 
e-retffeKBovTwv D f twv ye ^wvtwv D F : twv Te £wvtwv C E : twv 
ire^iij' t«j/ H AG oi/ iroKKot ixev . . . "tmrwv; D F 13 o-TepoDj/Tai 

D : ffTepovTat F ye fxr)v D F : fxev yeSrjCAEGH 14 -xp^Tepov 

D F 15 ayovTas /col exovTas C A E G H o5 to?s D f : avToiis 

C A E G H et F 16 apx^v om. C E 19 to Se <ra eis t^v ar)v 

-rp6repov crot dpas eirtKpaTetav H A G 20 crvvTeKovvTa Herwerden : 

ffvyKaTappvevTa Hug : ffvyKvpovvTa C E et F : ffvyKaTacnraffdevTa A et 
D : om. G H vvv TavavTia ffo\ om. G H irpoicexwpr,K6Ta CE V. v EEXO*I2XT02 

et tl kcikuv (tol ?*/ ei tl u?/ dyaOdv (tol uarjeiz* \xev eycoye 
fiovXfcrthu ovk oto' ZttoiS av etTrotur aKOvaaL ueVrot ye 

25 ovbh' KcoAvet. dAAd Ae'ye tl yiyzJcorrKei? rrepi avT<av. 6 
uei' 0?/ K?jpo? oijrco? et7rcbzj (TravcraTO' 6 de Kvacfdp?/? eAecfe 
7rpo? Tavra rdbe. 5 

'AAA') a> Krpe, co? ue/' raPra a 0-1/ 7re7rot??Ka? kcikll 
(cttlv ovk 010' otto)? XP'/ Ae'yetz" eu ye ueVrot, ecp?/, icrflt 
drt rarra rciyafjVt roiaurd ecrriz' ota drraj 7rAetoz*a cpatzJerat, 

26 rorrovrco uaAAoz* eue ftapvvei. Tijv re ydp \copav, ecp??, 
eyco dz* r/ v /?' cr)/y ij3ovXop.i]v Ty eu?/ Ouz'duet uetcfco 7roteti' 10 
udAAoz.* 7) r?/z* eu? v /z' {»770 rrou opdzj ot/rco? av^avo]xcv<]i" rroi 
uez> ydp radra Trotowrt xaAd, euot <5e' ye errrt 7r?/ ravrd 

27 cirtutaz* cpcpovTa. kol xf J Vl xaTa odrco? dzj uot 8okco ?/8tdy 
crot 8copetrr(9ai ?/ 7rapd rro?j 01/rco XapijSdveLV co? crv jjtjzj euoi 
diSco?* rodrot? ydp 7rAo?jri( ) o / uez*o? ?j7rd rrod Kat udAAozj 15 
atVc^drouat oTs 7rez'e'crrepos yiyvop-aL. Kal tovs y euoi/? 

VTT1]k6oVS tOCOZ' jXLKpd ye dbLKOVp.(VOVi VTTO rTOU 1]TT0V av 

ookco XvncLcrOaL ?*/ z*Oz; dpcoz> ort peyciAa dyaOd TTCirovOacrLV 

28 ?j7ro crod. et 8e rrot, ecp?/, ra?3ra rjoKco dyz'ojudz'co? evOv- 
ueirrfjVii, u? v / ez> euot avrd dAA' et? cre Tptyas -rrdvTa Kara- 20 
OcaaaL old crot cpatrerat. rt ydp dz', et rt? Kvvas, oi>? rri/ 
rpeVpet? cpvXaKijs evtKa cravTov re Kat rcozj crcoz', rodror? 
OcpaTTtvcov yz'coptucore'poi>? eaurco ?/ rrot 7rot?/rreiez', dp' dzj 

1 (Toi om. D F 3 ante ovSev add. «^>tj D F 4 ovrws~\ ravra C E 
6 d>s] eiDF 8 toCto to d.ya8a Juntina : toGto 07060 C A E H ct 

D F: 07060 toGto G post '6atf> add. fiaXKov H A G, jxaWov av 

C E TrAf iu D F <paiv7)Tai C A E G H 9 toctovto A H : 

-roaw DF ^^ fj.a\\ov D: ^7r' ^/ue /taAAoiv F 9-11 6/xe . . . 

HuAAov om. H A G 9 700 om. C E 12 7<zp om. C E 8« 7«] 

yc S' D F xj; 1 7tou G : irus E ravTa Schneider : toCto 

H A G et D F : om. C E 13 xP'hl J - a ' T °- 7 ( *<py *~f w & v °~ 0i $ 0KW ^Stov 

ovtu 5upf?o-Bat DF 14 ovtu om. DF us} uv D F tri/ vvv 

C E et D F : ahv II A G 15 ^3X^0^] M Aa D F 16 7'] t« D F 

17 &e om. C E 20 outo CAGH : toCto E et D F rfj o-e] «V 

rrol D F rpt\\ias] oXeffdai C A E G H KaTa9ea.o-0at C A E G H 

21 post ac add. e</)7j D F tl om. C er Tts om. E et D oj 

D F 22 Tpf<pots F t« om. E et D F toi/toj Bepairtvuv 

tavTtp yvupifiurtpas D F 23 &oa A II apa av e(pTj cr<r tv<ppaivot D F KTPOT nAIAElAS E V. v 

cre evcppdvaL rotrrco rco #epa7re?jpari; et 8e tovto ctol 8o/cet 29 
\xiKpov elvai, e/ceti>o KaTavoi]crov et rts tovs cre depairevov- 
ras, ovs crv Kal cppovpds Kal crrparetas eVexa /ce'/crr/o-at, 
tovtovs ovtco 8tartc9etr/ cocrr' e/cetVorj paAAoi> ?/ cro?j /3o?j- 
5 XecrOaL etVat, dp' di> djjrfc ra?jr?/s r?/s evepyecrias \dpiv ai/T<2 
ei8et?/s; rt 8e', o pdAtora dvdpajiroL aaird^ovTai re Kat 30 
depairevovcrLV ot/cetdrara, et rts r? v /v ywat/ca r? v /i> o-? v /i> otjVco 
depairevcreLev cocrre <ptAeti> avTi]v pxikkov 7rot?/creter ea?jrdi> 
?/ cre', dp' di> cre r?/ evepyecria raim/ evcppavaL; ttoAAojj y 

10 dr otpat /cat 8e'or dAA' ev 018' 6V1 irdvTcov dv pdAtcrra 
dbiKoti] cre roiVo 7rot?/o-as. ii*a 8e enrco /cai. t6 paAtcrra rco 31 
ep.co 7rdc9et ep-cpepes, et rts ot/s crv ijyayes Ylepcras otjVco 
depairevcreLev uxrTe avT<2 ? r /8ioi> eirecrdaL ?/ crot, dp' dv cpikov 
avTov vop.i£ois; otpat p.ev ov, dAAd 7roAep,tcorepoi> ay ?/ et 

15 iroWovs avT&v KaTaKavoL. tl b\ et rts rcoi> crcoi> cptAcoi/ 32 
cptAocppdrcos cro?j etTrdrros \ap./3dveiv oirocra edekoL etra 
rotSro aKO?jo"as Aa/3coi> otxotro diravTa dirocra bvvaLTO, Kal 
avTos p.ev ye rots crots TrkovToii], o~i) 8e p?/8e perptots e^ots 
yj)i]crQaL, dp dv bvvaLO tov tolovtov dpep,7rroi> cpikov vop.i- 

20 £eti>; vvv p.4vTOL eyco, co K?3pe, et p?/ ravra dAAa rotatVa 33 
?j7rd crov 80/cco TitTTOvOevaL. av ydp d\i]6r) Aeyets* et7ro'i*ros 
ep.ov tovs dekovTas dyeiv Aa/3coi» co^of 7rdcrdi> p.ov Ti]V 
bvvap.LV, epe be epi]p.ov /care'At7res - /cat itjj d eAa/3es r?/ 

2 enilvo C A E G H : /cd/ce?j/o D F ire om. D F 3 o-Tpareias~\ 

depairttas D F 4 outwj A H hic et S. 30, 31 dia6eii)s D : 

5m0en? F ^ croi) om. D F 5 Sp' &v Fh/. 987 : dpoCAGH: 

5p' E et D F abrcf om. D F 8 avTr)v <pi\eiv D F irotr,o-eiv 

C A E G H 9 eixppavoi D : eixppaivot F 7' ov] t' av e(pi7 D F 

10 e3 oIS' om. CAEGH a>/ om. CE : av f^d\io-T' S^DF 

11 d8(/co? HAG to om. C E 12 irpoo~<pep\s D F 15 aTro- 
KTtrj/ai C A E G H 16 Aa/xfidveiv C A E G H : Adfi&ave tuv t/j-uv 
D F e '06Aoi H A G : ide\ei C E : ideteis D : e^eArjs F elra 
scripsi : et D F : eW a\>To\ C : e?T' outos A E G H 17 otxoiTo \afiwv 
■KavTa D F BvvatTO . . . ye om. D F 18 /xev to?s o-ots >e 
CAEH /Mj5e om. HAG /xeTpiws HAG 20 ante 
«'yi add. e^)rj D F 21 Sokw virb <rov D F 22 e8e\ovTas D F pov 
tt)v om. C E V.v 3ENO*12NT022 

epj) hvva.fj.ei ayet? o?/ p<n xai tijv epip' yu>pav av^eis <rvv 
Tij epij pafirf eyco be 8okco ovbev o-vvatTios <*»v to>v dyado>v 
irape\eLV epavTov oxnrep yvvi) ev TTOLelv, nol tols re oWols 
dvdpojiroLs Kal rolabe tols epols vTTrjKooLS <rv piv avi)p 

34 (paivi), eyo> 8' ovk cl£los ap)(ijs. tolvtA <tol boKei evepyeTi')- 5 
par etrat, o> Kvpe; ev tcrt9' otl et tl epov eKijbov, ovbevbs 
av ovtoj pe aTToarepeiv eajvkaTTOv ws d£L<J>paTos koi TLpijs. 
tl yap epol Tr\eov to ti)v yi]v TTXaTvve<r6at, avTuv be dri/ud- 
£ecr0at; ov ydp tol eycb M?/8coy tfp\ov 8ta to Kpetrrcov 
civtcov ttovtojv etrat, dAAd pdXXov 8td to avrovs tovtovs 10 
ciqlovv fjpLCLs ovtojv TTCLVTa /3eArtWas eTvai. 

35 Kat 6 Kvpos ert XeyovTos avrov virokafto>v <httv Ylpbs 
t<2v 6eS>v, ec/j?/, £) deie, et rt Kayco crot Trporepov e\apL- 
<rdpi)v, Kal <tv vvv epol ydpLcraL 6 av bei)6S> crov Trav<rai, 
ec/j??, to vvv elvaL pep(pdpev6s poL' eireLbdv 8e Treipav r)p&v 15 
Xdftijs TTtos e^opev Trpbs <re, edv p.ev 8?/ <tol c/jair?/rat tcl 
vtt epov TreTrpaypeva iirl rco crco dyatfcp TreiTOLijpeva, drnra- 
^opevov re' pov <re cu'racr7ra(fou p.e evepyeTi)v re vdpL^e, cdv 

36 8' Zttl 6aTepa, totc poL pepqjov. 'AAA' icrcos pevTOL, e(j>i) 

6 Kva£dpi)s, Ka\<2s Ae'yeis* KaycL ovrco 7roi?/crco. Tt ovv; 20 
e<pi) 6 Kvpos, 7] xat c/JtA?/crco <re; Et <rv ftovkei, ec/>?/. Kat 
o?3k aTToo-Tpe\(/i) pe oxntep dprt; Ouk a7rocrrpeS//o/jiai, ec/j?/. 
Kat 09 e<plhi)<Tev avTov. 

37 '12s 8e et8oy ot M?/8ot re Kat ot Flepcrat Kat 01 aAAot 

I &yfis 8tj fxoi) Aeyeis s^e D F a(j^ttt> D F : &£tis C E cruv 

del. Hartman 2 ^&j^?;] Svvdnai E et D, undc ^w/i?; P ro Svud/ifi ante 
c»7€is Hervverdcn, delctis avv . . . puifxri ovdtv Sokw C E : 8ok<7> 

ovdtv AH 5 post ravra add. 0(5«/ DF 7 &i/ om. HAG 

8 ti . . . a-n/UO^Wflai om. C E xo 7ravTC4)i/ avrwv D F post to 

add. «al D F n ^yuas om. C E auTci»/ D F : ^auTci^ C A E G H 

12 o F : 2>v C E et D : om. H A G 14 aov SeqOw D F 16 uVais D F 
1)v DF fi.kv om. C A E G H 5?? om. D F 1 7 t£ ayady 

Tt# <T<f DF TT€7roj7jju«Va om . C A E G H 18 t* om. CE « / u°'' 

D F ixt om. C A E G H v6n<C( chai F : oi/cJyuaC^t e/Vai D 

t^i/ D F 19 /ueVroi] to* D F 20 «ayw iroiT^cra» Tai/Ta D F 21 $ov\rj 
C ct F ]>r. koI . . . Iiji?? om. C A E G H 24 tc om. D F 

Ka\ &W01 ttoAAoi D : ku\ &W01 5t 7roA.A.o2 F KTPOT riAIAEIAS E V. v 

(iiaaL yap epeAei> d rt eK rovrwy ecrotro), eiiOvs ijcrdi]crdv re 
kch <=cpaLbpvv6r]crav. Kat 6 Kvpos 8e Kat 6 Kra^aprjs ava- 
fiavTes km tovs lttttovs ijyovvro, kol (ttI p.\v r<2 Kvacfdp?? 
oi MijboL <z'lttovto (Kvpos yap avrols ovrcos €7re'i*evcrev), e7rt 
5 8e rto Kvptp ot YlipaaL, oi 8' aAAot eVt rovrots. eiret 8e 38 
dcpLKOVTo Zttl to o-TpaTOTrebov nal Kare'o"r?/crav rdv Kva^dp-qv 
ets r? v /t' KaTta-Ktvao-p.£vr\v tTKrfirrjv, ots jxkv (TtTaKTo irapn- 
crKevafyv Ta e7rtr?/8eta rto Kvacfap?/ 1 ot 8e M?j8ot ocrov 39 
Xpovov o-y^oXi]v irpb 8et7rvov ?/yev 6 Kva^dprjs r)crav irpbs 

10 avTov, oi pev Kal avrot Ka0' kavTovs, oi 8e 7rAetcrrot vtto 
Kvpov eyKe'Aevcrrot, 8<ypa ayovns, 6 pe'v tls olvoyoov Kakov, 
6 8' o^ottolov dyadov, 6 8' dpToiroLov, 6 8e jj.ovcrovpy6v, 6 
8' eK7rto/jiara, 6 8' eVr^/ra KaXrjv 7rds 8e' rts tos eVt rd 
7roAv ev ye rt cov eiA?/<pet e8topetro avrtp- tocrre rdv Kva- 4° 

15 ^dprjv pL€TayLyv(acrK€LV tos ovre 6 Kvpos acpicrTr] avrovs a7r' 
avrov ot/0' 01 Mt/8oi ?^rrdv rt avrcp TTpocriL\ov tov vovv r) 
kcl\ TTpocrOev. 

'E7ret 8e 8et7rvov topa i)v, KaAeVas 6 Kva£dp?7S r)£iov 41 
rdv Kvpoi» 8td \povov Ibovra avrdv crvvbzLTTVziv. 6 8e K£'pos 

20 ecpr/ 1 M? v / 8? v / crv Ke'Aeve, co Kvacfdp?/' ?/ ovx dpas ort ovrot 
01 7rapdvres vc/j' ?'/ucov 7rai>res eVatpdperot 7rdpetcrt2'; ovkovv 
koAcos dv 7rpdrrotpt et rovrcov dueAcov Tr)v eu?/i' i]bovi]i> 
OepaireviLV 8okoi?/v. dpeAetcrc^at 8e 8oKovvres arpartcorat 
ot juei> dyac^ot 7roAv d6vp.oTepoL yiyvovraL, oi 8e 7rov?/pot 

25 ttoAv v/3ptcrro'repot. dAAd crv peV, ec/j?/, aWcos re Kat 68of 42 

1 8 ti] ti D F 2 ((patSpvvovro F 3 Kva|opei C A E G H 

et D 5 fTri Se rovTots oi &\\ot D F 7 tireTfTaKTO D F 

8 Kva^apa C A G H et D 10 /co6' eaurovs] a^)' kavTwv DF U7rb 

Kvpov iyKf^evffTot H A G : 4yK(\(VffTot CE : is ««/ceA.euaro O7ro Kvpov D : 
««Aeooi/To oirb Kvpov F 11 Ka\6v om. CAEGH 126 5' iKiru- 

woto, c5 8' C E et D F : 0/ 5' eKir<i/j.aTa, ot 8' H A G 13 eKirw/jta 

Hug tjj om. HAG to om. CE 15 6 om. DF direcrTTjtrei/ 

D: a<pto~Tii, sed c/x in ras. F 17 ko\ om. C 19 ISuv Bothe 

20 tyri] eUe D F 87;] Sl C A E G H t, om. C A E G H 

21 firripiAevot DF 22 TrpaTTotfi/ CE ^Soi/^j'] 68bi> CE 
23 SoKoiri C E antc o~TpaTtwrat add. ot C E 24 iroAi/ &f D F 
yiyvotvro D F V. v EENO<Pl2NT02 

paKpav i)kcov beiirveL ?/8>/' kol et TLves ae TLpcoacv, clvt- 
aoird^ov Kal ei)cox.et avrovs, 'iva ae kcll Oapp/jocoaLv eyco 8' 

43 cittllov ec/>' airep Xeyco rpe'\//c>uat. avpLov 8', ecp-q, TTpco bevp' 
eVt ras ocxs Ovpas irapeaovTaL ol eTTLKaipLOL, ottcos ftovXevaco- 
peOa irdvTes avv aol 6 tl xp>/ ttolciv to ck rovbe. av b' 5 
ijpiv eu/3aAe (j3ovXi]v) Trapoov irepX tovtov, TTOTepov ert 8oKet 

44 oTpaTeveaOaL ?/ Katpos ?/8>/ 8taAveu> r? v /y crrpariai'. eK 
rourou 6 /xei/ Kua£dp?/? duc/>t beiirvov elyev, 6 be Krpos 
avXXe^as tovs LKavcoTaTovs tcov cpiXcov kol cppoveiv kol 
avpTrpciTTCLV, et tl 8e'ot, e'Ae£e rotd8e. 10 

"Avbpes c/nAot, a piev 8?/ irpcoTa r)v£dp.eOa, TrdpeaTL ahv 
Oeois. otti] yap av iropevcopeOa, KpaTovp.ev Tijs \copas~ Kal 
pev 8? v / rous TToAep,Lovs opcopev p.€Lovp.evovs, ijpds be avTovs 

45 TrXeiovds re Kat iayvpoTepovs yLyvop.c-.vovs. et 8e ?/uu> ert 
e0eXi]O€Lav oi vvv 7rpocryeyei'?/ueVoi ovp.p.axoL 7rapaueiVat, 15 
7roAAco ay p.dXXov avvaaL bvvaip.eOa Kal et rt /3tdcracr0at 
KaLpbs Kal et rt 7retcrat 8e'ot. ottcos ovv t6 p.eveLV cos TrXei- 
otois avvboKii rcoy avpp.d\cov, ovbev paXXov tovto ep.ov 

46 epyov i) Kat vp.€Tepov p.riyavaaOaL, dAA' coairep otov pdy^- 
aOaL bei], 6 tt\€lotovs yeLpcoadp.evos dAKtpcoraros 8o£d£erat 20 
eti/ai, ovtlo Kal otov ireiaaL 8e'?/, 6 irXeioTOVS 6poyvcop.ovas 
i]piv TT0Li]oas ovtos bLKaicos av AeKrtKcoraro's re Kat 7rpa- 

47 KrtKcoraro? KpivoLTO hv et/vat. u? v / ueVrot cos Xoyov i]piv 
eTTLbeL^6p.evoL olov av et7rotre TTpos eKaorov avrcov tovto 
ueAerdre, dAA' a>? tovs TT€TT€Lop.evovs vcp' eKdarov bi]Xovs 25 

3 (\tyov D F 4 antc ol add. ndvrfs D F 5 irdvTts om. D 

ti D F 6 /3ouAV add. Hug Soku Juntina : Sokus codd. 

10 tt H AG : '6 DF : &v CE n irpuTov ei/xAn<0a &vv to?s 0€o7s 

irdpfo-Tiv rifuv DF 13 post 5tj add. «al D F 14 itrxvpoTaToi/j 

CE 15 etX-fiaaav DF Trooo-yev^Me»'»! DF 16 »cal iro\K<f av 

avvcrai /xaWov D F Svvd/xtea H A G ct F 18 crvvS6^ai D F 

tpyov t.uhv H pr. A G 19 ko\ om. C E post wo-irtp add. /cal 

C A E G H M axeo-0ai 5f'j?l Maxi 'T D F 2I o5Ta,s A H 1,ic . ct 

§ 47 ■n-€?o-ai 5<fy] irou 5«'r? kovKys D F 22 t« om. C A E G H 

»cal TrpaKTiK&TaTos om. C E 23 /cpiVoiTO av] oWcoito D F 24 oJoi'] 
6 D tUr,rt C A E G H 25 rovs nCAGH KTPOT nAIAEIAS E V. v 

eo-op.evovs ols av 7tpa.TTU)0-iv ovtco TrapacrKevd£eo-9e. Kal 48 
vp.ets fiev, e'0?/, tovtoov e77l/xeAe^a■0e• eyoo 8e 6ttu>$ av 
e^ovTes tcl €7rtr?/5eta oaov av eycoye bvva>p.ai oi <n-part<3- 
Tai irepl tov o-TpaTeveo-dai fiovXevwvTat. tovtov ixeipdo-op.ai 
5 e7rt/xeAet(r^at. 

3 '6<ra D F e-yo) D F 4 fSovkwvTai C E G H tovtov 

om, D F : tovtovs A H : tovtw C E KTPOT I7AIAEIA2 7 

Tavriyv [xtv bi] ri]v rjfxepav ot/rco hiayayovTts kol bcLirvr]- I 
cravres aveiravovTO. tt/ 8' vcrTepaCa 7rpco ^ko^ e7rt tcis 
Kva^dpou Ovpas tt&vtcs ol 0-vp.p.ayoL. ecos ow 6 Kva£api]s 
eKoo-/ J i€iro, d/codcot» drt 7roAi<? dxAos £ttI rat? dvpais etrj, 
5 ey rovrco ot c/SiAot rco Kdpcp Trpocri]yov ol pkv KabovcrCovs 
beo/xevovs avrov peVety, ol oe 'TpKavCovs, 6 be tls 2d/ca?, 
6 8e rt? Kat Toifipvav 'TcrrdcrTra? be TabciTav tov evvov- 
yov TTpocrijye, beopxvov tov Kvpov /j.h'€LV. ev6a bi] 6 2 
Kvpos yLyv<acrK(t)v otl TabaTas 7rdAat d7rcoAcoAet rco c/W/3co 

io p.1] KvOeCr] i) orTpaTLa, eTrtyeAdcra? et7rey *I2 TabaTa, bijkos 
et, ecp?/, vtto 'TcrTcicrirov rovbe 7re7retcrpeVo? ravTa yLyvca- 
o~K€LV a Aeyet?. /cat d Tabdras avareCvas rds \elpas irpbs 3 
tov ovpavbv cLTTtoiAOcrev ?] p.i]V p.i] vtto tov 'TcrTcicnrov 
7retcr#ets Tavra yLyvorcrKtLV dAA' otSa, ecp?/, drt av ?3pets 

15 aTre\dr]T€, eppet Tap.a 7rayreAcos* 8td Tavr, ec/>r/, Kat tovtot 
eycb avTos bLekeyop.r]v, epcorco^ et et§et?/ rt eV i>co e^eis [v7rep 
r?'/s 8taAdcreco? roS crrparedparo?] 7roteti>. Kat 6 KSpo? 4 
et7rey 'ASucco? dpa eycb 'Tcrrdcr7ray rovbe Karatrtcopat. 
'A8tKco? ]X€Vtol vi] At", ec/)?/ 6 c Tcrrdcr7ra?, co K?3pe f eycb ydp 

3 ^v/xfxaxot G ea>j CAEGHrevyDF <5 om. C E 

4 ras Ovpas C A E G H 6 auToO /xevetv Seofxevovs EG 6 §€ tis 

aanas post ywfipvav D F 7 «-al om. A et D F vaTa.arrr)s codd. 

7a8aT?jf D F 96 •yaSaVjis D F 11 e</>jj e? DF v7ro toD 

CAEGH roCSe] tovtov CAGH: om. E 12 -yaScmjs DF 

13 tov om. D F 14 ytvuo-Ketv Tavra rreto~de'ts C E : TaCTa ireTreladat & 
yivwo-Koi DF %v D F 15 6/cpeiCAEGH TavT'] toCto 

C E 16 SteAe-yo'^??»'] irpoo-r\\Qov D F ti eV vy [y6w C A E G H; 

eX fls 6?rep] Tifa yva>fj.r)v (X 0Li "" e P' D F uTrep . . . 0-TpaTev/x.aTos 

del. Hug 17 iroielv om. DF 18 post e-yd> add. d>s eotKev D F 

vo-Tacrirav tov5( Hug : vo-rdo-irou TovSe C A E G H : vo-Tao-irrtv D F 
alTiu>kJ.ai D F 19 dSi/cws /xevTot . . . o-rpaTeveo-dat) Kai 6 vo-Tao-irr)s 

etirev, va\ /xa. 8t" etprj S> Kvpe aStKais fxev 8??' enrel {eiret 8' D) eyooye Kal 
avTe\eyov ya5a.Tr) ws oi>x oTov re aot ptevetv D F 

XEN. CYROP. ]4 VI. i SEN0*JiNT02 

(\(yov rto raddrq Tu>b( toctovtov p.6vov tos ov^ olov re' rroi 
et»/ (TTpaT(v«T0aL, Ae'ytor drt o 7rar?/p ae p.era7re'p7rotro. Kat 

5 6 Kdpo?, Tt Ae'yets; ec/)?/- Kat o~v tovto (T6\p.i]o~as e<fez'ey- 
k&v, etr' eyco (jlov\6p.i]v etre p?/; Nat pd At", ec/)?/* dpto 
ydp o~( vTT(pcrTL6vpovi>Ta t\v Yl(po~ais ii(plftk(iTTOv TT(pL(\6dv 5 
Kat rto 7rarpt e7rt5et^ao-0at ?/ (Kaara 5te7rpu£co. 6 oe Kfpos 
!</>??• 2i> 5' ovk eTTt^v/xet? oiKa8e dir(\8(lv; Ov p.a At\ et/)?/, 

6 'To-rao-7ras, ovb' aTT(ip.i ye, dAAa peVco?' o~TpaTi]yi']o~co, etrr' 
ar 7rot?/o-&) TaSarai) rourort roC 'Aao-Tjptov h(a-n6Ti]v. 

6 Ot pev 8?/ rotatV' (iraitftv o-rrovbr) irpos d\\i]\ovs. eV to 
b( rovrto Kua£dp?/9 o~(p.vG>s K(Koo~p.rjp.(vos (£i)\6( Kal eVi 
6povov M?/8tKoC (Ka6(£(TO. a?? 8e 7rd?jres' o~vvi)\6ov ovs 
eoet Kat o-icott?/ (y(i<(TO, 6 Kva£dpi]s (\(£(v <58e. "Avbp($ 
o~v]xp.ayoL, lo~(x>s, e7ret§?7 Trapojv Tvy\dim Kal Trp(o~i3vT(p6s 
etpt Kdpou, (Ikos &p\(LV pe \6yov. vvv ovv boK(l p.01 etrai 15 
KaLpbs TT(pl tovtov irp&Tov dtaAe'yeo-(9ai ir6T(pov orpareve- 
o-<9at ert [Katpd?] 8oKet [etVat] ?*/ dtaAdetz) ybr/ tt)v (TTpaTLav 

7 AeyeVco ovv rt?, e</)?/, 7repi avTov tovtov rj ytyrcoo-Ket. eV 

TOVTOV TTpOjTOS p.(V (L7T(V 6 'TpKOVLOS' " Al'bp(S o~vppa\OL, 

ovk otba p.(v eytoye et rt 8et \6ytov oirov avra rd (pya 20 
detwdei rd KpaTLdTOV. 7rdvT(S yap (TTLo-Tup(6a otl 6p.ov p.(V 
dVres 7rAetco KaKa tovs TTo\(p.Lovs 7roiovp(v ?/ Trdo~yop.(V' 

l')T( b( \a>pls r)p.(V d\\l]\(OV, (K(LVOL f]pXl> (~^pQvTO 0)9 

8 (K(LVOLS 1]V 1]bL0~T0V, IfpXV y( p.1]V <09 \a\(TT(i>TaTOV. (Tt\ 

tovtco 6 KabovcrLos (?tt(v 'Hpets b( tl dv \(yoip.(v, etp?/, 2=, 

2 fitra-TffjLTrotro D F : fj.tTa.Trf/xir(Tat C A E G H 3 tovto irvDF 

4 (1t'~\ i-rc\ HAG eire ko) /j.t} C E va\ om. D 7 aTre\6ttt>~\ SttXBfTv 
CAEGH oi> om. DF 8 vo-Tao-mjs codd. io~T DF: «cos 

CAEGH 9 av om. C E tovtov\ tov yah&Tav C E ^oSottjc D F 

8eff7rjTrjv tov aaffvptov DF io toioCt'1 tout' C E ii (5 Kva£dpr)s 

D F 13 <5 om. D F ^Aflsv H A G : (At-yf^ C E : tlirtv D F 

14 Ifo^wj om. H A G 15 fie Hpxttv D F /uoi Sok*? Kxtpbs f<prj dvat 

D F 16 Sta\(yto-6ai irpwTov D F Sta\(y(a6at \ \(y(ff6at C A E G H 
17 €Ti post (hat DF /foipbj et «Fi/oi del. Dind. JjStj] 5e? CE 
19 irpwrov C A E G H 20 Aoyou C A E G H 21 SdKwcrt F 

/Kfv o^Tfy Jacobs : fi(v fjt(vovT(t D cor. : fx(votT(s cet, 22 koko om. 

C A E G H irotQVfjtv rovs iroAe/iJovs D F 25 toCto H A G KTPOT IIAIAEIAZ ? VI. 

Trept tov otKabe dircXdovTts €KacrToi xcopts etrai, 0770're ye 
ovbe crTpaTt;vop.€VOLS, co? eotKe, x.copt(,'eo-<9at o-?jp.<pe'pei; T/pieis 
yotV ou tto\vv xpovov bC\a tov vpLeTzpov Trkrjdovs orparei'- 
o-dfxevoi biKrjv ebop.ev co? /cat vp.tTs e7rtcrrao"#e. e7rt ro?Jrto 9 
5 'Aprd/3a£b9 Trore qbi]o-as etfat Kvpov avyyevr]? eAe£e 
rotd8e* 'Eyco 5', ecp??, ai Kva£dpi], toctovtcv Stacpepopat rots 
Trpocrdev kiyovcnv ovtol p.\v ydp cpacrLV ert Setz' p.zvovTa$ 
trrpare?Jecr<9ai, eycb 8e Ae'yco ort ore p.ei' otKOt J/i>, eo-roarei'o'- 
/jt?/y Kat ydp Z(3oi]6ovv TroAAd/ct? rcoi' ?/pere'pcoi> ayop.evcov 10 

10 /<at 7rept rtoi> ^perepcof <ppoi'ptcoi> co? iirLJ3ov\evaop.h'cov 
7roAAd/cts TTpdyp.aTa efyov qbo(3ovp.€v6s re /cat qbpovp&v ko.l 
Tavr 1-npaTTOv tol otKeta 8a7rat'coi>. i>?3i> 8' e^co pei> rd 
eKCLVCtiv qbpovpLa, ov qbo(3ovp.aL 8' e/cetroi;?, evcoxotpat 8e 
rd iKeCvcov /cat 771't'to rd rcof TroAepiW. cby ow rd pet> 

15 ot/coi crrpareiai> ovaav, rd8e 8e kopTiqv, epot ptei> ov do/cet", 
ecpr/, 8taA?Jeti> r?/r8e r?/i> 7rai'?/yt'pii>. eVt rovrco 6 TojiSpvas 1 1 
et7ref • 'Eytb 8', co avbpes crvp.p.ayoL, pe'xpt p.\v rovbe e7ratfo3 
ti]v Kvpov 8e£tdf ovbev ydp \//et>8erai <5f VTTtcryeTo- et 8' 
o.tt€lo-lv e/c r?^s yupas, bijkov otl 6 //ef 'AcrcrvpLos dfa7rfev- 

20 trerat, o?j tlvcov ttolvos cof re ?3pds kTTeyeCp-qcrev d8iKetf 
Kat cof ep.e e7roi?]cref eycb 8e ef rco ptepet eKetftp ttoKlv 
8coo"co bUrjv otl vp.lv cptAo? iyev6p.r]v. 

'E7rt ro?Jrots Trdo-t Ktpos etTref '12 df8pes, o?38' epte 12 
Aaft9dfet ort edf p\kv bLaX.vcop.ev ro o-Tpdrevp.a, ra p.\v 

25 ?y/>ie'repa dcr#efe'<xrepa ytyrotr' dr, rd 8e rcov 7roAeptcoi> TrdAti' 

3 5io tov Tifierepov C A E G H 56 (ruyT^ef^s eTvai irore (p-qo-as Kvpif> 

elire rd5e D F -] in Se7v C A H : enE: en let G : Sn Se7 D F 

8 /xev om. C A E G H ^m 7 ? 1 ' C A E G H 9 ayoixevoiv , . . 

i)Lierepwv om. CAEGH 10 o-(perepwv DF: corr. Breitenbach 

eirL>Sov\evofJ.evcDV D F II ypdfj.jj.ara C AE G H 12 exo fjiev 

(sic) C: exof-ev E 13 ante ou add. «al DF 5' om. DF 

14 /coJ inVeu] iriVco 8e D : irivw re F 15 arparib.v D F ro5e] to 

C A E G H 16 r</>7jj/ C : om. E 17 5' om. C A E G H 

>\vfxfi*xxpi G 19 a7riTe D F afairv€i5o"€Toi Hertlein : a^airaiVeTat 

codd. 21 waKtv eKeivcf> DF 23 toi/toio - ! C AGH 24 «'ay 

^tej/ C A E G H : t^v vvv D F 25 ylyvotr av C A E G : yiyvoivr' av 

H : ^i^i/eToi D F 

14* VI. J EEN0*GNT02 

av£i]<reTaL. orroL re ydp avr&v oirka atp^prjvrai, ra\v dAAa 

~OLl'f<TOVTaL' OCTOL T€ LTTTTOVS a-€0~T€f)l]VTai, Ta\v TTO.\lV 

dWovs ltt-ovs /m/oorrar avn be t&v airodavovTiov ereoot 
IrprffSrfcrovaiv [koX £-iy€i'i']crovTai]' dirrre ovbev 6avp.aaTov 
ei ~avv ev Ta\ei —dktv fjfllv ~pdyp.aTa ~ape\eLi< ovvi']crovTai. 5 

13 tl bijTa eyto Kva^dprjv eKeKevaa Koyov ep.{3a\elv rrepl KaTa- 
Xvcrecos rrjs o-rpartds; ev tore otl cf)Oj3ovp.evos rb ue'AAor. 
6pG> yap i]p.LV dvTL-aKovs ~poo~LovTas ots ?'/uets, ei cobe 

14 o-TpaTe.vcr6p.e0a, oi) bvvr]cr6p.eda p.d)(€~6aL. -po-epyeTai 
p.ev yap bi]~ov \eLp.(ov, areyaL be el Kal i]p.LV avrols eicrLV, 10 
dAAd p.a At" ov^ 1777701? oibe 6epd~ovaLi> ovbe ra> 8?/ua> 
tcov aTpaTL(OT<2v, air dvev ?/uets ovk dv bvvalp-eda arpareve- 
~6aL' tcl 8' e77tr?/8eta dVov uer ?/uets e\ifXvdap.ev vcp^ 
i]p.S)V dr?/Aa)rar 6-ol be pa) dcpiyp.e6a, 8td to i)pJd$ cpojSel- 
crdaL dvaKeKOfxL~p.evoi elcrlv eis epvp.ara, toare avrol p.ev 15 

15 eyjeLV, ?/uds be ravra u?/ bvvaadaL Aau/3d?'etr. rts ovv 
ovtios dyadbs ?/ tCs ovtlos lo~\vpbs 09 Atuai «at ptyet 8vratr' 
av p.axop.evos arpareveadaL; ei p.ev ovv ovrco arparevao- 
p.e6a, eyco p.ev a>?/ut \prjvaL eKovras ?/uds KarakvaaL ri]v 
-rparidv uaAAoz- 1) uKovras vir 1 ap.i]xav(.as e£e\adi}vaL. ei 20 
8e ]3ov\6p.eda ert arpareveadaL, ro'8' eyto c/>?/ui xpijvat 
—oLelv, a>s rd\L~Ta ~€LpdadaL ra>v p.ev eKeiviov oxyp&v a>s 
~\elara -apaLpelv, ?/utr 8' avrots a>s 77Aetara oyypd ~OLel- 
crdaL' edv yap ravra ye'r?/rai, rd p.ev e~LTi]beLa 77Aeta> 
e^ovcrLv 6~oTepoL dv ~\eC(o bvvcovraL Aa/3o'rres d7rort^eo-^at, 25 

16 ~o\LopKi']crovTaL be 6770'repot dv i'Jttovs wot. vvv 8' ov8er 

1 re] nfv D F 3 'lirirovs dcl. Herwerden 4 ko\ 4<p-n&i}-ov~i 

D : kolL t(p7)f3T)o-ovTat F ko\ l—tyfvrj-avTcu. del. Sehneider 5 wdw 

om. D F 6 \uyov fKe\(v~a D F tfi&dWttv C A E G H 

7 (TTpoTfior H A G post "iart add. £<pri D F 10 x f, H'» t ' 8^7rou 

AH 13 '6-ov"] o-i) E 17 ttrxvpois DF ts om. CAEGH 

18 oi/Toij A H 19-21 xpyjvat . . . (prjfit om. C A E G H 20 l^e- 

\a<T0rjvat D F 21 trt xpT> vai C E H 22 —etpaaOat ws 

Tax'~Ta D F post oxvpvv add. Tjfxas D F 23 irapatpuv} 

Kadatpttv Hertlein l~xvp* D F 24 tdv] ti D F -\tiova D F 

25 \a/btf}dvoi>Tts DF 26 tJttouj] Kptirrovs CAEGH KTPOT [IAIAEIA2 5" VI. i 

bLaqjepop.ev tG>v ev r<S 7reAdyet ttAzovtmv Kal yap eKelvoL 
i:\iovcn p.ev dei, to be TTeirAevcrp.evov ovbev oLKeLOTepov tov 
aTrAevcrTov KaTaAeiirovcrLV. eav be (ppovpia rjp.lv yevrjTaL, 
ravra bij tols p.ev 7roAep.ioLS dAAorptwcret rijv \o)pav, ijp.lv 
5 8' vir 1 evbiq. pdAAov ttclvt eorat. 6 8' ttrcos av TLves vp.(ov 17 
(f)Oj3rj6elev, et 8e?/<ret Troppo) rijs kavrG>v (ppovpelv, p.i]bev 
tovto OKvrjcnjTe. ijpels p.ev yap eTTeiirep koX ws OLKodev 
aTT0cjrjp.0vp.ev, cppovpijcreLV vp.LV dvabe%6p.e6a tol eyyvTara 
\copia T(av 7ToAep.LO)V, vp.els be tcl Trpocropa vp.LV avTols rijs 

10 Wcrcrvpias eKelva KTacrde Kal epyd£ecr6e. eav yap ijp.els 18 
tcl TrArjcriov avro)v (ppovpovvTes bvv<op.eda croj^ecrdai, ev 
TToAAfj vp.els tlpijvij ecrecrde ol tcl Trpoo-co avT&v exovres' 
ov yap olp.aL bvvrjcrovTaL tcov eyyvs eavTcov ovtoov dp.eAovvTes 
tols irpocro) vp.lv eTTLfiovAeveiv. 

15 '£ls 8e ravT eppijdij, oi re dAAot trdvTes d^tcrrd/uei-ot 19 
crvp.7Tpo6vpii]crecrdaL ravT etpacrav nal Kva£dprjs. rabaTas 
be KaL FcofSpvas kol rel\os eKarepos aiiTcov, ijv eiTLTpe\lfO)crLV 
ol crvp.p.ayoL, TeL\Lelo~6aL ecpacrav, cuare «at ravTa c/>t'Ata 
Tols crvpp.d\oLS VTTap\eLi\ 6 ovv Kvpos e-rrel irdvTas ecopa 20 

20 irpo6vp.ovs ovTas TrpaTTeLV dcra eAefe, reAos etTref • Et 
Toivvv TrepaiveLV (3ovAop.eda 00-a qbap.ev \pijvaL TTOLelv, o>s 
Ta\LCTT av beoL yevecrdaL p.r]yavas p.ev eis t6 KadaLpelv tcl 
tQ)v TToAep.io)V Teiyrj, reKTovas b'e els to ijp.lv oxvpd rrvpyov- 
crdai. eK tovtov VTrecr\eTO 6 jxev Kva£dpijs p.ij\avijv avros 21 

25 TTOLrjcrdp.evos 7rape£eLV, dAArjv be FabaTas ml TcojSpvas, 

4 8/7] i}8r) D F 5 vtt' ei/tiia D : virevtiia F : vir' evtilav C A E G H 

tvTai irdvTa- D F r)^u>v AEGH 6 SeTjtroi C A E H fiij 5e 

C A E G H 7 o/c/Tjo-ere C E G et D F tfwep C A E G H 

8 avatiexoiueOa CAGH 9 izpoaopta DF ttjj tie crvpias D F 

10 ty D F II ttAtjo-ioj/ DF: irKeiw CAEGH Svvu>fj.fda 

<ppovpovi/T(s DF 12 io-ecrde om. DF post exovTts add. fiioTev- 

o"6Te(-oi F, DF 13 eavTwv^j avTols DF ovtwv] KaKuiv DF 

15 0" Te] oi CEG 17 avTuiv e/caTepois DF: avTwv fort. delendum 

18 Teixi'o-ao-0cu C A E G H 19 irdvTas post irpodv/xovs C E ecipa 

ndvTas DF 20 elirev~'i e<pi) DF 21 irapaiveTv C A E G H 

23 exi/pa D F 24 6 om. D F 25 koICAEGH: Te «a! D F VI. i gENO*J2NTOS 

dAA?/i> 8e Tiypav)]$' avros 6e Kvpos ec/»/ bvo 7reipdireo-#at 

22 TtoLijaaaOaL. e7ret 8e ravr ebo£(V, eiropC(ovTO p.tv p.i]^avo- 
ttolovs, TTap(o-neva£ovTO 8' eKaorot eis ras p?/xards cov e8er 
avbpas b €Trio-Ti]aav o% (Ookovv e7rtr?/8eto'raroi etmt dp.tpl 
TavT (X €iV " 5 

23 Kvpos 8' eVet eyvco drt 6tarpt/3? v / eorat ap.(pl Tavra, 
eKadLae t6 aTpa.Tevp.a ivOa coero vyLiLVorarov eiVai koi 
(VTrpoaobcoTaTov oaa e8et ■npoaKop.L^adaL' oaa re (pvp.vo- 
ti]tos TTpoaebtLTo, ZiroLijaaTo, cos kv dacjiakel ol atet /xeVorres 

24 eter, et 7rore Kal irpoaco r?) ta-^vt d7rocrrparo7re8edoiro. 7rpos 10 
8e tovtols epcoTcov ovs coero pdAtcrra ei'8e'rai tijv \copav 
oiToOev av co? 7rAeto~ra cocpeAotro t6 cn-pdreupa, e£i}yev det 
els TTpovop.ds, dp.a p.ev ottcos otl 7rAeto"ra Aa/x/3drot rrj 
arpaTLa tcl e7rtr?/8eta, ap.a 8' o7rco? p.dkkov dytatroieiv koX 
iaxyoLev bLairovovp.€VOL rats 7ropetatj, dp.a 8' O7roo? eV rats 15 

25 aytoyals rd? rd£eis vTTopLp.vijaKOLVTo. 6 p.\v 8?) Kvpos (V 

TOVTOLS fjV. 

'Ek 8e Ba/3uAcojvos ot a?3rdp.oAoi Kat 01 dAtcrKoperot ravr' 
eAeyotv drt o 'Aao-Jpio!» ot^otro e7rt A?j8ias, irokkd Takavra 
XpvaCov Kat apyvpCov dycov Kal dkka KTi)paTa Kal Koap.ov 20 

26 7rai , ro8a7rdi\ 6 p.cv ovv 6\kos rwy arpartcorau' eAeyer 
cos vtt(ktlOoito ybr) rd \pi)paTa tpo(3ovp,€Vos' 6 8e Kupo? 
yLyvcoaKcov otl ol\olto avaTi)acov et rt 8dmtro drrt7raAor 
eaurco, drrtTrapeaKefd^ero eppcopeVcos, cos p-d\i]S ert 8e?/cTw 

1 8* om. D F aiVrbs Se] aAAr/i' 8« auriis D F e</>7? Suo] e<f> aro D F 
7reipa<reo-0a. Med. 55. 19 : 7reioa<r0a. nostri 2 Trotr)ffaff8at D F : 

woifaetv C A E G H e'7ro>f> D F 3 5« CAGH: 8e'o« E 

6 SiaTpt&rifffTat D F 7 post iKadtfft add. /tf^ D F 8 8«? 

C A E G H '6ffa t« ^po/urorTjTOs] Ipvixvbv 8' «lf ttt? D F 9 ael D 

lo a7r)0"TpaToire8«uoivTO HAG: a7roo"T/>aro7r«8«!''<ra.j'TO D 12 aij] 

Ta D F w(pi\i'tTO C E 13 Hirus} ws DF TrAerffTa] irAf?o-Ta 

/x«f GEH 15 S.oTropeu^sw. CAEGH 8] 6' CAEGH 

18 pr. o. om. C A E G H xal om. C A E G II post. o. om. C E H 
toijt' Bothe : tout' codd. 20 apyvptov Ka\ xpvcrtov D F «a! 

;intc k6<t/j.ov om. C A E G II 21 «Afye»'] rj7reAa^/3ave»' D: 

virt\dp.@avov F 23 «r] 8 D F 21 eai/Toc D F 8er)o"o. 

D F KTPOT IIAIAEIA2 7 VI. i 

SiCTT efe7rip,7rA?7 ^xkv to tG>v Ilepcrcoz> lttttlkov, tovs p.ev e/c 
tS>v aiyjxa\G>To>v, tovs he Tivas Kal irapa tG>v (f>i\o>v \ap:- 
fiavcov lttttovs' ravra yap Tiapa TravToov e8e'xero Kal aireoo- 
rJetro ovhev, ovTe et tls 6ir\ov 8180177 Ka\bv ovt et rt? lttttov 
5 KaTeo-Keva^eTo he Kat app.ara e/c re rcoi> aixpo.\o>Toov dppdrcoi» 27 
«at aWodev oiroOev ehvvaro. koX ti]v p.ev TpooiKijv hicppeiav 
TTpocrOev ovcrav «at rr)y Kvpi]vata)V ert Kat zw dpjixarriAacriav 
Kare'Aucre* roy ydp TTpocrdev \povov Kal ol ev tj) I\I?i8ta 
Kat 2upta Kat 'Apa/3ta Kat 7rdrres 01 ez> r?/ 'Acrta tols 

10 app.acnv ovtoos e\pG>VTO ooo-nep vvv ol KvprjvaioL. eho£e 28 
8' avrco, o Kpdrtaro^ etKos i)v eXvaL ti)s hwdp.eoos, ovtwv 
tG>v j3e\TLO-T(t)V e7Tt rots dpp.acrL, tovto ev dKpo/3oAtcrrcoz' 
fxe'pet eimi /cai ets ro Kpareiv ovhev p.eya [(3dpos} crup/3dA- 
Aecrtfat. app.aTa yap TpLaKOcrLa tovs p.ev p.a\op.evovs irap- 

15 e'xerat rptaKOcrtous, i7T7rois 8' ovrot \pG>vraL hiaKocrioLS Kat 
XlXlols' rfVLoyoL 8' aurots etcrt p,ez> cos etKos ots /xdAtara 
7rtcrrevovcriz>, ot /3e'Artcrror dAAot 8e etcrt rptaKoVtot ovrot, 
01 o?38' ortoiJy roi/? iro\ep.iovs (3\dirTovo-L. TavTrjv p.ev ovv 29 
r?;y hLcppeiav Kare'Aucrey dz>rt 8e rovrou 7roAeptcr7?/pta Kar- 

20 ecrKeudcraro app.aTa Tpoyols re tcrxvpois, cos p?) pahio>s o-w- 
rpt/3??rat, dcfocri re p.aKpoLS' tjttov yap avaTpeireTaL irdvTa 
tcl irXarea' tov 8e hi(ppov rots ryvto^ots eiroir\crev oxrirep 
TTvpyov ia)(ypG>v £v\oov v\fros he tovtcov eari p.e\pL t5>v 
ayK(ovoov, o>s hvvcovraL r)vLo\eio-8aL ol 'lttttol virep tG>v 

1 Shtt Poppo : &>s 8'CAEGH: km D F i^mf>.ir\a D F 
4 owt6 e? tisDF: ovSe au C A E G H e'8»5ou D F ov5' il tis 7iriro«/ 
C A E G H : ovre Viriroi/ D F 5?« re] e/c D F 6 Swairo D F 

rpwtKr]v om. C A E G H Suppiav C A E G H et F 7 !Vi /<ai ^Dj/ 

C A E G H : !Vi j/vi/ oSo^ai/ D F 8 KariXvaev C E /xijSeia C A E G H 
10 IScte 8' DF: ^Sofei/ CAEGH 11 ukos i\v CEGH: Ijp 

ei/cbs D F g : eiKbs A ovrwv rwv D F : ot/ tcDi/ C A G H : oi/tcoj/ E 
12 ante eV add. rf DF 13 /3apoy C A E G H : ,uepos D F : del. 

Bornemann avfx^a\eadai C A E G H 15 'lirirovs CAGH 

17 irio-Teuo-ouo-ii/ GH &W01 8e om. DF eto-J rpiaKoo-iot ovrot 

Schneider : eis rptaKoo-iovs ovroi eio~tv C A E G H : eis rptaKocriovs ovrot 
8e' eio-tv D F 19 Stcppiav E et F «-aTeo-Kei/ao-ei/ D : KareaKevaae ra F 

20 avvrpttSrivai Hirschig 24 post ayKtivwv add. too rjvtoxov D F VI. i 3EN04>i2NT02 

bi(ppu)i" tovs 6' i]VLo\ovi eduypuK-o-e -navTa ttXijv tu)v d(pda\- 

30 p.Giv. TTpoo~(0t]K€ 5e Kal bpeirava cri8??pd cls 8t7r?/x?7 irpbs 
rovs a£ovai evdev ko.1 evdev tcov Tpo\S>v ko.\ dAAa kclto) 
inrb rw d£ovt ets r? v /v y?/v fiXeirovTa, a>s ep.j3aXovvTO)v ets 
rovs erarrtovs rots app.acnv. ws 8e toVc Kvpos ravYa 5 
KarerrKevarrev, ovroos ert Kat vvv tois app.acn \pdvTai oi eV 
rj/ /3ao-iAe'cos X^P a ' i)o~av be avTai Kai Kap.i]koi 7roAAai 
■napa re rwy cptAcov 0-vveiAeyp.eYai Kai (at) atxjidAcoToi 

31 7rdo-at crvvi]dpoio-p.evai. Ka\ ravra pJev ovrco orvve7repaiveTo. 

BovAopevos 8e Kardo-K07ro'v rtva irip.^ai eVi Av8tas ko.\ 10 
p.a6eiv 6 rt TTpaTTOL 6 'Acro-vptos, ebo£ev avrco e7rtr?/8etos 
etvat 'Apaor7ra? ikdelv eir\ tovto 6 cpvAdrrcor tt/v koA? v /v 
yvvatKa. crvvefie(3i]Kei ydp rco 'Apao"7ra rotdSe. A?/cp0eis 
epcort r?/s yvi'atKos 7/vayKdcrt9?/ Trpoo-eveyKetv Abyovs avr?} 

32 7repi crwovo-ias. ?/ 8e a.Tre(pi]o-e pev Kai ?/v 7rto-r? v / rco 15 
dv8pi KatV/ep d7ro'vrf ecptAet ydp avrbv lo-yyp&s' ov peVrot 
KaTi]yopi]rre tov 'Apdo-7rov 7rpos roy Kvpoi>, oKvovo-a o-vp,- 

33 /3a\etv cptAovs avbpas. eVei 8e 6 'Apdo-7ras 8okcov V7r?/pe- 
r?/creiv rco rvxeiv a e/3ovAero ?'/7retA?/<7e r?"/ yvvatKi 6Vt et 
p.?/ /3ovAotro eKo{5o-a, aKovcra 7rot?/rrot ravra, eY tovtov ?/ 20 
yvv?/, a)s ebeicre r v /v /3taz>, ovKeVt KpvnTei, dAAd ■nep.Trei 

34 rdv evrovxov 7rp8s r8v Kvpov Kai KeAevet Ae'£ai 7rdrra. 6 
8 ws iJKOvaev, dvayeAdcras e7ri rco Kpeirrort rov epcoros 
(pao~KOVTi eirat, 7re'p7ret 'Aprd/3a£bv o-vv ra) evvovyto Kal 
KeAevet avTu et7rety /3td(Teo-0ai pev p? v / rotavr??v yvvatKa, 25 

35 T~e.i6e.iv be et bvvavro, ovk eqbf] KOikveiv. e\6wv 6 
'Aprd/3a^bs 7rpos t5v ^Apdcnrav eAot8o'p?/crev ai/Tov, irapa- 

2 /col om. C G crxS^pea et 8nr7)x« a ^ F 3 T 'i''' orn - C A E G H 
4 t^c om. D F u<T/3a\ovi>Tw-> C A E G H 6 Ka.Tto-Kfva&i' 

C A E G H x/ ) "»' Tai «al D F 7 x<V a ^ e '- Bisschop 8 01 add. 
Dind. 9 ovtca){-s A H) o-vyeTrtpaiveTo II AG : oiJtojs iixepalvfTO D 1' : 

ovToos awtiraipiTo C E IO Tira KaTao-KOirov D F 13 «yapl Si 

CEG 15 o-uvTjOeiaj CAEGH 17 trvnPaWtiv DF 

18 vTT-qpeTeiv DF 19 tcJD tux*^] a ^■<Tl'"yx a, '* , ' DF -qfiovktTO 

C A E G H 20 irotr)o-oiTo D F iroii)o-ti C E 22 aVa^ra D F 

27 4\oi$6pT)o-t [v F; napaKaTa9r)Kr)v Tt DF KTPOT riAIAEIAS S VI. i 

KaTa6i]Ki]V ovop.d(u>v ti]v yvvalKa, aarefieiav re avrov Ae'ycoi> 
aoiKiav re Kal aKpaTtLav, coVre tov Wpdairav 7roAAd pejj 
baKpvetv vtto Ajjttj/?, KaTabveadaL 8' vtto rrjs ala\vvi)s, 
d7roAcoAe'rat 8e ra cpdjio) p.?/ rt kcu TraOot, virb Kvpov. 
5 'O ovv Kvpos KaTap.adu>v raCra eKaAecm' avTov Kal 36 
p.dvos poVco eAecfejj' 'Opco cre, i(pi), co 'Apdcr7ra, (pofiovp.tvdv 
re epe Kat iv alayyvr) SetJJcos ZyovTa. iravaat ovv tovto)v 
eyco yap dtovs re clkovoj epooros ?/rr?/crc9at, dvdpoiirovs re 
ot8a Kal pdAa boKovvTas (ppovip.ovs elvat ota irtirovdao-LV 

10 ijV epcoros* Kat avTos 8' epairrojj Kariyvoiv p.?/ djj KapT€- 
prjcraL cocrre ctjjjjcoz; KaAots dueAety avT&v. Kal aol 8e 
rovrojj rou TTpdyp.aTOs eyco atrtds etwf eycb ydp ae cnjyKar- 
etp£a rovrco rco dp.d\(o Trpdyp.aTi. ko.1 6 'Apdo-nas vtto- 37 
Aa/3cbz/ etTref 'AAAd o*y peV, co K?3pe, Kat raiSra opotos et 

15 otdcr7rep Kat rdAAa, irpads re Kat avyyvo)p.u>v t&v av6pu>- 
ttlvoov ap.apTr]p.dTOiV' ewe 8', ecrjr?, Kat 01 dAAot dv6po)iroL 
KaTahvovoL rco dxet. cos ydp d 0pojjs dt^/Afle r?/s ep?/s 
avp.qbopds, ol p.\v k\6pol £(fii]bovTaL pot, ot 8e cptAot irpocr- 
toVres crvp/3ojjAeJJOJjcriz' kKirobd>v ^x^lv kp.avTov, p.i) rt Kal 

20 7rdc9co ?jtto troJj, cls ?/8iK?jKo'ros epo?3 weydAa. Kat d KCpos 38 
e?TT€V Eu tolvvv tcrc9t, co 'Apdo"77a, drt tovti] t?] 8o'cf?/ otds 
r' et epot re icrxupcos xapCaaadai ko.I tovs avppAyovs 
peydAa cocpeAj^crai. Et ydp yeVotro, ecpr? 6 'Apdcr7ras, d rt 
eyco 00 1 ez/ Katpa> dz> yevoLp.i)v [av \pi]aLp.os]. Et tolvvv, 39 

2 5 e<p?/, TTpocTTTOLr]crdp.€VOS epe cpedyetJJ idtkoLS ets roi/s 7roAe- 
ptous kkdtiv, otopat dy cre 7rtcrreJj^?/yat ?j7rd rcoi' 7roAeptcor. 
"Eycoye ?jat pd At', e<pj^ d Apdcr7ra?, Kat ?j7ro rco?j c/hAcojj 
otSa drt cos cre 7re<pe?jycos \dyo?j d?j [7rap]exotMt. v EAt9ot? 40 

1 eavTov CAEGH 2 xal] tt>p Hartman aKpaaiav DF 

4 jcal om. DF 5 e/caAeae V F) re D F 8 fiao-rjo-Oai DF: 

rjTTacrdai C A E G H 1 r d^eAijcrai D F croC C E 12 criry/caT- 

fjp£a C A E G H : <rvyKa8t7p£a D F 15 &<nrep C E G H 17 «aTa- 

\vovo-i DF 19 <rvfi$ov\(vetv CAGH 21 olos t d om. 

CAEGH 22 4x v P^ s H 24 &)/] a5 Weiske ad xpvct/J-os 

del. Weiske 26 oT^ai DF 27 e-yaj^e] cydi^ecDF 28 exoi/u 
Herwerden : Traptxoifxi. codd. VI. i EEN0*IiNT02 

av toLvvv, e</>»/, >)p.iv TTavTa eidcos tcl tcov iro\ep.Lcov otpat 
oe Kai \oyu>v xai jiov\evp.aTOiV kolvcovov av <re ttololvto 
dtd rb TTUrrtvew, cocrTe p.r]be (V cre AeA?7<9eVat 8>v [3ov\6p.eda 
eibevai. 'I2y Tropevcrop.evov, eqji], ijbi] vvvi koX yap tovto 

L(TCOS €V TCOV TTL(TT10V €<rrat TO boKelv p.€ VTTO 0~OV /jteAA?/- 5 

41 aavTa tl iraOeZv €Kire(pevyevaL. *H Kat bvvi']o-r] d7roAi7reu', 
e</>?/, Ti]v Kakijv YldvOeLav; Avo ydp, e</>7/, a> Kvpe, cracpcos 
e)(oj \(/v\as' vvv tovto 7re</nAorro'</>?/Ka perd tov abiKov 
o-ocpLo-Tov tov Epcoros. ov ydp bi] p.La ye ouaa dpa ayadi] 

re ecrrt Kal kokt/, ov8' dp.a Kakcov re Kat aio-^pcov epycov 10 
epa Kat raurd dp.a /3ovAerai re Kat ov /3oj/Aerat irpaTTi.LV, 
dAAd 8?/Aoi> ori 8uo ecrTov \}rv\d, Kal OTav p.ev ?/ ayadi] 
Kparrj, rd KaAa irpaTTeTaL, orav be rj Trovrjpd, ra aio-^pd 
e7rtxetpetrat. vvv 8e cos cr\ o~vp.p.ayov eAa/3e, Kparel ?/ 

42 dya<9?/ Kat irdvv 7roA?j. Et toLwv Kal ltol boKel Tropeveo-daL, 15 
e</)?/ 6 KCpo?, <58e xp? v / 7roteti', 'Lva KaKetVois Trtcrrdrepo? 
?/V e£dyye\\e re avrots rd 7rap' i]p.cov, ovtco re e£dyyeAAe 
ws av avTols rd 7rapa <ro?3 \eyop.eva qj.Trobcov p.dAtcrr' di> 
et?/ cov ftovkovTaL irpaTTe.Lv. elrj 8' dv epnrobaiv, et 7/pds 
(paLi]s irapao-Kevd&crOaL ep/3aAeti> 7rot r?/s eKeLvoov )(^i6p as ' 20 
rairra ydp aKowyres iJttov dv ttovtI crOeveL ddpoLCpiVTO, 

43 eKaa-Tos tls (pofiovixevo); Kal irepl tLov oXkol. kcxl p.eve, 
e</?>/, 7rap eKeLvoLs otl irXeLo-Tov xpovov a ydp dv Trouoaiv 
otov eyyvraTa ypcov tocrt, Tavra paAtora Katpds ijp.lv eibevaL 
eorat. o-vp.fiov\eve 8' avrot? Kat eKTaTTecrdaL diri] av boKj] 25 
KpaiLcrTov eu-at* otov ydp av dire\di]s eibevaL boKcov tijv 
Ta^LV avT&v, avayKalov ovtco T€Ta\daL avrols' p.€TaTaT- 

3 M??5e (v <re] /UTjSe D : /xrjSff F 4 us iroptvaofxai oiiv D F 

5 5oko0i/ yue C E G H : SoKovfxtv A (SoKovvfxev scripscrat C) 11 ravra 

codd. : corr. Stephanus PovKtrai Tt\ &ov\t\tTai (sic C : Te om. E 
12 SrjKov oTt om. CEG 4>vxa\ CAEGH 15 iroAAo CE 

17 r; D : «? F 18 oiiTip DF 19 (SovKovTai om. D : fSovXono F 

ttr/ 5' av iLLiroStliv om. C A E G H 20 iroi Kappcyne : wou codd. 

Xcipor del. Coppello 22 tis] ti C E 24 ry^ii' Katpbs D F 

27 oi»To?y /teTaTaTTecrSai yap om. C A E G H KTPOT nAIAEIA2 7 VI. i 

TerrOai yap OKinjcrovcn, nai ijv 77?/ dAA?/ /leraTarrcozTat e£ 
TJT^oyvoi;, Tapd^ovraL. Wpdo-rras p.ez> 6? v / ovrcos etfeAtfcoy 44 
Kat avkkaficov tovs TTLcrTOTaTovs 0epd77O2vras' Kat et77coiv 77po's 
rtuas a cpero crup(pe'peii> rco irpdypaTL u>\eTo. 
5 'H 5e riai'0eia co? ? w ?crt9ero olyoptvov tov ^Apdcnrav, 45 
7r4p\jfacra irpbs tov Kvpov et77e* M? v / Au770?3, cb K?3pe, ort 
'Apao-77as oixerai ets tovs 77oAept'ous" r)v yap epe edcn/s 
77e'/u.\J/ai 77pos tov epov dvbpa, eyco crot avabz\op.ai T/cfeu 1 
TTokv ^Apdcnrov TTLOTOTepov <pi.kov koI bvvap.LV 6e 016 ort 

10 oTToarpj av bvvrjTaL t\tov 77ape'crrat o"ot. Kat yap 6 p.\v 
77ar? v /p roo vvv /3acriAe?Jo2rros cpikos r)v atVcp' 6 6e vvv 
/3acrtAevcoi' Kat £iT€y€Lpr\crt 77ore epe Kat tov dvbpa 8tacr77acrat 
077' aWrjkcov vfipLcrTyv ovv vop.L£tov avrbv e?3 016' 6'rt 
acrpe^o? ay 7rp6s avbpa olos crv et d7raAAayet?/. aKOvaas 46 

15 raSra 6 K?3po? eKeAeue 7re'p.77eti> irpbs tov dvbpa' r) 5' eVep- 
\j/ev. co? 5' eyuto 6 'A/3pa6dra? rd 77apa r?/? yiwatKo? 
crdp/3oAa, Kat raAAa 6e rjcrOeTO co? etxei>, dcrpevos 77opei<erai 
7rp6? tozj Kvpoy t7777oi;s excoy dpcpt tovs xLkiovs. tos 5' ?/v 
77p5? rot? rcoy IIeptrco> crKOTrot?, 7re'p7ret 7rp6? tov Kvpov 

20 et77coi> bs r)v. 6 6e Kupo? eiOvs dycLV KeAeiJet avTov TTpos 
tt)v yvvalKa. co? 6' dbtTr)v dkkijkovs r) yvvij Kal 6 'A/3pa- 47 
6dra?, ?'/cr7rd£bi>ro dAA?/Aot>? co? etKos eK bvo~tk—LcrT<x>v. Ik 
tovtov 6? v / Ae'yet 7/ IIdi'c?eta tov Kvpov tijv 6crtdr?/ra Kat 
tijv crcocppoavvriv Kal rr)v Trpbs avri]V KaroiKrtcrir. 6 6e 

25 'A/3pa6dra? aKovcras et77e* Tt dv ovv eyco 770tcor, cb ndi>0eia, 
ydpLV Kvphi vtrip re crou Kat epavrov diroboLr\v; Tt 6e 

1 oKvi]aw<n C A E G H 3 prius kou. om. D F 4 &] ofa D F 

£vii<p4p€iv G 7 eaj/ DF 10 5vi'cuto C AG H fiiv om. 

CAEGH 12 ^affiKevs iifDF i3e5om. DF 14 airaWayr)- 

(r€Tai CAEGH 15 Ke\eiiei DF 16 a/3pa5ar7j5 ubique DF 

18 Sio-x^iofJ D F 19 t»«/ om. DF 20 eu0i/s om. CAEGH 

21 iSfTrjp HAG et D: Iheroiv C E a\\T)\ovs vulg. : aA\i)\oiv 

C A E G H : dAAfjAa; D F *ai a$paoa.T7)s G D F 22 7)o-rrdffavT0 

D F 24 tavTTjv F : airrV cet. 26 /cai U7rep <roD D : u7rep coi/ F 

ifxavTOv] xnrep ffj.ov D F d7ro5(8oiT?i/ D F VI. i SENO*J2NT02 

oAAo, t(\)r\ fj YlavOeia, ?) rreipcoueros 6'uotos etrat 7repl 

(KiLVOV ol6o~TT€p €K€LVOS 7T6/)t CTt ; 

48 'Ek tovtov 6?/ epx*rat irpbs tov Kvpov 6 'A/3pa6dras' Kai 
6>s 61561; avTov, kafi6p.tvos rrjs 6eftds etTreir 'Arfl' 6\v crv cv 
7T6770u;/caj ?/uds, a» Kupe, otjk exa> rt uet^by ei7rco ?/ otl 5 
<pi\ov croi kp.avTov 6t'6coui Kal OepairovTa kol crvpp.aypv kol 
bcra av 6p6> cre o-rrovba^ovTa, crvvepybs 7retpdrrouat yiyvecrdaL 

49 wj av 6wa>uat Kpdrtcrros\ Kal 6 Kvpos (Tttcv 'Eya? 6e 6e'- 
Xouar /<at uw ueV cre dc/u'?]ui, ec/>?7, ai>i> rfj yt>z'aiKt 6et7rreir* 
av0LS 6e Kat 7rap' euot 6er/crei cre o~Kr\vovv crvv rots crots re 10 
Kat euots c/h'Aois. 

50 'Ek rovrou opcoi' 6 'A/3pa5dras oTroTjSd^o^ra roi> Kvpoi» 
7rept rd bp€TTavy](f>6pa app.aTa Kal irepl tovs ret^copaKtcrueVoTJS 
lttttovs re Kat t777re'as, e7retpdro crwreAeti' avrai ets rd kKarbv 
app.ara eK tov lttttlkov tov kavrov 6'uota eKeiVar avros 6e 15 
a>s r)yi]cr6p.(vos avT&v kirl tov app.aTos TrapecrKeva^eTo. 

51 crvvt&v^aTO 6e ro kavTov app.a T€Tpappvp.6v re Kat Xttttojv 
6kto>- [?/ 6e nd^t^eta ?/ yvvi] ovtov eK ra>7J kavrijs \pi]p.aTcov 
\pvo~ovv re avra? 6<opaKa e7rot?/craro Kat XP 1 " 70 ^ Kpavos, 
tocravrios 6e Kat 7repi/:JpaxioVia.] rovs 6e t7r7ro?JS tov app.aros 20 
XoAkois 7rdcrt 7rpo/3A?/uacri KarecrKeudcraro. 

52 'A/3pa6dras pei» ra?3ra 67rparre* Kvpos 6e t6a>i> ro 
TeTpa.ppvp.ov avrov dpua KareTJor/creTJ otl oXov re etrj Kat 
oKTappvp.ov 7TOLr]cracrdai, cocrre oktco fcvyecrL (3o6>v dyetr ra>;j 
pLrj-^aviov to [KaTcoTaTOv] otK?/pa* ?]i> 6e tovto Tpnapvyov 25 

I Hfiows om. C EG 7T€pl 4k(?vov elvcu DF 2 ante 4kuvos 

add. «al DF 3 o^paSaTTjj HAG et DF hic et §§ 50, 52 

6 fufifjiaxov G 7 crvvfpyus aot D F -yeveVeai G ct D 8 t^d» 

odxofial t( DF 15 (Ktivots Hug ; cf. c. 2. 7 17 T(Tpappvfx6v 

D : T(Tpipvfi6v A H et F : t(t pa.pvQft.6v C : T(Tpdptd,u6v E G 18 ^ . . . 
TT(ptf}paxt6via ex c. 4. 2 illata del. Bornemann 23 T(Tpdpvfiov A H 

et D F : T(Tpdpv6fiov C : T(TpdptOfxov E G 8ti A H : om. C E G : &$ 
D F 24 OKTapvfiov C A G H et D F : oKTaptd/xov E 25 Karw- 

totov del. Hcrvvcrden : KaTwTaTco Buttmann : KapT(punaTov Naber 
fort. ixr\f>.a Tptwpvyov Dind. : tJ» Tptupvov C A E H : to Tptwpwv G : 

Tptopyvwv D : Tpt6pyvov F KTPOT nAIAEIAS 5" VI. i 

pdAtora o.t\o Tijs yfjs avv tols Tpo\ols. tolovtol be trvpyoL 53 
avv rdcfei aKo\ov6ovi'Tes eboKOW avTco p.eyd\i] p.ev ZiTiKOvpia 
yevi^trecrdaL rrj kavrtov (pdAayyt, peydA?? be /3Ad/3>? 77/ tu>v 
iro\ep.Lcov rd£et. iiroiijae oe eVt tcov otKr/pdrcor klxi irepL- 
5 bpop.ovs koX £~d\£(LS' dre/3t/3a{e 0' eVt roi> Trvpyov eKacrrov 
avbpas (lkoo-lv. eirel be r,dvTa ltvv€lltti]K€l avrco rd 7rept 54 
totjs Ttvpyovs, €\dp.j3ave tov dycoyiov -rrelpav /cat tto\v paov 
rjye tcl oktlo £e?Jy?j T0V mjpyov Kal tovs eV' avrto avbpas ?/ 
to o-KtvotpopLKov fidpos eKao-rov to ^evyos. oKevcov p.ev yap 

10 fidpos dp.tpl to. irevre Kat etKocri Ta\avTa r)v ^evyeL' tov be 
-vpyov, cotr—ep rpaytK?/? o-Ki]vijs tlov £v\cov 7rdx°s €\6vtcov, 
Kal €lkoltlv avbptov Kat ott\cov, tovtcov eyevero e\aTTov rj 
vevTCKaibeKa rd\avra eKacrrci) (fe?/yet to aycoyLov. cos b 55 
eyi'aj ev-opov ovcrav Ti]v aycoyr\v, Trapeo-Kevd^eTO cos d^cov 

15 tovs -nvpyovs crvv tlo LTTparevpLaTL, volil^cov ti]V ev Tro\ep.co 
Tr\eove^Lav dp.a o~coTt]pLav re Kat bLKaLoavvqv elvaL koI 
evbaLp.ovCav. 

^H\6ov 8' ev tovtlo tlo xpovto koX irapd rov 'h>8o?3 XPV- D 
p.ara dyovres Kal aTTi]yye\\ov aiiTto otl 6 '\vbbs e7rtcrre'AAet 

20 rotd§e. 'Eyco, co Kupe, ijbop.aL otl p.0L e7r?/yyeiAas cov ebeov, 
Kal /3o?JAo/xat crot £evos elvaL Kal Trep.Trco ctol \pr]p.aTa' Kav 
dWcov bei], p.eTairep.—ov. e7re'o-raArat oe rots 7rap' epo?3 
TTOLelv 6 tl dv crv Ke\evi]S. aKovcras be 6 Kvpos et7re* KeAevco 2 
tolvvv vp.as tovs p.ev dWovs p.evoi>Tas evOa KaTetTKi]vcoKaTe 

25 tpv\aTTeLV rd yj)i]p.aTa kol ^rjv ottcos vp.lv ijbLCTTOi" rpets 5e' 
pot e\66vT€s vp.cov es tovs Tro\ep.LOVs cos irapa tov '\vbov 
Trept ovp.p.a\Las, Kal rd eKet p.aB6vTes 6 tl dv \eycoo-i re Kat 

3 yevfiffetTdai scripsi : -yeviffQai codd. tavraiv F : favrov cet. 

5 avtfSifia£e 5'1 ave$l^a(ev C E G rwv irvpyoiv DF 7 ayoLiyifiov 

D F 10 elnoffi ko\ ireVre D F £« vyt) H pr. A G 11 irdxos 

D F : irdxovs C A E G H exofrttiv D : ovtwv cet. 12 tovtuv 

Hutchinson (harum tiirriuin Philelphus) : tovtois codd. 14 ws dua 
&£ccv D F 16 iivai post tcDF 19 d-rr-ftyyetKov (sic) C E G 20 fioi 

om. CAEGH airr^yeiAas C A E G H 23 «eAeueu C E 5e 

om, D F 26 e/s D F VI. ii SENO*12NT02 

■nm&mv, co? Ta\uTTa d7rayyetAare epot re ko.1 tco 'IvbtZ' ko.v 
TavTa fxoL kuKcos v7r?/per?/o-?/re, ert pdAAor vplv \dpLv etcropai 
tovtov ?/ otl xpijfxaTa 7ruperrre dyovT€S. Kal yap ol p.€V 
hovkoLS eoiKoVes KaTao-KoiroL ovh\v dAAo hvvavTaL eiddres 
CLTrayyeWfLV ?/ ocra irdvTes Xcrao-LV ol de oloiirep t'pets - 5 

3 urdpes ttoWclkls Kal tcl /3ovAe?Jo'pem KaTa\xav6dvovo-Li\ ot 
p.€V hi] 'Ivhol ?/de'cos a.KOVo~avT(s Kal ^ertcruVrres rdre ?rapd 
Kvpco, crvcrK€vacrdp.€VOL t?\ vcrTepaLq kiropevovTO, virocry6p.€VOL 
t/ p.i]v p.a66vT€s ocra dv hvvoiVTaL TrAetcrra eV. tlov rroAeptco?' 
r/^etz' cos hvvaTov Ta^LcrTa. io 

4 O 6e K?3pos to. re dAAa ets rw 7ro'Aepo?v 7rapecrKe?jd([ero 
peyaAo7rpe7rcos, cbs 5?/ dz'?/p oddei' p.LKpov €ttlvocov 7rpdrreir, 
e7repeAetro de ov p.6vov cov edo£e rots trvp.p.d\OLS, dAAd Kai 
epty eW/3aAAe 7rpds dAA?/Aovs rots tpCkoLS ottcos ovtoX eVaarot 
cpavovvraL /cai euo7rAoVaroi xat i7r7riKcorarot Kai d/corrtcrrt- i? 

5 KtoraTOL Kal ro<fiKcorarot Kai cpLkoirovcoTaTOL. Tavra he 
i^€Lpyd(eTo iirl rds 6i']pas Z£dycov Kal ripcor rovs KparX- 
cttovs (KacrTa' koI tovs dp\ovTas oe oijs ecopa e7ripeAope'ro?js 
rourou O7rcos ot avTtov Kpdrtrrrot ecrorrat o-rpartcorat, Kai 
rovroi»? (TraLVcov re irapco^vve Kal xapn^6p.€vos avrots 6 tl 20 

6 ddz-atro. et 8e' 7rore dvcrXav ttololto koX kopTi)v dyot, Kai ei> 
radr?/ dcra 7roAe'po?j eVeKa peAercocru' dvdpcoTTOL irdvTcov tovtcov 
aycovas €ttol€l Kai d0Aa rots zjikcoo-i peyaAo7rpe7rcos edtdou, 
Kai ?/?v 7roAA? v / €v6vp.(a ev rco crTpaT€vp.aTL. 

7 Tco 8e K?jpco cr^edoV rt ?/8?/ aTrorereAecrpeVa ?/z> ocra 2 5 
e/3o?jAero excozv crTpaT€V€crdaL tt\i]v tcov p.i]\avcov. Kal ydp 

1 7ronij(ra><nj' C A E G H «&>] «al C E G 4 5of<Aoi H 

5 ante oToiirtp add. toioCtoi D F 6 f}ovA6fxtva C E : j8ou\eiVaTa D 

7 87/ om. G H aKoiVavTes TjSftos D F 10 SuvaTb^ om. E : av 

Svvwvrai D F 11 fi'j] irpbs D F 12 &>j 87;] &o"T6 C A E G H 

virovowv C A E G H irparrtiv suspectum Hartmano 13 <?iri- 

IxtXtiadai C A E G H ov . . . cW/3aA.A« om. C E £»' om. H A G 

14 to?j <pi\ots om. C A E G H 15 «rjaeuivTai C E G 16 5i om. 

CAEGH i7(ViT€D 18 ««ao-Tax»> D F 5*] fxtv C E 

lirifxt\ovfi.tvovs D F 19 rovrovs C A H : toutoiv E auTai»' 

Stephanus : at>Tol C A E G H : outoC D F 25 67roVa D F KTPOT HAIAEIAS -7 .VI." U 

01 Flepcrai iTnrels eKTrAeco ?/6>/ r)crav ets tovs p.vpiovs, Kal ra 
apy.aTa tcl bpeTravrjcpopa, a re ovtos KaTecrKeva^ev, eKTrkeco 
?/8ti t/v ets ra e/caror, d re 'A/3pa8dras 6 Sovcrtos etreyeipr-cre 
Karao-Keva^'^ opota rots Kvpou, Kat rawra eKirkeco ?]i> ets 
5 dAAa eKarov. Kat rd M?/8tKa 8e app.ara eireTteiKeL KCpos 8 
Kva^dprrv els tw avrov rpoTrov tovtov peracrKeudcrai eK r?/s 
TpcotK?/s Kat Ai/3vk?/s 8tc/>petas* Kat eKirkeco Kat raira ?]i> ets 
dAAa eKarov. Kat e7rt ras Kap?jAot>s 8e T€Tayp.evoL r)crav 
dvbpes bvo ec/j' eKaar?7r ro^orai. Kat 6 p.ey 7rAeicrros crTpaTos 

io ovrcos et)(e T?)y yvcop.r\v cos ?^8?j 7ra2rreAcos KeKpanjKcos kol 
ovbev ovTa tcx tcov iroXepicov. 

'E7ret 8e ovrco 8taKetp.eVcoi> rj\6ov ot 'U'5ot eK rcor 9 
TTo\ep.icov ovs e7re7ro'p.cpet KOpos eil KaracrKOTr?/^, Kat eAeyoy 
ort Kpotcros pez> r)yep.cbv Kat crrpar?/y6s irdvTcov ?/p?/peVos 

15 et?/ rcoy TTokep.icov, be.boyp.ivov 5' et?/ 7rdcri rots o~vp.p.dyoLS 
/3acrtAe?jcrt 7rdcr?7 rr/ Stwdpet eKacrTov irapeivai, y^pr]p.aTa 8e 
elacpepeLV 7rdp.7roAAa, TavTa be rekelv ko.1 p.Ladovpevovs ovs 
bvvaLvro koX bcopovpevovs ots 8e'ot, ?/8?/ 8e Kat peptcrflco- 10 
p.evovs elvaL Trokkovs p.ev ©pqK&v p.aya.Lpocp6povs, Alyv- 

20 Trrtovs 6e TTpocnrkeu', Kal apL0p.6v ekeyov ets bcobeKa pvptdSas 
crvv dcnTLCTL 7ro8?jpecn Kat bopacTL peydAots, olairep Kal vvv 
e\ovcrL, kol\ koitlctl' irpocreTL 5e Kat K?J7rpicor arpaTevp.a' 
irapelvaL 6' ?/6?/ KtAtKas 7rdj;ras Kat «^pvyas dpc/jorepous Kal 
AvKaovas Kal Ylacpkayovas Kal KairTraboKas Kal \\paj3iovs 

25 Kat 4>oti'tKas Kat avv rco Ba/3vAcoi*os apyovTL tovs 'Acrcrv- 
piovs, Kal "Icoi^as 6e Kat AtoAe'as Kat ay^ebov iravTas tovs 
"EWrjvas tovs ev r?/ 'Acrta eTrotKoCJi-ras crvv Kpotcrcp ?'/i;ay- 
Kao~6aL eirecrOaL, TTe-op.cpevaL be Kpolcrov kol ets AaKe8at- 
p.ova Trepl 0-vp.p.ayias' crvkheyecrdaL 8e to o~TpdTevp.a dp.cp\ II 

2, 4, 7 6/cTrA.ea codd. : corr. Dind. 3 a] C E H afipaSdrrjs 

codd. 15 prius efy] eVl C A E G H 16 rf) om. DF 21 post 

aa-rriffi add. ra?s D F : avvacTiriaTals pro (ri»// aairicn H pr. /cal Sopaai 

om. CAEGH 22 irpoo-eri] irpoair\(7i> DF 23 tjStj «a! DF 
27 airot/foDvTas C A E H : KaTOiKovvras G VI.U 5ENQ*GNT02 

TOV UaKTO)\uv TTOTafJLOV, -poievaL be p.eXXew avTois et\ 
QvfxfSpapa, evOa Kai vvv 6 avXXoyos tcov vtto j3am\ea 
fiapfiapaiv tu>v kcitoj [2vpias], kol ayopav TTa.cn Trapi]yyeXOaL 
evravOa Kop.i(eLi" a^ebbv be tovtols TavTa eXeyov koI o[ 
al)(p.ako)TOf eirepeXeiTO yap Kal tovtov 6 Kvpos oiruiS 5 
aXicTKOtvTO Trap 1 cov e/xeAAe irevaeaOai tl' €TTep.—e be kciI 
T2 SovAoi? eOLKOTOS KaTaCTKOTTOVS cos avTop.c>Xovs' cos ovv tovto 
IjKOVaeV 6 CTTpaTOS TOV KvpOV, (V CppOVTihL T€ €y€V€TO, CUCTTTip 

€lkos, Tjav^aiTepoi re ?/ &>s elcoOeaav ote<7Wra>?', cpaiopoi re 
ov irdvv ecpaivovTO, ZkvkXovvto re kol p.eaTa tjv Trdvra 10 
aAA?/Aous epcoTcovTcov irepl tovtcov Kal bLaXeyop.evcov. 

13 '12? be ijadero 6 Kvpos cpofiov oLaOeovTa ev r?"/ arpaTLa, 
avyKaXei tovs re apyovTas tcov cTTpcxTevp.a.Tcov kcxl iravras 
ottoctcov dOvp.ovvTcov ZboK(L fiXdfii] tls yiyveaOaL Kal TrpoOv- 
p\ovp.evcov cocpeXeLa. Trpoeiire be rot? vTTi]pe.TaLS, koX aXXos et [5 
tls ftovkoLTO tcov 6tt\ocJ)o pcov TTpocricTTacTOaL a.KOvaop.€vos tcov 
Xoycov, p.i] kco\v€LV. er/ei be awi]\0ov, eAe<fe rotd5e. 

14 "Avbpes crvp.p,ayoL, eyco Toiwv vp.as avveKc'i\eaa Ihcov 
nvas vp.cov, e77et at dyyeAtat ?/A6W eV tcov Tro\ep.icov, irdvv 
eoLKoras 77ec/>o/3?/ue'z'ois dvOpco-OLS. boKel ydp p.oL Oavp.aaTov 20 
elvaL et rt? vp.cov otl ]xev oi iro\ep.LOL avWeyovTOL beboLKev, 
otl be ijixeis 77oA?j TrXeiovs avveL\eypeOa vvv ?/ ure evLKcop.ev 
eKeivovs, ttoXv be d/xeLvov avv Oeois irapeaKevdaixeOa vvv ?/ 

15 TrpoaOev, tovto. be opcovTes ov OappeiTe. co irpbs Oecov, ecj»], 

t'l biJTa cii' e770t?/rrare 01 vvv beboLKOTes, et "p/yeWov TLves Ta 25 

2 8v/xfipaia C E G : 6v/jL$pa'ia A H : dvfipapa D F 3 avpias del. 

I.incke 4 St om. C E tovtois Tavra D : tovtois toDto C A E G H : 
toGto tovtois F 6 Tcap' om. G et D 7 ^Kovat toDto D F 

8 t£ Kvpif C A E G H t« om. A G lyivtTo C A E G H : tKao-Tos 
tysyvtTo D F 9 post tWhs add. Ka\ C E dudtaav H A G : 

tiiiidaat D tpaibpoi . . . i<paivovTo del. Hug 10 ante ov add. 

ol -ko\Ko\ D F iKvwovvTo C A E G H 11 irtpl tovtwv om. C E : 

irtpl ■navTwv A H, irtpl irdvTuiv Jiost StaKtyofiivwv G, irdvTwv post Sia- 
Ktyojxivwv E 14 0\d$i) iSoKtt tis D F 16 irpoaio-TaaOai 

Stcplianns : TrpoiaTaaQai codd. 18 £vfj.p.axoi G to'ivvv~\ roi 

DF avvi\t£a DF 21 o-uAAe^o^Toi] XiyovTai avWiytadai D: 

croAAf'7€(r0ai \iyovrai F 22 post iroAi< a<Kl. ixtv D F KTPOT I1AIAEIA2 S VI. ii 

nap r)p.lv vvv ovra ravra avrC-aXa r)p.lv TrpocrLovTa, kol 

Tip&TOV p.€V T]KOV€T€, €(pr], OTL 01 7TpOT€pOV VLKr']CraVT€S r)pB.S 

ovtol irdkLV tpxpvTaL exovres ev rals \frv\als V v rore v'lki]v 
€KTi']cravTO' lireira be ol tot€ €KKO\j/avTes tS>v to£otu>v ko.1 

5 aKOVTLCTT(aV TCLS dK/30/3oAtCreiS VVV OVTOL €p\OVTaL Kal dXXoL 
6p.OLOL TOVTOLS 7T0\\a7T\d(TL0L' €7T€LTa CJ€ 0>(T7T€p OVTOL OTTAlCra- l6 
p.€VOL TOVS TT€(ftVS TOT €VLKU)V, VVV OVTO> KOL OL LTTTT€LS aVTU>V 
7Tap€CTK€Vacrp.€V0L TTpOS TOVS LTTTTeaS 7TpO(T€pXOVTaL, KO.I TCL p.€V 

To£a Kal aKovTLa aTTobeboKLpaKacrL, TraXTov be ev lcryypbv 

IO €KaCTTOS \afio>V 7TpOCT€\aVV€LV b~LaV€V01]TaL (j>S €K y€LpOS TT]V 

p-dyr)v 7T0Li]cr6p.€V0S' ert be dpp.ara epxerat, a ov\ ovto>s 17 
ecrn/£ei oxnrep TrpocrOev aTT€crTpap.peva oxnrep els cpvyr']V, 
dAA' 01 re lttttol elcrl KaTaTe6o>paKLcrp.evoL ol ev toIs app.acrLV, 
ol T€ r]vioyoL ev TTvpyoLS ecrTacrL ^vXivoLS Ta VTrepeyovTa 

15 aTravra crvvecrT€yacrp.evoL dcopa^L Kal Kpdvecri, bpeTravd re 
crLbr]pd Trepl tols afocri 7Tpocrr']pp.ocrTaL, a>? eAcoires /cat ovtol 
evdvs els Tas rd£ets tu>v evavTLu>v Trpbs 8' ert Kap.r]\oL elcrlv 18 
aiiTols ec/>' dov 7rpocre\o>crLV, u>v piav eKaaTrjV eKarbv lttttol 
ovk dv avdcryjOLVTO Ibovres' ert be Trvpyovs TTpoaiaaLV eyovTes 

20 dc/>' iov toIs p.ev eavTcav dpr']£ovaLV, r)p.as be jSdWovTes ku>\v- 
ctovctl tols ev rco laoTrebu) p.dyea6aL' el br] Tavra drrrjyyeXke 19 
ris vp.lv ev tols 7ToX.ep.ioLS ovTa, 0! vvv cpofiovp.evoL ri av 
€7T0Lr']craT€; 6tt6t€ aTrayyeXXopevov vp.lv otl Kpolcros p.ev 
r\pr]TaL tu>v 7roXep.io>v aTparriyos, os ToaovTco ~2vpo>v KaKio>v 

25 eyevero 6au> Svoot piev p-dx}] r)TTr]6evTes ecpvyov, Kpolcros be 
lbo>v r]TTr]p.evovs dvTL tov dpr)yeLV Tols 0-vp.p.dyoLS (pevyo>v 

1 7rop' iifjuv CAEH 2 Sti om. CAEH irporepou E: 

irpOTtpoi CAGH: irpoo-dfu DF ^juas] v s.v. E: v/j.as C A H cor. 

3 H\v 7roT6 C A E G H 5 a.Kpoir6\ets C A E G H 7 ovtw G : 

ovtws cet. 9 iffxvpoTzpov DF 12 £a-Tri£(Tai codd. : corr. 

Elmsley airoo-TpatyivTa D F Hio-irep CAEGHiisDF 13 01 om. 

DF 16 Trepi] wpbs D F eKaivTes) eKovTes C E G H pr. 17 dff\v\ 

eVCAEGH 19 av om. C A E G H tx 0VTfS wpocrtaffiv D F 

20 fyias C A H et D F KwAvffovcn toTs] KwXvffovffiv D F 22 ^/uiV 
C AGH 6j/to?s] auTO?s AG 23 uyu?j/ om. DF 24 to?s iro\i^iois 

D F 26 rjTTri/xfvovs D F : ffWT\TTt\\xivovs C A E G H : <rvpovs t)ttij- 

fxivovs Hu.sr 

XEN. CYROP. 15 VI. a 5ENO«t>£tNT02 

20 u>\(to' e7reira 5e otayye'AAerat bi)-ov otl avro\ /xcv 01 
7roAe'pioi ov\ iKavol ijyovvrai vp.lv tlvai jxd^adai, dkXovs 
8e jxLadovvraL, wj ajxtwov p.ayovjxivovs virep acpcov ?/ avroi. 
«i peVrot tlo-\ ravra jxkv TOLavra ovra beLva boKel etrat, ra 
8e ijjxirepa cpavka, tovtovs eyco qbijjxL \pijvaL, a> avbpes, 5 
dcpetrat et? tovs (vavrCovs' rrokv yap Zkzl dvres 7rAeia> av 
ijjxas ij rrapovTZS axpeAoter. 

21 'E7ret Se ravra elirev 6 Kvpos, dviarq Xpvo-dvras 6 
Yleparjs Kal eAefei' cobe. *I2 Kf>pe, p.ij 6avp.a£e et tlvcs 
ZoKvdpcoTraaav aKOvaavres tcov dyyeAAop.eVa>v ov yap qjo- 10 
firjdevTes ovtco bLeredqaav, dAA' dydtadivTes' cZcnrep ye, 
€cprj, et tlvcov fiovXojxtvcov re Kat olojxivcov ijbrj dpLarijaeLV 
e£dyyeAc9ei7j rt epyov 6 dvdyKij elrj npb tov dpLcrrov f£(pyd- 
cracrdaL, oi)5et? dv otpat ijadeiij aKOvaas" ovrco tolvvv koX 
ijjxels ijbrj ol6p.evoL ttXovtijctclv, e7ret rjKovaapev otl eVrt 15 
irepLkoLTTov epyov oet e^epydaaaflat, avv€aKv6pco7rdaajx(v, 
ov cpojSovjxevoL, dAAd TTerroLijadaL dv ijbrj Kal tovto ftovXo- 

22 p.(voL. dAAd ydp e7reto>/ ov 7rept Svplas jxovov dycovLovjxe6a, 
ottov alros tto\vs /cat TrpofiaTa eVrt Ka\ cpoCvLKfs ol Kaprro- 
cpopoL, dAAd Kat Trept Avbtas, tvda ttoAv? jxkv olvos, ttoXKo. 20 
6e avKa, ttoXv 8e eAator, 6dXaTra oe 7Tpoo"KAv£et Kad' ijv 
7rAeta> epxerat ?/ daa tls kcopaKtv dyadd, ravra, e<p>/, 
evvoovp.€VOL ovkztl dx#o'pet9a, dAAd 6appovp,ev cos pdAtara, 
'iva 6drrov Kal tovtcov tcov Avbicov dya6cov aTTokavcojxev. 

6 jxkv ovtcos (iTrev ol bk avp.pa\OL rrdvTes ijadrjadv re rco 35 
Adyco kol (TTtjveaav. 

23 Kat jx\v bij, e<pi/ 6 Kvpos, a» dvbpes, boK(l jxoi Uvai e7r' 

1 5« DF: 8h C: 5« bh AEGH 2^1-DF 3 /uaxo- 

/ufVouj A G ct D F 4 ««• om. C A E G H 6 &,/ om. C A E G H 

7 oxpeAorf»' ^ 7rapoVT«s D F 8 8e om. D F 1 1 "y« om. C E 
12 xal olofxtvwv ^57j om. E: *cai $ov\o t« (sic) cum lacuna C: «al 
olofifvuv re H AG 13 airayy(\8tiri DF ti om. DF 14 antc 
aKOUo-as add. toOto DF 16 ntpi\vtirov] ti AoiTro»' DF 22 ir\(iw . . . 
iioa om. C E 23 aAAa yt D F 6appvv/i(v g : Oappw/Mv C A E G H : 
6appvvvT(s D F /uaAio-Ta Dind. : Tax<ora codd. 24 toutwc 
om. DF airo\avcrw/j.(v DF 27 post juoj add. «al DF KTPOT I1AIAE1A2 S" VI. U 

avTovs ws Ta\iaTa, tva ~po>Tov p.kv avTovs cp6d~o>p.£v acpLKo- 
ueyot, fjv hwoopeda, ottov tcl k~LTi]htLa avTols crvAAeyerar 
e7retra hk ocrco ai' 6aTTov lo>p.ev, too-ovtco /xetco /xeiv tcl —apovra 
avTois evpi]o-op.ev, 7rAetco hk ra cnrovTa. eyco p\kv hi] ovto> 24 
5 Ae'yar et 5e rts dAA?/ 7r?/ ytyz/cocrKet ?*/ acrcpaXtcrTepov eu/at ?*/ 
pqov ijp.lv, hihao-KtToj. eTret de ~vvi]y6ptvov p.kv 7roAAot cos 
XP€o>v elrj otl rdxtora ~optvz~6aL k~\ tovs ~oX€p.Covs, di>re'Aeye 
oe ovheis, eK tovtov hij 6 Kvpos ijpyeTo Ao'yov Toiovhe. 

"Avhpes o-vpp.ayoL, al p.kv ^vyaX kol tol crco/zara kol ?a 25 

10 OTrAa ots 8e?/cret x.pi]~6aL eK 7roAAo?3 ijp.lv crvv 6eQ> 7rape- 
cr/<e?jacrraf vvv hk rd e7rtr?/8eta 8et ets ti]v ohbv o~v~Kevd- 
(ecrdaL aifTols re ijp.lv Kal 6~6~ols T€Tpd~o~L \po>p.z6a p.i] 
p.elov ?/ (."lkoo-lv ?//zepcoi\ eyco yap \oyL^6p.evos evpCcrKO) ~K(ov 
?*/ 7reyreKat8eKa ijp.epo>v k~op.ivrjv bhov, Iv ?/ ovhkv zvpr]crop.ev 

15 rcoy £—LTrjhzCo)v dyecrKeiJacrrat ydp rd pei' vc/j' ijp.a>v, tcl h 
v~b tG>v 7roAe/xtW oaa khvvavTO. ~v~Kevd£e~6aL ovv \PV 2 & 

CTLTOV p.kv LKaVOV aV€V yap TOVTOV OVT€ p.d\i~6aL OVT€ (iJV 

hwaCp.e6' dv olvov hk toctovtov tKacrTov exetr XPV oaos 
iKavbs eorat \6C~aL ijpJds avrovs vhpo—OTelv —oWij ydp 

20 ecrrat rijs ohov doivos, eis r)v ovft dv irdvv ttoXvv olvov 
~v~K€va~o>p.eda, 8tapKe'crei. co? ovv p.ij e£a~Cvrjs doLVOi 27 
yevopevoL vo~ijp.a~L ~epL~C~To>p.ev, cSSe \pij ttolzlv k~\ p.kv 
tQ> -ltlo vvv ddvs apyo>p.z6a ttlvzlv vho>p' tovto ydp ijhi] 
ttolovvtcs ov ~o\v p.€Tai3akovp.€V. Kal ydp octtls dAc/jtrocrtret, 28 

25 vhari p.zp.ayp.£vr]v det ri]v pJd(av icrdUL, Kal octtls dpTO~LT€L, 
v6art hehevp.tvov tov dpTov, kclI rd kcpdd 8e irdvTa p.t& 
vharos tov TrAetcrroi» ecrKewacrrat. /xerci hk tov ctltov 

3 &j/ om. C A E G H ^teiw p.kv F : /xsiova fxtv D : fiftov/j.tva 

C A E G H 4 evpricrofAtv avTols C A E G 5 &AAais —ws D F 

6 SiSotrKeTai . . . ^tey om. A i**v] ti/uv C E H et ut vid. G 9 £vfx- 

fJ-axoi G 13 iyi> . . . riuepwv om. C A E G H irKtov ov D : 

7rA6oVa»/ F : corr. Dind. 16 ^Svvavr CAEGH o-Ktva&adai 

yap '8« E) to (Karo»' xp^ CEG : o - /cei/a{'€O'0at yap XPV T0 { T0V Hpr.) 
iKavov A H 18 xpV *X iiv (Kacrrov iv '6<r<p iKavbv tffrai D F 

20 «Vti D F 23 j/{5j/ om. C A E G H 25 fitfxiynevyv codd. : 

corr. Hemsterhuys 27 tov -KtitrTov 1 to. -\ei<TTa Pollux x. 28 VI. ii SENO*12NT02 

eavolvov eiTLTTLVcopev, ovbev p.elov ex ovrra V ^ v xh dvavavaeraL. 

29 eneLTa be kol tov pteTa belirvov acj>ai(>eiv XPV> * (TT ' av XaQvofxev 
vbpoiTOTaL yevopevoL. i) yap Kard p.LKpbv TrapdXXa^LS iraaav 
iTOLfl cjwctlv VTTO(j)ip€LV rds fxerajSoXds' bibao-K(L be kcli 6 
6(69, aTraycov ypds Kard fXLKpbv ck tc tov x ct M^ ros ets T0 5 
avexeaQaL lcrxypa QdXTTi] eK re tov 6c'iXttovs els rbv icry^ypbv 
X^Lpcova' bv XPV p.Lfxovp.evovs els oet eXdelv Trpo(L0Lcrpevovs 

30 ^ud? acpLKvelcrOaL. kcll to tcov crTpcop.drcov be ftdpos els 
Ta.TTLTi]beLa KaTabaTTavaTe' ra fxev yap e7rm/oeta irepLTTevovTa 
ovk a^pricrTa eoTar crrpcofxaTcov be evbei]6ei'Tes fxi) 5etVj/re 10 
cos o&x rjbecos Ka6evbi]creTe' el be fxr), ep.e atrida^e. eadi]S 
pevroL otco ecrrlv acp6ovcoTepa Trapovcra, TroXXd Kai vyLaCvovTi 

31 Kat kcl]xvovtl eTTLKOvpel. o\j/a be XPV cTvvecrKevdcrQaL ocra 
iarlv 6£ea Kal bpLfxea Kal dXfxvpd' ravTa ydp eVt ctItov 
Te dyeL Kal eirl irXelcrTov apKel. orav 0' eKftaLVcop.ev els 15 
aKepaLa, ottov ybr) etKos iffxds ctltov XafxftdveLV, xetpo/xvAas 
Xpi) avTodev irapacrKevdcracrdaL als crLTOTTOLrjaofxeda' tovto 

32 yap Kovcj>oTaTov tcov ctltottollkcov opydvcov. crvveaKevdadaL 
oe xpi) Kal cov dcrdevovvTes beovraL dvdpcoiTOL' tovtcov yap 

6 fxev oyKos p.LKpoTaTos, i]V be TVXf) TOLavTij yeVr/rat, //dAtora 20 
do/o-ei. e\eLV be XPV Kal Lfxdvras' rd ydp irXelaTa Kat 
dvQpcoTTOLS Kal LTTTTOLS t/udo-ty ?/pr?/rai* cov KaTarpLftop.evcov 
Kat pt]yvvpevcov avdyKi) dpyelv, i]v \xr) tls ex\) TrepiCvya. 
octtls be TTeiraLbevTaL Kat 7raArdi> £vcraaQaL, dyaQbv Kal 

33 £vi')Xi]s fxi] eTTLXaQeaQaL. dyaQbv be kol pivi]V cpepecrQaL' 6 35 
yap X6yx>]v aKovcov eKelvos Kal tijv \j/vxvv tl TrapaKOvq. 
eTrea-TL ydp tls alcrxdvi] Xoyx^v aKovcovra KaKov elvai. ex (LV 

1 iicv D : hv F : dCAGH : K a\ E 2 rb Stwov D F Htrr' 

D F : fws C A E G H >j.d.du>/jitv C A G H (oin. E) 3 vSpwTrorai 

A H ntrdWa^is D F 5 0^0707011' D F rt om. C A E G H 

6 t K t€ C A E G H : koI 1k D F 9 ra iiriTyStia C E ct D F 

11 KadtvdriariTai C: KaBfvSrio-riTf H to-0r)s} evdvs DF 13 5« & 

Xpv C A G H 14 post o{«'o add. <"tt1 ir\t?o-Tov D F 16 yui'»Aar D F 
17 xpifOm.CAEGH irapao-Kt vdo-aaQt HAG : ■KaptcrKtv affOat (sic ; C E 
21 tStr/fftv DF 22 Tpi/3untvu>v DF 23 Karappriyvvfxtvuv DF KTPOT nAIAEIAS c vi. ii 

be XPV KaL £vha -epCTrheoo kclI dpp.ao~L kuX dp.d£aLS' ev ydp 
TTohhaZs irpd^ecrL ~ohhd arayK?/ ko.1 ra a~ayopevovTa elvai. 
(\av be Set Kal ra dvayKaiorara opyava e~l ravra irdvra' 34 
ov yap TtavTayov x ei P 0T ^X l ' aL TrapayCyvovraL' to cV 60 ' 
n i]p.epav apKecrov ohCyoL Tives o\ oi>x iKavol —oLrjcraL. (X €tv 
be xph KaL a P-W Kai <rp-Lvvi]v Kard apa£av eKacmp, kol 
Kara rbv veoTO(popov be a£Cvi]V Kal bpe~avov ravra yap 
Kal IbCq eKaorw xP 1 )°~ l -P- a Kat viitp T °v kolvov irohhaKis 
ax/)e'Ai/j,a yCyverai. rd p.ev ovv els rpocpi]v beovra 01 rjye- 35 

10 p.6ves tG>v 6~hocp6poov e^era^ere toxjs vq^ vp.lv avrols' ov 
ydp bel Trapievat. otov dv tis tovtoov evbei]TaL' i]pels ydp 
tovtcov ei'beels ecr6p.eda. a be Kard rd xnto^vyia Kehevoo 
i\€iv, vp.els ol toov crKevoqoopoov dpxovres e^erd^eTe, Kal tov 
ju?/ exovTo. KaTao-Kevd^ecrdai, avayKa^ere. vp.eis 8' av ol tG>v 36 

15 oboTTotwv dpxovres e'xere p.ev a~oyeypap.pevovs ~ap ep.ov toiis 
a~obeboKLp.acrp.evovs Kal tovs e/c tG>v aKovTLcrrGv ko\ tovs eK 
tG>v to£otG>v koX tovs eK tG>v o-cpevbovi]TG>v tovtoov be xph 
tovs p.ev a~b toov aKovTLcrTGv ireheKvv exovras £vhoKo~ov 
avayKa^eiV crTparevecrOaL, tovs (V a~b tG>v to£otG>v o~p.Lvvi]V, 

20 tovs 5' airb t<2v cr(pevbovi]T62v dpi]i" tovtovs be k'x o, ' ra ' { 
ravra ~pb tG>v ap.a£G>v Kar 'Chas iropevecrOaL, ottoos ijv tl 
beij oboTTOLCas, ev6vs evepyol ?/re, Kat eycb yv tl beoop.aL, ottoos 
elbG> bdev bel hafiovra tovtols XPV (T ^ ai - ^i 10 °^ Kat TOV,i * v 3 7 
r?] crTpaTLooTLK?] TyAtKta crvv rot? opydvoLS x a ^ Kea? re Kat 

25 reKTovas koX ctkvtot6p.ovs, ottoos dv tl bei] ml tolovtoov 
Te\i'G>v ev tt) crTpaTLq p.i]bev eAAetTrr/rat. oiJrot 5e 6~Kocp6pov 

1 irfpiirKea codd. : corr. Dind. 4 aira.vTa.xov DF 50* om. 

CE: 7) D lnavhj H 7 rbv] rb D : om. F 8 xpi) ~ l l J - a 

fKdo-Ty D F ro v>p"\ 4<p" A H et D ov] tl C A E G H cor. 

1 1 iraptTvai C A E G H Serjrai C A E G H yap om. C A E G H 

12 a Se Kara] Scra Se Ka\ DF 17 6/cl a7ro DF XPV om - 
CEH t8 tuv om. CAEGH '^vKotouov CAEGH 
19 airb Stephanus : e« D F : om. C A E G H 20 twv 
om. AEH 21 t\\as C A E G H cor. : et\as H pr. 22 fv eb 
C E 24 T6 om. D F 25 fo ti 5/?;] oworra av SerjTai D F 
26 eKAelirrjTai H pr. et D : e '\AiVrjTai CAEGH cor. : KitrrjTat F VI. ii EEN0*flNT02 

ue;' rd£ecos a7roAeA?jrro;'rai, u 8e i 7rtrrra;*rai, rco ^oivXopeVco 

38 \xmtOov vTTijpeTovvTf? (v rco T(Tay]xivo) (ctovtul. ?/r b( rts 
koi euTropos /3o?JA?/rai e7rerrr9ai tto)\(lv rt /3o?jAo'ue;*o9, rcoi* 
pe;* 7rpoeip?/ue';'co;* ?/uepco;' ra e7rtr?/8eta exe»' ?/'' ti 7rcoAco;* 
dAtrrK?/rai, •tt&vroav o-T(pi']o-(TaL' e7ret8di* 8' avrat TTap(\6o)criv g 
at 7/ue'pat, 7rcoA?/<rei ottcos dr /3o?JA?/rat. orrrts 6 a?' rcor 
eu7ro'pco;' TT\(Lo-Tt]V dyopav irap(\o)v </>atr?/rat, o?jros Kai 7rapd 

39 rcov m>uudxa>;' Kat Trap' euou dcopcor Kai rip?/s' re?j£erat. et 8e' 
rts xpj]pLa.To)i> 7rporr8etrr0at >Jout£ei ets eu7roA?/;*, yrcocrri/pa? 
e/uoi TTpoo-ayaym> tcal eyyt'?/rds ?/ /u/tj 7rope?jrrecr0ai rrt/;* rf/ 10 
arpaTia, Aa/u/3a;*e'rco co?j 7/p,et , > exope;*. eyco ue;' 8?/ raCra 
Trpoayop(vo)' et 8e' rts rt Kat dAAo 8eo?J (vopq, 7rpos epe 

40 cr?/uai;'erco. Kai t/uets /xei' cbnorres o-i>crKe?jd(ecrt9e, eyco 8e 
cWopat (tt\ rf/ 6pp.T/' d'ra7J 8e rd rco;> flecor KaAtos ex//> 
rr?/pa;'o?3ue;'. 7rapeu'at 8e XP 7 / 1 d-navTas rd 7rpoeip?/p.e'i'a 15 
exo^ra? ets r?/;* T(Tay]X(vi]v \o)pav Trpds tovs T/yepdras 

41 avTO)i\ v-xds 8e ol yycfxoves r?p' eauro? (Kao-Tos tcl^lv 
(VTp(iTLo-ap.(vos irpbs epe 7rd;*res cryp/SdAAere, i';*a rds eaiTco;* 
(Kao-TOL \o>pas KaTaixddr]T(. 

III 'AKo?Jrra;*res 8e raCra oi /xe;* crwerrKevd^orro, 6 8e Kijpo? 20 
(6v(to. (TT(l 8e KaAd rd tepd ?/?*, cop/xdro cri/;' rco o-TpaT(vp.aTL' 
Kal Tij ue;' 7rpcor?/ i]]x(pq (£(o-TpaTOTT(b(i>o-aTo cos bvvaTuv 
(yyvTOTa, crrrcos et rts rt (ttl\(\i]o-]x(vos et?/, ]X(T(\6ol, 

KUL (L TLS TL (vb(6]X(VOS yVOLI], TOVTO (TTLTTapa(TK(Va(TaLTO. 

2 Kva£dp?/s /ue?j oS;' rcoy M?/8cor ex^y rd Tpirov p.(pos kot(- 2 5 
]x(V(v, cos /x?/8e rd oikoi (pr]p.a et?/. 8e K?pos e7ropevero 
co9 (bvvaTO rdxtrrra, roijs t7T7re'a? pe;' irpoWovs e)(co;*, Kat 

1 ai-o\'\av(TovTctL A H cor. 3 TrcoAfrrTi &ov\ujAtvos del. Schncidcr 
4 ^i/ 5e ti A et D F : ^c 5e tis C E G H : corr. Camerarius 5 5' 

om. C A F. G H 6 al rm*pai om. D ante tinccs add. 8' A E H 

8 |u ; u ; uoxa>» / G Sdpwi' om. C E ko\ n^f/r om. D F 10 -rpoaiywi' 

D F tyyvovs D F -TopfiKffBai codd. : corr. Stephanus 1 1 crrpa- 

Tf ict C A F G H 12 -rpoffayop-vui C A E G H <5po D F 17 avTwv 

scripsi : iamuv codd. 18 ffvfx$a\-?Tt DF 20 Si /cOpo?] 5' DF 

22 SuvaTbi/] ^Swaro D F 23 ti om. C : post t-ri^t^rifffxfvos E 

25 KaTffXtiVtV DF 26 i'S T)5l''l'OTO ilTOptVtTO C EG KTPOT riAIAEIA^ 7 Vl.iii 

irpd tovtojv hL€pevvi]Tas kclI ctkottovs aiel dvaj$Ll~\d(o)v e7rt rd 
TTp6a~6ev evo~KOTT(x>Ta.Ta' juera he rovrous 7/ye ra aKevocpopa, 
ottov p.ev Trebtvbv eh], ttoWovs 6pp.adovs TroLovp.evos tG>v 
ap.a£m' Kal t£>v aKevocpopoov oTTLadev he 7/ (pd\ay£ e^peiro- 

5 p.€V1], €L TL TO)V CTK€VO(p6pa)V VTTo\€LTTOLTO, OL TTpoaTVyydvOVT€S 
TO)V dpyoVTOlV €TT€p.e\oVTO fa)S p.1] KO)\~)OLVTO 7T0p€V€adat. 

oirov he aT€V(i)T€pa eh] 7) ohos, ota pteaov Trotovp.€Vot to. 3 
crK€vocpopa evdev Kal evdev enopevovTO 01 oirXocpopot' /cat 
et Tt epLTTohtXot, ol Kara Tavra ytyv6]xevot toov aTpaTLO)Tc2v 
10 e-Tep.e\ovTo. enopevovTo he ws Ta TroWa at ra£ets 7rap' 
eavrals eyovcrat ra o-xevocpopa' e~7€T€TaKTo yap Trdcn rot? 
a-Kevocpopots KaTct T~i]V eavrcov €Kao~Tov$ Ta^tv ievat, el p.1'1 rt 
dvayKalov aTTOKooXvoL. Kal ai]p.elov he e\o>v 6 tov Ta^Lapyov 4 
o~Kevocp6po$ //yetro yvooarbv tols r?/? eavrov Ta^eoos' coo~t€ 

15 CtdpOOL €TTOp€VOVTO, €TT€p.€A0VVT6 T€ ia)(ypO)S €KaCTTO<i TO)V 

eavTOv cos p.i] vtto\€lttolvto. Kal ovtco ttolovvtcov ovt€ C 1 ! 7 "^ 1 ' 
eheL d\\i]\ovs dp.a re -apovTa diravTa ko.1 aaooTepa rjv Kal 
daTTov ra heovTa eTyov ol a-rpartairai. 

'Q.S 5' 01 TTpoLOVTes ctkottol eho£av ev r<5 TTehico dpav 5 

20 dvdpo)TTOVS \ap.jidvovTas koX \l\ov Kal £v\a, Kal VTrofyyLa 
he ecopoov eTepa TOLavTa dyovra, Ta he Kal vep.6p.eva, kol tu 
TTpocrco av dcpopcovres ehoKovv KaTap.av6dveLV p.€T€copL(6p.evov 
i] Kairvdv 7/ KOVLOprov, €K tovtcov TrdvToov a\ehbv eyiyvcocrKov 
ort et7/ ttou TT\i]crLOV to aTpaTevpta tcov TTo\ep.LO)v. ei>6vs 6 

25 ovv Trep.net tlvo. 6 crKOTrapyos dyye\ovvTa ravra rw Kvpio. 

3 ireoe ivhv E H : wtSiov DF 4 oiricrOev . . . uiroAenroiTo] et ra> 

v-ToXeiiroiTO C AG H : urcfi v-T(\fl-reTo E 6 kooKvokv D F 7 Sirov 

D F : '6-rroi C A G H : '6-rri E o-TtvooTtpa D : ffTevoTtpa cet. 9 Tat/ra 

a5 D F 12 eavTuv C AE G H : iavTOv D F \k.6.(Ttov C A E G H 

et F : eKacTTov D : corr. Hertlein 13 o post Ta|iapx ou ^ ^ 

14 kavTwv H A G et D 15 adpooi Te F eKaffTOS D: eKaffTOi cet. 

16 eavrwv D inroXeiiroiVTO C et D : viro\iiroiVTO cet. 17 ffoooTepa 

D F 20 primum /cal om. C E 21 ra 8e D F : to t« A G : 

T€ C E H 22 tyopwvTes C A E G H 23 prius ^ om. C A E G H 

atraVTwv DF o"Xf 80^ om. DF 24 ttou om. DF 25 ffKoirapx~ls 

codd. : corr. Dind. Tiya post o-Koirapxi^ D F Vl.iii SEN04»iiNT02 

6 oe uKovrrwi TOVTa eKeivovs uer eKeAeucre pevovTas errt 
rairrats rais ctko-cus d tl av det kcuvov 6p&<ruf e^ayyeWeu" 
rd£iv 8' tTrep\)/ev t777re'coi' ets ro TrpdcrOev ku\ eKeXevcre ireLpa- 
Oijvcu cn;AAa/3eu' rtras rcor drd ro -ebiov dvOpcoTTMV, ottojs 

7 aacjieaTepov pdOouv to dv. ot uer 8>/ ra^OevTes tovto 5 
eirpaTTOv. avros be ro dAAo arpdreuua aia-00 KarexwptC er » 
o7rcos 7ra/>acrKet>ua-airro ocra coero xp?/rai wpU* Trdru duou 
etrai. Kat —pHoTOV pev d/ncrruj' Trapiiyyvi^crev, eTretra 8e 

S pevovras ev tols rdcfecrt to TrapayyeWdpevov Trpovoelv e-rrel 
8e i]picTTi]crav, (rvveKaKecre Kat iTnreoiv Kal Tre^Qv Kat dppaTcov 10 
ijyepdvas, Kal tcov piiyavoiv be Kat rcoy arKevocjidpojv tovs 

9 apyovTas Kal tu>v dppap.a£G>v Kal ovtol pev o-vvijcrav. ol 8e 
KaTabpapdvres els to irebiov avWafidvTes dvOpu>Trovs ijyayov 
01 be Xi^cfyOevTes avepoiToypevoL vrrb tov Kvpov e\eyov ort 
dirb tov o-TpaTOTrebov eXev, Trpoe\r)\vO(>Tes eirl ^lXov, ol 8' 15 
e7rt gvka, TTapeXOdvTes Tas 7rpoc/>vAaKdj' 8ta ydp to TrXijOos 

10 7-0O rrTpaTov o-rrdvLa 7rd2'r' etrat. Kat 6 Kt>/oos raSra aKOiJcra?, 
II dcrov 8e', ecpi), dtreo-TLV evOevbe to crTpaTevpa; 01 8' eAeyor* 
'12? bvo Trapacrdyyas. eirl tovtols ypero 6 Kvpos' 'IIucoi' 8', 
ec/)»/, Adyo? ris i)v irap' avTois; Nat ud At", ecpacrav, koX 20 
ttoXvs ye d>s eyyvs ijbij etre 77pocnciVres. Tt ovv; ec/»/ 6 
Kvpos, ?/ Kat eyaLpov aKodorres Idvras; tovto be e7r?/pero 
tu)v TrapdvToov eveKa. Ov ua At', et7roi> eKelvoL, ov pev 8?/ 

1 1 tyaipov, ctAAa Kat wdAa ?/z'tco2'ro. Ni5v 8', ec/n/ 6 KCpos, rt 
ttolovctlv; 'FjKTUTTOVTaL, ecpacrav kol eyOes be Kal rptr»/r 25 
i/pepav to avTo tovto e-rrpaTTOv. 'O be rdrrcoj', ecp?/ 6 
KPpo?, rts ecvTLv; ol be ecfiacrav Avtos re Kpotcro? Kai o-vv 

2 ah\ D F 9 Ttpocrvofiv II A G IO Kal ire^aij' koI itrniuiv 

■tiyt/xovas Kal apfxaTuiv C E 1 1 tdi/s ^f^iicar B F 14 o-v\AT]<p8ti'Tes 

H A G 15 irpoo-fAriAvOiTfs C E : Trpo*AriAv8oi€V 8c D F 

16 irpotAfJtWes CAII : TrpoafAd6vTfs G : irpoeAi]Av86T(s E 18 8« 

om. C E post tAtyov add. 0V1 H A G 19 roxnwv D F 

20 f<pt)<rav HAG 21 tlre Dind. : t)t? codd. ijre f/5rj CE 

22 r) /col om. DF I6vras om. DF tovto 5f] 6 8« toCto DF 

23 5r; 7« C A E H : 5r; /cal G 24 dAAa om. D F 25 x ^s E G 
et D 26 post. 6 om. C A E G 1 1 KTPOT nAIAEIAS S" Vl.iii 

avT& "EAA?/v rt? avijp, kol dAAo? 8e' rt? M?/8o?- ovtos 
peVrot eAe'yero c/juya? elvat itap 1 vp.(ov. /cai 6 K?3po? eiTreTJ* 
'AAA', 2> Zev pe'ytcrre, Aa/3etz> pot yivovro avToij wj eyco 
/3o?JAo/j.ai. 
5 'Ek rovrou rovs /^ey atxpctAcoro?j? d7rdyei7J eKe\evo-ev, et? 12 
oe roi/? 7rapoi'ra? co? ke£cov rt din/yero. eV rovrw 8e iraprjv 
dAAo? aij 7rapd rou o-K07rdpxo?J, Xeycov ort t7r7re'coi/ rdcft? 
peyaAr/ eV rco 7re8tco irpocpaivoLTO' kox ?/pet? peV, ec/j?/, 
elKa(ftp.ev eXavveLV avTovs [3ov\op.evovs ibelv ro'8e ro aTpa- 

10 rei/pa. Kat yap 7rpo r?/? rd<feco? ra?jr?/s aAAot cb? TpiaKovTa 
t7r7ret? crv)(vbv irpoe\avvovcrL, Kal /xeVrot, ec/)?/, Kar' avroi/? 
?/pas, tcrco? (3ov\6p.evoL \af3elv, ?/v 8?jVco7Jrat, r?/y o-K07r?/y 
?/pet? 8' ecrp.ev p,ta 8eKa? 01 e7rt ra?jT?/? r?/? o-K07r?/s. Kat 6 13 
KCpo? eWAei/rre tcojj 7rept uvtov ael ovtcov LTnrecov eXacravras 

15 v7ro tt/jj o-kotti]v abijXovs rot? Tro\ep.ioLS drpejutay ex^w. 
"Oraz) 8', ecp?j, 77 8eKa? 17 ?/pere'pa Aet7n/ tt/i> o-kot:i]v, e£- 
az/ao-rdzjre? eiriOeo-Qe rot? ava(3aivovo-LV em ti]v ctkotti]v. 
cb? 8e t/pa? p? v / Ai/7rcoo-tz; 01 a7rd r?/? p.eyakr]s rdcfeco?, avTe£- 
e\9e o-v, eqbrj, S) 'TcrTacrTra, Ti]v \lXlocttvv tiov t7r7re'coz' 

20 Aaficov Kal eirLcpdvr]6L evavrios Trj tS>v iroXepicov rdfet. 
8tco<f?/? 8e p.i]baprj et? dabaves, dAA' O7rcos at crKOirai crot 
8iape'z'corrtz' e7rtpeA?/c9et? 7rdptc9t. ?/z> 0' dpa dvareivavTes 
rtre? rd? 8e<fia? Trpoo-eAavvcocrLV vp.iv, beyecrOe cptAico? roi/s 
dz*8pa?. 

25 'O pez/ 8?/ 'Tcrrdcr7ra? a7rttoy co7rAt^ero # 01 8' v7ri]peTaL 14 
yAavvov evOvs co? eKeAevaev. cnravTq 8' avrot? Kat 8? v / ez/ro? 
rco?' crK07rcoy o-i/y Tot? depaTTOvcTLV 6 7repc/bt9et? 7rdAat Kard- 

7 irapa D : &7r?_> cet. io raurTjy om. D F 1 1 <rvxvol C E G : 

ffvxvws D irpoireAwpoixri codd. : corr. Stcphanus e<J>T/ om. D F 
kixt'] /cal C A EG H 12 2"(raij post Aaj3eiV C E 13 01 eVl towtt;? 

ttjs cr/coirTjy vulg. : -^ eirl ravTqs rrjs (TKoirrjs C A E G H : €7rl ravrri ttj 
ffKoirrj D F : del. Hartman 14 aiel F 16 Ai7rrj C : airoXiiTri E 

18 avTtttKQe av\ aj/Te|e'A0eT€ H AG 20 az/Tioy DF 21 Sia^leis 

codd. : corr. Hug /xr)8a/xfi C E et D F : ovSafio? A H : ov8a/j.rj G 

22 av D F aivaTeiVoj/Tes D F 23 Tifes post vfjuv D F 5e'%eo-9a( 

A H 25 varao-JTris C E G 27 aprrao-as (h. c. apao-7ras) o-i/f D Vl.iii EENO<M2NT02 

15 0-K07T09, 6 cpvka£ r?/? ^ovcrCbos yvvaiKos, 6 pev ovv KPpo? 
co? yKOvrrev, dvaTn]bi]cras Zk rf]S ebpas VTnjvra re avrco Kai 
€8e<floi;ro• 01 8e aAAot, cocnrep etKo? p.r]bev ei8dra?, eK7re- 
~\i]ypevoL ?/<raj* rto irpdypaTL, eco? K£po? ct7rer* *Ar8pe? 
<pC\oi, iJKC-L ?/uti' dri/p dpttrro?. yw ydp ?/8?/ 7raz'ra? dvdpco- 5 
ttouj 8et ei8eVat rtt rodrou epya. oi/ro? oi/re aicrxpoi; i)TTi]0els 
ovbevos u>x €T0 °^ r ' * w * (po[3i]6eCs, dAA' tjtt' euou Trep.cp6eis 
dVrto? )}fiii' p.add>v rd tcov Tro\ep.Ccov cracpcos tol dvra (£ay- 

16 yeC\eiev. a per oii/j eyco trot VTTecrydp.i]v, <*> 'Apdtr7ra, 
p.ep.vi]p.aC re Kai d7ro8cotrco cttjij ro7jrot? 7rdcrt. bUaLov be 10 
Kai dud? d7raz/ra?, £> dvbpes, tovtov TLp.dv cos dyaObv dvbpa' 
eirl ydp rco 7/pere'pco dya0to Kat eKtj/diVeutre Kai airCav 

17 vi:icT\ev, ?'/ e[3apvveTo. eV ro7jro?j 6?/ 7rdrre? f/trTra^bjjro 
rdi/ 'Apdtr7rai' Kai e8e£toiVro. et7roVro? 8e Kdpou otl tov- 
tcov p.ev toCvvv ei'?/ dAt?, A A 8e KaLpbs ijplv eiSeVat, raDr', 15 
ecp?/, 8t?/yoi;, to 'ApdtrTra* Kai p.i]bev e\aTTov tov a\i]0ovs 
p?/8e p.eCov rd rcoi/ Tro\ep.Ccov. KpelTTov yap ueicfco oi?/tj l erra? 

18 p.eCova ibelv i\ uetco aKodtrarra? icr\vpoTepa evpCcrKeLV. Kai 
p?/r, ec/>?/ d 'Apdtr7ra?, tb? av dtrcpaAeVrard ye eibeCrjv ottoctov 
to crTpaTevp.d ccttlv erroCow crvve^eTaTTov ydp iraptov avrds. 20 
2i/ ue?' dpa, ec/;?/ d Kupo?, ov to tt\i]6os uoVor ourda, dAAd 
Kai ttjv rd£tr avTcov. 'Eyco uer va\ p.a At", ec/j?/ 'Apdcr7ra?, 
Kai cos StarootVrat ri/r p.d\i]v 7rotettr(9at. 'AAA' ouco?, ec/;>/ 

19 d Krpo?, rd tt\i)Qos i]pXv TTp&TOV eirre ev Kec/?aAatco. 'EKetrot 
toCvvv, e</?>/, TrctJ-re? T€Tayp.evoi (tt\ rpLaKovra to fiddos Kal 25 

1 prius Budaeus : t) C A E G H : om. D F 2 IJKovcrti' 

CAEGH: dSfu D F 3 €i5efT*s codd. : corr. Schliack 4 6 Kvpos 
D F 10 5t | yap D F 15 rolvvv om. C E et D aAis fl»? 

D F 5t /ca.piy] 5' 6 €Ta?poj C A E G II n'5tVat] «75ev C A G H : 

o75e E 16 e</>7j post 5i??7oi} C, post apaffira E tAaTTOi;] /U€iou 

DF 17 ^^5e (U6IOU om. D F : suspectum Dindorfio 'agnoseit Suidas 

s.v. txtiov) 19 aiy . . . ^ittic] &is eatyio-raTay'' av tlo*'n}v a D F 7«] 

TtCE 20 |ui/f£fTaTToj' H A G outo's Dind. : avrols C A E G II : 
avrovs D F 21 /x«j/ om. C E apa] 700 C A E G H o7o-flas 

H A r; 23 5iacooD/ua< C E 95 toIvw 0111. C E « / <f>Tj om. E 

ct D «lirlj «VJvMCAEGH KTPOT riAIAEIAS 7 VI. iii 

77e£bt kcu iTTTretj tt\i}V T&v Alyv~Tiutv eireyovcrLV dpcpt ra 
T€TTapa.KOVTa o~Tabia' -irdin) ydp [xol, ecpi], ep.e\i]crev corrre 
eideVat ottoctov /careixoz' \u>plov. Ot & Alyvimoi, ecpi] 6 20 
Kvpos, 77ws etcrt TeTayp.evoL; otl eT~as ITAr/z' rcoz; Aiy7j77rtco7'. 
5 TotjYotjj be 01 p.vpiapyoL eraTTov els e/caroT' 7rai'ra)(7/ r? v /z> 
p.vpLoo-Tvv e/cdrrn/z" tovtov yap acpio-i Kal ot/cot vop.ov ecpacrav 
etrai rcozj rd£ecoz'. /cat 6 Kpotrro? peVrot p.d\a d/ccoz> o~vve- 
Xcop?/crezJ avTols ot/rco TaTTecrdaL' ej3ov\eTo ydp 6rt 77Aetcrroz' 
v~epcpa\ayyijcraL tov croC OTpaTevp.aTos. Ilpos rt 5?/, ec/J7/ o 

10 Krpos, tovto e~L6vp.Qv; 'D.s va\ p.a At", ecp?/, rco 7reptrrco 
KVK\u>cr6p.evos. /cat 6 K?3po5 et7rey 'AAA' ovrot ai* et8etey 
et 01 KVK\ovp.evoL KVK\<x>6elev. dAA' a pey 77apa crou /catpoj 21 
p.a6elv, d/c?//cdapez" vpids be X/ 07 /"' w ai 'bpes, otjVco iroLelv 
vvv p.ev 1—e.Loav evdevbe d~e\6i]Te, e~LcrKe\}/acr6e /cat tol rcor 

15 t777rcor /cat rd tjucozj avT&v 6~\a' —oWaKLS yap ut/cpo?3 evbeiq 
koX avi]p koX 1777709 /cat appa dxpetbz' yiyverai' avpLOV be 
77pcp, ecoy dz> eyco 6vu>p.aL, —p&Tov p.ev XP'? dptcrrT/Vat Kal 
avbpas Kal 'i~~ovs, oV/coj o rt dv —paTTeLV aet KaLpbs ?J u? v / 
roTjroi» ?/utzJ ei>bei]' IVetra oe ot/, ec/j?/, co 'Apcrapa, . . . ., tD 

20 be^Lov Kepas e)(e cZcr—ep /cat e^ets, /cat ot aAAot pwpiapyoi fi~ep 
vvv e^ere* opoTj oe ro?j dycovos oVros ozjSezu dpp.aTL KaLpbs 
lttttovs p.eTa£evyvvvaL. 77apayyetAare Oe rots ra^tdpxois /cat 
Aoxayots e77t cpdkayyos KadicrTacrdaL els bvo eyovTas eKacrrov 
tov \6yov. 6 be Ao'xo? r)v e/cacrro? et/corrt TeTrapes. 

25 Kat rt? etTTe rcoz^ p.vpi.dpyu>v Kat boKOvp.ev ctol, ecpi], cb 22 

1 iirexovtrtv Leonclavius : airzxovcnv D : e^outrir F : ovrot 8' afj.<pe- 
Xovaiv C A E G H 3 xaruxov D : /caT6?xe C A E G H : Kpare? F 

4 ante ir&is add. elire D F 5 fivplapxot C E : fxvptapx^ c ^t. 

6 e<pao~av^ edeffav C A E G H 7 \xevrot\ fiev D F 9 5 Kvpos 

om. CE 11 outoi Brodaeus : o5to« codd. 12 oi om. 

D F Katpos Trapa, ffov C E 15 to om. D F TroKAaKts 

•yap] cls TroWaKts DF 17 4c om. DF dvoixat D 18 uirais 

o ri D F : 2 rt 5' C A E G H jTJ efy D F 19 ^uT/i/] ju^ A G : ^y H 

apffafxa cum lac. Pantazides. qui supplet to aptffTep6v, ffv Se, Si xpvffdvTa, 
coll. vii. 1. 3 : apdffira codd. 20 Kai fX €1 ^] /fOTe'x««s DF 21 e/ioD 

A H 5e] yap D F ap/j.aTt eTt D 22 tous ?ir7rous D F 

tois om. D F 25 e<p7j om. D F VI iii EEN0*&NT02 

Kvpe, tKarto? e£etr eis rorroi/roi'i' rerayueVot Trpos ovrto 
fiaOeiav <pdkayya; kol 6 Krpos etTrer* Ai 6e /3a0vrepai 
crjaAayyes ?/ dbs ^iKvelcrdai. rots o7rAots rcor erarrtcor tl <toi, 
t<pr), hoKov<TLv t/ roi/s 7roAeutovs /3Aa7rrety t/ roi/? rrvuudxov? 

23 cocpeAetr; eyto uer ydp, ecp?/, roi/? et? e/carov rovrov? o-Atra? 5 
et? uvptov? dr uaAAov /3ovAoiutjv rerdx^ar ovrco ydp dv 
eAaxurroi? p.a-^oCp.eda. e£ orra)V ueVrot eyto ri/r c/>dAayya 
fiadvvSi otouai oAtjv evepybv /cat <rvp.p.a\ov 7roiTjo-etr avrr/v 

24 eavrrj. dKorrtrrrd? uev eVi rot? dajpaKoqbopoLS rd£co, eVi 8e 
rot? dKorrtrrrai? rov? ro£o'ra?. rot'rovs ydp 7rpa)roo-rdras 10 
uer rt dr rt? rdrrot, 01 Kai avrot ouoAoyovcri u?/5eutar 
p.d)(riv av v7rouetvat e/c x ct P°'s>' 7rpo,3e/3A?/ue'roi 8e rov? 
6copaKO<p6povs uevovcrt re, Kai 01 uev aKorritforre?, 01 5e 
ro£evorre?, vTrep rcor T>p6o~6(v TrdvTwv Avuarovrrat roi/? 
7roAeutov?. d rt 6' dr /ca/covpyr/ rt? rov? erarrtov?, bijXov otl 15 

25 Trarrt rovrto roi/? <rvp.p.dyovs Kovcpt^et. reAevratov? ueVrot 
o-rT/rrco rov? e7ri Trarrt KaAovpe'z'ov?. wrr7rep ydp otKta? ovre 
drev Atc?oAoyT/uaro? oxvpov ovre dvev rcor o-re'yetv Trotovrrtor 
ovOev dcpeAo?, ovrco? ovcje <pdXayyo$ ovt dvev rcov 77pcorcor 
ovr' dz'ev rah' reAevraicoz-, et ut/ dya6Vt ecroz-rat, dcpeAo? 20 

26 ovbiv. dAA' vuet? r', ec/)T/, cos 7rapayye'AAco rdrrecrfle, Kai 
vuets 01 rcor 7reArarrrcov dp^orres eTri rovrots cbrravrcos 
roi/? Ad^ov? KadCaTaTt, kol vuet? 01 rcov to£otu>v eVt rot? 

27 TreAraorat? corravrco?. rrv 5e', 6? rcor e7ri Trdrrtr dp^et?, 
reAevratov? excor roi/? dvbpas 7rapdyyeAAe rot? o-avrov ec/jopdr 25 

1 rtraynffovs H AG 3 ^ om. CAEGH 4 SokoOctii' *<j>tj 

DF pr. ^] «It/ai CE: om. D 6 ejj yui/piouj] Surtivpious DF 

^taAXo»'] toutoi/s C E f&ov\oifi.T\v fj.a\\ov D F oStoij D F post 

ai/add. ^i/CEH 7 »k D F 8 iBaeuwCAEGH 9 M ^ 

om. D : yap F 10 toi/s om. D F n ti &v tis scripsi : toi 

av tij H AG : aV tis C E et D F : irir &V tis cod. Med. 55, 19 : t/s av 
Stephanus 14 -rdvrws Pantazides 17 M iraffi] Karoirtv 

■xavTwv C E 18 \16uvpyfifiaT0s F oxi/poi/i' H AG oTtytiv 

A H : o-Tfytfv cet. 19 ucpt\os ovofv D F 20 «1 . . . to-ovTai] 

fy . . . Sxriv DF 21 t' om. CAEGH 25 otavToZ E: 

fairroi! cet. KTPOT I1AIAEIA2 7 Vl.iii 

re e/cao-rw tovs ko.0' arror kcll toIs per to btov Troiovmv 
eT^t/ceAeretr, rots 6e paAa/crrouerots aT^etAeiV lo-^ypcos' t)V 
6e' rts crrpe^cpr/rai —pooioovai de\oov, Oavdrco (V/ptorV. epyov 
ydp eort tols uev -pcoTOcrTaTaLS 0apprVetr tovs k~opc.vovs 
5 kol Adycp Kal epycp- ruds 6e 6et toxis k~\ iracrL TtTayutvovs 
rrAetco (pofiov "napzytLV toIs KaKols ror d-b tQ>v TroAeptW'. 
ko.l rpets uev rarra -otetTe. o-v 6e, £> Er^cppdra, bs dpxets 28 
rcor e— t rats uTTxavaLS, ovrco ttoUl ottcos rd ^e^y 7 ? ro roi/s 
TTVpyovs dyovTa e^erat cos ky/vraTo. tt)s cpaAayyos. o~v 0, 29 

10 dj Aaor)(e, bs dp)(ets rcor crKerocpdpcor, e77t rots irvpyoLs dye 
—dvTa tov tolovtov crTpaTov ol 6e v777jpeVat cror tcr)(rpcos 
Koka^ovToiv tovs TTpoCovras tov /catpor ?/ AetTropeVors. crr 3° 
6e', cb Kap6or\e, 6s dpytLS t5>v dpuaua£tov ai dyorcri rds 
yrrai/cas, KaTaoTqcrov avrds reAerratas eTri rots o-Kerocpdpots. 

15 k-6p.eva ydp ravra rrdrra /cai 77A?/0ors bo£av 77ape'£et uu 
ereoperetr ?/ptr ecforcrtd ecrrat, /cai rot/s TroAeptors, ?/r kvkXov- 
crdaL —(LpQvTaL, utltjj) tt\v Trept^oAT/r drayKdtrei 770tetcrc?af 
ocrco 6' dr pet£br yu>pLOV 77ept ; 3dAAajrrai, roowrco curdyKi) 
ai/rors dcrc9erecrTepors yiyrecrc^at. <cai rpets per orrco 770tetre" 31 

20 tri/ 6e', cb 'Aprdo{e xai 'Apraye'po"a, rr/r x^ 100 " 7 "^ 1 ' tKaTepos 
to>v crvv vulv TreCfcor e77i rorrots exere. »cai crr, S> cf>apror)(e 3 2 
/cai 'Acrtaodra, r?/r rcbr l-ttIlov \lKlocttvv r\s kKOTtpos dpxei 
rpcor pr/ o-ry/carardrrere eis r?/r cpaAayya, dAA' o77to-c9er 
rcor dppapa^air eco77Atcrc?r/Te /cat?' r/xds arrors* eTretra 77pds 

25 epe Tpcere crri' rots aAAots 7/yepo'o-a'. o{Jrco 6e 6et r/xas 

I rovsl tois G H 2 KaKvvo/j.evoiS C A E G H 4 ^poirweii/ 

CAEGH 5 vuas 5t DF: ko\ iuas 5e C E : *ai v/xZs HAG 

7 afipaSaTa D F 9 irvp^ous a^oi^To] inrriptTas Kai tovs -Kvpyovs 

(pipovTa DF 10 SaSovxe CAEG exl toIs irvpyois iwl Tair 

/t)7X a, ' a ' J A E G H : €wl Tais nrtxavals C &yeTt D F II post crou 

add. Tftii/ oxA.a»' C A E G H 13 Kaptiovxc D F : /caSoCxe C : /capoDx a 

A E G H ot . . . yvvaiKas delere voluit Weiske 15 travTa ravra 

A H 7rap«'|«i F : irape|6iv D : irape'xei C A E G H 16 to?s TroAf/xtois 

codd. : eorr. Schneider 17 ireipuvrail &ov\u:vTai DF 18 /j.etfav 

G : fj.t((u cet. irepiftixuvrai H AG 19 post /up add. a5 D. avt 

F. ow G 20 aprayepffa dproo"ao<re CE 21 eirt tovtois «X €Te 

om. D F 22 vuwv &pxa D F 23 /coTaTao^creTe C E 6rria8t A H VI. iii EEN0*flNT02 

33 TrapeaKevdaOaL ios irpo>Tovs beifaov dyojvi^eadaL. nal av be 
6 ap\oiv t&v eVt rats Kap.ifkoLS dvbpcov, SiTLaOev tcov 
app.ap.a£o>v knTaTTOV itoUl b b ti dv o~oi irapayyekkif Apra- 

34 ytpvrfs. vp-els o' oi tlov app.aT<ov i)yep.6ves bLaKkifpo>adp.evoL, 

6 piev ka\o>v vp.cov TTpb Ttjs (f)dkayyos to. ped 1 eavrov e/caroz' 5 
c^coy app.aTa KaTaaTifadro)' al 8' erepai eKaToarves t&v 
app.a.Toov, ?/ pev Kara to be^Lbv Trkevpbv tijs arpaTLas aroL- 
\ovaa eireado) Trj cpdkayyL eVt Kepcos, ?/ be Kard to evd>wp.ov. 
Kvpos piev ovtco 8ie'rarrei\ 

35 'Afipab&Tas be 6 Sovaoov fSaaLkevs eXirev 'Eyco croi, 10 
Kvpe, edekovaLOS i)(piaTap.ai Tifv Kara Trpoaooirov ti)s avrias 

36 (pakayyos tci^iv e)(eiv, el p.if tl aoL akko boKel. kol 6 
Kvpos ayaaOels avrbv Kal be^Lcoadp.evos emjpeTo tovs eirl 
tols akkoLS app.aaL llepaas' T II kol vp.els, ecpif, Tavra 
avy^ojpeire; eirel 0' eKetrot drreKpivavTO otl ov Kakbv et?/ 15 
ravTa vcpieadaL, bieKkifpcoaev avrovs, Kal eka^ev 6 'A/Spa- 
oaras ?/7rep ixpiaTaTO, Kat eyevero Kara tovs AlyvTTTLOvs. 

37 tot€ piev bif aiTLovTes koX eTTLp.ekifde.vTes 3>v irpoelirov 
ebeLTTVoiroLovvTO Kal qjvkaKas KOTaaTifadp.evoL €KOLp,i'fOifaav. 

IV Tfj 5' vaTepaiq. Trpco Kvpos piev edveTo, 6 b' aAAos 20 
arpaTos dpLarifaas Kal airovbas -iroLifadfxevos e£coTTki(€To 
TTokkols piev koX Kakols \LTo>aL, 7roAAots be Kal Kakols 
dwpa^L Kal KpdveaLV anrkL^ov be kol l7T7Tovs TTpop.eTcoTTLbioLS 
Kal TrpoarepvLbLOLS' Kal tovs p.ev p.ovlititovs Trapap.rfpLbioLS, 
tovs b' ?j7ro rots dpp.aaLV ovras irapaTrkevpLbioLS' totrre 25 
ifaTpaiTTe p.ev xoAkco, ijvOeL be cpoLVLKLaL iraaa ?/ arpaTLa. 
2 Kat rco 'A/3pa8dra oe to T€Tpdppvp.ov dpp.a kol lttttojv 

1 post SeTJaw add. iyuoj DF a6CEG:5AHetDF prius 

twv om. H A G 3 o t< &V] t> C : us E TrapayytWa C E 

apTaytpaas D F 5 irpH] irphs G H tKaTov] tKao-Tos D F 7 o~Tti- 
Xovo~a H A G 8 Ktpas D F 1 1 S> Kvpt E ct D {nrlaTa/j.ai H A G 
12 6 om. D F 18 irpotl-ntv cit. Schneider 20 6 iitv Kvpos D F 

22 fjiiv om. D F 24 ft.oviirirovs'] 'imrovs D F napa/jLTipiois C AEG : 

irapap.t)piovs H 25 vir}>] M D F ovTas om. D F irapa- 

irKtvpiSiovs H 26 <potviKo7s C E 7} iraaa C E 27 o/3po5aT>; 

HAGctDF nrwoi-lIAGctDF '/tt™ C E KTPOT FIAIAEIAS ff VI. iv 

oiiTcb zayKaAcos eKZKoo-p.^To. eVet 8' epeAAe rw AwoOy 
6a>pa.Ka, 6? iinxojpLos r)v avrot;,-, Zvbvtadai, Trpoacpepei 
avrS) r) YlavOeta (^pvcrovv) <al \pvcrovv Kpdvos Kal 7rept- 
/SpaxioVta /cat \//e'Ata 7rAare'a 7rept roiis Kapirovs t<2v yeip&v 
5 Kat x.ircoi>a irop(pvpovv 7roo?/p?j crroAt8cor6/j ra KdYco Kat 
\6<pov vaKiv6u.'o(3a(prj. ratra 6' e7rot?/craro kddpq tov 
dvhpbs i.Kp.€Tpr]orap.ivr] ra Ikzivov oVrAa. 6 8e tScoi* et^a?;- 3 
pacre re Kat e77?/pero r?/z> ndVfletav Ov 8?/7rou, co yvyai, 
crvyKo^fao-a tov o-avrfjs Kocrp:ov to. oVAa pot e7roir/crco; Ma 

io At", ec/>?/ ?/ Ild;j0eia, ovkovv tov ye 7rAetVro7j d£iov crv yap 
epotye, ?p* Kat rots aAAots (pavr)s otoV7rep epot 8oKet? etrat, 
peytcrros Koo-p.os ecr?/. ravra 8e Ae'yo?jcra dpa ei*e'5?je rd 
oirXa, Kat Aai^dzjetv pev e7retparo, eAet/3ero Se ai/r?'/ rd 
oaKpua Kard rcoi> 7rapetcoz\ 

15 'E7ret 8e Kat irpoadev coi> d£to6Varos 6 'A/3pa8araj co7rAtV(5?/ 4 
rots o7rAots roTjrot?, icpdvt] pei> KaAAtcrros Kat eAeut^eptco- 
raros, dre Kat r?/s c/ji/crecos v~ap\ovcrr]S' Aa/3coz> 8e 7rapd 
to?j vcprrvioyov rds ^znas 7rapecrKeua(fero cos dvaj3r]o-6p.evos 
ybrj (irl t6 dpp.a. iv 8e ro?Jrco ?/ ndi>0eta a7ro)(<op?/Vai 5 

20 KeAeiVacra rous itapovTas irdvTas eAe£ei" 'AAA' ort pe'i*, 
co 'A/3pac)ara, et rts Kat aAA?/ 7rco7rore y?jz>?/ r6i> eatrr?'/s 
dvbpa pet£bz> r?'/? avTrjs ^vxrjs ertp?/crei', otpat cre ytyyco- 
crKeiy ort Kat eyco pta tovtojv etpt. rt o?ji> epe 8ei Kac9' ez> 
eKacrroi* Ae'yetz>; rd ydp epya otpat crot TtidavoiTtpa Trapc- 

25 cr)(f]o-dai Tu>v vvv Aex^eVrcoy Aoycot*. opcos 8e o?j'rcos Zyovo-a 6 
7rp6s cre cocTTrep cr?j oXo~6a, £~op.vvoi crot r? v /y ep?/y Kat cr?/y 

3 xp v<t °v v «^^d- Meyer prius «al om. C A E G H 4 \f/e\\ia 

CAEGH 5 <p oKiSwtov C E G tol om. D F 6 rov avSpbs 

om. C E 7 '6rr\a om. G H 8 ^peTo D F ov D F : <rv 

C A E G H 9 poi om. C E 1 1 *VJ &" D F ^aceis D : 

(pdvndi F ofos D : ais F 12 e<r»? om. DF Se om. DF eWoW 
Te to. D F 13 aiiTTjs AEGH: avrols C 15 a^paSaTTjs H A G et 

D F 17 Ka\ om. E et F ante 7rapa add. koI C E 18 t)vi6xov 

HAG 19 virox^pvo-ai DF 22 /ieiCtt' C E et F outtjs D: 

auTf)s F : eauT^sCAEGH 23 tovtcui' fiia D F 25 post j/Gi/ add. 
av Cobet \6ywv om. D F tKovcra D F 26 /<al ttjc o"??»' D F VI. iv EEN0*HNT02 

c/JiAiar ?/ fxifv eyco fiuvAarOai av fjara crov avbpbs ayadov 
yevofxt-vov kolvi) yijv eTTLtcracrdaL fxakkov 7/ (fjv per' alo~\vvo- 
fxtvov aicr^vvofxtivrf ovtcos eyco nal cre tu>v KakkiaTcov Kal 

7 efxavTifv ?}£t'coKa. Kal Kvpcp 8e fxeyakifv tlvcl boKco iffxas 
\apLV dcpeiAetr, ort /u.e at^/xaAcoroy yevofxeinfv Kal e£at- 5 
pedeicrav avrco ovre cos 8o?JA?/r r)£icocre KeKTr)cr6aL ovre u>s 
ekevdepav iv drt/uco ovofxari, 8tec/j?JAa£e 8e o~oi ojcnrep 

S abekcpov yvvalKa kaj3o>v. irpbs 8e Kat 6're 'Apacmas a7re'crr)/ 
avTov 6 epe cpvkaTTCov, virecryofxi^v avrco, et pe edcrete Trpbs 
cre 7i€fx\\raL, ?/'£eu' airco cre ttoAtj 'Apdo-?Tm> dj;8pa Kat 10 
TTLCTTOTipov koX a/xeivova. 

9 'H fxev raura et7rey 6 8e 'A/3pa6dras dyacr6 1 ets' rots 
Ao'yots Kat 0Lycov avrijs rijs K€cpaki}s aval3k4\pas ets tov 
ovpavbv €77i]v£aT0' 'AAA', co Zev pe'ytcrre, bos fxoL cpavi)vai 
dftcp pev TTai^etas dvbpi, d£tco 8e Kvpou cptAco tov iffxas 15 
TLfxifcravTos. TavT eiitcov Kara tcls dvpas tov dpparetoi; 

10 bicppov avefiaLvev eVt to app.a. e7ret 8e ava/3avTOs avrov 
KareVAetcre roy bicppov 6 vcpi]vio\os, ovk e\ovcra 57 Fldr^eia 
7Tcos av ert dkkcos dcnrdcraLTo avTov, Karec/u'A??cre roy bLCppov 
Kal T(i> fxkv 7rpo//et ?/8?? to dpp.a, ?/ 8e AaflotScra avrbv crvv- 20 
ecpetTrero, ecos e7rtcrrpac/)eis Kat i8cof avrijv 'A/3pa8dras ei7re* 

11 ©dppet, ndyc^eta, Kat x a "7 3e Ka ' a7ri0t ?/6?7. €K rovroi» 87/ 
01 e?3?7oCx.ot ^0:1 at Oepd-naLvaL Aa/3otS<rai d7r?/yoi> avTi)v t-ls 
ti)v app.afxa^av Ka\ KaraKkivavres KaTeKakv\j/av Ty crKi]vf). 

ol 8e avOpcoiroL, Kakov ovtos tov OtafxaTos tov re 'A/jpa- 25 
8drou Kat tov app.aTos, ov rrpocrdev kbvvavro deacracrdaL 
avTov irplv i) ndrtfeia cnrykdev. 

4 koI om. C E Sokw post 5« E et D F 6 o.vt$ C E : 'avrtfi 

cet. ante ws SouArjj/ add. /1« CAEGH 8 6 apdo-i-as C 

9 ^otrei G ct D : ^atreis F 10 post TJfeir add. tato-Bai C A E G H 

apao-i-a C A E G H 12 o/3po5aT7jr A H et D F hic et § 10 ro?s 

Ao^ois] avrrjv DF 13 Oiywv codd. sij] 7rpbs DF 15 post 5e 

add. koIHAG 16 Ten>trjK(fToj CE 18 ook] ou5' HAG 19 &»/ 

0111. D F «Vi om. C E oAAo>s f) D F 21 i o/3po5oTo^ F)j D F 

23 avrijv om. E : post Aa/3oD(rai D F 24 KOTaKA^a^Tes] KartKKivav 

«al D F t))v <TKr)vi)v E et Pollux x. 52 25 rt om. G et D F KTPOT 1TAIAEIA2 <T VI. iv 

'X2s o' eKeKaAAtep?/Kei p.ev b Kvpos, r) oe orparia 7rapere'- 12 
raKro avrco cocnrep 7rap?/yyetAe, kut^cov crKoiras dkkas 7rpo 
dkkcov tnjTJeKaAeo-e rovs r)yep.6vas Kat eke£ev <38e. v Az>opes 13 
cptAot Kat o-vp.p.a\oL, rd p.ev tepa 01 0eot ?/p.ti> <pa(vovo~iv 
5 ota7rep ore r? v /v irpocrQev viktjv ebocrav vp.ds 0' eyco fiovko- 
pat avap.vrjo~at. cov p.01 SoKetre p.ep.vr]p.evoL irokv av evdvp.6- 
repot ets r6z> dycoz'a teVat. ?'/trK?/Kare pey yap ra ets roy 14 
Tr6kep.ov 7toA?j p&kkov tcov TTo\ep.Lcov, crvvTeTpacpOe be Kat 
o-wre'rax^e eV rco aurco 7toA?j irkeCco ?/8?/ \povov r) ol Trokep-LOL 

10 Kat o-iwe?>iK?/Kare per' dAA?/Acoy rcoi» 8e 7rokep.Lcov 01 7roAAoi 
arvvr']TTr]VTai p.ed^ avTcov, ol be ap.a^r]TOL eKarepcov 01 p.ev 
tcov irokep.Lcov tcracrLV otl TrpoboTas tovs TrapacTTaTas eyovcrLV, 
vp.els oe ot p.e0' r)p.cov tare ort p.eTa QekovTcov rots crvp.p.d- 
\ols aprjyeLV p.a\elcrde. ehbs be tovs p.ev TTLcrTevovTas 15 

15 dAA?/Aots 6p.6vcos p.a\ecrdaL p.evovTas, tovs be d7riaro?jVras 
avayKalov fiovkevecrQaL 7rcos av eKaorot Ta\LcrTa eK-nobcov 
yivoLVTo. lcop.ev 0?/, co dvbpes, ZttI tovs Trokep.Lovs, dpp.aTa 16 
p.ev exovTes co7rAto-pe'?'a 7rp6s ao7rAa tcl tG>v 7roAeptW, <b? 
0' avrcos Kat t7T7re'as Kat t7T7ro?js co7rAto"jueVo?Js 7rp6s do7rAo?j?, 

20 cos eK }(€Lpbs p.ayj£cr6aL. 7re(/)ts <5e rots pez> dAAot? 019 Kat 17 
TTpocrQev paxetfrt^e, Aty?j7rrtot Se bp.0Lcos p.ev cb7rAta-peVot 
elcriv, bpLoCcos be TeraypevoL' ras re ycip do-7rt8as pet^bus 
exovo~LV r] cos iroLelv tl Kal bpav, TeTayp.evoL re ets eKarbv 
DrjXov otl KcokvcrovcrLv aWr']kovs p-ax^daL irkr]V Trdvv dAt- 

25 ycoz'. et 5e a>0o?3Vres e^cocreLV TinrTevovaLV, Xttttols avTovs 18 
irpcoTOv ber']creL dyre'xety Kat crt8?/pco ?jc?3' lttttcov lcrxvpL{fip.evco' 

1 5' eKtKaWtfpriKet D : Se koI KaWtepriKei C A : 8e KfKa\Atepr)Kti 
E G H : Se /coAAiep^/cei F 2 Karex^ - • ■ akXcw suspectum Hart- 

mano 4 £v(A/j.axoi G rjfuv post (6pa D : om. F 7 /xev om. 

D F 8 fjtaKKov fjHAG 9 t£ om. C E 10 cn 7roAAo2 

/i€»' ^TTTj^rai DF 11 fxer' avrwv CAEGH : /xeO' eavrwv F: Kad' 

eavrSiv D &fj.axot cit. Dind. 13 fxer e$e\6vTa>v F toj»' ffv/xfidx&v 

D F 14 /xaxe"T0e C E : fjtax*o-6e cet. 15 ojuovc!a)S codd. : corr. 

Dind. 16 av om. D F eKiroSwv A H et F 20 ofs] oiois D F 

21 a(*yi/7TTi'ots Se ot dfioiws DF 23 I/cotoi/] eKaGrov CAGH 

25 ante w^oCrTes add. t<£ D F 

XEN. CYROP. 16 VI. iv SENO<t>J2NT02 KTPOT HAIAEIA2 ? 

i)v bi rts avT&v kol v~op.eivij, ~Q>s up.a drn/o-erut Itttto- 
ixu\dv re kclI ajakayyop.a\{iv ku\ ~vpyojxa\(A.v; (coi yap 
ol a~b tQv ~vpywv tipiv p.tv zirapij^ovcn, tovs Se Trokepiiovs 

19 iraiovTes ap.i]\av(iv ftrr ' r0 ^ "dxeo-flat ttoh/o-ouo-ii'. et oe 
rtros ert eroeta-oVu ooKetre, 7rpos e/xe Ae^yere* o-w ycip •SeotV 5 
ovSeros a~opi]o-op.tv. Kal et p.iv tis dirtiv tl fiovkerai, 
Ae£ttrco• et de p.r\, eAfloVres ~pbs to. Upa Kat ~poo-€v£ap.woi 

20 ots e6vo-ap.ev deois tre eVt ras' rd£ets" Kat eKacrTos vpLtov 
v~op.Lp.njo-K€Ta> tovs /ue6" avTov a~(p eydo t>/jtaj, Kat eVt- 
beiKiwTu) tls rois apyop.ivois kavTov a£iov apxrjs, acpoftov 10 
oetK2*i;s Kat a)(ijp.a Kat irpoaunrov koI koyovs. 

I viroixtvri D F 2 Kal irvpyofxax^v om. C A E G H 5 Tjyey 

HAG: ti D 7ap0m.CE 6 ou6«j/DF t« post f3ov\trai 

C E 8 e^o/w DF 9 Ioi/toD CEetD KTPOT IIAIAEIAS Z 

Ot p.\v bi] ev£dpe?'ot rols Oeols dirf]o-av TTpbs rds Ta£(LS' l 
rco 8e Kvpco koI toXs ducp' avTov TrpoaijveyKav 61 OepdirovTes 
euc/jayetu kol ttlclv ert oocru; ap.<pl rd Upd. 6 8e Kvpos 
(ucnrcp et^er ecrr?/Ktos dirap^dp.€vos ?}ptcrra Kat parebibov 
5 det rco udAtcrra deopeVur Kat o-7retcras Kat ev£dp.€vos eVte, 
Kat ot dAAot oe ot Trept avTov ovtujs iiToiovv. uerd 8e 
raora atrj/o-d/Aeros Ata Trarpcpov ?/yejuoVa etmt Kat avp.p.a\ov 
avifiaivev em tov Ittttov kol tovs ducp' avTov eKe'Aeuei>. 
toTrAtcrpeVot 8e iravTes i)o-av oi 7rept rw K£>poi> rots a?3rots 2 

io Ki/pco ottKols, xirtocrt (powtKols, dwpa^L yaXKols, Kpavtcn 
yakKois, ko(pots Xzvkols, p.a\aipaLS, 7raArto Kpavtivip kv\ 
eKao-TOS' oi 6e t7T7rot 7rpouerto7ri<5tots /cat irpoo-TepvLbioLS kol 
Trapap.t]pLbioLS yaKKois' tcl 5' avrd raCra 7rapau?/pt'Sta i]v 
koX rto dvbpi' toctovtov \xovov 8te'<pepoz> rd K?Jpoi> oVAa ort 

15 rd pXv dAAa e/<e'^ptro rtp xP U(T0€t Set xptouart, rd Se K?Jpou 
07rAa coa-7rep KaTOTTTpov e£e'Aau7re*\ e7ret 5e dve(3i] *at 3 
ecm/ aTTOj3\eTT(tiv ?/~ep eueAAe ~opeveadaL, fipovTi] de£td 
e<p0e'y£aro* 6 b' etTrei'* 'E\//o'ue0d crot, 2» ZeO ueyicrre. Kai 
wppdro er ue?> de£ta excoz> Xpi^crdrrai' rdz; XiTTTapyov koX tovs 

20 t7T7re'a?, ez> dptcrrepa de 'Apo-dpai' Kat roi/s 7re£bvs. irap-qy- 4 
yv?/cre de irapopdv Trpbs to o-r]p.Hov kol iv toco zirco-daL' 

3 fficpaye?v Kal irie?v V cor. : ffj.<payf?v Kal ffxirof?v D : 4/j.<paye?v Kal 
4/xTrote?v F : efariuv /<o! ^a^e?^ C A E G H 8 outoj' C E H et F 

fKfXfvaev AGet D 9 ijcravom. CAEGH 11 \6<pois AevKo?s om. A: 
Ad^ois S« AeuKoTs C E G H Kpavuvcp D : Kpdvei CAEGH: Kpatvcp F 
ofs evi Df: ols ivi F 12 ko\ irapafxr)pib"iois Weiske : Kal irapaTrKevpi- 

Siots D F : om. C A E G H 13 irapa.aijpiSia -r)v Kal Weiske : Kal 

Trapa/xripiSia %v codd. 14 SUcpepe D F SVAa . . . Kvpov om. C E 

15 cKexptcTo H A G et D : fKtxP a > " ro F : corr. Cobet 16 efeAa^tiroj/ 
G 17 /JAeVci»/ H A G et D F 19 yaev eV codd. : corr. Dind. 

20 apo-a/iav Philelphus : apio-fxav H A G : apia/xov C E : apaca/j.0av 
D : apa<rdfj,av F 

1G* VII. i SENO*X2NT02 

i)v 6e avru) rb cnjfxeiuv dero? %pv(rovs Zirl buparos p.aKpov 
dvaTCTapcevos. kcu vvv cV ert tovto to ai]pelov rco Hepacov 
/3ao-iAet dta/ueYei. irplv 8e opav tovs TTok(p.iovs eis rpis 
avtiravo-z to aTpaT(vp.a. 

5 'E7rei 8e Trpo(ki\kvOeaav co? etKOo-t oraStous, i\p\ovTO 5 
?/8?7 to 70)1» Trokep.icov aTpaTtvp.a avTiTTpoaibv KaOopav. ws 
8' eV tco KaTa(f>ai>€L TravTes dkkijkoLS eyevovTo Kal tyvcoaav 
ol 7roAe'/xtot 7roAi/ (KaTepcoOtv VTT(pcf>akayyovvTes, aTi'\aavTts 
tijv avTtov c\>dkayya (ov yap (cttlv dkkcos KVKkuvaOai), e7re'- 
Kap.TTTOi> ds kvkKcoctlv, coairtp ydp.p.a (KttTtpcoOev TT}V kavTcov 10 

6 rdcjiv 7rot?/o"ayTes, cos irdvToOtv ap.a p.d\0LVT0. 6 oe KCpos 
o/jcojj ravra ovbiv tl p.dkkov dcpiaraTO, dAA' cbo-avrcos ?/yeiro. 

KttTaVOCOV b( COS TTpOCTCO TOV Kap.TTTi]pa (KaT(pCoO(V e7rot?/- 

crafro 7re/?i oi> Kap.TTTovT($ dvtTtLvov tcl Ktpara, 'EwoeiV, 
(cpr\, 10 XpvcrdvTa, evOa ti\v (TTLKap.TTi\v TTOLOvvTaL; Yldvv 15 
ye, ec/??/ 6 XpvcrayTa?, Kai Qavp.d£co ye* 7roAt? yd/j /uoi 8okojj- 
o-tv aTTOcTTrdv rd Kepara dirb rrjs kavrcov cpdkayyos. Nai 

7 /j.d At', tcpr\ Kvpos, Kai a7ro' ye t?/s i\p.€T(pas. Tt S? v / 
totjto; Aijkov otl cpo[iovp.evoL p.i\ i\v kyyvs r\p.cov yeVcorrat 
Ta Ktpara rfjs <j>dkayyos ert TTpoaco ovai]S, €TTLOcop.eOa avTols. 20 
v E7retr', ec/»/ 6 Xpuo-diTas', 7rcoj ow?/o-oiTai cocpekelv ot 
erepot ^01?$' kTtpovs ovtco irokv u7re'xoiTes' dAA?/Acozv 'AAAd 
bijkov, ec/j?/ 6 Kjjpos, ort ijvUa dv yevcovraL rci Ktpara 
dvajiaivovTa Kar dvTLirepas tcov irkayLcov tov i]p.eTtpov 
aTpaTevpaTos, aTpacpevTts cos ets cpdkayya dp.a irdvToOev 25 

8 i]p.LV irpoaiaaL p.ayovp.evoL. Ovkovv, ecp?/ 6 Xpvo-drras, eu 

3 tls G et D : ko.\ cet. 5 5^ ^87/ C A E G H TrpoeA-nXvdtio-av F 
irpoa(\t)\vdtaav C A EG H : ■trpoo-f\ri\vOtio'av D 6 -Kapopav codd. 

corr. Dind. 7 oAAtjAoij] tWrjvts C A E G II 9 avruiv CAEGH 
tavrwv DF ^7r««n^7rTowr A H 10 iiirws wo-trtp DF II ws 

om. D F 6 8« Kvpos) Kvpos St D F 13 tiroffio-aro A G 

14 trttvov C E 17 avrwv F 19 post 8ti add. «(/)7j D F 

■J)v «'"y^i/jl evtyyi/s H AG ytvwvrai CE : ytvrfTai cet. 20 eTi] 

(VI CAEGH 22 a\\a 5t}Aov om. H A G 23 <J Kvpos om. 

H AG ytvwvrat H AG : yivr\rai cet. 25 arpatyivTts\ arpaq>t7tv 

C A G H : aTpa<pr)o-ovTai E 26 irpoalaat cod. ./1/«/. 55, 19 : om. 

C A E G II irpoiaatv ws a/xa Trdvrodtv D F KTPOT nAIAEIAS Z VII. i 

croi boKOvcn iSovkevecrOaL; Ylpos ye a op<3<rr 7rpo? be a 
ovy opuxTiv ert kolklov ?/ et Kara Kepas Trpoo-rjaav. akkd crv 
p.ev, £(pi], co ^A.padp.a, ijyov ra 7re£aj r)pep.a uxnrep ep.e bpqs' 
Kal <rv, o) Xpvo-dvra, ev l<r<o tovtco to LTnriKbv ey<ov <rvp.7rap- 
5 eirov. eyco be a-neip.1 eKelcre 66ev pot boKel KaLpbs eivai 
apyjeo-6ai ti)s p.dxr]S' dp.a 8e irapLO)V e7rio - Ke'\/>o/>tai eVaora 
7ra>? rjpXv «X 61, e7retoay 8' e/cet yeVcopat, oTav ?/8?/ 6p.ov 9 
Trpocri6vT€s dkkijkoLs yLyvcop.eda, Traiava e£ap£co, vp.€LS 8e 
eTreiyecrde. i]vUa 0' ai> ?/uet? eyyei.pwp.ev toZs TToAe/xtoty, 

10 aladijcrecrde p.ev, ov yap otpat oAtyos 66pv[3os eorat, dpp.r]- 
o-erat 8e Ti]viKavTa 'A/3pa8ara? ?/8?? (rw rots app.a<TLV els 
tovs evavTLOVs' ovtco yap avT<2 elpi]creTaL' vp.as be ypi] 
eirecrdaL eyop.evovs 6'rt fxdkicrTa rwy dpp.aTcov. ovtco yap 
/uctAto-ra rots Trokep.ioLs T€Tapayp.evoLs €TrLTrecrovp.e6a. irape- 

15 crop.aL 8e Kayco rj av bvvco]xaL T<x\LcrTa bioiKwv tovs avbpas, 
rjv oi deol dekcocn. 

TaiV elircov Kal £vvdr]p.a Trapeyyvi]cras Z.evs crcoTi]p koCl 10 
r]ye]xcov eiropeveTo. /xeTafjv be tcov app-drcov Kal t<2v 6copaKO- 
(popow bLairopevopLevos biroTe irpocrf3ke\}reL€ TLvas T(2v ev 

20 rats Ta^ecrL, totc p.ev elirev dv v i.l dvbpes, wj r)bv vp.<2v 
tcl irp6cro)-na 6edcracr6aL. tot€ 8' av ev dkkoLS av eke^ev 
'Apa eWoeire, dvbpes, 6'rt 6 vvv dytov eVrt/v ov p.6vov rrepl 
rrjs Tr]p.epov vlkt]s, dkkd Kal irepl rrjs Trpocrdev rjv rein/o/Kare 
Kal Ttepl Trdcrr]s evbaipLovCas; ev dkkoLS 8' dv irapLtov elTrev 11 

25 'X2 dvbpes, to cnro ro?38e o?38eV 7rore ert Oeovs atrtare'01; 
eo-rat* 7rapa8e8(riAcaat yd.p r)pt,lv 7roAAa re ko.1 ayadd KTr]cra- 

I irpos ye~\ Trpbs C E 5 irepUifxi D F 6 Trtpiuiv G 

Kal eTruTKtyofxai G et D 8 yei/c&/x(9a C E waiuiva H A G 

e 'l"PX C0 C E G 9 e<peirecr$e D F 10 &pjir\ffiTai\ evpri<reT€ 

CAEGH II rrjviKavra] rjviKa avrbs C A E G H a.PpaSd.TT]s 

H A G et D F 14 tuv ■koKslu.uiv TeTapaynevcvv C E 17 <rvv6rifj.aTa 

D F (ed D F o-irep D 21 SAAois &j/] &\\o«rtv C A E G H 

23 «cd om. H A G ivtKr\ffare D F 24 8' &//] 8e C A E G H 

post ttv add. ad D F iraptwv Hug : irpocriwv CAEGH: irpoiuiv 

D F 25 7roTt om. D 26 en ante eo-rat D F ante d-yafla add. 

f.teya\o. D F VII. i EEXO<I>J2NT02 

12 crOai. dAA' avbpes ayadol yevojp.eda. kot dWovs 5' av 
Toiabc '12 dvbpes, els riva ttot av KaWiova epavov d\\i']- 
Aojj? TrapaKa\e(raip.€V ?*/ ets rdr8e; vvv yap e^ecrTLV ayadols 
dvbpdo-L yevop.evoLS iroWd Kayadd a\\i']\oLS elrreveyK(li\ 

13 Kar' aAAojj? 8' av* 'ETrtrrracrfle peV, otpat, co avbpes, 6tl 5 
inil> d0Aa irpoKeiTai tols vlkGxtl p.ev biu>KeLV, rraieLV, Kara- 
KaCveLV, ayada e\e«», KaAa d«o?Jet2', e\ev6epoLs eiVat, apytiv 
rot? 8e kokois St/Aojj drt rdvavria tovtojv. orrrts ovv ovtov 
c/KAet, per' epov p.ayeo-6oy eyco ydp KaKov ovbkv ov5' alcr^pbv 

14 eKcoy etjjat TTpocri')crop.aL. drroTe 0' av yevoLTo KaTa Tivas 10 
tcojj TTpoaOev crvp.p.a\eo-ap.evon', elrrev dv Hpbs 8e vp.as, 

o) dvbpes, tl 8et \eyeLv; eiricrTacrde yap olav re ol dyaoVt 
ev rats p.d\aLs ijpepav dyovcn Kat oiai' 01 KaKoi. 

15 l Hs be irapLOiV Kard Wfipabdrav eyevero, cctti]' Ka\ o 
'A/SpaJbdras irapabovs rco v(pi]VLo\(i) tcls i)vias rrpocri]\6ev 15 
ajjrcp* TTpocr£bpap.ov be Kat dAAot rcor Tr\i]criov Terayp.evoiV 
Kat 7re£co?j Kat dp/xaT>/Aarco?j. 6 8' av KCpos iv tols irapa- 
yeyevi)p.evois e\e£ev 'O p.ev 6e6s, cb 'A/3pa8dra, o>crirep o~v 
i)£iovs, crvvi]£io)cre cre kol tovs crvv o"ot irpojTocrTaTas etrat 
rcbi> crvp.p.dyo)V crv oe tovto p.ep.vi]cro, drav beij ae i]br] 20 
dycovi^ecrdaL, drt riepcrai 01 re 6eao-6p.evoL vp.ds ecrovraL Kat 

01 e^/6p.evoL vp.lv koX ovk edcrovTes epi)p.ovs vp.as dyoovi- 

16 (\eo-6aL. Kal 6 'A/3pa8dras etTrey 'AAAd Ta p.ev Ka6* ?/pds 
ep.oLye boKel, cl> K?3pe, KaAcos e^eLV dAAd Ta 7rAdyta A?J7ret 
p.e, drt rd /jtey tiov iro\ep.io)v Kepara icr^upd dpco draretrd- 25 
p.e?'a Kat dpp.acrL ko.1 TravTobaTri) crrparta" i)p.eTepov 8' ov8e?J 

1 SvSpff] 3 &fSpes codd. : corr. Dind. 2 iror' &v] 7tot€ C A E G H 
5 2i &vSpts olfj.ai C E 6 7rai€ij' om. H A G : Kal C E 7 KaA' D F 

f\evdtpovs E ct F 8 avTov H cor. et Df: avrlv H pr. A G ct F : 

toi/Ti)»' C E 9 ouSej' KaKbv D F 10 irpoo-r}o-o/u.ai AlditUk : irpor)ao/J.ai 

codd. 1 r o-v/j.fiefj.axto-/j.f'va)v C A G H : 0-vfifj.t/j.axovfj.fvuv E 

14 a/3po5oT7j«' ct d/3pa8aTT)y hic et infra HAG et DF «-al] ^uf 

C A E G H 15 irpoirrj\8t 5' out^ C A E G H 16 01 &\\ot 

DF 18 |"Ae|6 toioSc DE 19 <rt om. C A E G H 21 foao-o- 

^ej/oi C E ct F 22 taa-ovTai C E : t*s in ras. G : es in ras. H 

j/juas H A G 23 ju.fi/ om. D F 25 ante twv add. n\ayta 

1 A E G II Kfpara oni. D F KTPOT nAIAEIAS Z VII. i 

dAAo avroLS avTiTeraKTai. ij dpp.ara' coctt eyo>y\ e<p?7, ei p.rj 
eAaxoy Tr\vh^ tijv rd£tr, rjo~xvv6p.rjv av ivddbe &v ovtco 
ttoXv jjlol 8ok<2 kv dcrcpaAecrrdrco zlvau Kal 6 Kvpos €?tt€v 17 
'AAA' et ra 77apa crot KaXcos exet, QdpptL virep iiceivcov eya> 
5 ydp o"oi criw c9eoi? (pijjxa tcov ttoXcjxlcov tcl 7rAdyta raSra 
arrobeL^co. Kat ai) p? v / irpoTtpov e/a/3aAAe rot? zvavTLOLS, 
hLap.apTvpop.aL, irplv av (pevyovras tovtovs ovs vvv cpojSij 
(9edo•?/ , rotaCra 0' epeyaA?7ydpet, peAAodo?/? r?/s P-dx^jS 
yCyvecrdaL' dXXcos 8' ou pdAa p,eyaXi'jyopos r)v "Orav 

10 peVrot Ibijs tovtovs (pevyovras, epe' re ?/8?/ Trapetrat rdptcfe 
Kat opjua et? roi/? drSpa?* Kat <ri/ ydp rdre rot? p.ei> ez-w- 
rtot? KaKLcrTOLS av XPV (raL0 > T0 ? s °^ perd crauroO dpi<rroi?. 
dAA' eco? ert <roi crxoA?/, 2> 'A/3pa8dra, TtdvTcos TrapaXdaas 18 
Trapd rd cravTov dpjxaTa irapaKaXcL rov? crvv crol et? tijv 

15 ep/3oA?/r, rco per TrpocrcoTrco TrapaOappvvon', rat? 5' IXttlctlv 
£ttlkov(Pl£cov. oitcos de KpaTLcrTOL (pavelcrOe tcov e7U rot? 
dpp.acrL, (pLXovLKLav o.vtoIs ep/3aAAe' Kat ydp, ev tcrc9i, ?/y 
rdbe ev ykvr\TaL, irdvTes epowcrt t6 Xolttov p.rjbev eu'at Kepba- 
Aecorepoy dpeTrjs. 6 p.kv 8?) 'A/3pa§dra? dvaj3as 7rap?/Aawe 

20 Kat raiV e7rotet. 

'O d* av K?3po? TrapLcov cos eyevero Trpbs rco evcovvfxco, 19 
ei*(9a 6 TcrrdcrTra? roi/? ^ptcret? exwr ?/y rcoi» Ilepcrcoz; 
iiTTTizcov, ovojidcras avTov e^7rel'• ? X2 'Tcrrdcr7ra, yuv (6pa?;) 
epyoi» r?/? <r?/? raxfepyta?' i>{5y ydp 7/1/ cp6dcrcop.(v tovs 

25 TToXepLLOvs KaraKavovTes, oibels i]p.cov aTroOavelTaL. kol 6 20 
'Tcrrdcr7ra? e7rtyeAdcra? etTreTr 'AAAa 7rept pei' r<Si' e£ 
(vavTLas 7jp.LV /jteA?/cret, roi 1 ? 5' €K irXayLov av oXXols irpocr- 
Ta^ov, ottcos p;?/8' ovrot crxoAd(/ocri. Kat 6 K?3po? et7rey 

1 €7« C E 6 ivavriois Dind. : alyvirTtois u>s evavriots C A E G 

et qui ws in ras. H : iroXefxtots D F 7 fj.aprvpofj.at C A E G H 

10 tovtovs om. C E : tovtovs J^Stjs D ii Kal yap crv fiev toTs ivavTtots 

C E 16 5e om. C E <pave?tr0e F : 7} in ras. H : <pavTJtr8e cet. 

18 e5 om. D rb \otirbv] iroWol C 21 ri evcivvfiov C E 22 6 

om. DF vo-Tacnrrjs CAEGH 24 ei (pddcrofxtv CAEGH 

25 KaTaKalvovns C AE G H 21 <rv om. C E H VII. i EENO<M2NT02 

AAA' (ttC ye tovtovs eyco avros Trapep\ouai' aAA', £> 
To-Tamra, ro'8e ueuvi]cro, orco av i]uujv 6 Qeos vlktjv St8co, 
ijv tI ttov uevi) irokeuiov, irpos to uayouevov ael crvu- 

21 fidkkcouev. ravr eiTrojv 7rpo//et. eTTet 8e /cara to irkevpov 
trapiojv eyevero nal jcara tov apyovTa tojv ravTi) apuaTojv, 5 
irpos tovtov eke£ev 'Eyco oe epyouai vulv eTTiKovpijcrojv 
dAA' oiroTav alcrQi]crQe i)uas eTTiTiQep.evovs /car' anpov, totc 
Kal vuels TreipacrQe ciua 8ta tujv irokeuiojv ekavveiv tto\v 
yap ev acrcpakecrTepoj ecrecrQe efoo yevouevoi 7/ evbov cltto- 

22 kap[3avouevoi. eirel 8' aS irapiojv eyevero oiricrQev tujv 10 
apuaua£u>v, 'Aprayepcrav uev Kal ^apvovyov eKekevcrev 
e\ovras Ti]v re tGjv ire^ojv \iktoo-Tvv koj. ti)v tojv Ittttzojv 
ueveiv avTod. 'ETreibav 0', ecpi), alo~Qdvi)crQe euov e7rtri<9e- 
uevov toXs Kara rd be£iov Kepas, totc Kal vuels rot? KaQ' 
vuas eTrtxet/jetre* ua\elcrQe h\ ec/n/, 717)0? Kepas, fjirep 15 
acrOevecrTaTov crTpciTevua yiyvzrai, cpdkayya [8'] e\ovres, 
ojcnrep av lcr^vpoTaroi et??re. Kat et<xt /utei', cos opaTe, tGjv 
nokeuCojv t7r7rets 01 Zcry^aTov irdvTojs 8e irpoeTe mpos avTovs 
Ti]v tojv Kaui']kojv Ttt£iv, Kal ev lcrTe ort Kat irp\v ud\ecrQai 
yekolovs tovs Trokeuiovs QedcrecrQe. 20 

23 'O uev hi) Kvpos ravTa bi.aTTpa£au€Vos eVt to be£iov 
Trapijei' 6 be Kpolcros voutcras ijbi) eyyvTepov etrat tojv 
TTokeuLojv ti)v cpdkayya crvv 1) avTos eiropeveTo ?/ rd drarei- 
voueva KepaTa, ?/pe rots Kepacri cri]uelov ur)KeTi dvo> iropeve- 
crdaL, dAA' avTov ev X^P a orpacpT/rai. cos 8' ecrTi]crav avTia 25 
7rp6? to tov Kvpov crrpaTevua opojvres, ecri]ui]vev avrols 

24 TTopevecrQai irpos tovs irokeuiovs. koX ovtoj bi) Trpocrrjcrav 

2 8<5<p D F : 5ia8f/ C E : om. A : 5i5o? G H 5 npoticv E et D F 

lyiyvero D F 6 5' tirtpxofJ.at C A E G H 7 ^uSs om. C E 

eV(T6t9« ifxfvovs C A G H 12 t( om. C A E G H 7r«£<Jj'] irfpo-wi> 

CAEGH 15 fjirep Castalio : uo-irfp codd. 16 affOffeffTarov 

D : aadtvta-Tfpov cet. <pd\ayyas tx° VT * s H A G 8' clcl. Sauppe 

33 ^ to. avaT t tv 6 /iieva] 4iravaTtiv6neva to. C A E G H 24 &vwdtv 

D F 25 avTOV om. D F iv tij \wpa D F ocTtal Tra^Tts D F 

26 toD om. D F to-fi/.iatvtv E ct D F 27 7rpo<r),U-rai' C A E G H : 
7rpoi taav D : wpoijtrrav F KTPOT OAIAEIA2 Z VII. i 

rpets cpdkayyes iirl to Kvpov crTpaTevp.a, ?/ p.ev pta Kard 
irpocrcoTTOv, rco 8e bvo, f) p.\v Kara t6 8e£io'i>, ij 8e /cara rd 
ev(avvp.ov cocrre irokvv qbofiov Ttapeivai iracri] t?) Kvpov 
crTpaTiq. cocnrep yap p.inpbv ttXlvOlov iv peydAcp Teddv, 
5 ot/rco nal t6 Kvpov crrpdreij/Lia TrdvToOev 7repteix€ro vtto tu>v 
7roAeptco7J Kal LiTTTevcrL xal oTrAirau Kat 7reAro<po'pots kol 
rocforats Kal dppacrt 7rA? v /7J i^oiTLcrOev. dpcos 8e ws 6 KSpos 25 
[e7ret] 7rap?/yyetAez', icrTpdcpi]crav irdvTes dvTLirpocrcoTTOL rots 
7roAep,tots' Kat ?]z> per 7roAA?/ 7rai'Taxo't9ez' cny? v / zrrrd tov 

10 r6 p.ikkov 6kv€lv ijVLKa 8e e8o£e rto K?jpcp Katpds etrat, 
*£vpX* TTO.La.va, crvz'e7r?/x^<re 8e 7rds 6 crTpaTos. perd 8e 26 
roCro rco 'Ez>uaAico re dpa iTTi]kdka£av Kat e£azucrrarai 6 
Kupos, xat e?j0?js pey perd rcoTJ ltttt€(ov kaj3cov TrkayCovs 
tovs 7roAeptou? 6p.6cre avTols tijv raxtcrr?/!' crvv€p.Lyvvev 

15 01 8e 7re(fot avrco crvvTe.Tayp.ivoL Tayy icpeLTrovTo, Kal 7repte- 
7rr?Jcrcroyro er^e^ Kat evdev, tocrre 7roA?j iTrkeoveKTei' cpa- 
Aayyt ydp Kard Kepas Trpocrifiakkev cocrre raxv io~\vpd 
cpvyi] iyivtTo rots 7roAeptots. 

'12? 8e i]cr6eTo 'Aprayepcrr/s ez> epyco dz>ra rw K£>poz>, 27 

20 e7rtrtt9erat Kat ovtos Kard tcl evcavvp.a, 7rpoets rds Kapnjkovs 
uxrirep Kvpos iKtkevcrev. ol b\ t7r7rot airds eK 7rdw 7roAAo?j 
ovk ibi\ovTO, dAA' 01 pey c-Kcppoves yLyvop.evoL ecpevyov, 
ol 8' etf?/AAo?jro, 01 8' iviiTLTTTOv dAA?/Aots. rotaiira ydp 
7rdcrxot>cri7j t7T7rot ?J7rd Kapn]kcov. 6 b\ 'Apraye'pcr?/s crujjreray- 28 

25 p.evovs excoy totjs p.e0' eavrou TaparTop.ivoLS iiriKeLTO' kol 

2 toi] to H pr. A pr. G 3 7roA.w] tu Aoiwbv C A E G H 4 <rrpa- 
T«to HAG 7 post apixao-i add. «ai H A G au Hug: ko2 CAEH et 
D F : om. G 8 «Ve! del. Hug i^eo-rriaav C : e£eo-Tpa.<pi)aav E 

a^T(7rpJo"anroi' C A G H (eiriTrpoadev toiv ■KoKefx.lwv E) 9 iravTodev 

CE 10 post /caipos add. tjStj DF 11 iraitTiva H A G 12 e|?j- 

XaA.a|ai/ C E koL e|a^iVTaTa»] 'lcrTaTai D F 13 p.\v /ueTa D F : 

Liev toH pr. AG: LieTa C E H eor. \a6wv C A E G H 15 7repi€- 

■mvo-ffov D F 17 irpofftfiaKev C E : irpocrefiaWov D F 19 apTayep- 

ffas DF ep7^] ^ ** 1 CAEGH 21-4 avTas . . . 'tirirot om. 

C E 24 0/ 'iWoi A et D apTayepaas H et D F 25 /xeT* 

auToC F vn.i EEN0*GNT02 

ru uppLara 6e kutu t6 de£tor ku! to (V(ovvp.ov upa eVe'/3aAAe, 

KUL 7ToAAot p(V TU UppaTU (f)(VyOVT(S VTTU TCOV KUTU KtpWi 

(TT0fj.4v(i>v a7tedinj(TK0v, irokko\ oe tovtovs (fxvyoi'T(s vtto 
tcov app.a.Tu)V i)\urK0i>T0. 

29 Kal 6 'AfipabaTus oe ovkItl (p(kk(v, dAA' avaj3oijo-as' 5 
"Avbpes <f>ikoi, (tt((t6(, eVtei ovbiv (p(t.b6p.(vo$ t<2v "lttttcov, 
dAA' layyp&s (£aip.aTT(ov tu KeVrpar avv(£(opp.i)o-av b( kul 
ol aAAot uppuT>]kuTut. ku\ ra pcv uppuTa (<p(vy(v uvtovs 
(vdvs, tcl p.(v avakafiovTa tovs TrapafiaTas, tcl b( kul 

30 d7roAt7ro'iTa. 6 b( 'A/jpa8dras uvTiKpv biaTTOiv ds Ti]V tcov 10 
Atyi>7rrtcoy <pdkayya e/a/3dAAer avvao-qiukov b( uvtQ> ku\ 

01 (yyvTaTa T(Tayp(voL. irokkuxov plv ovv <al ukkoOi 
bfjkov <hs ovk (otlv lcr)(ypoT(pa (pakay£ r) otuv (k cpikcov 
avppuyjjov yOpoLo-pcvi] ?}, /cat iv tovtco b( (bi)kcocr(v. ul 
p.\v yap (TULpoC T( uvtov ku\ 6p.oTpuiT(£oL o-vv(LO-( t 3akkov' 15 
01 0' dAAot 7]vLoyoL ob? dbov virop.(vovTas TrokkSt o-TL(p(L 
tovs AlyvTTTLovs, (£(KkLvav Kara ra <fxvyovTU dppuTa kul 

31 tovtols ((p(LTT0VT0. ol b( dp(f>\ 'Al3pabuTav 7/ pikv €V€- 
fSakkov, clt( ov bvvap.(V(ov bLaydo-acrdaL tcov AlyviTTLcov 8td 

TO p.(V(LV TOVS (v6(V Ka\ (1'6(V ailTCOV, TOVS p.(v opdovs 20 
rf/ pVp.1) Tl) TCOV 'lTTTTCOV TTaL0VT(S aV(Tp(TT0V, TOVS b( TTLTTTOVTUS 
KaT1]k6(i)V KUL aVTOVS KUL Oirku KUL LTTTTOLS KUL TpO)(ols. OTOV 

5' e7rtAa/3otro rd bpiirava, TruvTa (3ia oteK07rrero *at 07rAa 

32 Kat aoopara. iv oe tco dot?>y?/ra> rodrai Tapd^ca vtto tG>v 
TravTobaTT(ov crcop(vp.uT(ov (£akkop.(Vcov tcov Tpo\G>v (kttlttt^l 25 
d 'A/3pa8dras Kat dAAot 8e tu>v crvv^Lo-fiakovTcov, kcxl ovtol 

1 KtxTa} rd Tt kuto. D F 2-3 virh tu>v . . . <ptvyovTa om. H A G 

5 o om. H a.\\a /SoTjo-aj H A G 8 post ixtv add. ivavria 

Hcrvvcrdcn 9 post ^lv add. ko.1 H A G et D F napaifSaTas H A G 
et D IO 5ia.TTU>v F: 5i' aiiTwv CCt. II alyviniu>v~\ TroKt/xiuv 

CE post tnfSaWft add. ttjv tSiv aiyvwTitev C E 13 ivtOTiv 

C A E G H 14 avfJLtxdx<>>v vOpoto-fxtvuv H A G : rjdpota /jttvuv <rvfijj.dxu>v 

C E 15 « om. D F 18 afSpabaT-qv H AG 19 Stwpiaat C : 

ot(i>pi]o-at E : Staxojpvaat GH 20 out^ HAG 21 posterius 

rp om. HAG iirirfCDV CAEGH iraiovTts~\ <pevyovTas CE 

dvtTpeirovTo H A G 22 Inirovs Kal Tpoxovs codd. : corr. Camcrarius 
?6 ctfipaSdTrjs G H ct D ffvvtto-fiaKA^vTwv C ct D KTPOT riAIAEIAS Z VII. i 

p.ev evravda avbpes ayadol yevop.evoL KctT€K6~>]crav kul a~e- 
davov ol oe Ilepo-at o-vve~Lcr~6p.€voL, >) p.ev 6 Wj3pabaTas 
€vej3ak€ Kal ol crvv aiiTco, tovti] e~€La~ecr6vTes TeTapay- 
p.evovs ecpovevov, r) be d~adeLs eyevovro ol AlyvTTTLOL (~okkol 
5 8' ovtol rjcrav), eyo>povv evavTLot tols YlepcraLS. 

"Evda bi] beLvrj p.ayri i\v kol bopdrojv Kal £vctto>v Kal 33 
/uax«tpwy eirKeoveKTow p-evTot, ol AlyvTTTLOL Kal ~ki]6eL 
Kal rois oirkoLS. tci re yap bopaTa l-yypa. Kal p.aKpd ert 
Kal vvv eyovo-LV, at re aa-ibes ~okv p:akkov tS>v dcopaKoov 

io Kal tS>v yeppcov kol oTeyd^bucrt tci cro>p.aTa koX ~pbs to 
ojdeio-dat crvvepya^ovTaL irpbs rois o>p.oLS ovcraL. crvyKkeC- 
aravTes ovv ras a~~Lbas e\o>povv ko! eo>6ovv. ol be TlepcraL 34 
ovk ebvvavTO dvTeye.LV, dre ev aKpats rat? x e P°"' Ta y*PP a 
expvres, dAA' e7rt 7ro'8a dveyd^ovTO —aCovTes koX ~aL6p.evoi, 

15 eoos vtto rat? p.i]xavals eyevovTo. eirel jueVrot evravda 
ijkdov, e-aiovTO av&LS ol Alyv~TLOL d~b t<2v ~vpyo>v koX 
oi e~l —clctl be ovk elcov cpevyetv oiiTe tovs to^otos ovre 
tovs aKovTLcrTas, dkk' avaTeTajxevoL tcls p.ayaCpas i]vdyKa{pv 
Kal To£eveLV Kal aKOVTifjeiv. rjv be —okiis p.ev avbpdv cpovos, 35 

20 irokvs oe ktvttos 6~ko>v Kal (3ekwv —avToba~S>v, ~okki] be 
fioi] tCov p.ev avamkovvTcov dkkiikovs, toov be irapaKekevo- 
ixevcov, tG>v be deovs e~LKakovp.evcov. 

'Ef be tovtoj Kvpos bLo>Ko>v tovs KaO* aiiTov irapayCyveTaL. 36 
o>s §' et8e roiis Ilepcras e/c rr/s x^P as eo>ap.evovs, ijky>]o-e 

25 re koI yvovs otl oi>bap.o>s av 6clttov o~yob] tovs ~okep.Lovs 
ttjs els to ~po~6ev -poobov r) el els to 6~L~6ev irepLekd- 
creLev avTo>v, TTapayyeCkas e~€crdat, Tois p.ed' avrov irepvr]- 

2 <rvvt—i<nrd>/j.ei/oi C E G H d/8pa5aT7js G H et D 3 auvetcr- 

—iaovTts C A E G H Terayfxevovs C G H : om. E 5 evavTiov 

G H 8 lo-xvpa T€ Kal jxaKpa. a D F 13 &Kpats D F : laats 

H AG : taats aKpats C E 14 rjvayKa&vTo C E 21 a\\r]\(t>v H 

TapaKf\evo/j.evu>v] ~apaKa\ovfj.evtiiv C E H 24 tovs om. C E 

25 axoirf] e%ot j| HAG 26 —poooov F : irpocroBov cet. el 

Philelphus : om. codd. 27 -apayyeiKas olv D F e-eode A H 

eavTov C E G et D VII. i EENO<M2NT02 

\avvev ds ro oirLcrOev MU (la-irecrovTa iraiovcnv dcpoptovTas 

37 kol ttoWovs KaTaKalvovcr.iv. ol 6e AlyviTTioi wj ijcrdovTo, 
kjiooiv re ort ottlctO(.v ol Tio\tp.LOL kol icrTpttpovTO ei> toxs 
Trki]yals. Kal evravOa 87/ tpvpbrjv (\xci\ovto koX 7re£bt koX 
i7r7rers - , tt€tttloku)S 8e' rts vtrb tlo Kvpov Ittttco ko.1 TraTovp.(vos 5 
TrauL els Tifv yacrTepa ti\ p.a\aipa tov lttttov avrov' 6 6e 

38 lttttos Tr\r]y(is trtpabqfav d7roo-eterai tov Kvpov. evda 6?/ 
cyvio av tls ocrov ul^lov etr/ to GjiAeur^ai apyovTa viro tlov 
iitpl avTov. tvOvs yap ave{36r)crav re 7rdzrres' koi Trpoo-ne- 
crovTts kp.dyovTO' itiOovv, icoOovvro, e-rraLOV, liraLOVTO, 10 
KaraTrr/S^/o-as' 6e' rts airo tov lttttov tiov tov Kvpov viir]peT<2v 

39 dra/3dAAei avrbv iirl tov kavrov timov. tos 8' avijir] 6 
Kvpos, KaretSe TrdvroOev 7/877 iraLOLitvovs tovs AlyvTiTLOvs' 
Kat yap TcrTao-rras 7/877 iraprjv arvv tols Yleptrtov ltttt€vcti 
Kal XpvcrdvTas. dAAd tovtovs e/x/3aAAetz> p.zv ovkctl eta 15 
ets Ti]v tpdkayya tlov AlyvirTLtov, e^toQtv 8e ro^euetr koi 
aKOfri^ea* eKe'Aeuei'. w? 8' eyeveTo TiepLeXavvtov Trapa ras 
p.r]xavds, e8o£ez> avrco dvafiijvaL cttI tG>v Trvpycov tlvcl Kal 
KaTacrK€\j/cLcrdaL et 7n/ Kat dAAo rt pevoL tlov TToX(p.Lcov Kat 

40 p.dyoLTo. e7ret 8e dvifii], Karet8e p.ecrTbv rb ireoLOV 'lttttcov, 20 

dvOpiOTTLOV, hpLLaTLOV, (peVyOVTCOV, bLCOKOVTCOV, KpOTOVVTLOV, 

KpaTovp.h'cov p.€Vov 8' ovbap.ov oibkv ert e8w'aro KartSety 
7rA7/y rb Ttov AiyvTiTLtov ovtol 8e eTreibi] i]iropovvTO, iravTo- 
Qev kvkXov TTOir]crdp.evoL, toore opdaOaL ra dirXa, vtto toXs 
daTTLLTLV €Ka0i]VTO' KOt eTTOLOW p.\v ovbtv ert, tTiacryov 8e 25 
7ToAAa Kat 8etrd. 

1 a<pop5ivTas suspcctum Schncidero : fort. a<pop<LvTas rb irp6<rd(v 
3 iv~\ oi ^DF 5 liririKtf C A E G H 9 irtpl ai>TOv~ apxo/xevtnv 

C E avff}6i]ffdv T(~\ avafioi)ffavT(S C E 10 iwOovv om. H A G ct F 

iwdovvro om. CE 12 ava\api$dv(t CE 15 fj.(v i/xfjd\A(iv CE : 

piv ifxfiaKdv H AG 17 iK(\(Vff(v C A E irap(\avvu>v C A E G H 

Tropoj M D : ir(pl C ct F 19 &\\o' &\\ri D : &W01 F fiiva 

C E : LiivoKv . . . fxdxotvTO F 22 fx(vov~\ twv fi(v iro\(fj.i<i!V <p(vy6vTwv, 

twv 8' avTov KpaTOvvTwv, Kparovfxivwv D F T)b~vvaT0 C A E G H 

23 TrdvTO0(v KVK\oTroirjffdft.(vot CAGH: irdvTo6(v kvk\w irotriffdfx(voi E: 
kvk\<i> irdvTo6(v TronjffdfKVOt D: kvk\w irdvT0ff( irotr]adfi.(vot F: corr. 
Castalio 24 irdvTo6(v post 6o«(T0oi transp. Muretus KTPOT I1AIAEIA2 Z VII. i 

\\yao-6els be 6 Kvpos avrovs kol olKTLpoiv otl ayadol 41 
dvbpes oVres a-u>kkvvTo, dveyjapLcre ~dvTas tovs —epLp.a- 
\opevovs Kal p.dyecrOaL ovbeva ert eta. ~ep.~eL be ~pos 
avTovs KijpvKa epcoT&v iroTepa fiovkovTOL d~okecrOaL —dvTes 
5 virep tu>v irpobeboiKOTiav ovtovs i) crcoOijvaL dvbpes ayadol 
boKovvres eXvat. ol 0' d-eKpivai'TO' Ylcas 8' av r)p.eLs crco- 
Oeirjpev avbpes ayaOol boKovvTes elvaL ; 6 be Kvpos ~dkLV 4 2 
ekeyev "Ort i)p.eLS vp.as 6pS>p.ev p.6vovs koX p.evovras Kal 
p.ayecrOai OekovTas. 'AAAa TovvTevOev, ecpacrav ol At- 

10 yviTTLoi, t'l Kakbv av iroLovvTes crcoOeii)pev ; koX 6 Kvpos 
av iTpos tovto el~ev [Et rcoz; re crvp.p.ayop.evcov p.i)beva 
TrpobovTes crcoOeii)Te] Ta re oVAa TrapabovTes cpikoL re 
yevop.evoL tols alpovp.evoLS vp.as trwcrai, e£bv airokecraL. 
aKovcravTes Tavra e~i)povTO' *Hv be yevu>p.eOa ctol cpikoL, 43 

15 tL i)p.lv d$L(acreLS \pi)crOaL; a~eKpivaTO 6 Kvpos E5 Troieti» 
Ka\ ev -dayeLV. e~i)pojT(ov irdkLV ol Aiyvimoi TiVa 
evepyecriav ; TTpbs tovto eiirev 6 Kvpos' yhaObv p.ev vp.lv 
boii)v av -keiova i) vvv eAa/u/Sarere oaov dv \povov ~6kep.os 
1)' eipr)vi)s oe yevop.evi)s tQ> fiovkop.evo> vp.(2v peveLV ~ap 

20 ep.o\ yuipav re ba>aa> ko.\ 7ro'Aets koX yvvalKas ko.\ otxeras. 
aKOVcravTes TavTa ol AlyvtTTLOL to )j.ev eiTL Kpolcrov avarpa- 44 
reveii> acpekelv acpiaLV ebei)Oi)aav tovtco yap p.6vu> yLyvca- 
crKecrOaL ecpacrav tcl 5' dkka crvvop.okoyi)cravTes ebocrav 
TricrTLV Ka\ ekafiov. koX ol AiyvTTTLoi re ot KaTap.eivavres 45 

25 t6t€ eTL Ka\ vvv /3acriAet 7rtcrroi otajaeVovcri, Kt>po's re 
~6keLS avTois ebu>Ke, tos p.ev dvoi, a\ ert ko.\ vvv irokeLS 

•2 ouns om. G et D : ovTts #c5/>es E air<£\ovTo C E : a.ir6\oivTo 
D : v in ras. F avtx^PV^f codd. 4 Traj/rej] travTas D F 

5 virtp] viro H A G et D F avTov H cor. A G 6 ol 8' airtKplvavTo 
om. H A G 9 iOtAovTas D F 10 ti D F : 3 ti C E : 8 ti 

Kai H A G 11 tovto] avTous D F e< . . . o~wQtir]Te del. Hug : 

€» et (ra)0ei7jT€ del. Cobet 12 prius re om. C A E G H post '6ir\a 

add. rjixlv CAEGH, ^ D 14 q>i\oi rroi D F 17 /tei/ post 

v^iiv C E : om. D 18 prius h.v om. C A E G H Xa/u/3aVeTe Cobet 

24 ical oi . . . (x ov<Tl '• 3 del. Lincke 25 Tno-Toi tSacrtK^ D F 

26 afyi/TTTiaie TroAeu D F 

XEN. CYROP. 17 Vll.i EENO«M2NT025 

Aiyi»7rria)r KaAooirrat, Aapurav be nai Kvkki']vi]V irapd 
Kvp.r]v irki]criov OakdrTi]s, as ert koI vvv ol a7r' eKeivoov 
e\ovo~L. ravra be bLairpa£dp.evos 6 Kvpos ijbi] crKoratos 
dvayayiov earpaTOTTebevcraTo ev Q)vp.jipdpoLS. 

46 'El> 8e Tl] \J-d\l] T(OV 7Tokep.ioOV AlyVTTTLOL UoVoi rjVOOKLp.1]- 5 

rrav, tu>v oe avv Kvpu> to Ylepo-wv 'lttttlkov KpaTia-Tov ebo^ev 
elvaL' u>o~t ert /cai vvv StaueVet ?/ 07rA(tns i)v totc Kvpos 

47 rots t7T7re»3rri KareaKevaaev. ?/?35oKiu?/cre be lo-xyp(os Kal 
tcl bpeiravn^pdpa dpp.ara' cocrre koX tovto ert /cat vvv 8taueVet 

48 to TToX(p.LcrTi]pLov tu> dei /3acrtAe?Wrt. at ueVrot KauT/Aot 10 
e((>6i3ovv p.6vov tovs lttttovs, ov ueVrot KaTeKaLvov ye oi 
eV' avrCjv i7r7rets, ov5' avrot ye a7re0vi]o-Kov virb iTnreoov' 

49 o»35eis ydp lttttos eireka^e. Kal \pi]o-Lp\ov p.ev eSoVet etwu* 
akka ydp ovt€ rpecpeiv ovbels eOekeL Kakbs KayaObs Kap.i]kov 
cocrr' eiroy^eLo-Oai ovre ueAerdv cos 7roAeu?/crcor airb tovtujv. 15 
01/rco 5?/ d7roAa/3o9rrat 7raA(i> rd eat;rcoi> o"xj)p.a ev tols 
(TKevorfiopoLs bLayovaL. 

II Kat 0( pCeV du</>( roy KOpO^ beLTTVOTTOLl]adp.ei>OL nal 

cpvkaKas KaTacrTi]adp.evoL, a>o-nep eSet, e.KOLp.i]0i]aav. Kpot- 
oos p.evTOL evOvs eVi ^dpbeojv ecpevye cri/v rco crrpare»Juarc 20 
rd 5' dAAa cpuAa o7ro( e5vi>aro 7rpocrcorcira) ev Trj vvkti rijs 

2 eV oXkov bbov eKaaros aireyojpeL. e7re(6? v / be r)p.epa eyevero, 
evOvs errL SdpbeLS ?/ye K?3pos. cos 8' eyevero irpbs rco Tei\eL 
Tto ev SdpbeaL, rds re pni-^avas dvicrTi] cos irpoafiakoov irpbs 

3 to ret^os Kai xAtuaKa? 7raperrKei>d£ero. raCra 5e Troicoy 25 
Kard rd dTTOTop.(oTciTa boKovvTa elvai tov ^apbiavQv ipv- 
p.aTos Tijs eTTLovo-i]s vvktos dya/3t/3d(Jet Xakbaiovs re Kai 
rieprras. ijy/jaaTO 8' clvtoIs avrfp IIe'pcr?/s 5o?3Aos yeyevi]- 

1 hiptaav F : \a.pi(raav cct. 5f Zcunc : re codd. 2 (cal i/Sf 

«ti C E 3 8« om. C E 4 6vfj.fid.pois C E 5 twj' ^€1* 

■Ko\(ixiwv D 6 t^>] t^t* D F 7 #irA«m] 7r^Au C A E G H 

11 /j.6vov] fj.(v rlp tivri DF 14 oCt«] outw DF 15 a>s] 

«0-T6 D F 16 ovtw 8f ava/SaAoOo-ai C E ig <pv\aKas D F 

«5fi] ^«ei DF 21 0V01 C : onr) cct. 22 ^7rel 5e 5$) H A G : 

eVel 8e E 26 IpvfxaTa D 28 •yero/uevos C E KTPOT ITAIAEIA2 Z VII. ii 

ueVos tcov ev rfj aKpoTTokei tlvos (ppovpcav nai KaTap.ep.adt) ku>s 
KaTajiaa-Lv els t6v ~OTap.6v Kal avafiacnv Ti]v avTi']v. o>s o' 4 
eyeveTO tovto bijkov otl el\€TO to. tiKpa, —dvTes bi] ecpevyov 
ol Avbol a~6 T&v T€L\oov ottol ebvvaro eVacrro? rrjs iroketos. 
5 Kvpos be dp.a tj/ i]p.epa etcn/et els tijv tto\lv ko.1 ~api]yyeL- 
kev eK ttjs Ta£ea>s p.i)beva KtvelcrdaL. 6 be Kpolcros /cara/cAet- 5 
crdp.evos ev tols fiacrikeioLS Kvpov efSoa' 6 be Kvpos tov p.ev 
KpoCcrov cpvXaKas KaTektirev, avros be dirayayoov ~pos ri)v 
e\op.evi]V aKpav co? elbe tovs p.ev Ylepcras (pvkaTTovras Ti]v 

10 aKpav, coo-~ep ebei, rd be t&v XakbaCoov d~ka epi]p.a (/care- 
bebpap.i']Keo-av ydp ap~ao-6]j.evoL rd e/c tcov oIklcov), evdvs 
o-vveKdkeaev avTwv tovs dp^ovras /cat et~ev avTols diTLevai 
eK rov o~TpaTevp.aTos &)S Ta^LOTa. Ov ydp dv, €(pi], ava- 6 
o-yoCp.i]v TrkeoveKTovvTas opcov rovs dra/crowras. Kal ev p.ev, 

15 e(pi], eTTLcrTacrde otl ~apecrKeva(6p.i]v eyu> vp.as tovs ep.ol 
o~vo~TpaTevop.evovs ~a~L XakbaCoLS pa/captcrroi/? ~OLi)~aL' vvv 
b\ €(pi), p.i) 6avp.d£eTe ijv tls ko.1 diTLovo-iv vp.lv /cpeirroor ev- 
tvxV' dKOvaavTes raura ol XakbatoL ebeLcrdv re /cat LKerevov 7 
TravcracrdaL 6f>yi( i 6p.evov koX Ta \pi']p.aTa ~dvTa diroboocreiv 

20 eqbacrav. 6 5' el~ev otl ovbev avTcov beoLTo. 'AAA' et p.e, 
eqbi), fiovkecrde ~av~a~9aL a\66p.evov, diroboTe irdvTa dcra 
ekdfiere rots ota<pt>Ad£acri ri]v aKpav. i]V ydp aC~6oovTaL ol 
dkkoL crrparictirai ort —keoveKTOvo-LV ol ei/ra/crot yevop.evoi, 
—dvTa p.OL Kakcos e£et. ol p.ev bi) Xakbalot ovtcos e~OLi)crav 8 

25 o>s eKekevcrev 6 Kvpos' /cat eka(3ov ol ~€Ld6p.evoL irokkd /cat 
Travrota \pi]p.aTa. o be Kvpos KaTacrTpaTo~ebevo-as toxjs 
eavTov, ottov eboKeL e77trrj5eto'raroy etrat rrjs irokeoos, p.eveLV 
eiTL rots dirkoLS irapip/yeLke Kal aptcrro77otetcr^at. 

I Kal om. H A G 2 KaTa.t3a(rii/ riva eh F avafiaatv] rrfv 

avafiacriv C A E G H cor. 4 o~ot C : '6—ri cet. rrjs ttoKcws om. 

C E 8 Kare\ei-tv C G H pr. et F n apira(6/j.fvoi C A E G H 

Ta D : om. cet. 13 a>s om. CAEGH 16 ffvo-Tparevcra- 

/j.evovs DF 17 Kpelffcra) H AG 18 Tf om. DF 19 vdvra 

om. D F 27 rb i-rriTriSe^TaTov C A G H iivai om. CAEGH 

28 fir\ om. H A G Trap^yyeiAe KaV\ ~apr)yyn\(v C A E G H 

17* VII. ii SEN0*nNT02 

9 Taira 6e 6ia7rpa<5dpe2'0!> dyayetr eKeAercrer avTco tov 
Kpolcrov. 6 6e Kpot<ros <os' et6e to2' Ki"/)or, Xatpe, <Jj 6e<r- 
7rora, e^/)^' tovto yap ?/ rt'x>/ Kat «xeu- 1 ro ct770 TOt'6e 6t'6oo<n 
io <rot xat e/xot 7rpo<rayopeue 12'. Kat <rv ye, e</jrj, cb Kpot<re, 
e7ret7rep avOpcoiroi ye' €crp.(v dp<po'repot. drdp, e</>?/, u) Kpoure, 5 
dp' dy rt pot ec9eA?/crais crup/iovAeiVcu; Kal /3ov\oLp.i]v y' 
ar, ec/»/, co K£>pe, dyafldr rt crot (vprfv rorro ya/> d?' otpat 

11 ayaOov Kapot ytvtcrOai. " Xkovctov tolvvv, ec/»/, <b Kpoto-e* 
eyto yap opcoy roi)? crTpaTLioTas iroWa irenovijKOTas /cai 
TroAAa K€K«/5weuKdras Kat iw vop.i^ovras ttoKlv ex etr r '/ r I0 
7rAot'o-ttordr?/r er r? 1 / 'Acrta /xerd Ba/3vA<o2'a, d<ft<o coc/>eA>>- 
t^z/ai roi)s crrpartcoras. ytyrcocrKco ydp, ecpr/, 6'rt et p.?/ rtra 
KapTTov A?/\i/o?'rat rcor ttovcov, ov bwi)crop.ai ai/Tovs 7to\vv 
Xpdvov TT€idop.tzVov$ exeti'. 6tap7rdcrat per oi>r atVots ecpet- 
vai ti]V ttoXlv oi) jiovKop.ai' tijv re ydp TrdAtr vop.l£to av 15 
biacpdapijvai, (V re r?~? apirayr\ eS 016' drt 01 irovrfpoTOTOl 

12 7rAeo2'e/cr?/o-eta2) d.2\ aKodo-as' rarra 6 Kpotcroy (k(£(v 'AAA' 
epe, ec/»>, (acrov Ae'<fat 7rp6s ovs dr eyco Ar6cor eA#co drt 8ta- 
7re'7rpaypat 7ra/)d o-ot> p? v / Trou/crat apTrayijv p>/6e edcrat 
acpavicrOyjvaL 7rai6as Kat yt'2'atKa!r vTT(cr)(6p.i)v 6e <rot drri 20 
rowrcoiJ ?/ p>/r 7rap' (kovtcov At'6a>2' (a(aOaL ttclv 6 tl KaXov 

13 Kaya#o'r ecrrtr eV 2dp6etrt2'. ?/r ydp rarra aKovcrcocrLV, 
016' 6'rt ?/'<fei aot 7ra2' rt eVrtr (vOdd( Kakov KTijp.a avbpl 
Kal yvvaLKL' Kal opotcos etj 2'e'cora TroAAcor Kat KaAco2' 7raAtr 
o-ot 7rA?/p?/s ?/ TrdAi? earat. ?*/2> 8e 6tap7rdo-?/y, /cal at re'xrat 25 
<rot, ds 7r>/yds c/>a<rt rco2' kciKiov et2*at, ote<pc9app.e'rat e<ro2'rat. 

1 TaDro . . . Kpoicrov om. H A G aiiry codd. 3 e</>?? post x a "iP € 

D F Ka\ om. H A G rb om. D F 4 o~ol xal ^o!] /xoi H A G 

5 &vdpwiroi yt] &vdpwiroi C E 6 SsWjcrais C E koI om. C A E G H 

y om. D F 12 <Jti om. D F 13 to>i> ir6vu>v Atj^ovtoi D F 

15 vofi.l(co~\ /ue/cjai C E ttv] afia DF 16 SiapTraT-Tji^ai HAG 

ttj om. D F 17 7rAfoi/fKT7Jo-ai«>' C A E G H &v om. H et F 

18 cOcAo) C A E G H : 0c-'Aa> D F : corr. Hug 19 ante irapa add. 

iyw D F 20 i/Trio-x^oi/juat D F 23 f}£< 1 coi] 9i£ov(rt C A G H 

24 primum «al] ^ D F 25 o-«i om. AG to-Tai om. H AG: post 
n\r)pris D F 26 tiVai post <paaiv C : om. E KTPOT FIAIAEIAS Z VII. ii 

e^ecrraL be <roi 166vtl ravra e\06vTa eTL nal ~ep\ rys ap- 14 
■jrayijs fiovXtvaacrdai. irpcoTOV b\ ecpi], eirl tovs ep.ovs 
0i]cravpovs ~ep.~e kcll ~apa\ap. l 3avovTcov ol crol cpv\aKes 
~apd t&v ep.cov cpv\aKcov. ravra p.ev 67/ Travra ovtco 

5 <TVVT\V€CT€ TTOLdlv 6 KvpOS COCT~€p €\€(^€V 6 KpolcTOS. 

Tdbe 8e p.01 irdvTcos, ecpi], co KpoZcre, \e£ov ttws ctol diro- 15 
(3ej3i]K€ tcl £k tov ev AekcfioXs xPV a " rr IP LOV ' °~ 0L ydp ^) 
Aeyerai irdvv ya Te0epa~evcr0aL 6 'AttoWccv KaC cre irdvTa 

€KeCvcO ~€L06pL€VOV ~paTT€LV. 'E/3ot>Ao'jU??l' CLV, €(f)1], CO Kvp€, l6 

10 ovtcos e^eiv vvv be —dvra rdrarna ev0vs e£ dpx?]S irpaTTcov 
Trpocn]ve)>0y]v tco ' AttoWcovl. Ucos be; ecpi] 6 Kvpos' bC- 
bacrKe' irdvv ydp ~apdbo£a \eyeis. "Otl irpcoTOv p.ev, ecpi], 17 
dp.€\i]cras epcorav tov 0e6v, el tl ebe6p.i]v, d~e~€Lpcop.i]v 

ttVTOV €L bvVaLTO d\l]0€V€LV. TOVTO b , €<pi], pil] OTL 0€OS, 

15 d\\a kcil dv0pco~OL Ka\ol ndyadoC, e~€Lbdv yvcocriv d~LcrTov- 
pevoL, ov cpL\ovcrL tovs d~LcrTovi'Tas. e~el p.evTOL eyvco kol 18 
/xaA' aToira ep.ov ttolovvtos, KaCirep irpocrco Ae\cpcov a~e\ov- 
tos, ovtco bi] ~ep.~co ~ep\ iraCbcov. 6 be p.0L to p.ev Trpcorov 19 
oi/5' d~€KpCvaTO' e~el 8' eyco iroWd p.ev ~ep.~cov ava0i]p.aTa 

20 xpvcra, iroWd 8' dpyvpd, ~dp.~o\\a be 0vcov e^L\acrdp.i]V 
Trore avTov, chs eboKOW, totc bi] p.0L diroKpCveTaL epcoTiovTt, 
tC dv p.0L —ovqcravTL iraibes yevoLVTO' 6 be elirev otl ecroLvro. 
Kal eyevovTo p.ev, ovbe ydp ovbe tovto e\j/evcraTo, yevop.evoL 20 
Se ovbev covi]crav. 6 p.ev ydp Kcocpos cov bieTeWi, 6 be dpt- 

25 cttos yev6p.evos ev aKp.i] tov /3Cov d~co\eTo. ~Le(6p.evos be 
rats Trept tovs Tralbas crvp.cfropals ~6\lv irep.~co ml eirepcorch 
tov 0eov tC dv ttolcov tov \olttov fiCov evbaLpLovecrTaTa Stare- 
\ecraLp.L' 6 be p.0L d~€KpCvaTO, 

1 TaCro CEetDF:ToHAG 3 Q-qaravpovs om. D F -apa\afi$avi- 
Twerav codd. : corr. Dind. 4 irdvra H pr. et D F : a-avra C A E G H cor. 
5 <rvvTJveo~ev 6 xvpos —oieiv D F 6 roSe 5«] rdSf A H : ra 8t G et F 

e<pi) wdvrws D F 5 om. A G 7 <rol om. C A E G H 8 7? 

om. D F 9 S' av D F 11 Se om. D F 14 e<p7} post 8e 6s C E 

16 airiffTOvvTas] <pi\ovvras CE 17 Kai-ep Hug : Ka\ codd. aire- 

ffxovro C E 19 ovb"] ovk C G 21 a—fKpivaTo C : a—tKpivtTo E 

23 eyeveTO H A G prius oiiSe] ov D F 24 Siare\e? D F VIl.il EEN0*GNT02 

2avr6v yLyv(o<TKu)v evbaip.t»v, K/)otVTe, it€pacr€lS. 

21 iyco 5' aKOVtras r//?' p.avTciav ij<r6i)v ivdp.L£ov yap rb p&trrov 
poL avrbv iTpoaTa^avTa Ti)V evbaLp.oviav bibovai. dWovs p.h> 
yap yiyvaxTKdV tovs p.h> oXdv r elvai tovs 5' ov iavrbv 

22 8e orrrts eVri iravra Ttva ivopn^ov dvdptoTrov etOeVat. nal 5 
tov /uerd ravra bi) \p6vov, etos p.ev eX^ov i]<rv\iav, ovbev 
iv(Ka\ovv uerd rbv tov TraLOos davaTov tols TvyjaLS" iirdbi) 
oe dv€TTeicrdi]v virb tov 'Ao-crvpiov e</>' vp.ds crTpaTevecrdaL, 
els TTcivTa Kivbvvov ijkdov io-(J)6t]v /ueVrot ovbev kokov ka- 
ftwv. ovk airtou/uat be ovbe rdSe ro?' 6edv. eVei yap eyvtov 10 
ip.avTov p.i] LKavbv vp.lv p.d\ecr6aL, d<r<paktos crvv rai 0e<S 

23 dirijkdov Kal avrbs /cat ol crvv ipoi. vvv 5' av ttclXlv vtto 
re ttXovtov tov irapovros bLadpvrrTopevos Kal vtto tcov beo- 
p.evtov ptov TTpocrTciTi)v yevecrdaL ko.l virb tcov btoptov tov ibi- 
bocrdv p.0L Kal vtt' dv6ptoirtov, o'i /ue KoXaKevovTcs ekeyov cos »5 
et iyco dekoLfu dp-^eiv, irdvTes dv ip:ol ireidoLVTo Kal p-eyi- 
nros av (Lr)v dvdpo)TTcov, virb toiovtlov be kdytov dva<fwcr<o- 
p.evos, tos eikovrd p.e Trdvres ol kvk\<o /3a<TLkeLS 7rpoo-rdr?/i> 
ro£> TToXep.ov, VTrebe!;dp.i]v Ti)v o~TpaTi)yiai', <os Ikovos tov 

24 p.iyL<TTOs yeve<rdaL, dyvo<ov dpa ip.avTov, otl <to\ drri7roAe- 20 
p.(LV LKavbs <op.i]v eXvai, TiptoTov p.h> e« 6etov yeyovoTL, eVetra 
b\ bid (3atrLketov 7T€<Pvk6tl, eVetra 5' e/c 7rat<3d<> dpeTijv do-- 
kovvtl' Ttov <V ip.<ov irpoydvtov aKOVto tov TTp<oTOV /3aaikev- 
cravTa dp.a re /3ao-tAe'a koX i\evdepov yevecrdaL. ravr ovv 

25 dyvoi]cras bLKaicos, ecpi), e-^co ri]V bUi]v. dAAd vvv bi], etpi), 25 
<o Kvpe, yLyvuxTKco p.cv ip.avTov crv b\ ecpi), ert 80/cets 
dKi)6ev€Lv tov 'A7ro'AAco ws €vbaip.<ov ecro/uat yiyvtoo-Ktov 

1 Uvrhv D F 2 iyi, DF: iirtl CAEGH tJ.] t6 ye D F 

4 oWy D F 7 ^ireifi};] 4irt\ C E II j/cavbv C E : iKavSis 

H A G : iKavhv tlvai D F 16 idtKotfxi H A G : iKoifii)v D irdvTti 

irdvT' CE 18 ((Kovto] trpocrtixovTO C : irpotiXovTO E hvkXw 

om. C E 19 &j/] uis H et D 22 5* om. C E ct D F 

8' om. F dptTijv om. C E 24 tc post fiacnXta C E ct D F 

25 post vvv add. ydp D F 26 yiyvwo-Koiv H A G t<pr\ om. C E 

tVi 2o«f?5 dATjSf iifii/ C E : ei 5o«f?s ^ti d\-rjdtvo-tiv D F • 5oKf?5 fTi aKrjOtv- 
ativ H AG KTPOT IIAIAEIA2 Z VII. ii 

(fxavrov; ae 8e epcorco 8td tovto otl aptcrT av poL 8oKetV 
etKcicrcu tovto iv rco irapovTC xal yap hvvaaai TroiTJaaL. 

Kal 6 Kvpos eiTre* BovAijv pot hos 7rept tovtov, Sj Kpotae:' 26 
eyco yap aov evvoGjv Ti]v TTpdaOev tvhaip.oviav otKrtpco re' cre 
5 Kal cnrohibaipu 7/877 yurawcd re e^ety 7/?j etxe? Kat rds dvya- 
Ttpas (d/coTJco ydp aoL elvat), <al rodj (p(\ovs /cat tovs ijYpd- 
TtovTas koX Tpcnre^av avv ota7rep e^T/re* pd^as 8e' crot Kal 
7roAe/jtous dcpatpco. Md Ata p.t]h\v tolvvv, e(prj 6 Kpotcro'?, 27 
cttj [e/xot] ert /3o?jAe?jo?j [aTTOKpt/JacnfJai] ixept rijs ipijs edSat- 

10 p.ovCas' eyco ydp ?/S?j crot Ae'yco, ?*/tj Tavrd poi 7rot?/cr?/s d 
Ae'yets, ort ?/7J dAAot re p.aKapLcoTaTT]v evop.L(pv etmt [3lott)v 
kol eyco crvveyLyvcoo-KOv avTols, tovti]V kol eyco 7j?j7j e^coy 
8td<fco. Kat d Kijpos et7re* Tts 8?/ 6 I)(cojj TavTrrv Ti]v paKa- 28 
piW /3tor?p-; 'H ep?/ yw?/, et7re7J, co Kjjpe" eKetV?/ ydp rco/j 

15 peTj dyaflcoTj kol tcov /uaAaKcoTj Kat evtppoavvcov iraaGtv epot 
rd ictotj peretx^, tppovTLOtov 8e o7rcos ravra ecrrat Kat TroAe- 
poi/ Kat p-d\r\s 07j per?/7J a7jr?/. ovrco 8? N / Kat cnj 8oKets epe 
KaracrKevd^etij coairep eyco t/tj icpCXovv pdAtcrra dvBpcoircov, 
cocrre rco A7rdAAco2't dAAa pot 8okco )vapt<Tr?/pia oc/)etA?/cret7J. 

20 aKoucras 8' d Kijpos ro7js Adyo?Js axiTov I6avp.aae pe7j r?/r 29 
ev6vp.iav, ?/ye 8e rd Aolttov ottol ko~l avrbs TropevoLTo, etre 
dpa Kat Xprjo-Lpov tl vop.i£cov avrov etTjat etre Kat dcrcpaAe'- 
arepov ovtcos r)yovp.evos. 

Kat rdre per odrcos eKOtp?/c9?/cra7j. r?/ 8' Tjcrrepata Ka- III 

25 Ae'cras d Kijpos ro?js cpCXovs Kal tovs T/yepoW? roo 
aTpaTevp.aTO$, tovs /xe/J avT&v €Ta£e tovs Orjaavpovs 
7rapaAap/3dret7', ro7j? 8' eKe'Ae?Jcre7J diroaa TrapaboLf] Kpotcro? 

1 ipunSiv H A G 4 7ap] 8« D F 5 ex 6 "' ^ 1 ' *X eis H A G : 

^j/ exeu eX fI,/ CE 7 eC^alTe C A E G H et D : e£a>T« F 9 <ri/] 

ffi/i' C E eV ^ seclusi : efiov D F awoKpli/ao-dat seclusi post 

Hervverdenum ; PovAevov ad $ov\-f)v fiot Sbs § 26 referendum est 

10 Troi4)o-ais C A G H a crv \eyets D F II fj.aKapto-TOTa.Triv D F 

13 Sr;] 8' ^v D F ixaKaptdiraTrjv C E 14 '/x'? D F i /ci/pe 

e77rei/ C E tKflvri ftev yctp C E 15 fiev om. C 17 8r)] 817 

/uoi D F 19 post 80/ccu add. e<^Tj D F 21 oVrj A E H et D : 

07TOI/ F VII. iii SEN0*GNT02 

Xpijp-ara, TTp5>Tov /jt«j* tois" deols e£eAetr uttoT uv ol p.dyoL 
(£iiyu>vT(u, (-(ltu raAAa \pijp.UTa Trupab(Xop(vovi iv 
(vya<TTpoi$ rrTijrravTas ec/V up.u£m> (TTLcTK(vdcraL nal bia\a- 
Xovtus ra? a/jtd£as Kop.i£(LV d~QLTT(p av avrol tropcvuiVTUL, 

2 Xva dirov KULpbs euj bia\ap.fidvouv (kucttol tu d£ta. oi 5 

pi(V bij TUVT (TTOLOVV. 

'O b( Kvpos /caAeVa? tlvus t<2v irupdvTuiV vtt))P(tu>v, 
EIttut( p.01, ((j)i], (wpaK( tls vp.u>v *A(3pubuTuv; 6uvp.d(u> 
ydp, ((pi], otl irpoaOd' 6ap.L<^u>v eV/;' r)p.us vvv ovbup.ov </>at- 

3 2'erat. rw; 1 ovv V7T)]p(Tu>v tls uTT(KpLVUTO otl ? H bicnroTU, 10 
ov Cfh «AA' (v Ty p.d)(i) utt(6uv(v (p.[3a\u>v to dp\m ds tovs 
AlyvTTTiovs' ol 5' dAAot 7rA?/j' tu>v erat/xor uvtov (£(K\ivav, 

4 u>s (paa-LV, (~(l to (ttIojos dbov to tu>v AlyvTrruov. kui jt;- 
y(, (<j»], Ae'yerat avrov // yvvi) dv(\o\x(V)] tov vexpov kul 
(v6(p.(V)] ds Tip' upp.dp.a^uv, iv f)TT(p uvt)) u>\(lto, irpoaK(- 15 

KOp.LK(VUL UVTOV (l'6ub( 7T0L TTpOS TOV YlaKTU>\6)> TTOTU\xd)> . 

5 KOt TOVS p.(V (VVOVXOVS Kul TOVS 6(pdlT0VTaS UVTOV dpVTT(LV 

(pualv (tt! \d(j>ov tlvos 6)'\k)]v tQ> T(K(vti')ctuvtl' t)jv 8e yv- 
vuLKa \(yovcTLV w? ku6)]tul yap.a\ K^Koap.^KvXa ols e*xe tov 

6 dvbpa, Ti]v K((j>a\)]V uvtov (xovaa errt tols ydvaaL. tuvtu 20 
uKoijaas 6 Kvpos (iraLcruTO dpu tov p.)]pbv kcll (i/6vs drar/?/- 
brjcras (ttl tov Xttttov \u(3u>v x'Atot'? ltttt(us i\\aw(v kiii to 

7 7ra#09. raodray b( kul Yu>(3pvuv (K(\(vcr(v d tl bvvaLVTO 
Aa/3dVra? ku\ov Koap.)]pu dvbpl (J>l\u> kul dyudu> rereAevr?/- 
Ko'rt p.(TubuaK(LV kul octtls et)(f rds (7Top.()'US dy(\as, nal 25 

j30V$ KUl LTTTTOVS (TlT( TOVTOb KOX dp.U TTpdfiuTU 1T0\\u (\aV- 

1 KTT}jxaTa D F 6tto7'~\ ttwot D F : '6aa E 3 lir' A G pr. 

H ct D F ajuafaij'] a,ua|as D ; cf. quae seq. a.fiaf;wv . . . ras om. 

11 A G a,ua|as H 4 liirrjirfp E H et D F av om. C E iroptvov- 
t«i CE s oiri) H A G et D F S^id C E 8 iupdicfi D F 
9 4<p'] hp.<p' A H : € in ras. G : irap' Hartman ; cf. ad c. 4. 6 1. 12 

12 alyvirTtovs] iroAe^ioi/s C E 13 ILs tpaaw oin. C E 14 <ye 
om. D F auToO post yvvr\ C E 17 <paa\v ipinTttv D F 
20 ri)v] tt]v Tf DF toOto aKovaas) aKovaas oi D F 21 tiraiatv 
D F aoa om. F 23 ywfSpviiv H A G 24 avhp\ om. 
II AG 26 S M a] a\Ka DF KTFOT riAIAElAS Z Vll.iii 

vclv uttol dv avrbv ~vv6dvi]TaL ovra, co$ e7Ttcrc/)ayet?/ rco 
'A/3pa8dra. 

'E77€t 8e et8e ti]v yvvaLKa yapol Kadi]p.evi]v Kal tov 8 
vtKpbv Ketueroi', e8d.Kpt;cre re eVt rco 7rd0ei ml et7re" <t>e?j, 
5 to dyadi] Kal 77tcrr?/ x/VfX 7 ?» °'X?/ ^V d—o\LTTcov ijpas; /cat dp.a 
eSecftorro avrbv ko:l ?/ X 6 'P ro '-' vtKpov z—r]Ko\ovdr]crev a7re- 
k€ko~to yap KO—CbL virb tcov AlyviTTLcov. 6 8e t8coz> 7roAv 9 
ert pxiWov ?/Ay?/cre* Kai 77 yun/ 8e dvcobvpaTO /cai 8e£apeV?/ 
8?) Trapa rou Kdpou ec/jiA?jcre' re r?^ X e V a Kfl ^ ^aAir ws otdz' 

10 r ?/V —pocn/puocre, Kai etrre* Kai raAAa rot, co Kupe, ovrcos 10 
exer «AAa rt 8et cre dpaz'/ /cai raSra, ecp?/, 018' ort St' eue o?3x 
?pctcrra iz-adtv, tcrcos 8e /cai 8td cre', w KOpe, o?38ez' i]ttov. lyco 
re yap ?/ ucopa 7roAAa 8teKeAevdu?/z> a?3rco ovrto Troteiz', o7rcoj 
crot cpi\o$ vl^los yez'7/o-otro* ai/Tos re 018' ort oSros oi> rouro 

15 ZvevoeL 6 tl ireicroLTO, dWa tl av ctol TTOLi]cra$ \apicraLTo. 
Kal yap ovv, ecp?/, avTos p.ev due'u7rrcos rereAedr)/Kez', eyco 0' 
?/ 7rapa/ceAe?joue'r?/ £<5cra -apo.Ka6r]p.aL. /cai 6 Kupo? xpovov II 
ue'z> rtra crtco7TT/ Kareod/cpvcrer, eTretra 8e e<pc9e'yc5aro• 'AAA' 
oirros pe^ 8?/, cb ydrat, e^et r6 Ka\\Lo~Tov re'Aos" vlkcov yap 

20 rereAecjrj/Ke* cru 8e \aj3ovcra rotcrSe eTTtKocruet avrbv rots 
7rap' epou" —apijv 8e 6 Ycoftpvas /cai 6 raodras ttoAuz; /cai 
Ka\bv Kocrp.ov cpeporres* eTretra 6', ec/3?/, tcrc9i ort o?38e rd 
dAAa ci.TLp.os earai, dAAd Kai r6 p.vrjpa —0W0I \coctovctlv 
d<fttos i)p.cov Kal eiTLcrcpayi]CT£TaL avTco bcra cIkos dvbpl ayadco. 

25 Kai cri/ 8', ecp?/, ovk tpi]p.o$ ecr?/, dAA' eyco cre Kai crcocppo- 12 
crvvr]$ eveKa Kal —dcri]$ dperrjs kol ra\\a TLp.r]crco Ka\ crv- 

CTT1]CrCO O0TIS d—OKOp.Ldl CT€ OTTOL CLV OVTl] k6(\l]S' p.OVOV, €<pi], 

1 #7rot A H et D F : o7rr? C E G : S7rou Priscian avrhv om. C E : 
tavrbv D F ■nwQavoivrai D F 6 e5e|iwo-aTo D F airtKowTtTO 

C E 7 8e] 5t) C E G H 8 avcoSvptTo C E 9 5t>] t^ 

Xf<pa D F tt/j' x € *P a C ^- : om * cet - IO T orr1, ^- ^- 

14 ^fi^o-oiTo F : A^-you (pav}]croiTo D : Aoyou (pavfirj C A E G H 
158 ti] ti D F 15 aV o-oi iroffiaas C E et F : ar iroiriaas aoi H A G 

et D x a P'°' a ' T0 f : xaplaoiTo eet. 21 alterum o om. A H 

27 airoKOfxio-ft C A E G H oVoi H A G et F : oV?? C E et D \x6vov 
5* CE VII. iii HENQtMlNTOS 

13 OljkUMTOV 77/509 eue TTpOS OVTLVa \pij^(LS KOpLCrO^VUL. K(U lj 

llavd(La etVer - 'AAAd 6dpp(L, ec/;>/, ai Krpe, ov u?/ cr( Kpv\f/<o 

14 iTpbs ovTLva /3o?JAouai dc/Jt/ceViJat. 6 uer o>/ rarr' etxcor 
a77?/et, KaTOLKTLpcov TTfV re ywat/ca otoij dvbpbs crrepotro /cat 
ro/v dvbpa otav yvvaxKa /caraAi77to;j o?j/ce'r' o\j/olto. 7/ 8e 5 
ywj/ roi 1 ? plv (vvov\ovs (K(\(v<t(v aiToaTi]vaL, fro? dv, ecp?/, 
tov& eyto obvptopaL cos /SojJAo/xat* r?) oe rpoc/jco et7re irapa- 

p.(V(LV, KttL (7T(Ta£(V ai/Tl), €776100117 07700011»?/, TT(pLKa\v\j/aL 

avTip> T( /cat rdv dvbpa (vl tuartto. ?/ 8e rpotpdj 770 AAd 
t/cerevoTja-a u?/ 77oteu> rotSro, eirel ov8ey ?/jj?jre /cat x n ^"i"«t- 10 
vovaav kcopa, e/cdt/?/ro /cAaio?jtra. ?/ oe aKLvaKi]v 77ciAat 
Trap(o-K(vacrp.(Vov arraaapdvi] trc/>drret kavTi]i< kol (iTLOdaa 
(irl tcl crT(pva tov avbpos ri]v (avTijs K(cf>aki]v aTT(Ovi]aK(v. 
i] b( Tpo(f)bs avu)\o(f)vpaT6 re /cai 77epte/cdA?j7Trejj dutpco coair^p 

15 ?/ FldVfleta (tt(ctt(l\(v. 6 oe Kvpos ats t](t6(to to (pyov 15 
Tijs yvvaLKos, (K-rrXayds terat, et rt bvvciLTo 8oi]6i)aaL. ol 
be (vvov\ol lbovT(s to y(y(vi]p.(vov, rpets oi>T(s airaadp(VOL 

KCLKHVOL TOVS CLKLVCLKaS airO(T(f)aTTOVTaL OVTT(p (Ta£(V ai/TOVS 

(ctti]kot(s. [/cat vvv to pvfjpa p(\pL TOV vvv tcov (VV0V\UiV 
K(\G>a6aL K(y(TaL' /cat (ttl plv rf) ava> trr?/A?/ tov dvbpbs 20 
/cat Tijs yvvaLKos e77iyeypdtpf5ai (f>acrl ra ovopara, 2vpta 
ypdppaTa, /cdrco b( etVat rpeij Ae'yo?jcri aTi]Xas /cat (my(- 

16 ypdcpOaL 2KIinT0TXHN.] 6 oe Kjjpos cos (Trki]aiaa( rtp 
TrdOu ayaaOds re ri]v yvvaxKa Kal /caroAocpTjpdueros' d77?/er 
Kal tovtlov ue/v f] (Ikos (TT(p(Xi]6i] cos tv)(ol(v irdvTcov tcov 25 
Kakcov, /cat to pvijpa vir(pp(y(6(S (\c6cr6i], coj cpatrt/v. 

IV 'E/c b( tovtov crrarrtd^orres ot Kdpes /cat 77oAeuoijrre9 

1 Trpiy */if om. C E XW&'*] &»' XPV&1 S ^ ^ 4 (TTtpoiro D : 

ffTtpoiro CCt. 5 o^erai C F. 6 «a>j- &v tcpti rovrov oovpcofxai D F 

7 ais f3ovAofiai om. H AG 9 avrriv t*] air^ D : atn-V F ^v evl 

H AG 10 tfvve codd. : corr. Dind. 12 ■naptffKfvafftxivov ffiraffantvy) 
F : irapeffKevaff/xtvT) ffiraffantvr) D : TtapaffKtvaaapn'vi) C AEGH 15 ^ire- 
(TTfAAe»' C AG II : iKthtvtv E 16 '/«to DF x 9 -2 3 f«l • • • ffKT)irrov- 

X<»v dcl. Dind. 19 toD vvv om. H AG ct D F 22 icaTai 5e] «a\ 

T^Se D : /fa! rwvot F 24 airo\o<pvpdfi.fvos C E KTPOT HAIAEIA2 Z VII. iv 

TTpOS Ctk\l]k0VS, CLT€ TCIS 0LK1]a€LS €X.OVT€S €V ix V P ^ X^P^OIS, 

eK&Tepot, e7re KaAowro tov Kvpov. 6 8e KSpos avTos fxev 
pevtov iv 2dp8ecrt p.i]xavas eTrotetro Kal KpLovs, co? Ttov p?/ 
TT€tdopih'tov €pet\{/tov To. retx?/, 'Abovaiov 8e avbpa Yliparjv 
5 koX rdAAa ovk acppova ovb' cmokzp.ov, Kal tt&vv bij evxapLv, 
7re'/x7ret €ttl tijv KapCav, crrpdrevpa bovs' Kal KtAtKe? 8e Kat 
Kv7rptot Trdz^u irpodvp.tos avTto avvc-aTpaTevaav. S>v €V€Ka 2 
ov8' e7reju\/>e ttcottot€ Ylipar]v craTpaTTi]v ovre KlKlkcov ovtz 
KvirpLtov, aAA' ijpKOvv avT<2 atet ot e77t)(C«Jptot [SaaLkevovTes' 

io baap.bv peYrot ikc'ip.i3avc Kat crrpartd? 6770're 8e'otro e7r?/y- 
yeAAer a?3rois'. 6 8e 'Aoovcrtoy dycof rd orpdref/xa e7rt r? v /y 3 
KapCav ?/A0e, Kal 0:77' ap.cpoT<ipcov tcov Kapiov 7rapi]aav TTpbs 
avTov erot/xot dVres 8e'xecr0at ets ra ret)(r/ e7rt kok<5 rcou 
drrtcrracrta^bVrcoz;* 6 8e 'ASovcrto? 7rpo9 dptcpore' povs raiVd 

15 e7rotet* 8tKaio'repd re ecp?/ kiyeiv rovrovs o7rore'pot? 8ta- 
Aeyotro, Aa#eti> re ecp?/ 8eti> roi)? ivavrCovs cpCkovs crcpaj 
ytzvop.ivovs, ct>? 8?/ ovrcos c?> p.akkov e7rt7recrcoi> airapa- 
crKevoLs rols IvavTLOLS. TTLcrTa 8' ?/<fio?j ytviaOaL, Kal TOVS 
p.€V Kapas 6po'crat doo'Aco? re 8e'cfecrc9at ets rd ret^?/ acpas 

20 Kat eV dyac9<S rco Krjpoy Kat Ilepcrcoy ai>Tos 8e 6p.6aat 
diktLV abokcos tlaLtvaL ets rd ret'x?7 Kat e7r' dyac9co rcoV 8e- 
Xop.ivtov. TavTa 8e TTOLr\aas ap.cpoT<ipoLS kaOpq kKaripcov 4 
vvKTa avv€0€TO tijv avTrjv, Kal iv TavTi] eicr?/Aacre' re ets 
rd t€lxt] Kat 7rape'Aa/3e rd ipvptaTa ap.cpoTipcov. ap.a 8e r?'/ 

25 i]p.epq Kade(pp.tzvos ets rd p.iaov avv ti\ aTpaTLo. iKaXt-aev 
eKaTipcov tovs iiTLKaLpCovs. ol 8e t8oVres dAAT/Aou? i)x^- 

1 dxvpoTs D 2 ^uei' om. C A E G H 4 koSowo-joi' C A E G H 

7 oweo^TpaTe^o-ai/TO D F 8 !Ve/uire C E iroTe C E Kvnplccv 

ovTe Kt\tKuv D F 9 del D F 10 trrpareias C A E G H et D 

11 KaSovtrios C A EG H hic et infra 12 air' om. DF 13 airrV 

CE 14 to aiVrd F: toCto cet. 15 Te om. D : 8* F 17 av 

om. C A E G H i-Kfio-irncrwv C E 19 re om. C E 5e'|ao^0ai 

codd. : corr. Dind. o"$as post dya0<S D F 20 t^] toG C E et 

D F dfiotrat OeAetv del. Cobet 21 ets] Trpos C E 23 elo-i)Aao-4 

Te Hug post Leonelavium et Cobetum : eio-fjKaro H A G : e«V-^AAaTo 
C E : eltJTJAdev D F 26 T)ydtrdr)<Tav C E Vll.iv SENO<I>i2NT02 

5 (rdijcrav, vopCCovTcs i^rjiraTrjtrdai du</>o're/)ot. 6 ueVrot Abov* 
Vl/OS eAe<fe TOt6.bc 'Kyw tjui?', o\> dvbpcs, ojpocra ddo'Au>? 
eirrieVai eU rd ret'x?/ kol e7r' ayaQS> tojv be\opevojv. et p.ev 
ovv cnToAco oiroTepovs vpojv, vopi^oj errl Kanu> elcre\i]\vdevaL 
Kapcov ijv be elpijvrjv vplv ttolijctoj kol ao-(pd\ciav epyd£e- 5 
aOat ouoborepou tijv yijv, vopi^oj vp.iv e7r' dya6u> Trapelvat. 
vvv ovv xpij airb rrjcrbc tt}s ifpcpas cTTLp.iyvvcrOai re dAA?/- 
A019 <pi\LKO>s, cpyd^ccrdai re tijv yijv d5ea>9, bibovai re 
TCKva Ka\ \ap.{3dv€iv irap aWrpXojv. i]v be irapd ravra 
abiKetv rts €Tnx ei PV> tovtols Kvpds re Kai ?/uei* 7roAe'utot 10 

6 ecrdpeOa. ck tovtov ttvWl pev avcojypevaL ?/o-ar tojv tcl^ojv, 
ueorat oe at ooot Tropcvopcvcov irap dAAr/Aous, ueoroi 5e oi 
yJijpoL epya^opevojv eoprds 8e KOtr'?/ i)yov, et/??/r?/s 5e Kai 

7 (V(j>pocrvvi]S irdvTa 7rAe'a ?]/v. eV oe rodra) t/ko;* 7rapd Kvpou 
epojTOJvres et rt o-rparids irpocrbeoLTO i) p.i]yav)]paTojv 6 be 15 
'A8o?Jo"tos aTT€Kpu>aTo otl Kat r?"/ Trapovcrij e£eii] uAAoo-e 
\pijcr6aL orparta' Kai dua raura \eyojv drrijye to crTpdTevp.a, 
(ppovpovs iv rats aKpais KaraAtTrwz'. 01 5e Kdpes* iKereuoy 
pevetv clvtov eVei 5e ovk ijOc\€, TrpocrcTTcpyj/av rrpbs Kvpov 
bcdpcvoL 7Tcp\j/aL 'Aoovctlov crcpLcrL craTpaTTijv. 20 

8 'O bc KOpo? cv TovTO}'aTTCcrTd\K€L 'TcrTdcrrrav crrpaTCvpa 
dyovTa cttl ( \>pvyiav tijv ircpX 'rZ\\i']criTOVTOv. cttcl b ijkcv 6 
'AbovcTLOs, pLCTaycLV avrbv €Kc\evcrev ?/7rep 6 'Trrrdo-7ras 
irpoojycTO, ottojs pdWov ttclOolvto rw 'Tfrrdo-7ra, aKovcravTd 

9 dAAo crTpaTcvpa irpocrLov. ol pcv ovv "EAA?p'es 01 ctt\ 6a- 25 
Adrr?/ oIkovvtcs TToWa bcopa bdvres bicTrpd^avTo ojcttc eh p.ev 

1 voixlaavTts DF 2 ante eA€|e add. «h fxiaov D F Sifxoaa w 

&vSp(s D F 3 tl pcv D F : tlirtv H A G : etTrep C E 5 Kapwv ] 

«aipy H AG 7 o5v] 5« C E 8 antc ipya&o-Qai add. /<al C E 

12 a« om. C E 7rap 'J ^ir' D F 14 ra irai^Ta D F 7rapa Kvpy 

T)KOv D F : ?)kov 01 -rrapa tov Kvpov C A E G H 15 arpartlas C A E G H 

16 ^feiTj D F : ix tiv C A E G H aWax&at C A E G H 17 xpv<r0at 

om. C E arparda H A G 19 avvtirefityav D F wpor] Kara C E 

tov Kvpov D F 20 Trtfi\pat post o-(/>iVi E ct D F 21 vaTaairav D : 

vaTdairrjv cet. 22 7r«pl] ^tt! C A E G H 23 varaairr)S C A E G H 

24 varaaTTT) H AG: iiaraairtt C E okoiWt*s DF 26 owpa Sovrts 

C E : Swpa StSovvrts D : 5aya SiSoWes F : Sovrts Swpa H AG KTPOT nAIAEIAS Z VII. iv 

ra ret)(>? fiapfidpovs p.i] heyjea-Qai,, bacrp.6v oe d—ocpepeLV Kal 
~TpaTevetv6~otKvpose-ayye\\ot. 6 beT<ov<l>pvy(ovfiacrt\evs 10 
—apecTKtva^TO p.ev wj Kade£<ov tci epvptva Kal ov ~eLcr6p.evos 
Kal —apip/yeWev ovtcos' e~ei oe acpicrTavTo avTov ol v-apyot. 
5 Kal epi]p.os eyiyvero, Te\evT<ov els xtlpas i)\6ev 'Y-Tacr—q e~t 
77/ Kvpov ot/o/. Kal 6 'TcrTacr-as KaTa\t~(ov ev Tais d/cpats 
lo"xypas Tlepcriov (ppovpds a—ijet dycov crvv Tois kavTOV ko.\ 
<t>pvy(ov ~o\\ovs t7r7re'a? Kal ~e\Ta~Tas. 6 be Kvpos e~e- n 
oreAAey 'Aoouo-tw <rvp.pei<^avTa ~pbs "XcrTacr-av tovs p.ev 

io k\op.evovs ( Ppvy<ov rd crcpeTepo. crvv rois o~\ois ayeiv, tovs 
be k—idvp.i']cravTas ~o\ep.eiv tovtcov d(pe\op.evovs tovs t~—ovs 
Kal Ta 6-\a acpevbovas tyovTas —dvras Ke\evetv e~ecrdaL. 

Ovrot p.ev bi) tovt e~oiovv. Kvpos be (oppxiTO e/c 2dp- 12 
oecor, cppovpav ptev ~e^i]v /caraAi7rcoj> ~o\\i]v ev Sdpbecrt, 

15 Kpotow be e\u>v, dycov be ~o\\as ap.d£as ~o\\<ov Kal ~av- 
Toba-wv \pi]p.aTu>v. ?//ce be /cal 6 Kpoto-o? yeypap.p.eva. 
e\<x>v ctKptj3(2s ocra ev e/cdor?/ i)v rr\ ap.a£i]' ko.1 btbovs tS> 
Kvp<o tcl ypap.p.aTa el~e' TaCr', ecpi], ex<ov, ^ Kupe, eicrij 
tov re' o"ot 6p6o)s a~obtb6vTa a dyet kcil tov p.i]. /cai 6 13 

20 Kvpos e\e£ev 'AAAd crv ptev Ka\(os Trotetj, <b Kpotae, 
—povocov ep.oLye peVroi dcfoucrt tcl xP 1 W- aTa ot~ep /cai ex €tv 
avTa dcftot elcrtv axrre ijv tl Kal /cAe^coat, t<ov kavrcov 
K\e\jrovTat. /cai ap.a Tavra \eycov ebcoKe tgl ypdp.p.ara rots 
cpi\oLs Kai Tots apxovatv, oircos elbeiev tcov e~LTp6~<ov ot re 

25 crcoa avTols ct-obLboiev o'i re pti]. i)ye be /cat Avbiov ovs p.ev 14 
kcopa Ka\\(o~t(op.evovs koX 6~\ots kcll t-~OLS Kat dppacrt /cat 
—dvra ~etp(op.evovs -oteiv 6 rt coozto avrco )(apteto-^at, tov- 

1 airo(pepeiv Zonaras : uiro<pepfti' codd. 2 —apayyeWot E : airuy- 

yeWot D twv om. CE 4 irapriyyeitev CE eVei 8e] eiretSrj 

HAG 5 t(\(vto>v om. CE uoracnra] varao-iras PIAG 

et F 6 eh Tas anpas CE 12 Ke\evetv iravras DF 13 6 /cCpos 

8e D : 6 8e /cCpos F 14 Tre^rjv] -epatKrjv DF —o\At)v KaTaXtirwv 

G et D F 16 S om. D F 18 ilaf r^iCAEGH 20 eWeis 
H A G 5 om. C E irpovoSiv S> Kpo7<n D F 22 K\e\pov<ri C E 

24 o'/ re A H et F : eiVe cet. 25 0? re A H et F : efre G et D : 

eire Kal C E 26 'lir—ots Kal oirXots D F VII. iv SEN04M2NT02 

tovs p.ev (tvv toIs ottKols' ovs be kcopa aya.pi.TUiS k~rop.evovs, 
tovs p.ev Xttttovs avTcov TrapebcoKe WepcraLS toIs -rpcoTOLS 
crvcrTpaTevop.evoLs, ra be oirXa KareKavcre' crcf^evbovas be 

15 Kal tovtovs i)vdyKarrev eyovras kTrecrOaL. Kal iravTas 
be tovs aoTrkovs tcov VTro^eLpicov yevop.evcov crcpevbovdv 5 
i)vayKa£e p.eX.eTav, vop.i£cov tovto to ottXov bov\LKcoTaTov 
e*vaL' crvv p.ev yap oAAi| ourduei /iciAa ecrTLV evSa lcryypws 
cocfyeXovcrL crcfievbovijTaL irapuvTes, uvtol be KaO' avTovs ovb* 
av ol TTcivTes crcpevbovijTai \ieiveLav Trdvv okiyovs 6p.6cre lovTas 
crvv 6tt\ols ayxep.d)^OLS. 10 

16 \lpoLcov be ti]v e-rrl Baj3vKcovos KaTeo~Tpe\j/aTO p.ev <Ppvyas 
tovs ev Tij p.eyd\i] <\>pvyiq, KaTeo~Tpe\j/aTo be: KaTnraboKas, 
VTToy^eLpiovs 0' hroLi']craTO Wpaj3iovs. e£coTr\Lcre be diro Trav- 
tcov tovtcov Uepcrcov p.ev LTnreas ov p.elov TeTpaKLcrp.vpiovs, 

TToXKoVS bk LTTTTOVS TCOV al\p.akC0T COV KO.X TTaCTL Tols (TVp.p.d- I -i 

\ols biebcoKe' Kal irpbs Bafivkcova acpUeTo Trap.Tr6kXovs fiev 
iTTireas e\cov, Trap.Tr6W.ovs be TO^OTas Kal aKOVTLo-Tas, crcpev- 
bovr]Tas be avapL0p.i]Tovs. 
V 'E7ret be Trpbs BafivkcovL i)v 6 Kvpos, 7repLecrTi]cre p.ev Tray 
to crTpdTevp.a irepl ti]v tt6X.lv, e-eLTa avTos TrepLi]Xavve Ti]v 20 
ttoKlv ctvv tols cpikoLs Te kol eirLKaLpioLs T&if crvp.p.dxcov. 
2 eirel be KareOedcraTo tcl Teiyi], a-rrdyeLV TtapecrKevdcraTo ti\v 
crTpaTLav aTTo ti)s TroAeoos' e£eX.diov be tls avT0p.0X.0s elirev 
otl eiTLTiOecrOai p.eXXoLev avrco, oiroTe aTrdyoL to aTpdrevp.a' 
KUTaOecopievoLS ydp, ecpi], avrols dirb tov rei^ovs dcrQeinjs 2 5 
cboKeL eimi ij cpdXay£' Kal oibev 6avp.acrTov i)v ovtcos e^eiv 
TTepl yap ttoXv Tel\os KVKXovp.evoLS avdyKi] i)v iw oXiycov 

r oxapi^To;? C E ct D F 3 frvffTpa.Ttvcra.iJ.tvuis D F 6 7)vdyKaat 

D F tJoiii. I)F 7 nd\a) fxaKKov D F iVx^pis om. C E 

8 (ai/ToiisCEGH n irpoatuv C E G H 13 ifiir\r}o-e H A G 

14 post fjiuov add. f) DF 16 irafnr^Wous] /J.d\a ttoWovs DF 

17 &ywv C E 18 avapid/xovs A H ct D F 19 post fiiv add. 

to irpwTov D, irpwTov F 22 irapi(rKtvd£tTo D F 23 post 

rir add. avry D F 27 7r«'pi£ D F kvk\ov/j.( vovs codd. : corr. 

Bornemann 6\iyov codd. : corr. Hertlein KTPOT nAIAEIAS Z VII. v 

to jidOos yevecrOaL tj]V cbd\ayya. aKOvo~as ovv 6 Kvpos 3 
TavTa, o~Tas Kard -xeo~ov rijs avrov (rrpartas crvv rols irepl 
avTov -japip/yeiXev d~b tov dnpov kKarepooOev tovs 07rAtras 
dvaTTTvo-aovTas fi]v (paKayya d-niivai ~apd to ko"n]Kos tov 
5 a-TpaTtvp.aTos, eoos yivoiTo kKarepoodev to aKpov kot avrbv 
nal Kara to ]xecrov. ovtoos ovv ttolovvtoov ot re -xevovTes 4 
evdvs dappaXetoTepoL eyiyvovro e~\ bL~Xao~ioov to fidOos 
yiyvop.ei'01, ot r diriovTes oocravToos 6appa\eooTepoL' evdvs 
ydp ol fievovTcs (<W) avToov rrpbs tovs ~oXep.iovs eyiyvovro. 

10 enel be iropevo-xevoL kKarepooOev o~vvrj\J/av rd &Kpa, eo~Tr\o~av 
lo~\vpoTepoL yeyevr-fxevoi, ot re a7reA?iAt'(9o'res 8ta tovs e]x- 
7Tpoo~9ev, ot t ep.irpocrdev bid tovs o~Lcr6ev ~poo~yeyevi]- 
fxevovs. dva~TV\6eicrr]s o' ovtoo rrjs cbaXayyos dvdyKi] tovs 5 
TTpcoTovs dpCo-Tovs elvaL Kal tovs reXevTaiovs, ev -xecroi be 

15 tovs KaKLo~Tovs TeTaydaL- 1) o' ovtoos eyovo~a T d^LS koI irpbs 
to ixdyeo~6aL eboKeL ev TrapecrKevdcrdaL Kal ~pbs to jut; cpev- 
yeiv. kol ol t7T7rets be kol ol yvp.vrJTes ol d~b tcov Keporoov 
atet eyyvrepov eyiyvovTO tov dpyovTos Tocrovrop bcroo i) cpd- 
Aay£ jipayyTepa eyiyvero dvabL~\ovp.evi]. e~e\ be ovroo 6 

20 o~vvecr-eLpd6i]o~av, d~r\o~av, eoos ]xev e^LKvelro rd /3e'A>7 dirb 
tov Te!.\ovs, e~\ ~6ba' e~e\ be e£oo j3e\cov eyevovro, crrpa- 
cbevres, Kal to p.ev —poorov oAtya /3?//xara 7rpotoVres Lierefia- 
Aorro e-n dcnriba ko.\ to~TavTo —pbs to Telxps j3\e~ovTes' 
bcrco be TrpocrooTepoo eyiyvovTo, too~co be fxavoTepov /xere/3aA- 

25 Xovto. e~e\ 0' ev r<±> do-</jaAet eboKovv elvaL, £vvetpov 
aTTLOvTes, eo~T e~\ rats crKrjvals eyevovTO. 

2 avrov C A G H et F : kavrov E crrpareias H A G 3 irapriy- 

ye\ev A : —ap^yyeWsv F 5 Ka6' kavrhv DF 7-8 tyiyvovro . . . dap- 

paKedrepoi om. C E 7 SiTrAatncop F : SiirXacriov H A G et D 9 avr 

add. Hertlein rovs -roKffiiovs E : roTs iroKefxiois cet. 13 ovrws A H 

post avayia) add. §v Naber ; cf. § 80 16 ~>ok€? D F 17 alterum 

01 om. C E yvfjLvrjrai. D F 18 ael D F iyivovro C E 

rocrovrov Scrov C E 19 eVel 8t~\ tnc-iSri H A G ovrccs AHetDF 

20 o~vv--T~ipa.6r)crav C A E G 21 iyiyv-ro D : iyc-vero F 22 fxev 

om. D F ner-fiaWovro C E et D F 24 rocrcp 8t F : rocr-58- cet. 

25 eVe}] ei A H £vvr)pov C E : crvvupov D : crvveipovv F 26 iyiy- 

vovro D F VII. v SEN0*ilNT02 

7 'E7ret be KaTecrTpaTOTrebevcravTO, crvveKaAeo-ev 6 Kvpos 
tovs eiri.KaipCowi kol eAe£ev "Avbpes o-vp.pa\cu, reOedpeOa 
pev kvkAco Tijv ttoAlv eyco be ottlos ph' av tls Teix^l ovtlos 
io~xypa kol v\j/i]Aa Trpoo-p.ay6p.evos eAoL ovk evopav p.0L boKco' 
orra) be irAeoves dvOpLOTrot ev rv/ 770'Aei elo-iv, eTreiirep ov 5 
p.ax orTai (£<-6vTes, toctovtlo av Oarrov Atpco avTovs rjyovpai 
aXm'at. ei pi) tlv ovv akkov Tpoirov eyeTe Xeyew, tovtco 

8 TTo\iopKi]Teovs cpi]pl eXvaL tovs avbpas. Kal 6 Kpvaavras 
elirev 'O be TtoTapos, ecprj, ovtos ov bta p.ecrr)s ti)s TroAeLos 
pel TrXaTOS e\cov TrAeov ?/ eirl bvo o-raota; Nat p.a At", ecpr) 10 
o 1 coppvas, Kai pavos y ios ovo av bvo avopes o eTepos 
eirl tov eTepov eo-n/Ktos tov vbaros VTrepeyoiev cocttc 
r<S Trorapco ert icryypoTepa ecrrlv r) ttoAls r) rots Tei\eaL. 

9 Kat 6 Kvpos, TaCra pev, ecpi], 2» XpvcrdvTa, ecopev 6<ra 
KpeiTTco eo-rl ti)s J)p.eTepas bvvdpecos' bio.p.eTpi]crapevovs be 15 
Xpi] ws Ta\icrTa to pepos eKacrTovs ijpcov opvTTetv Tcicppov 
cos Tr\aTVTa.Ti]v kol /3a#>jrarr/i>, oircos oti eAayicrTcov i]plv 

10 tlov cfivAaKcov bei]. ovtlo bi) kvkAlo bLapeTpi)cras irepl to 
Telyos, cnroXLTTcov ocrov TvpcrecTL p.eyaAaLS diro tov Trorapov, 
SipvTTev evOev Kal evOev tov rei\ovs rdcppov vireppeyeOi], 20 

1 1 /cat ti]v yrjv ave/3aAAov Trpos eavrovs. koI irpcoTov pev 
TTvpyovs e-nl tco 7TOTap.co coKobop.eL, cpoivL^L OepeALcocras ov 
pelov i) TrAeOpLaioLS (eicrl yap koX pei^oves rj toctovtol to 
pyJKos TrecpvKOTes)' kol yap bi) TTieC6p.evoL ol cpoivLKes vtto 

12 fiapovs dvco KvpTOvvrai, cocnrep o\ ovol ot Karc9?/Atof tovtovs 25 
8' vTTtrriOeL tovtov evem [o7rtos ort /xaAiora eotKot TroAtopK)/- 

1 KaTtffTpaToirtStiHravTo C : KaTto-TpaToireStvffaTO A E G H : KaTt- 
ffTpaTontZtvBrjcrav D F 2 ^vfi/xaxot G 3 io~xvpa ovtw C E 

5 -nXtiovs D F 6.vhpt s C E 6 ToaovTO A H 7 tiv'\ Tivts 

C E TOVTlp\ TOffOVT(f! C E 9 OVTOS t(p7] D F IO TtXttOV 

codd. 16 iicdffTovs Mad\ig : tKaaTov D : tKaffTov cct. vnoiv 

A E G H 17 $a0VTa.TT]v «ol 7rAoTUTa / T>/j' D F i\ax ,0 ~ T0V ^ ^" 

vixiv H AG 18 otoi C E 19 Kal awoAurwv D I" 20 icpvffffov 

CAEGH tvOtv Ka\ 'ivOtv CE: tvda Ka\ tvOa DF: ivOivdt A: 
tvBtvot G H 23 Ka\ om. D F 25 KvpTwvTai C 1". 26 8'] 

b>) CE '6irw<i . . . irapaffKtva^oLiivw dcl. Rreitcnbach, post wKoSoLLtt 
(1. 32} transp. Wcckhcrlin noKtopKovcri D F KTPOT nAIAEIAS Z VII. v 

<T€LV Trapao~K€va(ppev<f\, ws et kcu biacpvyoL 6 7T0Tap.bs ets 
ri/i' Tacppov, /u? v / dvekoL tovs irvpyovs. dvCcrTi] 8e Kat aAAous 
ttoXXovs irvpyovs eirl r?/9 dp.j3okdbos y?/s, oVcos ort 7rAetcrra 
cpvXaKTripia €ii]. ol p.ev 8? v / raur' e-joCovv ol 8' eV r<3 rei'xet 13 
5 KaTeyeXcov r?/s 7roAtopKi'as, cos e)(oi>res rd e7rtr?/Seta irkeov ?*/ 
etKOcru/ ercoj\ d/covo-as 8e raCra 6 Kvpos t6 crTpaTevp.a 
KareVetpe 8co8eKa /uep?/, wj p^/ya rot> evLavTov eKacrTov to 
p.epos (pvh.a£ov. oi be av Ba/3?jAcoViot aKovcrayre? raSra 14 
7roAu ert p.a\\ov KaTeye\u>v, evvoovp.evoL et crcpas <£>p?jyes 

10 Kat A?j8oi Kat 'Apd/3iot Kat Ka7r7ra8oKat <pvka£oLtv, ovs 
crcpCcrLV h'6p.t(pv TrdvTas evpevecrTepovs elvaL ?/ Ilepcrais. 

Kat at p.ev Tacppoi rjbt] 6pu>pvyp.evaL i)crav. 6 be Kvpos 15 
eVetS?) eoprrjv ToiavT-qv iv Ttj Baf3v\S>vL i"]KOvcrev eXvaL, ev 
?/ 7rdz>res Ba/3?jAcoz>tot okr]v Ti]v vvKTa ttCvovctl kcil Ku>p.dCov- 

15 crtv, ev Tavrrj, e7ret8? v / rd^tcrra crvveo-KOTacre, \a(3(hv 7toAAo?js 
dvdpunrovs dvecrTop.uxr-i tcls rdcppovs irpbs tov iroTap.6v. 
cbs 8e tovto eyevero, to vb<x>p Kara rds rdcppovs ex^p^L ev 16 
Tji vvktl, r) 8e 8td rrjs 7ro'Aecos rou iroTap.ov 6S6s 7rope?jcrtpos 
dvOpanroLS eyCyvero. cos 8e r6 rou iroTap.ov ovrcos eiropcrv- 17 

20 i/ero, 7Tapr]yyvr]cr€V 6 K?3pos IIe'pcrats x. l ^ ta PX ots Kat 7re£coi> 
Kat t7r7re'coi> ets Svo dyovras ti]v xlXlocttvv irapelvaL irpbs 
ovtov, tovs 8' dAAous 0-vp.p.dyovs kot ovpav tovtcov e7recrc9at 
?j7rep TrpocrOev T€Tayp.evovs. ol p.ev 8? v / iraprjcrav 6 be Kara- 18 
/3t/3dcras ets ro ^rjpbv tov TTOTap.ov tovs vinqpeTas kol ttc- 

2 5 C ov $ Ka ' LTTireas, €Ke\evo~€ o-K€\f/acr6aL et Tropevo-Lp.ov elr] to 

1 5iatf>a7oi D F efc] e/cxu^eis D : 4k F 2 &»/ eAoi C A E : 

aj/ eAoi H : aveAoiro D 3 6't«] etiHAG 5 ^ om. H A G : 

4) ais C E 7 rb om. H A G 8 (pv\d^a>v C E H pr. 9 7roAu 

«Tt] inl tto\v C E KaT67€A.a>i' D : tovtojv KaTeyeAaiv C A E G H : om. 

(ppvywi C A E G H IO Avkioi C A E G H KaTnra56ices 

H A G et F (pvAaleiev C H pr. : (pvAd^aiev E : <pvAd£eiav H cor. A G 
13 ewel D F eopr^v Totavrr]v C E : iopTT) avTwv D : Io/jttj eaiiTcov 

(sic) F : kopT)}v H AG rJKovtrev eivai\ ^DF 14 7rapTes 0/ D F 

15 eVel D F 17 to om. HAG 18 avdpdnrots -rropevo-ifMos D F 

19 eiropeveTo C A E G H 20 x'Mapx ats H A G 21 V7T7rwp A H 

25 eKeAeve DF iropevffifiov , . . ort (1. 1) om. H AG 

xen. cyrop. 18 VII. v EENO*J2NT02 

19 ibacpos tov ~OTap.ov. eVei bt c\~i'iyytLXav otl ~optvcrLp.ov 
€i»;, ivravda 0?/ crvyKaXicras tovs i]ytp.6vas rwr ~t(G>v nal 
l~~tcov eAe£e TOtabt. 

20 "Arope?, 2<jy>l, (pCXoL, 6 p.iv ~OTap.bs i]p.LV ~apaKt\copi]Kt 
tijs tls tijv ttoXlv obov. 7/^ieis bi dappovvTts tlo-icop.tv 5 

[p.y]btV (\)Ojiovp.tVOL tLCTio}, tWOOVp.tVOL OTL OVTOL €(/)' OVS VVV 

~optvcr6p.t6a tKtlvoL tlo-LV ovs i]p.tls kol o-vp.p.a\ovs —pb$ 
iavTols tyovras koX iyp-qyoporas a—avras Kal vrjcpovTas /<ai 

21 i£o)-XL(rp.ivovs Kal 0-WTtTayp.tvovs ivLKcop.tv vvv 0' eV 
avTovs ip.tv iv (S —0XX0I piiv avTcov Ka6tvbovo-L, ttoXXoI 8' 10 
[avTcov] p.tdvovcrL, iravrts 0' dcrvvTaKTOL tlo-LV orav bi at- 
crdcovraL i]p.as ivbov ovtos, ttoXv ert p.a.XXov ?/ vvv dxpetot 

22 icrovTaL v~b tov tK~t~Xi]x6aL. tl bi tls tovto eVroetrat, 
b bi] XiytTaL cjiofitpbv tlvaL tols tls ttoXlv tlcrLOvcri, p.i] eVt 
tcl riyi] avaficivTts ficiXXcocrLV tvdtv koX iv6tv, tovto p.d- 15 
Atora 6apptLTf r)v yap dvaficocTL TLVts i~l tcls otKta?, t\op.tv 
crvp.p.ayov dtbv "HcpaLcrTOV. tvcpXtKTa bi ra ~p66vpa av- 
tcov, cpoCvLKOs p.iv al 6vpaL ~t~OLi]p.ivaL, acrcpaXTco bi VTTtK- 

23 Kavp.aTL Kt\pL\xivaL. i)p.tls o' av ~oXXi]V p.iv baba i\op.tv, 

r) ra\v ~oXi> ~vp re'£erat, ~oXXi]v bi ttlttov kcxl crTV~~tXov, 20 
a rayy —apaKaXtl ~oXXi]v cpXoya' cocrrt dvdyKi]v etrat ?/ 
cptvytLV Ta\i) tovs a~b tcov olklcov r) Taxii KaraKtKavcrdaL. 

24 dAA' aytTt Xap.fia.vtTt tcl ottXw i]yi'fcrop.aL 0' iyd) crvv rots 
0eot?. vp.tls b\ icpi], o) Taoara Kai Ycofipva, btUvvTt ras 
obovs' LcrTt ydp- orav 0' ivrbs ytvcop.t6a, rip' Ta\(.crTi]v 25 

25 aytTt i~\ tcl /3a(rtAeta. Kat p.i]v, icpacrav ol d/x0t rbv 
Ycofipvav, ovbiv av th] 6avfxacrTbv tl koX aKAetarot at 7rvAat 

6 /LLrjSiv (pof3ovfifvoi iam Stephano suspecta om. D F f Xffu tvvoov/xtvoi 
om. HAG vvv Kopevo-6fX(Qa\ ffvfj.—opfVGd/xeOa CEGH 8 eavrovs 

DF 9 w-\iffLtf'vovs D F 10 ftn^ufj' C A E G H 11 avrwv del. 

Herwerden ante aXaOwvrai add. koI H AG w« s atffOwvTai C E 

12 ttoXv av C A E G H 15 fiaKwffiv H A G Tovrcp D F 16 ti«5 
post olnias D F 19 K«xP" r M«'«' a ' codd. : corr. Cobet /.i.iv add. H A G 

et D, om. CE et F 20 f) tox*< A H 21 woWijv irapaxa\(T D F 

avdyKri H A G 23 to om. C E H 27 QavnaOTbv av tlr) C E «1 Ka\ 

F: tlvai H AG: Ka\ CE : Ka\ yap D post aK\tunoi add. 70^ CAEG H KTPOT nAIAEIAS Z VII. v 

al tov licKTLketov elev KOjpd^eL yap fj ~6i\ls —d~a Tijbe t?\ 

VVKTL. <PvkaKlj p.il'TOL ~pb Tc7>V TTVkltiV ei'Tet'c;6p.eda' eCTTL 

yap alel TeTaypevrj. Ovk av ue'AAety beoi, eqjq 6 Kvpos, 
dAA' teVat, tva d-apa~Kevovs wy uaAtora \d\3ojp.ev tovs 
5 dvbpas. 

'E-ei 8e ravra eppr\6r\, eiropevovTO' tSjv be d-avTojvTojv 26 
ot pCev d-e6vr\-Kov ~aLop.evoL, ol 8' eqjevyov -dhLV el~oj, 
ot 8' efioojv ol 5' dp.cpl tov Tojfipvav crvvefioojv avrols, cos 
Kcouaorai oWes Kal ovtol' Kal iovres ?/ ebvvavTO [w?] 

10 ra^to-ra eTri rots /3ao-tAeiot? eyevovTO. Kal ol p,ev ~vv rco 27 
Tojfipvq koX Tabdrq TeTayp.evoi Ke/cAetueVas evpio-KovcrL tcls 
~vX.as tov /3ao-tAeiW ol be e~l tovs <pv\aKas Taydevres 
e~~eLcr—L~TOv-LV avTols ttlvovctl —pbs <p<as ttoKv, Kal ev6vs 
(hs —oXepiLOLS e\pSiVTo avrols. <os be Kpavyr) Kal ktvttos 28 

15 eytyi>ero, alcrdop.evoL ol evbov tov QopvjSov, K€/\ev~avTos tov 
/3ao-iAe'cos -Ke\j/acrdaL tl ehj to —payp.a, eK6eov~L TLves 
dvoC£avT€s ras iruAas. ot 5' dp.<pl rbv Tabdrav cbs elbov 29 
ras —v\as x.aAwo-as eto-TTtTrrouo-t Kat rots irdXLV <pevyovcrLV 
etcrco e<pe~6p.evoL koX —aiovres d<pLKVovvTat Ttpbs tov /QatrtAeV 

20 Kai rjbrj e~Tr\KOTa avTov koI ecr—a-p.evov ov efyfv aKLvaKi\v 
evpL~Kov~L. Kal tovtov p.ev ol crvv TabaTq kul T oj [3 pvq 30 
exftpoJj^ro- kol ol crvv avrco be diiedvrj-Kov, 6 p.ev —po- 
/3aAAo'uei'o's rt, 6 be qbevyojv, 6 be ye /<ai ap.vv6p.evos 6'rcp 

1 elev~\ £>s eV C A E G H Kcujua^ei] Kcvficf Sotce? C A E G H : kwjao- 
SoKe? D F : Kwfid(ei Stephanus : ev Kuificp Muretus addito elvat post 
—aaa: eu«x e ' T0 " Madvig, unde evwxeTcrOai yap SoKe? Schenkl : Senrve? 
Hug : ojs ev omisi quod videtur varia lectio esse : deinde aptissimam 
coniecturam Stephani accepi iracra t) -6\is D F Tfj om. H A G 

3 ae\ D F av ane\e?v C E et D F : a/j.e\e?v H A G : corr. Muretus 

4 fm\icrr' av C : /Mx\tcrra av H A G 7 elcraA o-icru D F 8 rbv 
om. D F 9 ovres avrol H A G : Ka\ avrol ovres D F ais del. 
ed. Etonensis a. 1613 11 KeK\eiuevas F: KeK\eicrfj.evas f cet. 
14 ~o\efjiioi exp^vro avrdis C E et D F : iro\efuois exp& VT0 G : —o\efxioi 
exp&vro AH 15 Ka\ Ke\evcravros DF 17 oi . . . ~v\as om. 
HAG 18 xn^-^ffas om. CE: tlsfeHAG 20 (riraora^evoi' 
D F 21 yaSaT»? A H et F post ywfipva add. ttoAAo! C A E G H 
22 -po^a\6/j.ev6s H A G 23 ti] tis A G 

18* \ II. v HEN0*i2NT0S 

31 idvraro. 6 oe KGpo? 6ie'7rep7re ras tG>v Itttt4(ov ra^eis Kara 
rds obovs xat irpoelTTev ovs p.ev e£oo kapjidvoLev KaraKaiveiv, 
tovs 8' iv rats oiKtats KrfpvTTeiv tovs crupicrri e7rt<Trape'ivo?Js' 
tvbov fi4v€IV ei 8e' rts e£co \i](pd(U), 6'rt OavaTuxroLTO. 

32 01 uev 8?/ raiV (ttolovv. Tabdras 8e Kat Y<x>ftpvas 5 
7/koz'' Kat 0eoi>S' ue?J TrpG>Tov TrpocrtKVvovv, ort rertpa»p?/pc-'r<u 
?/<rai> rot* dz'o'<Tioi> /3a<TtAe'a, erretra 8e Kvpov Karec/uAorr 
Kal )(et/)as Kat 7ro'8as, 7roAAd 8aKpvoi*res afia X a P^ 1 i Kat 

33 e?Jc/)patz*o'pez'oi]. e7ret 8e i)p.(pa eye'2-ero Kal fjcrQovTo ol rds 
iiKpas exoz*res eaAcoKutd^ re r?/^ 7ro'Atz' Kat roz» /3aa-iAe'a 10 

34 TtOvriKOTa, TTapabiboao-L Kal rds aKpas. 6 8e KCSpos rds 
uef aKpas evOvs 7rapeAdp/3az*e Kat (j>povpdp\ovs re Kat 
(ppovpovs eis rauras dzje'7rep7re, rovs 8e retvVr/Koras 0d7rTeti> 
icprJKe rots TTpoo-i]Kovo~r tovs 8e KijpvKas KrjpvTTew eKe'Ae?jez' 
d7roa>e'petz> 7rdz>ras rd oVrAa Ba/SvAoozuous* oVou 8e \r)(p6i]- 15 
crotro o7rAa eV otKta, 7rpor)ydp(V€V cos irdvTCS ol Zvbov 
aTToOavolvTO. ol pez> 8? v / aTrecjxpov, d 8e K?3pos ravra uer 
eis rds aKpas KarideTo, cos et?/ eTOLua, ei rt 7rore 8e'ot 

35 XP'/ (r ^ at ' ^ 776 ' °^ ra ^ r ' (TTtTTpaKTo, TTpG>Tov uev tovs p.dyovs 
KaAeVas, cos 8opiaAcoro?j r?/s 7ro'Aecos ovcrt]s aKpoOivLa tols 20 
0eots Kat Teuivr) eKekevcrev e£eAeiz" eV rovrov 8e Kat oiKtas 
8ie8t8oi> Kat dpxeta rowrots ovcrTrep Koiv&vas erdptfe rcoz> 
KaTaTT€TrpaypLev<x)V' otjtco 8e 8teVeipei>, axnrep ebeboKTo, rd 
KpaTLcrTa tols dpiorois. ei 8e' rts ototro petoij e\eLi>, 8t8d- 

36 crKeti' TrpocrioVras eKe'Aei>e. 7rpoet7re 8e Ba/3vAcoz*tots uev 25 
r?/y y?/y epyd£ecr0ai Kat rovs 8acrpo?JS airocpepeLV Kat 0epa- 
7re?jet?? rowrovs ots (KacrTOL avT&v (bdOrjaav Ylepcras 8e 

I StWlTO D F 5lf 7T6JUTT6 Ta|6(y tTTTTfWV D F 4 \7]<p6-f)<TOlTO D F 

7 ■^o-a»'] elTjaai' D F 8 /ca) fv<ppatv6fj.evot del. Lincke 13 <ppovpa.s 

C E Qi-n-Taiv om. D F 14 ac^K* C : avetKf E iKtXtvatv 

CAE 15 fiai$v\wviovs del. Hartman Ae«</>07jo-oiTo H pr. : 

AeK^Cere»' H cor. AG 16 irpoiyyiptvov DF 19 «aAeVas toi/s 

/uayous DF 21 post. /ca) om. DF 22 koivcdi/oi/s CAEGH 

23 ovtoi 5c DF: «ai oi/to; H cor. A G : oiitw C E H pr. 24 7rpoo-i<Wa 
5i5ao-K6ij' D F 25 <-Kt\ev<rt C E et D 26 8007x01»?! ?r<i5aj xi^j C E 

27 aiiTw»' (KaffTot D F iripcras 5e D F : <l»s iripaas 5* /fa! C A E G H KYPOT FIAIAEIA2 Z VILv 

tovs KOLvQ>vas ko.1 tcov crvp.p.ayo)V ocrot p.ev€tv ffpovvTO irap' 
avTa> b); beo-rroTas 3>v ekafiov Trpoi]y6peve bLakeyecrdaL. 

'Ek 8e tovtov ki7i.dvp.SiV 6 Kvpos rjbr] KaTacr Kevacracr 6 ca 37 
kol ai/Tos o)s /3ao"iAei //yetro TrpeireLV, ebo£ev avT<2 tovto 
5 crvv ttj t<2v (pikojv yvu>p.ri TroLrjcraL, w? ort rJKLcrTa av €Ttl- 
(pdovoos a-na.vi.6s re Kal o~ep.vbs cpaveCi]. <58e ovv ep.i]yava.To 
tovto. ap.a Trj r)p.epq ara? ottov e8o'/cet e7Ttr?/8etoy etz>at 
TrpocrebeyeTO tov ]3ovk6p.evov keyeiv rt koX anoKpi.vap.evos 
aTTe7rep.TTev. ol 8' avdpo)-noL ws eyvoxrav otl irpocrbexoLTO, 38 

10 r]Kov ap.r]yavoi to Trkrjdos' Kal o)dovp.evo)v irepl tov Trpocr- 
ekOelv p.r]yavr] re Trokkr) koX p.ayr] r)v. ol 8e virqpiTai 39 
b>s khvvavTO bcaKpCvavT€S irpocrCecrav. 6770're bi tls kox 
tQ>v (pCkicv bLo)crdp.evos tov 6'xkov TrpocpaveCi], irpoTeCvo)V 
6 Kvpos Tr)v X e 'P a 7rpocrr/yeTo avTovs Kal ovtoos ekeyev 

i$"Avbpes (pCkoL, TrepLp-eveTe, eW {av) tov oxkov bLO)cro)p.eda' 
e7retra 8e Kad' i]av^Cav crvyyevr]cr6p.€6a. ol piev S?) (pCkoL 
7repLep.evov, 6 8' 6\kos irkeCuov Kal irkeCoov iireppei, o>o-t 
ecpdacrev ecnrepa yevop.evr] irpXv tols (pCkoLS avrov o-yokacraL 
koX crvyyevecroaL. ovtoo 8?/ 6 Kvpos Ae'yer "Qpa, ec/>?/, o> 40 

20 avbpes, vvv p.ev [*atp6s] bLakvdrjvaL' avpiov 8e 7rpco ekdeTe' 

Kal yap eyoo (3ovkop.aL vp.lv tl bLake^OrjvaL. aKovcravTes 

ravTa ol (pCkoL acrp.evoL &yovTo airoOeovTes, bCKi]v bebcoKOTes 

vtto iravTO)V tS>v avayKaCoov. nal tot€ p.ev ovto)s €KOLp.i]6r]crav. 

Tr\ 8' vcrTepaCq 6 p.ev Kvpos Traprjv els to avrb yu>pCov, 4 1 

1 Kotvwvas H pr. : koivwvovs H cor. A G : KotvwvovvTas cet. 
2 eaiiT<£> D F 5 av eirtrpdovws F : dveiri<pd6vws cet. 8 anoKptvo- 

fxevos C A E G H 11 fxTixavt)] rapaxv Cobet [xrixwh • • • ')•'] 

■jtoWt] /xrixavrj ^DF 12 rfivvavTO C A E G H SiaKptvovres 

E et D F irpoo-r)zo-av codd. : corr. Stephanus koI om. C E 

13 irpo<pavelrf\ (paveir/ ante tuv C ; ante Sia>crd/j.evos E 14 eKeyev' 

avSpes <pi\oi\ e\eye H A G 15 irapa/xeveTe C A E G H ews C A E G H: 
tlsDF av add. Hertlein Stu>cr6fj.e0a C A E G H 16 erretra . . . 

<rvyyevr]o-6fj.e6a om. HAG 17 ireptefxevov D: irape/xevov cet. 

ir\e't<D Kal rr\eiw H A G Sxtt e<pdaaev D F : euxnrep e^pdacrev H A G : 

ews irape<p8ao-ev C E 18 effirepa Te C A E G H ffxoKaaat axtTOV 

DF 19 ovtws A H wpa Cobet : dpa codd. 20 Katpbs 

del. Cobet 22 ante rauTct add. 8e D F 23 arrb D F VII. V SENO*I2NT02 

avdpanronv oe —okv ~keov ~k?]0os Tre/Jtetcrr?/Ket fiovkopevusv 
7Tpo<ruvai, Kal TTokv TTpdrepov ?/ ol c/hAoi ~api]o-av. 6 ovv 

KdpOS ~€pL~Tl]CrdpeVOS TU)V £vO-TO(f>Op(i>V YlfpO-OiV KVKkoV 

peyav eure pijbeva ttapUvai ij tovs (f)ikovs re Kal dpxovras 

42 t<2v Ylepcroov re kcu t&v o-vppa\(DV. eirel be -vvi]k0ov 5 
ovtol, eke^ev 6 Kvpos avrols Toidbv "Avbpes c/jtAot kol 
crvppa^oL, tols pev 0€oXs ovbev dv (\otp.€V pep^j/acr0aL to 
p>l ov\l P-*XP L T °Soe irdvTa dcra i]vxdpe0a KciTa~e~pax€vaL' 
ei pivroi tolovtov ecrrat to peydka ~paTT€LV cocrre pi] oldv 

t etrat /x?/re d/jic/>' avTov aypki]v exetr M 7 / re peTa. t&v 10 
(j)ikojv ev(l>pav0rjvai, eyco pev x aL P (LV tovti]v tijv evbat- 

43 poviav Kek(voj. evevoijcraTe ydp, ec/»/, Kal x^ &?/7rou otl 
eco0ev dp£dpevoL aKovetv tu>v ~po~lovtu)v ovk eki]£apev 
~pdcr0ev kcr-epas' Kal vvv dpdre tovtovs dkkovs -keiovas 

44 rcoz' x^ es ' TtapdvTas d>s —pdypaTa ijplv ~ape£ovTas. el ovv 15 
ris rovrots v(j>e£eL kavrdv, koyi^opaL pLKpbv pev tl vplv 
pepos epov peTecrdpevov, pLKpbv be tl epol vp&v epavrov 

45 pivTOL o-a(j)Q>s 018' ort ov8' ortow pot /jiereVrat. ert 5', 
ec/)>/. Kat aAAo opco yeAotoi' —pdypa' eyco yap bi']~ov vpiv 
pev dxnrep €lkos StciKet/uar tovtojv oe tojv 7repiecrr?iKoVcoi; 20 
ij TLva 1] ovbeva olba, Kal ovtol —dvres ovno -apeo-KevacrpevoL 

elalv h)S, 1]V VLKUXTLV VfMXS d)0OVVT€S, ~pOT€pOL CL fiovkoVTOL 

vp5)V ~ap epov bLa~pa£dpevoL. eyco be i)£iovv tovs tolov- 
tovs, et Tis tl epov beoLTo, 0epa~eveLV vpas tovs epovs 

46 (fiikovs beopevovs ~pocrayu)yi)s. tcrcos dv ovv eliroL tls, t'l 25 

1 -\eiw C H pr. : ir\uoi> cct. f5ov\6/xtvov D F 3 £i<pr\<p6pu>v C E 

4 post -apUvai add. &\\ov D F tovs &pxovras C E 5 £v/ifxdxuv G 

6 ovroi] avTol C E 10 avrov F : ainbv cet. 12 ivvoricraTt 

CAEGHctD ^x^s H-ovQtv D F 6't« om. C E 14 ante 

aWovs add. Kal C A E G H 15 <? x 0* s D F Trap'>vTwv C A E G II 

16 iavTov] avTots H AG ^ui/cp^] /UfJlToi' H AG 17 ^yUoC Oin. 

DF 8<f']m«VHAG ( >)om. IIAG 18 M oi om. HAG 

19 €</>tj om. C E 21 0/80 H A G : elSov C E : yiyvu>o-Ko> D F oi/rcu 

om. A E G II 22 <Iir %v] ai<rel D : &>s tl F irpoTtpov C A E G H 

&] fei» C E fiov\u>vTai C 23 SiaTrpa^a^ecoi H A G tovs 

tolovtovs D F : tovtovs C E : Toyroyj tous toiovtous H A G 24 ti 

om. A ct D F KTPOT EIAIAEIA2 Z VII. v 

bijra ov\ ovtlos e£ dpxjjs TrapecrK€vacrdp.i]v, dAAd Trapel\ov 
iv rco pe'crco ip.avTov. dVt rd tov Tro/\ep.ov ToiavTa eytyrco- 
o~kov ovTa tos p.i] vorepC^eiv beov tov apxpvTO. pi]T€ rco 
elbevai a det p.i']T€ rco TrpaTTeLV a av Kaipds i)' tovs be 
5 cnravLovs ibelv o~TpaTi]yovs TroAAd ivop.L(pv 5>v bel TTpay6i)vaL 
TrapteVat. vvv d' e7retdr/ Kal 6 cptAo7roz'coraro? 7ro'Aep.os 47 
avaTreTtavTaL, boKel p.0L koX r) ep.r/ ^ux 7 ) draTradcreco ? tlvos 
<x£lovv TvyydveLv. cos ovv ip.ov diropovvTOS o tl av TvyoLp\L 
ttoicoV coore KaAco? eyeLV rd re ijperepa Kat rd rcoV dAAcor 

10 cSy r/pds oet iTTLp.e\elcr6aL, crvp.fiovkeveTio o rt rts dpa 
crrjpcpopcoraroi.'. 

Kvpos p-ev oi/rco? etTrey d/ncrrarat d' eV avrco 'Aprd- 48 
/3a^b? 6 crrjyyeur/? 7rore c/jT/cras etrat /cat er7re7r 'H KaAco?, 
ecpr/, iiroCrjcras, cb KOpe, dp^as tov koyov. eyco ydp ert 

15 7Je'ou p.ey dVro? o-oi; 7rdi'u dp£dp.evos iTre6vp.ovv cptAo? yeve- 
crdai, dpcoV be cre ovbev be6p.evov ipov KarcaKvovv croi 
TTpocrLevaL. eVet 8' eTV\es 7rore /cat eporj bei]6els [irpo- 49 
0?jpco?] e£ayyetAat 7rpd? Mr/8o?j? rd 7rapd K?ja£dpot', eAoyt- 
(6p.i]v, et ravra TTpo6vp.(x)s ctol crt»AAd/3otpt, co? otKetd? re 

20 crot icroCp.i]V Kal e£e'crotrd /xot 8taAe'yecrc9at aot ottoctov ypovov 
i3ov\oCpi]v. Kat eKeti'a p.ei> dr/ iTrpd\6i] cocrre cre i-naLveiv. 
fiera tovto 'TpKazJtot p.ev 7rpcorot cptAoi r/ptzj iyevovro ko.1 5° 
paAa 7ret7Jcocrt o~vpp.dyo)v coVre pdvov ovk iv rat? dyKaKaLS 
TT€pL€(p€pop.€v avrovs dyaiTOuVTes. perd de roiVo e7ret edAco 

25 rd TTo\ip.Lov crrpaTOTrebov, ovk otpat crxoAr/ crot r/y dpcp' 
epe ex.€LV' Kat eyco crot crweyLyvcocrKov. eK be tovtov S l 
Tu>fipvas 7)p.LV cptAos iyevero, Kat eyco eyaLpov Kal avdLt 

1 Ka.TiaKtvaaafj.rtv D F 2 eixavrhv iv ru> utaic D F yiyvwaKto 

roiavTa ovra D F 3 ry] t!) H A G et D 4 t^] to G et D F 

5 SeT] xph CE 6 «Vet D F koI om. C E 8 ovv om. DF 

10 tis '6 ti D F 13 post e?i/ot add. tou Kvpov CE 17 «'TreiSr; 

Se C irpodvfj.a)s del. Hug 18 Kva^apovs G et D F 

19 irp60v/j.os H A G aoi om. E G 20 ottoo-ov av C A E G H 

21 o-e om. H A G 22 iyevovTO rjfjAV C E 24 TrtpKpipofitv 

H AG 8e om A G 25 axo\r) aoi i)i> D : axo\v irotuv F 

axoKijv aoi dvai C A E G H 27 aS^ts] 7raA.tf D F VII. v EENO<M2NT02 

rafiaras' kcu ijbi) epyov aov r)v /zeraAa/3eu*. e7ret ye 
]x£vtol koX 2a«at kcu KabovcrioL avpp.a\OL iycycvi)VTo, Oepa- 
ttcvclv etKoVios e8et tovtovs' Ka\ yap ovtol ae eOepdirevov. 

52 cos 8' ij\0opev TtakLV evOev coppi']Oi]pev, opcov ae d/xc/j' lttttovs 
e\oi>Ta, d/xc/>' dppara, dpqj\ pi]\avds, i)yovpi]v, e7ret <xtt6 5 
tovtlov ayoXdaaLs, roTe ae Kat dp<\> epe ecfeti* a\o\i']V. 
cos ye ueVrot i)\0ev ?/ beLvi) dyyeAta to Trdvras dvOpcoirovs 
ec/j' ijpds ovWeyeaOaL, eyCyvcoaKov otl Tavra ue'ytcrra eli]' 
et be ravTa ko\cos yevovro, ev ybi) eboKOvv eibevaL drt iroWi) 

53 eVotro dcjiOovCa rrjs ep.ijs Kal [tijs] arjs avvovaCas. Ka\ vvv 10 
bi] vevLKi']Kap.ev re ri]v p.eyd\r)v p.dyj]v koX 2dp5ets /cat 
Kpolcrov viroyeCpLOV eyopev kcl\ Ba[3v\cova ijpi']Kapev koX 
irdvTas KareaTpdp.peOa, koX p,a tov MC0pr)v eyco rot e\0^s, 

et p.i) ttoWols bL€iTVKT€vaa, ovk dv ebvvdp.i)v aoL irpoae\- 
Oelv. eireC ye pevTOL ebe^Lcoaco ue Kat irapd ao\ eKe\evaas 15 
peveLV, ijbi) 7re/3t/3Ae7rros i)v, otl uerd aov dcrtros Kat diroTos 

54 bLi]pepevov. vvv ovv et pev ecrrat ttij ottcos ol 7rAetcrrou 
dfiot yeyevi]pevoL 7rAetcrro'y croi; p.epos peOe^opev et be u?/, 
TrdkLV av eyco e0e\co rrapd aov e£ayye\\eLV diTLevaL 7rd*;ras 
a7r6 aov Tr\i]V i]pcov tcov ecf dp\i]S qbC\ojv. 20 

55 'E7rt tovtco eye\aae p.ev 6 Kvpos Ka\ dAAot ttoWoC' 
XpvadvTas 8' dveaTi) 6 Yleparjs Ka\ e\e£ev cS8e' 'AAAd 
rd pXv irpoaOev, 00 Kvpe, etKorcos ev tco cpavepco aavrov 
irapelyes, 81' d re avros et7ras kol otl ot>x i]pds aoL /udAtcrra 
1]V QepairevTeov. ?/uets pXv yap kol i)pu>v ai/Tiov eW/ca 25 
irapijpev to be irXrjOos e8et di'a/cracrc9at ck iravTos Tpoirov, 
ottcos otl ?/'8tcrra avptrovtLV koX avyKLvbvvevtLv i/plv iOcKoLev. 

1 ^5?;] 5^ C A E G H 2 /col crcfaai] cra/cai T6 D F iyivovTO 

C E 3 e8«i Tourous (Ikotoos DF 4 eVfla C E iipfxi)Qi)v 

ixkv H cor. A G crc- 8' H cor. A G 5 «al ijyov/xriv H cor. A G 

6 toutou CAEGH c!£«i» C 7 &y 7C-] 6ctt€ HAG 

9 tlSevai I) F : f7vai C A G H : oni. E 10 tt)s del. Dind. 

13 7rdVTa H A G x e * f D F r 4 °" 01 P°st av C : om. E 

15 (^(Siuxrooau A H et fort. G : ^tSiuio-w H s.v. et D F 21 jxev 6 

om. DF 23 ti/coVcos d /cCpe DF 24 t/7res codd. 27 ?J7ra)s] 
8t« C : om. E KTPOT IIAIAEIA2 Z VII.v 

vvv 8' e7rei ov tovtovs [tpottov] p.6vov cx ets > a^ a Kol akkovs 56 
avaKTao-6ai hvvacrat ovs Kaipos etr/, ?/8rj kou otKtas cre Tv^elv 
cl£lov ?*; rt d7roAa?Jo-ats av Trjs apxvs, et p.6vos ap.oipos 
etr/s ecrrta?, orj 07jre dcrtcorepoi> yjapiov kv avdpa>TTOLS orjre 
5 rjbLov ovTe otKetoVepoV ecrrty ovhev; eVetra 8', ec/n/, ovk dv 
otet Kat T/pds 1 atcr^weo-t^at, et ae p.ev 6p(2p.cv e£co KaprepovvTa, 
avTol 8' eV otKtats etr/perj Kal crov SoKotr/perj irkeoveKTelv ; 
eVei 8e Xprjcrdvras - ratVa eAe£e, crvvriyopevov avrto Kard 57 
rarjrd TTokkoL eK rorjrorj 8?/ etcrep^erat ets rd /3acrtAeta, 

10 Kai rd eK 2dp8ecoz; xP r< H xaTa evTavd' ol ayovTes aixihocrav. 
eVei 8' etcrr/Afley 6 KTjpos, irp&Tov piev 'Ecrrta tdvcrev, eV/etra 
Ati /3acriAei Kat et rtz>t dAAco 0eco 01 pdyot e<fr/yorjVro. 

Iloir/a-as 8e ratVa rd dAAa ?/8r/ rjpytTO 8totKeti\ kvvo&v 58 
8e rd avrorj irpayp.a otl e7rt^etpotr/ p,ei> apytLv ttoAAcov 

15 av6p(i>iroi)v, TrapacTK€va(oLTo 8e oiKeiz» eV 7ro'Aet r?/ peytarr/ 
rcoz> cpavep&v, aiVr/ 8' otVcos' e'xot arjrco cbs 7roAep,tcordrr/ dz> 
yeVotro d^8pt 7ro'Ats, ratVa 8t) Aoyt£b'pez>os qbvkaKrjs irepl 
to crcop,a r)yr\craTO 8etcr#ai. yrjorjs 8' 6'rt ovhap.ov avdpcx>TTOL 59 
erjxetpcordrepot etcrty r/ ez> crtrots Kai 7rorots Kat Aorjrpots 

20 Kat KOLTTj KCtL VlTVii), ecrK07ret TLVaS OLV iv TOVTOLS TT€pl 

avTov ttlo-totcltovs ^X 01 ' ez>o'/xtcre 8e p-r/ dz> ycvecrOaL 7rore 

1 ov tovtovs /xovov exeis scripsi : ov tovto /xovov exeis Dind. : ov 
TovTif) T(f> TpoTTif) fiovov &pxeis Hug : ov TpoTTcp fxSvcp tv 6X €1S Madvig : 
ovx ovto) Tpoirov fiovov %x ets C E et F : oi>x ovtw Tpoirov fxovov «x e ' s ^ 
Ald. Jnnt. : ovv Tpoizc? jxovcf> ex €IS H A G &\\cds Hermann et Hug : 
&\\ois Madvig 2 Svvacai avaKTacrdai D F Tvyxaveiv C E 

3 ^7 . . . T7js] a/woXavffais yap oiiSev ttjs crrjs D : f) airoXavo-aio y' av oi/Siv 
Trfs arjs F 4 011] t)s D F 6 /col om. D F 8 o~uvriy6pevov 

5' D F 9 TWTa Muretus: tovto codd. 10 ivTavd' ot~\ evTavdo? 

G H 11 67T6t Se] fTreiSif A : €7rei 5?) H dcTr\\8ev 6\ elcrrjXde 

HAG iTrerraSeDF 12 fle^ D F 13 ffSrj om. C E 

14 auToC D : avTov cet. 15 Trapeovceva^eTO H A G : KaTacrKfvd^oiTO 

DF eV Tfj 7roA.ej tj) CAEGH 16 ex e ' CAE ws ttoKc 

fjLiwTaTr) av E : a>s aj/ 7roAeya<ei>TaT77 a«/ C : ais af iroXefxioiTaTt} D F : 
dis aTroXefxcDTarri av H A G 17 drSpl 7r^A(j om. H AG 19 e!o~lv 

evxeipbiT^Tepoi D F evxeipoTepoi C A E G H ctitlois C E 

Kal XovTpcf DF: om. CE 21 oyToi' E: al>Tov C : eai/TOj/ cet. 

iricrTOTaTay C E 5e] Stj D F ^tT) ay 7roTe' Tiya 7ricrTbj' yevecrdai D F Vll.v EENO*J2NT02 

ttlcttov dvOpto-ov oorts a)i\ov fxdkkov (JuAijitol tov ti)s 

60 (pvkaKijs beop.evov. tovs p.ev ovv ex uVTas Traidas ?/ yvvaLKas 
crvvapp.oTTovcras ?/ TraLoixa eyvto cpvcret i)vayKacr6aL ravra 
/xaAtora (fiLkelv tovs 0' evvov^ovs optov TrdvTtov tovtcdv 
OTfpojxivovs i'iyi'](raTo tovtovs av irepl irkeicrTov ttol€L(t6cll 5 
oltlvgs hvvaLVTO 7t\ovtl((lv p.d\Lo~Ta avTovs Kal jSoifdelv, ei 

TL dbLKOLVTO, Kol TLpLUS TT€pL(LlTTeLV OVTols' TOVTOLS o' €V€py€- 

61 Tovvra VTrepfidkkeLV avTov ovbev' dv ijyeLTO hvvacrdciL. TTpbs 
he tovtols dho^oL ovres ol evvov-^ot irapd tols dkkoLs dv6p(o- 

TTOLS Kal 010. TOVTO htO-TTOTOV (TTLKOVpOV TTpOCrheOVTai' OvbeU 10 

yap dvi]p daTLS ovk dv d^Loxretev evvovyov nkeov e\eiv ev 
iravTL, ei /x?/ tl dkko KpelTTov direipyoL' hecmoTi] oe ttlcttov 

62 ovTa ovbev KcokveL TrptoTeveLV Kal tov evvovyov. 6 5' dv 
/jiaAiOTa tls oii]6eii], dvdkKLhas tovs evvov\ovs yiyvecrdai, 
oiihe tovto ecpaiveTo avTto. €T€Kp.aipeTO he koI €k tlov 15 

dkktOV (uX^V OTl OL T€ VjipLtTTal LTTTTOL €KT€p.l'6p.€V0L TOV p\€V 

haKveiv kol v[3pi£eLV anoTravovTaL, TTokep.LKo\ he ovbev i)ttov 
yiyvovTaL, oX re ravpoL eKTep.vop.evoL tov pXv p.eya (ppovelv 
kol dneLOeLV vcpievrai, tov 0' lcryyeiv ko.\ epya(,€crdaL ov 

CTTepUTKOVTaL, Kal OL KVV€S 06 (OtTaVTtOS T0V p.€V aTTokeiTT€LV 20 

tovs hecrTToTas diTOTTavovTaL eKTep.vop.evoL, (jwkaTTeLV he Kal 

63 eis Oi']pav ovhev Ka^iovs yiyvovraL. kcll o'i ye avOptouoL 
toaavTtos i]pep.etTTepoL yiyvovTOL aT€pLcrKop.evoL tovti]S ti)s 
€TiL6vp.ias, ov p.evTOL dp.ekecTTepoi ye Ttov TrpoaTaTTop.evtov, 

Qvh , 1]TT0V TL LTTTTLKoi, Ollhe 1]TT0V TL aKOVTLCTTLKoi, Ovhe l']TTOV 25 

1 fxiiWov &\\ov C E <pi\r)<rtt C E et D F 2 ywaiKa D F 

3 ffvvapfx6{ouffas C A E G H : (ruvap/j.6(ouffav D F : corr. Dind. ffvvrj- 
vayuaffOai C et D F : av TjvayKd.ff6ai Hug 5 ffT-poviievovs C et F : 

fffTtpr)Li(vovs E antc toutovs add. fj.11 C E 6 Suvavrai C A E G H 

7 tovtovs codd. : corr. Pantazidcs tvfpy-TovvTas DF 8 ovSev 

codd. : corr. Schneider 11 avyjp D F : Si/VCAEGH a£twfftte 

TT\(OV 6X fU/ 'VVOVXOV CE 12 TiS &\\0S KpflTTWV DF I3 &V 

tis iid\iffTa C E 14 antc tovs add. Ka\ A G 15 ko.) 0111. C E 

16 toG u,iv~\ ti> fitv H A G 20 ai-o\-'nrfiv C E et D : &TroAi7re?e 

H A G et F 21 Ka\] Kav H A G 22 tls Oi)pav~} Brjpav D F 

23 post fiptfitffTtpoi add. /j,tv D yiyvovTat . . . afj.t\tffTtpot om. F 

25 t)ttov ctKovTtffTal D F tert. tjtto»'] t)tt6v TI D F KTPOT riAIAEIAS Z VII. v 

cptAoYtpoi. Kardbi]\oL o' eyiyvovTo kol iv rots 7roAe'potS' 64 
kcu iv tols Or/pais otl ecrcp^ov t6 cpLkovLKOv iv rals \j/v)^aLs. 
tov de ttlo-tol elvaL Iv Trj -fidopa tcov bacr-noTcov paAtcrra 
[3ao~avov ebibocrav ovbeves yap iriarTOTepa epya direbeiKVvvTO 
5 ev rats 8eo"7rortKats crvp.cpopals tcov €VVov\cov. et 8e rt cipa 65 
rijs tov acop.aros lcryyos p.(LovcrdaL boKovcrLV, 6 <ribi]pos 
avLcrol tovs dcrOeveLS tols lo"xypols iv rw 7roAe'pco. Tama 
bi] yLyvcocrKcov dp£dp.evos dirb tcov Ovpcopcov TtdvTas tovs 
7rept to kavTov crcopa depairtvTrjpas e7rot?/craro evvov^ovs. 

10 Hyr]crdp.€VOS oe ov^ LKavijV etrat Ti]v (pv\aKi]v TavTi]v 66 
7rpo? to irXrjOos tcov bvcrp.e:vcos i\6vTo>v, ecrKoVrei TLvas tcov 
dWcov av TTLo-TOTaTovs irepl to /SacrtAetoi' (pvXaKas Aa/3ot. 
etScos ovv Ilepcras tovs oXkol KaKo/3tcordro7JS ]xkv ovras 8tot 67 
ircwiav, e7ri7roi'corara oe CfavTas 8ta tijv tt]s \copas Tpa^xiTi]Ta 

15 Kat ota ro avrovpyovs etrat, roirroi;? eroptcre pdAtcrr' ar 
ayaTrar r? v /r Trap' a?jrcp Statrar. Aa/x^aret ow roiVcor gs 
p.vpiovs bopvcf>6povs, o'l kvkKco p.tv vvktos ko.1 i]p.ipas icpv- 
KaTTov 7rept ra /3acri'Aeta, o7ro're e7rt \copas eirp o7ro're 5e 
ecftot 7roi, eVtf/er /cat eYtler reraypeYot iTropevovro. vop.icras 69 

20 8e /cat Ba/SuAcoVo? oArjs cpvXaKas belv etrat tKaz-Ws, etr' 
iTTLbi]p.cov avTos TvyydvoL etre Kat dirobi]p.5>v, Kare'crr?7cre 
koX eV Baj3v\coi'L cppovpovs LKavovs' p.Lo0bv be kol tovtols 
Bafiv\a>viovs eTa£e -napzytLV, (3ov\6p.€Vos avTovs ws dp.r]- 
yavu>TaTovs etz/at, O7rco? ort ra7retro'rarot Kat zvKaOtKTOTaToi 

2=; eter. 

A?j'rr7 /j.ev 8? v / ?/ 7rept ai)Tov re (pvkaKi] Kal 1) iv Bafiv- 70 
Aairt ro're Karao"rac9etcra Kat rw ert 07jrco!> eyovcra StapeVet. 

1 yiyvovrai C A E G H TroXf/xiois C A E G H 6 t?";s tov~\ 

airicrTov HAG 7 &«/ tVo? (vel sim.) CAEGH lax v P 0T *P 0ls 

D F 4v tw Tro\€fi<{) toIs lo"xvpo?s C E 8 Se^d/xevos C A E G H 

Bvpwv H A G 10 iKavov D F 12 aZ in.o~TOT6.Tovs av D F 

<pv\axas om. C E 13 raj C E 16 ouT(j) G : out^ D F : 

eavrifi C A E H 17 jcal i/v/ct&s D F 18 e7Ti x^P^^ ^V D F : 

ecrai paiffeiev C A E G H 19 ttoi Schneider : ttov codd. 20 iKavovs 

ilvai D F 21 oiiTcis om. C E 26 prius t- om. C A E G H 

27 /caTOcr^eflercro H A G eri om. E G VII. v HENCXM2NT0S 

(TKOTT&V o' O7TC0S CLV KGU 7/ 1TU.(Ta dp\1] KaT€)(OLTO KOL dAA»J 

eYt TTpocryiyvoLTo, i)yi']craTo tovs p.Lcr0o(p6povs tovtovs ov 
toctovtov /ieATtoras t5>v vtti)k6cov etmt ocrov ZkaTTOvas' 
tovs oe dyaOovs dvbpas iyiyvcoaK€ crvv€KT€ov etmt, otirep 
crvv tols 0€ols t6 KpaTtlv Trapicryov , Kal €1TLp.€\l]T€OV ottcos 5 

71 p.1] aV1]0-OVCTl T1]V T1)S dp€T1)S aCTK1]CTLV. O7TC0S OC p.1) €TTLTaTT€LV 

avTols boKoCi], dAAd yvovT€S Kal avTol ravra dpLara etmt 
ovtcos €p.p.€VOL€V T€ Ka\ €TTLp.€\ou>To rys ap€Ti]s, ffweAefe 
tovs T€ 6p.0TLp.0vs Kal Trdvras 6tt6o-ol tTTLKaipLOL rjcrav Kal 

a^LO\p€b)TaTOL ZboKOVV avT(0 KOLVCOVOL €LVaL KOL TTOVCOV Kal 10 

72 dyaOG>v. eVet 8e crvvi]XOov, eAe£e T0td8e. 

Avbpts cptAot Kal crvp.p.ayoL, tois p.€V 0€ols p.€yio-Ti) 
Xapis 6Vt ibocrav i)puv rvytlv 3>v €vop.i(pp.€v d£tot etmt. 
vvv yap bi] €xpp.€v Kal yijv tto\A.i]v /cat dyaOijv Kal oltlvzs 
Tavri]v €pya(6p.€V0L 0p€\f/ovcrLV r)p.ds' €\op.€V 5e Kal OLKLas 15 

73 Kal €v TavTaLs KaTaaK€vds. kol /u?/oet's ye vp.(ov €\u>v 
ravra vop.LCTaTco dAAoVpta €\€lv vop.os ydp iv TrdcrLV dvOpco- 

7T0LS dt'8to's €0~TLV, OTaV TTok€p.OVVT(OV 7To'AlS dAcp, T(OV kXoVTCOV 

etmt /cat rd o-(op.aTa tlov €V ti) 7rdAet *at rd xpijp.aTa. 

OVKOW dbLKLO. y€ €^€T€ 6 TL dv €\1]T€, dAAd CpL\aV0pCO7TLq OVK 20 

74 dcpaLpi']CT€O-0€, ijv TL €aT€ €)(€LV aVTOVS. TO p.€VTOL €K TOvbc 

ovtcos eyco ytyycoo-Kco otl et p.€V Tp€\j/6p.€0a iirl pqbLovpyiav 
Ka\ Ti]V tLov KaKcov dv0pu>TT(ov i]bv7rd0€Lav, dl vop.i£ovcrL to 
p.\v ttov€lv aOkLOTTqra, to de aTrdrcos pL0T€V€Li> €vbaLp.oviav, 
ra\v i)p.ds cpi]p.L okiyov d£iovs i)puv ovtoIs ecrecrmt Kal Ta\v 25 

1 8'] 8' ia/ H A G l\u post Svws add. in mg. H 2 tovs fxhv 

/j.iff6o<p6povs DF tovtovs om. C 5 (rvv to?s] avTots E : av add. 

s.v. C 0eo7s to om. C E 4Tri/j.e\r)Ttoi C E 6 /x^ avijffovfft 

Murctus: fx.t\vvffu>ffi codd. 8 ovtcos efj./x(voi(v D F : ovtws ffvfxixfvotev 

H A G : ovtui ffvvffxfxfvdtv C E 10 4S6kow om. E avrf ihoKovv 

D F 13 yfuv tSoffav D F 14 post vvv add. ^t 1/ H A G 

17 dKKoTpiav CAEGH 18 7roAi»' CE 19 twv 0111. 

H A G post. Ta om. C E 20 ovkovv ovk D F 21 a<patptdr)fftffde 

C E &£«/ D : &v F 23-24 ot . . . tvSatfioviav om. C E G 24 ad\to- 
ttjto DF: adKtwTaTov HAG euSai.uoviai/ Wccklcin coll. Plat. 

T/icact. 175 c: ^5u7ra0eiav codd. 25 outo?s D F KTPOT FTAIAEIAS Z VII. v 

■navTutv tcov dyaOcov crTepi]crecr6aL. ov ydp tol to dyadovs 75 
avbpas yevecrOaL tovto dp/cet cijcrre Kal 8tareAetjv [ovTas 
ayadovs], i]V u?/ tls avrov 8td TeXovs e7rtueA?/rar dAA' 
cocnrep Kal al dAAat Teyi' ai dp.eXi]6elcraL p.eiovos d£tat 
5 yiyvovrai /cat tcl crcop.aTa ye tcl ev e^ovTa, diroTav tls avrd 
dvi) eirl pqbLovpyiav, Trovi]pcos irdXLV e\€L, OVTCO KaL V acocppo- 
crvvt] Kal 1) ey/cpdreta /cai. 1) dA/c?/, oiroTav tls ovtcov dvi) ti]v 
acrKqcTLV, e/c tovtov els Ti]v irovqpiav ttclXlv TpeireraL. ovkovv 76 
6et dp.eXeLV ovb' eirl t6 avTLKa f)bv irpoUvaL avTovs. p.eya 

10 p.ev yap otuat epyov /cat to apyipj /cara7rpafat, ttoXv 8' ert 
p.el£ov to Aa/3oVra Siacrcocracrc^ai. to p.ev yap Xaj3eLV 
TToWaKLS r<5 ToXp.av p.6vov irapacrypp.ivod eyeveTO, to 8e 
\aj3oi'Ta KaTtyeLV ovkctl tovto dvev crcocppocrvvqs oib' dvev 
ey/cpareta? ovK dvev iroXXijs eiTLp.eXeias yiyveTaL. a XPV 77 

'5 yLyvcocrKOVTas vvv ttoXv pid.XXov dcrKelv Ti]v dper)]v 7/ irp\v 
rd8e TayaOa. KTi]cracr6ai, ev elboras otl otov 7rAeicrrd tls 
eyi}> tot€ TrXelcTTOL kol cpdovovcrL /cat e7ri/3o?jAe7JO?jcri /cat 
TToXep.LOL yiyvovTaL, dXXcos re kclv 7rap' clkovtlov tcl re /cr?/- 
fxara <al ti]v depaireiav cocnrep i)p.eLS e\i]. tovs p.ev ovv 

20 deovs oieert9ai yj>i] crvv fip.lv ecrecrdaL' ov yap eirLpovXevcravTes 
dbUcos exopiev, dAA' ZiTLfiovXevdevTes eTLp.cop-qcrdp.eda. to 78 
ueWot uerd tovto KpaTLcrTov fjpuv avTols TrapacrKevaaTeov 
tovto 8' ecrrt to j3eXTiovas ovras tc2v dpxop-evcov apyjeLV 
dc^Lovv. OdXirovs p.ev ovv kol \}/vx ov $ Ka ' o~'ltcov kol ttotcov 

25 koX ttovcov Ka\ vttvov dvdyKJ] koI toIs bovXoLS p.€TabLbovaL' 
juera8t8oVras ye /ueVrot 7retpacrc1at 8et ev tovtols TrpcoTov 
^eXriovas avTcov cpaivecrOaL. TToXep.LKi]S 8' e7rtcrr?//xr/s /cat 79 

1 toi om. D F : ti H 2 ovras ayaOovs om. H A G, cf. Schneideri 

annot. 3 iiriixe\y\rai F : «Vt^ueAerTai A G 4 oj om. D F 

5 ye to E et D F : ye avra. C A G H : ye aZ to Fischer 6 fiaStovpyia 
H A G ovrws A H 8 t?^ om. D F 9 a/j.e\e?i> 

D F : /xe\eiv C G H pr. : /xe\ei A H cor. : Be\eiv E avrovs codd. 

10 ol/xai epyov elvai D : epyov ol/xai elvai F : epyov ol/Liai C E dpxV] 

exttv D : o XPV V E 12 yu^j/^i C E 15 "yj-y^w^foj^Ta C E G H 

17 TrA.€j'crTO!] irAe?<rTa C E : w\e?ffTot rovTcp D F 21 dSi'/ca>s toCt D F 

22 t)/uv om. H A G 25 tert. Kal om. C E 27 fot/TtDj' C E H pr. VII. v EEN0*GNT02 

fifkirqs Ttavrattaxnv ov p.eTuboTeov tovtols, ovcttlvus epyaras 
>)p.eTepovs Kcu bacrp:o(}>6povs t ~\ov\6p.edu K.aTao~Tij(TacrQai, ciAA' 
clvtovs bel tovtois rots cKrKijfxacn tt\(ov€kt(lv, ytyvcacrKOVTas 
otl e\evdepias rarra opyava Kal evbuLp.ovius ot deol tols 
uvOpcoTTOLS uTrebeL^av Kal ioo-rrep ye eKeivovs ra 6tt\u 5 
a<fri]p>']p.e8a, ovtcos yp.as avTovs bel p.i]7T0T epi']p.ovs 6tt\cov 
yiyvecrOuL, ev elborus 6tl tols ael eyyvTUTco tcov 6tt\cov 

80 oScrt tovtols Kal ot/ceioVard ccttlv a uv /3ovAaH'rat. et be 
rts rotaDra eVroetrai, rt bi]Tu i)p.lv 6cpe\os KaraTrpdcfai d 
e7re6vp.ovp.ev, et ert 8e?/cret Kaprepelv /cat fteuHwras Kat 10 
bL\j/covTus Kal ttovovvtus Kul e7TLp.e\ovp.evovs, (KCWO bel 
KUTap.aOelv 6tl toctovtco TuyaOu p.u\\ov evcfipuiveL 6cr<o av 
pxiWov 7TpOTTovi]crus tls eV avrd £?/• o\ yap ttovol 6\j/ov 
tols ayaOoLS' avev be tov be6p.evov TvyyuveLV tlvos ovbev 

81 ovrco 7roAureAws 7TapacrKevucr6eir] uv coc^6 , i)bv elvuL. et be 15 

COV p.€V p.a\LCTTU UvdpCOTTOL €7TL0VpLOVCTLV 6 bULp\COV f}fl£v TaVTU 

(TvpLTTapecrKevaKev, cbs o' av 7/otcrra Tuvra cpaivovro avTos 
tls uvtco [ratrra] 77apacrKet>dcrei, 6 tolovtos avi]p toctovtco 
7T\eoveKTi]crei tcov evbeecrTepcov f3iov ws v TreLvijcras rcoi> 
r)blcTTcov ctltcov revcferat kul bL~\n']cras TCOV IjbicTTCOV 7TOTCOV 20 
d7roAaycrerat /cat bei]6els dm7rawecos (ij) ?/8tcrroy avuiTuv- 

82 creraL. cav eveKu <pr/p,t \pi]VUL vvv IttltuQi^vul i)p.as els 
uvbpuyuOiuv, ottcos tcov re uyudcov y upLcrTov Kal ijbLcrrov 
uTTo\uvcrcop.ev Kal ottcos tov ttuvtcov \u\e7TcoTUTOV cnreLpOL 
yevcop.cda. ov yap to p.i) \uf3elv ruyada otVco xu\€7tov 25 

1 ipydras n DF 2 rifxepovs C E KTr)ffaff6ai C E 3 ai>To7s 

D F 5e?] Srj C A to?s om. D F 6 fii| twv '6t-\ccv irore tpr)/j.ovs 

ytvfo-dai C E 8 )cal om. C E o ai'] 3rav Pantazides 9 post 

Srjra add. ij^ Naber 10 e/ «'t*] rfr ti D : j) t( F 11 iiri/ie\ou- 

jxivovs Ka\ -rovovvras C E 13 frj Cobet : eifrj D F : diriot C A E G H 

14 Seofxevov D : Seofiivovs F 18 avrcji D : avrtj) A E G H et F : 

avrb C ravra dcl. Hronn 19 cls H A G : '6fftf C E et D : iis «5 F 

post. Toii/ om. C A E G H ai avairauo-«ais fj tfSiffTov scripsi : 

dva7raiVea>s t/iSkttov C A E G H : dvairauo^ao^Sai u>s ViSiffTvv effTiv D : 
avairaveffdai ws ¥)5iffT6v iffTiv F : dj/aTrawreais ws t/iSkttov Hertlein 
25 post ovtoi add. ye H A G KTPOT rTAlAEIAS Z VII.v 

■ocrTrep to kafiovTa o-T€pi]6fjvaL kv~ri]p6v. evvoipraTe be 83 

KO.K€lVO TLVa ~TpOCpa(TLV €)(OVT€S dl' TTpOO~LOLp.€da KttKL0V€S i) 

irpoadev yevetrQciL. iroTepov otl dp)(op.ev; dAA' ov bijirov 
tov apyovTa tu>v dp\op.ev(ov TroviqpoTepov 7rpocr?/Ket etvat. 
5 dAA' otl evSatporeVrepot boKovp.ev vvv ?/ irpoTepov elvaL; 
eneLTa r?j €vbaLp.ov(.a cp?/cret rts tt\v KaKLav [e7rt]7rpe'7reu>; 
dAA' ort e7ret K€KTi)p.e6a bovkovs, tovtovs Kokdcrop.ev, iiv 
~rov~~pol S)o~l; Kal t'l 7rpocr?/Kei ovtov ovra ~TOVi~pbv irovqpLas 84 
eveKa ?/ /3AaKetas dAAous KoAd^eu*; evvoelre be Kat rotJro 

10 6'rt rpe'cpety p.ev TrapeaKevdo-p.eda Trokkovs Kal twv ?/pere'pco?' 
olkcov cpvkaKas nal tS>v o~(op.aT(ov alo~)-pbv be ttcos ovk av 
ett), et 8t' aAAows p.ev bopvcpopovs Tijs o-(OTi]pCas oli]o-6p.e6a 
XprjvaL TvyyaveLV, avrol be rjpuv avrots ov bopv(pop-]o-op.ev ; 
Kal p.i]V ev ye oet eiSeVat 6'rt ovk €o~tlv dAA?/ (pvkaKii 

15 TOLavTrj ota avrov Tiva Kakbv Kayadbv v~rdp\€LV tovto yap 
bel avp.Trapop.apTelv rco 0' apeTijs epi]p.co ovbe dkko Kakios 
ex*'v ovbev Trpoar)K€L. tl ovv <p?/pi xpijvaL ttol€lv Kal ttov 85 
ri]v dpeTi]V ao-K€LV Kal ttov tt]V p.ekeTi]v ~TOL€La6aL; o?3Se?' 
KaLvov, 2» dvbpes, epco* dAA' (oairep ev YlepaaLS €tt\ toZs 

20 dpyeCoLS 01 dp.0TLp.0L bLayovcrLv, ovtco kol ~)p.ds c/>?/pt \pi]vaL 
evOdbe ovTas tovs 6p.0TLp.0vs TrdvTa airep KaKel e~TLTi]beveLV, 
Kal vp.as Te eue 6pu>VTas Karavoeu' napovTas et e~TLp.ek6p.evos 
S>v bel 8td£co, eyco re vpids mTavoiov 6edaop.aL, Kal ovs dv 
dpco rd KaAa Kai rdya#d e~TLTi~bevovTas, tovtovs rtp?/crco. 

25 Kat rovs 7rat8as be, o\ dv ~)p.(ov ytyycorrai, evddbe iraLbevco- 86 

1 w DF 2 Trpocrioifxida Schneider : irpoo~i(i/-<;da CAEGH: 

-rpo-iAwfxeda D : irpo-iAo/xfBa F 3 dAA' . . . eivat om. C E 6 tp-fio-fi 

tis] t(s (pi-ffi D F iTtvrpi-T-iv codd. : corr. Hartman 7 Ko\aao\xnv 

D : Ko\dfftjofiev cet. 9 i^] Kal D F 8e] 8' eri D F 10 irapt- 

cr/cei;a{ra C : irap-ffK-vao-ap.T\v D twi/ oIkiwv twv rffx-ripwv D F : t<£*' 

rjfxeTepcov 8e oXkdiv C E n a1crx'ov C A E G H 12 81' D F : 

8J/CAEGH i3xp^HAG i4 7f ] Tf HAG Se? om. 

C E 16 &AA<jj D F 17 iroG] iro? D F 20 outo) D : 

ovtois cet. u/tas A E et F 21 6>oti/uoi»s] evTt/xovs H A G 

7rdVTa a7rep Stephanus: tto^tos airep codd : iravQ' offairep Dind. 22 Te 

E et D : 7 e C A G H tfxol H A G : om. E 25 8e om. D F 

ofs H A G rffx7v C E 7rai5evo,uei' C E G et F VII. v SEN0*ilNT02 KTPOT IIAIAEIA2 Z 

fxev airoL re yap fSeXrCoves €crop.(da, f3ov\6p.(voL to'ls 
7raio-\v ojs /3eAri(rra TTapaoeCypaTa r)pas avrovs irapeyjeiv, o\' 
re iralbts ov8' av ei j3ov\owto pqh(,(os iroj'rjpol yivouno, 
ala-yj)ov p.\v pt]b\v fu/re 6pwi'Tes pnJTC clkovovtcs, iv b\ koXols 
KayaOols iiTLTrjbcvpaaL bLr]p.epevovT(S. 5 

3 yiyvoivro A G KTPOT IIAIAEIAS H 

Kvpos p.kv ovv ovtojs zLttw avtiaTi] 8' eV avTut Xpv- I 
cravTos Kal et7rei> co8e. 'AAAd 7roAAaKts p.kv 8?/, o> avbpts, 
nal aAAore KaTw6i]aa otl apyoiv ayadbs ovbkv 8tac/3e'pet 
iraTpos ayadov' ol re yap 7rare'pe? TrpovoovaL tojv iraibojv 
5 ottco? p.rjiTOT€ avrovs rayada e7rtAet\//'et, Kupos re' juot 8o/cet 
ruv avp.j3ov\ev€LV i)p.Tv dcp' cozv pdAtcrr' d*v €vbaip.ovovvTts 
8tareAotpe;r o 8e' pot 8oKet erSeeVrepor ?/ cos k\pi]v °>/Acocrai, 
roirro eyco 7retpdcro/uat rov? p?/ etooVas 8t8d£ai. eWo?/crare 2 
ydp 8?) rts av ttoXls 7roAep.ta V7rd p? v / 7rei0ope'rcoy dAotr/* 

io rts 8' df c/JtAta ?j7rd p? v / TretflopeVcoi/ bLa<pvi\aydzii]' ttolov 
8' dv airtiOovvTMV o~Tp&Tevp.a vlki]s tv\ol' ttGjs 8' av p.aKXov 
Iv p.a\ais i]TtQ>vto avdpoo-oi i) e7ret8div dp£corrat tota eKacrro? 
Trept r?/? a?jro?3 crcor??pi'a? /3ovAevecr0ar rt 8' di> dAAo ayaObv 
reAecr#et?/ V7rd p? v / Trei6op.£v<x>v rot? KpeirToaL' 7rotat 8e 

15 7ro'Aet? vop.ip.ois av otK?/creiazv ?/ 7rotot ot/cot au>6iii]aav ttojs 
8' df r^/e? 07rot 8et aqbLKOLVTO' ?/pet? 8e d *v?3zv dya#a €\op.^v 3 
8td rt dAAo pdAAozv KaTtTTpa£a]j.€V r) 8td rd ireideadaL rcp 
apyovTi; 8td rouro ydp Kat vvktos Kal i]pipas Tayv p.kv 
ottol e8et 7rapeyiyzvo'pe#a, aOpooL bk rco apyovTL kTr6p.€V0L 

20 avvTToaraTOL ?]p.ezv, rcozv 8' kTTLTay6£vTu>v ovbkv ?/ptreAe? Kare- 
Aet7ropezv. et tolvvv p.kyLarov ayadbv to Tretflapxetzv cpatVerat 
et? rd KaTO.Trpa.TT€LV TayaQa, ovtojs eS tcrre drt rd a?3rd 

1 o5«/ om. A et D 5 brt\efyei H pr. et F: eiriXetyr} cet. Te'] 

5e' C E 6 j/yi/ om. C E jxdXio-T avA av /j.d\caTa D F 7 xph D F 
9 5t/] e<J>7j D F II Trais S' aAAai j fxaWov riTTwvTat tv /J-dxais D F 

12 ^TTwvrat C E fj om. H AG 13 outoC F: aoToO C : kavTov 

E : om. H A G et D 14 to?s /cpen-Too-j om. H A G 15 ^ 7ro?oi] 

7ro7oiS'DF 16 tx°t J -*>' ^yada D F 19 27roiCEV: Sttov DF : otttj 

E : oj in ras. H Trape^yiwitefla C E 20 KaTfAtirofifv H cor. A G 
et F : KaTaXiiiroifiev D 21 e»] iy Hertlein 22 outcos om. D F 

t6 auTo D F : «ai outo H pr. V et C E : auTo H cor. A G 

XEN. CYROP. 19 VIII. i SENO<M2NT02 

tovto kclI els to bLacrip^eLV a bel p.eyLo~TOi> dyadov eort. 

4 Kal irp6cr6ev p.ev bi) ttoAAoi ijfxQv ?jpx ov P- ev ovbevos, ypxovro 
oe'* vvv be KaTecrKevao-dt ovtlo iravTes oi irapovTes toare 
dpXere ol p.ev irkeLovcov, oi be p.eLovtov. coo-Trep tolvvv avTOL 
a^tcofrere apxetv twv vq^ ipXv, ourco nal avroL TreLdd>p.e6a 5 
ots av r)p.ds Ka0i')Ki). toctovtov be bLacpepeLV bel tcov 
bovkcov dcrov oi p.ev bovkoL aKovres rots becnroTaLS V7Ti)pe- 
tovctlv, i)pJas 0', elirep d£Lovp.ev ekevdepoL elvai, eKovras oet 
TTOLelv o irkeicrTov u£lov c\>aiveTaL elvaL. evpi')creTe b\ e<pi), 
kol evda dvev p.ovapxias ttoKls otKetrat, Ti)v pdkLcrTa rots 10 
apx°vcTLV e6ekovcrav ireidecrdaL TavTi)v iJKLcrTa tu>v irokepmv 

5 avayKa(ftp.evi)v vrraKoveLV. TrapS>p.ev re ovv, coairep Kvpos 
KeXeveL, eirl robe rb dpxetov, dcrKiop.ev re 81' <ov /xaAtora 
bvvi)cr6p.e6a Kare'xetu a 5et, 7rape'x<oju,eV re i)p.as avTovs XPV~ 
crdaL Kvpip 6 tl txv ber\. *cat tovto yap ev elbevaL XPV 0TL J 5 
ov p.i) bvvi')creTaL Kvpos evpeZv 6 tl avT<2> p.ev eV aya6S> 
Xpr)creTaL, i)p.Zv be ov, eireLTrep ra ye avrd i)p.Zv crvp.(pepeL 
kcCl oi avroi elcriv ijpXv irokep.LOL. 

6 'E7ret oe Tavra elire Xpvcrdvras, ovtco bi) Kat aAAot 
avicrTavTo Trokkol koX Ylepcrtov Kat tiov crvp.p.dx<ov crvv- 20 
epovvres' kol ebo£e tovs evrip.ovs ael irapeZvaL e7rt 6vpas 
Kai Trapex^v ovtovs xPW^ al ° rt av fiov\r)Tai, ecos dcpeii) 
Kvpos. cos be Tore ebo£ev, ovtlo koX vvv ert 7toioi>o-ii> ot 
KaTa ti)v Waiav virb /3aatAet ovTes, 6epaTrevovcrL tcls tu>v 

7 apxovrcov 6vpas. ws 8' ev t5> Aoya) bebijktoTaL Kvpos 25 

2 fikv ovStvbs fjpxovTO b~i D F : ovStvbs 8' ijpxofifv C A E G H 
5 v<p') 4<p' D F post avTol add. t)/j.(7s D F 6 &i/] aS D «al 

ri/xas DF : ri^v C E : vfxas A H Ka6r)icu H pr. V A G : Ka6r)Koi C E H 
cor. et D F : corr. Poppo ante StTadd. rjfias D F 9 cpaivfTai 

H^top DF tfoai om. D F 10 rr)v~\ to?s C E ii ante tu>v 

add. virb C E 12 aKovttv Cobet 14 7rap«x°M e »' E G et F 

16 8vvr)Tai A H ct D F avTcp D : avTcp cct. 17 xP') Tal ^^ 

ye om. D F £vii<pfpti G 19 a\\m G : 0/ &\\oi cct. 20 post 

ticv add. &\\u>v D F 22 avrovs H A G ct D F: avrols C E ttv 

om. C A E H $ov\tTai C E c\<pt ir\ H A G : hv c\cptir) C E : av 

afli) I > F 23 tJt« G : TSSt A H : toCto C E et D F iroiovcnv 

dcl. Cobet 24 f3a<ri\ta D F KTPOT I1AIAEIA2 H VIII. i 

Karacrr^/crdptei-os ets to StacpuActrreti' avTQ> re kqX Ilepcrats 
tt)V apxqv, TavTO. koX ol juer' (Ktlvov /3acrtAeis i-dpttpia ert 
Kai vvv hiaTtkovcri itolovvtzs. ovtoo 8' e^et koX ravra cocr7rep 8 
koX rdAAa* orav p.\v 6 e7rtcrrdrr/s /3eAruo?y yeVr/rat, Kada- 
5 pooTtpov tcl vop.Lp.a irpaTTtTaL' orav oe \£Lpu>v, cpavkoTepov. 
ecpotrcof /xei> o5y e7rt rds Ovpas Kvpov ol eVrt/xot crvv rots 
nnrots Kat rats atxp.ats, crvvho^av iracn tols dptcrrots rcoy 
crvyKaraoTpex/cajueVcoi' r?/i> dp\r\v. 

Kvpos 8' eVt p.ey raAAa Kac^tcrr?/ dAAovs e7rtp.eA?jrds, 9 

10 Kat ?/crai> avrto Kai irpocrohoov d7ro8eKr?/pes Kal haTravqp.aTOJV 
hoTrjpes Kal epycoi» e7rtcrrdrat Kat KTi]p.aTojv cpvAaKes Kat 
rcoy ets r? v /y hiavrav e7rtr?j8eicoi' e7rtp,eA?/rar Kat lttttoov 8e 
Kat kvv&v e7rtp,eA?/rds KaOicrTi] oi)s ei'd/Mt(,e Kal TavTa ra 
/3ocrK?/juara /3e'Artcrr' ay Trap^eLV avr(o xPW^ ai - ovs 8e 10 

15 o~vp.(pv\aKas tt)s tvhaLp.ovias ol coero xPV vai *X etv > tovtovs 
ottoos cos /3e'Artcrrot ecrotyro ovkzti tovtov ti]V e7rtp.e'Aetai> 
dAAots 7rpocre'rarrer, dAA' a?3ro?3 ei>o'p,t£e ro£>ro epyov etmt. 
?'/8et ydp 6rt, et rt ptd^s 7rore 8e?jcrot, eK rodrcov awu Kat 
7rapacrrdras Kat e7ricrrdras A?j7rre'oy etrj, crvy otcnrep 01 

20 pte'ytcrrot KivhvvoL' Kal ra£tdpxous 8e Kat 7re£coi> Kat t7r7recoi> 
eytyycocrKey eK tovtoov KaracrTaTeov etrat. et 8e 8e'ot Kat 11 
crrpar?jycoi> 7rou dyev avrot), r/8et ort eK rot/rcof -ntp.TiTt.ov 
et?j' koX ixokcoov 8e Kat dAcoi' idvoov cpvka^L kol crarpa7rats 
?'/8et ort rovrcoi' rtcrti> et?j xP r \°" r ^ 0V Kai TrpeV/Qeis ye tovtoov 

25 rti>as 7rep,7rre'oi', 07rep ev rots pteytcrrots 7/yetro ttvai ets ro 
dyeu TTok£p.ov TvyxdvtLV &v 8e'otro. p,^ ovtoov p.\v ovv 12 

1 auT<j5 H A G : eavT<j> C E et D F 2 raCTa C A E G H : toc auTa 

D F ante p6/j.i/xa add. ds D F 3 /cal i^w om. C E 4 fi€\rtw 

A H 6 Tas Kvpov dvpas D F to?s at'xM a ^ s Ka ^ T0 ^ s 'tirifois 

D F 13 post. wal om. D F 14 auT<3 C A E G H : eauT^ D F 

15 Tfjs om. A, del. H 0« om. D F 16 8™$ om. F ws om. D 

post iaoivro add. avrbs iffK^irei Kal F, aiiT^! effKoirei Kal D 17 aiiToO 

CAEGH: lai/ToGDF 18 oti om. C E tiHAG: yeCE; n 

D F ^axT? H A G 19 €ft? om. F 21 5e 8e'oi D F : S4oi oe 

C E : 5f'oi H A G 22 ffTpaTTj^e^ C E kavTov D F ijStt Sti 

D F : fjSioV tiCAEGH 23 eXrf\ elyat C E : %v F : om.' D, qui 

post oti ras. habet 26 SeWToCAEGH jg* VIII. i EENO*GNT02 

o'itov dei ot' &v al peytrrrai kcu TrAeto-rat irpa^us ep.e\\ov 
etrat, kokios ?/yetro ra avrov ecfetr. et 6' ovrot elfv oXovs 
beoL, iravTa ez'o'/xt£e kcl\u)s eaeo-OaL. evebv p.ev ovv ovto) 
yvovs els ratm/ZJ tijv e7TLp.ekeLav evop.L(e oe n/z> avTijv kol 
avrto ao~Ki)(Tiv etz'at rrjs dpeTijs. ov yap coero olov re etz-at 5 
//?/ ai>Tov TLva ovra olov bel aWovs trapoppJav eVt tcl KaAa 

13 *at ayaOa epya. a?? oe raCra 8tefO}/^r/, ?/y?'/(7aro o-yoXijs 
7rpS)Tov belv, et /ue'AAot Surz/o-eo-t^at r&w Kpartorrcoz' enLpeKel- 
rr^at. r6 /xez> ovy TTpoo-obtov ap.e\elv otjx oto'y re h>6fU$EV 
elvai, TTpovotov otl ttoWcl ko.I reAetz» avayKt) erroLTo eis 10 
[xeyd\i]v apx ? ? y * ro °' a ^ TroAAcoz 1 KTi]p.aTtov ovtojv dp.(f>l 
Tavra airrbv aet €\eLV f]beL otl ao-yokiav 7rape'cfoi tijs tu)v 

14 o\U)V O-0)T1]pLaS €1TLp.ektLO-0aL. OVTtobl] CTKOTTtOV, OTTtOS av TCLT€ 

olKOvop.LKct KaAcos e^ot Kat ?/ o-)(oA?/ yevoiro, Karevoipre ttlos 
tijv o-TpaTLu>TLKi]v criWacfiz'. o)$ yap ra TToWa beKtibap\OL 15 
p.ev beKabetov e7Tt/xe'Aoi'rat, Aoxayot 5e btKabapxoov, x 1 ^ 1 '- 
apyoL be Ar>xayco>, p.vpiapyoL be \L\Lapyu)V, kol ovtlos ovbels 
arr//xe'A?/ro? ytyrerai, o?35' ?/z" 7raru 7roAAai p.vpLabes dvOptoTTU)V 
S)ctl, Kal orav 6 crTpaTi]ybs fiovr\i]TaL \pi']cracrOai tl rfj 

15 rrrparta, d/JKet ?*/z> rots p.vpLapyoLS Trapayyeiki]' too-rrep ovv 20 
rairr' e^et, ovrco Kai 6 KCpos trvve Ketpa\aLu>craTo tcls olko- 
1'op.LKas Trpa£eLs' cocrre /cat rco Kvpu> eyevero oAtyots otaAeyo- 
jbtercp p.i]bev Ttov oLKeicov dr?// J teA?/rto? eyeLV kol eK tovtov 
ijbi] o~xo\i]v rjye 7rAeta> ?*/ aWos lilcls otKtas Kat /utas z'ecos 
eTTLp.eXovp.evos. ovrto bi] KaTao-Ti]o-dp.evos to avTov ebiba^e 25 
Kal tovs Trepl avTov ravTi] rrj KaTao-rdo-eL \prjo-0ai. 

16 1 '?/?* /xer 8? v / a'xoA?/i' ovto) KaTeo-Kevdaaro avrco re ko.i rots 

1 fotMov C A i: G H 2 ra] t A H oi-toD C A E G H : 

lavTov D F 3 ^i/J/k^*] l\oyi£tTo D F 4 tv6/xto-( D F 

5 iavT(j> F : o£it<£ cct. 6 Ta ayaSa xal /caAa D : Ta^aSa xal Ka\a ? : 

Ta Ka\a Kal Tayada II A G 12 avTov ati H A G : aitl avTbv D : avrbv 

C F. : 'avTbv F Trap6'{«( A F. H pr. et D F 13 ottois av om. D F 

16 fJtKaSttov D: 8«'/ca Se £>v F: 5e/ca8a)j' cct. 17 nvpiapx»i 5« 

X^A^apxc" om> H A G oiiSi th D F 23 )LtT)8«c I) : fxySi cet. 

25 5tj] 8? E ct D F auToD C A E G H : eauToD D F ^iSaaKt D F 
27 outoij A H ct D : ootos F iavT(j> C E ct D F : aoTy G : oKtoi A H KTPOT riAIAEIAS H VIII. i 

7rept avrov, ypxtTo 6' eTrtcrrare»' tov zlvai olovs 8et tovs 
KOLVtovas. ~pcoTov p.ev ottoctol ovres LKavol aXXcov ipyaCfl- 
p.ivcov rpe'cpecr0at p.i] Trapetei; i~\ tcls 6vpas, tovtovs i~e<ji- 
ret, vopLL^cov tovs ]xkv irapovras ovk av idiX^Lv ovtz kukov 
5 oi>T€ alcrypov ovhkv ~pa.TT€Lv Kal Sta to ~ap apyovTi etrat 
Kat 8td to et5eVat ort 6pcovT > av 6 tl ~pa.TTOL€v v~6 tcov /3eA- 
tlotcov oi 8e p.i] 7rapetez', tovtovs ?/yetro ?*; d/cpareta rtzJt 
?; dStKtti ?; dpeAeta aTretzjat. tovto ovv ~pcoTov 8t?/y?7cro'- 17 
pe0a w? —poarjvayKa(^€ tovs tolovtovs 7rapetzjai. tcov yap 

10 Trap' kavTco pdAtcrra cptAcozj eWAeucrez' dy rira Aafitlv ra 
tov p.?/ cpoLT&vTos, cp6.o~KovTa kap.fiav€LV Ta kavrov. i~€\ oSy 
rouro yivovro, T)kov av €v6vs 61 crrepo'pez.'ot ios ?/6tK?/p,e'zJ0i. 
6 8e Kupos ttoAvv pikv ypovov ovk icryoXa^ rotj tolovtols 18 
v~aKOV€LV eVet 8e aKovcreiezJ ai/Tcov, ttoXvv ypovov av€J3aK- 

15 Aero r»/j> 8ta8tKacrtaz'. raira 8e ttolcov ?/yetro 7rpocre#i£eti' 
avTovs 6€pa~ev€Lv, t\ttov 8e iydpcos ?*/ et avros ko\6.£cov 
?/2'dyKa^e 7rapetmt. et? pey rpozos 8t8acrKaAi'as ?/z> avrto 19 
oijros roii Trapetraf dAAos 8e r6 rd paaTa ko.1 Kep8aAeco- 
rara rots irapovo-L Trpocrrdrret^' dAAos 6e ro pnrjhiv 7rore 

-o rots a7ro?3crt vip.€LV 6 8e 8?/ peytoro? Tpo-os ty)s avayKi]s 20 
?/y, et rozjrcozj p.i]hiv rt? v~aKOVOL, dcpeAo'pez'09 dz^ tovtov d 
exot dAAto e6t6o?j oy toero [otWcrflat] dy eV rto hiovTL Trapet- 
j-ar Kat ourcos iyCyvtro ai/T(o cptAos ypr\o~Lpos 6vt\ ayjn'](TTOv. 
e7rt(f?/ret 6e Kat [6] i'?3z; /3acrtAe?JS, ?/y rts a7r?^ ots irapeivcu 

25 Ka6T]K€L. 

1 oYous 8e7 eiVai D F 2 koivwvovs F : Koivo>vo\>vra.s G 3 ante 

yu.77 add. /fol H cor. A G -epievai H pr. A G 5 ouSei/ ov H A G : 

ovS' av C E 6 6p<fvr ai'] bpwvTai C A E G H 7 ^ dKpoTe/o] 
„ TfpOfJLeVO. - 

C E 16 e'xfy>oi/s C E et D ef om. C E 18 outoj post Tp6-os D F 

to] toD C E TO pOCTo] TOpeCTO H A G 21 (f TIS TOUTCOV D 

fir/Sfv tis Hertlein : /xrjSevbs codd. viraKovfiv C E 22 8woo-0ai del. 
Nitsche : Suv E 23 outws] oStos C E 24 o seclusi : cf. § 36 

post vvv add. €Ti C E et D o7rie)s Ka9r)KT) (-01 E) 7rape?roi C E VIILi EENO<Pf2NT02 

21 Tots p.ev bi] fxri Tiapova-iv ovtco TTpocrecpepeTo. tovs be 

7Tape\OVTaS kdVTOVS €v6p.L(T€ fxd\L(TT (IV €1t\ TCL KaXo. KOl 

dyaOci eiraLpeLV, eireLTrep dp\cov i]v avrcov, et avrbs kavrbv 

€TTLbeLKVV€LV TT€lpCOTO TOt9 dp\Op.€VOLS TTaVTCOV p.d\L(TTa K€KO- 

22 crp.r]pcvov Tij t\penj. alcrddvecrdaL p.ev ydp eboKeL ml 8ta 5 
tovs ypa(popevovs vopovs /3eArtou? yiyvopevovs dvOpco-novs' 
rbv be ayadbv dp\ovTa ^AeVorra vopov dvOpcoiroLS evdpLcrev, 
otl Kal TaTTCiv LKavos eVrt Kal bpdv tov araKTodvTa Kal 

23 KoAd^etr. ovtco bi) yLyvcocrKcov irpcoTOV p.ev rd irepl tovs 
deovs p.aXXov eKTrovovvra eirebeLKvvev kavrbv ev tovtco tco 10 
Xpbvcp, eVet ev5at/xoyeVrepo? r)v. Kal totc TrpcoTov Kare- 
cTTaOrjcrav o\ p.dyoi . . . vp.velv re det dpa ti) r)p.cpa tovs 
Oeovs kol 6v€lv dv kKacrTt]v rjpepav ols ol \xdyoL Oeols et- 

24 7rotei\ ovtco bi] ra totc KaTacrTaOevTa ert Kat vvv 8ia/AeVei 
irapd tQ> del ovtl /3ao-tAei. Tavr ovv TrpCiTOV epLpovvro 15 
avTov koX ol dXXoL TlepcraL, vop.L^ovTes Kal avrol evbai- 
povearepoL ecrecrdaL, i]v depaTrevcocrL tovs Oeovs, cocnrep 6 
evbaLpovecTTaTos re cov kcu dpywv Kal Kvpco o' dv r)yovvTO 

25 TaVTa TTOLOVVTCS dp€(TK€LV. 6 bk KvpOS T1]V tcov p.eO* aVTOV 

€VO~ejSeLav Kal kavTco dyaObv evopL^e, Aoyt£b'/xe2'o? cocnrep 20 
01 7rAeu> atpov/jierot pera tcov cvcrejiGjv p.dXXov i\ pera tcov 
r)<rejir]KivaL tl boKovvTcov. irpbs be tovtols eAoyt^ero cos 
et 7rdi>re? 01 kolvcovcs deocrefieLS etev, i)ttov dv avrovs ede- 
XeLV 7rept re dAA?/Aoi>? dvoa-Lov tl iroLelv kcll Trepl kavrov, 

26 evepyeTt]s vopi^cov eXvaL tcov kolvcovcov. ep.cpav'L^cov be Kal 25 
tovto otl Trepl ttoWov eTTOLeLTo p.i]beva p.1]T€ (j)L/\0V dbLKelv 
p.i]T€ crvppaxov, dAAa to bUaLov lcr)(ypcos ddpcov, paXXov koX 

1 ovTUi A H 2 post fj.d\l(TT' &v add. irapopfxav D F 3 iira'ipeiv\ 

■Kapopfx.av tpya C E : iiraiptiv tpya F : tpya D &px&v r)v avrSiv C E 

et D F : Hpxav avrwv tv6fj.t£e SiKaiws tlvai hAG: &p\uv avrwv H 
4 KtKoo-fjLi]ixtvos D F 8 rrpdrTtiv C E 9 to om. C E 11 tirt] 

om. C E 12 lac. stat. Hug v/j.va ct mox iOvtv H A G tovs 

Btovs om. C E : tovs Otovs &iravras D F 13 tlirov D F 14 to 

om. D F 19 fj.tb" tavTov C E : /xtT ainov (-bv D) D F 22 ws dcl. 

Holdcn ; cf. Hcll. ii. 2. 2, iii. 4. 27, v. 4. 35 23 fJTTo? av~\ ?/Trova 

H A G 24 iavTov C E 25 koivcovwv H A G ct F 26 fj.r)diva 

D F 27 adpwv D F : dpuv C A E G H ; cf. Hcsych. s.v. KTPOT riAIAEIAS H VIII. i 

tovs dkkovs coer' dv tcov p.ev ala^pcov Kepbcov a~i^crdaL, 
8td tov biKaCov 8' tOiktiv —opeveo-daL. ml albovs 8' av 27 
?)yeiro p.akkov irdvTas ep.Trip.7TXa.vai., et avTos (pavepbs etrr 
TravTas ovtcos albovp.evos cos p.r\T et~eu> av p.i]T€ ~oir\crai 
5 pLrjbev alo-yj)6v. (T€Kp.aipeTo 8e tovto ovtcos e<fetz> e/c ro?38e. 28 
p.r} yap otl apyovTa, dkka kol ovs ov (po/3ovvTai, p.dk- 
kov tovs albovp.tvovs albovvTat tcov avaih&v ol dvdpcoiroL' 
Kal yvvaLKas 8e as av albovp.evas alcrddvcovTaL, dvTai- 
belcrdaL pxtkkov tOtkovcriv opcovres. to 8' av —tCOtcrdaL 29 

10 ovtco p.dkLcrT dv coero €p.p.ovov tlvai tols ~epl avTov, et 
tovs d~po<pacrLarTLQ$ ~etdop.€vovs (pavepbs etr/ p.dkkov TLp.cov 
tu>v tcls //eytVra? dperds kol €~L~ovcoTaTas boKovvTcov ~ap4- 
yecrQaL. yLyvcocrKcov 8' ovtco koX ttol<ov 8tere'A.et. Kat crco- 30 
cppocrvvrjv 8' avroti ZiTLbeLKVvs p.akkov (.ttoUl ko.1 Tavrrjv 

15 7jm'ra? dcrKtiv. orav yap opcocrLV, co ju.dA.tcrra e^ecrrii' vj3pL- 
C^lv, tovtov crcocppovovvTa, ovtco p.dkkov ol ye dcrtfereVrepot 
e6zkovo~LV ovbtv v[3pL(TTLKbv ttolovvtzs cpavepol etrat. [8tr/pet 31 
8e at8co Kat crcocppocrvvrjv rf/8e, cos tovs p.\v albovp.ivovs tcl 
£v rco (pavepco ala^pa cpeuyovTas, tovs 8e acocppovas ml 

20 rd (v t<2 dcpa^et.] koi ey/cpdretay 8e ovrco p.dkLcrT dv 32 
coero dcr/cetcrc9ai, et avrbs (~Lb(LKVvoL kavTov pr/ v~b tcov 
~apavTUa rjbovcov kkKop.€vov d~b tcov ayaOcov, dkka 
TTpo-ovtiv kOdkovra TTpcorov crvv rco KaAco rcoy evcppocrvvcov. 
TOLyapovv tolovtos cov k~oCr\crev k~\ rats dvpaLs ~okki]v 33 

25 p.ev tcov \€Lpovcov evTa^Lav, v—eiKOVTcov tols d/uei^ocrt, 
~okki]v 8' at8co Kat evKOo~p.iav ~pbs dkkr]kovs. i~€yvcos 
8' dv eKet ovbzva oi/re dpyt^operoi' Kpavyij ovt€ yaLpovTa 

1 fx\v om. C E xepdevv Dind. 2 -Kopi^aQai H A G 3 tfmi- 

■n-Aavai G et D F 4 ovroos om. D F 5 5' ovtws tovto D F 

6 ov om. D F 8 8e] 76 D F a.vTaiSuo-Oai'} 8<=7o-9at C E g 0! 

bpwvTis DF 10 ovtcos DF II TijjLav C E 14 avTov 

codd. 15 &0-/«(i>] Ae-yeij/ D F 16 toi5t^ E et F outw 

/toA.Aoi'] oi> yuoAa DF <ye] T€ C E 17 vfipio-TiKwTepov DF 

totum capitulum del. Nitsche 18 ws tous] aiToi/s C E ante 

tu add. ^o-os D F 21 eTnSei/cviJei CEGet D auTbv F VIII. i EENO<I>f>NT02 

vfipinTLKii) yc\ojTi, «AAd tocor av uvTuhs //y?/o-co rco drrt ets 
KaAAos {?/r. 

34 Tota?ra per d? v / 7roto?jrres Kai opiovra e7ri 6vpai<i biyyov. 
r?/s 7roAeptK?/s 6' erexa do-K?/aecos e7ri 6i']pav (£i)ya> ovcrircp 
uo-khv ravra coero \pfjvaL, tuvti]v ?/yo?j'/ueros Kal oAcos dpt- 5 
rrrrjr 6.crKi]crLV 7roAe/UKcor etrat, Kai ImrtK^s de dA?)0eo-rar>/i'. 

35 Kai ydp e7ro'xo?JS er 7rarro8a7rots xtopCoLS avri] pdAiora a7ro- 
CeLKWo-L dtd rd 0??piots cpivyovcrLV iqbeirecrdaL, kcli. cltto tcov 
lttttojv evepyovs avTi] pdAtcTra d7repyd£erat dtd r?/r tov Aap- 

36 fiuveiv c/jiAoriptar Kai iiTLdvp.Lai" kuI ti]v iyKpaT€Lav oe 10 
Kai TTovovi Kal ^vx. 1 ! KCtc 6u\iri] kol At/xdr Kai dt'\/yos bvva- 
cr6aL cpeptLV ivTavda pdAtcrra TrpoaeidV^e TOVS Kotrcoras. Kai 
2'w?' d' ert /3aatAe?Js Kai 01 dAAot 01 7repi /3acrtAe'a radra 

37 77otoi?rres dtareAoGcrtr. drt per oiV cwk coero irpoo~qK€l.v 
ovdevl apxTJs doris p? v / /SeArtcor et?/ rcor dpxopeVcor Kal rots 15 
7rpoetp??pe'rots iracrL bij\ov, kol otl odrcos dcrKcor rods 7re/?i 
avTov TTokv pdAto-ra adrds e£e7ro'ret ko\ tijv iyKpaT€iav koX 

38 rds 7roAe/utKas re'xras kcu [rds] peAeVas. Kai ydp e*7ri 0?/- 
par roi?s /uer ciAAojjs i^ijytv, 6ttot€ p? v / peVetr ardyKTi rts et?/ 1 
adrds de Kai 07rdre dray/crj et?/, oikoi i6i]pa rd er rots -irapa- 20 
detaots 6i]pia Tp€(\i6p.€va' Kal ovt avros ttotc irplv tdpcocrat 
det7rror ?/peiYo oiVe iV/rois dytjprdo-rots atror ere'/3aAAe* 
crvp.7Tap€Ka\(L de Kai ets radr?/r ti]v 6i]pav roi?s 7repi aiVdr 

39 cTKi]TTTOvypvi. TOLyapovv tto\v per adrds dte'<peper er 7ratrt 
rots KaAots epyots, 7toA?j de 01 7repi ^KeiPOi', dtd r? v /r dei 25 
peAe'r?/r. 7rapddetypa per d?/ roto?3ro2' earrdr 7rapet'xero. 
7rpos de rorrco Kai rcor ctAAcor odartras pdAtrrra dpco'?/ rd 

1 t>/3pi<n-iKa>9 C A E G H es D 3 Si^ko^ H A G 5 post 

TavT-rjv add. o5 AH, o5>/ G dpio-TTji/ io-«?jo-jv] apeT^v CAEGH 

9 cu/'t7; V D F : auT?j C A E G : outtj (sic) H 10 tirtKpaTricnv C A E (I H 

11 ante wdVous add. irpbs DE ante A«/aoi/ add. irpbs tI D E 

12 tVTaDSa] 6ti t' at/ H A G irpo<rtQi£ti C E 13 5'om. CE o/ 
TT(p!] «V! C E 15 ou5«j' H AG 16 antc tous add. irdvTas D F 
18 tos del. Dind. 19 post fxtvtiv add. of/coi D F 20 hal 
om. CAEGH post avdyKii add. tis CE 23 tat/To»' DF 
26 toioV5« CAEGH 27 Tovrots F yudAio-Ta om. C E KTPOT I1AIAEIA2 H VIII. i 

na\a bLojKOvras, tovtovs nal bojpoLS Kal apyais nal ebpaLs 
koI irdcraLS rtpat? iyepaipev (2ore tto\\i]v irdcrL c/>iAortpuu> 
ivej3a\\ev oitcos eKacrros otl aptoros (pavi]croLTO Kvpoi. 

KaTapadelv be tov Kvpov boKOvp.ev cos ov tovtoj> p.6vco 40 
5 ivopiL^e \p?]vaL tovs dpyomas tG>v dpypp.evu>v otacpepety, tu> 
/SeArtoras avr&v elvai, a\\d koi KaTayoi]TeveLV coero \pr)vaL 
avTovs. ctto\i]v re yovv etAero Ti]v Mr/bLKijv avTos re <po- 
peti' Kat tovs KOLV&vas TavTr\v er/eicrer ivbvecrdaL' — avTi] yap 
avTio crvyKpVTTTeLv eOoVei et ris rt iv tS> crcopart eVoees e'xot, 

10 Kat KaWicrrovs ml peytarous iiTLbeLKvvvaL tovs cf)opovi>Tas' 
Kal yap tcl virobi')p.aTa rotaura eypvcrLV iv ols p,dAtara Aa- 41 
0etV ecrrt Kat VTTOTLdep.evovs tl, oocrre SoKetr p.ei£ovs etrat ?/ 
etcri - — Kal viroy^piecrdaL be tovs 6cpda\p.ovs irpocrieTO, ws 
evo(pda\poTepoL (paivoLVTO ?/ etcrt, Kat eVrpt/Secrc^at, cos ev- 

15 xpou>T€poL optovro ?/ TTecpvKacrLV. epeAe'r>/cre Se Kal wj pn) 42 
TTTVovres p.i]be a7rop.vTTopevoL cpavepol elev, p.i]be p.eTacrrpe- 
(pop.evoL eVi 6eav p.t]bevos, o>s ovbev 6av]xd£ovTes. Trdvra 
be rafra cpero (pepeLV tl els to bvcrKaTa(ppovi]TOTepovs 
(paivecrdaL toIs dpyop.evoLS. 

20 Ovs p.ev bi] dpx*LV coero \pr)vaL, bC eavTov ovtco Kare- 43 
crKevacre nal /xeAeV?/ Ka\ rco crep.vS>s TrpoeardvaL avT&v ots 
o' av KaTecrKeva£ev eis ro 8o?jAe?/ea>, tovtovs oxiTe peAerdr 
twv i\evdepicov ttovcov ovbeva irap(oppa ovG* dVAa K€KTijo-daL 
iTTeTpeiTev e7re/xeAetro be ottojs p?/re dcrLTOL p?/re diroToi ttot€ 

25 eaoLVTO i\ev6epL(ov eveKa p.e\eTi]p.aTO)V. Kal yap 6770're eAa?J- 44 
vol€V rd 0?/pia rots LTTirevcrLv eis rd 7re8ta, cpepecrdaL ctltov eis 
6i]pav tovtols iTT€TpeiT€, Tdv be i\evdepcov ovbevi' Kal 6ttot€ 
iropeia eli], r)yev avrovs irpos rd vbara ojairep rd virotyyLa. 

3 eutfiaXev A et D '4ko.<ttos post aptiTTos C E '6ti F : om. cet. 
cpavtiffoiTo C E H pr. et D F : (pavzii) T<p H cor. A G 4 tovto /x6vov 

evofuffe D F 5 tJ) D 8 auTTj C E 9 ffvyKpuTTTeiv Te D F 

1 1 Kavedveiv D F 15 tne\eTriffav H A G ^DF: ^778« C A E G H 

18 ti] T6 H A G 21 /xtKeTTj /cai Ty] fyueAeTrjtre D 22 KaTeffKsvafftv 

D F 24 cire/jit\eTo D F yu^Te . . . yuvjTe CAEGH:^... 

yUTjSe D F 25 'oTT^Tav C A G H 27 ante dripav add. tV D F VIII. i HENO<I>X2NT02 

Kal 6tt6t( 6e copa et?/ dpicrTOv, dvepevev avrovs ecrr ep.cpd- 
yoiiv tl, cos p.i] l3ov\ip.iQ>€v cocrTe nal ovtol avrbv coo-nep 
ol apio~Toi —arepa €Ka\ovv, otl e7re/ue'Aero avrcov ottcos 
dvap.cpL\6ycos del dvbpdiroba OtareAoter. 

45 T?) p.ev 5?/ oA?? Ylepcrcov dpxv ovtco ti]V do-(fid\€iav /care- 5 
o-Kei;a£er. avrio 8e ort p.ev ov\ vtto tcov KaTacrTpacpevTcov 
Kivbvi'os eh] iradelv tl lcr-^vpcos eOdppeL- ko.1 ydp dvdkKibas 
7/yetro etrat avrovs kcll dcrvvTaKTOVS ovras ecopa, kcll TTpbs 
rourot? ovV eir\i]cria^€ tovtcov ovbels avr<2 oiire vvktos ovt€ 

46 i)p.epas. ovs oe KparicrTovs re ?/yetro /cat coTr\Lcrp.evovs Kal 10 
ddpoovs ovras ecopa — Kat rot/s /xe/v ovtcov ijbeL t777re'coy 
i]yep.6vas ovras, tovs be Tre^cov ttoWovs be avrcov koX 
cppovt]p.aTa eyovras ijcrOdveTo cos LKavovs ovras dpyew 
Ka\ tols cpv\a%L be avTov ovtol /xaAtora e.Tr\i]criaLfiv, Kal 
avrco be tco Kvpco tovtcov ttoWoI iroWaKLS crvvep.iyvvcrav 15 
dvdyKi] yap i)v, 6 tl kol yjii]crdaL ep.eWev avrols — cvtto tov- 
tcov ovv Kal KLvbvvos i)v ovtov /xaAto-ra iraOelv rt Kara 

47 7roAAou? rpoTTOvs. ctkottcov ovv ottcos dv avrco Kal ra dirb 
tovtcov aKLvbvva yevoLTO, to pev 7repteAe'o-f9ai avTcov rd oTr\a 
KOt aTTo\e]iovs TTOLijcraL direboKLp.acT€, kol dbLKOv r]yovp.evos 20 
Kat KaraAuo-ti» rijs dp)(i]S TavTi]v vop.i£cov to 0' av //7/ Trpocr- 
iecrdaL avTovs ko.1 to diTLcrTovvTa cpavepbv elvaL dpyi]V i)yt]- 

48 craro TTo\ep.ov ev be dvrl irdvTcov tovtcov eyvco koX KpaTLcrTov 
elvaL TTpbs ti]v eavTov dcrcpd\€Lav Kal KaWLcrTov, el bvvairo 
iroLrjcraL tovs Kpariarovs eavrco p.a\\ov cpi\ovs i] cW\i]\ols. 25 
cos ovv em rb cpL^elcrOaL boKel i)p.lv e\6elv, tovto TreLpacro- 
p.eda bLriyqo-ao-daL. 

1 5f om. D F tffr' tt.v <piyoiev C E 3 Bttws . . . SiaTt\o7(v 

del. Cobet 5 outojs A H KarfffKfvaffev A et D F 6 eouT<p 

C A E G H : avTij> D F KaTaaTpf<p6vTu>v C E 8 t/voi ityeiTo D F 

9 avT(f\ ai>T<vv AH 10 Tt om. DF 11 yoet om. HAG 

13 ws om. C E 16 '6 ti~\ *f ti H A G Ka\ xp^f^ai] Kfxpv^Oai 

C E et D F 17 outoj'] oi»T^i DF Tradelv tj koto om. DF 

19 yevotVTO H pr. irtpte\effdai] irape\eff6at D : yap irape\e'ffdat F 

2 1 TavTrfv] tovto C E 23 ante vo\ep.ov add. oj>t1 H A G 24 avTov 
C E 26 (pt\e7ffdat] (peioeadat D F vfuv 80/ffT D F KTPOT riAIAEIAS H VIII. ii 

Tlp&Tov p.ev yap dtd TiavTos ael tov y^povov (pikavdpojTiiav II 
ttjs \jfvxfjs o>s ehvvaTo pdAtcrra £ve(pavi(ev, r)yovp.evos, oxniep 
ov pabiov ecrrt (pLkeiv tovs ptcretV hoKOvvras ovh' evvoeiv tols 

KaKOVOLS, OVTOO Kal TOVS yVOW-dtVTaS COS (pik0V0~L Kal eVVOOVCTLV, 

5 ovk av bvvacOaL ptcreicr^at virb tG>v <ptA.eicr^ai i)yovp.evo>v. 
ecos p.ev ovv \prip.ao~LV ahvvaTcoTepos r)v evepyeTeiv, rco re 2 
Tipovoew tQ>v o~vv6vtoov Kal rco TTpoTioveZv Kat rco crvvr]h6p.evos 
p.ev e77t rots dyac^ots cpavepbs etmt, crvva\d6p.evos o' e7rt 

rot? KttKOLS, TOVTOLS £lT€LpaTO TT]V (pLkiaV 6l]pei>eLV eTTtLhr) 

10 8e eyevero avTto cocrre xPVL La(T - v evepyeTeiv, SoKet rjpXv 
yvcovaL TipcoTov p.ev cbs evepyeTirpa dvdpcoTTOLS Trpbs dkkrj- 
kovs ovhev etrTLV airb Trjs avTijs ha7idvi]s e7iL\apLTC0Tepov 77 
crLTu>v Kal ttotcov p.t\Tahoo~LS. tovto 8' ovtco vop.icras 7Tpo>Tov 3 
p.ev eTTt ti]V avTod Tpa.7re(av crvveTa^ev 6tto>s ols avrbs 

15 crLToiro o-LTOLS, tovtols 6'pota det TiapaTiOoLTo avrco LKava 
TrapLTTokkoLS dvdpcoTioLS' ocra he 7Tapare6eii], raura 7rdz>ra, 
7iki]v ols avTos ko.1 ol avvheLTTVOL \pr\aaLVTo, hLehihov ols 
hi] (3ov\olto tcov (piko>v p.vi]p.i]V evheiKWcrdaL r) cpLkotppo- 
crvvirv. hLe7iep.7ie 6e Kal tovtols ovs dyacrdeir] 7/ ev cpuAaKatj 

20 t] ev depaTieiaLS r) ev alcrTLo-LVOVv Tipd^ecrLV, kvo-Tqp.aLv6p.evos 
tovto, otl ovk dv kavddvoLev yapi(ecr6aL /3ovk6p.evoL. ert'pa 4 
6e Kat tu>v otKercoi» aTro rrjs Tpa7ie(i]s ottotc tlvol eTiaiveo-eLe' 
Kat tov TidvTa he ctltov tcov ot/cercoy eVt rr]v oxjtov Tpa7ie(av 
€7T€Ti$€T0, olop.evos o>cr7iep Kat rots Kvaiv ep7roteu> Tiva Ka\ 

25 tovto evvoLav. et 6e Kat 6epa7iev€o-6ai TLva fiovkoLTO rcoi/ 
qbiko>v vtto 7TokXo>v, Kal tovtols e.7ic]i7iev aTib TpaTieC}]S' Kai 
vvv yap ert ot? av opcocrt TTep.7i6p.eva aTib rrjs /3acrtAe'cos rpa- 

1 yap om. D F 2 ^waro C A E G H 4 ko.k6vois C E : 

ko.kov6ois cet. 6 t£ t-~\ to DF 7 prius t^»! to DF TrpoirovcTv 

Kal rtf om. D) 9 ttji/ <pt\iav dripeveiv C E : dijpevtiv rrjv <pt\iav 

D F : driptveiv H A G 14 airrou C A G H 17 auTos] avrois H A G 

oh Sri F : ofs av C A E G H : ofs del D V 18 &ov\oivto H A G et D 

19 toutooj ots D : tovtois oTs F 20 a/oTicnpoDj'] ^A.Aa<y Ticl D F 

21 ovk av~\ oi>xl D F 22 ttjs om. D F 23 auroD C A H et F 

24 Kal . . . Tiva om. F Tiva cm. D 25 6epaT-(veo-dai &ov\oit6 

Tivas D F VIII. u z i:\o-M2\toi 

IfiQlJS, TOVTOVi TTUVTCi UCtAAo;' Ocpuzcvoviri, vop(£oi'Tcs uii- 

tovs h/Tlfwvs elvm kul lkuvovs hiairpuTTuv, ijv tl bcojvraL. 
eri bc kcu ov tovtojv fxovov eveKa tiov clpi]p.cvo)v cvcppawcL 
tcl TTcp.Tr6p.cva irapa /3ao-tAe'cos, ctAAa tco ovtl kol ijbovfj 

5 tto\v biu(j)ep€L to. cnrb rrjs /3acrtAe'cos TpuTrcijis. Kai tovto 5 

p.€l'TOL OVTIOS €\€LV OvbcV TL 6uVp.UO~TOl" WCTTTCp yup KUL al 

aAAat T€\vul bLa(j)€povToos ev TatV peydAats 7ro'Aecrii> e£etp- 
yacrp.cvaL clctl, Kard top avrbv Tpoirov kol tu Trapd /3arrtAet 
crtTa 7roAu bia(pepoi'TO)S €KTT€ir6vr)TaL. ev p.ev yap Tat? 

pLLKpOLS TT0\.€0~LV 01 aVTOL TTOLOVO-L k\lV1]V, OvpUV, dpOTpOV, IO 

Tpaire&v, TroAAaKts 8' 6 uvtos ovtos ko.1 oiKo5ouet, /cat dya7ra 
?}v /cat ovtojs lkuvovs avrbv rpecpeLV epyoboras \ap.j3dv)]' 

ubvVUTOV OVV TToWa T€\V0)]l€V0V UvdpOJTTOV TTUVTU KaAtoS 

ttol€lv. ev 8e Tats ueydAais 7ro'Aeo-t ota to ttoWovs €Kuo~tov 

b€LO~daL dpK€L Kal p.LU eKUCTTO) T€X ln l eiS TO TpCCpCCrOaL' TTO\- 1$ 

\ukls 8e ov8' 6'A?; p.(w dAA' vTrobijpciTa ttolcI 6 p.ev dvbpcla, 
6 be yvvaLKCLW ccttl bc cvda Kal vTrobijp.uTu 6 p.cv vcvpop- 

pUCp(i)V p.OVOV TpcqjCTCU, 6 bc 0~)((£o)V, 6 bc \ltlovos p-6vov 
o~vvTcpvo)v, 6 bc yc tovtojv ovbev ttolwv dWa o-vvtlOcIs 
Tavra. dvdyKi] ovv tov ev jipa^vTaTO) 8taTpt/3oi'Ta epyco 20 

6 tovtov koX upLo~TU bi] i)vayKdcrdaL tovto ttolclv. t6 avrb 
be tovto TTCTTOvdc koX TOL dp.(pl Ti]i> 8iairaz\ to p.cv ydp 
6 ai/Tos k\(vt]v aTpo)vvvo~L, TpaTTC^av Koap.cH, iiuttcl, 6\j/u 
dWore ctAAota 7rotet, d2*dyK?j otpctt tovto), o)S dv eKacrrov 

TTpO\0)pi), oiiTCO? €\€LV' OTTOV bl LKUVOV CpyOV Cvl C\jf€LV KpCU, 2~ 

uWo) otttuv, ctAAa) 8e lx^vv c\j/clv, aAAoo 07rTai', dAAco up- 

I OepaTTfvovffi /j.a.Wov H A G 5 no\v~\ iroAAfj C E : irduv F 

fiaari\ews om, C E 6eu'om.CAEGH 8xoTaom.D io ^i/cpaTj] 
outo?s H AG Bupav, KKlvrfv DF II olKOvofxel H AG 12 Aa^u- 

pdvei C F. et F 13 di-avTa D F 15 dpKe? «/coct^ /xia D F 

16 iroietv II 17 «j/0o] '6re C E evpoipa<pwv AH 
25 ev G : ev H cor. 26 aAAa> Se KTPOT nAIAEIAS H VIII. ii 

TOVS ttomIv, KOL |U.)/8e TOVTOVS TTaVTOOaTTOVS, O.kk' dpKel dv 

ev etbos evboKLfj.ovv ~ape\r), dvdyKi] ot//at ko.1 ravra ovtoj 
~oLovp.eva irokv bLacpepovTOJS e£etpydcrc9ai eKacrrov. 

Tfj p.ev 8?/ rcov crirojv 0epa~eiq ToiavTa ttolojv ~okv 7 
5 v~epej3dkkeTo —dvras' cbs 8e Kal tols dAAots Trdcri 0epa- 
irevojv ttoXv e/cpdret, tovto vvv 8t?/y?/o-op.ar ~okv yap 8te- 
veyKojv dv0poj~ojv ra TrAetcrra? ~pocr6bovs kap.fidveLv ~okv 
ert irkeov 8t?p'ey/ce t<3 -Aetcrra dv0poj~ojv 8copetcrc9ai. 
Karrjp^e p.ev ovv tovtov Kvpos, StapeVet 8' ert kol vvv to~ls 

io j3ao~LkevcrLv ?/ -okvbcopia. tlvl p.ev yap cptAot TrAorcrtcorepoi 8 
dvres cpavepol ?} nepcrcoz' /SacrtAet; rts 8e KOcrp.ojv KakkLOV 
aSatrerat crTokals tovs ~epl avTov ?/ [3o.crLkevs; rivos be bojpa 
yLyvojcrKeraL cocrirep eVta tu>v j3acrLkeojs, \jrekLa Kal o"rpe~rot 
koX lttttol \pvcroydkLVOL; oxi ydp bi) e^ecrTLV e/cet ravra e\eLV 

15 co dv p.i) pacrLkevs 8co. tls 8' dAAo? Ae'yerat bcopojv p.eyeOeL 9 
TTOLelv alpelcrOaL avrbv /cat dvr dbekcpQjv Kal dvrl ~aTepcov 
koX dvrl Traibojv; tls 8' dAAoy e8vi'dcr0)/ eyOpovs direyovTas 
TTokk&v p.r)va>v obbv ripcopeicr#ai wj nepocoy /3a~Lkevs; tls 
8' dAAos KaTao-Tpe\jfdp.evos dp\n]v vtto tojv dpypy.evcov 

20 iraTi]p Kakovp.evos direOavev ?/ Kvpos; tovto be rovvop.a bi)- 
kov otl evepyeTovvTos ecrrt p.akkov t] d$>aLpovp.evov. KaTe- io 
p.d6oiJ.ev be co9 Kal tovs /3ao"tAe'cos Kakovp.evovs 6cpdakp.ovs 
ko.I rd /3acriAeco? cora ovk dkkojs eKTi]craTo ?/ rco bojpelcrOo.i 
re kol rtpdy tovs yap d~ayyeikavTas ocra KaLpbs ovtio elr) 

25 ~e~vo~0aL p.eydkojs evepyerojv Trokkovs e~oir]o~ev dv0poj~ovs 
Kal ojTaKovcTTeZv koX bLOTTTeveLV t'l dv dyyeikavres cocpeA?/- 

1 apKe?u C E av in ras. H : iav D F 2 irapaaxv H A G 

Kal om. CAEGH outws DF 3 t£epyd(Ta<T0ai D F 4 ravra 

CE 11 KaWiov^ KaWiffTos C : K&WiffTa E 12 (rroAais] ejs 

TTo\e/j.ovs C E oiiTo^ codd. o |8ao"i\€us C E tiVos] toc tiVos 

D F 13 \pf\Ata C E G et D 16 auTof] auTov C E : /eal 

auTOf H A G : iavTbv D F 18 yurjj/wi' 65of] 6Swv C E 19 ante 

apxyv add. Trjf C E 20 S^A.oi' 6'ti post evepytTovvTos C E 

21 Karefj.adov D F 24 ai>T$] avTa C E 25 irv6eo-0ai C : 

7ru0ecr0ai E 26 KaTOTTTeveii/ D F av om. H A G a-n-a^-yeiAaiTes 

DF VIII. ii SENOfcGNTOS 

11 crtiav /3acrtAe'a. e/c tovtov bq Ka\ Trokko\ (vouiaOi]aav 
/3acriAe'to$ ocpOak/xoL ko.\ irokkd obra. et 6e' tls oterat eva 
alpeTov eti>at 6(pOakubv /3ao-iAet, ovk opO&s oleraL- okiya 
yap ets y av IboL Kal ets aKovatLV ko.\ tols dkkoLS coa-nep 
d/xeAeiz> av Trapiiyyekuevov di), et kv\ tovto 7TpoaT€Tayp.evov 5 
et??* irpbs oe /cat ovTLva yLyvcoaKOLev 6qb0akp.bv ovra, tovtov 
av dbelev otl c/JuAdrrecrcJai 8et. dAA' ov\ ovtcos e^et, dAAd 
tov (pdaKOVTOi aKovaai tl i] Ibelv gl£lov €TTLp.ekeias 7ravTos 

12 /3aertAei>s d/covet. ovtco 8?/ 7roAAd uev /3acriAe'tos' cora, 7roAAot 

5' 6qj0akuo\ vouiifiVTaL' kol qjofiovvTaL iravTayov Ae'yeu> tcl 10 
ui] avuqjopa /3acriAei, cocr7rep avTov clkovovtos, ko.\ ttolclv a 
p.i] avp.(popa, toairep avrov irapovTos. ovkovv ottcos p.vqa0rj- 
vaL av tls ero'Aurjrre 7rpo's rtya 7re/n Kvpov qbkavpov tl, dAA' 
us ei> 6qj0akp.ols iraaL Ka\ coa\ /3acrtAe'tos rots det irapovaiv 
ovtlos e/caaros 6te'/cetro. to 8e ovtco Sia/ceicrcJai tovs avOpco- 15 
7rous irpbs avTov eyto uev ovk otba 6 tl dv tls atrtdcratro 
uakkov 1] otl ueydka ijOekev clvtl p.LKpQ>v evepyeretr. 

13 Kat to ukv bi] ueye'c?et bcopcov virepfidkkeLV irkovaLcoTaTov 
ovra ov OavuaaTov to 8e ti\ Oepaireiq /cat ttj eTrtueAeia rcoi> 
qjikcov j3aaLk€vovTa7T€pLyLyv€a0aL,TovTO a^LokoycoTepov. e/cet- 20 
vos tolvvv Ae'yerat KaTabqkos etyat ui]bev\ av ovtcos ala^vv- 

14 Ous T)TT(auevos cos cpikcov OepaTrziq' koX koyos 6e avTov diro- 
uvquoveveTaL cos Ae'yot 7rapa7rA?7cria zpya etvaL vouicos ayaOov 
Ka\ /3acriAe'cos dyaOov' tov re ydp vop.ia xprjvaL eqji] eiibaip.ova 
rd KTi]vr] TTOLOVvTa yj>i]aOaL avrols, rj bi] irpofidrcov evbaLuovia, 25 

2 Tiixs ifiovTo . . . oIovtcli D F 4 y' om. C E 5 irapayyeWo- 

fxtvov codd. : corr. Weckhcrlin tl . . . «ftj om. H AG irpoo-TaT- 

rifxtvov C E 6 tovto C E 9 ovtwS A H iroAAol /xec fiacriKfciis 

d(pda\fxo\ ■TroAA.a 5« 5to vofxi^tTai D F 10 \fyetv re ra D F 

11 a /x7> om. DF 12 SVeos] Sxrirtp CE 15 t6] toG 

H A G oi/'to.j A H et D 16 olSa] olfxat D F 18 t<J5 C A E G 

v-ntpfiaXuv C E : vTrepf}a\to-0ai D F 19 t6 5e ttj D F : tt) Se 

C E G H : Trj A 20 Tttpiytvio-Bai C E 21 <faTa\A7;Aoj H AG: 

7rao-i KaTahi)\os DF 23 \iyoi~\ hi toi HAG 24 Ka\ fiacn\ii»s 

aya6ov om. HAG: Ka\ ovtws t%ovTos $affi\iajs CE post xpr)vai 

add. &pa D F 25 1) 877] ^rj H A G KTPOT nAIAEIAS H VIILii 

tov re /3acrtAe'a cocraurtos (vbaCp.ovas iroAets Kal avOpcoTrovs 
TtOiovvTa xprjo-Qai avrois. ovbzv ovv 6avp.a(TTov , etVep rav- 
ttjv etxe Ti]v yvcop.r\v, to cpLkovCKcos (X eLV ^dvTcov avdpco~cov 
depaireCci irepLyCyvecrdaL. KaXov 8' e77t'8etyp.a *at tovto Ae'- 15 
5 yerat Kvpos e77tSet£at Kpoicrto, 6Ve ei'ou0e'ret avTov cos 8td 
t6 7roAAa StSoVat ~(vr\s ecrotro, ££6v avTco dr\cravpovs \pvaov 
ttXzCcttovs kvi ye avbpl ei> rto oXkco KaTaOzcrOaL' Kal tov 16 
Kvpov Ae'yerat tpicrdaL' Kat 770'0-a di> ?/8?/ otet pot xPVr JLaTa 
etvat, et crvvikeyov \pvcrCov cocrirep crv KeAeuets e£ otov £v 

10 rf/ dpxfj etpt; Kat roi» Kpotcroi' etTreti' ttoXvv TLva dpL0p.6v. 
Kal tov Kvpov ~pos Tavra, v Aye 8?/, cpdvaL, co Kpotcre, 
crvp.~ep.\l/ov dvbpa crvv "TcrTacnTq. rotrrtot 6'rtp o~v 77tcrredets 
paAtcrra. crv 8e, co 'Tcrrdcr77a, ecprj, 77epteA0toi> 77p6s tovs 
cpCkovs Aeye avrots drt 8e'opat \pvcrCov irpos ~pd£Cv TLva' 

15 Kat yap rto ovtl ~pccrbiopaL' koX Ke'Aeue avrovs oirocra av 
^KacTTos bvvrjraL TropCcraL p.ot \pf]p.aTa ypd\j/avTas Kal Kara- 
crr\p.i]vap.h'ovs bovvaL Ti]v (ttlcttoXijv tco KpoCaov OepdirovTL 
cpeptLV. Tavra 6e ocra eAeye Kat ypdxpas Kal crrip.rjvdp.cvos 17 
e8i8ou rto c Tardo"77a cpipeLV irpos tovs cpCkovs' eWypai//e 8e 

20 77p6? 77ayras Kat 'Tcrrdcr77ai' cos cpCkov avrov 8e'xeat9at. eVet 
8e TrepLijXOe Kal ijveyKev 6 KpoCaov 6epd~cov rds eVtcrroAds', 
6 8?/ 'To-rdo"77as et77ey '12 K?3pe /3aatAeu, Kat epot rjbrj \pi] 
cos TrXovcrCco \prjcr6aL' ~dp.TToXka ydp £yu>v 77apetpt bcopa 8ta 
tcl cra ypdp.p.ara. Kat 6 Kupos et77ev ETs p.ev toCvvv Kal 18 

25 ouros ?/8?/ drjcravpos r)p.lv, a» Kpoto■e• roi/s 8' aAAous Kara- 
deco Kal Ao'ytcrat 770'cra ecrrty (TOLp.a \pf]p.ara, i)v rt 8e'copat 
XprjcrdaL. Ae'yerat 8? v / Aoyi^dpevos 6 Kpotcros 77oAAa77Adcrta 

2 avro7s~\ avroii C E 3 e?xe] *X e ' C AEG H 4 Qtpaittia 

ante irdfTaii/ D F 6 rbl to A H pr. ai)Ta>] o5 tovs H A G 

8 0U1 %8ti D F 9 6'o-ou H A G et D 11 ko! rbv] tIv 5eDF 

12 crb -nifi^iov D F TovTifl Hertlein : tovti? codd. 13 *<?>7j] 

e<paTo &pa D F 14 Seofiai] trpoo-^e^cronai D F 15 w del. Dind. 

16 SwfTjTai V cor. : S^yaiTo cet. 17 dtpdirovTi (ptpet Tcji Kpoicrov C E 

18 prius /cal om. C E 19 irpoo-tvtypacpf D F 20 outoi/ C A E G H : 

eai'Tot) D F inciSri 5e D F 22 o fxtv Stj D F 24 /tej/] /*ec 

5i;DF 27 Aoyio~dfj.evos D F VHI.ii SENO*flNT023 

evprfv 7} e</»/ Kv/)(i) av etrcu eY rots 6i]cravpois 7/6 >/, et criW- 

19 Aeyer. eTret 8e rorro (fiavepov syevero, ei-rrelv Ae'yerat 6 
Kvpos' 'Opqs, (pavai, u> Kpotcre, wj etcri kqX (p.ol 6i)cravpoi; 
ciAAa crv p.ev KeAeuetS' ue irap' e/xoi airrovs cri;AAe'yorra (p6o- 
velrrOai re 81' avTovs Kal p.LcreLcr6aL, kol (pv\aKas avrols 5 
ec/jtrrrcu-ra p.icr6o(p6povs tovtols ttlcttcvclv iyoj 8e tovs cpi- 
Xovs Trkovaiovs ttolojv tovtovs p.oi vop.i^oj 6i]cravpovs Kai 
(pvkciKas ap.a ip.ov re Kai tS>v i)p.eTtpojv aya6Sjv ttlctto- 

20 repovs elvat i) et (fipovpovs p.Lcr6ocp6povs e7recrr>/crd/jt>/z'. Kal 
aAAo 8e' crot epco* iyoj yci/), <o Kpotcre, o /uet' ot 0eoi 6o'z'res- 10 
ets' rds" xf/vxas toIs dvdpojTTOLS iiroii]crav 6p.oiojs iravTas 
irevr)Tas, tovtov p.ev ov8' ai)Tos hvvctjiaL TT€pLyev4cr6aL, dAA' 

21 etut a7rA)/crros Kayco uxnrep ol aAAot xpi]p.a.Tojv r>)8e' ye 
/xerrot 6tac/)e'peti' /xot 8ok<o rcSy TrkcicrTojv ort 01 /xez' e7ret8dz> 
rcoz' apKovvTojv 7reptrra Krz/crcoz^rat, rd /xez> avroijv KaropvT- 15 
roucrt, ra 8e Karacrj/Troucrt, ra 8e apLdp.ovvTes nal /ueroovVres- 
Kal lcrravTfs Kal 8ta\|cv^oi're? Kat cpvAaTTovTes Ttpayp.aTa 
ZyovcrL, kcCl 6p.a>s (vhov (\ovt€s TocravTa ovtc ecrdiovcrL 7rAetco 

?/ 87Jz;az'rai cpeptLv, 8tappayetei' ydp &/, ot)r' ap.(pLi'vvvvTaL 
7rAetco ?/ 8)Jrai'rat 0e'/)etr, d7ro7n'tyetez' ydp dz>, dAAct rd .20 
Treptrra xPW aTa TTpayp.aTa exoixrtzr ty^ &' "vTrr)psTu> P* v 

22 rots #eot? Kai 6piyop.aL dei 7rAelo'z•col>• e7ret8dz> 8e KTi')crojp.aL, 
a az' i8a> 7reotrrd ovra rcoz' e/xot apKovvToov, tovtols to.s t 
ivbeias tujv (pikujv ecfaKor/iat Kat 7rAovrt£coz' Kat €vepy(T<t>v 
av6pojTTovs (vvoiav e£ avTm> KTu>p.aL Kal (pLkiav, Kat eK row- 25 
rcoy Kap-rrovp.aL acrcpaAeLav Kal evKAeta)" a ovtc KaTacrrjireTaL 
oijTt VTT€p\i]povvTa Au/xatVerat, dAAa ?/ evKAeta ocrw av 7rAetcov 

8 re] 76 A H pr. 9 ^ et] «2 ^ H pr. : ej om. C et D 10 ^AAa 

H AG t>] & D F 11 6fj.o(oos iravTas irevt)Tas H A G et D : bixoiws 

irfvr)Tas irdvTas C E : irdvTas 6/j.olws irtvT)Tas F 13 Kayu> om. C ] 

ye om. D 15 post ainuiv add. au H A G 16 KaTao-r)irov<riv a 5« DF 

17 io-Tavres Kal /j.fTpovvTes DF 18 Toerai/Ta] aiiTa CE et DF 

irKtlov H cor. A G 19 5iappa*y*^'' • • • Qtpttv om. C E et D 

20 Tr\t7ov H A G 23 Wo) C E V : tiSw cct. 24 f4a(cof'^ai F : 

t{ap/coD(itai C A EG H : ttaffKov/jai D 27 aA\' ^ /x«>' t^KKeia DF 

irKtiui A G 
KTPOT IIAIAEIAS H VIII.il 

?), TOcrovTio kcu pLeC£cov Kal KaWCcov Kal Kovcporepa (pepeiv 
yCyverai, tto\X<xki$ be koX tovs cpepovTas avTi]v KOV(po- 
repovs 7rape'xerat. ottoos be Kal tovto eibfjs, ec/>r/, a> 23 
Kpotcre, eyco ov tovs 7rAeicrra eyovTas Kal cpvXaTTOVTas 
5 7rAetara evbaLpovecrTaTovs ijyovpLaL' ol yap tcl TeCyj] cpvkaT- 
Tovres ovtcos av evdatpoi-eVrarot eh]crav irdvTa yap tcl ev 
rat? irokecrL (pv\a.TTOvcrLV dAA' bs av KTacrdaC re 7rAetara 
bvvr]TaL crvv rco tWatco Kat \pr)crdaL irXeCcrTOLS ctvv rco KaAco, 
tovtov eyto evbaLp.ovecrTaTov ropt^co [/cat tcl ypi]p.aTa\ Ka\ 

10 raura p.ev bi] cpavepbs r)v tocnrep eAeye Kat irpaTTtov. 

Tlpbs oe rovrots' Karayor/cras' roi»s 7toAAojjs tu>v avdpatirtov 24 
drt r/y p.ev vyLaCvovTes StareAcoat, 7rapaaKeud£burai O7rcos- 
e£ovcrL Ta e7rtrr/8eta Kat Karartt^errat rd \pi]crLp.a ets rrji; rcoi> 
vyLaLvovTtov bCairav ottcos be r/y dcrflerr/crcocri rd o~vp.cpopa 

15 7rapeVrat, tovtov ov irdvv eiTLp.ekop.evovs lcopa* ebo^ev ovv 
Kal Tavra iKirovrjcraL avrto, kclI larpovs re rovs dpCcrTovs 
crvv€Kop.LcraTO irpbs avrbv rco reAeu» eOekeLV Kal birocra r/ 
opyava xpr/trt/xa ec/>r/ rts d*> ar/rcoi» yevecrQox rj <pdpp,aKa 
r/ atra r/ 7rord, oi/8ey rourcoiv o rt owxt 7rapacrKet>dcras et^r/- 

20 aarjptcfe 7rap' avrto. Kat biroTe 5e' rts do~6evi]creLe tu>v 25 
OepairevecrOaL eiTLKaLpCtov, eTTecrKOireL koX irapelye irdvTa otov 
ebei. Kat rots tarpots be ydpLV r/det, o7ro're ris tdcraird TLva 
tcov irap eKeivov kap,(3dvtov. 

Tavra pev 8r/ Kat TOLavTa Trokka ep.rjxa.vaTo Trpds rd 7rpco- 26 

1 toctovtov A H 3 eiSeirjs D F 5 ra om. D F 6 o{/to> 7 

D F 7 6j] &>s C E t€ F : t€ tjs C : tis A E G H : 8« D 8 ko! 

XpyaQai D F : /cal xPV^So^ T€ C E : KexPV<rQai re H A G : Ka\ xpV°~Q at 
Se Hug 9 Kal ra xpfaaTa del. Schneider 10 fAeye «:al Hertlein : 
Ka\ eheye codd. 14 eai' 8e aaOevfio^cccrtf Sirus to DF crv/j.cpepovTa 

C E 15 iravv D F : iravTas H A G : irdvv irdvTas C E eirt/LLeAov- 

fievovs C E 16 ai>T<£] aSHAG: om. C E koI iaTpovs reDF: 

tous Te iarpovs C A EG H : ko! tovs t€ iaTpovs Hug 17 irpos avTbv 

H A G : irpbs eavTbv D F : eai>T$ C E Te\e?v D F : t€ \eyeiv C A E G H 
ff\ Te D F 18 xP'h°~ i t xa ante yeveaQai D F auTaJiv] auT<p C E 

et D F 19 eOTjcravpiffe D F 20 out^ C A E G H : eavTw D F 

twj/] t^ H A G 21 Oepairevecrdai del. Nikitin 22 eSei] e'5J/cei D F 
23 t&jj'] to?s H A G 

XEN. CYROP. 20 VIII. ii HENO<I>12NT02 

TeveLV irap' ots eftovheTo eavrbv (ptAeirr^ai. cov be irpor)- 
yopeve re dycoras ko.l a6/\a TrpovTcdeL, (piAoriKias ep.-noLeZv 
]3ovX6p.evos irepl tcov koXcov Kal dyadtov epycov, ravra rco 
p.ev Kvpco eiraLVOv irapelx* 1 ' otl e7repe'Aero ottcos acr/cotro 77 
apeTiy tols peVrot dptVrots ol dycoves ovtol Trpbs dAA?/Aous 5 

27 Kal ept8as kol cfjiAortKtas evefiaWov. Trpbs be tovtols cocr- 
irep vopLOV Karerrr?/craro 6 Kvpos, 60-a 8taKpiVecos beoLTO eire 
8ik?/ etre dyco2'tVp.art, tovs beop.evovs SiaKptVeco? ctvvt peyeLV 
rots KpLTals. br)kov ovv 6tl ecTToya^ovTO p.ev ol avraytovL- 
(pp.evoL tl dpc/jdrepot tcov Kpartcrrcoi' Kat rcor p.a\LOTa cp(\cov 10 
KpLTiov 6 be p? v / vlkcov tols piev vlkcoctlv ecp66veL, tovs be p.1) 
eavTov KpCvovras epiVet* 6 8' av vlkcov rco StKaico Trpocre- 

28 7rotetro vlkclv, coVre yapw ovbevl ?/yetro dcpetAeu'. kol ol 
TrpcoreveLV be f3ov\6p.evoL cpiAia irapa Kvpco, cocnrep dAAot 
ev 7ro'Aecrt, Kat ovtol eirLcpdovcos Trpbs d\\.ij\ovs eTx 0V > <2crc?' 15 
01 7rke(oves eKTrobcov ef3ovkovTo 6 erepos tov erepov yevecrdaL 
p.a\\ov 77 crvveTTpa^av av tl dAA?/Aots dyadov. Kat raura 
p.ev 8e5?/Acorat cos ep.i]\ava.To tovs KpaTLcrrovs avrbv pxiWov 
ir&VTas c/nAety ?*/ dAA?/Ao?js. 

III Nvv be ijbr) 8tr/y?/cro'p,ec9a cos t6 trpcoTov e£?/Aacre KOpos 20 
eK tcov (3acrL\e(cov Kat ydp avTijs tijs e<feAdcrecos ?/ crep.v6Tr)S 
■>)p.LV boKel pta tcov Te\vcov elvaL tcov p.epLi]xavr)p.evcov ti)v 
apxyv p?/ evKaTacpp6vr)Tov elvaL. Trpcorov p.ev ovv Trpb ttjs 
e<feAdrrecos eicrKaAeVas 7rpds avrbv tovs rds dp^as eyovras 
Ylepcrcov re Kat tcov aWcov crvp.p.ayo>v bLebcoKev clvtoIs rds 25 
JVI?/otKas crroAds* Kat TOTe irpcoTov YlepcraL Mi]bLKi]v ctto\i]v 
evebvcrav SiaoiSovs re ap.a rdbe ekeyev avrots ort eAacrat 
flov\oLTO ets tcl repeV?/ tcl toIs deols e^?/p?/peVa Kat Ovaai 
2 per' eKeivcov. irdpecrTe ovv, ecpr], eirl tc\s Ovpas KOcrpr/c?eVres 

3 ixkv T(j> HAG g aytvviC6/j.evoi CAEGH n Kpirwv] 

npttTTov H A G 16 ir\4ov(s C A E H 18 iavrhv D F -navTas 

/xaWov DF 21 41; avTr/s DF 22 Soku i)fuv DF 24 aurcii' 

C A E G H : t avrbv D F 25 twc om. C ct F o-v/xfid\wv om. 

CAEGH 27 t65( Hertlein ?\ctev C E 28 0ov\t)o-oiTo D F 

29 *<£??] «</>77 aijptov D : attpiov F KTPOT I1AIAEIA2 H VIII. iii 

rat? aroAat? ravTais rrplv ijKtov dmre'AAetz>, nal KadicrTao-Qe: 
o)? av vp.LV <$>epav\as 6 Ilepa?/? e£ayyetA?7 irap epou* kol 
e7retSdV, ecp?/, eyco r/ycopat, eVeaae iv tij p?7t9eta?/ \(opq. 
r)v 8' apa tlvl boKrj vp.cov ciAA?/ k&Wlov etmt ?"/ co? av vvv 
5 i\avvcop.ev, e7ret8di> ttcl/\lv ikdcop.ev, 8t8aaKe'rco pe* 077?/ ydp 
dv KdAAtaroz; «at aptcrror ?3p«> 8ok?'/ etvai, TavTi] e/caara 
8et Karaar?7aaac9ai. eVet 8e rot? KpaTLcrTots 8te'8coKe rd? 3 
KaAAtara? aroAa?, e£e'cpepe 8?/ Kat dAAa? M?/8tKa? aroAd?, 
7rap.7ro'AAa? ydp TTapecrKevacraTO, ovbev <pet8o'pez'o? owre 

IO TT0p(pVpLb(OV OJjre 6p(pVLVCOV OVT€ (pOLVLKLOCOV 0VTZ KapVKLVCOV 

lp.aTLcov z>eipa? oe roi)Ycoz> ro p.epos eKcicrrco rcoz> r)yep.6vcov 
eKe'Ae?jaez> auroi/? rourot? Kocrpetv roi/? avrcov cptAoi;?, coaTrep, 
ec/»7, eyob Tjpd? Koapco. Kat rt? rcoV irapovrcov e7r?/pero 4 
avTov 2i/ 8e', co K?3pe, e<p?7, 770're Kocrp?/cr?/; 6 8' a77eKptVaro* 

15 Ov ydp zw, ecp?/, 8okco ?jpiy avTos Koapetaaat ?3pd? Koapcoz/; 
dpe'Aet, ecp?/, ?/z> Swcopat vpxis rot/? <pt'Ao?j? e?3 iroLeiv, OTroiav 
av iyjx>v o-ToXrjv Tvy\a,vco, iv TavTri KaAd? cpaz/oupat. ot/rco 
8?j 01 pez/ aTreAaoVre? pera7rep7rdpez'oi rot)? cpiAoi/? kKocrp.ovv 5 
rat? aroAat?. 6 8e Kupo? vop.L(cov ^epavXav rdz/ eK rcoz/ 

20 brjpLOTcov Kal crvveTov elvai Kal <ptAo'KaAoz> Kat et/YaKroz/ Kat 
rou yapL^ecrOaL avT<2 o?jk ap.e\r), 09 7rore Kat 7rept roS 
rtpaaaat tKaorov Kard Ti]v d£taz/ ai/z/et7re, rouroz/ 8?) KaAe'aa? 
at/z/e/3o?jAe?jero avrco 7r<S? ay rot? pez/ ei/Vot? KaAAtara J8etv 
Trototro r?/v e£e'Aaaiz>, rot? 8e 8vapeye'at cpo/3epcorara. e7ret 6 

25 8e vkottovvtolv avTolv ravTa cTvvibo^zv, eKe'Aeuae rw 4>e- 
pavXav e7rtpeA?/{9?/fai O7rco? ciy ovrco yivr\raL avpiov ?/ e^e'Aaat? 

1 KadiffTare HAG 2 e'|ayyeAX?? AH : elayyeAAeiv G 4 eaf 

D F rv»'] Sivvtj H A G 5 4\avv<t3fj.ai H A G : ihavvofjLtv C et D 

ifie D F 6 7jju?v C A G H SoKe? A E G et F 7 Kry\aao-Qai 

C E 12 avTwv C G H et F : eavrwv E 14 <r£' 8' e^rj S> Kvpe 

C E Koo-/xe?s C E i-j av om. D F Tvyx<i''<>> o~to\7)v H A G 

et D Ka\ws A H 21 eauTtp D F Tj/xeKei A H : afj.e\e7v G 

22 kot' a|ia^ D F eiire C E 23 ffvvei3ov\eTO C E ante KaWiffTa 

add. cts D F 25 ffKoirovffi ttt\v aiiTijv C E t aira A : TauTa 

D F : Ta airTa C E G H eSo^ev C E 26 afyiov yevrjTai C E 

^ om. D F 

20* VIII. iii HENO<J>HNTOi: 

cotnrep edo£e KaAcos «x 6 "'* Etp?/Ka 8e', «0);, eyco 7ro2'ra? 
ireideo-daL (tol Trepl r?/s ey r?) e<feAdcret rdcfecos - oVcos 6' ay 
7/0102; irapayyeWovTos trov aKovcorrL, c/?e'pe Aa/3coY, ecp?j, 
Xirco2'as /jiev rouroucri rots rcov bopvcpopcov ?/yepo'cri, Kacras 
8e ro7Jtr8e tovs tyvmriovs rots rco2' 'nrirecov ?/yepo'cri 80'j, /cat 5 

7 rco?; app.u.Tcov rots ?/yepo'rrt2' ak\ovs rovtrbe \LTcovas. 6 p.ev 
8?/ ecpepe Xajicov ol be i)yep.6ves eirel tootei' avrov, e\eyov 
Me'yas 8?j cr?jye, co ^epauAa, oircjVe ye xat ?//at^ rdtfeis a av 
beij ttol€lv. Ov pd At", ecp?j 6 <t>epa»vAas, ov p.6vov ye, cbs 
eoLKev, d\\a Kat trvtTKevotpopijtrco' tjw yow c/bepco rcooe 8i?o 10 
Kacra, rof p.ev crot, roi> 8e dAAco* av peVrot tovtcov Aa/3e 

8 oiTOTepov /3o?JAei. e« rovrou 6?) 6 pei> \ap.j3dvcov tov Katrav 
tov p.ev cpdovov e7reAe'A?/o-ro, evcK/s 8e o-?j?je/3ovAe?jero avrco 
oTTOTepov \ap.(3dvoL' 6 be o-vp.j3ov\evtras av oiroTepos /SeArtW 
etrj Kat elircov "H.V p.ov /carr/yop?/o-?/s' ort alpetriv crot ebcoKa, 15 
ets a5t9ts oray Sta/co^co, erepco ^pijaij p.0L bLaKovco' 6 p.ev 8? v / 
<Pepav\as ovtco 8ta8oi>s ?j erdx0»7 evcK/s e7rep,eAetro rcoi> ets 
r?/i> e£e\acrLV ottcos cos KaAAtcrra eKatna ecfot. 

9 'Hi/wca 8' ?/ vo-T€paCa rJKe, Kadapa p.ev i)v Trdvra irpb 
T]p.epas, o-TotyoL be etcmjKecrai' ev6ev ko.1 evdev tijs obov, 20 
<ocr7rep Kat vvv ert tcrrarrai 1] av /3acrtAei/s pe'AA?/ eAaTjVet/v 
cov evTos oibevl Ho-tlv etcrieVai rcoi» p? v / rertp,?/peVcoir parrrt- 
yotpopoL be Kadeo-Tacrav, ol eiraLov et rts e^oxAotrj. ecrracray 
8e irpcoTov piev tcov bopvcpopcov ets rerpaKtcrx lAtovs ep.irpoo-6ev 

1 «</>?; om. H AG 2 5' otn. H AG 3 crou -rrapayyfWovTos 

D F <rou] 7tou C E aKovo-axrt D F e</>r? x'T'«'''c , '5 M*'' onl - H A G 
4 /coo-ftj Brodaeus : /foAeVaj codd. 5 Toutr5e om. AEGH 

(cptmrovs H A G ante i}ye/j.6o-i add. 5oy D i)ytfi6o-t . . . rots om. 

H A G 5os /col] 5os 5« /col D F 8 o-^s] trv G et D irpoo-Toff^ & 
Cobet: To|«iy o F (ottJtov . . . t^tjj o D) : to rcro CAEGH 

10 o-Kfvotpopijau H AG (peperu DF Svoo H AG II rbv^ twv 
H A G o-oi~\ Tot H A G tov 5t> . . . toutoi»' om. H A G \d/3e 
eodd. 13 o-uvsjQouAtyo-aTo D F 14 6ir6Tepof\ 6ir6Tepov C A G H 
16 fiot XP''! "!) G et D F 17 5ia5(5oi/s G ct F eTrefieAeTo DF 
18 e£et G et D F 19 KaOapct p.ev ^v] Ka0t]pd/.ievot H A G 20 aTtxot 

11 A G eo-T-iiKeo-av C A EGH 21 p.i\\et C ct D F 24 post 
e/xirpoo-Oev add. 5( II A G KTPOT IIAIAEIAS H VHI.iii 

rcov irvk&v ets reTTapas, 8tfr\tAt06 8' eKaTepaidev rcoi» ttvKcov. 
nal ol LTnrels 8e Trdvres irapijaav Kara/3e/3?/Ko're9 airo tQ>v 10 
lttttimv, Kal SteipKoVes rds x € W a $ ^ ta T ^ y <°,vbvcov, coairep 
koX vvv ert bLeipovaLV, orav opa /3acrtAev?. earaaav 8e 
5 Ilepcrat per eK 8e£tds, ot 8e aAAot crrjppaxot e<f dptcrrepds 
r^s 68ov, /cal rd dpp.aTa coaavTcos rd r/ptcrea eKarepcodev. 
eirel 8' dveTrerdi^u^ro at roS /3acrtAeiou TrvAat, TrpcoTov p.ev n 
ijyovTo rto Att Tavpot TrdyKaAot ets Terrapas Kal ols tcov 
aWcov decov ol p.dyoL e^riyovvTO' ttoXv yap oXovtol YlepaaL 

io xpijvaL tols irepl tovs 6eovs pdAAov Te)(VLTaLS xpT)o~6aL 1] 
irept rdAAa. /xerd 8e roi)s j3ovs Xttttol ijyovro 6vp.a rco 12 
'HAtco- /xerd 8e rovrovs e£r\yeTO dpp.a kevKov xpvaoQvyov 
earep.p.evov Atds tepoV perd 8e rouro 'HAtov dpp.a kevKOV, 
Kal tovto kcTTc-p.p.ivov coairep ro Trpoadev perd 8e rovro dAAo 

15 TpiTov dpp.a ecfr/yero, cpotviKtcrt KaTa7reTTTap.evoL 01 lttttoi, Kat 
77up OTTLadev avrov eV ecrxdpa? /xeydAr/s' dvbpes etVovro 
cpepovres. eirl 8e ro?Jrots ?/8?/ avro? ck rcov irvkcov TTpov- 13 
cpaivcTO 6 Kvpos ecp' dpp.aros 6p6i)V eyu> v r?/v TLapav Kal 
\LTcova iroocpvpovv p.eaokevKOv (dAAcp 8' ovk efecrrt /xecrd- 

20 AevKor exet^), koi Trept rot? aKekeaiv dva£vpibas vayLVo- 
/3ac/>ets, Kat Kaycuw okoiropcpvpov. elye 8e Kat Std8r/pa 7rept 
rr) TLapq.' kol ol avyyevels 8e avrou rd avrd rovro ai)p.eLOV 
etxov, Kat vvV rd avrd rovro exoucrt. rds Se \elpas ecfco rcoy 14 
Xetpt8cov etxe. Trapcox^' 7 " 8e avrco rjvioyos p.eyas p.ev, /xetcov 

25 8' eKeiVou etre Kat rco dvrt etre Kat o7rcocrovv p.eiC,cov 8' ecpdvr) 
TTokv Kijpo?. t'8oVres 8e 7rdvres TTpocreKVvrjcrav, etre kcu dp^at 
rtres KeKe\evcrp.evoL etre Kat eKirkayevTes rf/ TrapacrKevfj Kat 
rco ddcfat p.eyav re Kat Kakbv cpavijvaL tov Kvpov. TrpocrOev 

2 /coi om. D F 3 SietpKores D : dn^pKores cet. 4 Stalpovfftv C E : 
Sieipovo-tv H A G et F 6 post dpfiaTa add. 5e DF 8 riyovvro 

C E oTs] to?s H A G twc Saa.w»'] Sa.Aois D F g ttoAu] noAAol 

HAG 11 ^aroDF 13 toOto E et DF : To'8e CG : rb AH 

TjAtov om. HAG 14 rpiTov &\\o C E 17 Toirrotr] tozs 

HAG 18 opdriv t D 20 fivo-o-tvolia<pus AH : Kvo-o-tvo^a<pt1s G 

22 post outo add. 8rj H cor. AG : 8e H pr. 25 ttpatvtTo F VIII. iii SEN04>£NT02 

15 8e llefHTcov ovbds Kvpov TrpoaeKvvei, e7rei 8e irporjeL to tov 
Kvpov appa, TTpoi]yovvTO p.ev oi TerpaKLO-^LkLOi bopvcpopoi, 
TrapeCirovTo 8e 01 8tcr)(iAioi €KaTepo>6ev tov dp/uaTos* ec/jet- 
ttovto be. 01 Trept avrbv o~Kt]TTTOvyoi ecp' t7r7rcoj> KeKoa-p.rjp.ivoi 

16 o-vv tois 7raA.Tots dpc/n tovs TpiaKocriovs. 01 8' av tco 5 

Kvf>0> Tp€(p6p.€V0L LTTTTOL TTapi']yOVTO \pvao^d\LVOL, paj3bo>TOLS 

ipaTtots KaTaTTeTTTap.evoL, ap.(pL tovs bLaKoaiovs' eirl 8e tov- 

TOLS 5tO-^tAtOt £vQ-TO(p6pOL' €Tt\ 5e TOVTOLS t7T7retS Ol 7Tf)0)T0L 

yf.vop.evoL p.vpLOL, ets eKarbv -iravTayjf TeTaypeVot* ?/yetTo 8' 

17 avT&v Xpvaavras' eirl 8e toutois /uvptot dAAot riepcrcoy 10 
t7r7reis TtTayp.evoL o>aai>To>s, ?/yetTO 8' avT&v 'TaTaairas' eirl 
8e toutois aAAot p.vpLOL o>aavTo>s, ijyelro 8' avTo>v Aarap.as' 

18 e7rt 8e toutois dAAot, 7/yeiro 8' avT<2v Fabaras' eirl 8e tou- 
tois M?/8oi t7T7rets, eVt 8e toutois 'AppeVtoi, peTa 8e toutous 
'TpKunoi, /ueTa 8e Toirrovs Ka8o7Jaiot, e7rt 8e To??Tots SaKar 15 
peTa 8e tovs iTnreas app.aTa eirl T€TT<xpo>v T€Tayp.eva, ?/yetTO 

8' avTiov ' ApTafiaTas I7e'pcn/s. 

19 Fl opeJJopeVou 8e avTov 7rdp,7roAAot av6po>iroL TrapeLTTOvro 
e£co tcojj ar\p.eio>v, beop.evoL Kupou dAAos dAAr/s 7rpd£ecos. 
Trep.\j/as ovv Trpbs avTovs to>v o-ki)tttov\o)V TLvas, o\ TrapeL- 20 
ttovto avT(o Tpets eKarepoodev tov ttpp.aTos avrov tovtov ivena 
tov 8tayye'AAetr, €Ke\evaev et7reu> aiVots, et tis ti avrov 
8e'oiTo, 8t8dcrKeii' to>v iinrapyo>v tlvol 6 tl tls ]3ov\olto, €K€l- 
vovs 8' ecp?? 7rpos avrbv epelv. oi p.ev 8?/ aTrtoWes ev6bs 
KaTa tovs iiriTeas eiropevovTO ko.1 efiovkevovTo tlvl eKaaTOS 25 

20 irpoaloL. b\ Kvpos ovs efiovkeTo pdAicrTa depaTTevecrOaL 

tG>V (plhOiV VTTO TO>V aV0pO>TTO>V, TOVTOVS TT€pTTO>V TLVCl TTpOS 

I ^ttsiStj 8« D F : 4-rreiSr] G H pr. 3 l<pe'nrovTo . . . rptaKoalovs om. 

II A G 5 06 t<£] avTip G H et D F 9 iravTaxyi els 6kotov D F 

12 axrauTcos] rerayfj.evot iicavTws D : a«roi>T£os T€Tayfj.tvot F ^-yerTo . . . 
6l\Aoi om. H AG 13 aX\oi] scilicct fxvptot : et lioc vcl too-ovtoi 

add. Hertlcin 8' 4ir' axnuv HAG 14 fxtTa . . . vpKaviot om. 

HAG 15 iv\ S« toutois o-oKoi om. C A EG H 17 dpTa/3aT7j$ 

codd. 23 i7T7rapx a "' C E : u7ra'/)X'«'»' cct - 2 5 i@ov\ovTO C E 

26 twv <pi\wv OepairfveaOat C E KTPOT nAIAEIAS H VHI.iii 

avrbv eKaAei Ka0' eva eKacrTov Kal ekeyev avrols ovtojs' "Vlv 
rts ?3juds btbdo-Kt) tl tovtojv t5>v Trape7rop.evo>v, 6s pCev av 
p.t]bev boKjj vp.lv keyeLV, p? v / Trpocre\eTe avT& tov vovv 6s 5' 
av biKaC(ov belcrOaL 8o/c?J, etcrayye'AAere npbs ep.e, Xva KOivr} 
5 (3ovkev6p.evoL 8ta7rpdrra>p.ei> aijrois. ot pe?J St) dAAot, e7ret 21 
KakecreLev, d?jd Kpdros eAawoTJres vtttJkovov, crvvav£ovTes ti)v 
ap\r}v tw Kvpco Kat evbeLKVvp.evoL otl crcpobpa TreLQoLVTO' 
AaXcpepvqs be rts ?/i> croAoiKorepos dv6po>7ros ra> rpoVa), bs 
aiero, et p,?/ ra^v viraKovoL, ekevdepcoTepos du cpaLvecrOaL. 

10 aicr66p.evos ovv 6 KCpos rouro, 7rptz> irpocrekdetv ambv koX 22 
bLakeyOrjvaL avr<2 viroTrep.\lras tlvcl tG>v aKr}Trrov)^u>v elireiv 
eKekevcre 7rp6s avrbv otl ovbev ert 8e'otro f Kat r6 koLirbv ovk 
eKaAet. cos 8' 6 vaTepov Kkrjdels ovtov irpoTepos avr<2 irpocrr]- 23 
kacrev, 6 KCpos Kat t7r7roz> avrQ> eScoKe tS>v Trapeirop.evtov Kal 

15 eKe'Ae?jcre r<3i' crK?/7rro?j)(cor tlvcl crvvairayaytLV avrS> ottol 
KeAe?jcrete. rots be IbovcrLV evTLp.6v tl tovto ebo£ev elvai, 
Kal Trokv irkeCoves eK tovtov avrbv edepdirevov dvdpanroov. 

'E7ret be dcpLKOVTO irpbs tcl repeV?/, edvcrav tS> Att Kat 24 
i>>koKavTr)crav tovs ravpovs' eTreura t<2 'HAta? Kat coAoKav- 

20 rr/cray roi/s t7r7rous - e7retra T?/ crcpd£avTes cos e<f?/y?/craz>ro ol 
pdyot eiroir]crav' eVeira 8e r\pu>crL tols SvpCav e^ovaL. p.era 2 5 
8e rai)ra KaAoC dVros rou yjapCov e8ei£e repp.a cos e7rt irevre 
crrabCojv [xoopCov], ml elire Kara c/wAa d/ja Kpdros evTavda 
dcpelvaL tqvs Xttttovs. crvv piev ovv rots nepcrats avrbs ykacre 

25 Kat ei^tKa 7roA?J• pctAtcrra yap epepeA?/Ket avrai tTTTrtK^/s* 

1 avrb^ codd. eVa om. C E ovtws om. H A G 3 80/cj) yUijSei/ 
C E 5 Siairpd.TToifj.ev C E H 8 SotiVtjs D : SaTivis F toi> 

TpSirov D F 9 /*rj om. D F viraKovoi av D : inraKovoiev F 

13 a>s S' 6] 6 Se D F ante irpoo-!)Aa<rev add. v-ny\Kovae CAEGH 

14 6 Kvpos Kal] Ka\ 6 Kvpos DF 15 avvairdyeiv CE Ziroi Dind. ; 
'6ttov HAG et DF: oinj CE 17 7roAu -nXeioves eis tovto D: 
iroAi/ ^ 7rAe('o^6s tovtov F avdpwiroi H pr. et D F 19 uAoKav- 
Twaav bis C A E G H «al om. C E 20 elrj-yov^To D F 
23 x w P l0V suspectum Schneidero </)CAa DF: (pvAas HAG: <pv- 
Aa/cas C E 24 acpievai D F 25 iroKv' /uaAtCTa ^ap D F : ttoAi/ 
/uaA/o-Ta ^ap H V A G : iro\v yap naAio^Ta V cor. : ttoAi/ ^ap «T( (eT(/ua E) 
yuaA(0"Ta C E (7rir(/c7)s^ 'l-rnrov H A G VIII. iii SEN04&NT02 

M?j8coi> 8e \\pTaj3a£os evUa' Kvpos yap avrco rbv lttttov 
e8e8coKer 'Svpcov 8e tG>v diroardvTcov Fa8dras' 'AppeznW 
8e Ttypdmjs- 'TpKavicov 8e 6 utds tov lirnapyov ^aKcov 8e 
i8tcor?/s cirijp aTiiknrev dpa rco lttttco tovs aAAous lttttovs 

26 iyyvs rcp Tjpuret tov bpop.ov. evda 8?/ Ae'yerat Kvpos 5 
ipiadaL rdi> veaviaKov et Secfatr' di/ /3acriAeiai/ olvtI tov 
'lttttov. tov 8' airoKpLvaaOaL otl Baa-tAeiai> pei> ov/c di> 
8e<fdip,?ji>, \dpLV 8e di>8pt dya^ui KaradiadaL 8e<faip.?/v dv. 

27 /cat 6 KCpos et7re - Kat p? v /y eyco Setcfai 0-01 6VAco tvOa kclv 
Plvlov /3dA?/s, oiiK dv dpdprots dvbpbs dyadov. ndrrcos tolvvv, 10 
6 2d/cas e(p?/, 8ei£oV pot* cos /3aAco ye radrrj tt/ /3coAco, ec/>?/ 

28 d^eAdperos. Kat d p.\v KiSpos beLKwaiv avrco brrov rjaav 
TrAetcrrot tcov cpikcov 6 8e KaTap.vcov i'?jrrt r?/ /3coAco /cai 
TraptXavvovTos 4>epavAa ruyxd^ei* em^e ydp 6 <t>epa?JAas 
irapayyiWcov tl ra/cros ?rapd ro{5 Kvpov /3A?/(9eis 8e od8e 15 

29 perecrrpdc/)?}, dAA' coxero ec/)' oTrep erdx6V dvajSXtyas 8e 
d 2£d/cas epcora riVos ervx^v. Ov p.a tov At", e<p?/, ov8ei>ds 
rcoi/ trapovTcov. 'AAA' ov pivTOL, ec/)?/ 6 veaviaKOs, tcov ye 
a7roVrcoy. Nat pd At", ec/)?j 6 Ki/pos, cnjye eKetVou tov 
irapd Ta dpp.ara raxy iXavvovros rbv lttttov. Kat ttcos, e<p?/, 20 

30 o?38e p.eracrrpe'0erai; Kat d KCpos !</)?/• Maii/o'/xei>os ydp rts 
earti/, cbs eot/cer. dKO?Jcras veaviaKos <*>X €ro aKexjropevos 
rts et?j* /cat edptcrKet rdi/ dPepadAaz/ yrjs re KaraTrAecoi/ rd 
yeVetoz/ ml atparos* eppi??/ ydp avrco <?k r?js ptrds /3A??6Yz-'ri. 

31 eTret 8e TrpocrijKOev, ijpeTo avTov et /3A?/t9et'?j. d 8e aTTZKpLvaTO' 25 

12s dpas. At'8copt tolvvv ctol, ec/)?/, roCrov rdi' tTTTroz/. d 8' 
(WjpeTO- 'Avtltov; ck rodrou 8?j 8t?jyetro d 2aKas rd Trpdypa, 

1 apTafidriji C A EG II 2 t<£j> airoaTavTui' TaSoTay Madvig : 

tcSv TravToiv yaSaTas DF: 6 wpoaTaTwv C A E G H 3 prinium 5£ 

uiil. C E 4 airfKtiirfv C A E G 1 1 9 cot Serfat D F 10 /jlvuiv] 

ica/x/Avoov DF 11 post t<pi) add. dftAoyuej/os CA EG H toutij om. 

HAG e>ijora.CAEGH 12 d^«Aa.v C A E GH 15 toktosI 
TaKTi/co»/ DF: TfTay/xtvov CE Trapd] u7ro DF too 0111. DF 

17 erox* « H A G post t(pr] add. «Cpos D F 21 ooSe] ouHAG 

-•2 d«ooo-as St D 24 ippva A et F : topei CE 27 ante 

«« add. Kai C E tootou] too H AG otj om. C E KTPOT riAIAEIAS H VIII. iii 

kou reAos elirt' Kat oljxai ye ovx i)p.apTi]KevaL avbpbs ayadov. 
Kal 6 <l>€pav\aseLTT€V 'AAAd 7rAovcricoTe'pcp p.kv av, et ecrco- 3 2 
(ppoveis, r) euot Zbioovs' vvv 8e Kayco 8e'£ouat. e7re?JXowcu 
8e, ecp?/, rois tfeots, oir/ep ue eTroC-qcrav (3\i]dfjvat virb o~ov, 
5 8o?5Vai uot TToifjcraL p?j /^,eTajue'Aety crot rrjs ip-rjs 8copeds. Kat 
i>w ueV, e(pr], airika, avafias e7rt rbv eudzv lttttov avQis 8' 
eyco irapicrop.aL 7rpds cre'. ot p.ev br) oiVco bir]Wa.£avTO. 
KabovcrLcov 8e eVtKa 'PatKy?/?. dc/Jtet 8e Kat Ta app.aTa Kad' 33 
tKao-Tov Tots 8e vlkG>ctl ttclo-lv ibCbov fiovs Te, O7rco9 dz> 

io t3?Jcraz>Tej earicpz>TO, Kai eKTxcopaTa. toz> uer ovy /3ow e'Aa/3e 
Kat atVds to VLK.r]Tr)pLov tG>v 8' iKTTcop.aTOiv to avToS ue'pos 
4>epai>Aa ebcoKev, otl koAcos e'8o£ez> avTtp t?/^ ^k tou /3atn- 
Aetou eAacrtz/ 8taTa£dt. oiVco 8?/ ToVe ?J7rd Ki>pot> KaTacrra- 34 
0eura ?) /3acrtAe'cos eAacrts otVcos eVi Kat i»i;y 8taue'z>et, 7rA?/z> 

15 Ta tepd cLTTtcrTLV, orav p.r) dvrj. cos 8e TatVa Te'Aos etxez>, 
acpLKVovvTaL ttclKlv ets t? v /z> ttoXlv, kcll ecrK?/z>?/craz>, ols piev 
ibodrjcrav otKtat, kot' otKtas, ots 8e u?/, ez> Ta£et. 

KaAeVas 8e Kat 6 ^epavAas tov SciKav tov bovra rbv 35 
t7T7roi> e£e'z>t(fe, Kat TaAAd Te Trapelyev eK7rAeco, Kat eVet 

20 eSe8ei7rz>?/Kecraz>, Ta eK7rcouaTa a?3rcp d eAa/3e 7rapd K?jpoi> 
ip.TTLp.TTX.as TrpovTTLve Kat eScopeiVo. Kat 6 2aKas dptoz> 7roAA? s /z> 36 
pey Kat Kakr]V orpcouz>?/z>, ttoK\.i]v 8e Kat Kakr)v KaTacrKtvrjv, 
Kal otKeVas 8e 7toAAo?js, Et7re' pot, ec/j?/, co «J^epavAa, ?) Kat 
otKOt tcozj 7rAoucrtcoz; i]crda; Kal 6 4>epa?JAas et7re* Ilotcoy 37 

2 6 om. D F 4 £<£??] iracri D F 6 d7r€Aa<roj/ D rbj/] T<if5€ 

rbv D F 7 of] ovroi D F 8 paSivris C A E G H : {>a.QiviKt\s D : 

padirts F : corr. Dind. 9 v*vikt\k6o~i C E nao-iv iSiSov^ nrao-i D F 

&»/ om. D F 11 avrov H A G : avrb C E : eavTov D F 12 auT<p] 

auTou H AG 13 SiaTa-yeDaai H pr., ut vid. (£ in ras. plur. litt.) et 

D F ovtoi S?) 7] TOTe inrb Kvpov KaTao-TaQeiffa eAaffts ovtco tVt Kal vvv 

SiafjLevet r\ fiacriAeoos eAacris A H : outoi Sfy f] ToVe i;7rb Kvpov KaTao~Tadeio-a 
tAao-LS ceteris om. G : ovtui St? ■>] tots virb Kvpov Karao-Ta6e7o-a eA.ao*jy 
ovtoos €Ti Kal ejs i/.Le Staju.4vei C E : ovtlo 5}] tot€ virb Kvpov KaTaffTaQetaa 
7] eKaffis eTL KaX vvv ovtoi {ovtws F) Sia/xevei D F : corr. Hug 15 post 

6iir) add. 6 fiaffLAevs C E 16 ej'j ttjj/ 7ro'Aij' om. H A G effKTjvaxrav 

D F 19 T€ om. E et D 21 iKTrtfiirAas C A G H : ifiirnrAas 

D F 23 7)] ej C E et D VIII. iii EEN0(I>&NT02 

7rAotjcricoi>; tcov piev ovv <racp<os airoyjeLpoflL^oTcov. epe ydp 
tol 6 TtaTijp ti]v piev t<ov Trathcov naibeiav yXicr^pcos avTos 
epya(6pevos nal Tpecpcov etraibevev eirel be peLpaKLov eye- 
voprjv, ov bvvdp.evos rpecpeLV apyov, els aypbv dirayaycov 

38 eKeXevcrev epyd^ecrOaL. evda 0?/ eyco dvreTpecpov eKelvov, 5 
kcos eij), avTos aKaTTTcov koX cnreipcov k<xl paXa p.LKpbv yijbLOV, 
oi p.<-VTOL TTovqpov ye, dXXd irdvTcov 5t/cato'raroi>' 6 tl yap 
Ad/3ot cnreppa, KaX<os Kal bLKaicos aTrebibov ai/To re Kal tokov 
ovbev tl ttoXvv rjbi) be ttotc vtto yevvaLOTr)Tos koX 0t7rAdcria 
direbcoKev <ov eXaf3ev. oIkol p.ev ovv eycoye ovtcos e(cov vvv 10 

39 be Tavra irdvTa a opas Kvpos p-ol ebcoKe. kcx\ 6 2a/cas elirev 
9 I2 /xa/cdpte <tv tcl Te dXXa /cat avrb tovto otl <\k tt€vi)tos 
ttXovctlos yeyevr\aaL' ttoXv yap oto/xat <re /cat 8td tovto ijbiov 

40 TrXovTelv otl TT€Lvr]<ras \piipa.Tcov eirXovTricTas. /cai 6 4>e- 
pavXas etirev V H yap ovtcos, 00 2d/ca, viroXapjidveLS <os eyco 15 
vvv toctovtco ijbLOV £co ocrco irXeico /ce'/cr7//xat; ovk dlcrda, e<pr], 
otl ecrQico p.ev kcll t/lvco kcxl KaBevbcn ovb^ OTLOVV VVV ijbLOV 7/ 
tot€ 6t€ TTevrfs r)v 6tl be Tavra iroXXa ecrrt, to<tovtov 
Kepbaivco, irXeico p.ev cpvXdrreLV bel, irXeico be clXXols 8ta- 

41 vep.€LV, irXeLovcov be eiTLp.eXovp.evov irpdypaTa eyeLV. vvv yap 20 
bi] e/xe iroXXol pev ot/cerat crtroy airoucri, 7roAAot be melv, 
7roAAot be lp.dTLa' ol be iarpcov beovraL' 7//cet be tls rj t<ov 
TrpojiaT<ov XeXvKcopeva cpepcov 1) t<ov fio<ov KaTaK€Kpi]pv L<rp.eva 

7/ voaov cpdcrKcov epireTTTcoKevaL rots kti']V€ctlv cocrre p.0L boKco, 
ecpr) 6 <l>€pavXas, vvv 5ta r6 7roAAa exetf 7rAetco Ai)7retcr^at 7/ 25 

42 TTpocrOev 8ta t6 dXiya e^eiv. Kal 6 2d/cas, 'AAAa val pa At', 
ec/>77, oTav <r<oa 7), ttoXXcl opcov 7roAAa7rAacrta epov evcppaivr). 

I i.iroxftpo0t6Tuv C et F 3 tyiyv6fj.7)v H A G 4 airayaywv 

eh ayphv C E 7 post yap add. av C A E G H 8 Ao/3j? C E 

10 oiv~\ 5r; D F : om. CE ovtws t-yco-ye HAG 14 ircir\oi>Tr]Kas 

codd. : corr. Hcrtlcin 15 post o-dxa add. ovtws Vat. 73, ovtus H A G 

16 IVaHAG irXtiova D F 17 ^wv vvv D F 18 nJTeom. DF 
iroWa TavTa DF 20 ir\ti6v<iiv] irXuova H AG 4irt/u.t\6fj.tvov F 

21 5tj] 5f C E ttoAAoI 5e ttk7v om. H A G 24 Sxtt tfxoiyt 

D F 25 Sia to vvv C E 26 post craKas add. e/7re^ D F KTPOY riAIAElAS H VHI.iii 

Kal 6 t&epavkas etirev Ovtoi, d> SaKa, ovtoos r)bv ecrrt to 
e\eLv xP 1 Ji J - aTa ® s avtapbv to cnro(3aX.\eiv. yvcoo-i] 8' 6'rt 
eycb a.\r\6r\ Ae'yco* rcoi - pei" ydp ttXovtovvtcov ovbels dvayKa- 
^erat v0' r)bovr)s dypvirve.Tv, to>v 8e dirofia\k6vTu>v tl otyet 
5 ovbeva bvvdp.evov Kadevbe.LV vtto Xv7rr)s. Md At", etprj 6 43 
2d/cas, ov8e ye rcoi> \apL/3av6vToov tl vvcrTa£ovTa ovbeva av 
IboLS vcpi' r)bovr)s. 'AA??0?/, ecpt], Ae'yets* et ydp tol to eye.LV 44 
01/rcoy &cr~ep r6 \ap.(3dv€LV r)bv rjv, ttoXv av 8te'c/Jepoz/ evbaL- 
pLovCq ol ttKovctlol tg>v TTevrJTOiv. Kal avayKi] be rot Icttlv, 

10 *(pri, d> — dxa, tov ~o\\a eyovTa —okkd Kal bairavav koX eis 
6eovs Kal eis cpiXovs kol eis £evovs' 6'crrts ovv iaryvpcas 
Xprjpt.ao-LV rjberaL, ev Xo~6l tovtov Kal ba~avu>vra icryypais 
dvLacrdaL. (Nat) pd At', ecpj/ 6 2d/ca?, dAA' ovk eyco tov- 45 
T(av eipt, dAAd /cat evbaLpLovCav tovto vop.i(xo to ~oXkd 

15 eyovTa iroXka koX ba~avav. Tt ovv, ecpt], irpos tSjv 6e(av, 46 
6 ^epavAas, oi)(t cr/jye avTLKa pdAa evbaip.u>v eyevov /cat 
epe evbaip.ova e~oir]cras ; \a(3d>v ydp, ec/br/, raOra Trdz/ra 
k£ktt]o~o, koX XP<S o7rcos /3ot/Aet a^rots - epe 8e p.r)bev dAAo ?/ 
a>~~ep £evov rpecpe, Kal ert evreAeVrepoi- 7/ £evov dp/cecret 

20 ydp pot rt ay *at cri/ ex??? rovrcoy p.ereyeLV. ITat^ei?, 47 
ec/jjj 6 2d/ca?. /cat 6 ^epa/JAas dpdcras ei7rei' r) p.r]v cnrovbr] 
kiye.LV. /cai dAAa ye crot, £> 2d/ca, 7rpocr8ia7rpd£opai 7rapd 
Kupot/, p?/re dvpas rd? Kvpou 6epaireveLV p.t]Te ~TpaT€V€~6aL' 
dAAd cri) pey ttXovtwv olkol peVe* eyco 8e rai3ra 7rot7/crco Kat 

25 ijTrep cro?3 koX xnrep ip.ov- /cat edy rt dyadov 7rpocrAap/3di"co 
8td ri)y Kvpov 6e.pa~t.Lav r) Kal d~6 crrpareta? rtx"d?, otcrco 
Trpds cre', tva ert irXeiovcov dpyr]S' p.6vov, ecpi], epe d7ro'Aucroy 
TavTi]S ttjs eTrtpeAeta?* rjv yap eyco ayok-rjv dyu> diro tovtojv, 

I ovtws om. H A G 2 d>j] wanep D F cbro/SaAerc D F 

3 eya> om. D F /xev om. C E et D F 4 airo^aKovTuv C V cor. 

o^tj H pr. et F pr. 6 oi/Seye] ov$4 n H A G : oo5' «tj C E ri om. 
DF &v om. CE 10 post. nal om. CE 13 val add. 

Hertlein 16 «i5aitioi/£)/CAEGH 18 post xpw add. tc 

H A G oVa>s] o5o-7rep D F 24 ^uef ets D F 25 tfxavTov D F 

ciVDF VIII. iii EEN0<I>ftNT02 

48 epoi re' cre ohfxaL Trokka kcu Kvpio xPV (r, 'l x0V ^ecrOaL. 
tovtcov ovtoj pi]0evToov Tavra o~vve0ei'TO kol ravra eiroiovv. 
Kal 6 p.ev 7/yeiro evhaip.oov yeyevijcrOaL, 6'rt Trokk&v y)px* 
Xpi]P-dToov 6 8' av (vo/XL^e p.aKapLooTaTos etrat, 6'rt 
eiriTponov e£ot o-xokifv irapex 01 ' 70 - irpaTTeLV 6 n av avrco 5 

yov ?/. 

49 9 Hi/ 8e tov <l>epavka 6 Tpoiros cpiAeVaipds re Kai Oepa- 
ireveLv oihev ?/8v avTto ovtoos eSoKet etrat o?38' iocpekLp.ov cos 
d?J0pco7ro7JS. Kat yap /3e'Artcrroy 7rdi'rco7J 7wf (ooo)v vyeiro 
avOpooTTOv elvaL Kat evxcipLcrTOTaTov, otl ecopa rot/s re eTratrou- 10 
p.evovs vtto tlvos dvTeiraLVodvTas tovtovs irpoOvp.oos rots re 
Xapt^bpeVotS' ireLpoop.evovs avTLxapi(to-OaL, ko.1 ovs yvolev 
evvoLK&s exovras, tovtols clvt ev voovvras, Kal ovs eihelev 
cpLkovvras aiiTovs, tovtovs p.Lcrelv otj hvvap.evovs, kol yoveas 
8e 770X1» p.dkkov dvTL0epaireveLV irdvTcov tG>v (ulov eOekovras 15 
Kat (oovTas Kat reAeTjrj/crayras* rd 8' aAAa Trdjjra (toa kcll 
dxapLo-TOTepa kcl\ dyvcop.ovecrTepa dvOpooiroov eyiyvoocrKev 

50 etVat. oiVco 8?/ 6 re <I>epa?jAa5 virepi]heTo 6'rt ecfeVotro aiVco 
dirakkayevTL rfjs tcov dkkoov KTi]p.aToov eirLp.ekeias dpc/n rovs 
cpikovs ex eLV > ° re SaKas 6'rt ep.ekke irokka excov 7roAAots 20 
Xpi]crecrOai. ec/jtAei 8e 6 pey 2aKas rcV <I>epa?jAa7J, ort 
irpocrecpepe rt det* 6 Se ro7J 2aKay, 6'rt irapakap.j3dveLV Trdvra 
yOeke Kat det irkeLovoov eiTLp.ekovp.evos ovhev pjdkkov avrco 
acrxoAtay irapetx*- Ka ' °cVot peTJ 6?/ otjVco S^yoTJ. 

IV 0dcra? 8e Kat 6 KTjpos 7JiK?/r?/pia ecrrtcoi' eKaAecre rco?' cpikoov 25 
o't paAtcrr' avrou av^eLv re {3ovkop.evoL cpavepol r]crav nal 
TLp.5iVTes evvoLKooTaTa. crvveKdkecre he avrols Kat 'Aprd/3a(foi' 
roy M7/80V Kat Ttypdy7/y ror 'App.eviov kul tov 'TpmvLov 

3 fv5atfj.i'>vwf H : euSai/io^aiv A : evhaifxoviav G 5 irapf^ovra D F 

6 rfijCAEGH 7 tci depawtveiv D F 16 «al f&jj/Tas om. 

II AG tert. nal om. DF 17 ayvwfioveo-Ttpa Kalaxapiar^Ttpa DF 

20 ante <pi\ovs add. &\\ovs DF 22 TeTrdyTaD 23 ael] 5?) DF 

tTTtnt^n/xtvovs D F 24 o5toi] aiiToJ H A G 8i) OIT7. D F 25 ical d 

xvpos II AG et F: «al 6 Kvpos Ka\ C E : 6 Kvpos ical D 26 adToc toDtoc 
C E a?€ii/ CE 28 post fiTJbov add. «al rtypdvriv tIv p.i)Sov II AG KTPOT nAlAEIAS H VIII. iv 

tinrapyov /cat Ycofipvav. Yahdras he t&v ctki]tttov\cov r)pyev 2 
avT£>, Kal i) (KeTvos hL€K6crp.r]crev i) izacra evhov 8tatra /cat9et- 
orrj/cef Kal SiroTe p.ev crvvhenrvoUv TLves, ovh' e/cd#t£e Yahdras, 
dAA' eTre/xeAeiro" oiroTe oe avrot elev, Kal crvveheirrveL' rjhero 
5 ydp avTto crvvcov avri he tovtcov ttoWols Kal p.eyd\oLS 
ertjudro vtto tov Kvpev, 8td 8e Kvpov Kal vtt' dWcov. ws 8' 3 

i]\0OV OL K\l]0€VT€S €1TL TO hellTVOV, OV^ OTTOV €TV)(€V €KaCTTOV 

€Ka0L^ev, dAA' bv p.ev judAtcrra erip.a, irapd ri]v apLCTTepdv 
X^tpa, <<>? ev€TTLj3ov\€VTOT€pas Tavrrjs ovcrr]s r) rijs 8e£td?, 

10 tov he hevrepov rrapd ri]v he^Lav, rbv he rpirov irdkLV irapd 
Ti]v dpLcxTepdv, tov he Teraprov irapd tijv be£idv Kal r)v 
TrXeoves coctlv, cocravTcos. cra<pr]vi£ecr0aL 8e cos e/cacrrof erip.a 4 
(8td) tovto e8d/cet avrco ayadbv etvaL, otl ottov piev olovraL 
avdptoiTOL tov KpaTLo-TtvovTa p.i]T€ Ki]pvy6r]CT€cr6aL p.i]T€ a0\a 

15 A.r]\j/€cr0aL, hrjkoi elcrLV evravda ov cptAoiu/ccos" Trpbs d\\i]\ovs 
e\ovTes' ottov he judAtcrra irXeoveKTtov 6 Kpdrtcrros (paiverai, 
evravda irpo6vp.oTaTa cpavepoi elcrLV dycom£djuez>ot 7rdyre?. 
/cat 6 Kvpos he ovtcos ecracpi^vL^e p.ev tovs KparLcrTevovTas 5 
7rap' eavrco, evdi/s dp£dp.evos e£ ebpas Kal irapaaTacrecos. ov 

20 p.evTOL aOdvarov ti]v Ta\0elcrav ehpav KarecrTijcTaTo, aWa 
vop.ip.ov €TTOLi]CTaTO koX dya0ols epyoLS TTpo/3i]vaL els ri]v 
TLp.LcoT€pav ehpav, /cat et rts pahLovpyoii], dva\copi]CTaL els 
ri]v aTLp.OTepav. tov he irpcoTevovTa ev ehpa r)cryyv€TO p.i] 
ov 7rAetcrra /cat dyadd eyovra irap' avrov cpaivecrdaL. Kal 

25 ravra he errl Kvpov yevop.eva ovtcos eTL /cat vvv hLap.evovra 
alcr0av6p,€0a. 

I Sirapxov C A E G H 2 j}~] '6-rrr, C E 3 ovV'] ovk C E 

4 ante avrol add. /irj H cor. A G 5 ^vvtliv H A G post /j.eyd\ois 

add. Sdpois D F 6 irerl/xtjTo D F 7 '6irov D F : '6iroi H A G : 

'6irri C E 8 fi.lv om. C E 9 iirifiovAevTOTfpas C E G et D 

avrrjs DF 12 wXeioves D 13 Sia add. Dind. Sri om. 

H A G post '6-kov add. Zn C A E G H 14 &v6pooiroi CEetDF: 

01 6.vdpa>iToi HAG 17 irpo6vtx6raTa] (ppovi/xdrara CAEGH 

eiVJ irdvres aywvi(6fj.evoi DF 18 5e] fj.ev Sr, D : Stj F 22 Tifu.tw- 

rdr-ov C A E G H tis] rt H A G 23 iv eSpa] eSpats D F 24 ov 

om. C A E G H pri us xa\ om. D F eavrov C E 25 iir\~] virb DF VIII. iv EENOPJ2NTOS 

6 'E7ret be ebeiirvovv, e8d/cei tu> Tarfipvq rb p.ev 7roAAd 
e/caora etrai ovbev tl davpaarbv irap dvbpl ttoXXoov ap^ovTr 
to be tov Kvpov ovTui peydXa TrpaTTovTa, et rt r)bv 8d£ete 
Aa/3eu;, p.i]bev tovtcdv p.6vov KaTabairavdv, dAA' epyov e\eLV 
avTov ebop.evov tovtov KOLVoovelv tovs trapovTas, TroX.Xa.Kis 5 
be /cat t5>v airovTtov (piXojv eaTLV ols ecopa TrepirovTa ravra 

7 avTov ols r)a6els Tvyor coore eVet e8e8et7r2'?//cerro?' /cat 
iravTa to. {Xonra) TroXXa ovra bteireTropaSei 6 Kvpos gitto 
tjjs TpaireCjns, etirev apa 6 Tooj3pvas' 'AAA', eyco, co Kupe, 
irpoaOev pev r)yovp.r]v rodrco ae 7rAeto-roi' 8tacpe'petf avOpto- 10 
7rcoi' rco orparrjyt/ccorarov etvar vvv be Oeovs opvvp.L ?/ p.r]v 
epol boKelv irXeov oe btatpepeiv (piXavOpodTTiq r) aTparrjyiq. 

8 N?/ At", ec/)?j 6 KCpos* /cai. p.ev 8? v / /cat eTTLbeUwpaL rd epya 
iroXv rjbLov (pLXavOpomias f) arpaTr]yias. Tltas 8?/; ecp?? 6 
Toifipvas. r Ort, ecp?/, ra p,e2; /ca/ccos 7roto?J2>ra dvOpoiirovs 15 

9 oet eTTLbeLKwa-OaL, tcl be ev. e/c rovrou 8?/ e7ret vireTTLvov, 
rjpero 6 'Tardairas tov Kvpov *Ap' av, ecp?/, co KSpe, 
d\dea8eii]s pot, et ae epoip.,]v o fiovXopai aov irvOeadaL; 
'AAAd val pa tovs Oeovs, ecp?j, rovvavriov tovtov d\0oipr]v 
av aoi, et ala6oipr]v otco7rco2'ra a jiovXoLO epeaOai. Aeye 20 
8r/ pot, e<p?7, ?/8?/ 7rco7rore KaXeaavros aov ovk r/XOov; Ev- 
<p?/pet, ecp?7 6 Kvpos. 'AAA' viraK0vu>v ayoXf) viri']KOvaa; 
Ovbe tovto. TipoarayOev be tl rjbr] aot ovk eirpa£a; Ovk 
atrtwpat, ecp?/. *0 8e 7rpdrrotpt, eoriy o rt 7rco7rore ov irpo- 
6vp.a>s ?/ o?j)( r)bop.eva>s trpaTTovTa p.e mreyvojs; Touro 8? v / 25 

10 7ravTO)v ?/Ktora, ecp?/ d K?3po?. TtVos p?/2' eveKa, ecp?/, 7rpds 
ra>2' c9ea>2', a> Kvpe, Xpvadvrav eypa\j/as coore etj tijv rtptco- 

5 auT^ tSdfitvov scripsi (oiiTb»' Se^Vecui' Richards) : rbv $eo- 
fxtvov D F : rSsv 45ofxevwv C : twv fSofievccv E : Sf6fievov H A G : rbv 
rjS6fitvov Hug sine rovs irapdvras quae dcl. Cobet rovrov) rov C E 

8 to Trdvra irifnroWa ovra D F Aoitto add. Hug 10 irp6ffde A H 

^f v om. D F 11 »w] toi<j H A G post ofiwfii add. Ifuv D F 

12 5o«6? C A G H 13 ('mdeiKvvfj.l ye D : 4iriSeiKvvfiai ye F 14 817 

Hct D: 5* AG: 5' CE: om. F 1 7 «^«to D F &p'&v]dpaDF 
20 epeo-dai C E et F 22 e<pr\ <txo\t) D F 23 ti */8tj] ^uoi ^5»; tiDF 

24 &] & D F 25 7) oux ^So^fV&T] ou5e rjSeus C E 27 ^pffa^Tas H AG 
f^poil-or] <re epe\(/evcA F.GH, scd are ct spir. ct acccnt. ct pct ty liabuit C KTPOT I1AIAEIA2 H VHI.iv 

repav ep.ov y&pav IbpvOrjvai; 'H Ae'yto; e<pr/ 6 Kvpos. 
YlavTca?, £(pr) 6 'To-rdcrTras. Kat crv av ovk aydecrr) p.oL 
aKovcov TaXrjOr); c Hcrc9?/cropai p.ev ovv, ec/>r/, i]v elbco ort ovk ii 
abiKOvpiai. Xpvo-dvTas tolvvv, ecprj, ovrocrl irpcoTov pJev ov 
5 KXrjcnv dvep.evev, dAAd irplv KaAetcrc9at Traprjv tG>v r]p.eTepo>v 
eveKa- eTretra be ov rb Ke\ev6p.evov p.6vov, dAAd Kal 6 tl 
avrbs yvoCr) dp.€Lvov elvaL TT€TTpayp.evov rjpXv tovto etrpaTTev. 
07ro're 8e eliretv tl beoL ets tovs o~vp.p.dyovs, a p.ev ep.e coero 
TTp€TT€LV XeyeLV epot (rvvefHovXevev' a be ep,e atcrOoLTO j3ovX6- 

10 p.evov p.ev elbevaL tovs crup/udxow, avrbv be pe alcryyv6p.evov 
irepl ep.avTov Xeyeiv, raura ovros Xeycov (os eavrov yv(op.r)v 
aTrecpaCveTO' coor' ev ye tovtols tl KcoXveL avrbv kol ep.ov 
ep-ol KpeLTTOva eTvaL; Kal eaurto p.ev deC cprjcrL trdvTa tcl 
Trapovra dpKelv, ep.ol be del (pavepos ecrrt ctkoit&v t'l av 

15 irpocryev6p.evov dvtjcreLev, etrC re rots ep-ols KaXols ttoXv 
pxiXXov ep.ov aydXXeraL kol r/8erat. irpbs ravra 6 'Tord- I 2 
o-Kas elire' Nr/ rqv "Hpav, S KSpe, r)bop.aC ye Tavrd cre 
ep(0T7]cras. Tt judAto-ra; ecpi] 6 Kvpos. "Otl Kayco ireLpd- 
cro/xat ravra iroLeLV ev p.6vov, ecpr/, ayvou>, ttcos dv etrjv brjXos 

20 yaCpcov errl toIs croLS dyadols' iroTepov Kporelv bel tco x € W € V 
yeXdv r) tl TTOLetv. Kal 6 'ApTaj3a£os eirrev 'Opxeurflat 
8et to WepcrLKov. e7Tt tovtols p.ev bi) yeXcos eyevero. 

YlpoiovTos be tov crvp.TTOcrCov 6 Krjpos tov Tto(3pvav eTn/pero* 13 
Et7Te' p.OL, e(pr/, S> Tco/3pva, vvv av boKets ijbiov Tutvbe tco T7]v 

25 dvyarepa bovvaL r) 6t€ to irpcoTOv r)pXv crvveyevov; Ovkovv, 
ecpr) 6 Tcofipvas, Kayco Takqdr) keyco; Nt/ At", ecpr) 6 Kvpos, 
d)S \}/evbovs ye ovbep.Ca epwrr/crt? Setrat. ES toCvvv, ecpr), 
"lctQl otl vvv dv ttoXv rjbLov. 9 H Kat exots dv, ecpr) 6 Kvpos, 

1 tfiov x^pav) eSpav e/j.ov D F ISpvvOrjvat D F 2 ax6fa-6-r)o-ri 

CAEGH et D: ax0e<r07j<rei F 10 /xe om. DF 12 toutois] 

to7s roioxnois D F 13 kavrif\ kavrbv H A G 15 f'/*o?$ om. 

HAG iroKv om. H A G 17 post H)pav add. %$t\ D F 21 post 
bpxelo-Qai add. I^tj D F 23 na\ 6 D F 24 SotceTs F : Sotcrjs D : 

Sokoivs C A E G H rwvSe] T^Se H A G 28 ¥iSiov . . . av] %Siov 

j?X ots H A G : rtSwv C : rtSwv «x e< s c : vSiov ex eiv ^- VIII. iv HK\0*i2NT02 

14 etTretu 810'ri; 'Eycoye. Aeye 8?/. "Ort rore p.zv kcopcov tovs 

TTOVOVS Kal TOVS KLvbvVOVS (vdvfXltiS O.VTOVS CpipOVTaS, VVV b\ 

opco avTovs Tayada trtocppovcos (pipovTas. boKci 8e' uot, lo 
Kvpe, xa\(TTcoT€pov dvaL dpelv dvbpa rayada KaXcos cpipovra 
r/ tcl KaKa' Ta pikv yap vfipiv tols ttoXXoIs, tcl Se crcotppo- 5 

15 (tvvi]v toIs -nacTLV eu7rotet. kol 6 Kvpos tlirev "HKovtras, 
d> 'Tardcrva, Ycofipvov t6 pijp.a; Nat p,a Ai', tcpiy Kal iav 
ttoXXcl TOLavTa ye Ae'yr/, irokv jxdXXov ue tt/s dvyarpos 

16 p.Vl](TT?]pa Xl]y\f€TaL1] kav kKTTCOp.aTaTTOkXdp.OL iTTLbfLKVVl]. 'H 

p.i']V, tcpr] 6 Tcofipvas, iroXXd ye uot eoTt rotaiJra crvyyeypap.- 10 
jiieVa, cov kyco aot ov cpdovi]trco, i]v ti]v 0uyare'pa p.ov yvvalKa 
Xap.(3dvi]S' tcl 8' iKTTcop.aTa, ecpi], e7ret8>/ ovk aviytcrOai uot 
cpaivei, ovk 018' et XpvtrdvTq tovtco\ bco, e7ret /cat Ti]V tbpav 

17 ctojj vcpijpTTacre. Kat uei> 8?/, e^T/ 6 Kvpos, 2» 'To-rdrrTra, xat 

01 dAAot 8e 01 irapovTes, i]v euoi Ae'y?/re, 6Wav tls vp.cov 15 
yap.€LV kTTLyzLpi]tTi], yvcotretrOe ottoXos tls Kayco trvvepyos vplv 

18 eaouat. Kal 6 Fcofipvas etTrey *Hi> 8e' rts eKSoOmt /3ovAr/rat 
Ovyarepa, irpos riva 8ei Ae'yeu>; Ylpos eue', l(/)7/ 6 KOpos, 
*at tovto' irdvv ydp, tcpr], beLVos etut TavTt]v Ti]V Tiyi>r]v. 

19 ITotai'; e^>r/ 6 Xpuo-di>ras. To yzxSj/at OTrotos az/ yduos 20 
eKaarw crvvapp.6creL€. Kal 6 X.pvcrdvTas ecprp Ae'ye 8r/ 7rpos 
tcov Oecov TToCav TLvd uot yvvalKa otet crvvapp.6treLV KaAAta-ra. 

20 rfpwrof ueV, e(pr/, p.LKpdv utxpos ydp Kat avros et* et 8e 
p.eyaXr]v yauets, r/y 7rore /3orJAr/ avTi]v 6p6i]v (ptAr/aat, irpotr- 
aAAeaflat ae 8er/aet cocnrep tcl KwdpLa. ToCro uey 8r/, 25 
ecfii], opdcos TTpovotZs' Kal yap ovb' ottcocttlovv clXtlkos etut. 

21 v E7retra 8', e^r/, atur) ay aot itT^vpcos trvp.cp4poL. Upos ri 

8 iroWd yt roiavra D F g /uoi om. H A G 12 Aa/8»;s C E 

13 <^oiVj? C E H et D F rovr^ codd. : corr. Hcrtlein 15 prius 0/ 

om. DF 16 iirtdvfxriari D: tiri8v/j.f?F 11 yevfiaofiaiF 18 ^1/7-0- 

Ttpa post Tts DF 20 tu C E 21 crvvapfxoaai DF 22 Tiea olei 

■yuvarwa ^/xol D : Tiva otri yvvalKa fj.01 F uUi om. H A G 23 post 

fxtv add. ^ap D F s 1] i)v C E G 24 ya/xr)ff(tas C A E G H 

(?riV D F f3ov\(t C A G H cor. 25 Ibffirtp] isCA E G H 26 *al 
7apou5'] oiiSe ^ap C E 27 o-i/ut/ G et F : o-i^i' AII: fxi) post lac. 

C • ou ^it/ E : (i fiy I > KTPOT nAIAEIAS H VHI.iv 

bi] av tovto; "Otl, €<pr], cru ypvirbs er irpbs ovv tjjv crtud- 
rrjTa o-dc/j' icrc9i otl r) ypvnoTi]s apicrT av TTpoo-app.6o-s.Lz. 
Ae'yet9 o~v, ec/jr/, <os Kat rco eu 6e6et7rt'?/Ko'ri cocnrep Kal eyd> 
vvv abzLtrvos av o~vvapp.oTTOL. Nat ud At", ec/jr/ 6 Kvpos' 
5 tcotj pkv yap ueaTcoy ypvni} r) yao-Ti]p yCyveraL, tcojj 6e 
abeLTTVcov o~Lp.r]. Kal 6 Xpvo-dvTas lcprj* ^vxpy 6' dv, irpbs 22 
tu>v de<2v, /3ao-tAet exots av etTretJj iroCa tls ctvvoCct€l; iv~ 
ravOa pkv bi] re Kvpos e<feye'Aa<xe Kal ol aAAot duotoos. 
yeAcoJjrcoz/ 6e dua et7rejj 6 'To-rdcrTras* HoArj y , e<p?/, udAtora 23 

10 rodrou oe, cL> Krjpe, (^Aco kv Trj /3acrtAeta. Tijjos; ecp?7 6 
Krjpos. r 'Ort bvvacraL ko.1 \f/v)(j>bs <ov ye'Acora TrapzyeLV. 
Kal 6 Kvpos etTrey v E7retr' ovk clv irpCaLo ye TrapiroKXov 
coore crot ra?3r' tlprjadaL, Kal aTrayyeXdrjvaL irap ?/ evbo- 
Kiueijj /3o?JAet ort dcrretos et; «at ravTa uer 6? v / orj'ra> 

15 5te(TKco7rrero. 

Merd 6e ravra Ttypdzj?/ uey e^r/JjeyKe ywaLKtlov Koopov, 24 
Kat exe'Ae?jcre r?"/ yrjjjatKt Oorjjjat, ort dvbpeCu>s o-weo-TpaTcveTo 
rco avbpC, 'Apra/3d£a> 6e XP vcro ^ i; eK7rcoua, rco 5' 'TpKazuco 
lttttov Kal aAAa 7roAAd Kat KaAd eocopr/craro. 2ot 6e', ecpr/, 

20 co rco^prja, 6co<xco avbpa rf/ OvyarpC. Ovkovv eue', ecprj 6 25 
v Tcrrdcr7ras', 6cocrets, tzja xat rd avyypdppaTa Ad/3co. *H Kal 
ecrrt crot, ecp?/ 6 Krjpos, ovcrCa dfta tcozj r?7S 7rat6ds; Nr/ At", 
ecpr/, 7roAAa7rAacrtcoi; uey ojjzj \pr]p.dTM>. Kat 7rorj, e<p?/ d 
KCpos, ecrrt o"ot avTT/ 57 ovaCa; 'EvTavOa, e<p?7, oirovTrep Kal 

25 cri/ KadrjcraL </3tAos coy epot. 'Apxet pot, e0r/ d Tu>j3pvas' 
ko.1 evdvs iKTtCvas rqv be^Lav, ACbov, e</j?/, a> Krjpe* 8e'xopat 
ydp. Kal 6 Kijpoj Kafioov Ti]v tov 'TcrrdcrTrorj 5e<ftd?J e5coKe 26 
rco rco/3pva, 6 5' ibe^aro. eK 6e rorjrorj TroAAd Kat KaAd eScoKe 

1 S)j om. D F 2 &«/ om. C E H ffvvap/xScreie D F 

4 ffvvap/xo^oi H A G et D F : irpoffap/j.6ffoi C E 7 post eeajj/ add. e<J)7j 
D F 8 S^) om. C E 10 rovro D F <re C 7 ?^'*' K ^P e C ^- • 

e^dj *cup€ £t?A.<£ DF 11 post Swoo-oi add. ecprt D F 12 erreiT'] 

«Vel CAEGH 14 ovtws A H et D F 15 Sko-kw-ktovto G 

19 <ru A G 24 0DV77 io-Ti ffoi D F 25 Ka.6iffai G H cor. et F pr. 

27 toD om. C E 28 Se om. C E et D 

xen. cyrop. 21 VIII. iv £EN0*&NT02 

8copa rco Tararnra, otto>s tP] TTcabi Trep.\}/eLe' XpvcrdvTcw o 
ecf>i\i]cre irpoaayaydpevos. nal 6 'ApTaj3a£os eirre - Ma At", 

27 ecp>/, 00 Kvpe, ov% 6p.oiov ye \pvaov e/aot re t6 eKTToop.a 
8e8coKas Kat Xpvadvrq to boopov. 'AAAa Kai croi, ec/>?/, booaoo. 
eirijpeTo eKelvos TIotc; Ets rptaKorrroV, ecp?/, eros. 'I2s 5 
avap.€vovvT0s, ecpt], nal oiik diro6avovp.evov ovtoo irapa- 
aKevd^ov. Kal rore piv bi) otfrcos e\i]£ev 1) aKi]vrp ecfari- 
aTap.evoov 8' aiiT&v e^aveari] Kai 6 Kvpos Kal £vp.TTpovTTep.\j/ev 
ovtovs eni to,s Ovpas. 

28 T?) be varepaiq tovs eOe\ovaiovs avp.p.d%ovs yevop.evovs 10 
direiTep.TTev otKabe eKaarovs, tt\i]v ocrot avrwv olKeiv e/3ov- 
\ovto irap 1 avrco - tovtols be \dopav Kal olkovs ebooKe, Kal 
vvv ert eyovo-LV oi toov KaTap.eLvdvToov rore dirdyovoL' 7rAet- 
(ttol b elai Mrjboov kol 'TpKavioov rots 0' d7rto?jcri boopi]ad- 
p.evos rroWd Kal dp.ep.TTTovs TTOLi]adp.evos kol dp^ovras kol 15 

29 crrparicoras aTTeTTep.\j/aTO. eK tovtov be 8te'8coKe mi rots 
Trepl avTov crrparicorais rd \pr)p.aTa oaa ck Sdpbetov e\a/3e' 
Kal rots p.ev p.vpLap\oLs koX tols irepi avrov viri]peTaLs efat- 
peTa ebibov irpos ti]v dcftW eKacrrco, tcl 8' aAAa SteVetpe- 
fcai to pepos eKao-rcp bovs toov p.vpLap\oov eireTpe^ev avrols 20 

30 bLavep.eLV oocnrep avros eKeivoLS 8te'i>eipei\ ebiboaav 8e rct 
p.ev d\\a \pr)p.aTa dpyoov dpyovras tovs vcp' eavrco 8oki- 
p.d£oov ra be reAeurata 01 e£ci8apxoi tovs ?3<p' eavrots i8tco- 
ras boKLp.dcravTes irpos Ti]v d£iav eKcicrrco ebiboaav Kai ovtoo 

31 7ravres el\i'(peaav to bi^aLov p.epos. eVet 8e el\i']cpecrav ra 25 
ro're boOevTa, ot p.ev TLves e\eyov irepi tov Kvpov TOLabe' 

H 7rov avTos ye iroWa eyeL, ottov ye Kai i]p.oov eKacrToo Tocravra 

6 t<^>7?] *ti C E 8 <rvi>t£avtffT7) D F irpoijirtn^tv C E : 

<TvfXTrpovirt/j.\ptv DF 12 iavT<f> D F x<i > P a >' Tt K <d D F 13 r6rt 

D F : tovtuiv C E : tovtwv r6rt H A G 15 afit/xirTws C E 

17 irtp\ avTbv C E : irtp\ iavrbv H AG : vap' iavT(f> D : -jrap' iavrov F 

18 ainbv C A E H et D F : iavrbv G 20 iicao-TOV D F ain-o?s] 
avrip DF 21 tSoffav HAG 22 avrip G 23 eaurorr] 
iavTovs HAG 24 t5i'5ofTav CE: t5oo"a^ HAG: SitStSoffav D: 
SttSoffav F oi/ran' H ct D F 25 eVfiSTj 5e Sitt\-r)iptffaj> D F 
27 jj/ui> D F KTPOT FIA1AEIA2 H VHI.iv 

beboiKev 61 be Tives avrdv ekeyov YloZa Trokka e\eL; ovy^ 
6 Kvpov rpoTTOs tolovtos olos xpqp.aTi^ecrOaL, akka bibovs 
p.akkov ?/ KTOip.evos ijbeTai. 

Aicr06p.evos be 6 Kvpos tovtovs tovs koyovs kol tcls 32 
5 bo£as ras irepl o.vtov crvveke^e tovs qbikovs re Kal tovs 
errt/catptou? atiavTas koX eke^ev <S8e. 

'12 avbpes cptAot, euipaKa p.ev ?/8?? avOpoiirovs 0% BovkovraL 
boKeZv Trkeioi K€KTrjcrdai 17 eyovcrLV, ekevOepLOiTepoL av oio- 
p.evoi ovroi qbaivecrOaL' ifxol be boKovo-iv, ecp?/, ovtol Tovp.Tra\iv 

10 ov fiovkovTai e<pe'AKecrc9ar to yap rroAAa boKovvra e\e>-v H-V 
KaT a£iav Trjs ovo~ias tyaivecrOaL diqjekovvra tovs qiikovs 
avekevOepiav fp.ot.ye boKel TiepiaTrreiv. etcri 5' av, eqyq, 01 33 
kekqOevaL (3ovkovTaL ocra av exoicri' Trovqpol ovv kol ovtol 
toZs (pikoLs e/xotye boKovcrLV elvai. 8ta yap to p.ij eibevaL 

15 Ta ovTa TTokkaKLS beop.evoL ovk eirayyekkovcrLV ol cptAot toZs 
eratpoi?, akka Tr\T<7iVTaL. airkovcrTaTov be uot, ecp?/, boKel 34 
eXvai to Ti]v bvvap.LV cpavepav TrovqcravTa e/c Tavrqs dyoivi- 
CecrdaL rrept KakoKayaOias. Kayoi ovv, eqjq, (3ovkop.aL vpXv 
ocra p.ev olov r ecrrtv ibeZv tQ>v euot ovTUiv det<fat, ocra be 

20 u? v / olov re ibeZv, bLqyqcracrOaL. ratrra eiiruiv Ta pCev ebeUvve 35 
TroAAa koX Kaka KTr\p.aTa' tcl be Keip.eva co? u?/ pqbLa eXvaL 
ibeZv biqyeZTO' Tekos 8' et77ei> £>be' TaSra, ai a.vbpes, airavTa 36 
5et vp.as ovbev pxikkov ep.a rjyeZcrOaL q ko.1 vp-eTepa- eydi 
yap, ecpq, ravra a.0poi£u> ovOi* ottojs avros KaTabaTTavr)crui 

25 ovO' oTTcos avros KaTaTpi\j/u>' ov yap av bvvaip.qv aAA' 
6tto)s eyoi r<3 re aet Kakov tl vp.dv ttolovvtl 8t8oVat *cat 
oiTOis, r]v tls vp.(av tlvos evbeZo-OaL vop.icrrj, Trpos ep.e ekOcov 

2 5 Kvpos rbv rp6t-ov C E olos~\ '6\os C A E G H 4 ala9av6- 

nevos H A G 5 avTov C A E G H : kavrov D posterius rovs 

om. C E 6 trdvras D F 7 S> om. C E 10 ov] S>v C E 

16 a\Aa TTjr&vrai Dind. : a.K\a rjrrwvTai CAEGH: akA airarwvTai 
D F 5oK€i (<pri D F 22 5i7ry«<To re\os 5' om. H A G 8' om. 

E et D post ravra add. <=<pr) H A G et F 24 Kara8aTravho-a> . . . 

avrbs om. H A G 26 re del] reAei D F 27 rtvos vjxuv tis 

DF 

21* VIII. iv EENOM2NTOS 

Ad/3?/ ov av lvhci)s Tvy\dvi] &v. kol ravra p.\v 5?/ odrcos 

V 'llrUa 8e ?/8?7 aurco e8oKet KaAcos <?X €LV Ta * v Ba/SuAtort 
cos Kat diTobi]p.i\lv, avveaKevd^TO tijv ets Ilepcras iroptiav 
koX tols dAAots 7rap?/yyetAei'' e7rei. 8' evopLo-ev iKava exetv 5 

2 S)V coero 8e?/o-ecrc9ai, ourco 8? v / aveCevyvve. 8t?7y>/rrdpec9a 8e 
Kat raura cos 7roAt>s otoAos cor etraKra)? piev KaTeo-Kevd^cTo 
Kal TrdX.iv dveo-Kevd&TO, Ta\v 8e Karexatpt^ero O7rou 8e'ot. 
o7to?j ydp dv rrrparo7re8ed?/rai /SacrtAeus, o-Ki]vds p.\v 8? v / 
exorres Trdvres ot dp.ip\ /3acrtAe'a crrparedoirat Kat 6t\povs 10 

3 Kat x et Mwi'os. €vdvs 8e rouro ei>d/jti<[e KtSpos, 7rpds eco /3Ae'- 
7ro?jcrai> to-TaaOai tijv o-ki]vi]v e7retra era£e T-pCiTov p.zv 
ttoo-ov 8et d7roAi7rd?jras o-Ki]vovv tovs hopvcpopovs tijs /3acrt- 
AtK^^/s a-Krjvrjs' eTietra o-tro7rotots p.ef \d>pav d7re'8et£e r?p> 
8e£tdz>, d^o7rotots 8e tt)v dpio-Tepdv, lttttols 8e r?/y 8e£idf, 15 
vTToQvyioLS 8e rots dAAots ti)v apLcrTepdv Kal raAAa 8e 8te- 
riraKTo cocrre etdeVat (Kao-rov ti]v kavrov y&pav kol peVpco 

4 Kat ro'7rco. dray 8e dvao-Keud^corrat, o-vvtl6i]o-l pXv eKaaros 
(TKevi] oto-7rep TtraKTaL \pi]cr6aL, di>art0er'rat 8' av dAAot e7rt 
rd vTro^dyta* cocrfl' cipa p.tv 7rdyres epxoi>rai 01 crKe?jaycoyoi 20 
e7rt Ta reraypeVa dyet^, upa 8e 7rdi>res dvaTLdiaoLV (.ttl rd 
eaurou eKacrros. ourco 8? v / 6 a?3ros xpovos dpKet pta re 

5 QKi]vf] koX 7rdcrats dvi)pijcrdaL. cbrra7jrcos ovrcos exet Kat 
7rept Karao-KCVTJs. Kal 7rept rou 7re7rot?/cr0at 8e rd e7rtr?/8eta 
7rdrra ev Katpco cbcradrcos 8tare'raKrat eKacrrots rd Trou/reV 25 
Kat 8td rouro d aurds \p6vos dpKet ei>t re pe'pet Kat 7rdcrt 

6 7re7rot?/crc9at. cocr7rep 8e ot 7rept rd e7rir?/8eia OepaTrovTes x-^P av 

1 oSl ouo" D : o5 5' F &j/ om. H A G rvyx&voi E et D F 87) om. 
C A E G H 3 *,'5?j] ra^r)HAG: 5h D F ouri»' H A G ^5o«ei 
auTy D F 4 post awoSr)fj.uv add. eauriS D F t^v om. H A G 

6 a)»/] (^o-cov D F Si-qy-rjo-wfxtda C et D 5«] 5f ijSr] D F 7 ttoA.us 

CTiiAos D : iroXvaroKos cct. 8 tcal Trd\ii> ai'ecrKfud{fTo add. in mg. C : 
om. F (sed habct D) ; unde tuTdKTws /xiv avto-Ktvd{eTo om. cet. Hug 
Stoiro C et D F 13 (nr6aov D F 16 to?s aAAois post dpicrTtpdv C E : 
om. D Si om. D : 5r? F 18 o-vvTtOiao-i Bisschop 21 ^TrtTj- 

0««ni/DF 23 post waauTws add. 5e D F 27 post St add. »cal D F KTFOT nAIAEIAS H VIII. v 

etx 01 ' T h v TrpoarJKOvarav eKacrrot, ovto> Kal 61 oTrXocpopoL 
avro> kv rfj crrpaT07re8e?Jcrei yupav re zlyov ti]v r?) 67rAtcrei 

€KCLCrT7] €TTLTT]heLaV, Kal f]h€0~aV TOVTl]V OTTOLa 1]V, Kal e7r' 

avapqj>Lo-(37]Ti]Tov tt&vtcs KaTeycopL^ovTo. KaXov p.ev yap 7 
5 ?/yetro 6 Kvpos Kal kv oIklcl etrat e7riT?/8ei>/xa tt)v evOrjpo- 
o~vvr)v otov yap tls tov 8e'??Tat, hi]i\6v Zcttl ottov 8et kkdovTa 
Aa/3etr* ttoXv 8' ert KaAAtor erdpt^e ri]V tS>v o-rparicoTtKcor 
cpvXo>v ev6i]p.oavvr]v etrat, dcrco re dtfdrepot ol Kaipol to>v 
ets ra TroAe/UtKa XP 1 '] <T ^ <X>V kol pet^co tcl crqbaXpaTa (rd) airo 

10 t&v vctt£pl(6vtoov kv avTols' airo Se tQ>v kv KaLpS> irapayL- 
yvop.ivo>v irXeLO-Tov d£ta 7rAeoreKT?/p,aTa ko>pa yLyvop.eva iv 
rots TTokepLKOLS' 8td Tavra ovv Kal e7repe'Aero tovti]s t?]s 
ev6i]p.ocrvvi]s pdAtcrra. Kat avros pkv 8?/ 7rpcoror kavTov 8 
kv p,e'cr<p Karertt^ero rou o-TpaToirihov, 6>s Tavrrjs Tijs x^P as 

15 kx.vpcoTa.Tris ovcn]S' eVetra 8e rovs p.kv TTtcrrordrovs cocr7rep 
etcoflei 7rept kavTov etx^, roi/rcor 8' er k?JkAco kxopiivovs 
iTnrias T et)(e Kat dp/xarr/Adra?. Kat ydp rovrous e^vpds 9 
ivopu(je x^P a ^ 8etcrt9ai, drt crvr ots judxo^rat ottAois o?38er 
7rpdxetpor kxovTes tovtoov o-TpaTO-nehevovTaL, dAAd 7T0AA01! 

20 xpovov hkovTaL et? r?/r e£o7rAtcrti', et /xe'AAoucrt xP J 7°" l V a)? 
e£etr. kv 8e£ta 8e Kat er apLcrTepa avTOv re Kat rcor 10 
LTnteo>v 7reAracrrats X^P a *? y " to£oto>v 8' aS x^P a ? / 7rpdcr0er 
rjv koX 6itlo~0€V avTOv re Kat rcor linrko>v. 07rAtras 8e Kat 1 1 
rous ra peydAa ye'ppa exovTas k?jkA<o 7rdrrcor etxer cocrTrep 

25 retxos, 07rco? Kat et 8e'ot rt ercrKe?jd(fecri9at rov? t7r7re'a?, ot 
portpcorarot Trpocrdev ovres ■napkxoiev avTols dcrcpaA?'/ r? v /y 

1 (KaaTos D F 2 tt/i/ eV rf D F pr. 3 eV] etj D F 4 ^ap 

om. C E : oiv Suidas s.v. fvdrifjLoavvri 5 evdv[ioo'vi>rii> C A G H et F, 
et infra 6 '6rav ydp] &ffre '6ri &v D : 8tj av F 8 <pv\u>v 

H A G elrai post (piKuv D F 9 Ta add. Holden 1 1 irAeovtK- 

Tr)/j.aTa Schneider: to. KTrmaTa HAG: TavTa KT^juaTo CE et F: 
TauTa Ta KTr)fiaTa D 12 o5i/] 70C1' C E e7rejueAeiTO E et D F 

13 irptoToy eV yueVcf) eauTo»' D F 15 oiVtjs e^xfpwTOTTjs D F 

17 cx v P<*s] l<rxvpas CE 18 ci/i/ om. HAG 21 Qetv] ifolaeiv 

H A G post. eV om. G eavTOv C E et D F 23 lirrrfuv} 'l-mrwv 

HAG 25 k*1 om. F 26 rcpoo-dev o«/Tes] irpoo-ioi/Tes H AG VIII. v 5ENO*i2NTOI 

12 KaOoirkLcrLV. eKaOevbov he avrto ev rd£et coo-irep ol d7rAtrai, 
ovtco 8e Kal ol 7reArao-rai Kal ol To^orai, uttcos kol e/c vvkt&i', 
et 8e'ot rt, cocnrep Kal ol oirXLTaL TTapecrK€vao-p.evoL etcri ttuUlv 
tov eis \elpas toVra, ovtco nal ol To£6rai Kal oi dKoirrtrrrai, 
et tlvcs 7rpocrioie?', e£ eroiuoi" o.kovtl£ol(v Kal ro£et/otev d?Tep 5 

13 raii' o7T/\trcoj'. et^or 8e /cat m/peta iravTes ol ap)(0VT€s €ttl 
rats o-\t/j*aty ot 8' VTTrjpeTciL cocnrep /cai ei> rats 7ro'Aecru' oJ 
crcocppoves Xcrao-L pev /cai rcoi> irkeLcrTcov rds ot/c?;crets, /xciAtcrra 
8e rcoi; eiTLKaLpicov, ovtco /cai rcov ez/ rots o-rparo7re'8ots rds 
re x^P a 5 ™s rcoi" i]yep.6vcov 7/7rtcrrayro ot K?Jpou ^7r?/pe'rai 10 
/cai rd o-?/p,eta eyiyvcocrKOv d eKacrrois ?/!>• cocrre drou 5e'otro 
Kupos, otjk e(/?/ro?Ji/, dAAd rT/z/ crvvTop.coTa.Ti)v ecp , eKacrrov 

14 edeov. Kai 8td rd elkLKpLvrj eKao-ra elvaL rd cpCAa ttoAi/ 
pxikkov ?/z/ 8?/Aa Kai 07rdre rts eiiTaKToii) Kal et rts p?/ 7rpdr- 
rot rd TTpocrTaTTopLevov. 01/rco 8?/ exoVrcoz/ 7/yetro, et rts 15 
Kai €ttl9olto vvktos ?/ ?/pe'pa?, coo-rrep av els evehpav els to 

15 CTTpOXOTTehoV TOVS €TTLTLdepeVOVS (p.7TLTTT€LV. Kal TO TaKTLKOV 

8e etz/at od roirro p.6vov ?/yetro et rts eKreiz>ai cpakayya 
evTToptos hvvavro ?*/ fiaOvvaL rj €K Keparos els tpakayya KaTa- 
crr?prat ?*? eK 8e£tas ?/ dptcrrepds ?'/ oiTLcrQev eiTLCpavevTcov 20 
7ToX.ep.Lcov opOcos e£eAt£at, dAAd Kai rd 8tacr7rdi' 07ro're 8e'ot 
TaKTLKov ?/yetro, Kai rd rtc9e'i'at ye rd p.epos eKacrrov ottov 
pdAtcrra ez' ctxpeAeta dz/ et?j, Kai rd raxTJVetz/ 8e 07rou tpQdcraL 
heoL, TTavTa Tavra ko.1 tcl rotaura raKriKo/3 avhpbs ei'dpt£ei> 

16 etz/ai Kai e7repeAetro tovtcov ttovtcov dpotcos. xai ei* /xer 25 
rats iropeiaLS irpbs to avp.mTTTov dei Siardrrcoi' eiropeveTO, 

1 ^{oTrAKrif D F SiffiTep /col 01 67rA7Ta«, oi/ra>s /cal D F 2 tert. 

kk! om. C E 4 luvraj 4px6/nfvoi> C E na\ ol to|o'toi om. C A E G H 
5 irpoioiev H A G 7 01 o-uxppoves del. Hug 8 Taj»/ om. C E 

tos om. C E 9 uvTws D F 10 4irio-TavTo A H post ^tti- 

o-Tai/TO add. «al D F 11 post ar\fxua add. 5' DF f«ao-To> D F 

12 ou/c] oi>8' C E 13 to <pv\a om. H AG 15 irpaTTOfXfvov C E 

16 ^7n'(?oiTo] irddoiro CAEGH post. tU t\c\. Dind. 4fim- 

/XTTTdV TOVS tlUTl6t/J.(VOVS fls TO 0"TpaTj7Tf8o^ DF l8 (J.6vOV TOVTO DF 

<pa\ayyas C A E G H 20 (| apio-Tepas D F 21 to om. H A G 

22 y( om. DF 23 av om. DF KTPOT flAlAEIAS H VIII. v 

ev 8e ttj o-TpaTo-rrehevaeL cos tcl iroWa wcrirep etpr/rai 

KaT€\(l)pL^V. 

'ETret 8e iropevopevoL yiyvovTai KaTa ti]v Mr/otKr/r, Tpe- 17 
7rerat 6 Krjpo? irpos Kua^-apj/y. e7ret 8e 7]cntao-avTo aAAr/- 
5 Aorj?, 7ipG>T0v pev 8r/ 6 Kvpos elire rco Krjacfapr/ ort oikos 
arjrcp e£ijpi]pevos eu/ eV BaySrjAcorjt /cat apx_eta, o7rtos e'x»/ 
Kat 6raz> eKetcre eA0rr ets otKeta Karciyecri9at' eVetra 8e Kat 
aAAa 8copa ebooKev arjrco 7roAAa Kat KaAa. 6 8e Krjafapr/s 18 
raCra pev e8e'xero, TrpocreTrep\\re 8e arjrco rr/y Ovyarepa crre- 

10 cpavov re XP 1 " 70 ^ Ka ' V^Aia <ptpovcrav koX aTpeirTov Kat 
crroAr/y MrjStKr/z' cos Swaroz» KaAAtcrrrjz'. Kat r/ pei' 8rj 7rats ig 
eoTecpdvov tov Kvpov, 6 8e Krjafaprjs et7re* At'8copi 8e crot, 
ecprj, 2) Kupe, Kat arjrrjz> rarjYrjz' yvvaiKa, eur/z' ovcrav 6vya- 
repa' Kal 6 cros 8e iraTi]p eyrjpe ti]v tov epov rraTpos dvyarepa, 

l 5 *£ rjs crv eyevov arjrrj 8' ecrrti» rjv crrj 7roAAaKts 7rats coz* 6re 
7rap' rypty ?]crc9a ertc9r/7jr/crco* Kat o7ro're rts epcorcor/ arjrrjz 1 
rtVt ya/xotro, ekeyev 6'rt Krjpcp* e7rt8t'8coui 5e arjrrj eycb Kat 
cpepvi]v Mi]bCav Ti]V Trdcrav ovhe yap ecrrt uot dpprjv iraTs 
yznjcrtos. 6 pev ovtcos etTrev 6 8e Kupos direKpLvaTO' 'AAA', 20 

20 2> Kvaifapr/, ro re yevos e7ratz'co Kat rrjy 7rat8a Kat tcl 8copa' 
/3orJAopat 8e', ecprj, crrjz 1 rrj rorj 7rarp6s yrcopr/ Kat rrj rr/s 
urjrpos rarjra crot o~vvaLveo-aL. el-rre uez 1 orjV orjrcos 6 Krjpos, 
6'pcos 8e rry 7rat8t 7ra7jra e8copr/craro o-rrocra co ero Kat rco 
Krjacfapr/ xaptetcrc9ai. rarjra 8e 7rotr/cra? ets ITepcras eiropeutTO. 

25 'E7ret 8' eVt rot? Ilepcrcoy optot? ZyeveTO Tropevopievos, to 21 
ju.eij aAAo arpaTevpa avTov Kare'At7rez*, arjros 8e avv rot? 
cptAot? et? rr/i' 7ro'Atz; e7roperjero, tepeta /uerj aycoi* co? 7racrt 

r <Ls om. D F 3 firel] eVeiSr; D F iyiyvovro D F 4 eVcl] 

<F7rei5rj D F 5 877 om. D F toD Kva^dpei H A G : 7rpbs Kva^dp-qw 

C E 6 efrj ante aury D F ex<" C E 9 e5e'£aro D F 

10 \pt\Aia C E et D 12 Se om. C E et D 15 iroWdKis av 

D F 17 auTT) «70) Kai] atVrfj D : tyio aiiTTjv Kal F 18 tV om. D F 

20 re om. V to om. CAEGH 21 ^i/wyti?/ P ost M-vrpbs D F 

22 e?7T6 fxhv olv C A E H : eTTrei/ o5i/ D : eiTre /xei/ G et F 23 /cal tq) 

om. H A G 24 Kualapei CAGHetD x «P'C< ff0a ' H A G 

26 KareAenrfv H pr. VIII. v EENO*i2NT02 

llepcrats iKava Oveiv re Kal errrtdcrt9ar btopa 6' rjyev ota p.ev 
eirpeTre rui Trarpi koX tt) u?/rpi Kal rois dAAots cpikoLS, ota 8' 
(irpeTrev apxals Kal yepavrepoLS Kat roiV 6p.oTLp.ois Ttacnv' 
ebcoKe be Kal TTacn YlepcraLS Kai llepcricriy ocraTrep koX vvv ert 

22 bibtoo~LV orai>7rep dc/>tK?/rat fiacrLkevs els Htpcras. eK be 5 
tovtov o~weke£e Kap.f3vcrns tovs yepaLTepovs llepcrcur koX 
tils ap\ds, oXnep t&v p.eyicrTcov KVpLoi etrrr 7rapeKciAecre oe 
Kctt Krpor, Kat eAe£e roid8e. 

"Avbpes Ylepo~aL Kal o~v, a> KHpe, eyco dp.cpoTepoLS vp.lv 
etKoYcos evvovs etur ?3ucui' uei> yap /3acriAe?Jto, cri/ 8e', a> K£>pe, 10 
7rat? ep.6s et. otKatos oSy etpt, 6'rra yLyvtocrKeLV boKto ayaOa 

23 ap.cpoTepoLS, ravra els ro p.eo~ov keyeLV. rd pez> ydp Trapek- 
Odvra vp.eLS p.ev KSpoy ?/?3£?/crare o~TpaTevp.a bdvres koX 
dpyovTa totvtov avTov KaTacrTf)cravTes , KSpos 8e iiyovp.evos 
tovtov crvv Oeois evKkeels pev vuds, a> ITepcrai, £y TracrLv 15 
avOpcoTTOLs eiToii]crev, h'TLp.ovs b' ev tt) 'Acrta irdcri]' tS>v be 
o~vo~TpaTevcrap.evtov avTto tovs piev apicrrovs Kal tt€Tt\ovtlk(, 

rOt? 8e TTokkoLS p.LCr06v Kal TpOCpl]V TTapecrKCVaKeV LTTTTLKOV 

b% KaTao~Ti]cras Ylepcrcov ireTroir]Ke Ilepcrais Kat Trebicov eiVat 

24 p.€Tovcriav. i]v p.ev ovv kol t6 Kolttov ovtco yLyvu>o~Ki]Te, 20 
TTokkobv Kat dyaOcov atrtot aAA?;Aots ecrecrOe' et Se ?/ o~v, S> 
Kvpe, e-rrapOels rat? 7rapovcrats TV\aLS e7rt)(eip?/crei9 Kat 
riepcrcoy dpytLV eVt Trkeove^io, cocnrep tcov dkkcov, r) vp.eis, 

o> 7roAtrat, cpOovi]crai>Tes tovtco tt)s bvvdp.ecos KarakveLV 
TreLpdcrecrOe tovtov ti}s dpxys, ev tcrre ort ep.TrobcLv dAA?/Aoty 25 

25 7roAAo)i' Kat dyaOcov ecrecrde. a>s ovy p?/ Tavra ytyr?/rat, 
dAAd rdyat^d, epot 8oKet, ecpi], OvcravTas ipxis kolvt) Kal 
Oeovs eiTLp.apTvpap.evovs crvvOecrOaL, o~e p.ev, u> Kvpe, r)v tls 
e~TLcrTpaTevi]TaL \copa YlepcribL ?/ riepcraiy vdp.ovs bLacr-rav 

3 Ta?r apxcus Ka\ to7s yepaiTtpots D F 6 tovs re D F 9 £> ira? 

Kvpt C E et D F 15 avv ro?s OeoTs D F 17 ffTparfvo/xffuv 

C E auT^ om. H A G : avTuv F 7r«7rAouT7jKf H A G et D F 

23 post So-TTfp add. «al E et D F 27 tJjuS? A H et D F 28 ^iri- 

fiapTvpop.(vovs D F 29 ante x&pa- add. ^) C A E G H dya</iruj' 

DF KTPOT riAIAEIAS H VIII. v 

7retpdrat, (3or)6r\aetv iravTl adiveL, vp.ds 8e', to Ylepcrai, r)v 
rts r) dpxvs Kvpov €7rtx €C PV KaTairavetv r) dq^LtTTatrdat rts 
tu>v viroyeipLhiV, (3orjdr\o-etv nal vp.lv avrols nai Kvpto KaO' 
o tl ctv ovtos eTTayyikXr]. xal ecos piev av eyco (fco, ep? v / yC- 26 
5 yrerat r) kv Yliptrats /SacrtAeta* orav 8' eyco reAeur?/crco, bijkov 
otl Kvpov, eav £r). kol orav ptev ovtos dc/)tK?/rai ets Flepcras, 
dattos av vp.lv e\oi tovtov Qvi.LV tcl lepa vTtep vp.tov atrep vvv 
eyto Outo' oTav 8' ovtos eKbr]p.os rj, KaXtos av otp.at vp.LV £X* LV 
et eK tov yivovs os av boKi) vp.lv dptoros elvat, ovtos tcl twv 

10 0ecoi> a7ToreAot??. ravra cIttovtos Kap.(3vaov avvibo£e Kvpto 27 
re *at rots nepo-coi> re'Aeo"f Kat avvOiptevot ravTa rore 
Kal Oeovs iTTtp.apTvpdp.evot ovtlo Kat vvv ert btap.ivovat 
TTOtovvrcs irpos dAA?/Aot>s Ilepcrat re ko.1 (3aatXevs. tovtlov 
8e TTpaxQevTtov dirr/et 6 Kvpos. 

15 *12s 5' a7rtcoy eyeVero ei> M?/8ots, cn>i'8o'cfai' rco 7rarpt Kat 28 
rr) p.r}Tpl yaptel r?V Kva£dpov Ovyaripa, rjs ert Kat vvv Xdyos 
tos TrayKaA?]? yevop.ivi]s. \evtot be tiov Xoyoirottov Xiyovatv 
tos Ti]v Trjs p.r]Tp6s dbeXtpijv eyi]p.ev dXXa ypaSs ctv kol 
TTavTaTrao-LV r)v r) 7rats.] y?/pas 8' ei^vs ix 0iV dve^evyvvev. 

20 'E7ret 8' ev BafivXtovt r)v, eboKet airco o-arpct7ras ?/8?/ VI 
Tkip.Tre.LV eirl Tct KaTearpap.pi.iva e6vi]. Toivs peVrot iv toxs 
aKpats qbpovpdpxovs koI tovs xtXtdpxovs Ttov Karct Ti]v 
X<*>pav c/jvAokcoi' oiik aAAou rj eavrov ej3ovkeTO aKOvetv ravra 
be irpoetopaTO evvotov ottlos et rts rcoi» aaTpairtov vtto ttXov- 

25 rou Kat 7rA?/t9ovs dvdptoirtov eS,vf3pio-ete kol eTTLX^i.pW^^ P-h 
TretdeaOat, evdvs dvTnrdXovs e)(ot ev r?) X^P? - TavT ovv 2 

4 ovtos om. H A G ews] a>$ H efxol C E ytyverai D : 

ylyvr)Tai cet. 5 -nepaais] trepffiSi C E 6 ovtos om. D F 

7 «x 01 H A G : exv ^ ^- : %X flv ^F 8 tx 61 "] «XP C : «x et ^- 9 e * 
om. D F 10 iiriTe\oir] D F 11 tJtc om. D : tote tovto F 

12 ouTcuy D F «Tt om. C E 13 irpbs aWriKovs om. C E 15 Kal 

t^ n.r\Tp\ om. H AG 16 Kva^dpovs C et DF 17 irayKaAov H : 

?ra77aAoi; A : irayKaWov G e^iot . . . Tra7s del. Dind. 18 /cal 

om. D F 22 </>poopapx ol ' s ] <pv\dpxovs C : (ppovpdpxovs Ka\ tovs m 

mg. C : (ppovpdpxovs Ka\ (pvAapxovs E /cal toi/s x'^'"PX ous om " ^ • 

/cal Toi/y (pi\dpxovs ut vid. G 23 <pv\aKaiu DF aiiTou DF 26 ctvTi- 
■?ra\ov C E : a^TiiraAa D F «X 01 P os t X^P a ^ ^ %X oliv T h v X^P av ^ ^* VIII. vi EENO<M2NT02 

fiov\6p.evos irpa^ai eyvco avyKakeaaL irpcoTov tovs k-niKai- 

pLOVS Kal TTpOeiTTtLV, UTTCOS eibeUV €(/>' OIS LaCTLV OL LOVTeS' 

evop.L£e yap ovtco pqov c])epetv av avTovs' €77€t be Kararrratrj 
rts dp-^cov Kal aiaOdvoLTO Tavra, xaAe7rw? av eboKovv avrcp 
cpepeiv, vop.i£ovTes cV eavTcov a-nrTiav raira yeveadaL. 5 

3 ovtco 61] av\\e£as Aeyet avrots rotdSe. 

Avbpes cptAot, eialv ijp.LV ev rats Kareo-rpauiceWis 7ro'Aerri 
cppovpol koCl cppovpapypL, ovs tot€ KareAt7rouei'* Kat rodrots 
eyco 7rpoo-rd<fas dirrj\6ov d\\o uer /xjjoe^ Tro\vTTpayp.ov€LV, 
tcl be retx?? bLaaco^eLV. rovrous uey ow ou Travaco ttjs 10 
apxrjs, eirel KaAcos bLa~ecpv\d\aaL tcl itpoaTaydivTa' dAAovs 
8e aaTpdiras ~ep.\j/aL uot 8oKet, otrtves dpcfourrt ro>i> erot- 
kowtcov Kal tov baap.bv \ap.i3dvovTes rots re cppovpols 

4 8ojo-ouo-i p.Ladbv Kal d\\o reAo?3o-ii> o rt av 8e'r/. Sokci oe' 
uot Kat tlov (vdtibe p.evovTcov vp.cov, oTs av eyco Trpa.yp.aTa 15 
irape\co ~ep.TTcov ~pd£ovTas tl e~l TavTa tcl edvri, \copas 
yeveadai Kal olkovs eKet, o7toj? baap.oa>opr)Tai re avTols bevpo, 

5 orav re lcoaLV eKelae, ets otKeta e\coaL KardyeadaL. raura 
errre Kal ebcoKe ttoWoIs rcoiv cpi\tov Kard irdaas ras Kara- 
arpacpeiaas 7ro'Aets oiko>js Kat v~t]k6ovs' ko.1 vvv elaLV ert rots 20 
d7royoVots rcoiv totc \aft6vTL0v al \copaL Karap.evovaaL dAAat 

6 eV dAA?/ yiy avTol be otKoOrrt 7rapd /3ao"tAet. Aet 8e', ecpr/, 
roivs tdVras o-arpa7ras e~l rairras tcls x^pas rotodrous ?//xds 
aKoirelv otrives o tl av ev ti} yr) eKacrr?/ Ka\bv ?/ ciyadbv ?/, 
p.ep.vr]aovTaL Kal bevpo a.TT07Tep.7TeLv, ojs p.eTe\cop.ev Kal ol 25 

2 oj C s.v. : om. E et F 3 ovtws txv f>aov <ptptiv F : ovtw 

paov (ptpav D : ovtw ftaSiov <pfpttv av H A G : ovtw paSiov Qfpftv 
CE 4 aiadavovTO D 5 Sior?)»' avTwv airto-Ttav DF yiyvttrOat DF 
8 qjpovpo\ tcal om. D : 7r^\((ri <ppovpo\ Ka\ om. F 11 StairffpvKatrt 

H AG : SiaTrfifiiAa/cotrj cet. : corr. Buttmann 13 ante (ppovpols add. 
■npwTOis DF 14 iAAoiyotD: SAAojs F TfKtaovatv C A E G H 

15 ij.(v6vtwv om. C A E G H : ^(f ovtwv F 16 irapexwv iriinrw 1 1 1 

17 *y6Cf'o-0ai] 76 vfiAtaBat C E SafffxofpopijTai Tf c A G H : SafffiotpoprJTf 
C E : SacrfjLotpopolTf D : Sa<r/j.o<poprJTf t« F 18 ante Stoi/ add. Ka\ D F 
20 7r<iA€is] x&P as ^ f KCt ' ^tttjko^oi/s oiTi. H A G eiVii/ tTi V cor. : 
tlaiv iv\ H A G : «Vi t ia\ D F : eleriv *ti M C E 24 jj antc )|DF 

25 paTfxop-tv D F KTPOT nAIAEIAS H VIII. vi 

evddbe dvres t<ov ~ai<Tayov yLyvopevoov dyadiov kol yap ijv 
tl tiov beLvbv yiyvrjTai, i)pLV eo-rat dpvvreov. ravr el~d>v 7 
rore p.ev e~avae t6v \6yov, eVetra be ovs eyiyvcoaKe tG>v 
(fiiAojv etrl tols elpi]pevoLS e~L6vp.ovvTas levat, €K\e£dpevos 
5 avTcov tovs boKOvvTas eTrtrr/Setordroi;? etmi e~ep.~e aaTpd~as 
els* Apafiiav p.ev Meyd/3v(br,et? Ka7r7ra8oKtay 8e' AprafiaTav, 
els <&pvyLav be ti)v p.eydki]v 'ApTampav, els AuStay 8e /cat 
'Icoviav Xpvadvrav, els Kapiai' 8e 'A8ouo-toz>, ovirep tjtovvto, 
eis <£>pvyiav be Ti]v ~ap' 'EXXija-ovTov Kal AloXiba <i>ap- 
10 vov)(pv. KtAiKtas 8e Kal Kvirpov kol YlacpXayovcov ovk 8 
e7re/x\f/e nVpcras aaTpdiras, otl e/coVre? eboKovv avarpa- 
TevaaL e~l BafivXcova' baapovs p.evroL avveTa^ev d~o- 

(pepCLV KOL TOVTOVS. (!)? be TOT€ KvpOS KaT€CTT1]0-aTO, OVT(DS 9 

eri Kat vvv /3ao-tAe'cos etcrh.* at ev rats aKpaLS (pvXaKal Kal 

15 0! x.tAtap)(ot rcoi» cpvXaKcov €K /3ao-tAe'a>s etcrt KaiSeon/KoVes 

Kal irapd /3ao-tAet diroyeypappevoL. Trpoelue 8e Trao-i rots 10 

€K~ep.~op€VOLS craTpaTTaLS, daa avTov ecopojv iroLovvTa, irdvTa 

pLpeladaL' ~pG>TOv p.ev l~~eas KadLaTavaL €K tiov avve~L- 

a~opevu>v Ylepcriov Kal avpp.dyojv Kal appaTi]XaTas' ottoctol 

20 8' dv yi]v Kal dp\ela Ad/3cocrtr, dvayKa^eLV tovtovs e~l dvpas 

levaL kcli aoocppoavvrjs empeXovpevovs TrapeyeLV eavTovs ra> 

(TaTpdir)] xpW^at, ijv tl bei]TaL' TraLbeveLV be Kal tovs yLyvo- 

pevovs Tralbas e~l dvpaLS, a>a~ep irap avTco' e^dyeLV 8' e7u 

Ti]v 6i]pav tov aaTpd~r]v tovs d~b 6vpQ>v ko.1 daKelv avTOV 

25 re Kat tovs avv avrco rd —oXepLKa. *Os 8' dv epoi, ecprj, 11 

Kard Ao'yov rijs bvvdp.eous 7rAeto-ra piev dppara, irKeiaTovs 

5 eViTTjSeiOTaTour SoKovvras D F 7 KvKiav H A G 8 KaSovffiov 

C E '6virep] Sxrirep Kal C E -tjrovv C A E G H 1 1 post 

iSoKovv add. avTy C E crvffTpuTfvffai D F : ffvffTpaTevecrdai C A E G H 
12 eTa^ev D F 13 Se om. H A G 6 Kvpos C KaTeffKevdffaTO D F 

14 cm om. D Tair om. D F 17 ai/Tov ewpuiv irowvvTa D : eavrbv kdipuv 
—oiovvTa F : ovvaTov cu>pu>v irotovvTa eavrbv CAEGH 18 KadeffTavai 

C E ffvve—0/j.evtov C E et D 22 eirtytyvo/j.e'vovs D F 23 Swpas 

codd.: corr. Reiske tavT$ DF 24 tV om - DF 6ripav~\ Ovpav 

H A G avTbv C E G H et D F 25 avrw C E et D : 4 airr<S 

H A G et F f >ol om. E et F VIII. vi EEN04>X2NT02 

6e kol apla-Tovi Itnrias aTrobeLKvvi], tovtov eyio ws ayaObv 
avuua\ov Kal ws ayaObv crvucpvKaKa IlepcrciLS re Kal euol 
r?/s a-PXV* TLuijcrto. ecrTOov be 7rap' vuiv Kal eopats tocrirep 
irap euol oi apLcrTOL TrpoT€TLui]uevoi, Kal Tpa-ne^a, too-nep f) 
ep.r), Tpecpovcra uev Trp&rov tovs otKeVas, e7retra be Kal w$ 5 
dnAois /iera5tooVat iKavtos KeKocrurjuevr] Kal a>s tov Kakov tl 

12 TTOLOVVTa KaQ' fjuepav eiTLyepaipeLV. KTacrQe oe ko.l irapabei- 
crovs kol 0i]pia TpecpeTe, Kal ui]Te avToi 7rore avev ttovov 
ctvtov TrapaOfjcrde ui]T€ Xttttols ayvuvacrTOLs yopTov euftaXXere' 
ov yap clv bvvaiui]v eya> ets m> avOpojirivr] aperi] rd ttclvtiov 10 
vutov ayaOa oiao-<i>£ety, dAAd bei e/xe //.ei> ayaObv ovra crvv 
ayaOois rots irap euov vulv eiriKovpov elvaL, vuas be ouoitos 
axiTovs ayaOovs oVaj crvv ayaOois rots /xe#' vuiov euol crvu- 

13 /xd)(ous eti>at. fiov\oiui]v 5' ay v/xas Kal tovto KaTavofjcraL 
otl tovtojv 5>v vvv vulv irapaKeXevouaL ovbev rots SovAots 15 
7rpoo-rdrra>' a 8' vuas cprjuL xpijvaL iroLelv, Tavra kol ovtos 
TTtLpG>uaL irdvTa 7Tpa.TT€Lv. toairep o' eyoo vuas KeXevto e/xe 
uLueicrOaL, ovtoj Kal iueis tovs v<p' vutov ap\as e^ovTas 
liLueicrdaL vuas 8t5do-Kere. 

14 Taura be Kvpov ovtoj totc ra£avTO$ ert «at vvv r<5 avr<S 20 
Tpoiroi TracraL uev al virb /3a<rtAet cpvXaKal 6uoia>s cpvAar- 
TovraL, TracraL be at to>v apyovTtov OvpaL ouoiojs Oepairevov- 
rai, iravTes be ol oIkol Kal ueyakoL koX uLKpol 6uoiu>s 
olKovvrai, 7ra<ri be ol d/>t<rroi t&v TrapovTiov eopats nrpoTe- 
Tiur]i'TaL, TracraL be ai 7ropetat crvvTeTdyuevaL fcara tov avrov 25 
Tpoirov elcri, TracraL be avyKecpahaLovvTaL 7roAtrtKat 7rpd£eis 
ets oAtyoJjs eTrto-rdras. 

2 ^vfxjxaxov G <pv\a.na. C E 3 to-Twcrav C A E G H (Spat 

codd. : corr. Stephanus 4 ol &pimot om. D irpoTtTtLiiiLifvat D : 

■7rpOT€TlfJ.r]fXtVOtS F 8 i^€D TTcij/Ou] &VtV KUTTOV C E : txTTOVUl D F 

15 post tovtwv add. ovtwv DF post tw add. (-yij) C 18 apxtla DF 

20 capitulum totum del. Linckc o!!t«s H A G ct D F outoj Kvpov C E 
toIovtos t(5t6 C E 23 oi om. D F 24 irno-i] 7toVt€? D post 

&pttTTOi add. (lunia-s DF TtTtfxrivTai CE 25 7r«0"oi] irao"« Dind. 

26 7r«o-ai D F : 7r«o-i C A E G H Kei^aAaioiWai C E 7roAiTiKal Eichler : 
7roA>val codd. 27 tU oXlyovs tirtoTaTas D F: oAtyots iwto-TaTats C A E G H KTPOT nAIAEIAS H VIII. vi 

Tavra elircov cos XP 7 ) Ttoitlv eKcicrTOvs Kal bvvap.LV eKaorco 15 

TTpOCrOeis €^€~€p.~e, KCU ~pO€L~€V a~a~L TTapao-K^Va^~6aL COS 

els vecora crTpareias e~op.€vr]s koX airobeiciecos avbpcov Kal 
oirkcov koX t~~cov koI app.a.Tcov. 
5 KaT€Voij~ap.ev be «at tovto otl Kvpov Karap£avTOs, cos 16 
cpacrt, Kal vvv ert 5ia/xeWr ecpobeveL yap avrjp Kar evLavTov 
aei ~Tpa.Tevp.a e\cov, cos i)v p.ev tls tcov craTpa-cov e~LKovpias 
berjraL, t-LKOvpfi, r)v be rts vfipi(i], o-cocppoviQr], f]V be tls i) 
bacrp.cov (popas ap.eh.ri i) tcov evoUcov cpvkaKrjs rj ottcos i) X^P a 

10 evepybs r) ?/ aAAo tl tcov Terayp-evcov ~apaki~i], ravTa ~avra 
KaTevTpe~i(r]' r)v be p.r) bvvr)TaL, /3acriAet a-ayyekkr)' 6 be 
aicovcov fiovkeveTaL irepi tov araKTOVVTos. kol ol —okkaKLS 
keyop.evoL ort /3acriAe'cos vlbs /cara/3atVet, /3acriAe'cos dbekcpos, 
/3acrtA.e'cos 6cp6akp.6s, koX eviore ovk €KcpaLv6p.evoL, ovtoi tcov 

15 ecpobcov elcriv a~oTpe~€TaL yap eKacrros avrcov 6~66ev av 
j3a~Lkevs Kekevi]. 

KaTep.adop.ev be avTov /cat akko p.r)\avi]p.a -pbs to p.eyedos 17 
rijs ap\ijs, e£ ov ra)(e'coj r]~daveTo koX tcl ~ap.~okv aireyovTa 
ottcos eyoL. ~K€\\rcip.evos yap ~6cri)v av obbv lttttos KadavvroL 

20 Tr)s rip.epas ekavvop.evos cocrre bLapKelv, e~0Li)~aT0 l~~a>vas 
toctovtov bLakei~ovTas Kat lttttovs ev avTols KarecrrT/cre Kat 
tovs e~Lp.ekop.evovs tovtcov, Kai avbpa ec/)' eKacrrcp to>v tottcov 
era£e tov e~LTr)beLOV ~apabexe'crdaL ra <pep6p.eva ypap.p.ara 
koX —apabLbovaL Kat ~apakap.fiav€LV tovs d~eLpr) Koras lttttovs 

25 Kat dv6pco~ovs Kai akXovs ~ep.~€LV veakels' ecrrt 6' 6're ovbe 18 
tcls vvKTas cpaaiv lcn-acrdaL TavTriv rrjv —opeiav, akka r<5 
r]p.epLvu> ayyekco tov WKTepLvbv 8ta8e'xecri9at. tovtcdv be 
ovtcq yLyvop-evcov (pacri TLves Oclttov tcov yepavcov TavTrjv 

1 post ravra add. 8' H A G 3 e-iBei£em H A G 6 <pa~iv 

iTl Kal vvv Siafievoiev DF 7 -arpa—wv] -TpaTiuiTa>v DF 8 i—iKovpu 

CE -w(ppovi£ei C E 10 -apa\ei-r) D F II KaTevTpe-i(ti 

C E et D a-ayyeAAei C E et D 12 Pov\evr)Tai H A G et D F 

17 to tt)s apxvs p.eye9os C E 19 KaTavvrot H A G et F : Kara- 

vvrr) C : KaTavvo-fi E : KaTavvTono D 22 tovs om. C E iwifj.e\ov- 

/xivovs CE 25 Kal avQpw-ovs om. H AG 28 ovtws AH yepdvwv 
Tit\v —opeiav Tavrriv C E VIII. vi EENO<f>J2NT02 

tijv iropeiav avvTeiv ei be tovto \i/evbovTai, dAA' ort ye 
t&v dvOpcoirivcov 7re£?/ ""opetcov avnj Tay^iaTi], tovto evbrjKov. 
dyaObv be cos Ta-^icrTa eKacrrov aitr0av6p.evov cos Ta\io-Ta 
eTTLp.e\elcrOaL. 

19 'E7ret be irepLi]KOev 6 eviavros, o-vvr\yeipe rrTpaTiav eis 5 
Baj3v\cova, /cat Ae'yerat ax/Tcp yevecrOai eis bcobeKa p.ev iirTTecov 
p.vpLabas, eis bio-^ikia be dpp.ara bpeiravqcpopa, Tretj&v be eis 

20 pLVptdbas e£i]K0VTa. eirei be ravra crvvecrKevaa-To aiiTco, copua 
br) TavTi]v Ti]v o-rpaTeiav ev ij Aeyerat KaTao-rpe\f/ao-OaL 
TToivTa tcl eOvi] ocra Svpiav eK/BavTL oLKet p.e\pL 'EpvOpas 10 
Oa\a.TTr]s. perd be ravTa 7) eis AlyvTTrov o-Tpareia Ae'yerat 

21 yevecrOaL /cat KaTacrTpe\j/acrOaL AtyvTTTOv. Kal e/c tovtov ti]v 
ap)<i]v CopL^ev avTco irpbs eco p.ev 1) 'Epv0pd OdXaTTa, irpbs 
apKTov be 6 Ev£eLvos ttovtos, irpbs eo-nepav be K?J7rpos /cat 
AiyvjTTos, irpbs uecr??u/3piay oe Ait9to7rta. tovtcov be rd 15 
Trepara tcl p.ev otd OdXiros, tcl be otd \jrvxos, tcl be 8ta vbcop, 

22 tcl be 5t' dvvbpiav bvcroiKi]Ta. ai)Tos 0' ev ueVco tovtcov 
Tr)v biaLTav TTOLi]o-dp.evos, tov p.ev ducpt tov yeLp.cova \povov 
bLijyev ev BafivkcovL e7rra p.i]vas' avTi] yap dXeeLvi] ij xcopa' 
tov be ducpt to eap rpets p.i)vas ev Sowot?* ti]v be d/cu?V 20 
tov Oepovs bvo p.r)vas ev 'EKfiardvoLS' ovrco bi] ttolovvt 
ai)Tov keyovcTLV ev eapLvSt OdkireL /cat \\rvyeL bidyeLV dei. 

23 ovtco be bLeKeLVTO 7rpbs ovtov 01 dvOpcoiroL cos irav p.ev eOvos 
p.eLoveKTei.v eboKei, ei p?/ Kvpco Trep.\j/eLev 6 tl Kakbv avTois 
ev Ti] x<i>pq i] cpvoLTO i) TpecpoLTO r) rex^coro, 7racra be 7roAts 25 
icrawrco?, Tras be t5twr??s 7rAovcrtos dv coero yevecrOai, et rt 
Kvpco yapio-aLTO' kol ydp 6 Kvpos \ap.fidvtov 7rap' e/cdcrrcoi' 
a>v dcpQoviav elyov ol 0t8oVres cWeStoou cov crTraiHCcwras 
avTovs aiaOdvoLTo. 

1 75 om. C E 5 (TTpaTtiav E ct F 6 '{inraH> C A E G H 

8 (Tvve/TKtvdffaTo H A G 9 OTpaTtiav C E : aTpaTiav H A G : 

ffTpaTiav «x a " / ^ • OTpaTtiav *x a " / ^" wavTa KaTacrTpt\pao~dat D F 

10 ti<Tf3dvTi H AG o(««?Tai DF 19 7} X"P a om - C E a. 677] 

5« C E 25 Tt\vo?To H A G 26 kv) &p' C E H KTPOT nAIAElAS H VIII. vii 

Ovtco be tov alcovos TTpoKe\copr]K6Tos, p.d\a 8?/ 7T perr j3vTr)s VII 
cov 6 Kvpos d(pLKV€LTac els Ylepaas to ej3bop.ov eirl rrjs avTOv 
dpxrjs. Kal 6 piev TiaTi]p koX r) p.r)Ti]p irdkaL br) coairep etKos 
ZTeT€\evTrjK€o~av aiiTcp' 6 8e Kvpos edvae tci vop.L(fip.eva tepa 
5 «ai tov x.°P ^ <7y??°" aT0 riepcrats KaTa rd iraTpLa koX rd 
bcopa 7racrt bUbuxcv coairep eicoOeL. KOLp.r)6e\s 8' ev tco /3aat- 2 
Aetco ovap et8e TotoV8e. e8o£ei> avrco irpoaeXdcov Kpeirrcov 
tls r) KaTa dvOpcoirov elireLV 2vaKevd£ov, a> KCpe* rjbr) ydp 
els Oeovs a7ret. touto 8e Ibcov to ovap e£r)yepdr) koX a-^ebbv 

io edoVei etSeVai oti tov /3iov r) TeAeun/ irapeir). ei/dvs ovv 3 
Aa,3tov tepeta edve Att re iraTpcoco Kai 'HAtco Kat tois aAAots 
0eot? e7rt tcov aKptov, cos neptrat dvovaLV, a>8' eTrev\6p.evos' 
Zev Trarpcoe Kal "HAte Kat Tra^Tes 0eot, be^eaOe rdbe Kal 
TeAecm/pta 7roAAcoi> Kat Kakcov irpd^ecov Kal x a P l(TTr lP La 0TL 

15 eai)p.aiveTe p.0L Kat ev iepols Kal ev ovpavioLS ar)p.eioLS Kat 
ev olcovols koX ev (pT/uats a r e\pijv TTOLeXv Kal a ovk e\pr)v. 
irokXi) 8' vpXv x a P L<i 0TL Kc *ya> eyCyvcocrKov tt)v vpLerepav 
eiTLpekeLav ko.1 ov5e7rco7roTe e7rt Tats evTv^tat? V7rep dvQpcoirov 
e(pp6vr)o~a. atVoOpat 8' vp.as bovvaL Kal vvv 7ratat p.ev Kal 

20 yvvaLK.1 Kat c/nAois Kat TraTptSt evbaLp.oviav, ep.ol be olovirep 
alcova bebcoKare, TOLavTrjv Kal Te\evri]v bovvac. 6 p.ev 8?/ 4 
TotaSra 7rot7jcras Kat otKaSe ekOcov ebo£ev r)becos dvairav- 
aeaOaL Kal KaTeKkLvr). e7ret be copa rjv, ol Terayp.evoL 
TTpocrLovTes Xovo-acrOaL avTov eKekevov. 6 8' ekeyev otl 

25 r)becos dvairavoLTo. ol 8' av Terayp.evoL, eTrel wpa r)v, 
belirvov TrapeTLQeaav tco be r) ^pvx*! °~^ T0V P* v ov 7rpocrteTo, 
bL\(/r)v 8' eboKeL, Kal eiTLev r)becos. co? 8e Kat rfj vaTepaia. 5 

1 8e] Stj D F 2 post e$So/j.ov add. tjStj D F avrov codd. 

4 ante e0i/(re add. i\6wv /col D F tepe?a D F 6 ScDpa] yepa C E 

10 e3 elSevat D F 13 7raTp<pe] 7rarep C E 14 TeAei/Tijpia C E 

post -koWwv add. Te C posterius /cai om. C E 15 io-rjfj.dvaTe V : 

eVTjjurjraTe CAEGH posterius eVom. CE o-q/xeiots om. C A E G H 
16 Te XP^ D ou XP^'' D F 19 «-al vvv Sovvai D F 22 Tavra 

C E et D aireXdwv D F dra7rai/o-a(r0at C A E G H : dyaTraiWflat 

DF: corr. Stephanus 23 KanK\ivrt Dind., quod propter v. 2. 15 

recepi : KartK\idi) codd. 27 eVieei' C E «j om. H A G VIII. vii HENO«M2NTOS 

crvvefiaivev avTio Tavra xal Trj Tplrrj, eKaXecre tovs Tialbas' 
ol 8' tTv^ov crvv^KoXovdrfKOTes avrco Kal ovres ev Tlepo-ais' 
e/cdAecre be kol tovs (f)LXovs Kal rds Tlepcrcav dpxds' -napovToov 
be TravTojv ijpx^TO TOiovbe \6yov. 

6 FlcuSes epol Kal TrdvTes ol irapovTes cptAot, epol pev 5 
tov jSLov to re'Aos ijbi] Trdpecmv £k tto\\<2v tovto o-acpcos 
ytyvcocr/cco' v/xas be XPV> orav reAeirrT/crco, cos Trept evbaL- 
povos epov /cat Ae'yetv Kal Troieiv irdvTa. eyco yap Trals re 
oov ra ev iraicrl vopi£6peva KaKd So/cco KeKapiruxrdai, eneL re 
i]fir)cra, Ta ev veavLcrKOis, reXetos re avi]p yevopevos rd ev 10 
dvbpdcTL' crvv rco XP° v< r T€ TTpdiovTi dei crvvav£avopevr)v 
einyiyvuxrKeLV eboKOvv koL ti]v epi)v bvvapiv, cocrre «ai 
Tovpbv yfjpas ovbeircaTTOTe r)cr$6pr)v Trjs epijs ve6rr]Tos dcrde- 
vecrrepov yiyvopevov, koX ovt eirixeipr]cras ovt ein6vp.r]cras 

7 olba otov r)TVx r l (Ta ' Ka ' T0VS P-* v <fiL\ovs eirelbov bt epov 15 
evbaLpovas yevopevovs, tovs be TroXepLovs vtt epov bovkco- 
BevTas' Kal tt]v TraTpLba irpoadev IbtcoTevovcrav ev rf] 
'Acrta vvv TTpoTeTipr)pevi]v Karake Lttco' cof r' eKTt](rdpi]v ov- 
bev [otSa] d rt ov biecrcocrdprjv. Kal tov pev TrapeKOovra 
Xpovov eirpaTTOv ovtcos cocrTrep r)vxdpr)v cpofios 6e' pot avp- 20 
TrapopapT(2v prj rt ev rcp eTrtdvrt XP° V( r V tSoijLti 57 d/c07jcratp.i 

7) irddoipi x a ^ e7roi; > °^ K e ^ a reAe'cos pe p.e'ya (ppovelv ov8' 

8 evcppaLvecrdai e/cTreTrrapeVtos. vvv 8' ?/i» reAeun/crco, Kara- 
AetTrco p.ei> vpds, co Trat8es, ^covra? ovcnrep ebocrdv poi 01 
0eot yevecrdar /caraAetTrco 8e irarpLba Kal cptAous ev8at- 25 

9 /jtoyowras* cocrre rrcos ovk av eyco Stxaicos p.aKapi.£6pevos 
tov ael xP°vov pvi]pr]s rvyxdvoipi; bel be Kal rqv (3acriX.eLav 
pe rjbt] cra(pi]vLo~avTa KaTaXnrelv, cos dv pi) dp(pL\oyos yevo- 

1 awtfiaivov C E ravra. Zcune : ravra C A G H : ravra post 

vffrepaia E et D : ravra ravra post v<TTtpala F 5 ol irap6vrts om. 

C E 6 t6 om. D F 7 is irepl] Sxnrfp C A E G H 9 tirtiTa 

T)^r\(xas DF 12 postcrius /ca! om. DF 13 ovirwiroTt t^irrjo-d^/jirjv 

D F 15 '6tov\ '6ti C E 19 o7So dcl. Dind. 22 TfAe(&)s 

C E fj.t fxiya Sclincidcr : piya CEct DF: /ieHAG 24 oSs 

/xoi tooo-av C E 27 tcal om. C E 28 /xt tjtiri D F : Lit C E : 

om. H A G a.Li<pifio\os C E et D KTPOT I1A1AEIA2 H VIII. vii 

,oteV?/ irpdyp.aTa vp.lv Trapdcr^r]. iyco 6' ovv <ptAto p.zv dp.qbo- 
repovs vp.ds 6p.oicos, to Tralbts' t6 §e 7rpo/3ovAet>ety nal to 
T/yetcrflai Ztp' 6 tl av naipos boKrj etrat, tovto irpoaTdTTto Tto 

7TpOT€ptO y€VOp.€VtO Kal 7T\€L0VL0V KaTOL TO €LKOS €p.7T€iptO. 

5 ZTTaLoevOriv 8e Kal avros ovrtos vtto Trjcrbe Tijs eprys Te Kal 10 
vp.€T€pas TraTpibos, tois 7rpecr/3in-e'pois ov p.6vov db^Xtpols 
aAAd Kat TroAtrat? kol obtov kol Oclklov ko.1 koytov vtt€lk€lv, 
Kal vpxis 8e', d> 7ratdes, ovtoos e£ apxrjs CTraLbtvov, tovs p.€V 
yepaLTipovs TTpoTLpJdv, Ttov Se v€toT€ptov 7TpoT€TLpS]adaL' tos 

10 ovv iraXaLa Kat et(9tcrpe'm /cat €.vvop.a ktyovTos epoC ovtojs 
d7ro5e'xecrc5e. Kat av peV, to Kap.]3vcrr], tijv /3acriAeiW e^e, II 
#ecoy Te cuSoVrtoi/ Kal ep.ov oaov ev ip.oi' crot b\ a» Tavao^dprj, 
aaTpdirr\v etmt bibtop.L yir/btov Te Kat 'App-evicov Kal Tpirtov 
Kabovaitov Tavra oe' crot cudot/j vop.i£to dp^v p.€V /xetffco mt 

15 Tovvop.a Trjs /3acrtAeias Tto 7rpecr/3t>Te'pto KaTaAt7reu>, ev8at- 
p.oviav 8e crot dXviroTepav. 6—oias p.€v ydp dvdptoTrivqs 12 
€vtppoavvi]S ivbzris ecr?/ oux dpco* dAAd TrdtTa aot Ta SoKOtjra 
dvdpcoTTOvs €vtppaiv€Lv 7rape'crTai. to 8e bvaKaraTTpaKTOTeptov 
Te epdy Kat to TroAAd p.€pLp.vav ko.1 t6 p.r) bvvaadaL r]av\iav 

20 ex ea; K€VTpL^6p.evov vtto Tijs TTpos Ta/xd epya cpLAovLKias Kal 
to e7rt/3ot'Aedeti' Kat to e7ri/3ot'Ae7Jecr0ai, Tatrra ru /3acri- 
Aevozrt dmyKT/ croC p.a\kov o~vp.7Tapop.apT€lv , d crdcp' tcrc/t 
toC €vtppaiv€adaL ttoWcls da\o\ias 7rap€\€L. otcrfla pey ovv 13 
Kal crd, co Kap.j3vo-rf, otl ov Tobt to \pvaovv aKiJTTTpov to 

25 T7]V /SacrtAetai» 8iacrtp£oV ecrrty, dAA' ot TrtcrTot cptAot o~KrJ7TTpov 
/3acrtAetScrty dkr]dzaTaTov kqX dcrcpaAeVTaTO^. 7ricrT0i/s 8e pi/ 

1 8' olv Hertlein : ovv D F : Se vvv C A E G H 2 rb rryuo-Oai] 

irpoTry^o-Qai D F 3 Sokjj Kaipbs E et D tovtcji D F 5 r^o-Se 

om. C E 8 post iwaiSfvov add. £o"t« D F 9 twi' 5e] virb Si 

tuv DF 10 ante iraKaia. add. /cal D prius xal om. F 

posterius kcu om. D 11 post S> add. 7ror D F 13 Tpiroiv E et D : 
TpiTov cet. 14 5ovs D 16 tv(ppoo-\>v7)s avdpwirivris CE 17 eVi5e7;s 
C A E G H eo-ei F ig to toUo] Ta iroKKa D F 23 toC 

Schneider : tu> codd. irape'x«t«' C A E G H 24 posl o-KTJTrTpoi' 

add. eVTi D F 25 io-Tiv om. D F ttio-to}] jtoAAoi C A EG II 

26 Ka\ a.o-<pa\(o-TaTov om. D 

XEN. CYROP. 22 VIII. vii EENO*J2NTOS 

ro'pt£e (pvcreL (f>v((Tdat avOpcoirovs' iracrL yap av ol avrol ttlcttoX 
(paivoLvro, cocnrep Ka\ rdAAa tci rrefpvKoVa Trdrrt ra avra 
cpatVerar aAAa tovs ttlo-tovs ridecrdaL bel eKacrTOv eairrov i) 
be ktijctls avrcov ecrTLV ovbap.cos crvv Trj fiiq, ciAAd fxaWov 

14 crvv Trj evepyecriq. et ovv nal aAAovs tlvcis Tretpdrr?/ crv]x- 5 
cpvKaKas rrjs /3arrtAetas 77oieto-0ai p.i]bap.66ev irpoTepov ap\ov 

?/ citto tov 6p.66ev yevofxevov. Kal TToAtTat rot dvOpco-rroL 
dWobaircov otKetoVepoi Kat owrrtrot aTTocrKi)Vcov 01 8e cmb 
tov avTov crirepixaTos cpvvTes koI vrro rrjs avTijs jitrjTpos 
Tpacpevres Kai eV rfj avTrj olklci av£i)0ei'Tes Kal vzo tcov 10 
avTiov yovecov dyaTrcofxevoL Kal ti)v ovti]v p.i]Tepa kol tov 
avTov Tfarepa TTpoaayopevovres, irats ov ttcivtlov ovtol ol- 

15 KetoVarot; p?/ ovv a oi Oeol v(f)i]yi]VTaL ayada ets otKetoVrjTa 
dSeArpois pdVaid rrore 7TOt?/o-?/re, dAA' errt ravra eiiOvs oIko6o- 
petre aAAa c/uAtKa epya' Kat ovtcos det dvvTre p(3Xi)Tos aXXoLS 15 
ecrraL 1) vp-erepa cptAta. eaurov rot K?/8erai 6 irpovocov 
abeXcpod' tlvl yap aXXco dbeX(j)6s fxeyas u>v ovtco KaXov cos 
dbeXcpio; rtj 8' dAAo? Tip?/rrerai 8t' dvbpa fxeya bvvdfxevov 
otVcos cos abe\cf>6s; riva 8e cpo/3?/rrerai rts d8tKeti> dSeAcpou 

16 peydAou 0W0? ovrcos ws tov dbeXcpov; p?/re ovy c^drroi' 20 
/xr/Sets o-o£! rojjra) inraKOveTco p?/re TTpoOvp.oTepov Trapecrrto' 
ovbevl yap otKetdrepa rd rovrou oiVe dya#d otVe Seti'd ?*/ rrot. 
evvoei 8e koX Ta.be' tlvl yapnrdfxevos eXiricraLs av fxeLlpvtov 
Tvyelv r) tovtlo; tlvl 8' av (3oi]6ijcras lcr^vpoTepov avpnxayov 
avTL\.d(3ois; riva 8' ato-xioi/ p? v / fptAety ?*/ tov dSeAcpoV; rtVa 25 
8e airdvTcov kuWlov TTpoTLfxdv ?*/ rdy abeXcpov; uovov tol, a> 

1 0^<r«iom. codd. practcr D; agnoscit Stob. 2 prius ra om. HAG 
3 <{>alvt(r9at C A E G H toi/s om. C E 4 ^o-tIv avTwv D F 

8 aT^ dKT]vS>v C A E G H g ^??Tpay A : 2>s in ras. H 10 virb 

om. HAG 11 avTaiv om. CE 14 antc a.5t\<po7s add. 

to?s DF 15 &\\ois DF: a\\T)\ois CAEGH 17 ovtus 

D F 18 Si* D F : 8*7 C in mg. H A G : om. C pr. E ^tyav 

ovvd/j.tvov CEH cor. : /j.tya\vvdfj.tvov Hpr. AG 22 ra om. 

D F Td-yafla D F Ta Stivd D F 23 ^tWei 5e] ^i-oerTe 

H A G 25 TiVa 8e dirdvTwv . . . a5«A<f>dV om. F 26 npoTt/u.dv irdvTtav 
na\bv D 


KTPOT IIAIAEIAS II VHI.vii 

Kap/ivcn?, TrpcoretWros abek(pov irap abekcpo> oi/be rpdovos 
rcapa tG>v dkko>v ecpLKvelTaL. akka irpbs 6eo>v iraTpo>o)v, 17 
S> iralbes, rtpdre dAA?/Ao7js, et tl <a\ tov ep.o\ yapi^o-Qai 
pe'Aet vp.lv ov yap bi^itov tovto ye cracpco? boKelre eibevaL 
5 &>s OTjSey ert eycb ecrop.at, eireLbav tov av6po>Trivov j3iov 
TekevTr]cro)' ovbe yap vvv rot tijv y ep.r]v \^t>x?V ecopdre, 
dAA' ots 8te7rpdrrero, tovtols avriiv cbs oScray Karec/icopdre. 
rds be to)v abiKa Tra66vTo>v "tyvyas ovtrco KaTevorjcraTe olovs 18 
p.ev tf>6j3ovs rots ptatcpoVots ep.j3dkkovcrLV, olovs be Trakap,- 

10 vaiovs toIs avocrCois eiwiep.iTOVo-i; tols be cp6Lp.evoLS tcls 
rtpds 8tape'i>eti> ert av SoKetre, et p.r]bevos avT&v al \}rvxo.\ 
KvptaL rjcrav; ovtol eycoye, co 7ratoes, oibe tovto 7rco7rore 19 
eireicr6r]v cbs 1) \jrvxv £W piev av ev 6vt]To> crco/xart 17, £?/, 
dray 8e rovrou aTcakkayr], Tedvi]Kev 6pG> yap otl kcl\ tcl 

15 6vt]Ta cr(x>p.aTa ocrov av ev avrols \povov f] r) ^ux 7 ?> C°~> VTa 
7rape'xerat. ovbe ye ottcos dcppojv ecrrai r) ^rv^r], eireLbdv 20 
rod acppovos crcoparos St^a yeV?/rat, o?3oe rotiro TTe.TreLcrp.aL' 
dAA' dray aKpaTOS Ka\ Ka6apos 6 yous eKKpLdfj, ToTe Ka\ 
cppovLp:o)TaTov oxjtov etKos elvaL. bLakvop.evov be dv6po>Trov 

20 brjkd ecrTLV eKacrra airLOVTa Trpbs to 6p.6(pvkov Trkr)v ttjs 
\/a>X?/S' avTr] be p.6vt] ovre irapovcra ovre aiTLovcra opdrai. 
evvor]craTe o', ecp?/, 6'rt eyyvrepov p.ev to>v dv6po>Trivo)v 21 
davdro) ovbev ecrTLV virvov r) be tov avdpwTTOv ^frvxh TOTe 
brjirov deLOTaTi] KaracpaiVerat Kat rore tl tG>v p.ekkovTo>v 

25 TTpoopa' TOTe yap, cos eotKe, p^xAiora eAeut^epourat. et p.ev 22 
ovv ovtcos e^et radra coo-7rep eyco otopat Kat r) ^ux^) nara- 
AetVet to crcopa, Kat Tr)v ep.r]v \j/vxr]V KaTaibovp.evoL 7rotetre 
d eyco 8e'opat' et be p.r) ovto>s, akka plevovcra r) \lrvxh *v rco 

1 TrpwTsvovTos] TrpwTov ovtos CAEGH 2 a<pLKvuTai codd. : 

corr. Dind. 3 3> om. CAGH toD] t6tc H AG 4 fj.f\\ei 

CE et DF 5f T1 iyi* Zaofiai DF: ef/ti iyl> tn CAEGH 

6 701/3 om. DF 7 SifireirpaKTO C E n Stave/j.etv D F SoKotrtTe 

C E et D 12 oi/toi] oi/to) D : ovtws F 15 xpovoj/ iv avTois 

CE 18 post. Kal om. DF 19 ej/cbs outov H A G et D 22 t£ 
avdpwirivy H A G 28 0] ws D F iv tw (Tw/xotj ^ foxt ^ ^ 

00* VIII. vii EEN04>&NT02 

(Th)fxaTL rrvi'a7To6i'fi(TK(i, riAAa 6eovs ye tovs ciei ovras *ai 
iravr ecpop<2i'Tas Kal irdvTa bvvafxevovs, o*i Kal Tijvbe tijv twv 
bkcov ragw truviyowuf aTpLftij Kal dyi)paTov koX dvafxdpTi]Tov 
Kal vtto KaWovs Kal fxeyedovs aoujyrjTov, tovtovs cpoftovfxevoL 
}xi)ttot dcreftes fxifbev fxr/be avocnov fxijre 7rot?/m/re fxijre 5 

23 ftov\€Vcri)T€. fxeTa fxevTOL Oeovs kcil dvdp(oTru)v rb Ttav yevos 
to det (TTiyLyvofxevov aibeicrde' ov yap ev ctkotco ifxas ol deoi 
CLTTOKpvTTTOVTai, dAA' efxqbavij Tracriv dvdyKi) ael £i)v tci vfxe- 
Tepa epya' a i]V fxev Kadapa Kal e£co tcov dbUcov cpaivifraL, 
bvvarovs vfxas ev iracnv dvdpunroLS avabei^er el be els 10 
aWi]\ovs abiKov tl cppovifcrere, eK TrdvTcov dv6pu)iru)v to 
a^LoiTLcrToi elvai aTroftakeiTe. ovbels yap dv ert TTLcrrevcraL 
bvvairo vfxiv, ovV el irdvv TTpoOvfxoiTo, ibcov dbLKovfxevov tov 

24 fxdkLcrTa cf>Lkia TrpocrifKovTa. ei fxev ovv eyto ifxds LKavcos 
bibao-Kco o'iovs XPV "npbs dWi]\ovs eTvai' ei be fxr), koX Trapa 15 
tcov Trpoyeyevi]fxevo)V fxavOdveTe' avTi) yap dpicrri) 8toao"KaAia. 

01 fxev yap ttoWol biayeyevifvraL cpikoL /xev yoveis iraLcri, 
c/nAot be dbekcpol dbekcpols' ijbi] be Tives tovtcov Ka\ 
evavria dkkijkoLS eTrpa$av OTTOTepoLS av ovv aicrddvi]cr6e 
Ta irpaydevTa crvveveyKovTa, Tavra bi] alpovfxevoL 6p6G)S dv 20 

25 ftovkevoLcrde. /cat tovtu>v piev icrcos ijbi] aAu. 76 6' efxbv 
crG)fxa, u) Traibes, oTav Tekei>Tijcrco, fxifre ev xpvcrcp 6i]Te p.i]T€ 
ev dpyvpco fxifbe ev aAAto fxrjbevi, dkka tt; yr) a>? TaxLcrra 
diroboTe. tl ydp tovtov fxaKapLcoTepov tov yfj fX€L\6i]vaL, i) 
irdvTa fxev ra mkd, irdvra be rdya6a cpveL re Kal TpecjieL; 25 

1 7 e] T f C E 3 aKpt&v C A E G H aiefiparov C A E G H : 

&i(py.rov T) 4 KaWovs) rdxovs D F /xtyfdovs) rdxovs Ka\ 

fifytdovs C : /.itytOovs Ka\ Taxovs E 5 fvi)iroi C A E G H notriatTt 

C E 6 (3ov\eva-fT( C £ 7 alof?o-6ai A E 9 ?)i/] d 

C EG post aSiKWV add. tpyoiv D F <palv(Tai C : vnotpaivtTai E 

10 anoofitti C E ts H A G 12 £|«Wtoi' C A E G H 

14 /LidKicTTa] vdvv D F ifias post SibdffKw C E 16 7) apiffTT) D F 

1 7 01] fi C E 18 ab~ f \<pol om. C A E G H 19 Ivavria V D F : 

cV alrla C A E H bvoTtptiis D F 20 crvvtvtx^* VTa ^ £ °^ 

aipovfitvoi) oiaipovfjLtvoi C E : av aipov/xfvoi DF 21 f$ov\tv7)oQt CE 

23 /.i-qSi ] /j-riTt A 24 /xaKapiuTaTov H A G tov] 1) to D F KTPOT riAIAEIA^ II VIII. vii 

eyco 8e Kai dAAtos cptkavdpuo-ros iyevopi]v kcu vvv ?/8e'co? av 
p.ot Sokco Koivuivrjcrat. tov evepyerovvTos avdpcoirovs. dAAd 26 
yap ijbi], (cprj, iKketirttv pot cpaiverat r) ^/v^i] odevirep, cos 
eotKe, iracrtv apyeTai d7roAei7rowa. et rts ovy vp,a>v f/ 
5 Setftas /3ovAerat r?/s ep?/s- a-p-acrOat f/ op,pa Tovp.bv £covto$ 
ert irpocrtbeiv eoVAet, 7rpocrtrco* 6'rai> 8' eycb iyKa\v\j/cop.at, 
alTovp.at vp.as, cb 7ratSes, pr/Sets er' avOpcoircov Tovp.bv crcopa 
tSerco, jur/5' avrot vp.eis. Ylepaas pteVrot 7ra2>ras Kat rovs 27 
crvp.p.d\ovs eirt ro p.vi)p.a Tovp.bv 7rapaKaAetre crvvi]cr0r]cro- 

10 p.ivovs ip.oi ort eV rto dcrcpaAet ?/8?/ ecropat, tbs p.i]bev av ert 
kukov Tradeiv, /xr/re ?/2> p.erd ro£> oVtov yeVtopat /x?/re f/y 
p.i]b\v ert co' 07ro'o-ot 8' ar eAoVocn, roiJrous eS 7rot?/crayres 
07ro'o-a e7r' dr8pt cvbaip.ovt fop.tferat d7T07re'p,7rere. Kat rovro, 28 
ecp?/, p.£p,vrjcrd4 p.ov TeXevraiov, tovs cpi\ov$ evepycTovvres 

15 Kat rovs i\dpovs 8w?/crecr0e KoAd^eiy. Kat xaipere, co 
cptAot 7rat8es, Kat r?7 u?/rpt a7rayye'AAere cos 7rap' epou* Kat 
7rd?>res Se 01 7rapoVres Kal 01 airovTes cptAot yaiptTt:. ravr 
eiircov Kat 7rdrras bftjtcocrap.evos ivcKakvxj/aTo Kal ovtcos 
ereAe?Jr?/crey. 

20 ''Ort p.ey 8?) KaAAtcrrr/ Kat peytcrrr/ rto2> eV r?') 'Acrta. ?/ VIII 
Kwpou /3acrtAeta iyivero avri) iavTrj paprvpet. copicrdi] yap 
TTpbs eco wev r?/ 'Epi>0pa 0aAdm/, irpbs apKTov 8e rco EvcfetVto 
7roWcp, 7rpos icnripav Se Kirn-pco Kat Aiyv7rrto, 7rpo? p,ecr?/pt- 
/3piav Se Aldtoiriq. Too-avTt] 8e yi.vop.ivi] p.ta yvcop.ij Ty 

25 Kvpov iKv(3€pva.TO, Kal iKeivos re rovs ?3cp' eatrrco cocr7rep 
eauroo 7rat8as ertpa re Kat iOepairevev, ot re apyop.€vot 
Kvpov cos 7rare'pa ecre'/3o^ro. e7ret peVrot KCpos ereAey- 2 

3 e KA(7re?j/ C A E G H 8 ^eVroi] Se to( C E ir posterius 

^c] et C E 13 &Va D co^u^eTe C E airoir(/j.\paTe C E 

14 TeAei/To?oc eVos D F 6uep*yeToCcTej] eo 7ro<o£/j/Tes D F 

18 o-uce/caAuvl/aTo codd. : corr. Cobet 20 /coAAiVttj /cal yue^icrT?/] 

apiffTws Kal KaX\io~Tws D : apiffTi) i<al KaWiffTf) F 21 <yap D : ^ue;/ 

cet. 22 ,ue(/ om. CAEGH 23 post ir6vT(? add. «al i-pot-ovTiZi 

Kal eAKrjffTTovTtfi D F 24 tj/ aiOtoiria. C E tt)] too C E VIII. viii SEN0*&NT02 

r)](Tei<, evOvs p.ev clvtov ot Trciibes ea-racria(ov, evOvs 8e 
7ro'Aets Kal eOvi) dc/ncrrazTo, irdvTa 8' iirl to yelpov erpe- 
7rojTO. cos 8' akrjOr) Keyco ap£opLai bibdcrKtov (K tcov Oeicov. 
olba yap otl irpoTepov p.ev /3arriAei/s Kat ot V7r' airco Kat tols 
Ta lo-^ara ireiroupxocnv etre opKOVs 6p.6craLev, r)p.irebovv, etre 5 

3 8e£tds 8oter, efiefiaiovv. et be p/) rotouroi ?/cra>' Kat rota?Jr?/r 
bo£av etyov o?38' di> ets aijrots eiricrTevev, wcnrep oibe vvv 
TncrTevei, ovbe els ert, e7ret eyvcocrraL ?/ dcre'/3eta avr<Sy. ot/rcos 
ovSe rore eirio-Tevcrav civ 01 rcoV crw Kvpco dvafidvTtov crTpa- 
TipyoL' vvv 8e 8?/ r?7 TTpoaOev avrcov 80'c;?/ TrioTevcraiTes 10 
eveyeipLcrav eavTovs, Kal dvayOevTes irpbs /3acrtAe'a direTpn)- 
Oijcrav rds Kecpahds. 7roAAot 8e Kat rtoi' crvcrrparevcrdiTcoi' 
[3ap/3dpLov dAAot dAAats 7rtcrrecriy e<fa7rar?/c9eVres a7rcoAoi'ro. 

4 7roAv 8e Kat rd8e yeipoves vvv etcrt. irpocrOev piev yap et 
rts ?*/ StaKtySiJ^ewcrete 7rpd /3acrtAe'cos ?*/ 7ro'Aty ?/ eflvos v7ro- 15 
yjeipLOv TTOLi)creL€V r) dAAo rt koKov ?} dyaObv avTco biairpd^eLev, 
ovtol rjcrav ol TLp.cop.evoL' vvv b£ Kal ijv tls coairep Mi0pt- 
8dr»/s rov iraTepa 'Apto/3ap£di'//i> TTpobovs, Kal i)v tls cocr7rep 
K \ y eop.iOpi]s ti\v yvvalKa KaX tci reKva Kal tovs tcov cpLkcov 
TTalbas 6p.i'\povs irapd rco AlyvrrTLco eyKaTaXLirtov kol tovs 20 
peytcrrovs opKovs 7rapa/3d? /3acrtAet 8o'<f?/ rt crvp.cpopov TTOLijcrai, 

5 owrot elcnv 01 rats peytcrrats rtpats yepatpdperot. raiV 
ovv opcoire? ol ev rfj 'Acrta 7rdrres eVt to dcre/3es Kat ro 
dStKoy reTpap.p.evoL elcriv oiroloi TLves ydp dv 61 TTpocrTaTaL 
cocrt, tolovtol Kal ol ?J7r' avTovs ios em to ttoXv yiyvovraL. 25 
a0ep.LcrTOTepoL 8?/ vvv r) irpocrOev ravTj] yeyevi]vraL. 

1 avrov] avro\ C A EG H 2 tQvi} Kal ir6K(ts D F 7rav D 

iTptirovTo C ct F : ^TptireTO cet. 3 StSdffxetv C 5 tvarfSovv 

D F 7 oi>5' . . . irrto-Tivev om. H A G Zi-'\.aTivaev Hug 

8 oi»5e tfs] oWels DF 9 &«/ om. H AG 14 7roAv] tco\\o\ 

C E et D 15 n-pb] Trpbs C pr. et D 16 ayadbv 7) KaAbv 

D F 7 ?;»»] &v D F ^iepi5oT7;r . . . wo-i-tp om. CAEGH 

19 f>wp.idprii C A E G H : (> f wp.iOpr)s D : Ato/t^pTjs F : corr. Dind. 

20 aiyvTTTiwv G E H KaTaAi7rd>»' C E 21 7rapa/3as] o/ubVar Trapa 
D F 24 Trptt-Too-TaVai C E 25 is om. C A E G H 26 5^] 
/uf »- 7<ip 5?/ D F : 6e C A E G H KTPOT [1A1AE1A2 H VHI.viii 

Ets ye p.i]v xPVfJ-ara r?/Se dStKcorepor ov yap p.6vov tovs 6 
Trokka i]p.upTi]KOTas, dAA' ?/S?/ tovs ovbiv ?/8tK?/Ko'ras crvkkap.- 
(3avovns avayKa(ovo-L irpbs ovbiv bUaLov xpVP-o-Ta a-noTivi.iv 
u>ctt ovbiv rJTTOv oi Trokka €\av boKovvns tG>v irokka 
5 ?/StK?/Ko'rcoi> (poj3ovvTat' Kal els xelpas od8' ovtol idikovcrL 
rots KptLTToa-Lv UvaL. ovbi yi aOpoC^icrOaL ets /3ao-tAtK? v /i> 
crTpaTLav dappovai. TOLyapovv octtls av 7roAep?/ adrots, j 
iracTLv ^eoTLV iv tjj x^P a "w^" avacrTpicpicrdaL aviv pd)(?/s 
ottids av l3ovku>VTaL Std ti]v iKiLViov 7rept p.\v diovs acrif3iLav, 

10 7rept 8e avOpdirovs dStKtW. at p.iv 8? v / yvcopaL ravTi] rco 
7raz>rt xeipovs vvv ?/ rd irakaLov avTcov. 

Hs 8e o?3Se rwi; cT-copdrcoz> e7rip,e'Aoz'rai &cnnp irpocrOiv, 8 
w av rovro bLi]yi]crop.aL. vop.Lp.ov yap 8?/ ?]i> avTois p?/re 
TirviLV p?/re aTrop.VTT€cr6aL. bi]kov 8e ort raCra ou ro£i eV 

15 rco crcopart vypov cpet8dp,ez'oi ivop.Lcrav, dAAd j3ovk6p.n>OL Std 
ttovlov Kal tSpcoros tcl cru>p.aTa crTepeovcrdaL. vvv Se ro pezj 
p? v / 7rrdeu' p,?/Se airop.vTTicrdaL ert StapeVet, rd 8' iK-noviiv 9 
ovbap.ov e7rtr?/8ederat. Kat p? v /y TrpocrOiv p.iv i\v adrots 
p.ovoaLT€iv vop.Lp.ov, ottcos oA?/ r?7 i]pipa xp£>VTo ets ras 

20 7rpd£ets Kat ets rd 8ta7roi>etcr0at. vuzj ye p? v /z> rd /xez> p.ovo- 
crLTtiv ert StapeVei, apy6p.evoL 8e ro?3 ctltov rjVLKamp oi 
Trpcoatrara dptcn-coz'res p-ixP l tovtov icrQiovTis ko.1 ttlvovth 
Sidyoucrtz' ecrre7rep 01 6\{/LaLTaTa KOtpcoperot. 

'Hz> 8' adrots v6p.Lp.0v p.?/8e 7rpo)(ot8as ilcrcpipicrdaL ets 10 

25 ra crvpLirocrLa, brjkov otl vop.L^ovTis to p.i] VTTi.pTTLVi.LV i\ttov 
av Kal crco]iaTa Kat yva>p.as crcpakXiLV' vvv 8e rd /-tey p? v / 
ilcrcpipicrdaL eri au StapeVet, rocroiVoi/ 8e ttlvovctlv coore 

1 post jujji/ add. 5?; H A G 2 post ^St; add. *al D F 3 atroTei- 
vav CAEH et F 5 post x«<par add. Kal A H 7 a-Tpariai' 

V cor. : (TTpaniav cet. 10 toi/tI A H 13 a3] auTaiv D : avTo F 

5»? om. CE et D 14 airoTTTveiv D F 16 ISpwTwv G et D 

fiiv s.v. C: om. E 17 aironTveiv D F 5' e/CTroyeiV] 8e 

ttoi'*?!' C A E G H 19 xpuivTo F : ^pwvTo Ka\ H A G : xp&vTai. Ka\ 

CE et D 21 7jvi»ca ixiv DF 22 ante /xexp» add. Kal CE 

23 eaycKfp H A G 24 fKcpepeaOai H A G 25 to yu>;] t&) ^ir; 

H A G 26 /ie>/ om. H A G 27 KaTay.evetv D : KaTa/xiva F VIII. viii EEN0*0NT02 

avri tov (l<T(f)(p(ii< avTol (KcptlpovTaL, (TTabav p.?/(ceVt bvvuvrai 
6p6ovp.(voL (£Uvai. 

1 1 'AAAci p.i)V ko.k(lvo rjv avrols (TTL\copLov to p.(Ta£v TTOp(vo- 
ut-vovs ui')T( (cr$L(LV ui')T( ttlv(lv p-i')T( tlov 6ta ratTa dvay- 
kollov p.r)b(v TTOLOVvras cpav(pohi tivar vvv b' av ~b p.(v 5 
tovtlov aiT()((cr0aL ert bLap.(V(L, ras /ueVrot rropetas OVTLO 
/3paxetas Tfotowrat cls p.r)b(v' av ert 6avp.do~aL to d-(\(crdaL 
tG>v dvayKaLLOv. 

12 'AAAa p.i)v koX eVt Orjpav Trp6crd(v p.h> rorra?jTd/cis (^jjcrav 
loctt( dpK(Tv avroli t( Kal Xttttols yvp.vdo~La ras 0?/pas* (tt(\ 10 
6e 'Apra£e'p£>/s 6 /3arriAei»s Kat ol trvv avTto i]TTOVi tov olvov 
(y(vovTO, ovk(tl opoicos ovt avTot (£fjcrav ovt( toi/s ciAAous 
(£yyov e?Tt rcts drjpas' dkka Ka\ ei tlvcs tpLkoirovoL y(vo- 

p.(VOL \KLXL\ CTVV TOtS TT(p\ aVTOVi LTTTT(VCrL 6ap.CL 6l)pL0(l', 

tpdovovvT(s avTots bijkoL r)o~av kul cos /3eArtoras avTtov 15 
(p.Lcrovv. 

13 'AAAa Tot ko\ roi/s Tratoas rb p.h' 7rat6et/err6Jai (ttl rats 

6vpaL<i (TL bLap.(V(f TO p.(VTOL TU LTTTTLKa )J.ai<6dv(LV KCLL 

p.(k(Tav aTT(crfii)K( Ota to p.?/ (Ivol ottov av diTOtpaLVopKVdL 

(\)boKLp.ol(V. Ka\ OTL y( OL TTalb(<i UKOVOVTd (K(L TTp6o~6(V TCLi 20 

6wcas 6tKaicos 6t/ca£bpeVas (Ookovv p.av6dv(Lv 6tKatoV?/ra, /cat 
towto TTavTaTTacrLv dv(crTpaTTTaL' rratptoi yap opcocrL vLKtovTai 

14 orroVepot dv TfAeW 6i6coo-u\ dkka kol tiov tpvop.cvtov (K rijs 
y?/s ras bvi'dp.(L<i ol Trat5es 7Tp6crd(v p.(i> (p.dvdavov, ottcos 
rots p.h> cocpeAipois xpGtvTO, t&v 6e /3Aa/3epcor a7T()(0ivT0' -r 
vvv 6e (OLKacrL ravra 6t6ao-KoueVots, ottcos oti TrAeto-Ta /ca/co- 

3 avroTs om. C 5 /iijSfV' Stephanus : fxriSfv D F : /ur)5' C A E G H 
10 avToTs rt~\ Ka\ avTo7s D V ii apToff'p|rjs H AG & /3a<nA.ei/y 

om. F : Kal 6 /BairiXti/j D 13 eipas H pr. rf H et D F : u'i 

CAEG yivoivTo DF 14 Kal om. cod. Mcd. 55. ig: del. 

Dind. avTovs C A EG H ct D : iavTov F imrcvffi Ua/xa Q-n.o&tv 

Dind. : iirirfvo~iv a/xa Oripwtv CE et DF: litirfvai fxapTvpwtv HAG 
15 avrwv D: avrSiv C A E G H : tai/Taj»' F 17 toi 0111. DF 

18 6r)pai9 A H eor. post fxtvrot add. ?ti D F 19 tlvai~\ Uvai 

CAEGH 20 irp6o-8t A H 23 irAfiof eodd. SiSio-if] 

SiaSu'TU' C A E G H rf;v om. D F 26 SiSaiT/c^ucroi D F KTPOT IIAIAEIA2 II VIII. viii 

voiCxnv ovbap.ov yovv -KeCovs 7/ e\'et ovt d7Todvi]aKovaiv 

OVT€ bta(f}$€LpOl'TaL vtto (pappdxcov. 

'AAAa yii)v koX dpvTTTLKtoTepoL ttoKv vvv ?*/ em Kvpov elaC. 15 
totc pCev yap ert r?) e/c Ilepcrcoy 7rat8eta /cat eyKpaTeCa 
5 e\pu\vro, Tjj be M?/8coz> cttoXj) Kal afipoTr)TL' vvv be Ti)v p.ev 
€K YlepaCov KapTtpCav 7reptopcorru> d7Toaj3evvvp.evi]v, ri)v be 
t£)V }>\ijd(t)v p.a\aKLav Stacrcp^wrat. aacprjvCaat be /3o?JAo/uai 16 
Kat Ti)v 6pv\j/LV avT&v. (KeCvois yap -np&Tov p.ev rds evvas 
ov p.6vov dp/cet paAaKco? VTroaTOpvvadaL, dAA' ?/8>/ /cat rcoy 

10 kXlvwv tovs 7ro'oa? e~ i Ta-rCboiv TL0eaaLV, 077C0? p> v / drrepetS?/ 
t6 bdnebov, dAA' VTreCKcoaLV al ra77t0e?. Kat /x? v /i' rd 7reTTop.eva 
e-\ Tpa.Tt€Co.v oaa re irpoaQev i)vpi)To, ovbev avTtov dc/)?/p?/rai, 
aAAa re det /catva e77tp?/xarco>raf /cat otya ye coo-aTJrco?' 
/cat ydp Kaivo7TOLi]Ta$ dp.(f)OTepcov tovtoiv k(.kti)vtcu. dAAct 17 

15 /x7/y /cat ey rco xetpcoiu 01? p.6vov Ke$a\i)v kcu rrcopa koI 
-obas dp/cet avTOLS ecr/ce7rdcrc9at, dAAd /cat Trept aKpaLS rat? 
X f P°"' )(etpt6a? o'acreias' /cat baKTv\ij0pas exovaLV. ev ye p?/v 
rto 0e'pet oi)/c dpKOvaiv avTols ovd' al tcov bevbpoiv ov$' al 
tcov 7T€Tpu>v aKLaC, dAA' ev rat/rats erepas crKtds dv8pco-OL 

20 p.r)\o.voip.evoL ovtols Trapecrracrt. /cat p.i]v e/c7rcopara 7/y pei- iS 
co? 7rAetcrra e\oiai, tovtw KaAAcoTrt^brraf i)v 5' e£ dbCKov 
(pavepu)s 1) p.epi)\avi)p.eva, ovbev tovto ala^yvovTaL' ttoXv 
yap i)v£i)TaL ev avTols 1) ddt/cta re /cat ala\poKepbeLa. 

'AAAa /cat %poa8ev p.ev i)v e-L\o>pLov civtols p.i) opdadat 19 

25 7re£?} 7Topevop.evoLS, ovk dAAou rii-6? ereKa ?*/ ro{S to$ lttttlkco- 
tutovs yCyveado.L' vvv be a~Tp(i>p.aTa -AeCoj eyovaLV errl t&v 
l7T7tcov 1) eirl to)v evvtov ov yap rijs 1—veCas ovtojs ojairep 
tov paAaKW? KadijadaL e7rtpe'Aoyrat. tu ye p.ip> 7roAeptKa 20 

I yovv] uvv D F 3 ttoXv vvv~\ 76 vvv iro\u D F 8 jj.iv oi/Keri 

Tas ei/vas /jlovov D F 9 inroo-T6pvuo~6ai A H : uiroffTpovvaBai G : 

viroffTpdvvvcrOai C E : uirecrTpujvvuaOat D : uireaTopvva8ai F 10 ra- 

TriSajf C E et D F : Tairriowv A H : Tair^Twv G 11 TaViSes 

C pr. E H pr. et D F : SaViSes cet. 12 cupoiTo C E et D 13 /caiva 
aU\ Athenaeus 16 vtpl om. C A E G H 19 o-Ktdoas D F : del. 

Kaibel 24 firtxwptov ^DF 27 ante oi»Vais add. fxovov D F Vlll.viii SEN04>XiNT02 

770)9 OVK (IkoTlOS VLT TLO TTaVTL )((LfJ0VS 1] ~p6aO(V tiaiv; Oty 
€2' /Uei' TLO ~ap(\0oVTL XP OI,u) (TTlXtopt-OV €U'UL V~1]p)(£ TOVS 

p.\v Tt]v yijv <-)(oifTas a~b TavTi)s L~~oTas 7raoe'x€0"0at, o% 8?/ 
kol co-TpaTevovTo et 8e'ot aTpareveaOaL, tovs 8e (ppovpovvras 
~pb rfjs \(apa<i p.La0ocp6povs aTvaL' vvv 8e tovs re Ovpcopobs 5 
Kat roi/s o"tro7rotous Kal tovs o\]/o~olovs kol olvoxoovs kul 
\ovTpo)(6ov$ Kal TrapaTLOevTai nal avaLpovvras Kal KaraKOL- 
pL^ovras Kai avLaTavras, /cat tovs Koap.i]Tc'is, 0% VTroxpiovai 
re kol evTpifiovaLV avTobi kcll raAAa pvOp.i£ovaL, tovtovs 
vavras l~~eas ol hvvaaraL ~e~0Li']KaaLV, ottlos p.LaOo(f)opioaiv ic 

21 avTols. —XijOos p.ev ovv /cat ck tovtlov c/mtVerat, ov pdvroi 
ocjxiXos ye ovSeu avTLov ds ~6\€p.ov 8);Aot 8e /cat avrd rd 
ytyi"o'/jtez*a - Kard yap ti]v \copav avTcov paov 01 ~oKcp.LOL i) 

22 01 c/nAot avaaTpi{(povTaL. koX yap 8?/ 6 Kvpos tov p.ev 
aKpO]3o\i(eaOaL a~o~avaai, OcopciKiaas 8e /cat avTobs na\ 15 
iTrTTous Kat <sv ttcxXtov (KaaTto bobs ets" X ei ~P a 6p.60ev ri)v 
p.a\>]v (ttol(Ito' vvv oe ovtc aKpofio\i£ovTaL ert ovt' et? 

23 x*'/ 0015 0"WMWT€S /udxorrat. Kat 01 7re£bi exourrt p.\v ydppa 
ko.\ K077t'oas Ka\ aayapeLS wa-cp (01) i~\ Kvpov ti]v p.ax>)v 

24 ~oLi)aap.(.voL' als x e V a ? 8e teVat 01)8' ovrot ZOeKovaiv. oitbd 20 
ye Tot? bpe~avi](p6poLs app.aaiv ert xP& VTai *$' $ Kvpos 
avTa (TTOLijaaro. 6 p.ev yap rt/xat? ai/£i]aas tovs ijvloxovs 
Ka\ ayaaTobs TTOLi]aas e?xe tovs ets t<x 6~\a (pLfiaAovvTas' 

ot 8e i>w o^8e ytyrwcrKO/Tey rovs* eVt rots ii.pp.aaLV otorrat 

25 acpiaLV 6p.oiovs tovs avaaKi]Tovs tois i)aKi]KoaLV ZaeaOaL. ol 35 
8e 6pp.LoaL p-iv, irp\v 8' ey rots ~oXap.ioLS eu*at ot /xer aKorres 
(KiTLiTTovaLV, ol 8' e^ctAAorrai, corrre avav ijvloxov yiyvo- 

2 tfvai uirripxf] "hv D F 4 t» 5f'oi (TTpaT€yf(r0ai quac post 7rapf- 

X? T^ai habent C E, post (ppovpovvras D F, huc transp. Nitsche : om. 
HAG J2 oiiOtv DV 13 ^aSio^CAEGH 14 rfom. 

HAG avaTpt<povrai H A G 16 'xe?poy E et 1) F 17 «Vi om. 

CE 18 post fxiv add. 5tj DF 19 01' add. Nitsche 20 7roi7j(ra- 

fiti/oi D F : 7ro(7jo-o'jUfi/o( C A E G H Ot\ovo-tv D F 23 ayaSoir 

codd. : corr. Dind. tlx* 7 f D : tl^f Tt F 26 aVoyrf y coc/. 

Peiresc. : tKovrts codd. 27 post aVtv add. tw D F KTPOT RAIAEIAS H VIILviii 

jxeva ra £evyrj TroAAuKts TrAetcu kuku tovs cpiAovs ?*/ tovs 
TTokefjLiovs 7roiet. eVei peVrot Kal avrol yr/vojcrKovcriv ola 26 
cr0t<Ti rd 7roAepto-r?/pta VTtapyjei, vcpUvTai, Kal ovbels ert 
avev c EAA?/z'coi> ets 770'Aepoi' Kac9t'a-rarat, otlre oTav dAA?/Aots 
5 77oAeuwo-ii' o?5re oray ot rf EAA?/i'es avrots avTio~TpaTe.vojvTav 
dAAd Kat 7rp6s' tovtovs eyvojKacn p.e0' 'EAA?/rcoz; rovs Tto\ep.ovs 
TToteto-^at. 

'Eyco per 8? v / otpai a7rep vireOepiriv aireipyacrOai pot. 27 
cp?//xt ydp Ilepcras Kat tovs crvv ovtois ko.1 acrzfiecTTzpovs 
10 Trept Oeovs kol avocnojTepovs Trept o-yyyez-et? Kal acjiKOJTtpovs 
7rept tovs dAAo?j9 Kat avavbpoTtpovs ra ets roi> 7ro'Aepoy iw 
?/ irpocrdev aTTobebel^dai. et Se' rts ravavria epot ytyrcoa-Kot, 
rd epya avrcov Ittlctkoitojv evp?/trei a?3rd p.apTvpovvra rois 
epots Ao'yots. 

4 post ii-ei/ add. twc C A G H et D 5 o£/t' £v iroTe e'AA.7)j/es D F 

6 toi/toi/$ D : tovtois cet. iro\(/xovs Dg: iroAtfjiovs cet. i^om. G) 

8 ofo/jat D F airftpydffdat HAG: cnreipyao-Tai C E et F : airepyd- 

aaadai D 10 avo/j.wT(povs DF 12 ytyvuo-Kei E et D INDEX NOMINVM Abradatas Susiorum rex V i 3. 

VI i 46 sq. ; iii 36 ; iv 2 sq. 

VII i 29 sq. ; iii 2 sq. 
Adusius Persa VII iv 1 sq. VIII 

vi 7. 
Aegyptii VI ii 10 ; iii 19 sq. VII 

i 30 sq. 
Aegyptus I i 4. VIII vi 20. 
Aeoles VI ii 10. 
Aeolis VIII vi 7. 
Aethiopia VIII vi 21 ; viii 1. 
Aglaitadas Persa, homo iniucun- 

dus II ii 11. 
Alceunas Cadusiorum dux V iii 

42. 
Andamyas Medus V iii 38. 
Apollo VII ii 15 sq. 
Arabes I i 4 ; v 2. IV ii 31. 

VI ii 10. VII iv 16. 
Aragdus Arabs II i 5. 
Araspas Medus V i 2 sq. VI i 

31 sq; iii 14 sq. 
Aribaeus Cappadocum rex II i 5. 

IV ii 31. 
Ariobarzanes Phrygiae satrapa 

VIII viii 4. 

Armenii II i 6. III i 10, 29, 33. 

Armeniorum rex II iv 12. III 

i 6sq., 37 sq. 
Arsamas Persa VII i 3, 8. 
Artabatas PersaVIII iii 18; vi 7. 
Artabazus Medus I iv 27. IV i 

22 sq. V i 24. VI i 9, 34. 

VII v 48. VIII iii 25; iv 1, 
12, 24. Alter Persa V iii 38. 

Artacamas Phrygiae magnae 
satrapa II i 5. VIII vi 7. 

Artagersas Persa VI iii 31. VII 
i 22 sq. 

Artaozus Persa VI iii 31. 

Artaxerxes rex VIII viii 12. 

XEN. CYROr. Artuchas Hyrcaniorum dux V iii 

38. 
Asia IV ii 2 ; iii 1. VI i 27 ; ii 

10. VII ii 11. 
Asiadatas Persa VI iii 32. 
Assyriilv2. II i 5. IIIiii26sq., 

44, 60 sq. IV i 8. VI i 25. 
Astyages Medorum rex, avus 

Cyri maternus I ii 1 sq.; v 2. 

III i 10. 

Babylon II i 5. V ii 8, 29, 37 ; 

iii5; iv 15, 24,34,41. VI i25; 

ii 10. VII ii 11 ; iv 16 ; v 1 sq., 

15, 69 sq. VIII v 1 ; vi 1 sq., 22. 
Bactrii I i 4 ; v 2. IV v 56. V 

13. 

Cadusii V ii 25 ; iii 22 sq. ; iv 

15 sq. VII V51. VIII iii ]8. 
Cambyses Cyri pater I ii 1 ; iv 

25 ; vi 2 sq. VIII v 22 sq. 

Cyri filius VIII vii 11. 
Cappadoces I i 4 ; v 3. II i 5. 

VI ii 10. VIIivi6. VIII vi 7. 
Carduchus VI iii 30. 
Cares I v 3. II i 5. VII iv 1 sq. 

VIII vi 7. 
Caystri campus II i 5. 
Chaldaei III i 34; ii 1, 4 sq. ; iii 

I sq. VII ii 3 sq. 
Chrysantas Persa II ii 17, 19 sq. 

II iii 5 sq. ; iv 22 sq. III i 5 ; 
iii 48 sq. IV i 3 sq. ; iii 15. 
^ u ' 36) 51 sq. VI ii 91. VII 
i 3sq. ; v 55 sq. VIII i 1 sq. ; 
iii 16; iv 11, 16 sq., 27 ; vi 7. 

Cilices I v 3. II i 5. VI ii 10. 

Vllivisq. VIII vi 8. 
Croesus Lydorum rex I v 3. II 

i 5. IV i 8 ; ii 29. VI ii 9 sq. INDEX NOMINVM VII i 23. 44 ; ii 1 sq. ; iii 1 ; iv 
12 sq. ; V 53. VIII ii 15. 

Cyaxarcs Astyagis fil. ct avun- 
culus Cyri I iv 9, 20 sq. ; v 2 ; 
vi 9 sq. II i 1 sq. ; ii 2 ; iv 
4 sq. III iii 24 sq., 29 sq., 46, 
56. IV i 13; v 8, 20, 26 sq., 
51 sq.; vi 11 sq. V i 1 ; v 1 sq.. 
37 sq. VIi6sq. ; iii 2. VIII 
v 19. 

Cyllcnc VII i 45. 

Cyme VII i 45. 

Cyprus VIII vi 21 ; viii 1. Cyprii 

I i 4. VII iv 2. VIII vi 8. 
Cyrenaei VI i 27 ; cf. ii 8. 
Cyrus passim. 

Cyrus minor VIII viii 3. 

Daiphcrncs VIII iii 1. 

Datamas Cadusiorum dux V iii 38. 

Alter VIII iii 17. 
Dauchus VI iii 29. 
Delphicum oraculum VII ii 15. 

Ecbatana VIII vi 22. 

Embas V iii 38. 

Enyalius VII i 26. 

Euphratas VI iii 38. 

Euphratcs VII v 8. 

Europa I i 4. 

Euxinus pontus VIII vi 21 ; viii r. 

Gabaedus Phrygiac parvae rex 

II i 5. IV ii 30. 

Gadatas V ii 28 ; iii 15 sq., 26 sq. ; 

iv 1 sq. VIIv30Sq. VlIIiv2. 
Gobryas Assyrius IV vi 1 sq. V 

ii 1 sq. ; iii 1 sq., 35. VII v 8, 

24 sq. VIII. iv 1 sq., 25. 
Gracci Asiatici I i 4. II i 5. VI 

ii 10. VIII viii 26. 

Hyrcanii I v 2. IV ii 1 sq. ; iii 2; 

iv 1 ; v 2, 11, 22sq.,35,43, 52. 

V i 22, 28; ii 23, 25; iii 11, 

20 sq., 38. VIII iv 28. 
Hystaspas Pcrsa II ii 2, 15. IV 

ii 46 sq. VII i 19 : iv 8 sq. 

VIII ii 16 sq. ; iv 9 sq., 15, 

25 sq. Illyrii I i 4. 

Indi I i 4 ; v 3. II iv 1 sq. III ii 

25 sq. VI ii 1 sq., 9 sq. 
Ionia VIII vi 7. Iones VI ii 

10. 
Iuno I iv 12. VIII iv 12. 
Iuppiter VIII iii 11,24; patrius 

I vi 1. III iii 22. VIII vii 3; 

rex II iv 19. III iii 21. VII v 

57- 

Lacedaemon VI ii 11. 
Larisa VII i 45. 
Libycus VI ii 8. 
Lycaones VI ii 10. 
Lydia VI ii 22. VII iv 1 1. 

Madatas Persa V iii 41. 

Magadidae I i 4. 

Mandane C^Ti mater I ii 1 ; iii 1; 
iv 1. 

Media I iv 17. II i 1 : iv 20. 
IIIiii22. VI i 27. VIII v 17, 
19. Medi I i 4 ; iii 2 sq., 15, 
18; iv i6sq., 23, 26sq. ; v isq., 
14; vi 10. II i 1 sq., 6. III i 
8 sq. ; ii 1, 4, 5 ; iii 6, 65. IV i 

9, 13, 23; ii 8sq., 18 sq., 32, 
43 ; iii 1 sq. ; iv 1 ; v 1 sq., 
18 sq. 35, 43, 53 sq.; vi 11. 
V i 19 sq.; iii 38; iv 13. 51 ; 
v 1 sq., 10, 21, 37 sq. VI iii 2. 
VIII iii 18; viii 15. Medorum 
currus VI ii 8 ; stola et calcei 
VIII i 40 ; iii 1 ; viii 15. 

Mcgabyzus Arabiae satrapa VIII 

vi 7. 
Mithras VII v 53. 
Mithridates Ariobarzanis fil. et 

proditor VIII viii 4. 

Pactolus VI ii 11. VII iii 4. 
Panthea Abradatae uxor IV vi 

11. V i 1. VI i 31, 41,45 sq.; 

iv 2 sq. VII iii 4 sq. 
Paphlagoncs I v 3. II i 5. VI ii 

10. VIII vi 8. 

Pcrsis regio II i 1. VIII v 25. 

Persae I i 4 ; iii 2 sq., 15 ; iv 25 ; 
v 1 sq. II i 7sq. ; iii 8. III i 
8; ii 6; iii 41, 60 sq. IV i 2, IXDEX NOMINVM 9 sq. ; ii 8 sq. ; iii 4 sq., v 4 sq., 
15 sq.. 22, 26, 31 sq., 54 sq.; 
vi 12. V i 2, 25. 30; ii 1 ; iii 1, 
38; iv 17, 32; v 4, 5, 16, 31, 
37. VI i 26 ; ii 7 ; iii 36. VII 
i 4, 15, 32 sq.; ii 3sq.; iv 3, 
10. 14, 16; v 17, 36. 41, 67,85. 
VIII i 6. 24, 45 ; iii j, 10 sq.; 
v 20sq. ; vi 8 sq. ; vii 1 sq., 27 ; 
viii 15. Eorum leges et insti- 
tuta I ii 2 sq. ; iv2. VIII v 25; 
armatura II iii 6. Stola Persica II Saltatio Persica VIII IV 1. 
Perseus I ii 1. 
Pharnuchus Phrygiae parvae 

satrapa VI iii 32. VII i 22. 

VIII vi 7. 
Pheraulas Persa II iii 7. VIII 

iii 2 sq.. 32 sq. 
Phoenices I i 4. VI ii 10. 
Phrygia magna II i 5. VII iv 16. 

VIII vi 7. Parva II i 5. VII 

iv 8. VIII vi 7. Phryges I 

v 3. VI ii 10. VII v 14. P.hambacas ?) Medus V iii 42. 
Rhathines Cadusius VIII iii 32. 
Rheomithres Persa VIII viii 4. Rubruin mare VIII vi 20. VIII 

viii 1. 

Sabaris Armenius III i 2. 

Sacae V ii 25; iii 11, 22 sq., 

38 sq. VII v 51. 
Sacas pocillator pulcher I iii 8sq. 

Alter VIII iii 25 sq. 
Sambaulas Persa II ii 28. 
Sardes VII ii 1 sq., 12 ; iv 1, 12 ; 

v 53- 57- 
Sciritae Lacedaemonii IV ii 1. 
Seythae I i 4. 

Sol deus VIII iii 12, 24 ; vii 3. 
Susa VIII vi 23. 
Syria I i 4. VI ii [11], 22. VIII 

iii 24; vi 20. Syri V ii 12. 

VI i 27 ; ii 19. VIII iii 25. 

Tanaoxares Cyri fil. VIII vii 1 r. 

Terra dea VIII iii 24. 

Thambradas V iii 38. 

Thymbrara VI ii 11. VII i 45. 

Tigranes Armenius III i 7sq., 
38sq., ii isq., 11. IV ii 9 ; v 4, 
35. V i 27 sq. VIII iii 25 ; 
iv 1, 24. 

Troianus currus VI i 27 ; ii 8. 

Vesta VI i 27 ; ii 8. OXFORD 
CLASSICAL TEXTS The prices given of copies on ordinary paper are for copies bound 

in limp cloth ; uncut copies may be had in paper covers at 6d. less 

per volume (ls. less for those priced from 6s. in cloth). 

All volumes are also on sale interleaved with writing-paper and 
bound in stout cloth : for prices see pp. 2 and 3. Feb. 1920 OXFORD 

AT THE CLARENDON PRESS 

LONDON EDINBURGH GLASGOW NEW YORK 

TORONTO MELBOURNE CAPE TOWN BOMBAY 

OXFORD UNIVERSITY PRESS 

HUxMPHREY MILFORD Crown 8vo. Prices in cloth f A), interleaved (B), on India paper (C) 
Uncut copies in paper covers at 6d. less (ls. for those priced at 6s. or above in cloth) 

Greek 

AeSChyluS. A. Sidgwick. Ed. 9 

Antoninus. J. H. Leopold 

Apollonius Rhodius. r. c. Seatok . 
Aristophanes. F. w. Hall, w. m. Geldart 

I. Ach., Eq., Nub., Vesp., Pax, Aves. Ed. 2.. 
II. Lys., Thesm., Ran., Eccl., Plut. fr. Ed. 2. 

Alistotle. I. Bywatek. De Arte Poetica. Ed. 2. 
Ethica. 

Bucolici Gmeci. U. v. Wilamowitz-Moellendouff. 

Demosthenes. s. h. Butcher .... 

I. Orationes I-XIX 

II. i. Orationes XX-XXVI 

Euripides. G. G. a. Murray 

I. Cyc, Alc, Med., Heracl., Hip., Andr., Hec 

II. Suppl., Herc, Ion, Tro., El., I. T 

III. Hel., Phoen., Or., Bacch., Iph. Aul., Rh. 

Hellenica Oxyrhynchia cum Theopompi et 

Cratippi fragmentis. B. P. Grenfell, A. S. Hunt 
HerodotUS. K. Hude. I (Books I-IV). Ed. 2. 

II (BooksV-IX) 
Homer. I-II. Iliad.D.B.MoNRo,T.W.Ai.LEN.I-XII . 

Books XIII-XXIV. Ed. 2. 
III-IV. Odyssey. T. W. Allen. BooksI-XII. Ed. 2. 

Books XIII XXIV. Ed. 2. 
V. Hymns, etc. T. W. Allen .... 

Hyperides. f. g. Kenyon 

Longinus. a. o. Prickard 

Lysias. K. Hude 

PlatO. J. Burnet. (India Paper I-III, 20s. IV-V, 18s.) 
I. Eutli., ApoL, Crit., Ph.; Crat, Tht, Soph., Polit Ed. 2. 
IL Par.,P!ril.,Symp.,Phdr.; AIc. 1,11, Hipp., Am. E&8. 

III. Thg., Chrm., Lch., Lys. ; Euthd., Prot., Gorg., 

Men. ; Hp., Ma. et Min., lo, Mnx. . 

IV. Clit, Rep., Tim., Critias 

Kipublic separately (4to with margin, lOs. 6d.) 
Clit, Tini., Crit., paper covers, 2s. 

V. Parti. Minos, Leges I-VIII )„ . fi io<jfid 

Partii. LegesIX-XII, Ep.,Epp., Def., Spuria . | 8S ' 10s ' «». t>d. 

Separately : Tetr. i ; Ap. and Men. ; Tetr. v, paper 

covers, 2s. each. Tetr. vi (cloth) 4s. 

Theophrasti Characteres. H. Diels . . 3s. 6d. 6s. 

Thucydid.es. H. Stuaet Jones. Bks. I-IV; V-VIII. rtogethar 

Ed. 2 each Ss. 6d. 7s. 6d. L 8s. 6d. 

TragicorumFragmentaPapyracea.A.s.HuNT. 3s. 5s. 6d. 

[each 
XeilOphon. E. C. MAncHANT. I-III and IV-V 1 is. 6d. 

I-V 21s. 

I. Historia Graeca, Ed. 2, nnd III. Anabasis . each 3s. 7s. 

II. Libri Socratici and IV. Institutio Cyri . each 3s. 6d, 7s. (>d. 
V. Opuscula 6s. I0s. AIl 
A 


prices are 
B 


net 
C 


3s. 6d. 


7s. 6d. 
4s. 6d 


3s. 


6s. 6d. 
4s. 


3s. 


5s. 6d. 
4s. 
8s. 6d. 


3s. 6d. 
3s. fid. 


7s. 6d. 
7s. 6d. 
4s. 6d. 

4s. 6d. 


2s. 
4s. 


4s. 6d. 
88. 
5s> 


3s. 


7s. 
48. 

12s. 6d. 


4s. 6d. 
3s. 6d. 


8s. 6d. 
7s. 6d. 


! 


12s. 6d. 


3s. 6d. 
3s. 6d. 
3s. 6d. 


7s. 6d. 
7s. 6d. 
7s. 6d. 


I 


9s. 
4s. 6d. 


4s. 6d. 


8s. 6d. 


4s. 6d. 
4s. 6d. 


lOs. 
lOs. 


i 


12s. 6d. 


3s. 


5s. 6'd. 


| 


78. 

6s. 
5&. 


3s. 
3s. 
3s. 
4s. 6d. 


5s. 6d. 
5s. 6d. 
5s. 6d. 
8s. 6d. 


i 

! 


3s. 6d. 


6s. 


2s. 6d. 


5s. 


3s. 6d. 


7s. 
4s. 6d. 


) 

6s. 
6s. 


12s. 
12s. 
7s. 
7s. 


6s. 


12s. 
7s. 


7s. 
6s. 


14s. 
12s. 
8s. 6d. 

7s. Latin 

Asconius. a. c. Clark 

Caesar, Commentarii. r. l. a. Du Pontet 

Bellum Gallicum 

Belluru Civile 

CatulluS. R. Elli 

With Tibullus and Propertius 

Cicero, Epistulae. l. c Purser . 

I. ad Fam 

II. ad Att., Pars i (1-8), Pars ii (9-16) . 
III. ad Q. F., ad M. Brut., Fragm. 

OrationeS. A. C. Clark and W. Peterson. 
Rosc. Am., I. Pomp.,Clu., Cat.,Mur., Cael. Clark 3s. 
Pro Milone, Caesarianae, Philippicae. Clark . 3s. 
Verrinae. Petersox. Ed. 2. . 4s. 

Quinct., Rosc. Com., Caec, Leg. Agr., Rab. Per- ) „ 

duell., Flacc, Pis., Rab. Post. Clark . . i/ 58, 

Post Reditum, De Domo, Har. Resp., Sest., Vat., ) q A 
Ss. 6d. 2s. 6d. 
3s. B 2s. 6d. . 6s. 
each 4s. 6d. 
. 3s. 2s. 6d. 

3s. 
3s. 6d. 

3s. 6s. 

6s. 
7s. 

5s. 12s. 
8s. 6d. 
5s. 6d. 

73. ) 

78. 

8s. ) 

7s. 

7s. 

5s. 

7s. 
7s. 6d. 

5s. 6d. 76. 8s. 6d 
21s. 18s. 6d. 16s. 7s. 6d. 3s. 
6s. 
2s. 
3s. 

3s. 

5s. 

6s. 

6s. 

3s. 

3s. 6d. 

6s. 

6s. 
4s. 
2s. 

3s. 6d. 4s. 6d. 

32s. 25s. 

8s. 5s. 6d. 
lOs. 7s. 6d. 

5s. 6d. 4s. 12s. 
4s. 6d. 
5s. 6d. 

5s. 6d. 

7s. 6d. 

13s. 6d. 
13s. 6d. 

5s. 6d. 

6s. 

12s. 

12s. 

7s. 6d. 
4s. 6d, 

7s. 6d. 

4s. 6d. 

8s. 6d. 

7s. 7s. 6d. 4s. Prov. Cons., Balb. Peterson 
Tull., Font., Sull., Arch., Planc, Scaur. Clark 

Rhetorica. a. s. Wilktns 

I. De Oratore 

II. Brutus, etc v 

Horace. E. C. Wickham. Ed. 2. H. W. Garrod 

Isidori Etymologiae. w. m. Lindsay. Two vois. aos. 

Livy. R. S. Conway and C. F. Walters. Books I-V. 4s. 

BooksVI-X. 5s. 6d 

Lucretius. c. Bailey 

Martial. w. m. Lindsay 

NepOS. E. O. Winstedt . ... 
Ovid. S. G. Owen. Tristia, Epistulae ex Ponto, etc 
PerslUS and Juvenal. S. G. Owen. Ed. 2. 
PhaedrUS, Fabulae. J. P. Postgate. 
PlautUS. W. M. Lindsay. I. Amph.— Merc . 

II. Miles— fragm. . 
PropertiuS. J. S. Phillimore. (I. P. with Catullus.) 
Ed. 2 ....••••• 

Statius 

Silvae. J. S. Phillimore. Ed. 2 

Thebais and Achilleis. H. W. Garrod . 

Tacitus 

Annales. C. D. Fisher 

Historiae. C. D. Fisher 

Opera Minora. H. Furneaux .... 

Terence. R. y. Tyrrell 

TlbulluS. J.P.Postgate. Ed. 9. (I. P. , see Catullus) 2s. 
Vergil. Sir Arthur Hirtzel 3s « 6( *- 

Appendix Vergiliana. R. e^lis . **• 

The Oxford Greek Testament, 4s. 6d. net (I. P. 6s. n) ; Dr Souter's Pocket Lexicon 
to the above, 3s. 6d. net, (I. P. 5s. n.^; The New 'lestament m Latm, 3s. uet 
(I. P. 4s. 6d. net). See also the General Catalogue. 16s. lOs. 6d. 
lOs. 6d. 

15s. 

7s. 
5s. 6d. 

5s. 
4s. 6d. PA 


Xenophon 


4494 


Opera omnia 


A2 


v. 4 


1900 

v.4 PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY — 
sm !